strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > rejestry, ewidencje, wykazy > wykazy dzierżawa

 


 

 

 

20.06.2024 Znak: PPGN.6845.49.2024 W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

11.06.2024 Znak: PPGN.6845.35,44,58,55,50,49,41.2024 W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

28.05.2024 Znak: PPGN.6845.66.2024  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

14.05.2024 Znak: GGR.6845.136.2022, GMT.6845.24,25.2023, PPGN.6845,1,5.2024 W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

14.05.2024 Znak: PPGN.6845.38.2024 W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

23.04.2024 Znak: PPGN.6845.31,25,27,29,24.2024 W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

10.04.2024 Znak: PPGN.6845.45.2024  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

19.03.2024 Znak: PPGN.6845.34.2024 W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

05.03.2024 Znak: GGR.6845.183,179,182,181.2023, PPGN.6845.4.2024, PPGN.6845.3,21,5,13,22,12,10.2024  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

27.02.2024 Znak: PPGN.6845.28.2024  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

20.02.2024 Znak: PPGN.6845.14.2024  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

23.01.2024 Znak: PPGN.6845.20.2024  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

23.01.2024 Znak: PPGN.6845.17.2024  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

23.01.2024 Znak: PPGN.6845.19.2024  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

23.01.2024 Znak: PPGN.6845.18.2024  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

16.01.2024 Znak: GGR.6845.162.2023 W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

09.01.2024 Znak: GGR.6845.167.2023 W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

09.01.2024 Znak: GGR.6845.180.2023 W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

02.01.2024 Znak: PPGN.6845.146,158,160,155,157,164,135,137.2023 W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

19.12.2023 Znak: GMT.6845.17.2023   W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

31.10.2023 Znak: GMT.6845.14.2023   W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

24.10.2023 Znak: GGR.6845.126,123,131,121,119,120.2023   W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

11.10.2023 Znak: GGR.6845.125.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

10.10.2023 Znak: GGR.6845.138.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

05.09.2023 Znak: GGR.6845.116.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.08.2023 Znak: GGR.6845.96.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.08.2023 Znak: GGR.6845.113,111,112,115.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

18.07.2023 Znak: GMT.6845.13.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

18.07.2023 Znak: GGR.6845.95,105,104.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

27.06.2023 Znak: GMT.6845.15.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

27.06.2023 Znak: GGR.6845.107.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

27.06.2023 Znak: GGR.6845.109.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

20.06.2023 Znak: GMT.6845.12.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

20.06.2023 Znak: GMT.2501.5.2023  Wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do najmu

14.06.2023 Znak: GGR.6845.54.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

06.06.2023 Znak: GMT.6845.5,10,11.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

30.05.2023 Znak: GGR.6845.71,68,82,90,60,89.2023, GGR.6845.143.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

23.05.2023 Znak: GGR.6845.80.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.05.2023 Znak: GGR.6851.4.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia

16.05.2023 Znak: GGR.6845.93.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

28.04.2023 Znak: GGR.6845.84.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

28.04.2023 Znak: GGR.6845.88.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.04.2023 Znak: GMT.6845.6,7,8,9.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

04.04.2023 Znak: GGR.6845.73.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

04.04.2023 Znak: GGR.6845.75.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

04.04.2023 Znak: GGR.6845.67.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

04.04.2023 Znak: GGR.6845.32,19,56,15,25,21,61,28,26,31,27,35,37,29,18,36,34,57,62,64, 49,48,38.2023, GGR.6845.9.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

28.03.2023 Znak: GMT.2501.2.2023  Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do najmu

28.03.2023 Znak: GMT.6845.3.2022, GMT.6845.1,2.2023  Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

28.03.2023 Znak: GGR.6845.76.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.03.2023 Znak: GGR.6845.70.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.03.2023 Znak: GGR.6845.67.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.03.2023 Znak: GGR.6845.59.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.02.2023 Znak: GMT.6845.3.2023 Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

28.02.2023 Znak: GMT.2501.1.2023 Wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do najmu

28.02.2023 Znak: GGR.6851.2.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia

27.02.2023 Znak: GGR.6845.49.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.02.2023 Znak: GGR.6845.47.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.02.2023 Znak: GGR.6845.40.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.02.2023 Znak: GGR.6845.45.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

27.02.2023 Znak: GGR.6845.3,8.2023, GGR.6845.139,156,149.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

21.02.2023 Znak: GGR.6845.30.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.02.2023 Znak: GGR.6845.2.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

31.01.2023 Znak: GGR.6845.4.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

31.01.2023 Znak: GGR.6851.1.2023  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia

17.01.2023 Znak: GGR.6845.1,2.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

10.01.2023 Znak: GGR.6845.127.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

03.01.2023 Znak: GGR.6845.147,110.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

16.12.2022 Znak: GMT.2501.1.2022  W Y K A Z nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do najmu

13.12.2022 Znak: GGR.6845.142.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

09.12.2022 Znak: GGR.6845.125,132,140,97,131,129,130,134,137,145,116,133,148,119.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

22.11.2022 Znak: GGR.6850.3.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia bez przetargu

14.10.2022 Znak: GGR.6845.117,122,115,120,126.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

16.09.2022 Znak: GGR.6845.101,24,90,112,92,111,85.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

09.08.2022 Znak: GGR.6845.98.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

05.08.2022 Znak: GGR.6845.78.76.82.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

02.08.2022 Znak: GGR.6845.89.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

12.07.2022 Znak: GGR.6845.73,74,6962,70,41,42,26,54,44,56,68,53,57,66,35,61.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

17.06.2022 Znak: GGR.6845.63.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

10.06.2022 Znak: GGR.6845.72.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

03.06.2022 Znak: GGR.6845.60.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

13.05.2022 Znak: GGR.6845.38, 20,7,11,28,17, 21,25,23,19, 24,3.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

13.05.2022 Znak: GGR.6845.52.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

22.04.2022 Znak: GGR.6845.36.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

15.04.2022 Znak: GGR.6845.30.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

01.04.2022 Znak: GGR.6845.22.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

29.03.2022 Znak: GGR.6845.18.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

25.03.2022 Znak: GGR.6845.2,6,4.2022, GGR.6845.1.7.2022, GGR.6845.111,118,116.2021              W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

04.03.2022 Znak: GGR.6845.16.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

11.02.2022 Znak: GGR.6845.8.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

11.02.2022 Znak: GGR.6845.9.2022  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

11.02.2022 Znak: GGR.6845.119.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.01.2022 Znak: GGR.6845.83.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

11.01.2022 Znak: GGR.6845.108, 99, 109, 106, 104.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

17.12.2021 Znak: GGR.6845.110.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

03.12.2021 Znak: GGR.6845.58,82,79,91,73,98,92,80,100,93.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

22.10.2021 Znak: GGR.6845.97.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

24.09.2021 Znak: GGR.6845.78,77,76.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

22.09.2021 Znak: GGR.6845.85.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

22.09.2021 Znak: GGR.6845.81.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

09.08.2021 Znak: GGR.6845.65.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

13.07.2021 Znak: GGR.6845.50,48,56.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

29.06.2021 Znak: GGR.6845.64.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

28.05.2021 Znak: GGR.6845.26.34.33.39.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

11.05.2021 Znak: GGR.6845.45.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.05.2021 Znak: GGR.6845.44.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

07.05.2021 Znak: GGR.6845.41.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

30.04.2021 Znak: GGR.6845.40.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

30.03.2021 Znak: GGR.6845.25.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

26.03.2021 Znak: GGR.6845.32.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na rzecz podmiotu wyłonionego w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na "Świadczenie usług operatora na Przystani Portowej Mikołajki w Mikołajkach"

26.03.2021 Znak: GGR.6845.4,7,6,12,13,14,11,10,15,18.2021 GGR.6845.132,134,135.2020 W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

26.03.2021 Znak: GGR.6845.28.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

26.03.2021 Znak: GGR.6845.29.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

12.03.2021 Znak: GGR.6845.8.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

10.03.2021 Znak: GGR.6845.19.2021  SPROSTOWANIE DO WYKAZU nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

10.03.2021 Znak: GGR.6845.25.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

26.02.2021 Znak: GGR.6845.19.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

26.02.2021 Znak: GGR.6845.123.2021  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

12.01.2021 Znak: GGR.6845.119.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia


2020

22.12.2020 Znak: GGR.6845.117.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

22.12.2020 Znak: GGR.6845.120.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.12.2020 Znak: GGR.6845.113, 100, 104, 98, 102, 99, 105, 101, 103, 116, 106, 108.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

11.12.2020 Znak: GGR.6845.128.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.12.2020 Znak: GGR.6845.125.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

11.12.2020 Znak: GGR.6845.124.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

11.12.2020 Znak: GGR.6845.123.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

11.12.2020 Znak: GGR.6845.122.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

11.12.2020 Znak: GGR.6845.121.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

27.11.2020 Znak: GGR.6845.118.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.11.2020 Znak: PBI.1.6853.78.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia bez przetargu

13.11.2020 Znak: GGR.6845.114.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

30.10.2020 Znak: GGR.6840.32.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

09.10.2020 Znak: GGR.6845.95.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

09.10.2020 Znak: GGR.6845.92,80,93,96,98,69.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

18.08.2020 Znak: GGR.6845.90.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

04.08.2020 Znak: GGR.6845.84, 86.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

14.07.2020 Znak: GGR.6845.75,27,68,60,74,72,82.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

09.06.2020 Znak: GGR.6845.64,63,44,25,41,47,50,34,33,52,23,31,13,10,29,30.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

12.05.2020 Znak: GGR.6845.28,4,5,8,7,17,11,12, 6,3,18,14,20,9,21.2020
GGR.6845.165,181,182,157,183,176.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

28.04.2020 Znak: GGR.6845.42.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

31.03.2020 Znak: GGR.6845.40.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

10.03.2020 Znak: GGR.6840.11.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Mikołajki, a osobą fizyczną

06.03.2020 Znak: GGR.6845.39.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

06.03.2020 Znak: GGR.6845.38.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

28.02.2020 Znak: GGR.6845.32.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

14.02.2020 Znak: GGR.6845.24.2020  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

06.02.2020 Znak: GGR.6845.132.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.01.2020 Znak: GGR.6845.180.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

09.01.2020 Znak: GGR.6845.166,179,177,137,172,167.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu


2019

20.12.2019 Znak: GGR.6845.175.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

12.12.2019 Znak: GGR.6845.162, 163,159, 161, 171.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

05.12.2019 Znak: GGR.6845.174.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

03.12.2019 Znak: GGR.6845.135.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

14.11.2019 Znak: GGR.6845.126-117.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

14.11.2019 Znak: GGR.6845.160.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

10.10.2019 Znak: GGR.6845.145.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.10.2019 Znak: GGR.6845.144.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.10.2019 Znak: GGR.6845.139.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

03.10.2019 Znak: GGR.6845.81.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.09.2019 Znak: GGR.6845.121.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

10.09.2019 Znak: GGR.6845.119.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.08.2019 Znak: GGR.6845.92,87.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.08.2019 Znak: GGR.6845.66,65,91,110,89.99,101,79,90,97,71,102.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.08.2019 Znak: GGR.6845.112.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.07.2019 Znak: 6845.76, 77, 78, 75.2019  W Y K A Z Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia

04.07.2019 Znak: GGR.6845.94.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

28.06.2019 Znak: GGR.6845.100.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

27.06.2019 Znak: GGR.6845.41, 73, 68, 67, 63, 59, 53, 58, 49.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

26.06.2019 Znak: GGR.6845.96.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

26.06.2019 Znak: GGR.6845.88.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

26.06.2019 Znak: GGR.6845.83.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia bez przetargu

23.05.2019 Znak: GGR.6845.109.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

16.05.2019 Znak: GGR.6845.61.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.05.2019 Znak: GGR.6845.134.2018, GGR.6845.34,33,39,24,36,28,12,3,13,18,23,14,27,4,11,10,20,17,16,22,8,7.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.05.2019 Znak: GGR.6845.54.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

23.04.2019 Znak: GGR.6845.51a.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

18.04.2019 Znak: GGR.6851.3.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do użyczenia

15.04.2019 Znak: GGR.6845.51.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu   załącznik graficzny

11.04.2019 Znak: 6845.44.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

11.04.2019 Znak: 6845.138.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.04.2019 Znak: 6845.43.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

02.04.2019 Znak: 6845.32.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

02.04.2019 Znak: 6845.31.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

02.04.2019 Znak: 6845.40 od 1 do 5.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

22.03.2019 Znak: 6845.25 od 1 do 4.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.03.2019 Znak: 6845.26 od 1 do 4.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.03.2019 Znak: 6845.1.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.03.2019 Znak: 6845.19.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.02.2019 Znak: 6851.2.2019  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.01.2019 Znak: 6845.126,125,132,127.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia


 

13.12.2018 Znak: GGR.6845.110,115,117,119,123,108,114.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

30.10.2018 Znak: GGR.6845.79,94,93,96,104,105,59,63,100,75,95,91,62,102.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

04.10.2018 Znak: GGR.6845.101.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.09.2018 Znak: GGR.6845.99.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.09.2018 Znak: GGR.6845.98.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.09.2018 Znak: GGR.6845.92.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.09.2018 Znak: GGR.6845.90.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.09.2018 Znak: GGR.6845.88.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.09.2018 Znak: GGR.6845.87.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.08.2018 Znak: GGR.6845.76.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.08.2018 Znak: GGR.6845.73.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

02.08.2018 Znak: GGR.6845.54.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

05.07.2018 Znak: GGR.6845.51.1.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.06.2018 Znak: GGR.6851.3.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

29.05.2018 Znak: GGR.6845.14.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.05.2018 Znak: GGR.6845.47 od 1 do 3.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

24.05.2018 Znak: GGR.6845.168.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.05.2018 Znak: GGR.6845.41.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.04.2018 Znak: GGR.6851.1.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.04.2018 Znak: GGR.6845.41.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.04.2018 Znak: GGR.6845.33.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.04.2018 Znak: GGR.6845.2.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.04.2018 Znak: GGR.6845.3,32,29,26.2018, GGR.6845.153,151,168.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

29.03.2018 Znak: GGR.6845.28.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

01.03.2018 Znak: GGR.6845.24.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.02.2018 Znak: GGR.6845.18 od 1 do 5.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

27.02.2018 Znak: GGR.6845.17 od 1 do 10.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

27.02.2018 Znak: GGR.6845.23. od 1 do 4.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

22.02.2018 Znak: GGR.6845.16.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

22.02.2018 Znak: GGR.6845.19.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

08.02.2018 Znak: GGR.6845.5.2018  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

25.01.2018 Znak: GGR.6845.164.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.01.2018 Znak: GGR.6845.163.167.166.165.162.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia


2017

21.12.2017 Znak: 6845.152,146,136,145,138,137,132,134,144,127,135,143,150,147.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.11.2017 Znak: GGR.6845.152.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.11.2017 Znak: GGR.6845.148.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.10.2017 Znak: GGR.6845.142.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.10.2017 Znak: GGR.6845.129.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

24.08.2017 Znak: GGR.6845.125.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

24.08.2017 Znak: GGR.6845.124.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

17.08.2017 Znak: GGR.6845.122.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

26.07.2017 Znak: GGR.6845.114.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.07.2017 Znak: GGR.6845.87, 101,70, 67, 77, 69, 64, 71, 84, 90, 89, 73.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

29.06.2017 Znak: GGR.6845.109.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

22.06.2017 Znak: GGR.6845.104.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.06.2017 Znak: GGR.6845.102.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.05.2017 Znak: GGR.6845.76.2017  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

14.04.2017 Znak: GGR.6845.195, 167.2016
GGR.6845.66,33,53,47,32,28,50,66a,18, 61,48,54,63, 57,49,52,58, 36,17,39,34,65.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.04.2017 Znak: GGR.6845.79.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

30.03.2017 Znak: GGR.6845.68.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w 2017 roku w formie przetargu

16.03.2017 Znak: GGR.6845.56.2017    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.03.2017 Znak: GGR.6845.44.2017    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.03.2017 Znak: GGR.6845.15,14,20,19,7,16, 25,23,10,11,9,13,27,12,30.2017    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

02.03.2017 Znak: GGR.6845.41.2017    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

02.03.2017 Znak: GGR.6845.40.2017    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.02.2017 Znak: GGR.6845.37.2017    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.02.2017 Znak: GGR.6845.35.2017    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.02.2017 Znak: GGR.6845.29.2017    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.02.2017 Znak: GGR.6845.22.2017    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

02.02.2017 Znak: GGR.6845.1,5,3,4,8,2.2017    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.01.2017 Znak: GGR.6845.192.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

05.01.2017 Znak: GGR.6845.179,181,183,185,180.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia


2016

22.12.2016 Znak: GGR.6845.189.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.12.2016 Znak: GGR.6845.190.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

06.12.2016 Znak: GGR.6845.172, 168, 166, 164,163, 153, 162,169,155,156,154,165,171,160,170,161, 159.1, 159.2.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.10.2016 Znak: GGR.6845.177.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.10.2016 Znak: GGR.6845.152.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

13.10.2016 Znak: GGR.6845.151,150,147,144,148,140,143.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

29.09.2016 Znak: GGR.6845.149.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.09.2016 Znak: GGR.6845.146.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

08.09.2016 Znak: GGR.6845.145.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

08.09.2016 Znak: GGR.6845.133.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.08.2016 Znak: GGR.6845.137.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.08.2016 Znak: GGR.6845.99.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

04.08.2016 Znak: GGR.6845.124.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.07.2016 Znak: GGR.6845.107,88,85,87,79,119,117,102,109,95,113,100a,100,95.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.07.2016 Znak: GGR.6845.107.2015    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

06.07.2016 Znak: GGR.6845.110.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

30.06.2016 Znak: GGR.6845.108.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

30.06.2016 Znak: GGR.6845.121.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.06.2016 Znak: GGR.6845.84, 24,22, 68,72,74, 71,59, 50,14,65, 70,39,43,49,45,57, 53,83, 52,26, 51, 61,69,78,38, 19, 80, 77, 78,88,7,12,21,64, 67.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.06.2016 Znak: GGR.6845.55.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.06.2016 Znak: GGR.6840.15.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.06.2016 Znak: GGR.6840.105.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

24.05.2016 Znak: GGR.6845.93.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

24.05.2016 Znak: GGR.6845.94.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.05.2016 Znak: GGR.6845.91.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.04.2016 Znak: GGR.6845.66.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

25.04.2016 Znak: GGR.6845.58.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

25.04.2016 Znak: GGR.6845.48.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.04.2016 Znak: GGR.6845.60.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.04.2016 Znak: GGR.6845.41.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.04.2016 Znak: GGR.6845.9.1.2016    SPROSTOWANIE do wykazu na wydzierżawienie nieruchomości w przetargu nr  GGR.6845.9.2016 z dnia 12.04.2016

14.04.2016 Znak: GGR.6845.106, 108,93,113, 80.2015; GGR.6845.16,4,3,8,15,10,1,2,25,6.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.04.2016 Znak: GGR.6845.20.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.04.2016 Znak: GGR.6845.23.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.04.2016 Znak: GGR.6845.9.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

25.03.2016 Znak: GGR.6845.28.29.30.31 od 1 do 3.32.33.34.35.36.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

03.03.2016 Znak: GGR.6845.17 od 1 do 5.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

03.03.2016 Znak: GGR.6845.78.104.101.92.2015    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

03.03.2016 Znak: GGR.6845.111.121.2015, GGR.6845.13.2016    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.12.2015 Znak: GGR.6845.81.82.83.84.85.86.91.87.94.95.96.98.97. 2015   W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.12.2015 Znak: GGR.6845.88.89.2015   W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

04.11.2015 Znak: GGR.6845.78.77.79.75.2015   W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

22.09.2015 Znak: GGR.6845.71.72.64.63.73.2015   W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

01.09.2015 Znak: GGR.6845.71.2015   W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

01.09.2015 Znak: GGR.6845.69.74.2015   W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.07.2015 Znak: GGR.6845.62.67.61.70.2015   W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.07.2015 Znak: GKM – 7151.26/10/2015/   W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

18.06.2015 Znak: GGR.6845.66.67.2015   W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.06.2015 Znak: GGR.6845.47.2015, GGR.6845.176.2014, GGR.6845.43.29.32.30.31.25.42.2015   W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

03.06.2015 Znak: GGR.6845.20.58.62.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.05.2015 Znak: GGR.6845.56.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.05.2015 Znak: GGR.6845.46.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.03.2015 Znak: GGR.6845.8.23.22.24 od 1 do 3.35.26.36.37.38.2015. 2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

18.03.2015 Znak: GGR.6845.180.od 1do 6.2014
GGR.6845.14.5.6.9.3.2.1.13.10.11.27.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

24.02.2015 Znak: 6845.18 od 1 do 4.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

29.01.2015 Znak: 6845.184.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.01.2015 Znak: 6845.159.164.178.183.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia


2014

31.12.2014 Znak: GGR.6845.152.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.11.2014 Znak: GGR.6845.170, 151, 158, 172, 160, 169, 163.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.11.2014 Znak: GGR.6845.174.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

06.11.2014 Znak: GGR.6845.173.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

06.11.2014 Znak: GGR.6845.166.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.10.2014 Znak: GGR.6845.162.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

02.10.2014 Znak: GGR.6845.116, 120, 130, 127, 124, 129, 117, 126, 135, 140, 150, 148, 139, 149.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.09.2014 Znak: GGR.6845.141.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.08.2014 Znak: GGR.6845.143.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

24.07.2014 Znak: GGR.6845.128.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

24.07.2014 Znak: GGR.6845.136.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.07.2014 Znak: GGR.6845.96,85, 86, 91,63, 20, 98, 106,115, 122,112, 81, 95, 102, 64, 94, 65, 83, 88,82 .2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.07.2014 Znak: GGR.6845.125.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.07.2014 Znak: GGR.6845.118.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

29.05.2014 Znak: GGR.6845.104.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

22.05.2014 Znak: GGR.6845.99.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

22.05.2014 Znak: GGR.6845.40a.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

20.05.2014 Znak: GGR.6845.103.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

13.05.2014 Znak: GGR.6845.147.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

24.04.2014 Znak: GGR.6845.90.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

17.04.2014 Znak: GGR.6845.87.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

17.04.2014 Znak: GGR.6845.82.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

17.04.2014 Znak: GGR.6845.72.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.04.2014 Znak: GGR.6845.73.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.04.2014 Znak: GGR.6845.78.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.04.2014 Znak: GGR.6845.77.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.04.2014 Znak: GGR.6845.25, 48, 24, 60, 33, 59, 52, 23, 14, 35, 36,44, 39, 18.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

03.04.2014 Znak: GGR.6845.45.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

01.04.2014 Znak: GGR.6845.67 od 1 do 2.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

01.04.2014 Znak: GGR.6845.66.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

01.04.2014 Znak: GGR.6845.69.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.03.2014 Znak: GGR.6845.62.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.03.2014 Znak: GGR.6845.55.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.03.2014 Znak: GGR.6845.26.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.02.2014 Znak: GGR.6845.40.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

27.02.2014 Znak: GGR.6845.41.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

27.02.2014 Znak: GGR.6845.37 od 1 do 3.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

27.02.2014 Znak: GGR.6845.38.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

27.02.2014 Znak: GGR.6845.2,11,20,8.2014, GGR.6845.181.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.02.2014 Znak: GGR.6845.46.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.02.2014 Znak: GGR.6845.28,24,29,30,31,27.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.02.2014 Znak: GGR.6845.184, 175, 188, 174, 183,147,186, 178, 182.2013  GGR.6845.3, 4, 6, 7, 1.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.02.2014 Znak: GGR.6845.10 od 1 do 5.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

13.02.2014 Znak: GGR.6845.12, 15, 13, 22.2014  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.01.2014 Znak: GGR.6845.172, 173, 171.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.01.2014 Znak: GGR.6845.140.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

2013

12.12.2013 Znak: GGR.6845.152, 169, 140, 151, 145,143, 135, 136,144,138,134,131,126,134-1,128,130,13,139, 125, 36, 157, 167, 164, 129,168, 127, 141.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.12.2013 Znak: GGR.6845.156.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.11.2013 Znak: GGR.6845.158.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.11.2013 Znak: GGR.6845.170.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.11.2013 Znak: GGR.6845.146.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.11.2013 Znak: GGR.6845.155.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

31.10.2013 Znak: GGR.6845.141.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.10.2013 Znak: GGR.6845.122, 123, 119, 112, 102, 118.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

03.10.2013 Znak: GGR.6845.124.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.08.2013 Znak: GGR.6845.76.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.08.2013 Znak: GGR.6845.77.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.08.2013 Znak: GGR.6845.116.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

08.08.2013 Znak: GGR.6845.105, 106, 98, 101, 100, 99.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

08.08.2013 Znak: GGR.6845.114.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

25.07.2013 Znak: GGR-72243/105/08  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.07.2013 Znak: GGR.6845.92.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

04.07.2013 Znak: GGR.6845.83,77,76,91,89.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.06.2013 Znak: GGR.6845.97.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.06.2013 Znak: GGR.6845.95.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.06.2013 Znak: GGR.6845.96.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetragowej

13.06.2013 Znak: GGR.6845.88.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

06.06.2013 Znak: GGR.6845.66, 61,49,8, 60, 58, 59, 62, 63, 54, 71, 53, 69.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.05.2013 Znak: GGR.6845.87.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

23.05.2013 Znak: GGR.6845.38.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

23.05.2013 Znak: GGR.6845.78.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.05.2013 Znak: GGR.6845.70.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.05.2013 Znak: GGR.6845.74.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

30.04.2013 Znak: GGR.6845.73.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

25.04.2013 Znak: GGR.6845.48.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

25.04.2013 Znak: GGR.6845.109.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.03.2013 Znak: GGR.6845.36, 45, 41,42,44, 34, 51, 39, 46.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.03.2013 Znak: GGR.6845.43.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.03.2013 Znak: GGR.6845.25.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.02.2013 Znak: GGR.6845.38.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.02.2013 Znak: GGR.6845.29.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.02.2013 Znak: GGR.6845.9.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

28.02.2013 Znak: GGR.6845.2, 17, 19, 18, 20,13,14, 1, 4,21,28,23,30.2013
GGR.6845.144, 146.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.02.2013 Znak: GGR.6845.29.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.02.2013 Znak: GGR.6845.38.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.02.2013 Znak: GGR.6845.37.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.02.2013 Znak: GGR.6845.32.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

12.02.2013 Znak: GGR.6845.33.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

12.02.2013 Znak: GGR.6845.145.1.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.02.2013 Znak: GGR.6845.27.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.02.2013 Znak: GGR.6845.3.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.02.2013 Znak: GGR.6845.24.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

24.01.2013 Znak: GGR.6845.7.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

24.01.2013 Znak: GGR.6845.12.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

24.01.2013 Znak: GGR.6845.15.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

24.01.2013 Znak: GGR.6845.8.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

24.01.2013 Znak: GGR.6845.15 od 1 do 4.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

24.01.2013 Znak: GGR.6845.11 od 1 do 5.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

17.01.2013 Znak: GGR.6845.6 od 1 do 3.2013  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

10.01.2013 Znak: GGR.6845.114, 136,127,113,116,115,120,119,121,124,123, 130, 126, 128, 143,137,129,132.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

2012

13.12.2012 Znak: GGR.6845.139.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.12.2012 Znak: GGR.6845.104.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

29.11.2012 Znak: GGR.6845.135.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

22.11.2012 Znak: GGR.6845.134.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

08.11.2012 Znak: GGR.6845.122.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

25.10.2012 Znak: GGR.6845.117.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

25.10.2012 Znak: GGR.6845.101,112,106,108,109,107,110,103.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.10.2012 Znak: GGR.6845.111.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.09.2012 Znak: GGR.6845.90,76,94,84.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

02.08.2012 Znak: GGR.6845.96.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

02.08.2012 Znak: GGR.6845.95.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

26.07.2012 Znak: GGR.6845.93.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.07.2012 Znak: GGR.6845.86.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.07.2012 Znak: GGR.6845.75.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.07.2012 Znak: GGR.6845.61, 77, 68, 70.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.07.2012 Znak: GGR.6845.73.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

27.06.2012 Znak: GGR.6845.79.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.06.2012 Znak: GGR.6845.78.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.06.2012 Znak: GGR.6845.49.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.06.2012 Znak: GGR.6845.57, 51, 46, 23, 42, 47, 52, 37, 45, 43, 54, 53,55.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

24.05.2012 Znak: GGR.6845.64.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.05.2012 Znak: GGR.6845.50.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

17.05.2012 Znak: GGR.6845.60.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.05.2012 Znak: GGR.6845.56.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.04.2012 Znak: GGR.6845.32.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.04.2012 Znak: GGR.6845.26,15,12,29,20,34,31,33,11,2,25,5,21.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.04.2012 Znak: GGR.6845.38.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

05.04.2012 Znak: GGR.6845.39.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

23.02.2012 Znak: GGR.6845.19.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.02.2012 Znak: GGR.6845.121.2011.12, GGR.6845.3.2012, GGR.6845.5.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

02.02.2012 Znak: GGR.6845.14 od 1 do 4.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu  załącznik graficzny

02.02.2012 Znak: GGR.6845.13 od 1 do 2.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu  załącznik graficzny

02.02.2012 Znak: GGR.6845.8.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.01.2012 Znak: GGR.6845.113,107,117.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.01.2012 Znak: GGR.6845.122.2011.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.01.2012 Znak: GGR.6845.6.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

2011

15.12.2011 Znak: GGR.6845.99,105,95,97.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.12.2011 Znak: GGR.6845.116.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

01.12.2011 Znak: GGR.6845.98a.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

27.10.2011 Znak: GGR.6845.98.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

27.10.2011 Znak: GGR.6845.101.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.10.2011 Znak: GGR.6845.85,78,84,93,90,92.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.10.2011 Znak: GGR.6845.94.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

29.09.2011 Znak: GGR.6845.81.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

29.09.2011 Znak: GGR.6845.87.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

29.09.2011 Znak: GGR.6845.91-1.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

29.09.2011 Znak: GGR.6845.83.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.09.2011 Znak: GGR.6845.80.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

08.09.2011 Znak: GGR.6845.74,76,73.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.08.2011 Znak: GGR.6845.79.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.08.2011 Znak: GGR.6845.77.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.07.2011 Znak: GGR.6845.69.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.07.2011 Znak: GGR.6845.68.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.07.2011 Znak: GGR.6845.62.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

07.07.2011 Znak: GGR.6845.70.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

30.06.2011 Znak: GGR.6845.55,27,53,56,3.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.06.2011 Znak: GGR.6845.63.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

25.05.2011 Znak: GGR.6845.51.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.05.2011 Znak: GGR-72241/162/10/11  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.05.2011 Znak: GGR.6845.50.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.04.2011 Znak: GGR.6845.48.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.04.2011 Znak: GGR.6845.17.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

14.04.2011 Znak: GGR.6845.19.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.04.2011 Znak: GGR.6845.13.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

07.04.2011 Znak: GGR.6845.17.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

07.04.2011 Znak: GGR.6845.38.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

05.04.2011 Znak: GGR.6845.28,30.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

31.03.2011 Znak: GGR.6845.43.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

31.03.2011 Znak: GGR.6845.15, 16.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

31.03.2011 Znak: GGR.6845.35.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

31.03.2011 Znak: GGR.6845.33.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.03.2011 Znak: GGR.6845.22.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

24.02.2011 Znak: GGR.6845.4.2011, GGR-72243/190/10/11, GGR-72243/191/10/11  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.02.2011 Znak: GGR.6845.18.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.02.2011 Znak: GGR – 72243/189/10/11  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.02.2011 Znak: GGR – 6845.14.2011  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

03.02.2011 Znak: GGR – 6845/11 -4/11  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

03.02.2011 Znak: GGR – 6845/11 od 1 do 2/11  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

03.02.2011 Znak: GGR – 6845/11-3/11    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

03.02.2011 Znak: GGR – 6845/12 od 1 do 5/11    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

31.01.2011     W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia - podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu nieograniczonego ustnego:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w Mikołajkach przy Placu Wolności (park), obręb Mikołajki oznaczona nr geod. 200/3 o powierzchni całkowitej 9341 m².
Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w nieruchomości o łącznej powierzchni 44 m²

20.01.2011 Znak: GGR – 72243/182/10/11    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.01.2011 Znak: GGR – 72243/186,188,183.184,185,181/10/11    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.12.2010 Znak: GGR – 72243/176,180,177,179/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.12.2010 Znak: GGR – 72243/181/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

03.12.2010 Znak: GGR – 72243/158,166,157,150,144,163,161,164,169,171,143,167/10; GGR-72243/169/07/2010   W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

25.11.2010 Znak: GGR – 72243/174/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.11.2010 Znak: GGR – 72243/175/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

10.11.2010 Znak: GGR – 72243/172/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

05.11.2010 Znak: GGR – 72243/155/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

05.11.2010 Znak: GGR – 72243/132a/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

15.10.2010 Znak: GGR – 72243/142, 147,137, 138/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.10.2010 Znak: GKM – 7144/1/2010    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

13.10.2010 Znak: GKM – 7144/2/2010    W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wynajęcia

16.09.2010 Znak: GGR – 72243/135/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.09.2010 Znak: GGR – 72243/132/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

16.09.2010 Znak: GGR – 72243/140/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.08.2010 Znak: GGR – 72243/130/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

12.08.2010 Znak: GGR – 72243/102/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

05.08.2010 Znak: GGR – 72243/112, 118/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

05.08.2010 Znak: GGR – 72243/126/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

05.08.2010 Znak: GGR – 72243/119/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

29.07.2010 Znak: GGR – 72243/115/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

16.07.2010 Znak: GGR – 72243/93/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

16.07.2010 Znak: GGR –72243/63/08/09/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

06.07.2010 Znak: GGR –72243/117/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

02.07.2010 Znak: GGR –72243/102/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

25.06.2010 Znak: GGR –72243/110/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

25.06.2010 Znak: GGR –72243/101/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

22.06.2010 Znak: GGR –72243/82/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

17.06.2010 Znak: GGR –72243/89/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

17.06.2010 Znak: GGR –72243/103/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

17.06.2010 Znak: GGR –72243/108/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

17.06.2010 Znak: GGR –72243/111/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.06.2010 Znak: GGR –72243/89,87/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

04.06.2010 Znak: GGR –72243/106/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

01.06.2010 Znak: GGR –72243/161-1/09/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

20.05.2010 Znak: GGR –72243/62/09/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.05.2010 Znak: GGR –72243/51/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.05.2010 Znak: GGR –72243/92/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.05.2010 Znak: GGR –72243/17,45/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.05.2010 Znak: GGR –72243/91/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.05.2010 Znak: GGR –72243/77,54,62,53,88,76,58/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

29.04.2010 Znak: GGR –72243/72/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

29.04.2010 Znak: GGR –72243/161/09/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

23.04.2010 Znak: GGR –72243/65/10    SPROSTOWANIE do wykazu na wydzierżawienie nieruchomości w przetargu nr GGR-72243/65/10 z dnia 01.04.2010

23.04.2010 Znak: GGR –72243/67/10    SPROSTOWANIE do wykazu na wydzierżawienie nieruchomości w przetargu nr GGR-72243/67/10 z dnia 08.04.2010

23.04.2010 Znak: GGR –72243/85/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

21.04.2010 Znak: GGR –72243/81/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

21.04.2010 Znak: GGR –72243/80/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

16.04.2010 Znak: GGR –72243/30,39,31,21,20,8, 13,6,16,52,44,41,34,35,48,23,26,27,60,25,40,14,38,29,24,37,22,28,16,17,33,46,32,19,5/2010/            W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.04.2010 Znak: GGR –72243/79/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.04.2010 Znak: GGR –72243/64/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.04.2010 Znak: GGR –72243/75/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

08.04.2010 Znak: GGR –72243/69/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

08.04.2010 Znak: GGR –72243/67/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

08.04.2010 Znak: GGR –72243/68/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

01.04.2010 Znak: GGR –72243/59/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

01.04.2010 Znak: GGR –72243/61/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

01.04.2010 Znak: GGR –72243/65/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

26.03.2010 Znak: GGR –72243/3/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

26.02.2010 Znak: GGR –72243/43-1 do 5/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

26.02.2010 Znak: GGR –72243/50/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

26.02.2010 Znak: GGR –72243/49/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

04.02.2010 Znak: GGR –72243/6/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

04.02.2010 Znak: GGR –72243/180.174,172,171,181/09/2010    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.01.2010 Znak: GGR –72243/4/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.01.2010 Znak: GGR –72243/2/10    W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

08.01.2010 Znak: GGR –72243/144, 146/09/2010    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.01.2010 Znak: GGR –72243/159...163/09/2010    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

31.12.2009 Znak sprawy: GGR-72241/35-1 do 3/08/09   Sprostowanie do wykazu na sprzedaż nieruchomości w przetargu  W związku z podaniem do publicznej wiadomości...

11.12.2009 Znak: GGR –72243/147/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.12.2009 Znak: GGR –72243/158/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.12.2009 Znak: GGR –72243/33/07/08/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

12.11.2009 Znak: GGR –72243/101/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

05.11.2009 Znak: GGR –72243/103, 121, 115, 120, 104, 117/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

23.10.2009 Znak: GGR –72243/108, 107, 106, 110/09  GGR-6018/20/07/08/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

23.10.2009 Znak: GGR –72243/111/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.09.2009 Znak: GGR –72243/113/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.09.2009 Znak: GGR –72241/18/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.09.2009 Znak: GGR –72241/21/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.09.2009 Znak: GGR –6018/11/2000-2009    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

05.08.2009 Znak: GGR –72243/97/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

31.07.2009 Znak: GGR –72243/93/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.07.2009 Znak: GGR –72243/87/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.07.2009 Znak: GGR –72243/79/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.07.2009 Znak: GGR –72243/132/08/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.06.2009 Znak: GGR –72243/82/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

03.06.2009 Znak: GGR –72243/72/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

25.05.2009 Znak: GGR –72243/66/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.05.2009 Znak: GGR –72243/64/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.05.2009 Znak: GGR –72243/58/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.05.2009 Znak: GGR –72243/33/07/08/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.05.2009 Znak: GGR –72243/59/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

06.05.2009 Znak: GGR –72243/70/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

06.05.2009 Znak: GGR –72243/69/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.04.2009 Znak: GGR –72243/67/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu                załącznik graficzny

28.04.2009 Znak: GGR –72243/42, 45/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu                załącznik graficzny

20.04.2009 Znak: GGR –72243/64/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.04.2009 Znak: GGR –72243/62/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

08.04.2009 Znak: GGR –72243/60,61/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

03.04.2009 Znak: GGR –72243/23/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

03.04.2009 Znak: GGR –72243/55/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.03.2009 Znak: GGR –72243/116/08/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

17.03.2009 Znak: GGR –72243/46, 47/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.03.2009 Znak: GGR –72243/48/07/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.03.2009 Znak: GGR –72243/144/08/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.03.2009 Znak: GGR –72243/52, 53/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.03.2009 Znak: GGR –72243/160/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.03.2009 Znak: GGR –72243/50/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.03.2009 Znak: GGR –72243/48/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.03.2009 Znak: GGR –72243/44/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.03.2009 Znak: GGR –72243/51/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

25.02.2009 Znak: GGR –72243/41/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.02.2009 Znak: GGR –72243/6/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.02.2009 Znak: GGR –72243/3/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

06.02.2009 Znak: GGR –72243/29/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

04.02.2009 Znak: GGR –72243/18,33/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

04.02.2009 Znak: GGR –72243/36/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

29.01.2009 Znak: GGR –72243/34/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

26.01.2009 Znak: GGR –72243/22,23,24,27,32,28,38,35,25/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

26.01.2009 Znak: GGR –72243/11,10,20,37,19,17,12,15/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

26.01.2009 Znak: GGR –72243/141/08/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.01.2009 Znak: GGR –72243/7,8,2,5,9,4,1/09    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

08.01.2009 Znak: GGR –72243/167, 170/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

22.12.2008 Znak: GGR –72243/125/07/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

22.12.2008 Znak: GGR –72243/157/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.12.2008 Znak: GGR –72243/159/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.12.2008 Znak: GGR –72243/155/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.12.2008 Znak: GGR –72243/148/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.12.2008 Znak: GGR –72243/156/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.12.2008 Znak: GGR –72243/153-1/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.12.2008 Znak: GGR –72243/151/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.12.2008 Znak: GGR –72243/162/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.12.2008 Znak: GGR –72243/165,169/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

15.12.2008 Znak: GGR –72243/154/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.12.2008 Znak: GGR –72243/157,161/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.12.2008 Znak: GGR –72243/133/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.12.2008 Znak: GGR –72243/33/06/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.12.2008 Znak: GGR –72243/153/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.12.2008 Znak: GGR –72243/160/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.12.2008 Znak: GGR –72243/90/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.12.2008 Znak: GGR –72243/158/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

04.12.2008 Znak: GGR –72243/130/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.11.2008 Znak: GGR –72243/149/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.11.2008 Znak: GGR –72243/147/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.11.2008 Znak: GGR –72243/139/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.01.2008 Znak: GGR – 72243/122/08, GGR - 72243/33/07/08     W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

14.11.2008 Znak: GGR –72243/104,132/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.11.2008 Znak: GGR –72243/106/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.11.2008 Znak: GGR –72243/136,135,119/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.11.2008 Znak: GGR –72243/129/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

31.10.2008 Znak: GGR –72243/134/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

20.10.2008 Znak: GGR –72243/125/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

17.10.2008 Znak: GGR –72243/126, 127, 128/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.10.2008 Znak: GGR –72243/120/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

09.10.2008 Znak: GGR –72243/94/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

03.10.2008 Znak: GGR –72243/117/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

30.09.2008 Znak: GGR –72243/115/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

26.09.2008 Znak: GGR –72243/110/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

23.09.2008 Znak: GGR –72243/109/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

18.09.2008 Znak: GGR –72243/10, 108/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

16.09.2008 Znak: GGR –72243/46/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.09.2008 Znak: GGR –72243/104,101/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

04.09.2008 Znak: GGR –72243/87,97,98,100/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.08.2008 Znak: GGR –72243/92-2/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.08.2008 Znak: GGR –72243/93/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

12.08.2008 Znak: GGR –72243/95/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

06.08.2008 Znak: GGR –72243/89/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

25.07.2008 Znak: GGR –72243/88/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.07.2008 Znak: GGR- 72241/40/07/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.07.2008 Znak: GGR –72243/38/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.07.2008 Znak: GGR- 72241/19/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

30.06.2008 Znak: GGR –72243/80/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

27.06.2008 Znak: GGR –72243/72/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

25.06.2008 Znak: GGR –72243/71/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

17.06.2008 Znak: GGR –72243/66/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

06.06.2008 Znak: GGR –72243/61/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

30.05.2008 Znak: GGR –72243/60/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.05.2008 Znak: GGR –72243/63/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.05.2008 Znak: GGR –72243/58/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

30.04.2008 Znak: GGR –72243/43/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.04.2008 Znak: GGR –72243/46/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

10.04.2008 Znak: GGR –72243/41, 45/08   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.03.2008 Znak: GGR – 72243/146/07/08   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

28.03.2008 Znak: GGR –72243/16,17,20,23/08   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

28.03.2008 Znak: GGR –72243/42/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.03.2008 Znak: GGR –72243/26/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.03.2008 Znak: GGR –72243/32/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

17.03.2008 Znak: GGR –72243/34,36/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

13.03.2008 Znak: GGR –72243/29,30,31/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

07.03.2008 Znak: GGR –72243/24/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.02.2008 Znak: GGR –72243/61/07/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.02.2008 Znak: GGR –72243/19/08   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.02.2008 Znak: GGR –72243/14/08   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

11.02.2008 Znak: GGR –72243/6, 11, 12, 13/08   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.01.2008 Znak: GGR –72243/4/08   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

14.01.2008 Znak: GGR – 72243/150/07/08     W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

14.01.2008 Znak: GGR –72243/1, 3, 2/08    W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

08.01.2008 Znak: GGR –72243/172,174/07/08   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.12.2007 Znak: GGR–7144-2/6/07  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

21.12.2007 Znak: GGR–72243/171/07  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

19.12.2007 Znak: GGR–72243/166,169,170,168/07  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska
Data modyfikacji: 2024/06/20

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc