2strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > komunikaty

 

 

 

 

 

 

15.07.2024  PPGN.6825.1.2024 OGŁOSZENIE w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
   czytaj więcej

10.07.2024   Zarządzenie Nr 97/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
ogłoszenie,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

09.07.2024  Informacja o wyniku konkursu na organizację w 2024 roku wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym   czytaj więcej

03.07.2024 AB.6740.10.3.2024 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego o wydaniu decyzji   czytaj więcej

28.06.2024 SKO.73.234.2024 Obwieszczenie SKO w Olsztynie   czytaj więcej

28.06.2024 AB.6740.10.2.2024 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego   czytaj więcej

28.06.2024 BŚ.6220.4-3.2024 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn   czytaj więcej

28.06.2024 AB.6740.10.4.2024 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego   czytaj więcej

11.06.2024 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska (1 etat) w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki   czytaj więcej

07.06.2024 Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na zapewnienie w 2024 roku bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki.   czytaj więcej

06.06.2024 Zarządzenie nr 78/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2024 roku wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

04.06.2024 Informacja dotycząca komunikatu z dnia 03.06.2024: nastąpiła zmiana godziny planowanej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach. Sesja odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024r.(poniedziałek) o godz. 14.00 w sali obrad UMiG w Mikołajkach.
Wobec tego zgłoszenia mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos w debacie przyjmowane będą
do dnia 21 czerwca 2024r., do godziny 15.00.
Leszek Przybysz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach

03.06.2024 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY   Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609 ze zm.), Burmistrz Mikołajek przedstawia raport o stanie Gminy w 2023 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowanie gminy w 2023 roku, zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii oraz wykonanie uchwał rady gminy.
Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ww. w debacie nad raportem o stanie gminy, mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołajkach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja odbędzie się 25 czerwca 2024r. (wtorek) o godzinie 13.00, wobec tego zgłoszenia przyjmowane będą do godziny 12.00 dnia 24 czerwca 2024.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Leszek Przybysz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach    czytaj więcej

03.06.2024 Informacja o wynikach naboru na stanowisko – sprzątaczka (1 etat) w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki   czytaj więcej

03.06.2024 Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania
pn. „Aktywizacja kobiet z terenów wiejskich”   czytaj więcej

28.05.2024 Informacja o wyniku konkursu na prowadzenie w 2024 roku świetlicy środowiskowej
z elementami socjoterapii w Zełwągach   czytaj więcej

28.05.2024 Informacja o wyniku konkursu na organizację w 2024 roku działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną   czytaj więcej

23.05.2024 AB.6740.10.4.2024 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   czytaj więcej

20.05.2024 AB.6740.10.3.2024 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   czytaj więcej

20.05.2024 AB.6740.10.1.2023.2024 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   czytaj więcej

17.05.2024 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach     ogłoszenie,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

17.05.2024 AB.6740.10.1.2023.2024 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   czytaj więcej

07.05.2024   Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza rekrutację pracowników samorządowych na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach: sprzątaczka (1 etat)
ogłoszenie,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

07.05.2024   Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza otwarty konkurs ofert na zapewnienie w 2024 roku bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki    czytaj więcej

26.04.2024 Wyniki otwartego konkursu ogłoszonego 26.03.2024, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji projektu planowanych do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027   czytaj więcej

26.04.2024 AB.6740.10.1.2024 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   czytaj więcej

23.04.2024   BG.ZUZ.4210.72.2024.EC Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku    czytaj więcej

17.04.2024   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat) w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki    czytaj więcej

15.04.2024 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400 z późn. zm.) dokonanej zgodnie z art. 44 ust.1 pkt 1 ww. ustawy, Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mikołajki:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o których mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 1 maja 2024 r. na jedno dziecko wynosi: 18 236,04 rocznie (1519,67 zł miesięcznie)
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki wg stanu na dzień 30 września 2023 r. wynosi: 135
Statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi: 0

12.04.2024 Zarządzenie nr 50/2024 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie; klauzula RODO)

12.04.2024 Zarządzenie nr 51/2024 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie; klauzula RODO)

10.04.2024 Zarządzenie nr 49/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 kwietnia 2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2024 roku działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

10.04.2024 Zarządzenie nr 48/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 kwietnia 2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania pn. „Aktywizacja kobiet z terenów wiejskich” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

10.04.2024 Zarządzenie nr 44/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2024 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

02.04.2024 AB.6740.10.1.2024 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego   czytaj więcej

26.03.2024   Ogłoszenie o naborze partnera w ramach realizacji projektów z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu planowanych do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 działania:
- FEWM.09.04-IZ.00-001/24 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
- FEWM.09.07-IZ.00-001/24 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności   ogłoszenie  2. formularz

22.03.2024   Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach wydłuża termin na składanie dokumentów dla osób bezrobotnych chcących odbyć staż na stanowisku technik prac biurowych   czytaj więcej

21.03.2024 AB.6740.10.4.2023 - Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego z dnia 06.03.2024   czytaj więcej

19.03.2024   UWAGA! Zmiana terminu składania wniosków o dodatek gazowy. Uprzejmie informujemy o zmianach w przepisach. Refundację podatku VAT można otrzymać za okres do 30.06.2024 W związku z wprowadzonymi zmianami, gospodarstwa domowe stosujące do ogrzewania paliwa gazowe mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w opłaconej fakturze dokumentującej dostawę paliw gazowych w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2024    czytaj więcej

19.03.2024   Ogłoszenie wyników na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów planowanych do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, w ramach PRIORYTET 07. RYNEK PRACY zgodnie z ogłoszeniem z dnia 12.02.2024    czytaj więcej

18.03.2024   UWAGA! Informacja dla przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką   czytaj więcej

15.03.2024   Ogłoszenie o wyniku konkursu na organizację i prowadzenie w 2024r.punktu konsultacyjno-terapeutycznego w Gminie Mikołajki   czytaj więcej

14.03.2024   Informacja o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2024 roku   czytaj więcej  2. plakat

14.03.2024 AB.6740.10.4.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej   czytaj więcej

11.03.2024   OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż autobusu  czytaj więcej  2. formularz oferty

07.03.2024 Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach poszukuje stażysty na stanowisko technik prac biurowych   czytaj więcej

07.03.2024  Zarządzenie nr 34/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia dotacji na utrzymanie obiektów sportowych w 2024 roku   czytaj więcej

04.03.2024 Szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na terenie Gminy Mikołajki   czytaj więcej

04.03.2024  Zarządzenie nr 29/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 stycznia 2024 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację i prowadzenie w 2024 roku punktu konsultacyjno – terapeutycznego w Gminie Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   czytaj więcej

29.02.2024 Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, zielonych i popiołu marzec 2024-luty 2025   czytaj więcej

29.02.2024 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych marzec 2024-luty 2025   czytaj więcej

27.02.2024 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach     ogłoszenie,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

26.02.2024    BG.ZUZ.4210.16.2024.MA Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku zawiadamia   czytaj więcej

23.02.2024 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach, przedstawia tabelę z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) z dnia 22.02.2024, związanych z najmem/dzierżawą miejsc na terenie portu w Mikołajkach
1. zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

22.02.2024    Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat) w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
   czytaj więcej

19.02.2024 Organizator przetargów Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach, na podstawie art. §9 ust. 1 Regulaminu przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) z 14.02.2024r., odwołuje przetargi wyznaczone na dzień 22.02.2024r. dotyczące 9 miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej k/St. Orlen – miejsca O.1-O.9
Nowy termin przetargów dotyczących 9 miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej k/St. Orlen – 27.02.2024 u Organizatora: ZWIK sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, godz. 9:00
Termin wpłaty wadium – do 26.02.2024
Podmioty, które wpłaciły wadium do odwołanych przetargów wyznaczonych na dzień 22.02.2024 dotyczących 9 miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej k/St. Orlen, a chcą uczestniczyć w przetargach wyznaczonych na 27.02.2024, mogą skierować w terminie do 23.02.2024r. wniosek do Organizatora na adres: zwik@mikolajki.pl o przeksięgowanie wpłaconego wadium na nowy przetarg, z podaniem specyfikacji przetargu, którego ma dotyczyć wadium

19.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (przy stacji paliw Orlen)  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.O1.2024
2) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.O2.2024
3) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.O3.2024
4) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.O4.2024
5) Miejsce nr 5 nr sprawy: PNU.I.O5.2024
6) Miejsce nr 6 nr sprawy: PNU.I.O6.2024
7) Miejsce nr 7 nr sprawy: PNU.I.O7.2024
8) Miejsce nr 8 nr sprawy: PNU.I.O8.2024
9) Miejsce nr 9 nr sprawy: PNU.I.O9.2024

16.02.2024    Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu   czytaj więcej

16.02.2024    Zarządzenie Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 25/2024 z dnia 09 lutego 2024r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu   czytaj więcej

15.02.2024  Znak: PBI.6730.117.2021 Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Bagna Nietlickie

14.02.2024  UWAGA! Podmioty, które wpłaciły wadium do odwołanych przetargów wyznaczonych na dzień 14.02.2024, a chcą uczestniczyć w przetargach wyznaczonych na 22.02.2024, mogą skierować w terminie do 17.02.2024r. wniosek do Organizatora na adres: zwik@mikolajki.pl o przeksięgowanie wpłaconego wadium na nowy przetarg, z podaniem specyfikacji przetargu, którego ma dotyczyć wadium

14.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (przy Orlenie)  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.O1.2024
2) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.O2.2024
3) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.O3.2024
4) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.O4.2024
5) Miejsce nr 5 nr sprawy: PNU.I.O5.2024
6) Miejsce nr 6 nr sprawy: PNU.I.O6.2024
7) Miejsce nr 7 nr sprawy: PNU.I.O7.2024
8) Miejsce nr 8 nr sprawy: PNU.I.O8.2024
9) Miejsce nr 9 nr sprawy: PNU.I.O9.2024

14.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (al. Kasztanowa)  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.K1.2024
2) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.K2.2024
3) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.K3.2024
4) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.K4.2024

14.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.2.2024
2) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.3.2024
3) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.4.2024
4) Miejsce nr 5 nr sprawy: PNU.I.5.2024
5) Miejsce nr 6 nr sprawy: PNU.I.6.2024
6) Miejsce nr 10 nr sprawy: PNU.I.10.2024
7) Miejsce nr 11 nr sprawy: PNU.I.11.2024
8) Miejsce nr 12 nr sprawy: PNU.I.12.2024
9) Miejsce nr 13 nr sprawy: PNU.I.13.2024
10) Miejsce nr 14 nr sprawy: PNU.I.14.2024
11) Miejsce nr 15 nr sprawy: PNU.I.15.2024
12) Miejsce nr 16 nr sprawy: PNU.I.16.2024
13) Miejsce nr 17 nr sprawy: PNU.I.17.2024
14) Miejsce nr 18 nr sprawy: PNU.I.18.2024
15) Miejsce nr 19 nr sprawy: PNU.I.19.2024
16) Miejsce nr 20 nr sprawy: PNU.I.20.2024
17) Miejsce nr 21 nr sprawy: PNU.I.21.2024
18) Miejsce nr 22 nr sprawy: PNU.I.22.2024
19) Miejsce nr 23 nr sprawy: PNU.I.23.2024
20) Miejsce nr 24 nr sprawy: PNU.I.24.2024

14.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca do cumowania statków  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.1.2024
2) Miejsce nr 9 nr sprawy: PNU.I.9.2024
3) Miejsce nr 8 nr sprawy: PNU.I.8.2024
4) Miejsce nr 7 nr sprawy: PNU.I.7.2024

14.02.2024    AB.6740.10.3.2023 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego   czytaj więcej

12.02.2024 Organizator przetargów Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach, na podstawie art. §9 ust. 1 Regulaminu przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) z 02.02.2024r., odwołuje wszystkie przetargi wyznaczone na dzień 14.02.2024 związane z najmem/dzierżawą miejsc na terenie portu w Mikołajkach.
Nowy termin przetargów zostanie podany w ciągu 7 dni

12.02.2024    Gmina Mikołajki ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów planowanych do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, w ramach PRIORYTET 07. RYNEK PRACY

Działanie 07.02 Poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących
Działanie 07.08 Integracja obywateli państw trzecich na rynku pracy
PRIORYTET 08. WŁĄCZENIE I INTEGRACJA EFRR
Działanie 08.01 Infrastruktura społeczna
PRIORYTET 09. WŁĄCZENIE I INTEGRACJA EFS+
Działanie 09.04 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
Działanie 09.07 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności

Nabór partnera/partnerów prowadzony jest na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079)   czytaj więcej   formularz zgłoszenia partnera

08.02.2024    AB.6740.10.3.2023 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego   czytaj więcej

02.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (przy Orlenie)  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.O1.2024
2) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.O2.2024
3) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.O3.2024
4) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.O4.2024
5) Miejsce nr 5 nr sprawy: PNU.I.O5.2024
6) Miejsce nr 6 nr sprawy: PNU.I.O6.2024
7) Miejsce nr 7 nr sprawy: PNU.I.O7.2024
8) Miejsce nr 8 nr sprawy: PNU.I.O8.2024
9) Miejsce nr 9 nr sprawy: PNU.I.O9.2024

02.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (al. Kasztanowa)  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.K1.2024
2) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.K2.2024
3) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.K3.2024
4) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.K4.2024

02.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.2.2024
2) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.3.2024
3) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.4.2024
4) Miejsce nr 5 nr sprawy: PNU.I.5.2024
5) Miejsce nr 6 nr sprawy: PNU.I.6.2024
6) Miejsce nr 10 nr sprawy: PNU.I.10.2024
7) Miejsce nr 11 nr sprawy: PNU.I.11.2024
8) Miejsce nr 12 nr sprawy: PNU.I.12.2024
9) Miejsce nr 13 nr sprawy: PNU.I.13.2024
10) Miejsce nr 14 nr sprawy: PNU.I.14.2024
11) Miejsce nr 15 nr sprawy: PNU.I.15.2024
12) Miejsce nr 16 nr sprawy: PNU.I.16.2024
13) Miejsce nr 17 nr sprawy: PNU.I.17.2024
14) Miejsce nr 18 nr sprawy: PNU.I.18.2024
15) Miejsce nr 19 nr sprawy: PNU.I.19.2024
16) Miejsce nr 20 nr sprawy: PNU.I.20.2024
17) Miejsce nr 21 nr sprawy: PNU.I.21.2024
18) Miejsce nr 22 nr sprawy: PNU.I.22.2024
19) Miejsce nr 23 nr sprawy: PNU.I.23.2024
20) Miejsce nr 24 nr sprawy: PNU.I.24.2024

02.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca do cumowania statków  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.1.2024
2) Miejsce nr 9 nr sprawy: PNU.I.9.2024
3) Miejsce nr 8 nr sprawy: PNU.I.8.2024
4) Miejsce nr 7 nr sprawy: PNU.I.7.2024

 

31.01.2024    Gmina Mikołajki przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)   czytaj więcej

29.01.2024    AB.6740.10.4.2023 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego   czytaj więcej

29.01.2024    BG.ZUZ.4210.9.2024.AJ Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku zawiadamia   czytaj więcej

25.01.2024 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI w sprawie podstawowej kwoty dotacji
Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400 z późn. zm.) ogłaszam podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, obwiązująca od 1 stycznia 2024 roku na 1 dziecko wynosi: 18 236,04 rocznie (1519,67 zł miesięcznie)
Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2023 r. wynosi 135 dzieci,
Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2023 r. wynosi: 0

25.01.2024 Zarządzenie nr 24/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu utrzymania obiektów sportowych      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

23.01.2024     MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁAJKACH I N F O R M U J E
iż zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym oraz zmianą zawartą w ustawie o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, od dnia 2 stycznia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego (wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania).
Dodatek osłonowy przysługuje osobom, których dochód w 2022 roku nie przekroczył 2100 zł netto w gospodarstwie domowym jednoosobowym lub 1500 zł netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.
Kwota świadczenia do wypłaty będzie wyliczana indywidualnie i wypłacana na wskazane konto.
Wnioski są wydawane i przyjmowane w pokoju numer 5 / telefon kontaktowy (87) 42 19 077

23.01.2024    PPGN.6850.2.2024 WYKAZ nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Mikołajki przeznaczonych do użyczenia   czytaj więcej

19.01.2024 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru.     ogłoszenie,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

19.01.2024   OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi przetarg na sprzedaż autobusu  czytaj więcej  2. formularz oferty

17.01.2024    Informacja o wynikach naboru na stanowisko: inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat) w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
   czytaj więcej

16.01.2024    PPGN.6850.1.2024 WYKAZ nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Mikołajki przeznaczonych do użyczenia   czytaj więcej

12.01.2024    OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 10 stycznia 2024 o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w roku 2024   czytaj więcej

11.01.2024 Zarządzenie nr 9/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; klauzula RODO)

11.01.2024 Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; klauzula RODO)

11.01.2024    Kto może brać udział w głosowaniu w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, co jest potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców.
Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mają prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów (burmistrzów i prezydentów miast), pod warunkiem, że stale zamieszkują na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.
Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
2) pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu (częściowo lub całkowicie).

Informacja dla osób zamieszkałych na terenie gminy Mikołajki, które:
1) nie posiadają zameldowania na stałe ani
2) nie zgłosiły adresu zamieszkania na stałe,
chcących głosować w kolejnych wyborach, powinny one złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania lub zameldować się na stałe, jeśli mają taką możliwość.

Należy zgłosić się do tut. urzędu, pokój nr 6 (parter)
tel. 87 4219064,
e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@mikolajki.pl

09.01.2024    OBWIESZCZENIE Starosty Mrągowskiego AB.6740.10.3.2023   czytaj więcej

04.01.2024    INFORMACJA Dnia 05 stycznia 2024r. (piątek) Urząd Miasta i Gminy będzie nieczynny
(wolne za dzień 06 stycznia 2024r.) Za utrudnienia przepraszamy

02.01.2024    Referat Działalności Gospodarczej, Ewidencji Ludności i Ochrony Zwierząt Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2023 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2024 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024   czytaj więcej

02.01.2024    Program działania Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach   czytaj więcej

20.12.2023    Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach z siedzibą w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki  czytaj więcej

15.12.2023 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru     ogłoszenie,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

14.12.2023   BI.ZUZ.3.534.21.2023.AJ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie Dyrektora Zlewni w Giżycku  czytaj więcej

13.12.2023   OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza  pierwszy przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford Transit  czytaj więcej   formularz oferty

13.12.2023   OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza  pierwszy przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter  czytaj więcej   formularz oferty

04.12.2023  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04 grudnia 2023   czytaj więcej

30.11.2023  Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400 z późn. zm.) Gmina Mikołajki ogłaszam, że:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2023 obowiązująca od 1 grudnia 2023 r. wynosi: 16 203,48 zł (miesięczna podstawowa kwota dotacji: 1 362,85 zł:
zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mikołajki wynosi: 132,33 ; zaktualizowana statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi: 0,00  czytaj więcej

27.11.2023  BI.ZUZ.3.4210.173.2023.EC Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku zawiadamia  czytaj więcej

27.11.2023  BI.ZUZ.3.4210.194.2023.EC Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku zawiadamia   czytaj więcej

21.11.2023   PPZ.067.3.2023 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy Kanale Tałckim  czytaj więcej   uchwała intencyjna

17.11.2023  BI.ZUZ.3.4210.170.2023.KB Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku   czytaj więcej

17.11.2023  BI.ZUZ.3.4210.170.2023.KB Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku   czytaj więcej

17.11.2023  BI.ZUZ.3.4210.165.2023.MA Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku   czytaj więcej

14.11.2023   Wyniki konsultacji projektu uchwały programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  czytaj więcej

14.11.2023   PPZ.067.20.2023 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego  czytaj więcej   uchwała intencyjna

14.11.2023   PPZ.067.22.2023 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od ulicy Papieża Jana Pawła II  czytaj więcej   uchwała intencyjna

08.11.2023 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego na bezpłatne szkolenie
pn. „Jak kształtować motywację i zaangażowanie w zespołach organizacji pozarządowych?”      informacja,  formularz, program

08.11.2023 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach z siedzibą w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2023 r. z dnia 08 listopada 2023 r.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu określa regulamin porządku prac Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia     ogłoszenie-załącznik nr 1,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza,  regulamin

06.11.2023 KOMUNIKAT PIW.Z463.36.1.2023 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie informuje o publikacji aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09 października 2023r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  czytaj więcej

06.11.2023 KOMUNIKAT Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, termin składania przez producentów rolnych wniosków o szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy został wydłużony do dnia 17 listopada 2023  czytaj więcej

31.10.2023 Informacja dla osób, najemców i małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służące do ogrzewania i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Mikołajki  czytaj więcej

27.10.2023 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji 2023  czytaj więcej

19.10.2023 ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024  zaproszenie,   projekt uchwały,   plan zamierzeń

18.10.2023 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zełwągi, obręb Zełwągi, gmina Mikołajki"  rysunek wyłożenie,   uchwała wyłożenie,   prognoza,  prognoza zał. graf.

16.10.2023   Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje. Termin składania przez producentów rolnych, wniosków o szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy za pomocą publicznej aplikacji oraz raportów przez komisje powołane przez Wojewodę został wydłużony do dnia 30 października 2023  czytaj więcej

16.10.2023  AB.6740.10.1.2023 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego z dnia 10 października 2023r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  czytaj więcej

13.10.2023 [MGOPS] OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach  czytaj więcej

10.10.2023 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zełwągi, obręb Zełwągi, gmina Mikołajki  czytaj więcej

04.10.2023 AB.6740.10.2.2023 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego z dnia 25 września 2023r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej      czytaj więcej

04.10.2023 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie w związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym związanym z sezonowymi migracjami ptaków dzikich, sprzyjającym rozwojowi zakażeń wysoce zjadliwej grypy ptaków, groźnej choroby pustoszącej stada drobiu, zwracam się z prośbą rozpropagowania wśród ludności informacji o konieczności zgłaszania właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi, mew, rybitw) oraz ptaków drapieżnych

27.09.2023 Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki informuje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 poz. 187 z późn.zm.), producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym
ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody     czytaj więcej

28.08.2023 Obwieszczenie Starosty Mragowskiego z dnia 10.08.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego AB.6740.10.1.2023     czytaj więcej

28.08.2023 Obwieszczenie Starosty Mragowskiego z dnia 18.08.2023r. o wszczęciu postępowania administracyjnego AB.6740.10.2.2023     czytaj więcej

25.08.2023 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25.08.2023 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych     czytaj więcej

24.08.2023 Informacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 03-08-2023
Nr ogłoszenia: 4/2023
Sekretarz Gminy Mikołajki (1 etat)
Termin składania ofert: 16-08-2023     czytaj więcej

04.08.2023   Odpowiedź Burmistrza Mikołajek na oświadczenie radnej Wiolety Kuzyk odczytane podczas LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach w dniu 27.07.2023    czytaj więcej

03.08.2023 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 03-08-2023
Nr ogłoszenia: 4/2023
Sekretarz Gminy Mikołajki (1 etat)
Termin składania ofert: 16-08-2023     czytaj więcej,  uwaga,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

03.08.2023 Informacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 04-07-2023
Nr ogłoszenia: 3/2023
Podinspektor Ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mikołajkach, Komisji Rady, Jednostek Pomocniczych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, archiwum zakładowego i EZD (1 etat)
Termin składania ofert: 17-07-2023     czytaj więcej

21.07.2023   Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa „Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 moduł 3    zobacz więcej

21.07.2023    Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1389) informuję, że w dniu 17.07.2023r. wpłynęło zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Pana Szymona Hołowni Polska 2050
Zgromadzenie odbędzie się 26 lipca 2023r. w godzinach 17.00 – 18.30 na pomoście przy promenadzie im. Tadeusza Gołębiewskiego w Mikołajkach.
Burmistrz Miasta Mikołajki
Piotr Jakubowski

11.07.2023    Dotyczy: AKTUALIZACJA informacji o przedsiębiorcach posiadających zezwolenia Burmistrza Miasta Mikołajki na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Mikołajki   czytaj więcej

10.07.2023   BI.ZUZ.3.4213.1.2023.AJ Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Giżycku o wydaniu decyzji z dnia 04.07.2023  czytaj więcej

04.07.2023    Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie częściowej zmiany statutów sołectw   czytaj więcej

04.07.2023 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 04-07-2023
Nr ogłoszenia: 3/2023
Podinspektor Ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mikołajkach, Komisji Rady, Jednostek Pomocniczych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, archiwum zakładowego i EZD (1 etat)
Termin składania ofert: 17-07-2023     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

29.06.2023  IDŚ.605.4.2023 UWAGA! WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI POSIADAJĄCY AZBEST! OGŁOSZONO NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA UTYLIZACJĘ AZBESTU!    więcej informacji

28.06.2023    Informacja o przedsiębiorcach posiadających zezwolenia Burmistrza Miasta Mikołajki na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Mikołajki  czytaj więcej

28.06.2023    UWAGA! Ważna informacja dotycząca planowanej kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości
W związku z planowaną kontrolą podatkową w zakresie podatku od nieruchomości (dział VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 z późn. zm.), obejmującej podstawę opodatkowania (powierzchnię gruntów oraz powierzchnię użytkową budynków i ich części) Burmistrz Miasta Mikołajki zwraca się z prośbą do podatników o zweryfikowanie i zaktualizowanie powierzchni użytkowej posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, budynków pozostałych, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym.
Burmistrz Miasta Mikołajki informuje, biorąc pod uwagę art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, iż w przypadku stwierdzenia zaniżonej powierzchni, stanowiącej podstawę opodatkowania, organ podatkowy może naliczyć w decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe należny podatek za okres 5 lat wstecz.
Ustawa z dnia 10 września 1999r. –Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r., poz. 859 z późn.zm.) w Tytule I, Dziale II (Część szczególna), Rozdziale 6 (Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji) przewiduje sankcje za uchylenie się od opodatkowania, podawania nieprawdy, zatajanie prawdy oraz niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych.
Zgodnie z art. 54 § 1 k. k .s. „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.
Niezbędne informacje dostępne są do pobrania na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ oraz w razie konieczności w pokoju 107 - I piętro w Urzędzie Miasta w Mikołajkach w godzinach pracy urzędu         zobacz sposób obliczania powierzchni

27.06.2023    INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY  Informuję, że do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Mikołajki w 2022 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach w dniu 28.06.2023r. o godz. 14.00 zgłoszona została 1 osoba.
Andrzej Jaźwiński
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Mikołajkach

27.06.2023    List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci przebywających na obszarach wiejskich.
Szanowni Użytkownicy gospodarstw rolnych! Szanowni Rolnicy!
Praca w rolnictwie, co potwierdza praktyka, niesie za sobą specyficzne zagrożenia, na które oprócz samych rolników narażeni są członkowie ich rodzin, w tym dzieci wykonujące niektóre prace w gospodarstwach rolnych. Co roku, ze środków masowego przekazu, dowiadujemy się o tragicznych wypadkach na wsi. Przypomnijmy, iż w roku 2022, na terenie naszego województwa odnotowano 423 wypadki przy pracy rolniczej, w tym 2 wypadki ze skutkiem śmiertelnym  czytaj więcej

22.06.2023 Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki    (zarządzenie nr 89/2023, ogłoszenie o wynikach konkursu)

22.06.2023    Informacja o wyniku konkursu na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  czytaj więcej

22.06.2023   Informacja dotycząca komunikatu z dnia 07.06.2023r., nastąpiła zmiana godziny planowanej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach. Sesja odbędzie się 28.06.2023r. o godz. 14.00

20.06.2023   BI.ZUZ.3.4213.1.2023 Zawiadomienie dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie postępowania administracyjnego – wykonanie pomostu na jeziorze Tałty  czytaj więcej

14.06.2023 Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej dostarczenia ryb na XVI Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie” w dniu 1 lipca 2023 roku w Mikołajkach (DO POBRANIA: zapytanie ofertowe; załacznik nr 1 - Formularz ofertowy)

12.06.2023 Komunikat Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach w sprawie ograniczenia zużycia wody  z dnia 12.06.2023. Szanowni Mieszkańcy i właściciele działek rekreacyjnych.
Mając na względzie przedłużającą się suszę, zwiększony pobór wody oraz występujące coraz częściej problemy z dostępem do wody pitnej, proszę o racjonalne korzystanie z wody oraz ograniczenie używania wody do podlewania ogródków, upraw roślinnych, napełniania basenów, czy mycia pojazdów
mechanicznych. Proszę o zaprzestanie wykorzystania wody w wymienionych powyżej celach w
godzinach od 6 do 22

07.06.2023   INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), Burmistrz Mikołajek przedstawia raport o stanie Gminy w 2022 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowanie gminy w 2022 roku, zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii oraz wykonanie uchwał rady gminy.
Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ww. w debacie nad raportem o stanie gminy, mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołajkach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja odbędzie się 28 czerwca 2023r.(środa) o godzinie 13.00 wobec tego zgłoszenia przyjmowane będą do godziny 12.00 dnia 27 czerwca br.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Antoni Rakus
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach    czytaj więcej

07.06.2023   Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie częściowej zmiany statutów sołectw (zarządzenie nr 87/2023, formularz zgłoszenia opinii)

07.06.2023   OBWIESZCZENIE SKO.73.710.2022 z dnia 02.06.2023r. w sprawie decyzji utrzymującej w mocy w całości decyzję nr 16/2022 z 2 listopada 2022r   czytaj więcej

19.05.2023 Zarządzenie nr 77/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

17.05.2023   Informacja o wyniku konkursu na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych   czytaj więcej

17.05.2023   BI.ZUZ.3.4210.68.2023 Zawiadomienie dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego w ramach rozbudowy ul. Dąbrowskiego w Mikołajkach  czytaj więcej

17.05.2023   I N F O R M A C J A Zarządzeniem Nr 67 /2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17-04-2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach wprowadzono godziny pracy wewnętrznej.
Dla pracowników administracyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach godziny pracy wewnętrznej obowiązywać będą w każdy:
Poniedziałek w godz. 14:00 - 15:00
Wtorek w godz. 14:00 - 15:00
Środa w godz. 14:00 - 15:00
Pracownicy referatów nie przyjmują interesantów w godzinach pracy wewnętrznej

16.05.2023   PPZ.067.9.2022 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołajki w części położonej po wschodniej stronie ulicy Warszawskiej  czytaj więcej   uchwała intencyjna

15.05.2023   BI.ZUZ.3.4213.1.2023 Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie postępowania administracyjnego dot. cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego  czytaj więcej

15.05.2023   BI.ZUZ.3.4210.58.2023 Zawiadomienie dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego  czytaj więcej

09.05.2023   IDŚ 6162.1.2023 Obwieszczenie w sprawie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot grupowych  czytaj więcej

  1. szablon do składania uwag     2. instrukcja dla właścicieli     3. mapy     4. UPUL

21.04.2023  Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2082 z późn. zm.) dokonanej zgodnie z art. 44 ust.1 pkt 1 ww. ustawy Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mikołajki:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o których mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 1 maja 2023 r. na jedno dziecko wynosi: 16 084,56 rocznie (1340,38 zł miesięcznie),
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki wg stanu na dzień 30 września 2021 r. wynosi: 131
Statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi: 0

21.04.2023 Zarządzenie nr 65/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

20.04.2023 Informacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 15-03-2023
Nr ogłoszenia: 2/2023
Podinspektor do spraw obsługi inwestycji i zamówień publicznych
Termin składania ofert: 27-03-2023     czytaj więcej

14.04.2023 [MGOPS] OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach  czytaj więcej    kwestionariusz osobowy/RODO

11.04.2023   Zawiadomienie dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  czytaj więcej

11.04.2023   UWAGA! WAŻNA INFORMACJA: Referat ewidencji działalności gospodarczej,
ewidencji ludności i ochrony zwierząt

Godziny urzędowania od 11 do 14-04-2023
Wtorek - obsługa interesantów 7:00 – 11:00
Wtorek - praca wewnętrzna 11:00 – 15:00
Środa - obsługa interesantów 7:00 – 11:00
Środa - praca wewnętrzna 11:00 – 15:00
Czwartek - obsługa interesantów 8:00 – 12:00
Czwartek - praca wewnętrzna 12:00 – 16:00
Piątek - obsługa interesantów 7:00 – 11:00
Piątek - praca wewnętrzna 11:00 – 15:00

Pracownik referatu nie przyjmuje interesantów w godzinach pracy wewnętrznej. Za utrudnienia przepraszamy

07.04.2023   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku o wyznaczeniu nowego terminu postępowania administracyjnego dotyczącego cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Mrągowskiego z dnia 06.09.2007r. znak: ROŚ 6224-43/07  czytaj więcej

05.04.2023   Obwieszczenie Wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 27 marca 2023 o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 roku  czytaj więcej

15.03.2023 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 15-03-2023
Nr ogłoszenia: 2/2023
Podinspektor do spraw obsługi inwestycji i zamówień publicznych
Termin składania ofert: 27-03-2023     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

14.03.2023   PPZ.067.4.2023 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego”  czytaj więcej   uchwała intencyjna

10.03.2023 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie przystąpienia do ponownego rozpoznania sprawy cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu Romualdowi Drzymalskiemu  czytaj więcej

09.03.2023 Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Mikołajki.
W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) informuję, iż zmianie uległy niektóre przepisy dot. przedsiębiorców posiadających lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Zezwolenia wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r., zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia. Jednakże przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Burmistrza Miasta Mikołajki o zamiarze prowadzenia w/w działalności oraz dostarczenia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną  obwieszczenie,   informacja,   sprawozdanie,  sprawozdanie kwartalne

08.03.2023 Informacja dotycząca wyników naboru wstępnych zgłoszeń o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  czytaj więcej

27.02.2023 Informacja o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2023 roku  czytaj więcej   informacja o projekcie

20.02.2023 Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na udzielenie dotacji w 2023 roku  czytaj więcej

16.02.2023 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Tałty w obrębie Jora Wielka, gmina Mikołajki”  rysunek wyłożenie,   uchwała wyłożenie,   prognoza,  prognoza zał. graf.

16.02.2023 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Tałty w obrębie Sady, gmina Mikołajki”  rysunek wyłożenie,   uchwała wyłożenie,   prognoza,  prognoza zał. graf.

15.02.2023 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki obejmujący fragment jeziora Tałty oraz teren pomiędzy drogą krajową nr 16 i torami kolejowymi”  uzupełnienie do prognozy,   rysunek wyłożenie,   ustalenia wyłożenie,   prognoza,  prognoza zał. graf.

10.02.2023 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mikołajki o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wniosek)  czytaj więcej,   wniosek

10.02.2023 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 24-01-2023
Nr ogłoszenia: 1/2023
Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat (1 etat)
Termin składania ofert: 06-02-2023     czytaj więcej

09.02.2023 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Tałty w obrębie Sady, gmina Mikołajki”  czytaj więcej

09.02.2023 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Tałty w obrębie Jora Wielka, gmina Mikołajki”  czytaj więcej

07.02.2023 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki obejmujący fragment jeziora Tałty oraz teren pomiędzy drogą krajową nr 16 i torami kolejowymi"  czytaj więcej

02.02.2023 Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, określenia przedmiotu, terminu i formy konsultacji społecznych       pobierz   załącznik

24.01.2023 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Mikołajki w sprawie podstawowej kwoty dotacji      pobierz

24.01.2023 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 24-01-2023
Nr ogłoszenia: 1/2023
Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat (1 etat)
Termin składania ofert: 06-02-2023     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

24.01.2023 Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru     pobierz

24.01.2023 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku, o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego na działce o nr geod. 126/5 obręb miasto Mikołajki   czytaj więcej

19.01.2023 Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; klauzula RODO)

19.01.2023 Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; klauzula RODO)

19.01.2023 Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2023 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; klauzula RODO)

18.01.2023 KOMUNIKAT SPRZEDAŻ WĘGLA - GMINA MIKOŁAJKI ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2022R. O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM WĘGLA REALIZUJE SPRZEADAŻ WĘGLA OD 01 STYCZNIA 2023r. DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH UPRAWNIONYCH DO DODATKU WĘGLOWEGO. ASORTYMENT - ORZECH
MAX. ILOŚĆ DO 30.04.2023R. - 3 T
SKŁAD WĘGLA - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MIKOŁAJKI UL. WARSZAWSKA 32
CENA 1800 ZŁ/T

16.01.2023 UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-21/23 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mikołajki na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Mikołajki

13.01.2023 INFORMACJA Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Mikołajki  czytaj więcej

13.01.2023 INFORMACJA Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Mikołajki  czytaj więcej

12.01.2023  Zarządzenie Nr 9/2023  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

09.01.2023 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nr rejestru: AB.6740.10.2.2022  czytaj więcej

09.01.2023 Harmonogram posiedzeń GKRPA w Mikołajkach na rok 2023. Posiedzenia komisji w roku 2023 odbędą się w dniach:

I

II

II

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

XI

XII

16,30

13,27

13,27

17,24

8,22

12,26

10,24

7,21

11,25

9,23

13,27

4,18

UWAGA: W powyższych terminach będą rozpatrywane przez GKRPA w Mikołajkach wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

02.01.2023  Informacja o przystąpieniu Gminy Mikołajki do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Działając na podstawie art. 34.ust. 9 Ustawy z dnia 27 października 2022r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r., poz. 2236 ) informuję o przystąpieniu Gminy Mikołajki do preferencyjnego zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023r, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych


16.12.2022 UWAGA Informacja 22 grudnia 2022r. (czwartek) Urząd Miasta i Gminy czynny będzie w godz. 8.00 – 15.00. Za utrudnienia przepraszamy

16.12.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Tałty w obrębie Jora Wielka, gmina Mikołajki”  czytaj więcej

16.12.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych nad jeziorem Tałty w obrębie Sady, gmina Mikołajki”  czytaj więcej

15.12.2022 UWAGA! Informujemy, że Referat ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt w dniach 21 i 23 grudnia br. nie przyjmuje Interesantów z powodu prac serwisowych systemów. Za utrudnienia przepraszamy

15.12.2022 UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-591/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2023-2034

15.12.2022 UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-590/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrz Miasta Mikołajki projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie

08.12.2022 KOMUNIKAT SPRZEDAŻ WĘGLA Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 01 grudnia 2022r. informuję, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022r. nie dokonano zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego, albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500kg, to ilość węgla niezakupionego w ramach limitu, powiększa limit od dnia 01 stycznia 2023

08.12.2022 KOMUNIKAT SPRZEDAŻ WĘGLA Mieszkańcy Miasta i Gminy Mikołajki posiadający uprawnienia do preferencyjnego zakupu węgla z dniem 08 grudnia 2022r. wnoszą opłatę za węgiel na rachunek bankowy Gminy Mikołajki w Banku Spółdzielczym w Mikołajkach.
Nr rachunku: 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004
z dopiskiem „ za węgiel „ Dowód wpłaty, jest dokumentem do okazania w Zakładzie Usług Komunalnych, w celu wydania węgla

07.12.2022 KOMUNIKAT W związku z pracami nad Planem Odnowy Miejscowości Jora Wielka przedkładamy do konsultacji projekt dokumentu. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać drogą mailową w terminie do 13 grudnia 2022 roku, na adres mailowy: joannawrobel@mikolajki.pl. Plan zostanie także poddany konsultacjom podczas zebrania wiejskiego Sołectwa Jora Wielka, które odbędzie się 14 grudnia 2022 roku o godzinie 17.00 w sali E Hotelu Mikołajki Resort Hotel & SPA (Jora 54c)     projekt planu odnowy      formularz uwag do planu

06.12.2022 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 07-11-2022
Nr ogłoszenia: 6/2022
Specjalista ds. płac oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (1 etat) oraz powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
Termin składania ofert: 21-11-2022     informacja o wynikach naboru

24.11.2022 KOMUNIKAT SPRZEDAŻ WĘGLA
GMINA MIKOŁAJKI ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2022R. O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM WĘGLA Z DNIEM 24 LISTOPADA 2022R. ROZPOCZYNA SPRZEDAŻ WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH UPRAWNIONYCH DO DODATKU WĘGLOWEGO. ASORTYMENT - ORZECH
Maksymalna ILOŚĆ DO 31.12.2022R. - 1,5T
SKŁAD WĘGLA - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MIKOŁAJKI UL. WARSZAWSKA 32
CENA: 1800 ZŁ/tona

21.11.2022 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego z dnia 14.11.2022r. znak. AB.6740.10.2.2022 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jora Wielka wraz z infrastruktura techniczną"  czytaj więcej

15.11.2022 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 11-10-2022
Nr ogłoszenia: 5/2022
Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  (1 etat)
Termin składania ofert: 25-10-2022     informacja o wynikach naboru

08.11.2022 WJM.042.1.2021/7 INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanego dokumentu pn. Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022 r. poz. 1029 z późn. zm., zwanej dalej ustawą ooś), Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie, jako organ opracowujący projekt zmiany dokumentu, podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego.

Stosowanie do art. 48 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2, art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś, wystąpiono o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko projektu aktualizowanej strategii do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,
2. Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Olsztynie.
Powyższe instytucje uzgodniły odstąpienie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu, przy czym:
1) stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie zostało ujęte w piśmie WOOŚ.411.118.2022.MP z dnia 24 października 2022 r.
2) opinia Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Olsztynie została przekazana w piśmie ZNS.9022.3.92.2022.AZ z dnia 04.11.2022 r.
Szczegółowe informacje w zakresie uzasadnień poszczególnych opinii organów znajdują się
w załącznikach 1-2.

Aktualizowaną strategię dostosowano do zmieniającej się sytuacji społecznej i gospodarczej regionu, warunków nowych regulacji planistycznych na poziomie krajowym oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Najważniejsze zmiany w dokumencie dotyczą wydłużenia horyzontu czasowego do 2030 r., zaktualizowania diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru, dokonania ponownej analizy SWOT oraz stworzenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Priorytety strategiczne po weryfikacji dotychczasowych kierunków realizacji strategii, pozostają bez modyfikacji przyjętej logiki działań. Mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 49 ustawy ooś, można stwierdzić, że planowana aktualizacja strategii nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000
i może być uznana za niewielką modyfikację w rozumieniu art. 48 ust. 4 pkt 1 ustawy ooś.

Informacje podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronach internetowych/Biuletynach Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicach ogłoszeń siedzib następujących samorządów: Gminy Miejskiej Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy Orzysz, Gminy Mikołajki,
Gminy Ryn, Gminy Miłki, Gminy Pisz, Gminy Węgorzewo, Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy Ruciane – Nida, Gminy Pozezdrze, Gminy Biała Piska, Gmina Sorkwity, Powiatu Giżyckiego, Powiatu Piskiego, Powiatu Mrągowskiego.

Załączniki:
1. Pismo RDOŚ Olsztyn znak: WOOŚ.411.118.2022.MP z dnia 24 października 2022
2. Pismo WMPWIS znak: ZNS.9022.3.92.2022.AZ z dnia 4 listopada 2022
3. Uzasadnienie zawierające uwarunkowania, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022, poz.1029 z późn. zm.)

08.11.2022 WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO
Jak już informowaliśmy Gmina Mikołajki zgłosiła udział dystrybucji węgla kamiennego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych po 2 tyś. za tonę (Dz. U. z 2022 poz. 2236).
Mieszkańcy Miasta i Gminy Mikołajki od wtorku 8 listopada 2022r. mogą składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
Wnioski będą podlegały weryfikacji - węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.
Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500kg do 31 grudnia 2022r oraz 1500kg od 01 stycznia 2023r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego złożyć można:
- Pisemnie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, pok. 5;
- Za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).
Dystrybucja węgla powierzona została Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mikołajkach ul. Warszawska 28
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy Mikołajki (pok. 13 tel. 87 421 90 75; e-mail pukas@mikolajki.pl, umig@mikolajki.pl)     formularz wniosku (.docx),   formularz wniosku (.pdf)

07.11.2022 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 07-11-2022
Nr ogłoszenia: 6/2022
Specjalista ds. płac oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (1 etat) oraz powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
Termin składania ofert: 21-11-2022     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

04.11.2022 Informacja o przystąpieniu Gminy Mikołajki do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Działając na podstawie art. 34.ust.1. Ustawy z dnia 27 października 2022r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r., poz. 2236 ) informuję o przystąpieniu Gminy Mikołajki do preferencyjnego zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

28.10.2022 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 2022r.  czytaj więcej

25.10.2022 KOMUNIKAT - w dniu 26.10.2022r. Urząd Stanu Cywilnego czynny do godz. 12.00

25.10.2022 KOMUNIKAT - GMINA MIKOŁAJKI, zgodnie z Ustawą z dnia 20 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego /węgla / przez gospodarstwa domowe zbiera informacje od mieszkańców nt. rzeczywistego zainteresowania gospodarstw domowych zakupem węgla kamiennego od GMINY MIKOŁAJKI w ramach zakupu preferencyjnego.
Informacje o deklarowanej ilości zakupu węgla można podać do piątku 28 października 2022r:
• Osobiście w urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki ul. Kolejowa 7 pok. 13
• Telefonicznie pod nr tel. 87 421 90 50 lub 87 421 90 75
• Pocztą elektroniczną na adres umig @mikolajki.pl, pukas@mikolajki.pl
Zgłoszenia osobistego lub telefonicznego można dokonać w dniach i godzinach pracy Urzędu

19.10.2022 wyniki konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok  czytaj więcej

12.10.2022 Szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na terenie Gminy Mikołajki. Udział w szkoleniu jest bezpłatny i w całości finansowany przez Burmistrza Miasta Mikołajki ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mikołajki 27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 Gmina Mikołajki wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizuje darmowe szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe z terenu Gminy Mikołajki, które odbędzie się w CK „Kłobuk” w Mikołajkach (sala widowiskowa)  czytaj więcej

11.10.2022 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 11-10-2022
Nr ogłoszenia: 5/2022
Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  (1 etat)
Termin składania ofert: 25-10-2022     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

27.09.2022 PIW.z463.14.2022 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie, w związku ze zbliżającym się okresem sprzyjającym zachorowaniu ptaków na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), prosi o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mrągowie znalezionych zwłok padłych ptaków.

27.09.2022 Zaproszenie do konsultacji dla organizacji pozarządowych projektu programu współpracy na 2023 rok  czytaj więcej

16.09.2022 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków - sezon grzewczy 2022/2023 może być wyjątkowo niebezpieczny!  czytaj więcej

16.08.2022 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Inspektora ds. utrzymania zieleni i infrastruktury publicznej  (1 etat)
Ogłoszono dnia: 24-08-2022
Nr ogłoszenia: 4/2022
Inspektora ds. utrzymania zieleni i infrastruktury publicznej  (1 etat)
Termin składania ofert: 06-09-2022     informacja o wynikach naboru

02.09.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki  czytaj więcej    załącznik 1   załącznik 2   załącznik 3   załącznik 4 

30.08.2022 Zawiadomienie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.: UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”  czytaj więcej

30.08.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Tałty pomiędzy miejscowościami Stare Sady i Jora Wielka, gmina Mikołajki  czytaj więcej   projekt uchwały   załącznik graficzny  prognoza   załącznik graficzny-2

29.08.2022 UWAGA - w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2022 o godzinie 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min.

29.08.2022 Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zawiadamiającego o niezałatwieniu w terminie sprawy, z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – „Projekt robót geologicznych nr PRG/01/2/2022 dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża terenu dla zadania p.n. „Budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” – Zadanie :Część liniowa gazociągu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”  czytaj więcej

26.08.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki  czytaj więcej

24.08.2022 Zapytanie ofertowe pn.: UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAKUPIONEGO W RAMACH PROGRAMU "WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - GRANTY PPGR     czytaj więcej,   załącznik

24.08.2022 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 24-08-2022
Nr ogłoszenia: 4/2022
Inspektora ds. utrzymania zieleni i infrastruktury publicznej  (1 etat)
Termin składania ofert: 06-09-2022     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

23.08.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Tałty pomiędzy miejscowościami Stare Sady i Jora Wielka, gmina Mikołajki  czytaj więcej

22.08.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki”, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie dnia 23 września 2021  czytaj więcej   załącznik 1   załącznik 2   załącznik 3

22.08.2022   Zawiadomienie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy istniejącego pomostu w miejscowości Tałty  czytaj więcej

12.08.2022   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (1 etat)  czytaj więcej

12.08.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki”, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie dnia 23 września 2021  czytaj więcej

01.08.2022 UWAGA - Referat ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt, 04 sierpnia br. (czwartek) pracuje w godzinach od 7:00 do 11:00
Wszelkie wnioski prosimy składać w pokoju nr 102, I piętro

01.08.2022 Komunikat do ogłoszenia z dnia 22.07.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki”  czytaj więcej

27.07.2022 OBWIESZCZENIE w sprawie podjęcia z urzędu postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem z dnia 07 marca 2022r. ws. zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych PRG/01/2/2022 dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża terenu dla zadania p.n. "Budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego" - Zadanie "Część liniowa gazociągu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego"  czytaj więcej

26.07.2022 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 26-07-2022
Nr ogłoszenia: 3/2022
Inspektor ds. budownictwa i inwestycji (1 etat)
Termin składania ofert: 08-08-2022     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

22.07.2022 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki"  czytaj więcej

19.07.2022 Znak: GGR.6840.41.2022  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną

19.07.2022 Znak: GGR.6840.30.2022  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną

13.07.2022   OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż autobusu MERCEDES-BENZ 0345. Rok produkcji 2000, numer identyfikacyjny pojazdu NMB67101013229583.
Cena wywoławcza/minimalna 13.200,00 zł ( słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT .
Autobus będący przedmiotem przetargu można oglądać w Mikołajkach przy ul. Łabędzia. W godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 87 4219 069 ( Katarzyna Płaza).
Pisemny przetarg ofertowy zostanie przeprowadzony w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, przy ul. Kolejowej 7, 11-730 Mikołajki. Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 29 lipca 022r. do godz. 1100 w zaklejonej kopercie z napisem „ ZAKUP AUTOBUSU MERCEDES”, w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ul. Kolejowej 7, pokój nr 102, lub na adres e-mail: umig@mikolajki.pll  1. czytaj więcej  2. formularz oferty

12.07.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na wydzierżawienie części nieruchomości – Budynek D z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem małej gastronomi (bez możliwości zaplecza kuchennego), handlu oraz działalności artystycznej
1. zawiadomienie o wyniku przetargu

12.07.2022   OGŁOSZENIE Sprostowanie do OGŁOSZENIA Burmistrza MiastaMikołajki pierwszego przetargu z dnia 07.07.2022 r. na sprzedaż autobusuAUTOSAN H9-21, rok produkcji 2001r czytaj więcej

08.07.2022   OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21. Rok produkcji 2001r. ,numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) SUASW3AAP1S021912.
Cena wywoławcza/minimalna (brutto) 9.200,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych) ( w tym VAT 23%) Autobus będący przedmiotem przetargu można oglądać w Mikołajkach przy ul. Łabędzia. W godzinach 8.00-13.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 87 4219 069 ( Katarzyna Płaza).
Pisemny przetarg ofertowy zostanie przeprowadzony w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, przy ul. Kolejowej 7, 11-730 Mikołajki. Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 18 lipca 2022r. do godz. 1100 w zaklejonej kopercie z napisem „ ZAKUP AUTOBUSU AUTOSAN”, w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ul. Kolejowej 7, pokój nr 102, lub na adres e-mail: umig@mikolajki.pl  czytaj więcej

05.07.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na wydzierżawienie części nieruchomości – Budynek D z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem małej gastronomi (bez możliwości zaplecza kuchennego), handlu oraz działalności artystycznej (więcej informacji na www.bip.zwik.mikolajki.pl)
1. czytaj więcej  2. załącznik 1 3. załącznik 2 4. załącznik 3

30.06.2022   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie robót na wodach, polegających na bagrowaniu dna jeziora Jagodne (Szymoneckiego) na działce nr geod. 262 obręb Jagodne Wielkie  czytaj więcej

20.06.2022   Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

czerwiec – 20, 27
lipiec – 11, 25
sierpień - 15, 29
wrzesień – 12, 26
październik – 10, 24
listopad – 14, 28
grudzień – 5, 19

15.06.2022   INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY  Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) , Burmistrz Mikołajek przedstawia raport o stanie Gminy w 2021 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowanie gminy w 2021 roku i zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii oraz wykonanie uchwał rady gminy.
Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ww. w debacie nad raportem o stanie gminy, mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołajkach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja odbędzie się 28 czerwca br. (wtorek) o godzinie 14.00 wobec tego zgłoszenia przyjmowane będą do godziny 12.00 dnia 27 czerwca br.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Antoni Rakus
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mikołajkach   czytaj więcej

15.06.2022   OBWIESZCZENIE o postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych PRG/01/2/2022 dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża terenu dla zadania p.n. "Budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego" - Zadanie "Część liniowa gazociągu na terenie województwa warmńsko-mazurskiego"  czytaj więcej

10.06.2022   Informacja o wyniku konkursu na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych  czytaj więcej

30.05.2022   Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na udzielenie dotacji w 2022 roku na organizaje 78 Rajdu Polski  czytaj więcej

30.05.2022   Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na udzielenie dotacji w 2022 roku na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki  czytaj więcej

30.05.2022   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko młodszy referent do spraw wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (1 etat)  czytaj więcej

30.05.2022 Zarządzenie nr 61/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie      pobierz

16.05.2022   UWAGA  W daniach 18-19 maja 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego i Biuro dowodów osobistych jest nieczynne, z powodu wyjazdu pracownika na szkolenie. Za utrudnienie przepraszamy.

12.05.2022 Zarządzenie nr 56/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań skierowanych do dzieci i młodziezy z niepełnosprawnoscią inetelktualną w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

09.05.2022   OBWIESZCZENIE dotyczące "Projektu robót geologicznych PRG/01/2/2022 dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża terenu dla zadania p.n. "Budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego" - Zadanie "Część liniowa gazociągu na terenie województwa warmńsko-mazurskiego", w sprawie wydania postanowienia zawiadamiającego o niezałatwieniu w terminie przedmiotowej sprawy oraz wskazano nowy termin załatwienia sprawy do dnia 8 lipca 2022r.  czytaj więcej

09.05.2022 Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru     ogłoszenie,     zarządzenie Burmistrza,    kwestionariusz osobowy

04.05.2022   Zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę istniejącego pomostu rekreacyjnego na działce nr 107 obręb miasto Mikołajki  czytaj więcej

27.04.2022 Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki w 2022 roku (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej; klauzula RODO)

27.04.2022 Zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację 78 Rajdu Polski w 2022 r. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; klauzula RODO)

27.04.2022   Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930 z późn. zm.) dokonanej zgodnie z art. 44 ust.1 pkt 1 ww. ustawy Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mikołajki:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o których mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 1 maja 2022 r. na jedno dziecko wynosi: 12 033,10 zł rocznie (1002,76 zł miesięcznie)
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki wg stanu na dzień 30 września 2021 r. wynosi: 136
Statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi: 2

21.04.2022   OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych PRG/01/2/2022 dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża terenu dla zadania p.n. "Budowa gazociągu Konopki-Ełk-Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego" - Zadanie "Część liniowa gazociągu na terenie województwa warmńsko-mazurskiego" Wytworzył: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2022-04-14)  czytaj więcej

15.04.2022 Zarządzenie nr 41/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie (DO POBRANIA: zarządzenie 41, załącznik do zarządzenia)

14.04.2022   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektora do spraw planowania przestrzennego w wymiarze 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki  czytaj więcej

13.04.2022 Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza - ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, klauzula RODO)

11.04.2022   Informacja o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022    zobacz plakat      czytaj więcej

24.03.2022   PBI.6853.1.31.2022 Burmistrz Miasta Mikołajki przypomina, że umieszczanie w pasie drogowy obiektów i urządzeń w postaci m.in. automatów do gier, reklam, „potykaczy reklamowych”, które nie są z wiązane z obsługa ruchu drogowego, jest zabronione. W przypadku chęci umieszczenia tego typu urządzeń, wymagana jest zgoda zarządcy drogi, którym w przypadku dróg gminnych gminy Mikołajki, jest Burmistrz Miasta Mikołajki. Za samowolne (bez zezwolenia zarządcy drogi) umieszczenie jakichkolwiek obiektów lub urządzeń w pasie drogi gminnej nakładana jest kara finansowa. Jednocześnie chciałbym wskazać, że pas drogowy, to nie tylko jezdnia ale również chodnik, ścieżka rowerowa, pas zieleni i inne obiekty znajdujące się w granicach gruntu   czytaj więcej

22.03.2022  BI.ZUZ.3.4217.5.2022.MA Informacja PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Giżycku, o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie legalizacji istniejących urządzeń wodnych, tj. trzech wylotów wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych na działce nr 190 obręb 1 miasto Mikołajki, gmina Mikołajki   czytaj więcej

22.03.2022 OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, adres ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
Nazwa stanowiska pracy: inspektor do spraw planowania przestrzennego w wymiarze 1 etat     czytaj więcej,     zarządzenie Burmistrza,     informacja

21.03.2022  Od 21 marca do odwołania Urząd Stanu Cywilnego oraz dowody osobiste, a także stanowisko ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, koncesji na alkohol i ochrony zwierząt (pokoje nr 1 i 6) czynne będą w następujących godzinach:

7.00 – 10.00 obsługa interesantów;
10.00 – 14.00 nadawanie numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy;
Za utrudnienia przepraszamy!


З 21 березня до подальшого повідомлення РАГС та ідентифікаційні картки, а також реєстр підприємств, реєстр населення, алкогольна ліцензія та стенд захисту тварин (кім. 1 та 6) працюватимуть у такі години:

7.00 - 10.00 Обслуговування клієнтів;
10.00 - 14.00 присвоєння номерів PESEL біженцям з України;
Просимо вибачення за незручності!

15.03.2022  BI.ZUZ.3.4210.51.2022.KB Zawiadomienie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku o wszczęciu postępowania, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia do poboru wody   czytaj więcej

09.03.2022  BI.ZUZ.3.4210.29.2022.AJ Zawiadomienie o wszczęciu przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego   czytaj więcej

23.02.2022   WAŻNA INFORMACJA Referat ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt - godziny urzędowania od 1 marca 2022
Poniedziałek - obsługa interesantów 7:00 – 15:00
Wtorek - obsługa interesantów 7:00 – 11:00
Wtorek - praca wewnętrzna 11:00 – 15:00
Środa - obsługa interesantów 7:00 – 15:00
Czwartek - praca wewnętrzna 8:00 – 11:00
Czwartek - obsługa interesantów 11:00 – 16:00
Piątek - obsługa interesantów 7:00 – 15:00

W godzinach pracy wewnętrznej wszelkie wnioski prosimy składać w pokoju 115, I piętro

23.02.2022   Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na udzielenie dotacji w 2022 roku   czytaj więcej

10.02.2022     Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę umocnienia brzegu w postaci narzutu kamiennego na działce nr geod, 1000 – jezioro Tałty, obręb Tałty, gm. Mikołajki, na wysokości działki nr 543 obręb Tałty   czytaj więcej

21.01.2022 Uwaga! URZĄD STANU CYWILNEGO w Mikołajkach
W DNIU 25.01.2022 CZYNNY DO 13.30
W DNIU 26.01.2022 CZYNNY DO 14.00
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

21.01.2022 Zarządzenie nr 12/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022     (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, klauzula RODO)

21.01.2022 Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, klauzula RODO)

21.01.2022 Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, klauzula RODO)

21.01.2022 Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2022 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, klauzula RODO)

21.01.2022     OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI w sprawie podstawowej kwoty dotacji   czytaj więcej

11.01.2022 Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki      pobierz

04.01.2022   PPZ.067.1.2022  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w granicach administracyjnych Gminy Mikołajki   czytaj więcej

31.12.2021   UWAGA Od dnia 3 stycznia 2021r. obowiązuje nowy wzór wniosku o warunki zabudowy i lokalizacje inwestycji celu publicznego     nowy formularz wniosku

28.12.2021   INFORMACJA O TERMINACH ZEBRAŃ WIEJSKICH W SPRAWIE WYBORU SOŁTYSÓW

Zapraszam mieszkańców poszczególnych sołectw na zebranie w sprawie wyboru Sołtysów.

Sołectwo Jora Wielka - 12.01.2022 r. (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej hotelu Mikołajki Resort Hotel & SPA (Jora Wielka 54C),
Sołectwo Lubiewo - 13.01.2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Lubiewie,
Sołectwo Nowe Sady - 17.01.2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Nowych Sadach
Sołectwo Prawdowo - 19.01.2022 r. (środa) o godz. 17.00 w sali nr 1 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach.

Piotr Jakubowski
Burmistrz Miasta Mikołajki


 

20.12.2021   UWAGA INFORMACJA  24 grudnia 2021r. (Wigilia) oraz 7 stycznia 2022r. (piątek)
Urząd Miasta i Gminy będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy

10.12.2021   PPZ.067.23.2021  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki uchwalonego uchwałą Nr V/17/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 marca 2019   czytaj więcej   uchwała intencyjna

10.12.2021   PPZ.067.24.2021  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stare Sady, gmina Mikołajki   czytaj więcej   uchwała intencyjna

04.11.2021   UWAGA 05 LISTOPADA 2021 R. WNIOSKI O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PRZYJMOWANE BĘDĄ DO GODZ. 12:00  Z UWAGI NA ZMIANĘ PRZEPISÓW USTAWY O DOWODACH OSOBISTYCH, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD 08 LISTOPADA 2021

28.10.2021   Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930) Gmina Mikołajki ogłasza, że:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2021 obowiązująca od 1 listopada 2021 r. wynosi: 11 557,41 zł (miesięczna podstawowa kwota dotacji: 963,12 zł);
zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mikołajki wynosi: 136,34 ;
zaktualizowana statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi: 1,34

19.10.2021 Gmina Mikołajki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
1. informacja o konkursie  2. wzór oświadczenia -1 3. wzór oświadczenia 2 4. zgoda na przetwarzanie danych

19.10.2021   PPZ.067.12.2021 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Tałty pomiędzy miejscowościami Stare Sady i Jora Wielka   czytaj więcej   uchwała intencyjna

01.10.2021   Zaproszenie do konsultacji dla organizacji pozarządowych projektu programu współpracy na 2022 rok    czytaj więcej

28.09.2021   PPZ.067.18.2021 OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołajki w części położonej po wschodniej stronie ulicy Warszawskiej   czytaj więcej   uchwała intencyjna   załącznik graficzny

14.09.2021   PPZ.067.15.2021 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Tałty gmina Mikołajki   czytaj więcej   uchwała intencyjna

14.09.2021   PPZ.067.14.2021 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zełwągi, obręb Zełwągi gmina Mikołajki   czytaj więcej   uchwała intencyjna

10.09.2021   PPZ.067.11.2021 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Mikołajki   czytaj więcej

10.09.2021   PPZ.067.17.2021 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki obejmującej fragment j. Tałty oraz teren pomiędzy drogą krajową nr 16 i torami kolejowymi   czytaj więcej

31.08.2021  Komunikat Informujemy, że w dniach 13-14 września 2021 r. (poniedziałek-wtorek) ustalone są od 9:00 do 13:00 godziny pracy wewnętrznej ( bez przyjęć interesantów) – dotyczy to Referatu Ewidencji działalności gospodarczej, Ewidencji ludności, Ochrony zwierząt (pokój nr 6)

31.08.2021  Stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022     czytaj więcej

31.08.2021  AB.6740.10.2.2021 OBWIESZCZENIE STAROSTY MRĄGOWSKIEGO o wydaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej      czytaj więcej

12.08.2021 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, adres ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
Nazwa stanowiska: dyrektor Żłobka Samorządowego „Promyk” w Mikołajkach w wymiarze ¼ etatu     czytaj więcej

11.08.2021  UWAGA!    W związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Dybowskiej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mikołajkach prosi właścicieli działek które nie mają jeszcze wykonanych przyłączy o składanie do tutejszego ZWiK wniosków o wydanie warunków na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

05.08.2021  AB.6740.10.2.2021 OBWIESZCZENIE STAROSTY MRĄGOWSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej nr 1/2021      czytaj więcej

04.08.2021 Informacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 08-07-2021
Nr ogłoszenia: 4/2021
Inspektor ds. ochrony środowiska (1 etat) - zastępstwo na okres około 18 miesięcy
Termin składania ofert: 20-07-2021     czytaj więcej

23.07.2021 OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, adres ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
Nazwa stanowiska: dyrektor Żłobka Samorządowego „Promyk” w Mikołajkach w wymiarze ¼ etatu     czytaj więcej,     zarządzenie Burmistrza,     informacja

08.07.2021 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 08-07-2021
Nr ogłoszenia: 4/2021
Inspektor ds. ochrony środowiska (1 etat) - zastępstwo na okres około 18 miesięcy
Termin składania ofert: 20-07-2021     czytaj więcej

02.07.2021   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Jora Wielka gmina Mikołajki uchwalonego uchwałą Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku   czytaj więcej

02.07.2021   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki uchwalonego uchwałą Nr L/437/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010 roku   czytaj więcej

21.06.2021  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY  Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Mikołajek przedstawia raport o stanie Gminy w 2020 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowanie gminy w 2020 roku i zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii oraz wykonanie uchwał rady gminy.
Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ww. w debacie nad raportem o stanie gminy, mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołajkach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja odbędzie się 30 czerwca br.(środa) o godzinie8.00 wobec tego zgłoszenia przyjmowane będą do godziny 14.00 dnia 29 czerwca br.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15
Antoni Rakus
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mikołajkach

czytaj więcej

18.06.2021   Informacja o zawarciu umowy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach w ramach trybu uproszczonego   czytaj więcej

18.06.2021   Informacja o wyniku konkursu w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki   czytaj więcej

18.06.2021   Informacja o wyniku konkursu na organizację 77. Rajdu Polski   czytaj więcej

Znak sprawy: GGR.6840.40a.2020
16.06.2021 Odwołanie przetargu na sprzedaż działki 78/3 obręb Olszewo

02.06.2021   Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach      czytaj więcej

02.06.2021  BI.ZUZ.3.4210.61.2021.MA  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku BI.ZUZ.3.4210.61.2021.MA      czytaj więcej

01.06.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na wydzierżawienie części nieruchomości – Budynek D z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem małej gastronomi (bez możliwości zaplecza kuchennego), handlu oraz działalności artystycznej
1. czytaj więcej  2. załącznik 1 3. załącznik 2 4. załącznik 3

28.05.2021  Informacja o wyniku konkursu    na upowszechnianie sportu  czytaj więcej

28.05.2021  Informacja o wyniku konkursu na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy     czytaj więcej

28.05.2021 Odwołanie przetargu  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Odwołanie przetargu - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na wydzierżawienie części nieruchomości – Budynek D z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem kawiarni, lodziarni
1. odwołanie przetargu

19.05.2021 Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty)

19.05.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na wydzierżawienie części nieruchomości – Budynek D z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem kawiarni, lodziarni
1. załącznik 1  2. załącznik 2 3. załącznik 3 4. załącznik 4

19.05.2021  Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację 77 Rajdu Polski  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty)

19.05.2021  DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021
ze środków Funduszu Pracy  czytaj więcej

11.05.2021 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego WIN-II.7821.1.2021  czytaj więcej

11.05.2021 I N F O R M A C J A !  Od 12 maja Urząd Miasta i Gminy zostaje ponownie otwarty dla interesantów.
Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne prosimy o umawianie wizyt z pracownikami
na konkretne godziny.
W pokoju może znajdować się tylko jedna obsługiwana osoba.

04.05.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca do cumowania statków  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 2, nr sprawy: PNU.II.2.2021

28.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca do cumowania statków  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.II.1.2021

23.04.2021 UWAGA - Zmiana powierzchni w ogłoszeniu na miejsce nr 7! Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca do cumowania statków  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.1.2021
2) Miejsce nr 9 nr sprawy: PNU.I.9.2021
3) Miejsce nr 8 nr sprawy: PNU.I.8.2021
4) Miejsce nr 7 nr sprawy: PNU.I.7.2021  (ZMIANA POWIERZCHNI)

21.04.2021 Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach poszukuje osoby do poboru opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania przy ulicy Plac Wolności  czytaj więcej

20.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (przy Orlenie)  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.O1.2021   załącznik
2) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.O2.2021   załącznik
3) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.O3.2021   załącznik
4) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.O4.2021   załącznik
5) Miejsce nr 5 nr sprawy: PNU.I.O5.2021   załącznik

20.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (al. Kasztanowa)  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.K1.2021
2) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.K2.2021
3) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.K3.2021
4) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.K4.2021

20.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 20 nr sprawy: PNU.I.20.2021
2) Miejsce nr 21 nr sprawy: PNU.I.21.2021
3) Miejsce nr 22 nr sprawy: PNU.I.22.2021
4) Miejsce nr 23 nr sprawy: PNU.I.23.2021
5) Miejsce nr 24 nr sprawy: PNU.I.24.2021

20.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 15 nr sprawy: PNU.I.15.2021
2) Miejsce nr 16 nr sprawy: PNU.I.16.2021
3) Miejsce nr 17 nr sprawy: PNU.I.17.2021
4) Miejsce nr 18 nr sprawy: PNU.I.18.2021
5) Miejsce nr 19 nr sprawy: PNU.I.19.2021

20.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 10 nr sprawy: PNU.I.10.2021
2) Miejsce nr 11 nr sprawy: PNU.I.11.2021
3) Miejsce nr 12 nr sprawy: PNU.I.12.2021
4) Miejsce nr 13 nr sprawy: PNU.I.13.2021
5) Miejsce nr 14 nr sprawy: PNU.I.14.2021

20.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.2.2021
2) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.3.2021
3) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.4.2021
4) Miejsce nr 5 nr sprawy: PNU.I.5.2021
5) Miejsce nr 6 nr sprawy: PNU.I.6.2021

20.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca do cumowania statków  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.1.2021
2) Miejsce nr 9 nr sprawy: PNU.I.9.2021
3) Miejsce nr 8 nr sprawy: PNU.I.8.2021
4) Miejsce nr 7 nr sprawy: PNU.I.7.2021

16.04.2021 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół jeziora Łuknajno, gmina Mikołajki"  czytaj więcej      załączniki: 1. prognoza-tekst  2. prognoza-zał-graf  3. tekst-wyłożenie  4. aneks-do-porgnozy 5. rysunek 1A  6. rysunek 1B  7. rysunek 1C 8. rysunek 1D  9. rysunek 1E  10. rysunek 1F

15.04.2021  KOMUNIKAT Wojewoda Warmińsko – Mazurski pismem Nr ZK-V.6311.25.2021 z dnia 06.04.2021r. informuje, iż System Powiadamiania Ratunkowego wkracza w kolejny etap jakim jest przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgodnie z harmonogramem otrzymanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w województwie warmińsko-mazurskim prace przełączeniowe potrwają od dnia 10 maja do 17 maja 2021r.
Przełączenie numeru alarmowego 998 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie na Centrum Powiadamiania Ratunkowego nastąpi 14 maja 2021r. o godz. 12.00
Od dnia 17 05.2021r. wszystkie wywołania kierowane na numer alarmowy 998, będą obsługiwane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie

15.04.2021  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na: Świadczenie usług operatora na Przystani Portowej Mikołajki w Mikołajkach      czytaj więcej

14.04.2021  DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021 ze środków Funduszu Pracy      czytaj więcej

14.04.2021  Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na: Świadczenie usług operatora na Przystani Portowej Mikołajki w Mikołajkach      czytaj więcej

08.04.2021  Rozporządzenie Nr 11 W W-M z dnia 7.04.2021r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Mikołajki. Rozporządzenie przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym W W-M       czytaj więcej

31.03.2021   Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.) dokonanej zgodnie z art. 44 ust.1 pkt 1 ww. ustawy Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mikołajki:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o których mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 1 kwietnia 2021 r. na jedno dziecko wynosi:11 366,61 zł rocznie (947,22 zł miesięcznie).
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki wg stanu na dzień 30 września 2020 r. wynosi: 136
Statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi: 1

26.03.2021  Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na: Świadczenie usług operatora na Przystani Portowej Mikołajki w Mikołajkach       ogłoszenie o koncesji     załączniki: 1. opis postępowania  2. załączniki 1-5 do OPZUK  3. załącznik 6-plan zagospodarowania portu  4. załącznik 7-wykaz obiektów 5. załącznik 8-zbiór instrukcji  6. załącznik 9-wzór umowy koncesji  7. załącznik 10-wzór umowy dzierżawy 8. załącznik 11-Uchwała  9. załącznik 12-wyciąg z umowy użyczenia gruntów

22.03.2021  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Inspektor ds. zarządzania i utrzymania dróg (1 etat) w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki       czytaj więcej

16.03.2021 KOMUNIKAT  Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 22 marca 2021r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ MEDYK” Mikołajki ul. Szkolna 2 przystąpił do Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID 19.
Rejestracja osobista w Przychodni w Mikołajkach lub telefonicznie 511 267 100

16.03.2021 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu do głoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 01-03-2021
Nr ogłoszenia: 3/2021
Inspektor ds. zarządzania i utrzymania dróg (1 etat)
Termin składania ofert: 12-03-2021     lista kandydatów

16.03.2021  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki       czytaj więcej

12.03.2021  OBWIESZCZENIE STAROSTY MRĄGOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej nr 1/2021      czytaj więcej

12.03.2021  KOMUNIKAT   Szanowni Państwo, z dniem 11 marca 2021r. rozpoczęliśmy bezpłatną dystrybucję maseczek medycznych trzywarstwowych, dla każdego mieszkańca po 4szt. Punkty odbioru maseczek w mieście i gminie Mikołajki:
1. Sklep „ LEWIATAN” ul. Złotych Kłosów
2. Urząd Miasta i Gminy Mikołajki ul. Kolejowa 7
3. Zespół Oświatowy w Mikołajkach ul. Jana Pawła II 7
4. Zakład Usług Komunalnych ul. Warszawska 32
5. Szkoła Podstawowa Woźnice 11A
6. Szkoła podstawowa Olszewo 20
7. Szkoła Podstawowa Baranowo 29
Ponadto dystrybucją maseczek zajmują się sołtysi z 17 sołectw gminy Mikołajki.
 

08.03.2021  Szanowni Państwo, w związku z pandemią koronawirusa, oraz licznymi zachorowaniami u naszego operatora pocztowego informujemy, że decyzje w sprawie wymiaru podatku za rok 2021 mogą dotrzeć do Państwa z opóźnieniem, na który pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach nie mieli wpływu. (Ostatnia partia decyzji wymiarowych została przekazana placówce PP w lutym. Jednocześnie informuje się że jeżeli decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie zostanie doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku, obowiązuje termin płatności 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość z Państwa strony

08.03.2021 Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w latach 2021 - 2026 na terenie Gminy Mikołajki Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty)

08.03.2021 Urząd Miasta i Gminy Mikołajki przyjmie 1 osobę na 6-cio miesięczny staż na stanowisko: technik prac biurowych     czytaj więcej

01.03.2021 Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert      czytaj więcej

01.03.2021 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 01-03-2021
Nr ogłoszenia: 2/2021
Inspektor ds. budownictwa i inwestycji (1 etat)
Termin składania ofert: 12-03-2021     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

01.03.2021 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 01-03-2021
Nr ogłoszenia: 3/2021
Inspektor ds. zarządzania i utrzymania dróg (1 etat)
Termin składania ofert: 12-03-2021     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

19.02.2021 WAŻNE ! Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Mikołajki – Orzysz - Ełk   czytaj więcej

16.02.2021 Obwieszczenie STAROSTY MRĄGOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej nr 5/2020   czytaj więcej

15.02.2021 Harmonogram odbioru odpadów segregowanych marzec 2021-luty 2022   czytaj więcej

15.02.2021 Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, zielonych i popiołu marzec 2021-luty 2022   czytaj więcej

15.02.2021 Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia o wszczęciu na wniosek GDDKiA z dnia 22 grudnia 2020 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk   czytaj więcej

09.02.2021 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od ulicy Papieża Jana Pawła II"  czytaj więcej, ustalenia-tekst, rysunek, prognoza-tekst,  prognoza-rysunek

05.02.2021 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Ogłoszono dnia: 18-01-2021
Nr ogłoszenia: 1/2021
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Termin składania ofert: 29-01-2021     informacja o wyniku naboru

03.02.2021 Uwaga!   W dniach 04-05 lutego 2021 Ewidencja Działalności Gospodarczej, Ewidencja Ludności pok. nr 6 będą nieczynne. Wnioski można składać w punkcie podawczym zlokalizowanym w holu urzędu. Za utrudnienia przepraszamy.

01.02.2021 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach - lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne na stanowisko inspektora ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt
w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki i zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Ogłoszono dnia: 18-01-2021
Nr ogłoszenia: 1/2021
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Termin składania ofert: 29-01-2021     lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne

27.01.2021 Zarządzenie nr 10/2021 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki    pobierz

27.01.2021 Trwa nabór na rachmistrzów spisowych!  Burmistrz Miasta Mikołajki Piotr Jakubowski - Gminny Komisarz Spisowy w Mikołajkach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe    DO POBRANIA: formularz; ogłoszenie

22.01.2021  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI w sprawie podstawowej kwoty dotacji
Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2029) ogłaszam podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, obwiązująca od 1 stycznia 2021 roku na 1 dziecko wynosi: 11 366,61 rocznie (947,22 zł miesięcznie)
Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2020 r. wynosi 136 dzieci.
Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2020 r. wynosi 1 dziecko

21.01.2021 Zarządzenie nr 9/2020   Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty)

21.01.2021 Zarządzenie nr 8/2020   Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty)

21.01.2021 Zarządzenie nr 5/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2021 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty)

21.01.2021  Zarządzenie Nr 4/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11.01.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty)

18.01.2021  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020  (załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 128/2015 w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Mikołajki  czytaj więcej

18.01.2021 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach.

Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Ogłoszono dnia: 18-01-2021
Nr ogłoszenia: 1/2021
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Termin składania ofert: 29-01-2021     czytaj więcej,      kwestionariusz osobowy,     zarządzenie Burmistrza

 


2020

31.12.2020 Informacja dotycząca opłaty targowej  czytaj więcej

28.12.2020 Informacja dotycząca zasad wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, w celu ustawienia stoiska handlowego  czytaj więcej

24.11.2020 W dniu 30.11.2020 r. stanowisko ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt będzie nieczynne.

10.11.2020 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od ulicy Papieża Jana Pawła II"  czytaj więcej, prognoza-tekst,  prognoza-rysunek,  uchwała-uzgodnienia,  rysunek-uzgodnienia

Znak sprawy: GGR.6840.9a.1.2020
04.11.2020 UWAGA! Odwołanie przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki odwołuje drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonej w Prawdowie, obręb geod. Prawdowo, gmina Mikołajki

02.11.2020 Szanowni Mieszkańcy, w związku z wejściem w życie kolejnych ograniczeń wywołanych przez pandemię koronawirusa, informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, Urząd Stanu Cywilnego, oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zawieszają od 5 listopada br. (czwartek) bezpośrednie przyjęcia klientów. Będzie także zamknięta kasa.

Wszystkie sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, mailową lub poprzez ePUAP urzędu (adres skrzynki: /mikolajki/skrytka)

W przypadku konieczności odbioru aktu stanu cywilnego, dowodu osobistego należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z Urzędem Stanu Cywilnego. Wniosek o wydanie aktu zgonu osoby chorej na chorobę zakaźną należy złożyć w ciągu 24 godzin, w związku z tym poza godzinami pracy urzędu (weekendy) należy zadzwonić pod numer: 507 069 974 (sekretarz gminy).

W pozostałych przypadkach bezpośrednie przyjęcia interesantów odbywać się będą tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem urzędu     dane kontaktowe UMiG, USC, MGOPS

Znak sprawy: GGR.6840.25.2020
30.10.2020 UWAGA! Odwołanie przetargu Burmistrz Miasta Mikołajki odwołuje przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku ul. Dybowska 4 w Mikołajkach

30.10.2020 PPZ.067.1.2018 - ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych przy ulicach Mrągowskiej i Warszawskiej w Mikołajkach"     czytaj więcej,  prognoza-tekst,  prognoza-rysunek,  uchwała-uzgodnienia,  rysunek-uzgodnienia

28.10.2020 Uwaga! Zmiana w godzinach przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki!

W związku z koniecznością ograniczenia kontaktów, unikania gromadzenia się osób na niewielkiej przestrzeni, bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej prowadzona będzie w godzinach:

* poniedziałek-piątek 7:00-11:00

* czwartek 8:00-12:00

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych znajdą Państwo w tym miejscu

22.10.2020 INFORMACJA Urząd Stanu Cywilnego i Biuro dowodów osobistych nieczynne dnia 27 października 2020r. Za utrudnienia przepraszamy

22.10.2020 Szanowni Państwo, niniejszą wiadomość kierujemy do Państwa w związku z realizacją zlecenia dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego głównym celem jest identyfikacja potrzeb gmin miejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie realizacji projektów rewitalizacyjnych i weryfikacja możliwości ich finansowania ze środków zewnętrznych w latach 2021-2027.
Rewitalizacja to ważny proces, który pozwala na kompleksową odnowę zdegradowanych obszarów gmin. Szerokie wsparcie dla rewitalizacji, w tym dostępne środki z funduszy unijnych, powinny zachęcać samorządy do podejmowania tego wyzwania i rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych czy funkcjonalnych tych części gmin, które najbardziej wymagają publicznej interwencji. Rewitalizacja to trudny i złożony proces, który jednak rokuje pozytywne zmiany nie tylko dla mieszkańców obszarów zdegradowanych, ale też całych miast i gmin. Dobrze opracowany i zrealizowany proces rewitalizacji może stanowić silny impuls rozwojowy i przyczynić się do wszechstronnej poprawy jakości życia.
Jednym z etapów realizacji zlecenia jest pozyskanie opinii społeczności lokalnej odnośnie projektów zrealizowanych i planowanych do realizacji.
Dlatego też przesyłamy serdeczną prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Państwa Jednostki linku do ankiety internetowej, dzięki któremu będzie możliwe zebranie informacji niezbędnych do sporządzenia analizy.
https://eu-consult.info.pl/2/index.php/64794?lang=pl

22.10.2020 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) Gmina Mikołajki ogłasza, że: Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2019 obliczona na dzień 30.09.2020 r. wynosi: 9 869,93 zł (miesięczna podstawowa kwota dotacji: 822,49 zł);
zaktualizowana statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi: 0,66
 

21.10.2020 Obwieszczenie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego - Zgodnie z art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), proszę o umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Waszego Urzędu załączonego obwieszczenia dotyczącego decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydanej w związku z rozpatrzeniem odwołań od decyzji Starosty Mrągowskiego Nr 1/2020 z 17 lipca 2020 r., znak: AB.6740.10.1.2020, udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ulicy Dybowskiej i ulicy Sowiej w Mikołajkach wraz z infrastrukturą techniczną”     czytaj więcej

13.10.2020 UWAGA! Dnia 14 października 2020 roku Urząd Stanu Cywilnego oraz Biuro Dowodów Osobistych nieczynne w godz.10:00 – 13:30.
Dnia 16 października 2020 roku Urząd Stanu Cywilnego oraz Biuro Dowodów Osobistych czynne do godz. 13:00.  Za utrudnienia przepraszamy

02.10.2020 Informacja o zawarciu umowy z oferentem     czytaj więcej

02.10.2020 Zaproszenie do konsultacji dla organizacji pozarządowych projektu programu współpracy na 2021 rok    czytaj więcej    (wyniki konsultacji)

15.09.2020 Petycja do Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej od Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami z  dnia 26 sierpnia 2020 oraz odpowiedź na ww. petycję    czytaj więcej

14.09.2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych    czytaj więcej

28.08.2020 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

11.08.2020 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach.
Ogłoszono dnia: 21-07-2020
Nr ogłoszenia: 1/2020
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
informacja o wynikach naboru

07.08.2020 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach. Lista kandydatów którzy spełnili wymogi formalne na stanowisko inspektora ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki i zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu
Ogłoszono dnia: 21-07-2020
Nr ogłoszenia: 1/2020
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Termin składania ofert: 05-08-2020     czytaj więcej

27.07.2020  Szanowni Państwo, Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 18.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy
w godzinach 9:00–11:30.

Adres siedziby: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
telefon: 89 512 54 83
Serdecznie zapraszamy

22.07.2020  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY  Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713), Burmistrz Mikołajek przedstawia raport o stanie Gminy w 2018 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowanie gminy w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii oraz wykonanie uchwał rady gminy.
Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ww. w debacie nad raportem o stanie gminy, mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołajkach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja odbędzie się 30 lipca br.(czwartek) o godzinie13.00 wobec tego zgłoszenia przyjmowane będą do godziny 14.00 dnia 29 lipca br.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15
Antoni Rakus
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mikołajkach

czytaj więcej

22.07.2020  AB.6740.10.1.2020 OBWIESZCZENIE STAROSTY MRĄGOWSKIEGO o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej nr 1/2020     czytaj więcej

21.07.2020 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 21-07-2020
Nr ogłoszenia: 1/2020
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Termin składania ofert: 05-08-2020     czytaj więcej, kwestionariusz osobowy,  zarządzenie

20.07.2020  PBI.7021.46.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) oraz w związku z art. 124 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 65 ze zm.) BURMISTRZ MIASTA MIKOŁAJKI zawiadamia o wydaniu decyzji przez Starostę Mrągowskiego nr GK.6853.4.2020 z dnia 17.07.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, działka nr 16-649/177 obręb Woźnice, gm. Mikołajki, poprzez udzielenie zezwolenia dla NEXERA Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym.
Z aktami powyższej sprawy można zapoznać się i ewentualnie wypowiedzieć się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, pok. nr 113 w godzinach 8.00 - 13.00 od 20.07.2020 r. do 03.08.2020

16.07.2020  O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) oraz w związku z art. 124 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 65 ze zm.) BURMISTRZ MIASTA MIKOŁAJKI zawiadamia o wydaniu decyzji przez Starostę Mrągowskiego nr GK.6853.6.2020 z dnia 15.07.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, działka nr 1-529/7 obręb Miasto Mikołajki, gm. Mikołajki, poprzez udzielenie zezwolenia dla NEXERA Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym.

Z aktami powyższej sprawy można zapoznać się i ewentualnie wypowiedzieć się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, pok. nr 113 w godzinach 8.00 - 13.00 od 16.07.2020 r. do 30.07.2020

16.07.2020  O B W I E S Z C Z E N I E  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) oraz w związku z art. 124 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 65 ze zm.)
BURMISTRZ MIASTA MIKOŁAJKI zawiadamia o wydaniu decyzji przez Starostę Mrągowskiego nr GK.6853.3.2020 z dnia 14.07.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, działka nr 16-649/1 obręb Woźnice, gm. Mikołajki, poprzez udzielenie zezwolenia dla NEXERA Sp.z o. o. z siedziba w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowy.
Z aktami powyższej sprawy można zapoznać się i ewentualnie wypowiedzieć się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, pok. nr 113 w godzinach 8.00 - 13.00 od 16.07.2020 r. do 30.07.2020

08.07.2020  PBI.7021.35.2020  O B W I E S Z C Z E N I E  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.) oraz w związku z art. 124 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 65 ze zm.)
BURMISTRZ MIASTA MIKOŁAJKI Zawiadamia o wydaniu decyzji przez Starostę Mrągowskiego nr GK.6853.5.2020 z dnia 06.07.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, działka nr 16-649/2019 obręb Woźnice, gm. Mikołajki, poprzez udzielenie zezwolenia dla NEXERA Sp.z o. o. z siedziba w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowy  czytaj więcej

30.06.2020  GGR.6825.1a.2020 Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 1990r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) w zw. z Zarządzeniem Nr 55/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa, podaje się do publicznej wiadomości na okres od 30 czerwca 2020r. do 15 lipca 2020r., że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (pokój 110) wyłożona jest dokumentacja dotycząca przejęcia na własność Gminy Mikołajki mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa.
Dokumentacja dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 14/10 o pow. 0,5368 ha, położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki, gm. Mikołajki.
Ewentualne zastrzeżenia należy składać na piśmie w sekretariacie tut. Urzędu (pokój 102) w terminie do dnia 21 lipca 2020

19.06.2020 UWAGA!!  Dnia 25 czerwca 2020 roku Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Dowodów Osobistych nieczynne.  Można będzie jedynie dokonać formalności związanych ze sporządzeniem aktu zgonu.

19.06.2020   Znak: GGR.6845.62.1 do 4.2020  KOMUNIKAT   W związku z ogłoszonym na dzień 22 czerwca 2020r. przetargiem na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami geod. 202/50 i 202/55 o łącznej powierzchni całkowitej 2736 m2, położonych w Mikołajkach przy Alei Kasztanowej, w sąsiedztwie amfiteatru (od strony Wioski Żeglarskiej), obręb geod. Mikołajki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej informuję, że przetargi w tym dniu odbędą się w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7, 11-730 Mikołajki

18.06.2020  Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy MIkołajki     pobierz   załącznik

15.06.2020  Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn. zm.) dokonanej zgodnie z art. 44 ust.1 pkt 1 ww. ustawy Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mikołajki:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o których mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 1 lipca 2020 r. na jedno dziecko wynosi: 9856,65 zł rocznie (821,39 zł miesięcznie).
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki wg stanu na dzień 30 września 2019 r. wynosi: 140
Statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi: 1

09.06.2020  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  czytaj więcej

09.06.2020 Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego o wszczęciu na wniosek Gminy Mikołajki postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Dybowskiej i Sowiej  czytaj więcej

05.06.2020 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki"  czytaj więcej,    Tałty-rysunek,  Tałty-ustalenia,  Tałty-prognoza

05.06.2020 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od ulicy Papieża Jana Pawłą II"  czytaj więcej,  tekst planu,  prognoza-tekst,  prognoza-załącznik graficzny,  rysunek-wyłożenie

26.05.2020 Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert      czytaj więcej

26.05.2020 Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2020 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterpaii w Zełwągach     czytaj więcej

20.05.2020 Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 maja 2020 roku w ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; wzór sprawozdania)

04.05.2020 PS-I.946.26.24.2020 Warmińsko – Mazurskie Urząd Wojewódzki w Olsztynie – pismo  w sprawie powrotu dzieci do żłobków oraz opłat w czasie zamknięcia żłobka     czytaj więcej

21.04.2020 Znak: GGR.6825.1.2020 OGŁOSZENIE Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 1990r., Nr 32, poz. 191 ze zm.) w zw. z Zarządzeniem Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 marca 2020r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa, podaje się do publicznej wiadomości na okres od 21 kwietnia 2020r. do 12 maja 2020r., że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (pokój 110) wyłożona jest dokumentacja dotycząca przejęcia na własność Gminy Mikołajki mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa.
Dokumentacja dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 14/10 o pow. 0,5368 ha, położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki, gm. Mikołajki.
Ewentualne zastrzeżenia należy składać na piśmie w sekretariacie tut. Urzędu (pokój 102) w terminie do dnia 19 maja 2020

17.04.2020 GGR.7125.8.2019 UWAGA! Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Warszawskiej 30 w Mikołajkach    czytaj więcej

23.03.2020 UWAGA - sprawy, które można osobiście załatwić w Urzędzie! W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa od poniedziałku 16 marca Urząd Miasta i Gminy Mikołajki zawiesił czasowo bezpośrednią obsługę Klientów. Wejście do budynku jest możliwe w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wyjątek stanowi przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja zgonów i narodzin oraz sprawy związane z działalnością gospodarczą m.in. rejestracja działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej.

Sprawy te są realizowane po wcześniejszym bezwzględnym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem załatwiającym sprawę.

Numery kontaktowe:

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Działalności Gospodarczej

tel. 87 421 90 61 i tel. 87 421 90 64

e-mail: usc.do@mikolajki.pl; e-mail: działalność.gospodarcza@mikolajki.pl

Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest dostępny na stronie gov.pl.

W pozostałych sprawach zalecamy kontakt elektroniczny na adres umig@mikolajki.pl , a wnioski wymagające podpisu - przez platformę epuap.

Opłaty można dokonywać elektroniczne na rachunek bankowy: 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004, w przypadku opłat za gospodarowanie odpadami na nr: 93 9350 0001 0000 0329 5000 0252, lub w placówkach bankowych oraz na poczcie.

Wszystkie te zalecenia mogą stanowić pewną niedogodność - ale robimy to w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców

18.03.2020 Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. Organizacja 77 Rajdu Polski (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o wynikach konkursu)

16.03.2020  Szanowni Państwo, ze względu na dużą dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz z uwagi na konieczność przeciwdziałania jego rozpowszechnianiu, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu i MGOPS zamykam do odwołania Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jednocześnie informuję, że pracownicy Urzędu oraz MGOPS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej. Korespondencję można kierować na adresy e-mail widniejące na głównych stronach internetowych oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.
W holu przy wejściu głównym udostępnione zostaną druki niezbędnych dokumentów, które w razie potrzeby będzie można pobrać. Umieszczona zostanie tam także skrzynka podawcza, do której można będzie wrzucić korespondencję skierowaną do Urzędu i MGOPS.
Osobiście będzie można jedynie załatwiać sprawy związane z rejestracją zgonów i urodzeń. W tym celu należy bezwzględnie wcześniej skontaktować się z Zastępcą Kierownika USC pod nr telefonu: 87 42 19 061.
W dniach 25 i 26 marca będą wypłacane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego. Osoby, które muszą odebrać świadczenie w kasie, zobowiązane są stawić się w godzinach 9.00 – 12.00. Osoby będą wpuszczane pojedynczo.
Telefon do sekretariatu Urzędu 87 42 19 050.
Kasa Urzędu także będzie nieczynna. Wszelkie opłaty można dokonywać elektroniczne na rachunek bankowy: 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004, w przypadku opłat za gospodarowanie odpadami na nr: 93 9350 0001 0000 0329 5000 0252, lub w placówkach bankowych oraz na poczcie.
 

UWAGA! dotyczy: GGR.6840.20a.1.2019
16.03.2020  Informujemy, że wyznaczony na dzień 19 marca 2020r. przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geod. 569/6 obręb geod. Mikołajki odbędzie się zgodnie z planem

12.03.2020  KOMUNIKAT
W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZONĄ ILOŚCIĄ ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA W POLSCE, ZALECENIAMI MINISTERSTWA ZDROWIA ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO Z DNIEM 13 MARCA 2020r
ZAWIESZA SIĘ ORGANIZACJĘ WSZYSTKICH IMPREZ NA TERENIE GMINY MIKOŁAJKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY „KŁOBUK„

12.03.2020  KOMUNIKAT
W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZONĄ ILOŚCIĄ ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA W POLSCE, ZALECENIAMI MINISTERSTWA ZDROWIA ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ZWRACAMY SIĘ DO MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI O OGRANICZENIE WIZYT W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DO WYŁĄCZNIE WYNIKAJĄCYCH Z PILNYCH
POTRZEB. POZOSTAŁE SPRAWY URZĘDOWE PROSIMY ZAŁATWIAĆ PRZEZ TELEFON, FAX,E-MAIL BEZ
PRZYCHODZENIA DO URZĘDU

TELEFON 87 421 90 50
FAX 87 431 90 99
e-mail mikolajki@mikolajki.pl

09.03.2020  Informacja  W związku z pierwszymi przypadkami wykrycia koronowirusa w Polsce, w załączeniu obowiązujące zalecenia wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego     

- informacja

- ulotki informacyjne

09.03.2020 Zawiadomienie o XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 16 marca  2020 roku o godz. 13 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

19.02.2020  UWAGA KIEROWCY!  Zmiana organizacji ruchy w Mikołajkach
Informujemy że od dnia 24.02.2020 r. wprowadzona zostaje nowa organizacja ruchu na ulicy Szkolnej w Mikołajkach: ulica Szkolna od dnia 24 lutego 2020 r. ma charakter drogi jednokierunkowej   czytaj więcej

19.02.2020  Zarządzenie Nr 18/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc oraz określenia zasad wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz działek dróg wewnętrznych na prawach wyłączności pod lokalizację punktów handlowych     pobierz     1-załączniki graficzne    2-formularz wniosku    3-oświadczenie

14.02.2020 ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.03.2020
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019 poz. 2010 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIV/2/2020 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 896) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od dnia 01.03.2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- za odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi: 33 zł od osoby miesięcznie

- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 66 zł od osoby miesięcznie

- zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w kwocie 2 zł od osoby miesięcznie

- warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest oświadczenie w złożonej deklaracji o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik przydomowy, w którym będą gromadzone bioodpady stanowiące odpady komunalne

Nowa deklaracja (DO-1) od 01.03.2020

13.02.2020 Ogłoszenie o wynikach konkursu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu    czytaj więcej

07.02.2020  Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację 77 Rajdu Polski  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; wzór sprawozdania; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

06.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku decyzji z dnia 27 stycznia 2020r. znak: BI.ZUZ.3.421.225.2019.KB udzielającej Gminie Mikołajki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z obszaru 4 zlewni zlokalizowanych w miejscowości Lubiewo i Zełwągi, gm. Mikołajki, powiat mrągowski   czytaj więcej

06.02.2020  Ogłoszenie o terminach postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki           załącznik 1     załącznik 2

05.02.2020  Zarządzenie Nr 14/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, określenia przedmiotu, terminu i formy konsultacji społecznych     pobierz

21.01.2020 Informacja o rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Urząd Miasta i Gminy Mikołajki informuje, że rejestr żłobków i klubów dziecięcych jest dostępny pod powyższym linkiem: empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

21.01.2020 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI w sprawie podstawowej kwoty dotacji. Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 17) ogłaszam podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów:

1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, obwiązująca od 1 stycznia 2020 roku na 1 dziecko wynosi: 9856,65 rocznie (821,39 zł miesięcznie)
2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2019 r. wynosi 140 dzieci,
3. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2019 r. wynosi 1 dziecko.

16.01.2020 Zarządzenie nr 10/2020   Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty)

16.01.2020 Zarządzenie nr 9/2020   Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na zebranie oraz opracowanie historii mieszkańców gminy Mikołajki "Ocalić od zapomnienia" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty)

16.01.2020 Zarządzenie nr 8/2020   Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty)

15.01.2020  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019  (załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 128/2015 w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Mikołajki  czytaj więcej

15.01.2020 Zarządzenie nr 4/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2020 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty)

15.01.2020  Zarządzenie Nr 5/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej; wzór sprawozdania)


2019

03.12.2019 Zmiana rachunku bankowego od 01.01.2020r. – opłata za odpady   czytaj więcej

26.11.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki w sprawie prowadzenia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zaliczonego do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na wniosek Marina Tałty Sp. z o.o.   czytaj więcej

29.10.2019  Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) Gmina Mikołajki ogłasza, że:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2019 obliczona na dzień 30.09.2019 r. wynosi: 9 258,67 zł (miesięczna podstawowa kwota dotacji: 771,55 zł);
zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mikołajki pomniejszona o zaktualizowaną statystyczna liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym wynosi: 143,33 ;
zaktualizowana statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mikołajki wynosi: 1,66 ;
zaktualizowana statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi: 1,32

29.10.2019 Zawiadomienie o XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 31 października 2019 roku o godz. 13 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

02.10.2019  Zaproszenie do konsultacji dla organizacji pozarządowych projektu programu współpracy na 2020 rok  czytaj więcej   (wyniki konsultacji)

20.09.2019  Ogłoszenie Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego  czytaj więcej     załącznik

20.09.2019  Ogłoszenie PUNKT KONSULTACYJNY dla osób ulegających przemocy w rodzinie czynny będzie do odwołania w każdą środę w godz. 15.00 – 17.00 Radca Prawny, pokój nr 115 (I piętro). Za utrudnienia przepraszamy

05.09.2019  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 30.08.2019r. znak: SKO.73.451.2019 w sprawie przebudowy Stacji Terenowej Wydziału Biologii, Instytutu Zoologii UW w Urwitałcie  czytaj więcej

04.09.2019 Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020  czytaj więcej

04.09.2019 Zawiadomienie o X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 6 września 2019 roku o godz. 13 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

30.08.2019 AB.6740.10.2.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa części drogi gminnej 171001N w Miejscowości Zełwągi, gmina Mikołajki od km 0+000 do km 0+570 i sięgacza o długości 0+215m"  czytaj więcej

12.08.2019 UWAGA! Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Dowodów osobistych w dniach 16-28 sierpnia 2019 r. czynne będzie od godz.8:00 do godz. 12:00. Za utrudnienia przepraszamy

02.08.2019 AB.6740.10.2.2019 Obwieszczenie STAROSTA MRĄGOWSKI zawiadamia, że na wniosek Gminy Mikołajki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 171001N w miejscowości Zełwągi od km 0+000 do km 0+570 i sięgacz o długości 0+215m  czytaj więcej

02.08.2019  BI.RPC.508.25.2019.BD Komunikat nawigacyjny RZGW w Białymstoku  czytaj więcej

24.07.2019 Zawiadomienie o IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30 lipca 2019 roku o godz. 13 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

08.07.2019 [MGOPS] Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach  czytaj więcej

04.07.2019 PPZ.067.12.2018  Ogłoszenie/obwieszczenie o pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu półwyspu Kusnort, obręb Tałty, gmina Mikołajki  czytaj więcej  załącznik-1  załącznik-2  załącznik-3  załącznik-4

04.07.2019 GGR.6840.14.2019  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do zamiany pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną  czytaj więcej

26.06.2019  Zarządzenie Nr 92/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie   pobierz   ogłoszenie do zarządzenia

25.06.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 31-05-2019
Nr ogłoszenia: 4/2019
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Termin składania ofert: 11-06-2019     wyniki naboru

19.06.2019 Zawiadomienie o VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 27 czerwca 2019 roku o godz. 14 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

19.06.2019  [MGOPS] PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY dot. zapytania ofertowego MGOP/KIS/04/2019 Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach  czytaj więcej

19.06.2019  OGŁOSZENIE   znak: PPZ.067.8.2018  o pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu„ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olszewo, gmina Mikołajki”
czytaj więcej

18.06.2019 INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa kąpieliska na Jeziorze Mikołajskim, przy ul. Okrężnej w Mikołajkach wpłynęła jedna oferta złożona przez Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2019 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielono dotacji Mazurskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Giżycku w wysokości 46.000 zł

18.06.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 31-05-2019
Nr ogłoszenia: 4/2019
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Termin składania ofert: 11-06-2019     lista kandydatów którzy spełnili wymogi formalne

17.06.2019  OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 czerwca 2019 r.
Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027), podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.
Spis jest udostępniony w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, w dniach od 17 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. w pok. nr 107 (piętro) w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek-środa oraz piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00.
Pouczenie
Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu. Burmistrz Miasta Mikołajki rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty wniesienia i wydaje decyzję w tej sprawie.
Od decyzji nieuwzględniającej zażalenia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem organu sporządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu 3 dni.
Sąd rozpatruje skargę w postępowaniu nieprocesowym w terminie 3 dni od daty wniesienia skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organowi, który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki odwoławcze.

17.06.2019 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506), Burmistrz Mikołajek przedstawia raport o stanie Gminy w 2018 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowanie gminy w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii oraz wykonanie uchwał rady gminy  czytaj więcej;   załącznik - raport

12.06.2019 [MGOPS] OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach  czytaj więcej

10.06.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 07-05-2019
Nr ogłoszenia: 3/2019
Inspektor ds. ochrony środowiska (1 etat)
Termin składania ofert: 21-05-2019      wyniki naboru

06.06.2019 Aktualizacja harmonogramu odbioru odpadów segregowanych z terenu Miasta i Gminy Mikołajki VI-X 2019   czytaj więcej

05.06.2019 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczace wydania decyzji Nr Mki/04/19 z 27 maja 2019 r. o pozwoleniu na: rozbiórkę istniejących umocnień i budowę nowych umocnień Kanału Tałckiego na odcinku 33+00 - 34+60 km szlku głównego Pisz - Węgorzewo w ramach zadania pn. "Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego w km 33+00 - 34+60 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo"  czytaj więcej

05.06.2019 [MGOPS] ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS/KIS/04/2019 w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2-dniowego wyjazdu studyjnego do spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej dla grupy 21 osób, w ramach projektu ,,Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM. 11.01.01-28/0021/1 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  czytaj więcej

31.05.2019  Znak sprawy: GGR.6845.51a.1-23.2019   Ogłoszenie o odwołaniu przetargów  Burmistrz Miasta Mikołajki odwołuje wyznaczone na dzień 3 i 4 czerwca 2019 przetargi na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki położonych w Mikołajkach obręb geodezyjny Mikołajki

31.05.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 31-05-2019
Nr ogłoszenia: 4/2019
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Termin składania ofert: 11-06-2019     czytaj więcej;   kwestionariusz osobowy

30.05.2019 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH. Gmina Mikołajki, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr IV/ 3 /2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Mikołajki na kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.
Celem emisji w 2019 roku finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 15.000.000,00 zł
1. rozstrzygnięcie konkursu

30.05.2019 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego"  czytaj więcej;  załącznik rysunek;  załącznik ustalenia

29.05.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 07-05-2019
Nr ogłoszenia: 3/2019
Inspektor ds. ochrony środowiska (1 etat)
Termin składania ofert: 21-05-2019      lista kandydatów którzy spełnili wymogi formalne

24.05.2019 [MGOPS] OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach  czytaj więcej

24.05.2019 Zawiadomienie o VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 28 maja 2019 roku o godz. 13 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

17.05.2019 INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartych konkursów ofert na udzielenie dotacji, dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:
1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach:
- na organizację ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 5.000 zł.
- na organizację Konkursu Tańca dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną – 3.000 zł.
2. Uczniowski Klub sportowy „ATOS” Woźnice:
- na organizację trójboju lekkoatletycznego – 2.000 zł.
- na upowszechnianie lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży w Gminie Mikołajki – 18.000 zł.;
- na organizację V Półmaratonu Mikołajkowego – 17.000 zł.
3. Polski Związek Motorowy: na organizację LOTOS 76. Rajdu Polski – 50.000 zł

10.05.2019 [MGOPS] Wynik naboru na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach  czytaj więcej

10.05.2019 Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

07.05.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 07-05-2019
Nr ogłoszenia: 3/2019
Inspektor ds. ochrony środowiska (1 etat)
Termin składania ofert: 21-05-2019     czytaj więcej; klauzula RODO;  kwestionariusz osobowy

07.05.2019 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH. Gmina Mikołajki, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr IV/ 3 /2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Mikołajki na kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.
Celem emisji w 2019 roku finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 15.000.000,00 zł
1. odpowiedzi na pytania

30.04.2019 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH. Gmina Mikołajki, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr IV/ 3 /2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Mikołajki na kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.
Celem emisji w 2019 roku finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 15.000.000,00 zł
1. odpowiedzi na pytania

29.04.2019 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH. Gmina Mikołajki, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr IV/ 3 /2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Mikołajki na kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.
Celem emisji w 2019 roku finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 15.000.000,00 zł
1. odpowiedzi na pytania  2. załącznik 1 3. załącznik 2  4. załącznik 3

26.04.2019 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) dokonanej zgodnie z art. 44 ust.1 pkt 1 ww. ustawy Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mikołajki:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o których mowa w art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obowiązująca od 1 maja 2019 r. na jedno dziecko wynosi: 8 906,30 zł rocznie (742,19 zł miesięcznie).
Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki wg stanu na dzień 30 września 2018 r. wynosi: 145
Statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi: 1

26.04.2019 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH. Gmina Mikołajki, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr IV/ 3 /2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Mikołajki na kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.
Celem emisji w 2019 roku finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 15.000.000,00 zł
1. odpowiedzi na pytania  2. załącznik 1 3. załącznik 2

25.04.2019 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów obrębu miasta Mikołajki – Jezioro Mikołajskie i Jezioro Tałty  czytaj więcej

24.04.2019 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH. Gmina Mikołajki, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr IV/ 3 /2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Mikołajki na kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.
Celem emisji w 2019 roku finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 15.000.000,00 zł
1. odpowiedzi na pytania  2. załącznik

18.04.2019 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH. Gmina Mikołajki, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr IV/ 3 /2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Mikołajki na kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.
Celem emisji w 2019 roku finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 15.000.000,00 zł    (DO POBRANIA: zaproszenie do udziału w konkursie; pismo przewodnie; sytuacja finansowa gminy; uchwała RIO; uchwała RM; sprawozdania RB-2016; sprawozdania RB-2017; sprawozdania RB-2018; uchwała WPF; budżet oraz informacje z wykonania budżetu; zarządzenie nr 46/2019 z wykonania budżetu)

18.04.2019 WOPN.082.2.4.1.2019.AB O B W I E S Z C Z E N I E
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, działając na podstawie art. 28 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.),
w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186, z późn. zm.)
z a w i a d a m i a o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:
Puszcza Romincka PLH280005, Lasy Iławskie PLB280005, Ostoja Welska PLH280014,
Przełomowa Dolina Rzeki Wel PLH280015, Ostoja Dylewskie Wzgórza PLH280043,
Jezioro Łuknajno PLB280003, Ostoja Radomno PLH280035, Jezioro Drużno PLB280013,
Jezioro Karaś PLH280003, Torfowisko Zocie PLH280037,
Murawy na Poligonie Orzysz PLH280056, Góra Dębowa koło Mławy PLH280057   czytaj więcej   załącznik

17.04.2019 [MGOPS] OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach  czytaj więcej

17.04.2019 [MGOPS] OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach  czytaj więcej

11.04.2019 Ogłoszenie Burmistrz miasta Mikołajki informuje o możliwości składania wniosków o wydzierżawienie w okresie 27.04.2019-31.05.2019 części nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego    czytaj więcej  załącznik

10.04.2019 Zawiadomienie o VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 17 kwietnia 2019 roku o godz. 13 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

04.04.2019 Ogłoszenie W dniu 12.04.2019r. Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, Dowodów Osobistych pok. nr 1 oraz Ewidencja Działalności Gospodarczej, Ewidencja Ludności pok. nr 6 nieczynne z powodu wyjazdu na szkolenie. Za utrudnienia przepraszamy.

04.04.2019 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, Tałty Mikołajki, Gmina Mikołajki    czytaj więcej   rysunek-1   rysunek-2

04.04.2019 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki, obręb Mikołajki, Gmina Mikołajki położonej przy ulicy Okrężnej  czytaj więcej  rysunek-1   rysunek-2

22.03.2019 Zawiadomienie o V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29 marca 2019 roku o godz. 13 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

20.03.2019 [MGOPS] OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach  czytaj więcej

20.03.2019 [MGOPS] OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach  czytaj więcej

19.03.2019 [MGOPS] Informacja na temat rozstrzygnięć zapytań ofertowych w ramach konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/18 pn. Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach  czytaj więcej

14.03.2019  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2019 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom wpłynęła jedna oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2019 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku.
Kwota udzielonej dotacji: 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych)

14.03.2019  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2019 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne Zełwągi.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 5/2019 z dnia 7 stycznia 2019 w dniu 29 stycznia 2019 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego Zełwągi. W dniu 31 stycznia 2019 roku podpisano z oferentem umowę na „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach”. Kwota udzielonej dotacji: 31.580 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych)

14.03.2019  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki wpłynęła jedna oferta złożona przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2019 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
Kwota udzielonej dotacji: 5.000 zł. (słownie) pięć tysięcy złotych

14.03.2019  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy, z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji w kwocie 65.000 zł. w następujący sposób: 

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przydzielona kwota dotacji

1.

MKS „Kłobuk” Mikołajki

 

Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Mikołajki

 

60.000 zł

2.

UKS Mikołajki

 

Upowszechnianie piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki

 

2.000 zł

3.

Mazurski Klub Żeglarski

Upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży w klasie Optymist i Cadet

3.000 zł

 

Razem:

 

65.000 zł

 

14.03.2019  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Mikołajski Uniwersytet III Wieku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2019 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Mikołajski Uniwersytet III Wieku.
Kwota udzielonej dotacji: 25.000 zł. (słownie) dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

14.03.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 07-02-2019
Nr ogłoszenia: 2/2019
Inspektor ds. zarządzania drogami oraz utrzymania obiektów i infrastruktury publicznej (1 etat)
Termin składania ofert: 26-02-2019     wyniki naboru

06.03.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 06-02-2019
Nr ogłoszenia: 1/2019
Inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat)
Termin składania ofert: 22-02-2019     wyniki naboru

05.03.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 07-02-2019
Nr ogłoszenia: 2/2019
Inspektor ds. zarządzania drogami oraz utrzymania obiektów i infrastruktury publicznej (1 etat)
Termin składania ofert: 26-02-2019     lista kandydatów którzy spełnili wymogi formalne

27.02.2019 PPZ.067.2.2019 - ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Mikołajki, ulica Kościuszki   czytaj więcej,    załącznik

27.02.2019  Zarządzenie Nr 31/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawonością intelektualną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

27.02.2019  Zarządzenie Nr 27/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

27.02.2019 Ogłoszenie Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach przy ul. Papieża Jana Pawła II 7, 11-730 Mikołajki, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki     czytaj więcej

26.02.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 06-02-2019
Nr ogłoszenia: 1/2019
Inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat)
Termin składania ofert: 22-02-2019     lista kandydatów którzy spełnili wymogi formalne

25.02.2019 [MGOPS] ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS/KIS/03/2019 - przeprowadzenie szkolenia dot. zasad zakładania i działalności spółdzielni socjalnej dla grupy 27 osób - w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM. 11.01.01-28/0021/18 i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  czytaj więcej

21.02.2019 PPZ.067.1.2019 - ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Łuknajno   czytaj więcejzałącznik

21.02.2019 GGR.6825.1.2019 - ogłoszenie o komunalizacji mienia Skarbu Państwa   czytaj więcej

13.02.2019 Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach: 9:00 – 11:30

Adres siedziby:
Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
telefon: 89 512 54 82
Serdecznie zapraszamy

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”

13.02.2019 Zapraszamy na spotkania informacyjne o możliwościach otrzymania grantu
na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.
20 lutego 2019 r., godz. 10.00 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie (sala nr 8, parter)
21 lutego 2019 r. o godz. 10.00 – Starostwo Powiatowe w Piszu (sala nr 50, II piętro)   czytaj więcej

12.02.2019 Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

12.02.2019 Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

12.02.2019 Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2019 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

11.02.2019 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.03.2019 r.   czytaj więcej

07.02.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 07-02-2019
Nr ogłoszenia: 2/2019
Inspektor ds. zarządzania drogami oraz utrzymania obiektów i infrastruktury publicznej (1 etat)
Termin składania ofert: 26-02-2019     czytaj więcej;   kwestionariusz osobowy

06.02.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 06-02-2019
Nr ogłoszenia: 1/2019
Inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat)
Termin składania ofert: 22-02-2019     czytaj więcej;   kwestionariusz osobowy

05.02.2019  ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Mikołajki oraz określenia sezonu kąpielowego (załącznik: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji, projekt uchwały, formularz zgłoszenia opinii)   czytaj więcej

05.02.2019  Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki"     czytaj więcej

01.02.2019  Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki"     czytaj więcej,  Tałty rysunek,  Tałty ustalenia,  Tałty prognoza

01.02.2019 [MGOPS] Informacja na temat rozstrzygnięć zapytań ofertowych w ramach konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/18 pn. Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach  czytaj więcej

31.01.2019 Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki na rok szkolny 2019/2020  czytaj więcej

31.01.2019 Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki na rok szkolny 2019/2020  czytaj więcej

29.01.2019 Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, obręb Sady, Gmina Mikołajki  czytaj więcej

24.01.2019 Znak BI.ZUZ.3.421.2.2019.EC Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  czytaj więcej

24.01.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki"  czytaj więcej

21.01.2019 Zawiadomienie o IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30 stycznia 2019 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

21.01.2019 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI w sprawie podstawowej kwoty dotacji
Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) ogłaszam podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów:
1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, obwiązująca od 1 stycznia 2019 roku na 1 dziecko wynosi: 7781,42 rocznie (648,45 zł miesięcznie)
2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2018 r. wynosi 145 dzieci

21.01.2019 [MGOPS] ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS/KIS/02/2019 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach
Usługa szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy, realizowana w projekcie „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM. 11.01.01-28/0021/18 i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  czytaj więcej

21.01.2019  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018  (załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 128/2015 w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Mikołajki  czytaj więcej

21.01.2019  W dniu 28.01.2019r. Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, Dowodów Osobistych pok. nr 1 oraz Ewidencja Działalności Gospodarczej, Ewidencja Ludności pok. nr 6 nieczynne z powodu wyjazdu na szkolenie. Za utrudnienia przepraszamy.

17.01.2019 [MGOPS] ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS/KIS/01/2019 - przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie tematycznym i na zasadach zgodnych z treścią zapytania ofertowego - w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM. 11.01.01-28/0021/18 i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  czytaj więcej

11.01.2019 Zarządzenie nr 7/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

11.01.2019 Zarządzenie nr 6/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

10.01.2019  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mrągowie przedstawia prognozę niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych   czytaj więcej

09.01.2019   INFORMACJA O WARUNKACH UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

• w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się również:
• dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego za rok 2018
• w przypadku gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy
• załącznik stanowiący oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych (do pobrania)

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 r. – 1,00 zł
Wypłata zwrotu podatku będzie realizowana w terminie od 1-30 kwietnia 2019 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Druki wniosku są do pobrania w urzędzie, pok. 107 lub w formie edytowalnej: (do pobrania)
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, pokój 107 lub przesłać pocztą.
Więcej informacji dotyczących procedury zwrotu podatku akcyzowego znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa
 

09.01.2019  Znak IGR-II.7820.1.58.2018 obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczące wydania decyzji Nr 53/18 z dnia 20.12.2018r znak: IGR-II.7820.1.58.2018 zmieniającej decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr 20/18 z dnia 27.04.2018r., znak IGR-II.7820.1.9.2018, zmienioną decyzją Nr 40/18 z dnia 28.09.2018., znak: IGR-II.782.1.38.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 226+100 do km ok 226+300 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżek rowerowyh o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego MPR".  czytaj więcej


2018

31.12.2018  Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się 7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj: www.miir.gov.pl/ksrr. Uwagi i wnioski do KSRR 2030 można składać do 20 stycznia 2019 r.:
- przy użyciu formularza na adres e-mail: polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"
- na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"
Na spotkanie należy zgłosić się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-warminsko-mazurskie/.
Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17

21.12.2018 Zawiadomienie o II zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 28 grudnia 2018 roku o godz. 12 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

13.12.2018  Znak BI.ZUZ.3.421.233.2018.AJ Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  czytaj więcej

13.12.2018  I N F O R M A C J A  Dnia 24.12.2018 (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

13.12.2018 [MGOPS] ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS/KIS/10/2018 - przeprowadzenie cyklu zajęć fizjoterapeutycznych - w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM. 11.01.01-28/0021/18 i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  czytaj więcej

05.12.2018 [MGOPS] Informacja na temat rozstrzygnięć zapytań ofertowych w ramach konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/18 pn. Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach  czytaj więcej

27.11.2018  Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od Jeziora Mikołajskiego"     czytaj więcej      1. załącznik-1    2. załącznik-2    3. prognoza-załącznik graficzny    4. tekst    5. link zewn.

15.11.2018  Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki"     czytaj więcej      1. uchwała    2. rysunek    3. prognoza-załącznik graficzny    4. prognoza-tekst

15.11.2018 [MGOPS] ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS/KIS/09/2018.Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach dotyczące przeprowadzenia kursu podstaw języka rosyjskiego. Usługa realizowana w projekcie „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego nr RPWM. 11.01.01-28/0021/18  czytaj więcej

15.11.2018 [MGOPS] ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS/KIS/08/2018. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach dotyczące przeprowadzenia kursu podstawy obsługi komputera. Usługa realizowana w projekcie „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM. 11.01.01-28/0021/18  czytaj więcej

15.11.2018 [MGOPS] ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS/KIS/07/2018. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach dotyczące zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM. 11.01.01-28/0021/18  czytaj więcej

15.11.2018  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie III  z dnia 9 listopada 2018 w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach   czytaj więcej

25.10.2018  Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Gmina Mikołajki ogłasza, że:
• Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2018 obliczona na dzień 30.09.2018 r. wynosi: 7 368,91 zł (miesięczna podstawowa kwota dotacji: 460,56 zł);
• zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mikołajki pomniejszona o zaktualizowaną statystyczna liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym wynosi: 137,33 ;
• zaktualizowana statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mikołajki wynosi: 1,66;
• zaktualizowana statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi: 1,32.

25.10.2018  [MGOPS] Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Klubu Integracji Społecznej w Mikołajkach   czytaj więcej

25.10.2018  PBI.6730.64.2016.4  Obwieszczenie zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa    czytaj więcej

25.10.2018  Znak: GGR.6825.2.2018 OGŁOSZENIE Na podstawie Zarządzenia Nr 109/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 września 2018r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa, Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości na okres od 25 października 2018r. do 26 listopada 2018r., że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (pokój 110) wyłożona jest dokumentacja dotycząca przejęcia na własność Gminy Mikołajki mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa.
Dokumentacja dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 427/12 o pow. 0,0151 ha, położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki, gm. Mikołajki, stanowiącej istniejący ciąg komunikacyjny pomiędzy ul. M.Kajki a promenadą nad j. Mikołajskim.
Ewentualne zastrzeżenia należy składać na piśmie w sekretariacie tut. Urzędu (pokój 102) w terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku.

18.10.2018  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    czytaj więcej   uchwała intencyjna

17.10.2018  I N F O R M A C J A    Z uwagi na planowaną przerwę techniczną w Banku Spółdzielczym informujemy, że w dniu 19 października 2018r. (piątek) K A S A Urzędu BĘDZIE CZYNNA do godz. 11:30

11.10.2018  Informacja na prośbę Poczty Polskiej o doręczaniu korespondencji do mieszkańców     czytaj więcej     załącznik do informacji

11.10.2018  DOK.DOK3.9700.108.2018.LL PW-60255 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Informacja o wszczęciu postępowania     czytaj więcej

11.10.2018  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach realizując projekt
pn. „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach” (nr RPWM.11.01.01-28-0021/18) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
o g ł a s z a nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Klubu Integracji Społecznej w Mikołajkach       czytaj więcej

11.10.2018 ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projekt uchwały w sprawie:
„przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
Uwagi do w/w projektu uchwały, w formie wniosków składać można pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, telefonicznie pod numerem 874219054 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mikolajki@mikolajki.pl., w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2018 roku       czytaj więcej

08.10.2018 Zawiadomienie o XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 15 października 2018 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

08.10.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - pobór wód podziemnych na potrzeby ośrodka wypoczynkowego Leśna Polana zlokalizowanego przy ul. Leśnej 9 w Mikołajkach, działka nr geod. 77/7 obręb Mikołajki, gmina Mikołajki, powiat mrągowski      czytaj więcej

08.10.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - wprowadzanie oczyszczonych ścieków do Jeziora Mikołajskiego pochodzących z terenu Stacji Badawczej w Mikołajkach dz. nr geod. 106 obręb Mikołajki, gmina Mikołajki, powiat mrągowski      czytaj więcej

04.10.2018 INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na Organizację 75 Rajdu Polski wpłynęła jedna oferta złożona przez Polski Związek Motorowy.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielono dotacji Polskiemu Związkowi Motorowemu w wysokości 50.000 zł.

03.10.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS/KIS/05/2018 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach
Ubezpieczenie Beneficjenta projektu oraz jego uczestników, w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM. 11.01.01-28/0021/18 i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przedmiotem zamówienia jest 1. ubezpieczenie OC Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach realizowanego przez tę instytucję projektu „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach”, dla 32-osobowej grupy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących uczestnikami w/w projektu;
2. ubezpieczenie NNW dla 32-osobowej grupy osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących uczestnikami projektu „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach
   czytaj więcej

03.10.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS/KIS/04/2018 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach
Usługa gastronomiczna, realizowana w projekcie „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM. 11.01.01-28/0021/18 i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia (obiad / poczęstunek w czasie zajęć szkoleniowych i spotkań, prowadzonych w ramach Klubu Integracji Społecznej    czytaj więcej

03.10.2018  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o wydanej decyzji Nr 40/18 z dnia 28.09.2018 znak IGR-II.7820.1.38.2018 zmieniającą decyzję Wojewody Nr 20/18 z dnia 27.04.2018 znak IDR-II.7820.1.9.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok. 226+100 do km ok. 2226+300 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MRP" (obwieszczenie)     czytaj więcej

27.09.2018  Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki"     czytaj więcej  Tałty rysunek,  Tałty ustalenia,  Tałty prognoza

25.09.2018 UWAGA - spotkanie informacyjne 27.09.2018 godz. 18! Ekodopłaty na wymianę pieca i termomodernizację      czytaj więcej

25.09.2018 OBWIESZCZENIE  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę pomostu stałego    czytaj więcej

19.09.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS/KIS/03/2018. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach. Usługa szkoleniowa, realizowana w projekcie „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM. 11.01.01-28/0021/18 i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu terapii uzależnień dla 5 osobowej grupy osób z problemem alkoholowym    czytaj więcej

17.09.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS/KIS/02/2018  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach
Usługa szkoleniowa, realizowana w projekcie „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM. 11.01.01-28/0021/18 i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu zajęć z doradcą zawodowym    czytaj więcej

17.09.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE MGOPS/KIS/01/2018  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach
Usługa szkoleniowa, realizowana w projekcie „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM. 11.01.01-28/0021/18 i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu zajęć z psychologiem   czytaj więcej

13.09.2018 W dniu 25 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na portalu Informacyjno - Usługowym Emp@tia, pod adresem htps://empatia.mpips.gov.pl/Web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych mapę żłobków i klubów dziecięcych - narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3 do wyszukania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych

05.09.2018 Informacja na temat stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019   czytaj więcej

31.08.2018 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 09-08-2018; Nr ogłoszenia: 3/2018
Ogłoszenie: nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektor Żłobka Samorządowego "Promyk" w Mikołajkach
Termin składania ofert: 21-08-2018     informacja o wynikach naboru

27.08.2018 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach realizując projekt
pn. „Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach” (nr RPWM.11.01.01-28-0021/18) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 o g ł a s z a nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Klubu Integracji Społecznej w Mikołajkach     czytaj więcej

27.08.2018 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 09-08-2018; Nr ogłoszenia: 3/2018
Ogłoszenie: nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektor Żłobka Samorządowego "Promyk" w Mikołajkach
Termin składania ofert: 21-08-2018     lista kandydatów którzy spełnili wymogi formalne

24.08.2018  Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację 75 Rajdu Polski  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

09.08.2018  Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Żłobka Samorządowego "Promyk" w Mikołajkach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru     pobierz

08.08.2018  W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem. Gmina MIKOŁAJKI uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.
Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.

11.07.2018 Zawiadomienie o XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 18 lipca 2018 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

03.07.2018  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    czytaj więcej

27.06.2018  PROJEKT  "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki"     czytaj więcej   załącznik 1   załącznik 2   załącznik 3   załącznik 4

19.06.2018  Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki""     czytaj więcej

15.06.2018 Zawiadomienie o XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 21 czerwca 2018 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

05.06.2018    BI.RET.070.682.2018.IT  Decyzja - zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołajki na okres 3 lat.   czytaj więcej

25.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)   czytaj więcej

25.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)   czytaj więcej

25.05.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)   czytaj więcej

22.05.2018 Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

22.05.2018 Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach poszukuje stażysty  czytaj więcej

21.05.2018 Ogłoszenie Polskiej Akademii Nauk o dwóch przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych: Baranowo 30/3 i 30/6     czytaj więcej

17.05.2018 Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” w dniach od 14 do 28 maja zaprasza do składania wniosków o powierzenie grantu. Granty mogą dotyczyć zachowania dziedzictwa lokalnego, promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych, a także wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Szczegółowe informacje o grantach można znaleźć na stronie internetowej LGD „Mazurskie Morze: http://www.lgd.mazurskiemorze.pl/index.php?start=6 lub też pod numerem telefonu: 874238520, a także w siedzibie LGD: ulica Leśna 22, 12-250 Orzysz.

17.05.2018 Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu naboru do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 10-04-2018
Nr ogłoszenia: 2/2018
Inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat)
Termin składania ofert: 27-04-2018     ogłoszenie o nierozstrzygnięciu

11.05.2018 Zawiadomienie o XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 18 maja 2018 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

09.05.2018 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 10-04-2018
Nr ogłoszenia: 2/2018
Inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat)
Termin składania ofert: 27-04-2018     lista kandydatów którzy spełnili wymogi formalne

07.05.2018  O G Ł O S Z E N I E
Uprzejmie informuję, że dnia 11 maja 2018r. (piątek) o godz.18.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach odbędzie się zebranie z mieszkańcami.
Ze względu na istotę poruszanych spraw prosimy o niezawodne przybycie

Burmistrz Miasta Mikołajki
Piotr Jakubowski

26.04.2018 W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych wpłynęła jedna oferta złożona przez Parafię Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej w dniu 25 kwietnia 2018 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie zadania pn.: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu gminy Mikołajki – XII Wojewódzki Zjazd Środowiskowych Domów Samopomocy”. Wysokość udzielonej dotacji – 3.000 zł.

26.04.2018  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego      czytaj więcej      uchwała intencyjna

26.04.2018  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego      czytaj więcej       uchwała intencyjna

25.04.2018 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 30-03-2018
Nr ogłoszenia: 1/2018
Inspektor ds. budownictwa i inwestycji (1 etat)
Termin składania ofert: 12-04-2018     informacja o wynikach naboru

24.04.2018  Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej położonych pomiędzy ulicą Dybowską i ulicą Łabędzią w Mikołajkach"     czytaj więcej

20.04.2018 Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mikołajki     czytaj więcej

16.04.2018 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 30-03-2018
Nr ogłoszenia: 1/2018
Inspektor ds. budownictwa i inwestycji (1 etat)
Termin składania ofert: 12-04-2018     lista kandydatów którzy spełnili wymogi formalne

10.04.2018 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 10-04-2018
Nr ogłoszenia: 2/2018
Inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat)
Termin składania ofert: 27-04-2018     czytaj więcej;   kwestionariusz osobowy

10.04.2018  Ogłoszenie o komunalizacji działki 544/5 obręb Mikołajki  czytaj więcej

09.04.2018  [MGOPS] Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Zawiadomienie o wyborze partnera w ramach konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-002/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe     czytaj więcej 

05.04.2018  Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 171008N w miejscowości Woźnice"  czytaj więcej

05.04.2018  Obwieszczenie Starosty Mrągowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej " Rozbudowa drogi gminnej nr 171006N Prawdowo-Stare Sady - Jora Wielka w zakresie wykonania ścieżki rowerowej  czytaj więcej

04.04.2018 Znak:  GKM.4464.1.2018   Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o złożeniu i przyjęciu oferty cenowej na zadanie pn.: "Dowożenie uczniów do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 4 kwietnia do 21 czerwca 2018"
1. czytaj więcej

30.03.2018 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 30-03-2018
Nr ogłoszenia: 1/2018
Inspektor ds. budownictwa i inwestycji (1 etat)
Termin składania ofert: 12-04-2018     czytaj więcej;   kwestionariusz osobowy

29.03.2018 Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

29.03.2018 Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawonością intelektualną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

29.03.2018 Informujemy, że zostało zawarte kolejne porozumienie ze Szpitalem MSW w Olsztynie w zakresie profilaktycznej specjalistycznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców, w związku z tym od kwietnia uruchomione zostają comiesięczne wizyty u lekarzy specjalistów. Lekarze o specjalizacjach: neurolog, ortopeda, ginekolog (wraz z USG) przyjmować będą raz w miesiącu, natomiast endokrynolog (wraz z USG tarczycy) oraz urolog, co drugi miesiąc. Do wszystkich lekarzy oprócz  ginekologa niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza rodzinnego. Zapisy przyjmowane są w pokoju nr 7 urzędu lub telefonicznie pod numerem: 87 4219063. Mieszkańcom gminy, którzy nie będą mogli dojechać własnym transportem, gmina zapewni bezpłatny dowóz autokarowy z Mikołajek.

INFORMACJE NA TEMAT SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
1. Poradnie znajdują się w Szpitalu MSW przy Al. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie.
2. Porady w bieżącym roku będą udzielane w soboty w następujących terminach:
Ginekolog, Neurolog, Ortopeda – 14 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca, 15 września, 13 października, 17 listopada, 8 grudnia
Urolog - 14 kwietnia, 16 czerwca, 15 września, 17 listopada
Endokrynolog- 19 maja, 15 września, 17 listopada
3. Mieszkańcom gminy, którzy nie będą mogli dojechać własnym transportem, gmina zapewni bezpłatny dowóz autokarowy z Mikołajek. Odjazd autobusu godzina 7.30 z parkingu przy młynie (obok sklepu Biedronka), 7.35 Prawdowo - przystanek, 7.40 Zełwągi - przystanek, 7.45 Inulec- przystanek, 7.50 Baranowo - przystanek przy szkole.
4. O terminie wizyty i możliwości przejazdu transportem zorganizowanym przez Urząd decyduje kolejność zgłoszeń. Miesięcznie każdy specjalista będzie przyjmował maksymalnie 20 pacjentów (neurolog – 10 pacjentów, ginekolog -15 pacjentów) wyłącznie z listy osób zarejestrowanych przekazanej przez urząd.
5. Telefoniczna rejestracja pacjentów pod numerem telefonu: 87 4219 063.
6. W przypadku wszystkich poradni, oprócz ginekologicznej, wymagane będzie skierowane wydane przez lekarza rodzinnego.
7. Po przyjeździe do szpitala należy zgłosić się do rejestracji w budynku B szpitala. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty i skierowanie od lekarza rodzinnego. Lekarze przyjmują od godziny 9.30 do godziny 14.00.

27.03.2018 Znak:  GKM.4464.1.2018   Burmistrz Miasta Mikołajki zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "Dowożenie uczniów do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 4 kwietnia do 21 czerwca 2018"
1. czytaj więcej

23.03.2018 Zawiadomienie o XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29. marca 2018 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

07.03.2018  [MGOPS] Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU
w ramach konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-002/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe     czytaj więcej 

07.03.2018 Zawiadomienie o XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 12. marca 2018 roku o godz. 9 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

05.03.2018 Ogłoszenia Kanclerza Polskiej Akademii Nauk na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych nr 25, 26, 27, 28, 30A i 30B w Baranowie      1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12

01.03.2018    Informujemy, że dzięki Mikołajskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Mikołajkach nasze miasto zostało włączone do ogólnopolskiego systemu monitoringu jakości powietrza, w ramach projektu "Wiem Czym Oddycham" realizowanego przez Fundację AVIVA.
Jakość powietrza w Mikołajkach można sprawdzić na stronie https://map.airly.eu lub na budynku CAL przy ul. Papieża Jana Pawła II (na obudowie żaluzji okiennej w szycie budynku, od strony Hotelu "Santa Monica"

27.02.2018  OGŁOSZENIE  Dnia 02 marca 2018r. nieczynne jest Biuro Dowodów Osobistych oraz Urząd Stanu Cywilnego.
W sprawach rejestracji zgonów proszę zgłaszać się do sekretariatu, pokój nr 103.
Za utrudnienia przepraszamy.

23.02.2018 Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach      pobierz    załącznik do zarządzenia

22.02.2018  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSÓW Wyniki konkursów ogłoszonych w dniu 2 stycznia 2018 roku:
1) konkurs ofert na udzielenie dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki - wpłynęła jedna oferta złożona przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych - kwota udzielonej dotacji: 4.000 zł. (słownie) cztery tysiące złotych.
2) konkurs ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki - wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Mikołajski Uniwersytet III Wieku - kwota udzielonej dotacji: 15.000 zł. (słownie) piętnaście tysięcy złotych.
3) konkurs ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2018 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom - wpłynęła jedna oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku - kwota udzielonej dotacji: 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).
4) konkurs ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach - wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne Zełwągi - kwota udzielonej dotacji: 31.580 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).
5) konkurs ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2018 roku punktu konsultacyjno – terapeutycznego oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu Gminy Mikołajki wpłynęły dwie oferty złożone przez...  czytaj więcej

12.02.2018   OBWIESZCZENIE Starosty Mrągowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na rozbudowie drogi gminnej Prawdowo -Stare Sady - Jora Wielka    czytaj więcej 

12.02.2018   OBWIESZCZENIE Starosty Mrągowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Woźnice     czytaj więcej 

26.01.2018  OGŁOSZENIE  Burmistrza Mikołajek w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji  czytaj więcej

19.01.2018  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  czytaj więcej

19.01.2018 Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 245-511607
Numer referencyjny: WJM. 271.7.2017
Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki
1. treść ogłoszenia

19.01.2018  [MGOPS] Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko pomocnicze: Opiekun środowiskowy     czytaj więcej 

18.01.2018  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017  (załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 128/2015 w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Mikołajki  czytaj więcej

18.01.2018  OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  czytaj więcej

Znak sprawy: GGR.6840.41.1 do 11.2017
17.01.2018 Odwołanie przetargu Burmistrz Miasta Mikołajki ODWOŁUJE pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach, obręb Mikołajki

11.01.2018 Zawiadomienie o XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 18. stycznia 2018 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

09.01.2018 UWAGA  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie miejsca handlowego (zajęcie pasa drogowego) na sezon letni 2018 w celu ustawienia stoiska handlowego w Mikołajkach przy :
• Placu Wolności i ul. Okrężnej (wejście na kładkę dla pieszych), gdzie łącznie powierzchnia pasa wynosi 95 m²
• ul. Kowalskiej i Alei Spacerowej (Wioska Żeglarska), gdzie łącznie powierzchnia pasa wynosi 57 m² .
Do wniosku należy dołączyć szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic, podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego i terminem jego zajęcia.
Niniejsze wnioski należy składać w terminie do 15 lutego 2018 roku w sekretariacie tut. Urzędu lub w pokoju nr 6.
O przyznaniu stoiska handlowego będzie decydować kolejność wpływu wniosku do tut. urzędu. Ze względu na ograniczoną powierzchnię pasa drogowego przeznaczoną na cele związane z ustawieniem stoisk handlowych, wnioski złożone po rozdysponowaniu terenu oraz na inne miejsca niż wskazane w/w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W przypadku wnioskowania o więcej niż jeden punkt handlowy, zgoda na jego otrzymanie będzie możliwa, gdy pozostanie wolny pas drogowy.

03.01.2018 Zarządzenie nr 7/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2018 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

03.01.2018 Zarządzenie nr 6/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

03.01.2018 Zarządzenie nr 5/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

03.01.2018 Zarządzenie nr 4/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2018 roku punktu konsultacyjno – terapeutycznego oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

03.01.2018 Zarządzenie nr 3/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

03.01.2018 Zarządzenie nr 2/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

02.01.2018  [MGOPS] Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pomocnicze: Opiekun środowiskowy     czytaj więcej 


2017

29.12.2017  INFORMACJA  Zarząd Zlewni w Giżycku RZGW w Warszawie informuje o złych warunkach hydrologicznych  czytaj więcej

27.12.2017  INFORMACJA  o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w roku 2018    czytaj więcej

22.12.2017 Zawiadomienie o XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 28. grudnia 2017 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

12.12.2017  GGR.6825.2.2017  OGŁOSZENIE    Na podstawie Zarządzenia Nr 91/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa, Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości na okres od 12 grudnia 2017r. do 12 stycznia 2018r., że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (pokój 111) wyłożona jest dokumentacja dotycząca przejęcia na własność Gminy Mikołajki mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa.
Dokumentacja obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 237/5 o pow. 0,1713 ha, działka nr 237/6 o pow. 0,3403 ha, działka 237/7 o pow. 0,0963 ha, działka 237/8 o pow. 0,1001 ha i działka nr 237/9 o pow. 0,0226 ha położone w Olszewie obręb Olszewo, gm. Mikołajki, stanowiące ciągi komunikacyjne.
Ewentualne zastrzeżenia należy składać na piśmie w sekretariacie tut. Urzędu (pokój 102) w terminie do dnia 26 stycznia 2018 roku

01.12.2017  INFORMACJA    o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnianie piłki ręcznej w Gminie Mikołajki"    czytaj więcej

23.11.2017 Zawiadomienie o XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. listopada 2017 roku o godz. 14 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

07.11.2017  Wyniki konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej     czytaj więcej

02.11.2017  PPZ.067.6.2017   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     czytaj więcej

27.11.2017    OGŁOSZENIE o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów     czytaj więcej

17.10.2017    UWAGA Mieszkańcy Sołectwa Olszewo!
W związku z planowaną inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo Burmistrz Mikołajek oraz Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mikołajkach zapraszają mieszkańców sołectwa Olszewo na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 października (piątek) o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej w Olszewie

06.10.2017    ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projekt uchwały w sprawie:
„przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
Uwagi do w/w projektu uchwały, w formie wniosków składać można pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mikołajki@mikolajki.pl., w nieprzekraczalnym terminie od 06 października 2017 roku do 23 października 2017 roku     czytaj więcej

14.09.2017  AB.6740.10.2.2017  OBWIESZCZENIE Starosta Mrągowski zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej     czytaj więcej

13.09.2017  AB.6740.10.3.2017  OBWIESZCZENIE Starosta Mrągowski zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej     czytaj więcej

12.09.2017 Zawiadomienie o XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 18. września 2017 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

31.08.2017  INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wpłynęły dwie oferty złożone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonych ofert pod kątem ich kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielono dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach w następujący sposób:
1) na organizację ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 5.000 zł.
2) na organizację Konkursu Tańca dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną – 3.000 zł.

30.08.2017  [MGOPS] Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach przedstawia INFORMACJĘ o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze opiekun środowiskowy    czytaj więcej

22.08.2017  AB.674010.3.2017  OBWIESZCZENIE Starosta Mrągowski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Mikołajki zostało wszczęte postępowanie administracyjne     czytaj więcej

18.08.2017 SIZP.271A.03.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy hangaru Klubu Żeglarskiego w Mikołajkach"  czytaj więcej 

18.08.2017  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części miasta Mikołajki, obręb Mikołajki, gmina Mikołajki obejmującego obszar miasta zgodnie z załącznikiem graficznym     czytaj więcej, uchwała RM, załącznik graficzny

09.08.2017  [MGOPS] Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pomocnicze: Opiekun środowiskowy     czytaj więcej 

27.07.2017   OBWIESZCZENIE Starosty Mrągowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na rozbudowie drogi powiatowej 1775N z miejscowości Zełwągi     czytaj więcej 

21.07.2016 Zarządzenie nr 64/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

21.07.2017  INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych wpłynęła jedna oferta złożona przez Parafię Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej w dniu 18 lipca 2016 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie zadania pn.: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu gminy Mikołajki – wypoczynek letni osób niepełnosprawnych – „biwak”

27.06.2017 SIZP.271A.03.2017  Burmistrz Miasta Mikołajki zaprasza do złożenia propozycji cenowej pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy hangaru Klubu Żeglarskiego w Mikołajkach"  czytaj więcej     załączniki

27.06.2017  [MGOPS] Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach przedstawia PROTOKÓŁ z przeprowadzonego 26.06.2017 naboru kandydatów na stanowisko pomocnicze opiekun środowiskowy    czytaj więcej

22.06.2017 Zawiadomienie o XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 28. czerwca 2017 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

06.06.2017  [MGOPS] Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pomocnicze: Opiekun środowiskowy     czytaj więcej 

06.06.2017  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach przedstawia PROTOKÓŁ z przeprowadzonego 1.06.2017 naboru kandydatów na stanowisko pomocnicze opiekun środowiskowy    czytaj więcej

31.05.2017 Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

25.05.2017  [MGOPS] Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pomocnicze: Opiekun środowiskowy     czytaj więcej 

17.05.2017  [MGOPS] ZAWIADOMIENIE O WYBORZE PARTNERÓW w ramach konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego
Funduszu Społecznego. Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.     czytaj więcej 

12.05.2017  INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach wpłynęła jedna oferta złożona przez Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielono dotacji Mazurskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Giżycku w wysokości 32.000 zł.

12.05.2017  INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wpłynęły dwie oferty złożone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonych ofert pod kątem ich kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielono dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach w następujący sposób:
1) na organizację ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 5.000 zł.
2) na organizację Konkursu Tańca dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną – 3.000 zł.

12.05.2017  Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów miasta Mikołajki - Jezioro Mikołajskie i Jezioro Tałty"     1. czytaj więcej   2. projekt planu - tekst   3. rysunek planu 

13.04.2017 Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawonością intelektualną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej  NOWE!!)

11.04.2017  OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU w ramach konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe   czytaj więcej

07.04.2017  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, znoszące najbardziej restrykcyjne środki, które obowiązywały posiadaczy drobiu, w tym konieczność utrzymywania drobiu w odpowiednim zamknięciu   czytaj więcej

06.04.2017 Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; NOWE!!  wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej  NOWE!!)

05.04.2017  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W  wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach nie wpłynęła żadna oferta.

05.04.2017  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2017 roku punktu konsultacyjno – terapeutycznego oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu Gminy Mikołajki wpłynęły dwie oferty złożone przez:
1) Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych;
2) TEEN CHALLENGE Chrześcijańską Misją Społeczną Odział w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonych ofert pod kątem ich kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielono dotacji w następujący sposób:
1) Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych – 1.500 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych);
2) TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna Odział w Mikołajkach– 1.500 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych).
Łączna suma dotacji: 3.000 zł.

31.03.2017  Na podstawie art. 89d ust. 1 w związku z art. 78b ust. 1- 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów według SIO na dzień 30 września 2016 r.    czytaj więcej

29.03.2017  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach przedstawia informacje o wynikach naboru na stanowisko pomocnicze opiekun środowiskowy    czytaj więcej

23.03.2017 Zawiadomienie o XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. marca 2017 roku o godz. 14 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

23.03.2017  OGŁOSZENIE Na podstawie Zarządzenia Nr 34/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa, Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (pokój 111) wyłożona jest dokumentacja dotycząca przejęcia na własność Gminy Mikołajki mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa    czytaj więcej

21.03.2017  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach przedstawia PROTOKÓŁ z przeprowadzonego 20.03.2017 naboru kandydatów na stanowisko pomocnicze opiekun środowiskowy    czytaj więcej

20.03.2017  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2017 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom wpłynęła jedna oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku. W dniu 30 marca 2017 roku podpisano z oferentem umowę.
Kwota udzielonej dotacji: 10.000 zł. (słownie) dziesięć tysięcy złotych.

20.03.2017  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Mikołajski Uniwersytet III Wieku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Mikołajski Uniwersytet III Wieku. W dniu 1 marca 2017 roku podpisano z oferentem umowę.
Kwota udzielonej dotacji: 10.000 zł. (słownie) dziesięć tysięcy złotych.

20.03.2017  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki wpłynęła jedna oferta złożona przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych. W dniu 1 marca 2017 roku podpisano z oferentem umowę.
Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

20.03.2017  OGŁOSZENIE  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach
ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pomocnicze:
Opiekun środowiskowy     czytaj więcej

08.03.2017 Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; NOWE!!  wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej  NOWE!!)

08.03.2017  OGŁOSZENIE  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach
ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pomocnicze:
Opiekun środowiskowy     czytaj więcej

27.02.2017  REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OLSZTYNIE INFORMUJE O TERMINACH WYJAZDOWYCH AKCJI POBORU KRWI W ROKU 2017

MIEJSCE: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MIKOŁAJKI, UL. KOLEJOWA 21

TERMINY:
04 MARCA 2017r. 8.00 - 11.00
03 CZERWCA 2017r. 8.00 - 11.00
02 WRZEŚNIA 2017r. 8.00 - 11.00
02 GRUDNIA 2017r. 8.00 - 11.00

PLANOWANA ILOŚĆ DAWCÓW OK. 30 OSÓB

17.02.2017  Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mrągowskiego w roku 2017. Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Mrągowskiego w roku 2017 jest udzielana w punktach:

1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mrągowie
Bursa Międzyszkolna ul. Mrongowiusza 65 B 11-700 Mrągowo
Punkt jest czynny:
Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mrągowie
Poniedziałek: od godz. 10:00 do 14:00
Wtorek: od godz. 10:00 do 14:00
Środa od godz. 13:00 do 17:00
Czwartek od godz. 10:00 do 14:00
Piątek od godz. 10:00 do 14:00
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkt nie będzie czynny.
Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie jest udzielana przez adwokatów i radców prawnych.


2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mikołajkach
Centrum Kultury „ Kłobuk” w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki
Punkt jest czynny:
Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mikołajkach
Poniedziałek: od godz. 10:00 do 14:00
Wtorek: od godz. 10:00 do 14:00
Środa od godz. 10:00 do 14:00
Czwartek od godz. 10:00 do 14:00
Piątek od godz. 10:00 do 14:00
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkt nie będzie czynny.
Punkt jest prowadzony przez organizację pozarządową - Fundację „Togatus Pro Bono” ul. Warmińska 7/1 10 – 544 Olsztyn, pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych i osoby wymienione w art.11. ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255 z póź.zm.)

13.03.2017 Zawiadomienie o XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 20. lutego 2017 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

10.02.2017  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU  W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy, z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji w kwocie 225.500 zł w następujący sposób:   czytaj więcej

10.02.2017  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2017 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne Zełwągi.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017 w dniu 26 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego Zełwągi. W dniu 31 stycznia 2017 roku podpisano z oferentem umowę na „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach”. Kwota udzielonej dotacji: 31.580 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).

10.02.2017  OGŁOSZENIE Na podstawie Zarządzenia Nr 111/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa, Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości na okres od 10 lutego 2017r. do 24 lutego 2017r., że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (pokój 111) wyłożona jest dokumentacja dotycząca przejęcia na własność Gminy Mikołajki mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa.
Dokumentacja obejmuje działkę oznaczoną nr geod. 129/1 o pow. 0,3300 ha, położoną w obrębie Lubiewo, gm. Mikołajki, stanowiącą drogę gruntową.
Ewentualne zastrzeżenia należy składać na piśmie w sekretariacie tut. Urzędu (pokój 102) w terminie do dnia 3 marca 2017 roku. 

31.01.2017 Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na działania na rzecz ogranizczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

31.01.2017 Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

31.01.2017 Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2017 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

31.01.2017 Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2017 roku punktu konsultacyjno - terapeutycznego oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

26.01.2017  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów obrębu miasta Mikołajki - Jezioro Mikołajkskie i Jezioro Tałty, gmina Mikołajki     czytaj więcej, uchwała RM, załącznik graficzny

25.01.2017  Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.
Załóż firmę przez telefon!      czytaj więcej

17.01.2017 Zawiadomienie o XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 20. stycznia 2017 roku o godz. 10 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

17.01.2017  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, gmina Mikołajki     czytaj więcej, uchwała RM, załącznik graficzny

17.01.2017  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, gmina Mikołajki     czytaj więcej, uchwała RM, załącznik graficzny

11.01.2017  OGŁOSZENIE Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie miejsca handlowego (zajęcie pasa drogowego) na sezon letni 2017 w celu ustawienia stoiska handlowego w Mikołajkach przy Placu Wolności i ul. Okrężnej (wejście na kładkę dla pieszych) oraz ul. Kowalskiej i Alei Spacerowej (Wioska Żeglarska).
Niniejsze wnioski należy składać w terminie do 06 lutego 2017 roku w sekretariacie tut. Urzędu lub w pokoju nr 6.
Liczba punktów handlowych ograniczona

09.01.2017  OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu Autosan H9-21.41      czytaj więcej

04.01.2017 Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2017 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; NOWE!!  wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej  NOWE!!)

04.01.2017 Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 03 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, NOWE!! wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej NOWE!!)


2016

30.12.2016  Informacja w sprawie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dot. wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży dotację otrzymała:
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Olszewie
kwota otrzymanej dotacji - 2480,00 zł

29.12.2016 Zawiadomienie o XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. grudnia 2016 roku o godz. 10 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

15.12.2016 Zawiadomienie o XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 20. grudnia 2016 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

11.12.2016  Zapraszamy na uroczystą sesję Rady Miejskiej w Mikołajkach z okazji 290 – lecia nadania Mikołajkom praw miejskich, która odbędzie się 16 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach.

Program uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wykonanie hymnu Króla Sielaw.
3.Mikołajki w poezji dzieci.
4.„Mikołajki przez wieki” - wykład historyczny - dr Jerzy Łapo.
5.„Mikołajki – serce Mazur, o historii Mikołajek i ich mieszkańcach, słów kilka” - Burmistrz Mikołajek.
6.Występ Zespołu „Uśmiech” z Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku.
7.Wręczenie okolicznościowych wyróżnień i podziękowań.
8.Wystąpienia zaproszonych Gości.
9.Zakończenie obrad.

08.12.2016  OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołajki obejmującego teren nabrzeża jeziora Mikołajskiego      czytaj więcej promenada ustalenia promenada rysunek

29.11.2016  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki” wpłynęła jedna oferta złożona przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych. W dniu 21 listopada 2016 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Centrum Aktywności Lokalnej w Mikołajkach pomoc doradczo - informacyjna dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin”. Kwota udzielonej dotacji: 2.000 zł. (słownie) dwa tysiące złotych.

25.11.2016  Wyniki konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) projektu uchwały w sprawie:
1. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Termin składania uwag do przedmiotowych projektów uchwał upłynął 9 listopada 2016 roku.
Do tego terminu nie zgłoszono żadnych opinii i uwag.
W dniu 10 listopada 2016 roku Rada Miejska w Mikołajkach przyjęła uchwałę w zaproponowanej treści.
 

04.11.2016 Zawiadomienie o XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 10. listopada 2016 roku o godz. 14 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

26.10.2016  Zaproszenie do konsultacji dla organizacji pozarządowych projektu programu współpracy na 2017 rok      czytaj więcej

26.10.2016  Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadania pn. "Poradnictwo obywatleskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

17.10.2016  W związku z aktualizacją wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione, wynikającą z konieczności ich dostosowania do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy poszkodowanych, zwracającym się do Urzędu o informacje w powyższej sprawie, o aktualnych wnioskach.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, w zakładce Jak załatwić sprawę?, w części Sprawy dotyczące ochrony przyrody, Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa (bóbr, wilk, żubr oraz ryś)     bezpośredni link 

14.10.2016  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku poszukuje kandydatów do zespołu Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej na stanowisko: Specjalisty ds. edukacji ekologicznej. zapraszamy do udziału w konkursie     czytaj więcej 

04.10.2016  Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołajki obejmującego teren nabrzeża jeziora Mikołajskiego"     czytaj więcej  promenada-rysunek  promenada-ustalenia

15.09.2016 Zawiadomienie o XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 22. września 2016 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

05.09.2016 Informujemy że dnia 8 września 2016 od godziny 8 do godz. 12 kontakt z Urzędem Miasta I Gminy w Mikołajkach będzie utrudniony.
Ze względu na brak zasilania komunikacja telefoniczna oraz elektroniczna będzie niemożliwa.
Zapraszamy do kontaktu osobistego.
Przepraszamy z utrudnienia.

26.08.2016  Informacja dot. zawarcia umowy z Wykonawcą aktualizacji PFU Mazurskiej Pętli Rowerowej     zaproszenie na spotkanie    informacja o zawarciu umowy

25.08.2016  UWAGA! Szacowanie szkód - zjawiska atmosferyczne Informujemy, że w związku z pismem IGR-XI.7160.41.2016 z dnia 19.08.2016r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, istnieje możliwość składania wniosków przez rolników o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne     pobierz wniosek

Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym należy składać w terminie do dnia 31.08.2016r w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach w pok 6 lub 102

19.08.2016 Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie studium wykonalności wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz wniosku o dofinansowanie projektu kluczowego pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap I – budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego  czytaj więcej

11.08.2016  ZAPYTANIE OFERTOWE NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMIERZENIA   czytaj więcej

11.08.2016  Ogłoszenie - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   czytaj więcej

20.07.2016 Zawiadomienie o XVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 26. lipca 2016 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

21.06.2016 Zawiadomienie o XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 28. czerwca 2016 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

14.06.2016  Ogłoszenie - sprzedaż drewna   czytaj więcej

09.06.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach wpłynęła jedna oferta  czytaj więcej

25.05.2016 Zawiadomienie o XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 31. maja 2016 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

12.05.2016  Informacja o wynikach naboru  na stanowisko inspektor do spraw oświaty w UMiG Mikołajki

12.05.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „organizacja działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Mikołajki” wpłynęła jedna oferta złożona przez Parafię Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej w dniu 11 maja 2015 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych z ternu Gminy Mikołajki XI Wojewódzki Zjazd Integracyjny Środowiskowych Domów Samopomocy pod hasłem „Żyję by marzyć – marzę, by żyć…”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

10.05.2016  ZARZĄDZENIE Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 maja 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

05.05.2016  Lista kandydatek które spełniły wymogi formalne na stanowisko inspektor do spraw oświaty

05.05.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU Informuję, że wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji z zakresu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołajki wpłynęła jedna oferta złożona przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych. W dniu 25 kwietnia 2016 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Centrum Aktywności Lokalnej – działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt w Gminie Mikołajki”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

04.05.2016  Informacja o wyniku naboru na staż (technik prac biurowych) w UMiG Mikołajki

02.05.2016  Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektor do spraw gospodarki komunalnej i inwestycji w UMiG Mikołajki

26.04.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” wpłynęła jedna oferta złożona przez Parafię Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Parafii Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach. W dniu 14 kwietnia 2016 roku podpisano z oferentem umowę wieloletnią o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”. Całkowita wartość umowy wynosi: 4.564.800,00 zł.
Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 26 maja 2016 roku do dnia 25 maja 2021 roku.

26.04.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 14 kwietnia 2016 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

26.04.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 14 kwietnia 2016 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Kwota udzielonej dotacji: 5.000 zł. (słownie) pięć tysięcy złotych.

19.04.2016  Lista kandydatek które spełniły wymogi formalne na stanowisko inspektor do spraw gospodarki komunalnej i inwestycji

18.04.2016 Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej celem wyłonienia w drodze konkursu inspektora do spraw oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem)

14.04.2016  OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki

załącznik-1  załącznik-2  załącznik-3  załącznik-4  załącznik-5   załącznik-6   załącznik-7

14.04.2016 Zarządzenie nr 41/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

14.04.2016  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach poszukuje stażysty  czytaj więcej

07.04.2016  OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki

01.04.2016  Ogłoszenie - sprzedaż drewna   czytaj więcej

01.04.2016 Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej celem wyłonienia w drodze konkursu inspektora do spraw gospodarki mieszkaniowej i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załącznik do zarządzenia)

24.03.2016 Zawiadomienie o XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 31. marca 2016 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

24.03.2016  Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowy z obsługą kadr w MGOPS Mikołajki

24.03.2016  Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15.03.2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Baranowie  czytaj więcej

21.03.2016  Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w MGOPS Mikołajki

16.03.2016 Zarządzenie nr 23/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadania pn. "Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

16.03.2016 Zarządzenie nr 22/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

16.03.2016 Zarządzenie nr 21/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji z zakresu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

16.03.2016 Zarządzenie nr 20/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w latach 2016 - 2021 na terenie Gminy Mikołajki Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

14.03.2016  Informacja o wyniku naboru na staż (technik archiwista)

11.03.2016  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

10.03.2016  WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) WYDAWANE SĄ W SIEDZIBIE MGOPS W MIKOŁAJKACH OD 14.03.2016 R. WYPEŁNIONE WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 1.04.2016 R.

10.03.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2016 roku zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Mikołajski Uniwersytet III Wieku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016r. w dniu 26 lutego 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Mikołajski Uniwersytet III Wieku. W dniu 2 marca 2016 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja w 2016 roku zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku – Aktywni Seniorzy”. Kwota udzielonej dotacji: 4.000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).

10.03.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła jedna oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016r. w dniu 26 lutego 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Polskiego stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym Koło w Giżycku. W dniu 2 marca 2016 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie w 2016 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom”. Kwota udzielonej dotacji: 2.250 zł. (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

08.03.2016 Zawiadomienie o XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 14. marca 2016 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

03.03.2016 Obwieszczenie Dotyczy strategii rozwoju społęczno-gospodarczego Gminy Mikołąjki   (czytaj więcej)

03.03.2016 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU  (czytaj więcej)

26.02.2016  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach poszukuje stażysty  czytaj więcej

23.02.2016 Kierownik Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl ogłasza nabór na stanowisko księgowy z obsługą kadr - umowa na czas określony  czytaj więcej

23.02.2016 Kierownik Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl ogłasza nabór na stanowisko Referent - umowa na czas określony  czytaj więcej

10.02.2016 ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w treści zapytania ofertowego na sporządzenie analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności projektu wprowadza się następujące zmiany:  (czytaj więcej)

09.02.2016 Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie w 2016 roku zadań włąsnych związanych z realizacją samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, wyniki otwartego konkursu ofert)

08.02.2016 Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Baranowie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załącznik do zarządzenia)

03.02.2016 Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza)

02.02.2016 Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2016 roku zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

02.02.2016 Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

02.02.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W  wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne Zełwągi.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016r. w dniu 27 stycznia 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego Zełwągi. W dniu 28 stycznia 2016 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach”. Kwota udzielonej dotacji: 32.580 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych).

02.02.2016 Nabór dzieci do Żłobka Samorządowego „Promyk” i Przedszkola Samorządowego „Promyczek” w Mikołajkach na rok szkolny 2016/2017
Od 04 stycznia 2016 roku trwa nabór dzieci do żłobka i przedszkola. Zgłoszenia należy dokonać odpowiednio na druku KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŻŁOBKA- dla dzieci od 1 do 3lat- roczniki: 2014, 2015 lub KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA- dla dzieci powyżej 3 roku życia – roczniki 2011, 2012, 2013– druk do pobrania w przedszkolu lub na stronie http://promyczek-mikolajki.przedszkolowo.pl/ . Wypełnioną Kartę z pieczątkami potwierdzającymi zatrudnienie rodziców, należy złożyć u wicedyrektora ds. przedszkola do 31 marca 2016 roku.
UWAGA: Dzieci już uczęszczające do żłobka i przedszkola nie wymagają ponownego zgłaszania.

01.02.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację następujących usług:
Etap I Analiza przedsiębiorstw z obszaru 11 gmin: Węgorzewo, Giżycko, Miasta Giżycko, Miłki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn z zakresu ich potencjału rozwojowego, w tym potrzeb z zakresu marketingu i promocji gospodarczej. Analiza ma uwzględniać sytuację gospodarczą regionu, perspektywy rozwojowe gospodarki, działania konkurencji oraz potrzeby i oczekiwania konsumenckie. Analiza ma zawierać podsumowanie wyników badań, identyfikację podmiotów zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, wskazanie branż szczególnie zainteresowanych udziałem w projekcie, wskazanie pożądanych kierunków i form promocji, prognozę wskaźników możliwych do zrealizowania w ramach projektu.
Etap II Strategia marki / Ekspertyza z zakresu kreowania marki obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Etap III Studium wykonalności projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.  (załączniki: zapytanie ofertowe, koncepcja promocji gospodarczej KWJM)

26.01.2016 Zawiadomienie o XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 28. stycznia 2016 roku o godz. 10 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

15.01.2016 W Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach ponownie zostanie uruchomiony Punkt Informacyjny Podatnika, gdzie będzie można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015r., sposobu wypełniania formularzy PIT oraz możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, a także pobrać druki i złożyć wypełnione zeznanie podatkowe.
Punkt czynny będzie:
26 lutego 2015r. (piątek) w godz. 9.00 – 14.00
oraz
18 marca 2015r. (piątek) w godz. 9.00 – 14.00
w Urzędzie Miasta i Gminy (sala nr 2)

13.01.2016  GDZIE UZYSKASZ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ?

Mrągowo
Bursa Międzyszkolna
ul. Mrongowiusza 65 B
Godziny pracy punktu:
Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 13:00-17:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 10:00-14:00
Pomoc świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych.

Mikołajki
Centrum Kultury „Kłobuk”
ul. Kolejowa 6
Godziny pracy punktu:
Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 10:00-14:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 10:00-14:00
Punkt prowadzony przez Fundację TOGATUS PRO BONO z Olsztyna, pomoc w punkcie świadczą radcowie prawni.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Punkt prowadzony przez Fundację TOGATUS PRO BONO z Olsztyna. Nieodpłatną pomoc prawną w punkcie świadczą radcowie prawni.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10:00 – 14:00
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 10:00 – 14:00
Czwartek 10:00 – 14:00
Piątek 10:00 – 14:00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA UDZIELANA JEST OSOBOM UPRAWNIONYM WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE UPRAWNIONEJ, KTÓRĄ JEST:
1) Osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej
której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
2) Osoba posiadająca ważną Kartę Dużej Rodziny
o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)
3) Kombatant
Osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)
4) Weteran
Osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)
5) Osoba która nie ukończyła 26 lat
6) Osoba która ukończyła 65 lat
7) Osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

PRAWO DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ OSOBA UPRAWNIONA WYKAZUJE PRZEZ:
1) przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
2) przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
3) przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
4) przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa
5) przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku osoby uprawnionej w wieku do 26 lat. lub powyżej 65.)
6) złożenie oświadczenia, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej

KARTA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej.
ZA ZGODĄ OSOBY UPRAWNIONEJ W KARCIE MOGĄ ZOSTAĆ ZAMIESZCZONE DANE ZBIORCZE DOTYCZĄCE OSOBY UPRAWNIONEJ, TJ.: WIEK, PŁEĆ, WYKSZTAŁCENIE, ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD, LICZBA CZŁONKÓW GOSPODARSTWA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, POSIADANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
ODMOWA UJAWNIENIA TYCH DANYCH NIE STANOWI PODSTAWY ODMOWY UDZIELENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

04.01.2016 Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

04.01.2016 Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załącznik nr 1 do zarządzenia, wzór oferty, wzór sprawozdania)


2015

23.12.2015 Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29. grudnia 2015 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

07.12.2015 Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 21.12.2015r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat funduszy unijnych zapraszamy w godzinach 09:30 – 13:30.

20.11.2015 Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 27. listopada 2015 roku o godz. 11 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

18.11.2015 Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17.11. 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mikołajki na lata 2015-2025   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; projekt Strategii; formularz konsultacyjny)

16.11.2015 Burmistrz Miasta Mikołajki zaprasza do złożenia propozycji cenowej pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa kładki dla pieszych nad Jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach"  czytaj więcej  załączniki

02.11.2015 Informacja o liście szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe dotyczące programu "Książki naszych marzeń"  czytaj więcej

13.10.2015  ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami następujących projektów uchwał w sprawie:
1. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Uwagi do w/w projektu uchwały, w formie wniosków składać można pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mikolajki@mikolajki.pl., w nieprzekraczalnym terminie od 14 października 2015 roku do 30 października 2015 roku.  czytaj więcej

02.10.2015 Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki inspektor ds oświaty  czytaj więcej

30.09.2015 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza listę kandydatek, które spełniły wymogi formalne na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki inspektor ds oświaty  czytaj więcej

24.09.2015 Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. września 2015 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

24.09.2015  PPZ.067.13.2013 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy jeziorze Karłowo w Mikołajkach czytaj więcej

24.09.2015  PPZ.067.12.2013 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na zachód od ulicy Warszawskiej w Mikołajkach czytaj więcej

17.09.2015 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki inspektor ds oświaty  czytaj więcej regulamin konkursu

11.09.2015 Zgodnie z §3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy udostępniamy wzory urzędowych formularzy celem wykorzystania   wniosek o przyznanie pomocy osoba prawna wniosek o przyznanie pomocy osoba fizyczna

19.08.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU na stanowisko Referent Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych - umowa na czas zastępstwa  czytaj więcej

13.08.2015 Zawiadomienie o VII sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 20. sierpnia 2015 roku o godz. 10 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

13.08.2015 URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH POSZUKUJE PRACOWNIKA DO OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ DOWOŻONĄ Z TERENU GMINY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
Nazwa stanowiska pracy: opiekun nad dziećmi i młodzieżą dowożoną z terenu gminy do Szkoły Podstawowej w Olszewie i Gimnazjum w Mikołajkach  czytaj więcej kwestionariusz osobowy oświadczenie

11.08.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki” wpłynęła jedna oferta złożona przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych.  czytaj więcej

05.08.2015  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach ogłasza nabór na stanowisko Referent Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych - umowa na czas zastępstwa czytaj więcej

30.07.2015  GGR.6825.3.2015 OGŁOSZENIE/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sady - 1. gmina Mikołajki" czytaj więcej

30.07.2015  GGR.6825.3.2015 OGŁOSZENIE o wyłożeniu dokumentacji dotyczącej przejęcia na własność Gminy Mikołajki mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa   czytaj więcej

29.07.2015  Znak: WOOŚ.4210.5.2015.AZ 4  OBWIESZCZENIE

22.07.2015 OBWIESZCZENIE Starosty Mrągowskiego - Starosta Mrągowski zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Mikołajki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie, rozbudowie drogi gminnej Prawdowo - Stare Sady - Jora Wielka    czytaj więcej

22.07.2015 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach ogłasza konkurs na stanowisko:
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach,
11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7.

1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.
2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
1) wykształcenie wyższe - preferowane techniczne, prawnicze lub ekonomiczne;
2) staż pracy co najmniej 3 lata pracy;
3) korzystanie z pełni praw publicznych;
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub akcie założycielskim Spółki ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce;
6) niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.
Wymagania określone w ust.2, pkt 1-6 są niezbędne

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
1) CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami)."
2) list motywacyjny;
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
4) odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2);
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
6) oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce
lub
7) oświadczenie, że z chwilą wyboru na Prezesa złoży rezygnację z pełnienia funkcji podlegającej ograniczeniom o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5);
8) oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o tym, iż nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
9) osoby urodzone przed 1.08.1972r. dołączają do zgłoszenia oświadczenie o złożeniu właściwemu Wojewodzie oświadczenia lustracyjnego lub informację o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
10) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;
11) dane kandydata do kontaktu (adres, telefon, e-mail);
12) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki .
Kopie dokumentów powinny być własnoręcznie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem . W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia/ przedstawienia (dopuszcza się przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie Power point) swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania członków Komisji Konkursowej, która oceni kwalifikację, wiedzę i predyspozycję do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:
1) wiedzę z zakresu działalności Spółki oraz przepisów prawa z tym związanych;
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
4) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności pod kątem przydatności do wykonywania funkcji prezesa zarządu;
5) umiejętności prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną
6) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki
Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej z jednym kandydatem wynosi maksymalnie 40 minut w tym prezentacja koncepcji do 15 minut.

5. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach .”

6. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 10.08.2015r. do godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, pokój 102 (sekretariat), ul. Kolejowa 7, 11 – 730 Mikołajki lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

8. Rada Nadzorcza ZWiK Sp. z o.o. oraz Komisja Konkursowa może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

9. Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mikolajki.pl.

10. Informacji ws. konkursu udziela Joanna Wróbel - Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, Tel. 87 4219050, e – mail: joannawrobel@mikolajki.pl

(DO POBRANIA: regulamin konkursu; struktura organizacyjna; sprawozdanie 2014 cz. 1; sprawozdanie 2014 cz. 2; akt założycielski; krs)

15.07.2015 Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach w związku z pismem z dnia 14 lipca 2015r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Sprawa jest bardzo pilna, z uwagi na to, że szacowanie szkód może odbyć się tylko do czasu zbioru plonu danej uprawy.
Informacje dotyczącą postępowania rolnika po stwierdzeniu szkód w jego gospodarstwie oraz wniosek o oszacowanie szkód można uzyskać w tut. urzędzie w pok. nr 6, nr tel. 874219064.

25.06.2015  GGR.6825.2.2015 OGŁOSZENIE o wyłożeniu dokumentacji dotyczącej przejęcia na własność Gminy Mikołajki mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa   czytaj więcej

25.06.2015 Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. czerwca 2015 roku o godz. 9 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

17.06.2015 Zarząd oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. realizacji i koordynacji projektów

Warunki pracy na stanowisku:
1) Wymiar etatu – 1, zatrudnienie na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę (poprzedzone trzymiesięcznym okresem próbnym i umową na czas określony).
2) Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in:
a) podejmowanie czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania wynikających ze Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 ,
b) współpraca z członkami Stowarzyszenia i instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy w zakresie realizacji projektów,
c) prowadzenie bieżących spraw administracyjnych Stowarzyszenia,
Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie,
2) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) Wykształcenie wyższe,
5) Nieposzlakowana opinia,
6) Wiedza i umiejętności z zakresu: zarządzania i obsługi projektów z funduszy UE, znajomość przepisów i wytycznych do instrumentów wsparcia dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-20, podstawowych dokumentów strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego oraz strategii rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich (Wielkie Jeziora Mazurskie 2020), znajomość ustaw w tym w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy o stowarzyszeniach, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej.
7) Biegła znajomość posługiwania się komputerem i urządzeniami biurowymi  
czytaj więcej

03.06.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach wpłynęła jedna oferta  czytaj więcej

03.06.2015 Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadania pn. "Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

29.05.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W  wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „organizacja działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych” wpłynęła jedna oferta złożona przez Parafię Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej w dniu 25 maja 2015 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „X Wojewódzki Zjazd Integracyjny Środowiskowych Domów Samopomocy pod hasłem „Wspominamy Lata Minione…”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

29.05.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 25 maja 2015 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

21.05.2015 Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 27. maja 2015 roku o godz. 15 ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

20.05.2015  KONKURS NA DYREKTORA BIURA STOWARZYSZENIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 Z SIEDZIBĄ W MIKOŁAJKACH.  ZARZĄD STOWARZYSZENIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 z siedzibą w Mikołajkach ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA BIURA STOWARZYSZENIA   (DO POBRANIA: ogłoszenie o konkursie; regulamin konkursu; plan działania Stowarzyszenia; strategia WJM2020; statut)

05.05.2015  ZARZĄDZENIE Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem; wzór oferty)

30.04.2015 Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

30.04.2015 Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadania pn. "Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

29.04.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 22 kwietnia 2015 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Kwota udzielonej dotacji: 5.000 zł. (słownie) pięć tysięcy złotych.

20.04.2015  Informacja o wynikach naboru na staż w Urządzie Miasta i Gminy w Mikołajkach   czytaj więcej

16.04.2015 APEL Państwowej Komisji Wyborczej do wyborców   czytaj więcej; pismo sekretarza OKW w Olsztynie; wniosek

09.04.2015 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki  czytaj więcej  prognoza studium;   załączniki;

08.04.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu  czytaj więcej

27.03.2015  Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

25.03.2015  Ogłoszenie o sprzedaży drewna  czytaj więcej

25.03.2015  Sprostowanie do OBWIESZCZENIA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak: PPZ. 067.4.2015 z dnia 19.03.2015  czytaj więcej

25.03.2015  Sprostowanie do OBWIESZCZENIA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak: PPZ. 067.3.2015 z dnia 19.03.2015  czytaj więcej

19.03.2015  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   czytaj więcej

19.03.2015  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   czytaj więcej

16.03.2015 OGŁOSZENIE Informujemy, że 20 marca 2015 roku Strabag Sp. z o.o. rozpocznie przebudowę dróg gminnych: w Prawdowie (do torów) oraz relacji Prawdowo - Stare Sady (do Hotelu „Mazurski Dworek”).
NA POCZĄTKU PRACE BĘDĄ PROWADZONE PRZY ZACHOWANIU WAHADŁOWEGO RUCHU POJAZDÓW NA WSZYSTKICH ODCINKACH.
W DALSZYM OKRESIE RUCH DROGOWY BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ:
A) WAHADŁOWO W MIEJSCOWOŚCI PRAWDOWO NA ODCINKACH OD DROGI KRAJOWEJ DO KOŃCA POSESJI STACJI PALIW. NATOMIAST ODCINKEK DROGI GMINNEJ W PRAWDOWIE OD POSESJI NR 9 DO NR 28 BĘDZIE ODCINKOWO WYŁĄCZANY Z RUCHU, A DOJAZD ODBĘDZIE SIĘ WYZNACZONYMI OBJAZDAMI W KIERUNKU MIKOŁAJEK I KOLONII PRAWDOWO.
B) WAHADLOWO OD DROGI KRAJOWEJ DO SKRZYŻOWANIA DRÓG W KIERUNKACH NOWE SADY I STARE SADY. NATOMIAST ODCINEK DROGI OD SKRZYŻOWANIA W KIERUNKACH NOWE SADY I STARE SADY BĘDZIE WYŁĄCZONY CAŁKOWICIE Z RUCHU DROGOWEGO DO HOTELU ,,MAZURSKI DWOREK'' Z WYZNACZONYM OBJAZDEM PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ NOWE SADY.

13.03.2015  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach poszukuje stażysty  czytaj więcej

09.03.2014 Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty)

09.03.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2015 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne Zełwągi.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015r. w dniu 3 lutego 2015 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego Zełwągi. W dniu 4 lutego 2014 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach”. Kwota udzielonej dotacji: 32.580 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych).

03.03.2015  Uwaga na fałszywe pisma o zmienionym numerze konta PGE Dystrybucja S.A.  czytaj więcej

03.03.2015 Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 06. marca 2015 roku o godz. 11 3º w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

02.03.2015  Z dniem 01 marca 2015 r. zmieniają się parametry fotografii, jaką należy załączyć do wniosku o wydanie dowodu osobistego.
1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mmm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami ( w przypadku osób noszących okulary korekcyjne, w celu uniknięcia odblasków powstałych na skutek odbicia światła na szkłach, sugeruje się zdjęcie okularów), patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, brwi muszą być całkowicie widoczne, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na błyszczącym papierze fotograficznym lub błyszczącym papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, o dużej rozdzielczości, nie może posiadać załamań lub innych uszkodzeń jego powierzchni.
4. Zaleca się, aby osoba fotografowana nie posiadała biżuterii w uszach i innych częściach twarzy, która zasłania owal twarzy lub ingeruje w jednolite tło.
5. Przy fotografiach dzieci należy szczególnie zwrócić uwagę, aby tło zdjęcia było jednorodne i jasne (bez innych osób w kadrze), usta muszą być zamknięte u dzieci powyżej pięciu lat, odsłonięta cała twarz (żeby np. zabawka nie zakrywała części twarzy). W przypadku dzieci do piątego roku życia nie są wymagane zdjęcie wykonywane według zasad obowiązujących przy fotografiach osób pozostałych.
6. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografie o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB spełniająca w/w wymogi

25.02.2015  Informacja o wynikach naboru w  konkursie na młodszego referenta - animatora sportu na obiektach sportowych w Mikołajkach: hali miejskiej, kompleksie boisk 'Orlik 2012', stadionie miejskim  czytaj więcej

20.02.2015  Ogłoszenie o sprzedaży drewna  czytaj więcej

13.02.2015  Lista kandydatów którzy spełnili wymogi formalne konkursu na młodszego referenta - animatora sportu na obiektach sportowych w Mikołajkach: hali miejskiej, kompleksie boisk 'Orlik 2012', stadionie miejskim  czytaj więcej

13.02.2015  Ogłoszenie o sprzedaży drewna  czytaj więcej

29.01.2015  Ogłoszenie o wyłożeniu dokumentacji dotyczącej przejęcia mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa  czytaj więcej

27.01.2015 Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu i powołania komisji rekrutacyjnej celem wyłonienia w drodze konkursu młodszego referenta - animatora sportu na obiektach sportowych w Mikołajkach: hali miejskiej, kompleksie boisk 'Orlik 2012', stadionie miejskim   1. zarządzenie      2. załącznik do zarządzenia

27.01.2015  Ogłoszenie o sprzedaży drewna  czytaj więcej

08.01.2015 Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2013 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)


2014

30.12.2014 Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. grudnia 2014 roku o godz. 15ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

05.12.2014 Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 11. grudnia 2014 roku o godz. 15ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach.

28.11.2014 Zmiana zawiadomienia o I sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 01. grudnia 2014 roku o godz. 11ºº w sali widowiskowej Centrum Kultury Kłobuk ul. Kolejowa 6 w Mikołajkach

25.11.2014 Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 01. grudnia 2014 roku o godz. 11ºº w sali widowiskowej Centrum Kultury Kłobuk ul. Kolejowa 6 w Mikołajkach

13.11.2014  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Mrągowskiej i Warszawskiej w Mikołajkach  czytaj więcej

03.11.2014 Wyniki konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) projektu uchwały w sprawie:
1. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Termin składania uwag do przedmiotowych projektów uchwał upłynął 17 października 2014 roku.
Do tego terminu nie zgłoszono żadnych opinii i uwag.
W dniu 30 października 2014 roku Rada Miejska w Mikołajkach przyjęła uchwałę w zaproponowanej treści.

23.10.2014 Zawiadomienie o XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. października 2014 roku o godz. 15ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

02.10.2014  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  czytaj więcej

09.09.2014 KOMUNIKAT Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 16-21 września 2014 r. na terenie tutejszego województwa, przeprowadzone będzie szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Przynęty zawierające blister ze szczepionką zostaną zrzucone z samolotów, na obszary bytowania zwierząt dzikich.
W związku z powyższym, w okresie zrzutu oraz 3 tygodnie po ich zakończeniu, prosi się:
- uszanować ciszę leśną
- nie płoszyć zwierzyny
- nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane
- nie podnosić i nie niszczyć przynęt
- w przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii
- w przypadku dostania się szczepionki na uszkodzoną skórę człowieka względnie jego oczy, jamę ustną czy nos, należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza
- o powyższych zasadach pouczyć dzieci
Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  czytaj więcej

09.09.2014 Zawiadomienie o XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 16. września 2014 roku o godz. 15ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

29.08.2014  OBWIESZCZENIE Starosta Mrągowski zawiadamia, że na wniosek Gminy Mikołajki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie, rozbudowie dróg gminnych wraz z budową ścieżki rowerowej na drogach gminnych  czytaj więcej

22.08.2014 Zawiadomienie o XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 25. sierpnia 2014 roku o godz. 15ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

25.07.2014 KOMUNIKAT W związku ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny u nietoperza na terenie miasta Mikołajki, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie wydał Rozporządzenie nr 01/2810/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
1) Obszar zagrożony wścieklizną znajduje się na terenie miasta Mikołajki w jego granicach administracyjnych.
2) Na obszarze, zagrożonym wścieklizną wprowadzone zostały następujące zakazy i nakazy:
- należy unikać kontaktów ze zwierzętami dziko żyjącymi,
- nie dotykać zwierząt chorych łub padłych. W przypadku znalezienia na terenie obszaru zagrożonego martwego nietoperza lub innego zwierzęcia, należy powiadomić o tym fakcie Inspekcję Weterynaryjną,
- psy powinny być wyprowadzane w kagańcu i na smyczy,
- koty nie powinny być swobodnie wypuszczane z domów,
- bezwzględnie należy dopełnić obowiązku szczepienia psów przeciw wściekliźnie.
Zaleca się również szczepienie kotów, szczególnie tych, które maja możliwość wychodzenia z domu.
W przypadku psów i kotów wolno biegających na terenie miasta Mikołajki, zostanie przeprowadzona akcja wyłapania i przekazania zwierząt do Schroniska, gdzie zostaną poddane 15 dniowej obserwacji w kierunku wścieklizny i nie będzie możliwości ich wcześniejszego odbioru. Koszty transportu oraz koszty przebywania zwierzęcia w schronisku pokrywa właściciel!
Obszar zostanie oznakowany poprzez umieszczenie plakatów ostrzegawczych z napisem: „UWAGA! ZAGROŻENIE WŚCIEKLIZNĄ” na terenie miasta Mikołajki.
Wszystkie nietoperze żyjące w Europie są owadożerne. Nietoperze są ssakami prawnie chronionymi. Należy podkreślić, że nawet chore nietoperze nie wykazują agresji i nie dążą do kontaktu z człowiekiem lub innymi zwierzętami. ZAKAZY I NAKAZY OBOWIĄZUJĄ DO ODWOŁANIA

23.06.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W  wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach wpłynęła jedna oferta złożona przez Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 2/2014 z dn. 7 stycznia 2014r. w dniu 16 czerwca 2014 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania, przedstawionej kalkulacji kosztów zadania oraz czy spełnia ona wymogi określone w „Wytycznych dla oferenta”.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Giżycku i przyznano kwotę dofinansowania w wysokości 20.000zł

18.06.2014 Zawiadomienie o XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 25. czerwca 2014 roku o godz. 8ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

10.06.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „organizacja działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych” wpłynęła jedna oferta złożona przez Parafię Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014r., dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej w dniu 4 czerwca 2014 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „organizacja działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych – IX Wojewódzki Zjazd Integracyjny Środowiskowych Domów Samopomocy pod hasłem „Moja Mała Ojczyzna”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

10.06.2014  Przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń kuchni i jej zaplecza w ZOS "Baza" w Mrągowie  ogłoszenie; regulamin cz. 1; regulamin cz. 2

22.05.2014  ZARZĄDZENIE Nr 67/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

22.05.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014r., dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 12 maja 2014 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

13.05.2014  Zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

09.05.2014 Zawiadomienie o XL nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 13. marca 2014 roku o godz. 15ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

25.04.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 22 kwietnia 2014 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Kwota udzielonej dotacji: 5.000 zł. (słownie) pięć tysięcy złotych.

16.04.2014 PUNKT KONSULTACYJNY dla osób ulegających przemocy w rodzinie czynny będzie dnia 24.04.2014r. w godz. 15.00 – 17.00 zamiast 22.04.2014r.
Radca Prawny, pokój nr 115(I piętro). Za utrudnienia przepraszamy

16.04.2014 Wyniki konsultacji  Informuję, że w dniu 10 marca 2014 roku zakończyły się konsultacje społeczne dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”.
W ramach konsultacji odbyły się dwa spotkania informacyjne:
- 25 lutego 2014 r. w Mrągowie;
- 26 lutego 2014 r. w Giżycku.
W konsultacjach udział wziąć mogły organizacje pozarządowe i inne podmioty mające siedzibę na terenie Gminy Mikołajki oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Mikołajki, posiadający czynne prawo wyborcze.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji na terenie Gminy Mikołajki do dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia” nie wniesiono żadnych uwag i opinii.

16.04.2014  Zarządzenie nr 44/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 kwietnia  2014 roku zadania pn. „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

25.03.2014  Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

24.03.2014 Zawiadomienie o XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 31. marca 2014 roku o godz. 8ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

06.03.2014 PUNKT KONSULTACYJNY dla osób ulegających przemocy w rodzinie czynny będzie dnia 13.03.2014r. w godz. 15.00 – 17.00 zamiast 11.03.2014r. Radca Prawny, pokój nr 115 (I piętro) Za utrudnienia przepraszamy

04.03.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami w/w projektu, z zakresu warsztatów teatralnych.
1. treść zapytania

28.02.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami w/w projektu, z zakresu informatyki.
1. treść zapytania

24.02.2014  ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI  "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia". Przeprowadza się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami oraz mieszkańcami gminy Mikołajki dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”. Dokument powstał w wyniku współpracy dwunastu samorządów skupionych wokół idei rozwoju i promocji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Konsultacje prowadzić będzie równolegle: miasto Giżycko i gmina wiejska Giżycko, Mrągowo i gmina wiejska Mrągowo, Ryn, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Węgorzewo, Mikołajki, Miłki, Pozezdrze.
W ramach konsultacji odbędą się dwa spotkania informacyjne:
- 25 lutego 2014 r. o godz.17.30 w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Mrągowie;
- 26 lutego 2014 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku.
Konsultacje trwać będą od 24 lutego 2014 r. do 10 marca 2014 r.    zaproszenie,   strategia,   formularz konsultacji

20.02.2014 Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia)

18.02.2014 Wyniki otwartego konkursu  na prowadzenie w 2014 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii   czytaj więcej

18.02.2014  OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach umowa na czas zastępstwa. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach ogłasza nabór na stanowisko pracy ASYSTENTA RODZINY – umowa na czas zastępstwa    czytaj więcej

18.02.2014 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu  czytaj więcej

17.02.2014  KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu dokumentu "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia" W dniach od 24 lutego 2014 roku do 14 marca 2014 roku konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami oraz mieszkańcami dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”.
Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych, innych podmiotów oraz mieszkańców Gminy Mikołajki o przygotowanym dokumencie.
W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty mające siedzibę na terenie Gminy Mikołajki oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Mikołajki, posiadający czynne prawo wyborcze.    czytaj więcej   projekt strategii   formularz konsultacji

17.02.2014  Informacja o wynikach naboru  na zastępstwo za inspektora ds prowadzenia działalności gospodarczej [...]    czytaj więcej

12.02.2014 Zawiadomienie o XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 18. lutego 2014 roku o godz. 15ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

07.02.2014  Ogłoszenie w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa     czytaj więcej

07.02.2014  Dbajmy o dane dotyczące naszej tożsamości  W związku z tym, że coraz częściej padamy ofiarą nieuczciwych zachowań w zakresie wykorzystania naszych danych osobowych, musimy zdawać sobie sprawę, że dużo zależy od tego jak zadbamy o dokumenty potwierdzające tożsamość.

Pamiętajmy, iż według obowiązujących przepisów prawa, nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Jak również, my sami nie powinniśmy proponować takiego rozwiązania innym, chcąc uzyskać dla siebie korzystne rozwiązanie jakiegoś problemu. Działanie takie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z ryzykiem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę np. do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane dotyczą. Trzeba wiedzieć, iż kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

Należy również pamiętać, iż w przypadku utraty dowodu osobistego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w najbliższym organie gminy, na terenie całego kraju, a w przypadku utraty poza granicami kraju – zgłosić w polskiej placówce konsularnej, właściwej ze względu na miejsce pobytu. Utracony dokument zostanie unieważniony w systemie informatycznym SWDO (System Wydawania Dowodów Osobistych), co daje gwarancję bezpieczeństwa obywatelowi, iż nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy też zgłosić w dowolnym banku. Utrata dowodu zostanie odnotowana w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co powinno skutkować uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania (np. kredyt „na dowód”), z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

Natomiast znajdując dowód osobisty innej osoby, jesteśmy zobowiązani niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Można również, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego, który ma prawo zgłosić ten fakt w urzędzie gminy, celem unieważnienia wcześniej utraconego dowodu.

31.01.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl przedstawia
PROTOKOŁY WYBORU OFERT w związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna  treść protokołów

24.01.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami w/w projektu, z zakresu umiejętności wokalnych
  1. opis     2. treść zapytania   3. formularz z załącznikami

24.01.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami w/w projektu, z zakresu nauki tańca
  1. opis     2. treść zapytania   3. formularz z załącznikami

24.01.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami w/w projektu, z zakresu fotografii
  1. opis     2. treść zapytania   3. formularz z załącznikami

24.01.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami w/w projektu, z zakresu informatyki
  1. opis     2. treść zapytania   3. formularz z załącznikami

24.01.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami w/w projektu, z zakresu malarstwa
  1. opis     2. treść zapytania   3. formularz z załącznikami

24.01.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na realizację usług z zakresu małej poligrafii, polegających na druku ulotek i plakatów
  1. opis    2. treść zapytania   3. formularz z załącznikami

24.01.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami w/w projektu, z zakresu garncarstwa
  1. opis     2. treść zapytania   3. formularz z załącznikami

24.01.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami w/w projektu, z zakresu fitness  1. opis     2. treść zapytania   3. formularz z załącznikami

24.01.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami w/w projektu, z zakresu nauki języka niemieckiego  1. opis     2. treść zapytania   3. formularz z załącznikami

24.01.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami w/w projektu, z zakresu prowadzenia zajęć rehabilitacyjno – usprawniających z doskonaleniem lub nauką pływania  1. opis     2. treść zapytania   3. formularz z załącznikami

24.01.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO KL działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami w/w projektu, z zakresu prowadzenia kursu nauki i doskonalenia pływania  1. opis     2. treść zapytania   3. formularz z załącznikami

24.01.2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-730 Mikołajki ul. Kolejowa 7, tel/fax. 87 4219065; e-mail: mgops@mikolajki.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami w/w projektu, z zakresu gimnastyki leczniczej  1. opis     2. treść zapytania   3. formularz z załącznikami

24.01.2014  Ogłoszenie  UMIG w Mikołajkach poszukuje pracownika do prac interwencyjnych na zastępstwo za inspektora do prowadzenia działalności gospodarczej, targowiska, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi     czytaj więcej

24.01.2014 Zawiadomienie o XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. stycznia 2014 roku o godz. 15ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

16.01.2014  Ogłoszenie 10 stycznia 2014 do UMIG w Mikołajkach wpłynęła oferta Mazurskiego Klubu Żeglarskiego na realizację zadania pn. "Bojerowy Puchar Mikołajek"     czytaj więcej

15.01.2014  Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach przedstawia ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z uczestnikami w/w projektu, z zakresu doradztwa zawodowego.    czytaj więcej

15.01.2014  Protokół  Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach przedstawia PROTOKÓŁ 2/2014 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ANIMATOR
w związku z realizacją Programu Rewitalizacji obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki pn. „Profilaktyka przeciw wykluczeniu” w ramach PO KL Priorytetu I zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Ocena formalna ofert przeprowadzona dnia 14.01.2014 roku
W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rekrutacyjnej powołanej
Zarządzeniem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach
nr 09/POKL-RS/2014 z dnia 2.01.2014 r.    czytaj więcej

14.01.2014 Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

14.01.2014  Protokół  Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach przedstawia PROTOKÓŁ 1/2014 Wyboru oferty w ramach zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro    czytaj więcej

10.01.2014  Znak sprawy: OŚ. 605.1.2014 INFORMACJA w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest

09.01.2014 Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2013 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)

30.12.2013  O G Ł O S Z E N I E  Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach ogłasza nabór na stanowisko - Animator w związku z realizacją Programu Rewitalizacji obszarów Centrum i os. Łabędzia miasta Mikołajki pn. „Profilaktyka przeciw wykluczeniu”
w okresie od stycznia 2014 r. do październik 2014 r. w ramach PO KL Priorytetu I zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.   czytaj więcej

30.12.2013  ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. „PROFILAKTYKA PRZECIW WYKLUCZENIU - Program Rewitalizacji Społecznej obszarów Centrum i os. Łabędzia Miasta Mikołajki” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach zaprasza do udziału w zapytaniu dotyczącym przedstawienia oferty cenowej na opracowanie projektu strony internetowej w/w Programu Rewitalizacji Społecznej, wykup domeny internetowej/adresu internetowego, administrację, aktualizację i hosting w/w strony internetowej.   czytaj więcej

23.12.2013 Zawiadomienie o XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. grudnia 2013 roku o godz. 11ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

23.12.2013  Ogłoszenie GGR.6825.3.2013 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa   czytaj więcej

23.12.2013  Ogłoszenie GGR.6825.4.2013 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa   czytaj więcej

12.12.2013  OBWIESZCZENIE PPZ.067.10.2013 O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   czytaj więcej

12.12.2013  OBWIESZCZENIE PPZ.067.13.2013 O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   czytaj więcej

12.12.2013  OBWIESZCZENIE PPZ.067.12.2013 O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   czytaj więcej

09.12.2013     Informacja o wynikach naboru na staż       czytaj więcej

29.11.2013  Wyniki konsultacji  przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) projektu uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   czytaj więcej

22.11.2013 Zawiadomienie o XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29. listopada 2013 roku o godz. 12ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

21.11.2013    Znak: GGR.6825.1.2013 OGŁOSZENIE  Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXIV/469/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa, Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości na okres od 21 listopada 2013r. do 13 grudnia 2013r., że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (pokój 111) wyłożona jest dokumentacja dotycząca przejęcia na własność Gminy Mikołajki mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa. Dokumentacja obejmuje działkę oznaczoną nr geod. 197/9 o pow. 0,0300 ha, położoną w obrębie Jora Wielka, gm. Mikołajki, stanowiącą drogę.
Ewentualne zastrzeżenia należy składać na piśmie w sekretariacie tut. Urzędu (pokój 102) w terminie do dnia 13 grudnia 2013 roku.

19.11.2013     ZAWIADOMIENIE   URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH POSZUKUJE STAŻYSTY
1. Nazwa stanowiska pracy:
stażysta - technik prac biurowych
2. Wymagania dotyczące kandydata na staż:
- status osoby bezrobotnej, która kwalifikuje się na staż (zweryfikowane przez PUP)
- wykształcenie minimum średnie
- obsługa komputera (program Word, Excel)
- podstawowa wiedza z zakresu administracji oraz funkcjonowania samorządu gminnego
3. Kwalifikacje dodatkowe:
- komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole
- chęć zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń
4. Zarys zakresu zadań:
- przygotowywanie korespondencji do wysłania
- pieczętowanie druków ścisłego zarachowania
- archiwizowanie dokumentów
- wprowadzanie wniosków o wpisie, zmianie, zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej
- wydawanie i przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- inne zadania zlecone przez kierownictwo Urzędu
5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 póz 926 z p. zm.)
- kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
- kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
Wymagane dokumenty należy składać lub przesiać w terminie do dnia
30 listopada 2013 r. godz. 14.00
pod adresem : Urząd Miasta i Gminy
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 4219051.

05.11.2013     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE PARTNERÓW DO REALIZACJI PROGRAMU SKŁADANEGO W RAMACH KONKURSU NR CRZL/1.17/2/P/2013, OGŁOSZONEGO PRZEZ CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH. Miasto i Gmina Mikołajki w oparciu o art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712 z późn. zm.) informuje o wyniku otwartego naboru Partnerów do realizacji programu rewitalizacji społecznej w formie partnerstwa lokalnego w ramach konkursu nr CRZL/1.17/2/P/2013 – projekt systemowy – Rewitalizacja społeczna   czytaj więcej

31.10.2013     UWAGA! ODPADY Od miesiąca listopada 2013 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 20 dnia każdego miesiąca dotychczas było do 10 dnia każdego miesiąca.
Powyższy termin nie dotyczy w przypadku wnoszenia pierwszej opłaty oraz w przypadku zmiany danych w deklaracji – w tych przypadkach opłatę uiszcza się w terminie 14 dni, od dnia zaistnienia zmiany lub zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

31.10.2013     SPRAWOZDANIE z realizacji Uchwały nr XXIV/279/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok   czytaj więcej

16.10.2013     ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI  Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami następujących projektów uchwał w sprawie:
1. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Uwagi do w/w projektu uchwały, w formie wniosków składać można pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mikołajki@mikolajki.pl., w nieprzekraczalnym terminie od 16 października 2013 roku do 31 października 2013 roku.     czytaj więcej

10.10.2013  OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
w oparciu o art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór Partnerów do realizacji programu rewitalizacji społecznej w formie Partnerstwa Lokalnego
w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Społeczna” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Cel partnerstwa:
wypracowanie standardu działań o charakterze partnerskim, łączących różne metody i techniki pracy, które staną się podstawą do wdrażania działań aktywnej integracji społecznej poprzez wspólne przygotowanie i realizację programu rewitalizacji społecznej na Obszarze Centrum i Osiedla Łabędzia.

Liderem programu będzie: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach

W ramach programu planowane są następujące zadania:
1) Działania w ramach aktywizacji zawodowej:
2) Prowadzenie punktu konsultacyjnego rodziny
3) Kampanie informacyjne/promocyjne
4) Pikniki okolicznościowe
5) działania w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu młodzieży i osób starszych
6) Profilaktyka zachowań ryzykownych, cykl spotkań tematycznych
7) Działania w ramach zorganizowania wakacji

Program będzie realizowany od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada2014 r.

Niniejszy nabór ma na celu zaproszenie jednostek spoza sektora finansów publicznych do programu, które dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wniosą wkład merytoryczny istotny dla powodzenia programu.

Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę kierując się „Wytycznymi w zakresie
Modelowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji” projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”, projekt 1.17. Informacje dostępne są na stronie http://www.crzl.gov.pl

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria :

I. zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa
II. oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację programu (zasoby)
III. doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze (wykazanie realizacji programów/projektów/zadań w obszarze, którego dotyczy program partnerski)
IV. proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania programu
V. proponowany budżet poszczególnych zadań partnera

Wymagane dokumenty:
1) dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (w rozumieniu ostatniego roku
budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności);
3) aktualny statut podmiotu (jeżeli dotyczy),
4) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
5) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne nieuprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),
6) inne, mogące mieć znaczenie przy wyborze oferty dokumenty.

Ofertę partnerstwa należy przesłać pocztą w formie formularza zgłoszeniowego z podpisem osoby upoważnionej na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki [z dopiskiem „Zgłoszenie Partnera do programu rewitalizacji społecznej na Obszarze Centrum i Osiedla Łabędzia w Mikołajkach” do 30 października 2013 roku (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki)]

Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Mikołajki do dnia 5 listopada 2013 roku. Ogłaszający nabór dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji w wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria w celu doprecyzowania celu partnerstwa, dookreślenia zadań i podziału między partnerami, sposobu zarządzania oraz kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerskiej. Ogłaszający nabór dopuszcza zawarcie partnerstwa z więcej niż niejednym podmiotem.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

26.09.2013 Zawiadomienie o XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. września 2013 roku o godz. 13ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

26.07.2013 Zawiadomienie o XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 31. lipca 2013 roku o godz. 13ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

16.07.2013 PPZ.6725.1.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej  Na podstawie art.61 §1 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu wysokości opłaty planistycznej [...]   treść zawiadomienia

27.06.2013     Harmonogram wywozu śmieci z terenu miasta i gminy Mikołajki w miesiącu lipcu 2013.    czytaj więcej

24.06.2013     OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli wpłynęła jedna oferta złożona przez MOPR w Giżycku.     czytaj więcej

21.06.2013 Zawiadomienie o XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 24. czerwca 2013 roku o godz. 14ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

14.06.2013     OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 8/2013 z dnia 2 stycznia 2013r., dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 29 maja 2013 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

10.06.2013 Zawiadomienie o XXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 12. maja 2013 roku o godz. 12ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

27.05.2013  Zarządzenie nr 71/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

24.05.2013  PUNKT KONSULTACYJNY dla osób ulegających przemocy w rodzinie czynny będzie dnia 29.05.2013r. w godz. 15.00 – 17.00 zamiast 28.03.2013r. Radca Prawny, pokój nr 115 (I piętro) Za utrudnienia przepraszamy

17.05.2013     OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.     czytaj więcej

14.05.2013     SPRAWOZDANIE z realizacji Uchwały nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok      czytaj więcej

08.05.2013  Zarządzenie nr 57/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania pn. organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

08.05.2013 Zawiadomienie o XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 15. maja 2013 roku o godz. 14ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

11.04.2013    Ogłoszenie  Uprzejmie informuję, że dnia 12 kwietnia 2013r. (piątek) o godz.18.00 w Bibliotece Publicznej w Mikołajkach odbędzie się zebranie z mieszkańcami ze względu na istotę poruszanych spraw prosimy o niezawodne przybycie. Burmistrz Miasta Mikołajki Piotr Jakubowski

08.04.2013  Zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

02.04.2013    Ogłoszenie  Oferta Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych na realizację zadania publicznego "Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu Gminy Mikołajki"      czytaj więcej       załącznik

28.03.2013  PUNKT KONSULTACYJNY dla osób ulegających przemocy w rodzinie czynny będzie dnia 02.04.2013r. w godz. 15.00 – 17.00 zamiast 26.03.2013r. Radca Prawny, pokój nr 115 (I piętro). Za utrudnienia przepraszamy

28.03.2013    Protokół z prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko  KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁAJKACH    czytaj więcej

27.03.2013    OGŁOSZENIE Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach poszukuje pracownika do pracy sezonowej w biurze Informacji Turystycznej. Czas zatrudnienia: 01.07 – 31.08. 2013 r.

I Wymagane kwalifikacje:
1) co najmniej wykształcenie średnie
2) bardzo dobra znajomość regionu
3) znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym
4) obsługa komputera (znajomość pakietu Microsoft Office)
5) komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność

II Dodatkowe wymagania:
1) wykształcenie turystyczne
2) doświadczenie w zakresie ruchu turystycznego, promocji
3) umiejętność sprawnej organizacji pracy

III Warunki zatrudnienia:
1) zatrudnienie na umowę zlecenie
2) warunki płacy i pracy do uzgodnienia

IV Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) CV i list motywacyjny
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
3) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji

V Termin i miejsce składania aplikacji
Aplikacje będą przyjmowane do dnia 16 kwietnia 2013 r. do godz. 15-ej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7.
Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

22.03.2013    INFORMACJA  W związku z art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342) uległy zmianie przepisy ustawy Prawa ochrony środowiska w zakresie opłat z korzystanie ze środowiska.
Od 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłaty i przedkładają wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości opłat należnych tylko raz w roku w terminie do 31 marca następnego roku (wykazy i opłaty za 2013 r. do końca marca 2014 r.).
Według nowych regulacji prawnych ww. wykazy składa się wyłącznie do marszałka województwa, a nie jak dotychczas także do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a w przypadku podmiotów składujących odpady, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Nie wnosi się opłat z tytułu emisji gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz składowania odpadów, jeżeli roczna wysokość opłaty za poszczególne komponenty nie przekracza 800 zł.
Opłaty za korzystanie ze środowiska za okres do 2012 r. są wnoszone na podstawie art. 285 ust. 2 POŚ w brzmieniu dotychczasowym.

21.03.2013 Zawiadomienie o XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 26. marca 2013 roku o godz. 14ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

06.03.2013    OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁAJKACH    Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), 2. 3-letni staż pracy w pomocy społecznej [...]    czytaj więcej     kwestionariusz

04.03.2013 Zawiadomienie o XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 11. marca 2013 roku o godz. 14ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

26.02.2013 OGŁOSZENIE  1 marca 2013r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej CK KŁOBUK w Mikołajkach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadowej, w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca br. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

22.02.2013 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu  czytaj więcej

08.02.2013 Ogłoszenie o wyniku konkursu  Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2013 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne Zełwągi.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 8/2013 z dnia 2 stycznia 2013r. w dniu 31 stycznia 2013 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego Zełwągi. W dniu 5 lutego 2013 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach”. Kwota udzielonej dotacji: 30.580 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).

05.02.2013  PUNKT KONSULTACYJNY dla osób ulegających przemocy w rodzinie czynny będzie dnia 01.03.2013r. w godz. 15.00 – 17.00 zamiast 26.02.2013r. Radca Prawny, pokój nr 115 (I piętro) Za utrudnienia przepraszamy

05.02.2013 I N F O R M A C J A  O UŁATWIENIACH W REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO  W dniu 31 grudnia 21012r weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw , na mocy której wprowadzono szereg ułatwień zrealizacji obowiązku meldunkowego, obejmujących :

* Zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE,obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

* Wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu ;

* Odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego ;

* Wprowadzenie możliwości „automatycznego” wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu;

* Wydłużenie terminu na realizcję obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE,obywateli państw EFTA -stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

* Wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3do 6 miesięcy;

* Likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

* Likwidację obowiązków właścicieli ,sołtysów, administratorów domów oraz zakładów pracy do weryfikacji obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.

Zniesienie obowiązku meldunkowego przewidziano z dniem 1 stycznia 2016 roku

29.01.2013 Ogłoszenie OŚ.605.1.2013  Właściciele nieruchomości, którzy planują w roku 2013 dokonać wymiany pokrycia dachowego z wyrobów zawierających azbest na inne /dachówka, blacha itp./ proszeni są ten fakt zgłosić do tut. organu / stosowne druki zgłoszeń u sołtysa lub w UMiG Mikołajki, pok. nr 4/.
Powyższe informacje będą stanowiły podstawę do przystąpienia Gminy Mikołajki do programu – gospodarka odpadami innymi niż komunalne część II – działanie 4. Azbest, Poddziałanie 4.1 Usuwanie azbestu. W ramach przytoczonego programu udzielana jest dotacja przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z udziałem środków NFOŚiGW do 85%, a ok. 15 % to koszt osoby zainteresowanej.
Dotacja udzielana jest wyłącznie na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
Osoby zainteresowane winny do dnia 22 lutego 2013 roku złożyć stosowny wniosek

25.01.2013 Ogłoszenie  Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie Uchwały Nr XXIV/288/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Mikołajki oraz sołectw Stawek, Kolonia Mikołajki i Prawdowo w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Mikołajki ogłasza, że w dniach od 4 lutego 2013 roku do 18 lutego 2013 roku przeprowadzone będą konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Mikołajki oraz sołectw Stawek, Kolonia Mikołajki i Prawdowo w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Mikołajki poprzez włączenie do obrębu geodezyjnego Mikołajki (miasto) części obrębu ewidencyjnego Tałty oraz obrębu Prawdowo.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby na stałe zamieszkujące na terenie miasta Mikołajki oraz sołectw: Stawek, Kolonia Mikołajki, Prawdowo, posiadające w dniu ich przeprowadzenia ukończone 18 lat.
Karty konsultacyjne dostępne będą:
1. u sołtysów wsi Stawek, Prawdowo i Kolonia Mikołajki
2.w pokoju nr 102 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w godzinach pracy urzędu
Odbiór karty konsultacyjnej mieszkaniec potwierdza podpisem.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach pokój 110 i 102 (piętro), telefon 0874219050/56  załącznik do ogłoszenia
 

22.01.2013 Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

09.01.2013 Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2013 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)

 

 

2012

28.12.2012 Informacja  7 stycznia 2013 roku o godz. 11.30 w sali widowiskowej Centrum Kultury Kłobuk tutejszego urzędu odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej, w którym udział weźmie Dorota Łacińska Kierownik Delegatury Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Ełku. Posiedzenie będzie dotyczyło zasad kontraktowania lekarzy specjalistów oraz przyczyn braku tego typu usług medycznych na terenie Mikołajek.   czytaj więcej

24.12.2012 Ogłoszenie  Dnia 21 grudnia 2012 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach wpłynęła oferta Mazurskiego Klubu Żeglarskiego na realizację zadania pn. „Bojerowy Puchar Mikołajek”   czytaj więcej

14.12.2012 Zawiadomienie  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach informuje że w dniach 10.12.2012- 31.01.2013 odbywać się będzie taksacja terenowa lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa   czytaj więcej

14.12.2012 Zawiadomienie o XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 20. grudnia 2012 roku o godz. 15ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

10.12.2012 Zawiadomienie  Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie Uchwały Nr XII/118/2011 RM w Mikołajkach z dnia 30.09.2011 roku, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie ich działalności statutowej dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Mikołajki   projekt uchwały nr 1, projekt uchwały nr 2, projekt uchwały nr 3, projekt uchwały nr 4, projekt uchwały nr 5

05.12.2012 Zawiadomienie  Informujemy, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn Rejon w Giżycku przystępuje do inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 223 Czerwonka - Ełk w km 56+462 w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 228+218 w miejscowości Mikołajki na ul. Kolejowej. Termin zakończenia w/w inwestycji przewiduje się do dnia 13 września 2013 roku. Podczas budowy nowego wiaduktu ruch drogowy będzie odbywał się wahadłowo po tymczasowym obiekcie wiaduktowym. Generalnym wykonawcą robót jest MOST Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kujawskiej 51A, 81-862 Sopot.

03.12.2012 Wyniki konsultacji  przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) następującego projektu uchwały w sprawie:
1. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Termin składania uwag do przedmiotowego projektu uchwały upłynął 8 listopada 2012 roku. Do tego terminu nie zgłoszono żadnych opinii i uwag.
W dniu 30 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mikołajkach przyjęła uchwałę w zaproponowanej treści.

21.11.2012 Zawiadomienie o XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. listopada 2012 roku o godz. 14ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

20.11.2012 Ogłoszenie PUNKT KONSULTACYJNY dla osób ulegających przemocy w rodzinie czynny będzie dnia 26.11.2012r. w godz. 15.00 – 17.00 zamiast 27.11.2012r. Radca Prawny, pokój nr 115 (I piętro). Za utrudnienia przepraszamy.

15.11.2012 14 listopada został otwarty punkt biura Posła na Sejm Zbigniewa Włodkowskiego w Mikołajkach w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Papieża Jana Pawła II 1   czytaj więcej

26.10.2012 Zawiadomienie o XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. października 2012 roku o godz. 14ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

24.10.2012  Zaproszenie do konsultacji - PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIKOŁAJKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2013 ROKU  Przyjmując niniejszy program, Rada Miejska w Mikołajkach deklaruje wolę kontynuowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa, bowiem priorytetem samorządu Gminy Mikołajki jest służenie społeczności lokalnej w ramach posiadanych zasobów i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z Organizacjami jest jednym z elementów efektywnego zarządzania Gminą. Współdziałanie to ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych gminie poprzez wykorzystanie wiedzy, możliwości i doświadczenia organizacji pozarządowych, a także zwiększenie zaangażowania Organizacji w rozwiązywanie problemów lokalnych[...]  czytaj dalej  zaproszenie do konsultacji

11.10.2012 Ogłoszenie PUNKT KONSULTACYJNY dla osób ulegających przemocy w rodzinie czynny będzie dnia 17.10.2012r. w godz. 15.00 – 17.00 zamiast 16.10.2012r.
Radca Prawny, pokój nr 115( I piętro ). Za utrudnienia przepraszamy

05.10.2012 Zawiadomienie o XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 12. października 2012 roku o godz. 9ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

17.09.2012 Szanowni Mieszkańcy Gminy Mikołajki W maju br. z inicjatywy samorządowej powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego [...] czytaj dalej

22.08.2012 Ogłoszenie w sprawie terminu płatności za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za rok 2012  więcej informacji

16.08.2012 Obwieszczenie w sprawie aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Mikołajki"  więcej informacji  Projekt założeń

10.08.2012 Zawiadomienie o XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 14. sierpnia 2012 roku o godz. 9ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

22.07.2012 Przedsiębiorcy i rolnicy z terenu Gminy Mikołajki W Sejmie RP trwają prace nad obywatelskim projektem zmian w ustawie o ochronie przyrody dotyczących tworzenia i zmiany granic parków narodowych. Zgodnie z założeniami projektu przedstawionego na druku sejmowym nr 23 lokalne samorządy, a tym samym społeczności lokalne mają zostać pozbawione prawa do uzgadniania granic rozszerzanych lub nowotworzonych parków, ich prawo ograniczone zostanie do wydania nikogo nie wiążącej opinii. Przyjęcie tej ustawy może w bardzo krótkim czasie doprowadzić do utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego, praktycznie bez udziału mieszkańców naszego regionu. Utworzenie parku narodowego, który obejmuje także część jezior leżących na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich może spowodować znaczące skutki gospodarcze. W związku z powyższym zapraszam Państwa na spotkanie, które odbędzie się 25 lipca br. o godzinie 19.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach. Liczę na Państwa udział i społeczną dyskusję w tej tak ważnej dla naszej gminy i lokalnej gospodarki sprawie.  więcej informacji

21.06.2012 Zawiadomienie o XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 28. czerwca 2012 roku o godz. 14ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

21.06.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zabudowy usługowej w miejscowości Jora Wielka, gmina Mikołajki"  więcej informacji

14.06.2012 Czasowa zmiana organizacji ruchu podczas Dni Mikołajek W dniach 29.06 – 01.07.2012 r. organizujemy obchody Dni Mikołajek.
W związku z tym informujemy Państwa o konieczności czasowej zmiany organizacji ruchu w naszym mieście
W związku z tym, iż większość wydarzeń zaplanowanych podczas obchodów Dni Mikołajek odbywa się w centrum miasta od 29 czerwca do 2 lipca obowiązywać będzie w tym rejonie czasowa zmiana organizacji ruchu.
Zmiany obejmą ulice: 3-go Maja, Michała Kajki, Plac Wolności i Kowalską wraz z przyległymi odcinkami.
1. Schemat I obowiązywać będzie: 29 czerwca (piątek) od godz. 12.00 do 30 czerwca (sobota) do godz. 22.00, w niedzielę (1 lipca) od godz. 1.30 do godz 16.00, oraz w niedzielę (1 lipca) od godz. 22.30 do poniedziałku (2 lipca) godz. 15.00. Częściowo zamknięty zostanie Plac Wolności, na alejce wyjazdowej dostępny będzie ruch tylko pojazdem zaopatrzenia sklepów. Parking na Pl. Wolności zostanie zajęty przez samochody obsługi technicznej. Postój taksówek zostanie przeniesiony na miejsce przy drodze osiedlowej.
2. Schemat II obowiązuje w sobotę (30 czerwca) od godz. 22.00 do niedzieli (1 lipca) godz. 1.30 oraz w niedzielę (1 lipca) od godziny 16.00 do 22.30. Plac Wolności zostanie całkowicie zamknięty. Ruch publiczny skierowany zostanie na drogę osiedlową.

14.06.2012 INFORMACJA Zbiórka publiczna prowadzona przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie   więcej informacji

14.06.2012 UWAGA! Wpisy dzieci do paszportów rodziców tracą ważność  więcej informacji

05.06.2012 OGŁOSZENIE o wyniku otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki- kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach  więcej informacji

17.05.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów obrębu miasta Mikołajki - Jezioro Mikołajskie i Jezioro Tałty"  więcej informacji

16.05.2012 OGŁOSZENIE o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja V Mazurskiego Festiwalu Rybnego 'Rybkę na zdrowie' w Mikołajkach 30 czerwca 2012 roku"  więcej informacji

15.05.2012 Zawiadomienie o XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 24. maja 2012 roku o godz. 14ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

08.05.2012  Zarządzenie nr 51/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór sprawozdania; wzór oferty)

30.04.2012 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zabudowy usługowej w miejscowości Stare Sady, gmina Mikołajki"  więcej informacji

26.04.2012  Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012r. w dniu 20 kwietnia 2012 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 24 kwietnia 2012 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym”. Kwota udzielonej dotacji: 5.100 zł. (słownie) pięć tysięcy sto złotych.

26.04.2012  Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012r. w dniu 20 kwietnia 2012 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 24 kwietnia 2012 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

21.04.2012  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje że na stronie Urzędu Marszałkowskiego znajduje się uaktualniona baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie w województwie warmińsko mazurskim wg stanu na dzień 31.12.2011

19.04.2012 Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach informacja o wynikach naboru w konkursie na stanowisko pracy p.n. referent do spraw turystyki i promocji  więcej informacji

18.04.2012  Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie V Mazurskiego Festiwalu Rybnego "Rybkę na zdrowie" w Mikołajkach 30 czerwca 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia; wzór oferty)

16.04.2012 Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach lista kandydatów którzy spełnili wymogi formalne w konkursie na stanowisko pracy p.n. referent do spraw turystyki i promocji  więcej informacji

04.04.2012 Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy p.n. referent do spraw turystyki i promocji  więcej informacji

28.03.2012  Zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania pn. organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

28.03.2012  Zarządzenie nr 33/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

20.03.2012 OGŁOSZENIE Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach ogłasza nabór na staż.  więcej informacji

16.03.2012 OGŁOSZENIE Urząd miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na staż.  więcej informacji

12.03.2012 OGŁOSZENIE Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie miejsca handlowego na sezon letni 2012 w celu ustawienia stoiska handlowego w Mikołajkach przy Placu Wolności (wejście na kładkę dla pieszych) oraz ul. Kowalskiej (Wioska Żeglarska).
Wnioski należy składać w terminie do 22 marca 2012 roku w sekretariacie tut. Urzędu lub w pokoju nr 6. Liczba punktów handlowych ograniczona.

01.03.2012 OGŁOSZENIE rozpatrzenie wniosków o nagrody za osiągnięcia sportowe w 2011 roku  więcej informacji

28.02.2012 OGŁOSZENIE Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach poszukuje pracowników do pracy w biurze Informacji Turystycznej. Czas zatrudnienia: 01.04 – 30.09.2012 r. Wymagane kwalifikacje:
- co najmniej wykształcenie średnie
- bardzo dobra znajomość regionu
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
- obsługa komputera (znajomość pakietu Microsoft Office)
- komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność
Dodatkowe wymagania:
- wykształcenie turystyczne
- doświadczenie w zakresie ruchu turystycznego, promocji
- umiejętność sprawnej organizacji pracy
Zatrudnienie na umowę zlecenie, warunki płacy i pracy do uzgodnienia.
Oferty kandydatów powinny zawierać w szczególności:
- życiorys ze zdjęciem i list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
- dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w terminie do 21 marca 2012 roku do godz. 15.00. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki.

19.02.2012 OGŁOSZENIE o wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu  więcej informacji

09.02.2012 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów obrębu miasta Mikołajki – Jezioro Mikołajskie i Jezioro Tałty”  więcej informacji

02.02.2012 OGŁOSZENIE o wyniku konkursu ofert na prowadzenie w 2012 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii  więcej informacji

23.01.2012 Zawiadomienie o XV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 25. stycznia 2012 roku o godz. 15ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

12.01.2012  Zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

10.01.2012 OGŁOSZENIE   Informacja o wynikach naboru w przeprowadzonym konkursie na stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego "Promyk" w Mikołajkach więcej informacji

03.01.2012 Zarządzenie nr 2/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2012 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)

29.12.2011 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

28.12.2011 Zawiadomienie o XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29. grudnia 2011 roku o godz. 10ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

28.12.2011  Wyniki konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  treść ogłoszenia

22.12.2011  Ogłoszenie oferta na realizację zadania pt. "Bojerowy Puchar Mikołajek" (DO POBRANIA: treść ogłoszenia; oferta realizacji zadania publicznego

15.12.2011 Komunikat. Przedstawiamy projekt koncepcyjny rozbudowy istniejącego cmentarza  koncepcja rozbudowy cmentarza

15.12.2011 OGŁOSZENIE   URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH OGŁASZA KONKURS na stanowisko dyrektora Żłobka Samorządowego "Promyk" w Mikołajkach więcej informacji

15.12.2011 Komunikat w sprawie zmian w ewidencji ludności więcej informacji

15.12.2011 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

05.12.2011 Informacja do przewoźników transportu drogowego osób  W związku z trwającymi pracami rewitalizacji ulic w mieście Mikołajki informujemy, że z dniem 8 grudnia 2011 roku przystanek znajdujący się przy Placu Kościelnym zostanie przeniesiony na plac przy rogu ulic Dąbrowskiego i Kolejowej. Przepraszamy za utrudnienia.

25.11.2011 Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds obsługi obiektów sportowych w Mikołajkach: hali miejskiej, kompleksu boisk „Orlik 2012"

24.11.2011 Lista kandydatów na stanowisko inspektora ds obsługi obiektów sportowych w Mikołajkach: hali miejskiej, kompleksu boisk „Orlik 2012", stadionu miejskiego, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu

23.11.2011 Zawiadomienie o XIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29. listopada 2011 roku o godz. 15ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

04.11.2011 Ogłoszenie PBI-7331/162/08/09/10  Ogłoszenie. Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie siedliska rolniczego w tym budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce o nr geod. 333/8 położonej w obrębie Jora Wielka, gmina Mikołajki

02.11.2011 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionu    W związku z otrzymanym pismem od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły oraz regionu wodnego Łyny i Węgorapy (znajdujących się na obszarze RZGW w Warszawie) zamieszczamy Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie wraz z załącznikami (obwieszczenie, formularz 1, formularz 2 i mapa)
Przedmiotowe zawiadomienie jest jednym z elementów obowiązkowego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa przy opracowywaniu warunków korzystania z wód. Dzięki zaangażowaniu możliwie największej liczby osób reprezentujących spektrum interesów publicznych i prywatnych użytkowników wód, RZGW w Warszawie uzyska istotne informacje przydatne przy sporządzaniu projektu warunków.

31.10.2011 ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI   Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami następujących projektów uchwał w sprawie:
1. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Gminę Mikołajki osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
3. szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień oraz wysokości nagród pieniężnych przyznawanych zawodnikom reprezentującym Gminę Mikołajki, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich trenerom.
W związku z przygotowaniem w/w projektów uchwał zapraszam przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2011 r. o godzinie 15.00 w Sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.
Celem spotkania będzie omówienie w/w projektów oraz współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi.
Jednocześnie informuję, że konsultowane projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „komunikaty”. Uwagi w formie wniosków składać można w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mikolajki@mikolajki.pl lub na spotkaniu w dniu 8 listopada br., w nieprzekraczalnym terminie w dniach od 1 listopada 2011 roku do 15 listopada 2011 roku.
W związku z planowaniem budżetu na 2012 rok proszę o pisemne (na załączonym druku) przedstawienie projektów, które chcielibyście Państwo realizować w 2012 roku. Przedmiotową informację, która jest niezbędna do przygotowania wykazu zadań własnych gminy, które zostaną zlecone organizacjom pozarządowym w 2012 roku, należy dostarczyć na spotkanie. Nie dostarczenie powyższych planów spowoduje brak środków zabezpieczonych w przyszłorocznym budżecie na Państwa założenia.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 87 4219054 w godzinach pracy Urzędu.  (DO POBRANIA: projekt uchwały nr 1-program współpracy; projekt uchwały nr 2-przyznawanie stypendiów; załącznik do projektu nr 2-stypendia; druk wniosku do projektu nr 2; projekt uchwały nr 3-przyznawanie wyróżnień i nagród; załącznik do projektu nr 3-nagrody; druk wniosku do projektu nr 3)

26.10.2011 OGŁOSZENIE   URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
1. Nazwa stanowiska pracy:
Inspektor ds obsługi obiektów sportowych w Mikołajkach: hali miejskiej, kompleksu boisk „Orlik 2012", stadionu miejskiego
2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe, preferowane w kierunkach związanych ze sportem, zarządzaniem i marketingiem
2) uprawnienia instruktora sportu lub rekreacji, lub trenera II klasy lub sędziego sportowego
3) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem
4) znajomość przepisów prawa określających organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji oraz imprez sportowych
5) znajomość przepisów prawa budowlanego wynikających z obowiązków przeprowadzania okresowych kontroli obiektów sportowych
3. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane będą kandydatury osób, które pełniły funkcje zarządcze lub podejmowały pracę związaną z organizowaniem i prowadzeniem działalności sportowej i rekreacyjnej
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektów sportowych w Mikołajkach: hali miejskiej, kompleksu boisk „Orlik 2012", stadionu miejskiego
2) opracowywanie regulaminów korzystania z obiektów sportowych (dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb)
3) ustalanie z dyrektorami szkół, trenerami, klubami sportowymi i osobami fizycznymi, grafików dziennych, tygodniowych i miesięcznych korzystania z obiektów sportowych
4) zapewnienie odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych dla osób korzystających z obiektów sportowych
5) utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołami i klubami sportowymi w celu wspólnej organizacji imprez sportowych dla mieszkańców gminy oraz prowadzenie kalendarza imprez sportowych Gminy
6) prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych obiektów (w tym strona www) i pozyskiwanie klientów zewnętrznych w celu wynajmu obiektów sportowych
7) sporządzanie umów użyczenia i najmu obiektów sportowych
8) nadzór i organizacja pracy pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych
9) organizacja i obsługa imprez sportowych odbywających się na obiektach sportowych, po godzinach pracy, w wolne soboty, niedziele i święta
10) dbanie o właściwy stan techniczny obiektów zgodny z przepisami prawa budowlanego (w tym nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów technicznych) oraz planowanie i nadzór nad wykonaniem wszelkich prac związanych z remontami obiektów
11) nadzór nad terminowym okresowym wykonywaniem przeglądów technicznych obiektów sportowych
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji9 procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 póz 926 z p. zm.)
2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy
4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
6) oświadczenie kandydata, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
10 listopada 2011 r godz. 15.00
pod adresem : Urząd Miasta i Gminy
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-Inspektor ds obsługi obiektów sportowych w Mikołajkach: hali miejskiej, kompleksu boisk „Orlik 2012", stadionu miejskiego"
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.mikolajki.pl dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 4219050.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej.  Regulamin naboru

13.10.2011 Ogłoszenie PPZ.6722.1.2011  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

29.09.2011 Zawiadomienie o XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. września 2011 roku o godz. 13ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

23.08.2011 Zawiadomienie o XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 25. sierpnia 2011 roku o godz. 12ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

04.08.2011 Zawiadomienie o X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 10. sierpnia 2011 roku o godz. 9ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

14.07.2011 OGŁOSZENIE   Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie informuje, że w dniach 20 lipca oraz 11 sierpnia odbywać się będzie w Mikołajkach pobór krwi w Ambulansie przy Banku Spółdzielczym ul. Kajki 1 w godzinach od 9.00 do 11.30. Zapraszamy do przyłączenia się do akcji.

14.07.2011 OGŁOSZENIE   18.07.2011 r. w Mikołajkach zorganizowana zostanie impreza pt. „Red Bull X-Fighters Jams”.
W związku z tym informujemy Państwa o konieczności czasowej zmiany organizacji ruchu w naszym mieście w tym dniu od godz. 8.00 do godz. 21.00. Wykaz ulic objętych zmianami organizacji ruchu: 3-go Maja, Plac Wolności, Kajki, Kowalska. Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie polegała na:
- zamknięciu wjazdu na Pl. Wolności od strony Malajkina i Banku PKO BP w godz. od 8.00 do 18.00
- w celu dojazdu do ul. Kowalskiej i do nadbrzeży nad jez. Mikołajskim wprowadza się ruch dwukierunkowy na ul. Kowalskiej
- całkowitym zamknięciu Placu Wolności w godz. 18.00 – 21.00, objazd wyznaczony będzie drogą osiedlową (wjazd: za starym sklepem nr 15, wyjazd: przy Banku Spółdzielczym)
Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa zrozumienie.
Jednocześnie informujemy, że postój taxi w okresie zmiany organizacji ruchu będzie zlokalizowany na Placu Wolności, na parkingu wzdłuż księgarni i biura IT w godz. 8.00 – 18.00 i na placu przy stadionie godz. 18.00 – 21.00.

24.06.2011 OGŁOSZENIE   W dniach 01 – 03.07.2011 r. organizujemy obchody Dni Mikołajek.
W związku z tym informujemy Państwa o konieczności czasowej zmiany organizacji ruchu w naszym mieście w dniach 1 lipca od godz. 16.00 do 2 lipca 2011 r. do godz. 20.00. Wykaz ulic objętych zmianami organizacji ruchu: Plac Wolności, Kajki, Kowalska. Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie polegała na:
- zamknięciu wjazdu na Pl. Wolności od strony Malajkina i Banku PKO BP
- w celu dojazdu do ul. Kowalskiej i do nadbrzeży nad jez. Mikołajskim wprowadza się ruch dwukierunkowy na ul. Kowalskiej
Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa zrozumienie.
Jednocześnie informujemy, że postój taxi w okresie zmiany organizacji ruchu będzie zlokalizowany na Placu Wolności, na parkingu wzdłuż księgarni i biura IT.

24.06.2011 Zawiadomienie o IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 28. czerwca 2011 roku o godz. 15ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

07.06.2011 Zawiadomienie o VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 13. czerwca 2011 roku o godz. 9ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

07.06.2011 OGŁOSZENIE   Burmistrz Miasta Mikołajki informuje, że w dniach od 01-06-2011r. do 30-09-2011r. na terenie Miasta i Gminy Mikołajki przeprowadzane będą kontrole w zakresie: obowiązku meldunkowego, prawidłowości pobierania i odprowadzania opłaty klimatycznej, jak również wywozu nieczystości z terenu nieruchomości. Kontrole przeprowadzane będą przez pracowników UMiG.

27.05.2011 Wybory ławników na kadencję 2012 – 2015   Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 12 maja 2011 roku ustaliło liczbę ławników, którzy powinni być wybrani przez Radę na kadencję 2012 – 2015        Karta zgłoszenia

27.05.2011 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego   Wojewoda podaje do wiadomości że została wydana decyzja o zezwoleniu na rozbudowę skrzyżowania dk 16 w msc. Pszczółki

19.05.2011 Ogłoszenie PPZ-0732/1/09/10/11   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Jora Wielka, Gmina Mikołajki"

18.05.2011 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU  W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” wpłynęła jedna oferta złożona przez Parafię Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 6/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Parafii Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach. W dniu 16 maja 2011 roku podpisano z oferentem umowę wieloletnią o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”. Całkowita wartość umowy wynosi: 3.600.000 zł.
Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 26 maja 2011 roku do dnia 25 maja 2016 roku.

18.05.2011 OGŁOSZENIE   Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach informuje, że od 1 czerwca 2011 roku uruchomiony zostaje punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
Punkt będzie czynny w każdą środę w godz. 16ºº - 20ºº, prowadzony przez Specjalistę Psychoterapii Uzależnień – pokój nr 2 (parter) w tut. Urzędzie.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pomocą psychoterapeutyczną.

17.05.2011 Dotyczy konkursu na stanowisko dyrektora CK Kłobuk w Mikołajkach. Protokół z prac Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora CK Kłobuk w Mikołajkach

09.05.2011 Dotyczy konkursu na stanowisko dyrektora CK Kłobuk w Mikołajkach. Protokół z prac Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora CK Kłobuk w Mikołajkach

22.04.2011 Zawiadomienie o VII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29. kwietnia 2011 roku o godz. 11ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

20.04.2011  Zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa kąpieliska miejskiego w Mikołajkach     (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania)

12.04.2011  Zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2011 roku wypoczynku letniego – kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania)

07.04.2011  Zarządzenie nr 28/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania)

07.04.2011  Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadania pn. „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym”.   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania)

06.04.2011 Ogłoszenie BURMISTRZ MIKOŁAJEK ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA CENTRUM KULTURY „KŁOBUK" W MIKOŁAJKACH
Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie wyższe, preferowane o kierunkach związanych z kulturą, zarządzaniem i marketingiem,
3. 5 letni staż pracy, preferowane będą kandydatury osób, które pełniły funkcje kierownicze lub podejmowały pracę związaną z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,
4. znajomość zagadnień z zakresu: finansów publicznych, zamówień publicznych, przepisów prawa w zakresie działalności kulturalnej, pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną,
5. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
6. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, póz. 114 z późn.zm.).
8. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.
II. Oferta kandydata powinna zawierać:
1. wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z uzasadnieniem , 2.wypełniony kwestionariusz osobowy,
3. życiorys/CV/,
4. pisemną koncepcję funkcjonowania Centrum Kultury „Kłobuk" w Mikołajkach w szczególności w zakresie organizacji pracy CK „Kłobuk", oferty edukacyjne - kulturalnej Centrum dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działalności kulturalnej i promocji gminy, w tym pozyskiwania środków na tą działalność oraz formy współpracy z pozostałymi gminnymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi,
5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy,
6. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność potwierdzających oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje oraz ukończone kursy i szkolenia;
7. aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
11. oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
12. pisemne oświadczenie o treści:,, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 roku Nr 101 póz.926 z późniejszymi zmianami/.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach /w sekretariacie/ lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 7, 11 -730 Mikołajki w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach" w terminie do dnia 6 maja 2011 roku do godziny 15.00.
III. Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci na stanowisko Dyrektora mają możliwość zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi CK „Kłobuk" i regulaminem konkursu na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00 w pokoju 108.
2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Mikołajek w terminie do 2 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie wraz z motywacją oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane odręcznie.
4. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
5. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.mikolajki.pl/ i na tablicy informacyjnej Urzędu. Załączniki: zarządzenie nr 29/1011, zarządzenie nr 30/2011, budżet 2011 CK Kłobuk, regulamin wynagradzania CK Kłobuk, regulamin pracy CK Kłobuk, regulamin organizacyjny CK Kłobuk, statut CK Kłobuk

29.03.2011 

Zawiadomienie o VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 31. marca 2011 roku o godz. 9ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

02.03.2011 

Zawiadomienie o V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 07. marca 2011 roku o godz. 14ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

03.02.2011 

Zawiadomienie o IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 09. lutego 2011 roku o godz. 14ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

26.01.2011 Ogłoszenie   Ogłoszenie  w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie miejsca handlowego na sezon letni 2011

21.01.2011  Punkt Konsultacyjny dla osób ulegających przemocy w rodzinie czynny będzie dnia 27.01.2011r. (czwartek) w w godz. 15.00 – 17.00 zamiast 25.01.2011r. (wtorek) Radca prawny - pokój nr 115 ( I piętro) Za utrudnienia przepraszamy
 

20.01.2011 Ogłoszenie PPZ-7323-8/1/06/07/08/09/10/11   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, Gmina Mikołajki"

11.01.2011  Zarządzenie nr 5/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; załącznik nr 2 do zarządzenia)

07.01.2011 Ogłoszenie PPZ-7323/1/11   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

05.01.2011    KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 15 grudnia 2010 r.
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 lit. c uchwały z dnia 25 marca 2002 r. Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. Nr 13, poz. 225 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych

23.12.2010 Zarządzenie nr 147/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2011 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór sprawozdania; wzór oferty)

14.12.2010 Ogłoszenie GGR-7228/8/10   Ogłoszenie w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

03.12.2010 

Zawiadomienie o II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 06. grudnia 2010 roku o godz. 16ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

01.12.2010 

Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 02. grudnia 2010 roku o godz. 15ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

10.11.2010 Zarządzenie nr 123/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 listopada  2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie ekologicznej przystani żeglarskiej w Mikołajkach wraz z organizacją działań związanych ze wspieraniem i promowaniem bezpieczeństwa ekologicznego zbiorników wodnych oraz bezpieczeństwa na wodzie, upowszechnianiem żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór sprawozdania; wzór oferty; załącznik nr 1)

07.10.2010 Ogłoszenie GGR-7228/7/10   Ogłoszenie w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

07.10.2010 Ogłoszenie GGR-7228/6 od 1 do 6/10   Ogłoszenie w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

28.09.2010 

Zawiadomienie o LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30 września   2010 roku o godz. 15³º w sali obrad UMiG w Mikołajkach

17.08.2010 

Zawiadomienie o LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 19 sierpnia  2010 roku o godz. 14ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

02.07.2010 Zawiadomienie PBI-7331/17P/10   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

28.06.2010 

Zawiadomienie o LIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. czerwca 2010 roku o godz. 14ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

27.05.2010 Zarządzenie nr 49/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2010 roku wypoczynku letniego – kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty; wzór oferty)

24.05.2010 

Zawiadomienie o LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 26. maja 2010 roku o godz. 11ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

17.05.2010  Zarządzenie nr 46/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; załącznik nr 2 do zarządzenia)

27.04.2010 

Zawiadomienie o LII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29. kwietnia 2010 roku o godz. 11ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

23.04.2010 Ogłoszenie PPZ-0732/3/09/10   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalnej w rejonie ulic Mrągowskiej i Warszawskiej w Mikołajkach

30.03.2010  Zarządzenie nr 27/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; załącznik nr 2 do zarządzenia)

26.03.2010 

Zawiadomienie o LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29. marca 2010 roku o godz. 13ºº w sali obrad UMiG w Mikołajkach

26.03.2010 Ogłoszenie  otwartego konkursu na wykonanie w 2010 roku zadań własnych samorządu gminy pod nazwą "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form teatralnych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym . (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wytyczne dla oferentów; wzór oferty; wzór sprawozdania)

18.03.2010 Ogłoszenie PPZ-07323-1/06/07/08/09/10   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, Gmina Mikołajki"

05.03.2010 Ogłoszenie PPZ-0732/33/08/09/10   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mikołajki"

26.01.2010  Zarządzenie nr 11/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; załącznik nr 2 do zarządzenia)

07.01.2010 Informacja USC  Informacja na temat wymiany i unieważnienia dowodów osobistych

04.01.2010  Komunikat   W związku z art.1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2009r. Nr 39, poz.306)  - od dnia 1 stycznia 2010r. wszystkie wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane są i realizowane bez opłat.

03.12.2009  Zarządzenie nr 90/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 grudnia 2009r.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2010 r. świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; wzór sprawozdania)

26.11.2009 OGŁOSZENIE  UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! Zmiana kodów PKD 2004 na kody PKD 2007
Informujemy, że do końca 2009 roku należy dokonać aktualizacji kodów PKD 2004 na kody PKD 2007 w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Od stycznia 2010 roku tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004.
Przedsiębiorcy figurujący w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mikołajki, którzy dokonali wpis do w/w ewidencji przed 1 stycznia 2008 roku i nie dokonali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie zobowiązani są do końca 2009 roku zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007.
Nie dokonanie przedmiotowej zmiany wpisu może po 1 stycznia 2010 roku spowodować trudności przy załatwianiu spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych czy też uniemożliwić złożenie oferty w przetargu, itp. Wszelkie zmiany w ewidencji są wolne od opłat.

05.11.2009 Informacja PBI/7040/63/09  Informacja na temat zimowego utrzymania dróg

27.10.2009 OGŁOSZENIE  Informujemy o uruchomieniu w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w okresie od dnia 1 listopada 2009r. do dnia 31 marca 2010r. bezpłatnej, całodobowej infolinii dla osób bezdomnych . Pod numerem telefonu O 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

27.10.2009 OGŁOSZENIE  W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym w dniach w dniach 2,4,6 listopada 2009r. w godz. 10.00-15.00 zostanie uruchomiona bezpłatna infolinia pod nr 0-800-606-646, obsługiwana przez dyżurnych specjalistów z Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, Spółdzielni Kominiarz w Olsztynie, Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie. Pod podanym numerem telefonu będzie można uzyskać wiedzę w powyższym temacie.
Na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zostanie zamieszczony komunikat Wojewody Warmińsko Mazurskiego o przestrzeganiu zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych w okresie zimowym.

11.09.2009 OGŁOSZENIE  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach informuje, że Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach przy ul. Warszawskiej 32 nieodpłatnie przyjmuje w swojej siedzibie odpady plastikowe powstające w procesie produkcji rolnej (sznurek, folia) w dniach od wtorku do czwartku godzinach od 8ºº do 15ºº.
Spalanie odpadów plastikowych w gospodarstwie rolnym jest szkodliwe dla zdrowia i podlega karze grzywny.

03.09.2009 Obwieszczenie OŚP.7610/10/09  Obwieszczenie o zakończeniu procesu opiniowania dokumentów przez ustawowe organy dla projektu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2013"

11.08.2009 Obwieszczenie OŚP.76/1/09  Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z posiadaną dokumentacją dla projektu "Lokalnego programu Rewitalizacji Miasta Mikołajki"   Prognoza oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

05.08.2009 Ogłoszenie PPZ–0732/2/09  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej położonych przy ulicy Łabędziej w Mikołajkach" tj. działki nr 365/74

31.07.2009 Ogłoszenie RADA NADZORCZA Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach ogłasza konkurs na wybór Prezesa Zarządu Spółki

08.07.2009 Ogłoszeni19/08e PPZ–0732/42/08/09  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Stare Sady Gmina Mikołajki"

01.07.2009 Ogłoszenie RADA NADZORCZA Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach ogłasza konkurs na wybór Prezesa Zarządu Spółki (OGŁOSZENIE; Regulamin konkursu; załącznik nr 1 do Regulaminu; załącznik nr 2 do Regulaminu; załącznik nr 3 do Regulaminu; załącznik nr 4 do Regulaminu; formularz zsumowania rozmowy kwalifikacyjnej)

18.06.2009 Ogłoszenie PPZ-0732/41/08/09  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług, rekreacji i sportu, położonych w obrębie Prawdowo, gmina Mikołajki", tj. działki o nr geod. 19 i 32

03.06.2009 Ogłoszenie PPZ-0732/1/09  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

08.05.2009 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację w 2009 roku wypoczynku letniego – kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

23.04.2009 ZARZĄDZENIE Nr 32/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22.04.2009r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sady gmina Mikołajki (Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1

16.04.2009 Ogłoszenie PPZ-7324/3/09  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej

25.03.2009 Ogłoszenie GGR-72241/20/08/09   Dotyczy skargi na przetarg nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki

23.03.2009 Ogłoszenie  otwartego konkursu na wykonanie w 2009 roku zadań własnych samorządu gminy pod nazwą "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form teatralnych dzieci z upośledzeniem umysłowym . (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wytyczne dla oferentów; wzór oferty; wzór sprawozdania)

23.03.2009 ZARZĄDZENIE Nr 22/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23.03.2009r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zagospodarowanie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Zełwągi. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty)

19.03.2009 Ogłoszenie PPZ-0732/42/08/09  O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

04.03.2009 Zawiadomienie   O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej

02.03.2009  ZARZĄDZENIE Nr 17/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 02.03.2009r. w w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w Mikołajkach biura Informacji Turystycznej w okresie od 27 kwietnia do 30 września 2009 roku.  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia- ogłoszenie o konkursie; załącznik numer 2; wzór oferty; wzór sprawozdania)

17.02.2009 Informacja  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 12 lutego 2009 roku decyzji nr 5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie istniejącego budynku hotelowego na dz. 36/1, 36/2, obręb Stare Sady, gmina Mikołajki"

17.02.2009 Ogłoszenie  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na stanowiska pracy w sezonie letnim

16.02.2009 Ogłoszenie  Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie o uruchomieniu punktu informacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach w związku z akcją składania zeznań podatkowych za rok 2008

16.02.2009  Zaproszenie.   Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Olsztynie  serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące idei sieci Natura 2000 i sposobów ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków "Jezioro Łuknajno" w związku z realizacją projektu "Opracowanie programu zarządzania oraz projektu planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony Natura 2000 Jezioro Łuknajno". Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2009 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.

11.02.2009 Ogłoszenie  Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa, Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości...

26.01.2009 Obwieszczenie PPZ-7323/3/09  O przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

26.01.2009 Obwieszczenie PPZ-7323/2/09  O przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

14.01.2009  Zarządzenie nr 7/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; załącznik nr 2 do zarządzenia)

13.01.2009  Zarządzenie nr 1/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 stycznia 2009r.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2009 r. świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

05.01.2009 Komunikat  OD DNIA 05 STYCZNIA 2009 ROKU DO ODWOŁANIA W ZWIĄZKU Z FALĄ SILNYCH MROZÓW BĘDZIE PEŁNIONY CAŁODOBOWY DYŻUR.
W WYPADKU ZAISTNIENIA NAGŁYCH AWARII PROSZĘ DZWONIĆ POD NUMERY TELEFONÓW:

- (087) 4216306 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI;
- (087) 4216245 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH;
- 998 STRAŻ POŻARNA

14.11.2008 Obwieszczenie  O przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

14.11.2008 Ogłoszenie  O przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mikołajki

20.10.2008 Zawiadomienie
Dotyczy ogłoszenia 249599 - 2008 z dnia 03.10.2008r. : Modernizacja drogi w Woźnicach - odcinek os. SHR - droga krajowa nr 16 i odcinek szkoła - osiedle. Sprostowanie błędnie podanych ilości jednostek miar w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

29.09.2008 Ogłoszenie o naborze  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze” ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD                Kwestionariusz osobowy

29.09.2008 Protokół z prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Inspektor ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego

24.09.2008  Znak: PBI-7331/37P/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

22.09.2008 Ogłoszenie  Dotyczy naboru do korpusu szeregowych zawodowych

18.09.2008 Informacja  o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko: Inspektor ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego.

12.09.2008  Znak: PBI-7331/104/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

08.09.2008  Znak: PBI-7331/34P/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

08.09.2008  Znak: PBI-7331/35P/08  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

05.09.2008  Znak: PBI-7331/33P/08  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego 

27.08.2008 Ogłoszenie  Oferta sprzedaży ponad 30 działek budowlanych ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mikołajki

27.08.2008 Ogłoszenie  Gmina Mikołajki ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanych pojazdów samochodowych

25.08.2008 Ogłoszenie  URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Inspektor ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych i zarządzania kryzysowego. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: wyższe;
- znajomość ustaw o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, a także ustaw: zarządzanie kryzysowe i o powszechnym obowiązku obrony RP wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie dotyczącym samorządu gminnego;
- znajomość obsługi komputera czytaj więcej >>

22.07.2008 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w okresie od 1 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

27.06.2008  Informacja o wynikach konkursu na stanowisko "pracownik ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajakch

12.06.2008  Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko "pracownik ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajakch

28.05.2008 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację w 2008 roku wypoczynku letniego – kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

19.05.2008  Komunikat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

19.05.2008    Ogłoszenie o przetargu  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego na okres od 10.06.2008 roku do 30 kwietnia 2009 roku.
Przedmiotem przetargu jest wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku nr 3 położonym w Mikołajkach przy Placu Wolności z przeznaczeniem na punkt usługowo – handlowy. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi 14,16 m2 , w tym 11,76 m2 powierzchni handlowo – usługowej oraz 2,40 m2 powierzchni sanitarnej.

19.05.2008  Komunikat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach w sprawie projektu INTEGRACJA, AKTYWIZACJA, PRACA.

15.05.2008  Komunikat o zmianie organizacji ruchu w centrum miasta dnia 24.05.2008 roku

15.05.2008  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej położonych pomiędzy ul. Dybowską i ul. Łabędzią w Mikołajkach.

07.05.2008   Znak sprawy: GGR-72243/146-1,6/08  Odwołanie przetargu. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki odwołuje ogłoszone na dzień 8 maja 2008 roku nieograniczone przetargi ustne na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki:
1. części działki o nr geod. 193/16 ( 4 x 15 mb) – nabrzeże j. Mikołajskiego pomiędzy mostem drogowym a kładką dla pieszych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego, bez prawa grodzenia terenu 
2. części działki o nr geod. 202/55 ( 2 x 80 m2) – pomiędzy amfiteatrem a nabrzeżem j. Mikołajskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej związanej ze sportem i rekreacją, bez prawa grodzenia terenu
Powodem powyższego jest nie umieszczenie ogłoszeń o przetargu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

07.04.2008  ZARZĄDZENIE Nr 32/2008 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 01.04.2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w Mikołajkach biura Informacji Turystycznej w okresie od 10 maja do 30 września 2008 roku. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia- ogłoszenie o konkursie; załącznik numer 2; wzór oferty; wzór sprawozdania)

28.03.2008  znak: PPZ–0732/2/08  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług rekreacji i sportu, położonych w obrębie Prawdowo, gmina Mikołajki

21.03.2008 Ogłoszenie  otwartego konkursu na wykonanie w 2008 roku zadań własnych samorządu gminy pod nazwą "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form teatralnych dzieci z upośledzeniem umysłowym . (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wytyczne dla oferentów; wzór oferty; wzór sprawozdania)

17.03.2008  Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko pracownika ds. budownictwa i inwestycji - 1 etat

17.03.2008 Protokół z prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracownika ds. budownictwa i inwestycji

17.03.2008  Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko pracownika ds. budownictwa i inwestycji - 1/2 etatu

17.03.2008  Protokół z prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracownika ds. budownictwa i inwestycji

21.02.2008 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2008. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; załącznik nr 2 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania)

13.02.2008 Ogłoszenie  URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Inspektor ds. budownictwa i inwestycji. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: wyższe – dobrze widziane budownictwo, geodezja lub kierunki pokrewne;
- znajomość ustaw o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
- praktyczna znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego;
- znajomość obsługi komputera czytaj więcej >>

13.02.2008 Ogłoszenie  URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Inspektor ds. budownictwa i inwestycji. Wymagania niezbędne:
-  wykształcenie: wyższe – dobrze widziane budownictwo, geodezja lub kierunki pokrewne;
- znajomość ustaw o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
-  praktyczna znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego;
-  znajomość obsługi komputera  czytaj więcej >>

01.02.2008  OGŁOSZENIE O KONKURSIE   Burmistrz Miasta Mikołajki unieważnia ogłoszony w dniu 17 stycznia 2008 r. konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach z uwagi na pomyłkę w określeniu wymagań dla kandydatów. Jednocześnie informuje, że prawidłowe ogłoszenie brzmi:
BURMISTRZ MIASTA MIKOŁAJKI
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach
1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania[...]    czytaj więcej..

22.01.2008   INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ ALKOHOLU
Zbliża się termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2007 i wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń w 2008 r. Termin ten wyznaczony jest ustawowo do dnia 31 stycznia 2008 roku. Oświadczenia składają przedsiębiorcy, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2007, na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Mikołajki.
W oświadczeniu przedstawia się wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych osiągniętą w 2007 roku (wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, podatku akcyzowego i marży).
Od danych z oświadczenia uzależniona jest wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 roku tj.
A. do 4,5 % alkoholu oraz piwa - jeśli wartość sprzedaży w 2007 r. nie przekroczyła kwoty 37.500 zł opłata za 2008 r. wynosi 525 zł;
B. powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)- jeśli wartość sprzedaży w 2007 r. nie przekroczyła kwoty 37.500 zł opłata za 2008 rok wynosi 525 zł;
C. powyżej 18 % alkoholu - jeśli wartość sprzedaży w 2007 r. nie przekroczyła kwoty 77.000 zł opłata za 2008 rok wynosi 2.100 zł.
Przekroczenie podstawowych wartości obrotu powoduje naliczenie opłaty procentowo i wynosi w przypadku piwa i wina 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, natomiast wódka 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
Wartość sprzedaży naliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004, lub bezpośrednio w kasie Urzędu, w trzech równych ratach, w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września.
Nie złożenie oświadczenia lub nie dokonanie opłaty w określonej wysokości i ustalonych terminach powoduje wygaśnięcie zezwolenia na okres 6 miesięcy. Natomiast w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych zezwolenie cofa się na okres 3 lat.
Druk oświadczenia można otrzymać w pokoju nr 5 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.
BURMISTRZ MIASTA MIKOŁAJKI

20.01.2008 Znak sprawy: PPZ–0732/2/08  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwały nr XXII/ 146/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów obrębu Prawdowo tj. działki o nr geod. 32 i 19.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 / pokój 102 / w terminie do dnia 6 lutego 2008 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

20.01.2008   OGŁOSZENIE O KONKURSIE   BURMISTRZ MIASTA MIKOŁAJKI ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach

20.01.2008  Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu poboru w 2008 roku

20.01.2008  PROŚBA  prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej o przekazanie 1% podatku dochodowego na potrzeby strażaków ochotników

27.12.2007 

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 31. grudnia 2007 roku o godz. 10ºº w Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach

21.12.2007 Znak sprawy: PPZ–0732/18/07  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwały nr XVII/ 121/2007 z dnia 6 listopada 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów obrębu Jora Wielka tj. część działek o nr geod. 3251 i 3250/5.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 / pokój 102 / w terminie do dnia 11 stycznia 2008 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

13.12.2007 Ogłoszenie  Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XVII/131/2007 z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości na okres od 5 grudnia 2007r. do 7 stycznia 2007r., że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach /pokój 110/ wyłożona jest dokumentacja dotycząca przejęcia na własność Gminy Mikołajki mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa .
Dokumentacja obejmuje działkę oznaczoną nr geod. 480 o pow. 0,3700 ha, położoną w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki, stanowiącą drogę.
Ewentualne zastrzeżenia należy składać na piśmie w sekretariacie tut. Urzędu (pokój 102) w terminie do dnia 7 stycznia 2007 roku.

10.12.2007 Znak sprawy: PPZ–7323-8/1/06/07  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwały nr XV/105/2007 z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr XL/306/2006 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Stare Sady.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 / pokój 102 / w terminie do dnia 4 stycznia 2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

20.11.2007  Protokół z prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach

17.10.2007 Znak sprawy: SIZP-341/21/2007
Odpowiedzi na pytania wykonawców
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki”
Numer ogłoszenia: 188601-2007; data zamieszczenia: 09.10.2007
Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki w odpowiedzi na zapytania dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki wyjaśnia:
Pytanie nr 1: "W celu określenia prawidłowej stawki podatku VAT, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, w jakiej części inwestycja związana jest z budownictwem mieszkaniowym, a w jakiej z budownictwem użytkowym".
Odpowiedź: "Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna będzie służyła do odprowadzenia ścieków komunalnych z zabudowy mieszkalnej w 100%".

26.09.2007 Obwieszczenie  Burmistrza Miasta Mikołajki o przeprowadzeniu rejestracji przedpoborowych w 2007 roku

26.09.2007 Ogłoszenie  Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w roku szkolnym 2007/2008 świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne Zełwągi.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 50/2007 z dnia 13 lipca 2007r. w dniu 16 lipca 2007 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania, przedstawionej kalkulacji kosztów zadania oraz czy spełnia ona wymogi określone w "Wytycznych dla oferenta".
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego Zełwągi.

20.09.2007 > ZARZĄDZENIE NR 69/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 13 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach

17.09.2007 Ogłoszenie  URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Inspektor ds. budownictwa, inwestycji rozwoju gospodarczego. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe - preferowane budownictwo, geodezja;
- znajomość ustaw o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o gospodarce nieruchomościami;
- praktyczna znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego; czytaj więcej >>

13.09.2007 Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU „ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY” ORGANIZOWANEGO PRZEZ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W ELBLĄGU (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem; wzór sprawozdania; wytyczne dla oferentów)

10.09.2007 Wyciąg z protokołu prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora CK Kłobuk w Mikołajkach.

02.08.2007 Ogłoszenie Burmistrz Miasta Mikołajki informuje, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadania gminy na rok 2007 z zakresu organizacji wypoczynku letniego - kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym wpłynęły trzy oferty:
1. Spółdzielczej Korporacji "Spólnota pracy" Spółdzielnia Osób Prawnych, ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa, Ośrodek Wypoczynkowy "Haranaś" ul. Wierch Buńdowy 11, 34-530 Bukowina Tatrzańska;
2. Uczniowskiego Klubu Sportowego "Hetman" w Baranowie, 11-730 Mikołajki;
3. Uczniowskiego Klubu Sportowego "Atos" Woźnice, Woźnice 11a, 11-730 Mikołajki;
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 44/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w dniu 2 lipca 2007 roku dokonała oceny złożonych ofert pod kątem kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania, przedstawionej kalkulacji kosztów, celowości itp.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy "Hetman" w Baranowie na kwotę 3.000 zł., ponieważ założone w niej cele i sposób ich realizacji najbardziej odpowiadają wymogom konkursu.

31.07.2007  ZARZĄDZENIE NR 54/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach. ( załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2007 - plik1, plik2, załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54/2007- plik1, plik2, plik3)

05.07.2007 Ogłoszenie Przedsiębiorco! Fundacja Rozwoju, kontynuując swoją działalność na rzecz pomocy Polakom w pozyskiwaniu środków unijnych, rozpoczyna realizację programu edukacyjnego dla polskich przedsiębiorców, który pomoże im skutecznie przygotować wniosek o wsparcie swoich planów inwestycyjnych. Główna uwaga poświecona zostanie Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 oraz Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województw 2007 - 2013.
Projekt rozpocznie się od cyklu szkoleń wstępnych, w trakcie których uczestnicy zostaną poinformowani o rodzajach programów pomocowych, rodzajach przedsięwziąć, które mogą być objęte wsparciem, metodologią przygotowania inwestycji i dokumentacji technicznej i finansowej.
Szkolenia rozpoczynają się na początku lipca br. w siedzibie Biura Zarządu Fundacji, przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie. Osoby zainteresowane będą informowane o terminie każdego szkolenia bezpośrednio. Szkolenie trwa ok. 5 godzin. Uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, napoje oraz obiad. Odpłatność za udział w szkoleniu to 50 złotych brutto od jednej osoby. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji www.fundacjarozwoju.pl lub pod numerem telefonu Działu Programowego Fundacji (022) 654 00 37 lub (022) 620 66 06

03.07.2007  Znak: GGR-7228/2/07  Ogłoszenie Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XII/76/2007 z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości na okres od 29 czerwca 2007r. do 30 lipca 2007r., że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach /pokój 110/ wyłożona jest dokumentacja dotycząca przejęcia na własność Gminy Mikołajki mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa .
Dokumentacja obejmuje działkę oznaczoną nr geod. 69 o pow. 1,2100 ha, położoną w obrębie Tałty, gm. Mikołajki, stanowiącą drogę.
Ewentualne zastrzeżenia należy składać na piśmie w sekretariacie tut. Urzędu (pokój 102) w terminie do dnia 30 lipca 2007 roku.

15.06.2007 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w roku szkolnym 2007/2008 świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

06.06.2007

Zawiadomienie o XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 13. czerwca 2007 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

01.06.2007 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu organizacji wypoczynku letniego - kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

30.05.2007  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Młodszy inspektor ds. księgowości podatkowej. Liczba lub wymiar etatu: 1. Wymagania niezbędne: wykształcenie magisterskie lub wyższe zawodowe - preferowana administracja, ekonomia... czytaj więcej

25.05.2007  Po przeprowadzonej procedurze konkursowej na stanowisko pracownika ds. podatków i opłat lokalnych Burmistrz Miasta Mikołajki podjął decyzję o zatrudnieniu Pani Agnieszki Ozygały.

22.05.2007  Po przeprowadzonej procedurze konkursowej na stanowisko podinspektora ds. księgowości Burmistrz Miasta Mikołajki podjął decyzję o zatrudnieniu Pani Grażyny Kłusek.

21.05.2007  Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych  Do konkursu ogłoszonego 26 kwietnia 2007 roku zgłosiło się osiem osób. Po przeprowadzonej ocenie formalnej ofert komisja oceniająca stwierdziła, że spełniają one kryteria formalne. Do rozmowy kwalifikacyjnej dnia 24 maja 2007 roku zakwalifikowano: Małgorzatę Aleksandrowicz, Małgorzatę Kalinowską, Magdalenę Natkaniec, Elżbietę Jolantę Ogonowską, Jolantę Beatę Oleszkiewicz, Agnieszkę Ozygałę, Sylwię Serowik, Agnieszkę Wołczek.

18.05.2007  OGŁOSZENIE Agencja Rynku Rolnego informuje, że udziela dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Informacje telefon (089)5354718, (089)5354723. olsztyn@arr.gov.pl 

16.05.2007  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwały nr VIII/39/2007 z dnia 26 marca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów miasta Mikołajki, położonych pomiędzy ul. Papieża Jana Pawła II i ul. Dybowską 
( działki o nr geod. 374, 372/1, 372/2, 372/3, 510, 371).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 / pokój 102 / w terminie do dnia 1 czerwca 2007 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

16.05.2007  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu organizacji zajęć i warsztatów artystyczno - teatralnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym wpłynęła jedna oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach na kwotę 5.500 zł.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 23/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r. w dniu 7 kwietnia 2007 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania, przedstawionej kalkulacji kosztów zadania oraz czy spełnia ona wymogi określone w "Wytycznych dla oferenta".
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.

11.05.2007  Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko podinspektora ds. księgowości  Do konkursu ogłoszonego 11 kwietnia 2007 roku zgłosiło się pięć osób. Po przeprowadzonej ocenie formalnej ofert komisja oceniająca stwierdziła, że spełniają one kryteria formalne. Do rozmowy kwalifikacyjnej dnia 16 maja 2007 roku zakwalifikowano: Małgorzatę Aleksandrowicz, Grażynę Kłusek, Jolantę Barbarę Misuro, Elżbietę Jolantę Ogonowską, Magdalenę Olszewską, Tadeusza Zawitowskiego.

11.05.2007  OGŁOSZENIE  Urząd Miasta i Gminy Mikołajki informuje o sprzedaży samochodu ciężarowego (specjalny pożarniczy marki ŻUK A15, o numerze rejestracyjnym NMR J998, rok produkcji samochodu 1986, przebieg pojazdu według odczytu licznika wynosi 9404 km, kolor czerwony, stan dobry). Samochód znajduje się w posiadaniu OSP Grabówka. Cena do uzgodnienia. 
Urząd Miasta i Gminy informuje o sprzedaży stacji przewoźnej typu GP 360 - Motorola. Cena do uzgodnienia.
Bliższych informacji o sprzedawanym samochodzie i stacji przekaźnikowej udziela: Pani Krystyna Domarad
(pod numerem telefonu 087 42 19 058 lub w pokoju nr 113 Urzędu Miasta i Gminy)
Prosimy o pisemne składanie ofert zawierających proponowaną cenę oraz dane kontaktowe (nazwę i adres oraz telefon kontaktowy oferenta) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach (pokój nr 102) lub
za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki.

30.04.2007  Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2007 roku Klubu Integracji Społecznej wpłynęła jedna oferta złożona przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych na kwotę 10.422,00 zł. (w budżecie Gminy Mikołajki na rok 2007 na realizację powyższego zadania przeznaczona była kwota w wysokości 15.000 zł.).
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 6/2007 z dnia 12 lutego 2007r. w dniu 22 marca 2007 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania, przedstawionej kalkulacji kosztów zadania oraz czy spełnia ona wymogi określone w "Wytycznych dla oferenta".
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Mikołajkach.

26.04.2007  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych. Liczba lub wymiar etatu: 1. Wymagania niezbędne: wykształcenie magisterskie lub wyższe zawodowe - preferowana administracja, ekonomia... czytaj więcej

25.04.2007 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu organizacji wypoczynku letniego - kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

24.04.2007

Zawiadomienie o X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. kwietnia 2007 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

23.04.2007  OGŁOSZENIE O KONKURSIE. BURMISTRZ MIASTA MIKOŁAJKI ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach

18.04.2007   Odpowiedź na pismo skierowane przez mieszkańców do Burmistrza Miasta.

11.04.2007  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. księgowości. Liczba lub wymiar etatu: 1. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe ekonomiczne - preferowana rachunkowość... czytaj więcej

11.04.2007 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2007 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu organizacji zajęć i warsztatów artystyczno-teatralnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania)

10.04.2007

Zawiadomienie o IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 13. kwietnia 2007 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

03.04.2007  Ogłoszenie  Znak: 190/TG/2007
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok informuje, że na terenie działania Rozdzielni Gazu Giżycko w dniach 10-12 kwietnia w Mikołajkach wykonane zostanie okresowe nawonienie (przewonienie) gazu ziemnego polegające na zwiększeniu środka nawaniającego w rozprowadzanym gazie. Wzrost intensywności zapachu gazu umożliwi wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci i instalacji gazowych. W związku z tym przewidujemy wzmożona ilość interwencji ze strony mieszkańców. Wszelkie informacje należy kierować pod numer telefonu Pogotowia Gazowego 992. Nadzór nad wyżej wymienionymi pracami prowadzi Rozdzielnia Gazu Giżycko, nr tel. 087 428 39 02.

27.03.2007  Ogłoszenie  Znak: PBI-7331/9P/07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
1. przebudowie po nowej trasie napowietrznej linii SN-15kV Mikołajki - Mrągowo 2x3xPAS/SAX-W 70mm2 dł. ok. 2,5 km oraz budowę linii kablowej SN 2x(3xXRUHAKXs120/50) dł. ok. 09 km na działkach nr: 161, 160, 159, 165, 162, 170, 171, 172/8, 172/18, 172/17, 172/14, 172/13, 172/24, 172/3, 172/2, 172/26, 172/27, 176, 178, 182, 186, 187, 190, 38/48, 38/37, 38/36, 38/35, 2/16, 2/15, 2/8, 3, 2/17, 2/13, 2/19, 2/20, 2/11, 5/11, 1/6, 1/10, 1/9, 2/5, 13/7 w obrębie miasta Mikołajki, oraz na działkach nr: 53/7, 46/52, 46/53, 46/54, 46/47, 46/13, 46/66, 52/1 w obrębie Prawdowo
2. przebudowie po nowej trasie napowietrznej linii SN-15 kV- odgałęzienie kier. Kulinowo (PAN)- 3xPAS/SAX-W 50 mm2dł. ok. 0,4km oraz budowie kablowej linii SN3xXRUHAKXs 50/25 dł. ok. 30m na działkach nr: 1063/2, 35, 82/17, 82/18, 82/12, 82/14, 82/40 Mikołajki 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 16 kwietnia 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel. 087-42-19-069).

23.03.2007

Zawiadomienie o VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 26. marca 2007 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

19.03.2007  Informacja: w dniu 22 marca 2007 roku o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach nastąpi otwarcie ofert na organizację w roku 2007 Klubu Integracji Społecznej. Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 6/2007 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 lutego 2007 roku w oparciu o Regulamin Pracy Komisji.

14.03.2007  OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK BIURA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

07.03.2007 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2007 zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

23.02.2007   O G Ł O S Z E N I E   OD DNIA 23 lutego 2007 r. DO ODWOŁANIA W ZWIĄZKU Z FALĄ SILNYCH MROZÓW BĘDĄ PEŁNIONE CAŁODOBOWE DYŻURY NIŻEJ PODANYCH SŁUŻB. W WYPADKU ZAISTNIENIA NAGŁYCH AWARII PROSZĘ DZWONIĆ POD NUMERY TELEFONÓW:
(087) 4216306 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW;
(087) 4216245 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH;
(087) 4216351 STRAŻ POŻARNA

21.02.2007  Ogłoszenie  Znak: PBI-7331/6P/07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24506 Mikołajki zlokalizowanej na wieży ciśnień, polegającej na rozbiórce istniejącego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego obok wieży ciśnień i posadowieniu na jego miejscu kontenera technologicznego z urządzeniami elektronicznymi oraz doprowadzeniu do niego drogi kablowej i przyłącza energetycznego wraz z linią zasilającą a także zdemontowaniu istniejących anten sektorowych i zawieszeniu nowych oraz dowieszeniu dwóch dodatkowych radiolinii na działce nr 386/8 przy ul. W. Prusa w Mikołajkach. 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 12 marca 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel. 087-42-19-069).

15.02.2007  Ogłoszenie  URZĄD MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA ORGANIZACJĘ W ROKU 2007 KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
I. Kwota środków przeznaczonych na realizację w/w zadania gminy w roku 2006 wynosi 15.000 zł.
II. Do konkursu mogą przystąpić: stowarzyszenia, fundacje lub osoby prawne posiadające odpowiednie zaplecze przystosowane do prowadzenia KIS oraz doświadczenie w realizacji podobnych projektów
III. Termin i miejsce składania ofert: 
1. Ofertę na realizację zadania należy składać w terminie do dnia 16 marca 2007 roku - do godz. 9.00
2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach - pokój nr 102  (DO POBRANIA:  zarządzenie Burmistrza Miasta Mikołajki, ogłoszenie, oferta, wytyczne do oferty, sprawozdanie)

13.02.2007   PPZ-7323-8/1/06/07 OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwały nr XL/306/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 /pokój 102/ w terminie do dnia 9 marca 2007 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

09.02.2007  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z 31 stycznia 2007 r.
Na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy z 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 1 ppkt 6 lit c Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości
informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które odbyły się w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r., oraz informację o miejscu, czasie i sposobie udostępniania ich do wglądu.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów przedkłada sprawozdanie finansowe organowi, któremu komitet złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu. Sprawozdania finansowe będą udostępniane do wglądu na wniosek zainteresowanych podmiotów zgodnie z art. 84b ust. 1 ww. ustawy w:
- Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie, 
al. Piłsudskiego 7/9 (gmach Urzędu Wojewódzkiego), pok. 255
- Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu,
ul. Wojska Polskiego 1 (gmach Urzędu Wojewódzkiego), pok. 29
codziennie - od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30 do:
- 12 marca br. komitety zobowiązane do złożenia
sprawozdania do 12.02.2007 r.
- 26 marca br. komitety zobowiązane do złożenia
sprawozdania do 26.02.2007 r.

09.02.2007  PBI-7331/5P/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art.61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie linii kablowej 0,4kV ze złączem kablowym stanowiącej zasilanie rezerwowe oczyszczalni ścieków i kotłowni na działce nr 106 przy ulicy Leśnej w Mikołajkach.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 22 lutego 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069). 

02.02.2007

Zawiadomienie o VI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 5. lutego 2007 roku o godz. 14ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

02.02.2007  PBI-7331/4P/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art.61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków na działkach nr 529/5, 529/18, 532/1, 533/2, 533/5, 533/7, 533/9, 533/, 401 w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Kajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 22 lutego 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069). 

31.01.2007  PBI-7331/8/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie drogi dojazdowej do działki 438 przez działki 3053 i 3054 obręb Tałty, gmina Mikołajki. 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 21 lutego 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel. 087-42-19-058).

31.01.2007  PBI-7331/6/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie drogi dojazdowej do działki 438 przez działkę 432/3 obręb Tałty, gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 21 lutego 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel. 087-42-19-058).

23.01.2007 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007 (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załacznik nr 1 do zarządzenia; załącznik nr 2 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania )

22.01.2007  PBI-7331/1P/07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z boiskiem i placem zabaw położonego na działce 126 w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 8 lutego 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069). 

22.01.2007  PBI-7331/2P/07  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art.61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie dodatkowego toru linii napowietrznej nn 0,4 kV przewodem AsXSn 4x70mm2 na odcinku od istniejącej stacji transformatowej nr 1-1192 do słupa nr 12/EPV-10,5/6, linii kablowej YAKY 4x70mm2 od słupa nr 12/EPV-10,5/6 do nowoprojektowanego złącza kablowo-pomiarowego położonego na działce 84/8 w obrębie miasta Mikołajki zasilającego budynek mieszkalny.

Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 8 lutego 2007r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 110 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-069). 

18.01.2007  Znak: OŚ. 7614/1/07  UWAGA PODMIOTY GOSPODARCZE z terenu Gminy Mikołajki
Minister Środowiska ogłosił 10. edycję Konkursu "Lider Polskiej Ekologii", celem którego jest promocja najlepszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz efektywnych działań na rzecz ochrony środowiska w Polsce. Termin nadsyłania zgłoszeń 31 stycznia 2007 r.
Bliższych informacji udziela:
Sekretariat konkursu, Instytut ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
40-844 Katowice, ul. Kossutha 6, tel.032 254-60-31 wew.136, strona internetowa www.liderpolskiejekologii.pl
e-mail: lider@ietu.katowice.pl 

15.01.2007

Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 19. stycznia 2007 roku o godz. 14ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

22.12.2006

Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29. grudnia 2006 roku o godz. 10ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

22.12.2006  Znak: GKM 7635/120/06  Z A W I A D O M I E N I E   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 20.12.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pani Barbary Borowy zam. Woźnice 26 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek wiąz o obwodzie pnia od 120 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 12/2 położonej w obrębie Woźnice gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 05.01.2007r. na godzinę 08.45. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

22.12.2006 Znak: GKM 7635/119/06  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Henryka Brodowskiego zam. Prawdowo 44 na wycinkę :
- 3 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia 60, 100 i 120 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 10 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodach pnia 130, 60, 106, 95, 110, 105, 110, 65, 115 i 110 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 10 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 130, 60, 75, 68, 84, 70, 55, 65 i 78 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 142 m² zakrzewień.
rosnących na działce o nr geod. 14/3 położonej w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

22.12.2006 Znak: GKM 7635/117/06  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Henryka Brodowskiego zam. Prawdowo 44 na wycinkę 6 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 210, 180, 180, 240, 190 i 190 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 56/2 położonej w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

22.12.2006 Znak: GKM 7635/116/06  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Dariusza Ponichtera zam. Kol. Mikołajki 4 na wycinkę :
- 2 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodach pnia 240 i 180 cm mierzonych na wysokość 130 cm, 
- 1 sztuki drzewa gatunek klon o obwodzie pnia 140 cm mierzonego na wysokość 130 cm
rosnących na działce o nr geod. 371/2 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

12.12.2006 Znak: GKM 7635/110/06  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Zbigniewa Witkowskiego zam. Górkło 19 na wycinkę 5 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia 103, 104, 68, 101 i 103 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 155/1 położonej w obrębie Górkło gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach. 

08.12.2006  Znak: GKM 7635/119/06 Z A W I A D O M I E N I E  o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 07.12.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Henryka Brodowski zam. Prawdowo 44 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunek wierzba, topola i brzoza o obwodach pnia od 60 do 90 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 14/3 położonej w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 15.12.2006r. na godzinę 08.45. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.12.2006  Znak: GKM 7635/118/06 Z A W I A D O M I E N I E  o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 07.12.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Dariusza Makulskiego zam. Mikołajki ul. Kościuszki 27 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 1 sztuki drzewa gatunek topola o obwodzie pnia 80 cm mierzonego na wysokość 130 cm, 
- 1 sztuki drzewa gatunek lipa o obwodzie pnia 140 mierzonego na wysokość 130 cm
rosnących na działce o nr geod. 172/2 położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Kolejowej. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 15.12.2006r. na godzinę 09.30. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.12.2006  Znak: GKM 7635/117/06 Z A W I A D O M I E N I E  o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 05.12.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Henryka Brodowski zam. Prawdowo 44 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia od 190 do 200 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 56/2 położonej w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 15.12.2006r. na godzinę 08.30.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

06.12.2006 Znak: GKM 7635/116/06  Z A W I A D O M I E N I E   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 30.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Dariusza Ponichtery zam. Kol. Mikołajki 4 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzewa gatunek wierzba o obwodzie pnia 240 i 180 cm mierzonego na wysokość 130 cm oraz 1 sztuki drzewa gatunek klon o obwodzie pnia 140cm rosnących na działce o nr geod. 371/2 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 08.12.2006r. na godzinę 08.30. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

06.12.2006 Znak: GKM 7635/111/06   Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Arkadiusza Witkowskiego zam. Górkło 19 na wycinkę 1 sztuki drzewa gatunek lipa o obwodzie pnia 306 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 136/1 położonej w obrębie Górkło gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

06.12.2006 Znak: GKM 7635/113/06   Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Adama Serowik zam. Kol. Mikołajki 17 na wycinkę :
- 9 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia 80, 74, 122, 102, 68, 77, 103, 98, 37 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia 70 i 60 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 6 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 84, 87, 102, 113, 110 i 112 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia 90 i 90 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodach pnia 50 i 35 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
rosnących na działce o nr geod. 231/1 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

04.12.2006 Znak: GKM 7635/115/06  Z A W I A D O M I E N I E   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 30.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pani Marii Kudosz zam. Lelek 6/3 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek lipa o obwodzie pnia ok. 100 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 1/109 położonej w obrębie Nowe Tałty gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 08.12.2006r. na godzinę 10.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

04.12.2006 Znak: GKM 7635/113/06  Z A W I A D O M I E N I E   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 20.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Adama Serowik zam. Kolonia Mikołajki 17 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 6 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia od 80 do 140 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia od 90 do 100 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 6 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia od 60 do 120 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia od 80 do 90 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodach pnia od 60 do 80 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
rosnących na działce o nr geod. 231/1 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 30.11.2006r. na godzinę 10.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

04.12.2006  PBI-7331/20P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Woźnice na działkach 649/188, 649/285, 649/81, 649/283, 649/277, 464/2, 58 w obrębie Woźnice gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 19 grudnia 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

01.12.2006  OŚ. 7625/14/06  O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 
73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mikołajki w terminie 14 dni, od dnia uznania jej za doręczoną zgodnie z art. 49 Kpa. tj. do dnia 14 grudnia 2006 roku. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Załącznik do decyzji OŚ. 7625/14/06

01.12.2006  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości BARANOWO oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości CUDNOCHY
Decyzja środowiskowych uwarunkowań.
- pozycje w wykazie 59/41

01.12.2006 

Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 5. grudnia 2006 roku o godz. 16ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

24.11.2006  Znak: GKM 7635/106/06 Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Zbigniewa Ponichtery zam. Mikołajki, ul. Ogrodowa 21 na wycinkę 1 sztuki drzew gatunek świerk o obwodzie pnia 60 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 321 położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Ogrodowej. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

24.11.2006  Znak: GKM 7635/104/06  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Stanisława Gąsiorowskiego zam. Mikołajki, ul. Ogrodowa 19 na wycinkę 1 sztuki drzew gatunek świerk o obwodzie pnia 44 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 320/1 położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Ogrodowej. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

23.11.2006 

Zawiadomienie o I sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 27. listopada 2006 roku o godz. 17ºº w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach

23.11.2006  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz.902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki decyzji na :
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością REMONDIS Mrągowo, ul. Lubelska 5
- pozycja w wykazie 58/40/06

23.11.2006  Znak: GKM 7635/113/06 Z A W I A D O M I E N I E   o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 20.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Adama Serowik zam. Kolonia Mikołajki 17 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 6 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia od 80 do 140 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia od 90 do 100 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 6 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia od 60 do 120 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia od 80 do 90 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodach pnia od 60 do 80 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
rosnących na działce o nr geod. 231/1 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 30.11.2006r. na godzinę 10.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.11.2006  Znak: GKM 7635/102/06 Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejon w Giżycku na wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej Nr 16 Mrągowo-Mikołajki-Orzysz we wsi Olszewo, tj. :
Lp. Nr drogi Gatunek drzewa Średnica pnia mierzona na wysokości 130 cm Lokalizacja
1. Droga Krajowa Nr 16 Klon 60 cm Km 239 + 880 Str. P
2. Droga Krajowa Nr 16 Lipa 50 cm Km 239 + 870 Str. P
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.11.2006 Znak: GKM 7635/111/06 Z A W I A D O M I E N I E   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 17.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Arkadiusza Witkowskiego zam. Górkło 19 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek lipa rosnącej na działce o nr geod. 136/1 położonej w obrębie Górkło gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 23.11.2006r. na godzinę 11.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.11.2006 Znak: GKM 7635/91/06 Z A W I A D O M I E N I E  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 10.10.2006r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Pana Waldemara Wilkowskiego zam. Tałty 11 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 120 sztuk drzew gatunek olcha,
- 70 sztuk drzew gatunek brzoza,
- 200 sztuk drzew gatunek osika 
rosnących na działkach o nr geod.100/2 i 100/3 położonych w obrębie Tałty gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 12.10.2006r. na godzinę 09.30. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.11.2006 Znak: GKM 7635/109/06 Z A W I A D O M I E N I E   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 17.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Andrzeja Krumin zam. Górkło 18 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 250, 230 i 180 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 166 położonej w obrębie Górkło gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 23.11.2006r. na godzinę 10.30. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

16.11.2006   Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Wniosek : o zmianę systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 1069/3108 "BARANOWO"- obręb Inulec, działka 28
Formularz A - pozycja w wykazie 57/18
Formularz E- pozycja w wykazie 57/1 - dotyczy raportu o oddziaływaniu na środowisko 

16.11.2006   Ogłoszenie Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki wniosku o :
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości spółce z ograniczoną odpowiedzialnością REMONDIS Mrągowo, ul. Lubelska 5
- pozycja w wykazie 55/17/06

15.11.2006   Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych obejmującego działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania

15.11.2006 Znak: GKM 7635/106/06 Z A W I A D O M I E N I E  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 08.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Zbigniewa Ponichtery zam. Mikołajki, ul. Ogrodowa 21 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew gatunek świerk o obwodzie pnia 60 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 321 położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Ogrodowej. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 16.11.2006r. na godzinę 09.15. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

15.11.2006 Znak: GKM 7635/104/06 Z A W I A D O M I E N I E  o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a 
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 08.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Stanisława Gąsiorowskiego zam. Mikołajki, ul. Ogrodowa 19 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew gatunek świerk o obwodzie pnia 44 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 320/1 położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Ogrodowej. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 16.11.2006r. na godzinę 09.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

15.11.2006 Znak: GKM 7635/107/06 Z A W I A D O M I E N I E  o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a
Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 15.11.2006r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Zygfryda Kloze zam. Olszewo 4 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew gatunek lipa o obwodzie pnia 194 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 102/3 położonej w obrębie Olszewo gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 23.11.2006r. na godzinę 10.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

15.11.2006  OŚ.7625/15/06 O B W I E S Z C Z E N I E  Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu antenowego na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 1069/3108 "BARANOWO" - obręb Inulec działka nr 28.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10 a , 01-230 Warszawa, pełnomocnikiem, którego jest Jacek Chabowski 
80-180 Gdańsk, ul. Piotrkowska 21/10.
Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje o wniosku i raporcie o oddziaływaniu na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz.57/18 / A-18 ; E-1/.
Informuje się, o:
· Możliwości zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
· Możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w terminie od 20 listopada 2006 roku do 11 grudnia 2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, pok. 4.

09.11.2006  OŚ. 7625/14/06 Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz..902 ze .zm./ w związku ze złożeniem przez "Środowisko" S.C. J.Giedziuszewicz, A. Grodzki, P.J. Kwiatkowski, A.J. Wróbel wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy, proszę o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację ww. inwestycji.
Teren objęty inwestycją nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

09.11.2006  OŚ. 7625/14/06 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wystąpieniu do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 
73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 

09.11.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia: Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem kołowym przy ulicy Kajki w Mikołajkach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
- pozycja w wykazie 56/39

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia: Postanowienia stosownych organów (Urząd Wojewódzki Olsztyn): uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji telefonii komórkowej PTK Centertel nr 3108 "Baranowo"
- pozycja w wykazie 53/37

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem kołowym przy ulicy Kajki w Mikołajkach.
- pozycja w wykazie 49/33, 50/34

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy.
- pozycja w wykazie 48/32, 51/37, 52/35

26.10.2006   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) Burmistrz Miata Mikołajki informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 3108 Baranowo zlokalizowanej na działce nr 28, obręb Inulec, gmina Mikołajki. Inwestorem będzie Spółka z o.o. PTK Centertel Warszawa, ul. Skierniewicka 10a.
- pozycja w wykazie 54/38/2006

26.10.2006   OŚ. 7625/14/06 Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 
Na niniejsze zażalenie służy stronom prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego postanowienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 02 listopada 2006 roku.

26.10.2006  PBI.7331-09DŚU/05/06 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1pkt 1 i oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. z 2000 roku Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Chabowskiego działającego w imieniu Polskiej Telefonii Komórkowej - Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Skierniewicka 10a w sprawie... czytaj dalej>>

26.10.2006  OŚ. 7625/14/06  Postanowienie. Na podstawie art.51,ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) kierując się kryteriami, o których mowa w art.51 ust.8 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz.2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów : 
· Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie - postanowienie z dnia 13.10.2006 roku Nr ZNS.431-181/2006) 
· Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - postanowienie z dnia 17.10.2006r. Nr ŚR. -6635- PP-126/06 
postanawiam:
nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji Stacji uzdatniania w wody w miejscowości Cudnochy gmina Mikołajki, obejmującego działki nr 73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo. 
z up. Burmistrza Sekretarz Gminy Joanna Wróbel

20.10.2006  PBI-7331-16P/05/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 110, 111/1, 112(droga krajowa nr 16), 227(droga gminna), 228(rów melioracyjny), 229, 269/11, 269/4, 269/7, 289(droga gminna) w obrębie Zełwągi w celu zasilenia nieruchomości "Pablo" Sp. z o.o. w Zełwągach 68.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 3 listopada 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

20.10.2006 

Zawiadomienie o XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 25. października 2006 roku o godz. 15ºº w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach

12.10.2006  OGŁOSZENIE Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( j. t. z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższego przedsięwzięcia :
Wniosek : o wydanie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości BARANOWO oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości CUDNOCHY.
- pozycja w wykazie 47/16

12.10.2006  OŚ. 7625/14/06   O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2006 roku nr 129, poz. 902 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował działki o numerach geodezyjnych : 73/1 - obręb Cudnochy, 16/2, 14/4, 15 - obręb Inulec,
79, 179/1, 154/1, 141, 47/1, 84, 38/1, 38/2, 40, 78, 265, 270/7, 270/8, 270/9, 270/10, 270/11, 270/12, 270/13, 270/14, 270/15, 270/16, 270/27, 270/26, 270/5, 270/17, 270/6, 270/23, 270/24, 270/25, 270/3, 270/18, 270/19, 270/20, 270/21, 270/22, 247/2,247/4, 247/9, 247/10, 247/11, 247/3, 247/5, 247/8, 247/6, 249, 179/2, 142/2, 182/1,188/2, 189, 271, 272, 150, 187/3, 165/2, 88/1, 73/1,73/2, 75/4, 77, 180/5,179/3, 169, 185/2,188/1, 57, 52/4, 157/7, 157/6, 157/1, 156/2, 145/1, 90/1, 80,83, 75/3, 181/4, 159, 72, 269, 157/4, 180/3, 180/4, 181/1, 182/2, 183, 181/3, 184, 185/3, 186, 187/1, 190/1, 190/2, 39, 188/4, 188/5, 48/1, 191, 165/1, 142/1, 54, 49/2, 44, 47/2, 55, 56/3, 49/1, 52/8, 52/9, 52/6, 52/2, 158/4, 158/3, 158/1, 157/2, 155, 153/2, 152/2, 152/4, 152/5, 147/3, 147/4, 147/7, 147/5, 147/6, 147/2, 145/2, 42,87, 3246/1, 3246/2, 81, 82, 89, 88/2, 86/2, 136/3, 136/2, 136/4, 86/1, 152/6, 156/3, 185/4 - obręb Baranowo 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pokój nr 4 w godz. 8oo - 14oo . Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone zgodnie z art. 49 Kpa, tj. do dnia 26 października 2006 roku.

12.10.2006   OŚ.7625/14/06
Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (j.t. z 2006 roku Nr 129, poz. 902) proszę o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy, a w przypadku opinii sugerującej potrzebę jego wykonania, o ustalenie zakresu raportu.
Przedsięwzięcie częściowo zawiera się w obszarze Natura 2000 "Puszcza Piska"/kod PLB 280008/ i Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

02.10.2006 Ogłoszenie  Zgodnie z art. 3 ust. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ) informuję, iż na terenie gminy Mikołajki znajdują się poniższe firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
a) firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny : 
REMONDIS MRĄGOWO Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo w dni robocze w godz. 8.00-14.00
b) zgłoszone punkty sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego :
Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna, ul. 3 Maja 6, Mikołajki - punkt sprzedaży Mikołajki, ul. Szkolna 6.

29.09.2006  PBI-7331-19P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
Budowie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo w gminie Mikołajki oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy w gminie Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

28.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Postanowienia stosownych organów o braku potrzeby sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem przy ulicy Kajki w Mikołajkach"
- pozycja w wykazie: 46.

25.09.2006 

Zawiadomienie o XLII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 29. września 2006 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

18.09.2006 OGŁOSZENIE Informuję, że została oddana do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości TAŁTY, w związku z tym osoby, które jeszcze nie dokonały włączenia swoich nieruchomości do sieci winny to uczynić do 8 października 2006 roku.
Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. z 2005 roku, Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Niedostosowanie się do terminu określonego wyżej spowoduje wydanie przez tut. Urząd decyzji nakazującej wykonanie obowiązku włączenia się do kanalizacji.

18.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4.
- pozycja w wykazie: 45.

18.09.2006  PBI-7331-18P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
modernizacji układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 na działkach o numerach ewidencyjnych 416/2, 207/54, 415, 417/3, 417/1, 418, 401, 428/8 położonych w obrębie miasta Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

13.09.2006  PBI-7331-17P/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie i modernizacji sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej i przyłączy abonenckich przy ul. Kolejowej, Ełckiej, Ogrodowej, Słonecznej i Kościuszki w Mikołajkach - rejon szafy 1C na działkach 231, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278/1, 279, 281, 282, 222, 220/4, 223, 220/2, 224/3, 224/4, 224/5, 164, 163/2, 163/3, 13/7, 13/5, 13/4, 141, 129/14, 128, 129/9, 126/3, 126/6, 126/5, 170, 162, 161, 163/4, 243/3, 301/1, 243/4, 243/2, 242, 241, 244/2, 248, 249, 250, 171 w obrębie miasta Mikołajki..
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

13.09.2006 

Zawiadomienie o XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 14. września 2006 roku o godz. 17ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wnioski: Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4 - w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
- pozycja w wykazie: 44.

08.09.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wnioski: Modernizacja układu tłocznego przepompowni ścieków P-15 wraz z dojazdem kołowym przy ulicy Kajki w Mikołajkach.
- pozycja w wykazie: 43.

08.09.2006 Znak: GGR- 7145/12/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

08.09.2006 Znak: GGR- 7145/10/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

08.09.2006 Znak: GGR- 7145/8/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

08.09.2006 Znak: GGR- 7145/7/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

07.09.2006  PBI-7331-105/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego oraz dobudowie przewodu oświetlenia drogowego na istniejących słupach na działkach numer 121/1, 120/2, 122 położonych w obrębie wsi Nowe Sady gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-104/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr 426/129, 426/130, 426/13, 426/141, 427/58, 430 położonych w obrębie wsi Stawek gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-103/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie kablowej linii oświetlenia drogowego na działce nr 213/18 położonej w obrębie miasta Mikołajki
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-102/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie kablowej linii oświetlenia drogowego na działce nr 14/8 położonej w obrębie wsi Faszcze-Kolonia gmina Mikołajki.
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-101/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr 77/3, 172, 173, 203 położonych w obrębie wsi Faszcze gmina Mikołajki. 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006  PBI-7331-100/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art. 61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie napowietrznej linii oswietlenia drogowego, budowie linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego, dobudowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr 1.126, 1/115, 1/125, 1/114, 1/109, 1/112, 1/119, 1/44, 1/5, 1/19, 1/31 położonych w obrębie wsi Lelek gmina Mikołajki. 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 27 września 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

07.09.2006 Ogłoszenie  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Tałty gmina Mikołajki
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz Uchwały NR XVII/85/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. Rady Miejskiej w Mikołajkach zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Tałty gmina Mikołajki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.09.2006 r. do 5.10.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mikołajkach w godz. od 800 do1500. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.09.2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mikołajkach o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Mikołajek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2006 r.

29.08.2006 

Po przeprowadzonej procedurze konkursowej na stanowisko ds. Budownictwa i Inwestycji podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Katarzyny Patermann. Uzasadnienie: Konkurs został ogłoszony 10 lipca 2006 roku. Do konkursu zgłosiły się 2 osoby. Po przeprowadzonej ocenie formalnej ofert komisja oceniająca stwierdziła że oferty spełniają kryteria formalne, w związku z czym zostały zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się 21 sierpnia 2006 roku o godzinie 13.00. Oboje kandydatów stawiło się na rozmowę. Przed przystąpieniem do rozmowy kandydaci odpowiedzieli pisemnie na test składający się z 12 pytań, który był podstawą przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja dokonała oceny testu oraz udzielonych odpowiedzi w związku z czym zaproponowała zatrudnienie na Stanowisku ds. Budownictwa i Inwestycji Panią Katarzynę Patermann. Na tej podstawie Burmistrz Miasta Mikołajki podjął decyzję o zatrudnieniu.

 

29.08.2006 

Zawiadomienie o XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 30. sierpnia 2006 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

11.08.2006 Informacja na temat pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy

11.08.2006 Znak: GGR- 7145/3/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

11.08.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
Budowa dwóch zbiorników na paliwo płynne realizowanych w ramach istniejącej stacji paliw zlokalizowanej w Mikołajkach przy ulicy Tałckiej 2, działka nr 139/5.
Inwestorem będzie Spółka z o.o. "Mikoznak", 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 20.
Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz. 42/29

10.08.2006 Informacja o pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, języków obcych i służb publicznych, przyznawanej przez Burmistrza Miasta Mikołajki w roku szkolnym 2006/2007...

10.08.2006  Znak sprawy: SIZP 341/15/06 Odpowiedzi na pytania wykonawców
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Tałtach.

04.08.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć:
Wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie Filia w Suwałkach Gospodarstwo Skarbu Państwa w Bystrym, 11-500 Giżycko - w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
- pozycja w wykazie: 40.
Decyzja - /wnioskodawca i sprawa jak wyżej/
- pozycja w wykazie: 41. 

02.08.2006 Znak: GGR- 72241/13/06  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

02.08.2006 Znak: GGR- 7145/06/06 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

02.08.2006 

Zawiadomienie o XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 04. sierpnia 2006 roku o godz. 9ºº w sali widowiskowej Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach 

20.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki informuje o podjęciu decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia: Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM "BT 4 4481 Hotel Gołębiewski" na działkach 50/2 i 52/1 położonych w obrębie Prawdowa. Inwestorem bedzie Polkomtel S.A. 22-676 Warszawa, ul. Postępu 3.
Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki pod poz. 39/27.

20.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
- pozycja w wykazie: 38.

13.07.2006  PBI-7331-71/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Na podstawie art.61.§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie odwodnienia linii kablowej YAKY 4x70mm2 na działce o nr ewid. 346/19 położonej przy ul. Złotych Kłosów miasta Mikołajki. 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 3 sierpnia 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

13.07.2006  PBI-7331-63/06  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na podstawie art. 61 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i art. 53 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:
budowie odwodnienia promenady nad jeziorem Mikołajskim na działkach o nr ewid. 427/15, 431/2, 402/3, 404/15, 410, 411/3, 413/20, 439/1, 445/26, 434, 443/2, 452 położonych w obrębie miasta Mikołajki 
Zainteresowane strony (właściciele działek) w terminie do dnia 2 sierpnia 2006r. mogą zapoznać się z wnioskowanym projektem inwestycji, otrzymać wyjaśnienia oraz wnieść swoje uwagi do wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki przy ul. Kolejowej 7 w pokoju nr 113 lub pod nr telefonu (tel.087-42-19-058).

11.07.2006 Ogłoszenie  Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK DO SPRAW BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

11.07.2006 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2006 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu organizacji działań na rzecz osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie wypoczynku letniego. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania )

11.07.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Wnioski o wydanie zezwoleń na: odbiór odpadów komunalnych; opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie: 36,37

05.07.2006 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej. 
 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm./ w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXXVII/272/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 49/2006 z dnia 4 lipca 2006 roku, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wytypowanej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Mikołajkach. 
Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 301/2 o pow. 324 m2 , położona w Mikołajkach, przy ul. Ogrodowej, opisana w KW 23129 - nabywcą jest Pan Zdzisław Bogusz, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 245.
Łączna wartość nieruchomości - 8.406,60 złotych w tym: przygotowanie dokumentacji - 280,60 złotych; podatek VAT - zgodnie z przepisami.
 Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. 
Po tym terminie, tj. 24 lipca 2006 roku zostanie spisany protokół z rokowań. Ceny zawarte w wykazie obowiązywać będą do dnia 31 marca 2007 roku. 
Uwaga: osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 - winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

30.06.2006 

Informuje się, że w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w biurze poselskim przy ul. Kolejowej 7 w Mikołajkach (pok. 109 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach) w godzinach od 13.00 do 15.00 pełnił będzie dyżur Poseł Zbigniew Włodkowski, natomiast w godzinach od 11.00 do 13.00 udzielane będą bezpłatne porady prawne przez prawnika.

27.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja: budowa odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim w mieście Mikołajki.
- pozycje w wykazie: 32/23

22.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Decyzja: budowa kolektora deszczowego z przykanalikami na drodze krajowej nr 16 relacji Mrągowo-Orzysz w miejscowości Zełwągi, Woźnice.
- pozycje w wykazie: 30/21 i 22/31

16.06.2006 Ogłoszenie  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :
Wnioski o wydanie zezwoleń na :
- odbiór odpadów komunalnych 
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie 18, 19, 20, 21, 22, 23 
Postanowienia (właściwych organów) :
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie 
- pozycje w wykazie 29
Decyzje na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- pozycje w wykazie 24,25,26,27,28

16.06.2006 

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne które odbędzie się dnia 21 czerwca 2006 roku o godzinie 18.oo w sali widowiskowej Centrum Kultury "KŁOBUK"

Burmistrz Miasta Mikołajki

16.06.2006 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2006. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania )

14.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7661/5/06. Niniejszym informuję, iż od 02.01.2006 roku do 15.06. 2006 zostały wydane poniższym firmom zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ;
1.WC Serwis Bańska, Kucharski sp. Jawna Zabrze, ul. Pod Borem 10 - termin obowiązywania 06.03.2006-05.03.2016 r.
2.TOI TOI Systemy Sanitarne sp. z o.o. w Warszawie Przedstawicielstwo w Giżycku, Bystry - termin obowiązywania 06.03.2006-05.03.2016 r.
3.Usługi Rolniczo - Handlowe Józef Szkulski, Mikołajki, ul. Ełcka 1 - termin obowiązywania 15.05.2006 - 15.05.2016 .
4.Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Mikołajki, 3 Maja 6 -
termin obowiązywania 15.06.2006 - 14.06.2016 r. 

14.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7660/18/06. Informacja dla właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, obiektu, miejsca zawierającego azbest.
Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 71, poz.649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca itp. obiektu zawierającego azbest przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów. Szczegółowy sposób postępowania w tej sprawie i terminy określa powołane wyżej rozporządzenie.

14.06.2006 Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko: Pracownika ds. budownictwa i inwestycji. Konkurs został ogłoszony 22 maja 2006 roku. Do konkursu zgłosiła się jedna osoba. Po przeprowadzonej ocenie formalnej oferty komisja oceniająca stwierdziła, że spełnia ona kryteria formalne. W związku z powyższym do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 20 czerwca br. o godzinie 13.00 zakwalifikowano Pana Krzysztofa Pieczyńskiego.

13.06.2006 

Uprzejmie informuje się, że dnia 19 czerwca 2006 roku w godzinach od 13.00 do 15.00 w biurze poselskim przy ul. Kolejowej 7 w Mikołajkach (pok. 109 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach) dyżur pełnił będzie Poseł Zbigniew Włodkowski, natomiast w godzinach od 11.00 do 15.00 udzielane będą bezpłatne porady prawne przez prawnika.

09.06.2006 Znak sprawy: OŚ.7660/16/06. Przypominam, że zgodnie z artykułem 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495) od 1 lipca br. sprzedawca detaliczny i hurtowy obowiązany jest przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Ponadto oczekuję do 1 lipca 2006 na informację wynikająca z art. 39 powołanej wyżej ustawy. 

Z up. Burmistrza
Joanna Wróbel
Sekretarz Gminy

08.06.2006 

Zawiadomienie o XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 14 czerwca 2006 roku o godz. 16ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

31.05.2006 OGŁOSZENIE. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późń. zm.) informuję o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Gminę Mikołajki poniższych przedsięwzięć :

Wnioski: Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej Nr 16 w miejscowości Woźnice - pozycja w wykazie 1 Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej Nr 16 w miejscowości Zełwągi - pozycja w wykazie 2
Budowa odwodnienia promenady na Jeziorem Mikołajskim - pozycja w wykazie 9 
Postanowienia (właściwych organów)
- budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej nr 16 w m. Woźnice - pozycje w wykazie 3, 6, 7, 
- budowa kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej nr 16 w m. Zełwągi - pozycje w wykazie 4, 5, 8
- odwodnienie promenady nad Jeziorem Mikołajskim - pozycje w wykazie 10, 11, 12

25.05.2006 > OGŁOSZENIE Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK DO SPRAW BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

17.05.2006 OBWIESZCZENIE. Znak sprawy: OŚ.7625/12/06. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 11/2006 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kolektora deszczowego z przykanalikami na odcinku drogi krajowej relacji Mikołajki-Orzysz w miejscowości Woźnice, na dz. nr 26/7, 26/5, 446 i 461.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Informacje o wniosku, postanowieniach organów opiniujących oraz postanowieniu organu prowadzącego postępowanie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. nr 4. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajki, ul. Kolejowej 7- pok. Nr 4 / od 16 maja do 06 czerwca 2006 roku/.

Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 16 maja do 06 czerwca 2006r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki oraz umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki.

17.05.2006 OBWIESZCZENIE. Znak sprawy: OŚ.7625/11/06 Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 11/2006 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kolektora deszczowego z przykanalikami na odcinku drogi krajowej relacji Mrągowo-Mikołajki w miejscowości Zełwągi, na dz. Nr 69/1, 69/3, 112 i 227.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Informacje o wniosku, postanowieniach organów opiniujących oraz postanowieniu organu prowadzącego postępowanie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, pok. nr 4. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajki, ul. Kolejowej 7- pok. Nr 4 / od 16 maja do 06 czerwca 2006 roku/.

Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 16 maja do 06 czerwca 2006r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki oraz umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki.

17.05.2006 Znak sprawy: SIZP 341/8/06 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego".
W związku z planowanym dniem wolnym od pracy w dniu 26.05.2006 roku
informujemy, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce i termin składania ofert:
A/ miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego (nr lokalu): 102
B/ termin składania ofert: 2006.05.29 godz. 10.00
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
A/ miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego (nr lokalu): 2
B/ termin otwarcia ofert: 2006.05.29 godz. 10.30

15.05.2006 

Uprzejmie informuje się, że dnia 22 maja 2006 roku w godzinach od 13.00 do 15.00 w biurze poselskim przy ul. Kolejowej 7 w Mikołajkach (pok. 109 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach) dyżur pełnił będzie Poseł Zbigniew Włodkowski.
Jednocześnie informuje się, iż w godzinach od 11.00 do 15.00 w siedzibie biura poselskiego udzielane będą bezpłatne porady prawne przez prawnika.

27.04.2006 > Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ogłasza otwarty konkurs na wykonanie w 2006 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu rozszerzenia oferty edukacji i rehabilitacji młodzieży z upośledzeniem umysłowym ( do pobrania: Zarządzenie Burmistrza, załącznik do zarządzenia, wytyczne dla oferentów, oferta, sprawozdanie)

27.04.2006  GGR- 72241/38/05/06
W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j.t. z dnia 7 czerwca 2000 roku Dz.U.Nr 46 poz. 543/ w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr. XXXV/259/2006 oraz XXXV/260/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 27 / 2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Mikołajki:
1. Udział w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 386/20 o pow. 597 m2, wynoszący 277/1000 części, położonej w Mikołajkach przy ul. Prusa, opisanej w KW 23126.
Powyższa nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołajki opisana jest jako teren usług z zielenią towarzyszącą.
Nabywcy: Państwo Elżbieta i Zdzisław Kulas- z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki o nr geod. 386/13.
Wartość udziałów w nieruchomości - 3.576,76 złotych, w tym: koszt przygotowania dokumentacji - 140,30 zł, podatek VAT - zgodny z przepisami
2. Udział w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 386/20 o pow. 597 m2, wynoszący 212/1000 części, położonej w Mikołajkach przy ul. Prusa, opisanej w KW 23126.
Powyższa nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołajki opisana jest jako teren usług z zielenią towarzyszącą.
Nabywcy: Państwo Teresa i Piotr Kwaśniewcy- z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki o nr geod. 386/13.
Wartość udziałów w nieruchomości - 2.770,40 złotych, w tym: koszt przygotowania dokumentacji - 140,30 zł, podatek VAT - zgodny z przepisami
Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Po tym terminie tj. po 17 maja 2006 roku zostanie sporządzony protokół z rokowań, będący podstawą do sporządzenia umowy notarialnej. Uwaga: osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34.ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winne składać wnioski w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.

24.04.2006 

Zawiadomienie o XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 28. kwietnia 2006 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

07.04.2006 > WYKAZ nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu.
Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / j.t. z dnia 7 czerwca 2000 roku Dz. U. Nr 46 poz. 543 / , podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, przeznaczonej do wydzierżawienia w formie przetargu - na okres trzech lat.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana /budynek szkieletowy o konstrukcji drewnianej, parterowy, niepodpiwniczony/ położony na działce oznaczonej nr geod. 57/5 o pow. 80 m2, położony w Mikołajkach na plaży miejskiej, objęta w KW 23126.
Powyższa nieruchomość, przeznaczona jest do wydzierżawienia pod działalność gospodarczą.
Zgodnie z §2 uchwały Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 grudnia 2002 roku wysokość czynszu dzierżawnego za grunty pod kioskiem, pawilonem, sklepem powinny wynosić rocznie za 1 m² nie mniej niż 12 zł. 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Po tym terminie tj. po 25 kwietnia 2006 roku zostanie ogłoszony przetarg.

05.04.2006 > PBI-7331-04DŚU/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 4/06 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie zbiorników na paliwo płynne oraz zbiornika na gaz na dz. nr ewid. 139/5 w obrębie Tałty gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza sie na okres 21 dni, od dnia 04 kwiecień 2006 r. do dnia 26 kwiecień 2006r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie BIP Gminy Mikołajki.

04.04.2006 

Po przeprowadzonej procedurze konkursowej na stanowisko ds. działalności gospodarczej, utrzymania porządku, koncesji i rozwiązywania problemów alkoholowych podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Alicji Lepczyńskiej. Uzasadnienie: Konkurs został ogłoszony 06 marca 2006 roku. Do konkursu zgłosiło się 7 osób. Po przeprowadzonej ocenie formalnej ofert komisja oceniająca stwierdziła że 3 oferty spełniały kryteria formalne, w związku z czym zostały zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się 31 marca o godzinie 9.00. Wszystkie kandydatki stawiły się na rozmowę. Przed przystąpieniem do rozmowy kandydatki odpowiedziały pisemnie na składający się z 12 pytań test, który był podstawą przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja dokonała oceny testu oraz udzielanych odpowiedzi, w związku z czym zaproponowała zatrudnienie na ww. stanowisku Pani Alicji Lepczyńskiej, która uzyskała najwiekszą liczbę punktów. Na tej podstawie Burmistrz Miasta Mikołajki podjął decyzję o zatrudnieniu na stanowisku ds. działalności gospodarczej, utrzymania porządku, koncesji i rozwiązywania problemów alkoholowych ww. kandydatki.

29.03.2006 > Informacja o wynikach konkursu na stanowisko pracownika biura Informacji Turystycznej. Konkurs został ogłoszony 27 stycznia 2006 roku. Do konkursu zgłosiły się trzy kandydatki. Po przeprowadzonej analizie złożonych ofert komisja oceniająca stwierdziła że: - wszystkie oferty spełniają kryteria formalne; - wszystkie kandydatki posiadają wykształcenie minimum średnie; - wykazały znajomość minimum jednego języka obcego. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Mikołajki podjął decyzję o zatrudnieniu na stanowisku pracownika biura IT następujące osoby: Aleksandrę Golda, Joannę Kosewską, Katarzynę Kornatowską.

29.03.2006 > Informacja o wynikach oceny formalnej ofert na stanowisko pracownika ds. działalności gospodarczej, utrzymania porządku, koncesji i rozwiązywania problemów alkoholowych. Konkurs został ogłoszony 06 marca 2006 roku. Do konkursu zgłosiło się siedem osób. Po przeprowadzonej ocenie formalnej ofert komisja oceniająca stwierdziła że trzy oferty spełniały kryteria formalne. W związku z powyższym do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 31 marca br. o godzinie 9.00 zakwalifikowano: Teresę Kołakowską, Sylwię Serowik, Alicję Lepczyńską.

29.03.2006 > PBI-7331-09DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 9/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci IDEA nr 3108 na wieży znajdującej się w m. Inulec, dz. nr 28.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 28 marca 2006 r. do dnia 19 kwietnia 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

29.03.2006 > PBI-7331-08DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 8/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM ,,BT 4 4481 Hotel Gołębiewski'' na dz. nr ewid. 50/2 i 52/1w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 27 marzec 2006 r. do dnia 18 kwiecień 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

29.03.2006 > PBI-7331-07DŚU/05/06 Obwieszczenie. Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Mikołajki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony pod Nr 7/2005 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM ,,BT 4 4251 Mikołajki'' na dz. nr ewid. 139/6 w obrębie Mikołajki.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, od daty podania do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7 - w pok. Nr 113. 
Informację wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 27 marzec 2006 r. do dnia 18 kwiecień 2006 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

24.03.2006 

Zawiadomienie o XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach, która odbędzie się 31. marca 2006 roku o godz. 15ºº w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

23.03.2006 > OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 5/4 nad jezi