strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > zarządzenia burmistrza
 

 

 

 

 

10.07.2024   Zarządzenie Nr 97/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
ogłoszenie,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

10.07.2024 Zarządzenie nr 93/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 lipca 2024r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w formie przetargu nieruchomości gminnej położonej w granicach obrębu geod. Górkło       pobierz

10.07.2024 Zarządzenie nr 82/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 maja 2024r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w formie przetargu nieruchomości gminnej położonej w granicach obrębu geod. Górkło       pobierz

08.07.2024 Zarządzenie nr 96/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. u. z 1990r. Nr 32, poz. 191 ze zm.)       pobierz

08.07.2024 Zarządzenie nr 88/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki       pobierz

08.07.2024 Zarządzenie nr 77/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 maja 202r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki       pobierz

04.07.2024 Zarządzenie nr 94/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych       pobierz

04.07.2024 Zarządzenie nr 92/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki       pobierz

04.07.2024 Zarządzenie nr 91/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej       pobierz

02.07.2024 Zarządzenie nr 89/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego       pobierz

01.07.2024 Zarządzenie nr 85/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń gospodarczych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mikołajki       pobierz

24.06.2024 Zarządzenie nr 84/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie       pobierz

24.06.2024 Zarządzenie nr 83/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach      pobierz

14.06.2024 Zarządzenie nr 81/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

07.06.2024 Zarządzenie nr 80/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na zapewnienie w 2024 roku bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki      pobierz

07.06.2024 Zarządzenie nr 76/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie      pobierz

07.06.2024 Zarządzenie nr 75/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach      pobierz

06.06.2024 Zarządzenie nr 78/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2024 roku wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

03.06.2024 Zarządzenie nr 68/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2024 roku zadania pn. „Aktywizacja kobiet z terenów wiejskich”      pobierz

22.05.2024 Zarządzenie nr 69/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na organizację w 2024 roku działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną      pobierz

22.05.2024 Zarządzenie nr 72/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz zasad jej stosowania      pobierz

22.05.2024 Zarządzenie nr 61/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

21.05.2024 Zarządzenie nr 70/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe      pobierz

17.05.2024 Zarządzenie nr 74/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 maja 2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie     pobierz

17.05.2024 Zarządzenie nr 73/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 maja 2024 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru     pobierz

17.05.2024  Zarządzenie nr 71/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17.05.2024 w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej podczas wyborów do PE w Gminie Mikołajki zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024   czytaj więcej

17.05.2024 Zarządzenie nr 73/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 maja 2024
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru     pobierz

08.05.2024  Zarządzenie nr 66/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 maja 2024 roku
w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości położonych w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki   czytaj więcej

08.05.2024  Zarządzenie nr 65/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 maja 2024 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie   czytaj więcej

08.05.2024  Zarządzenie nr 64/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 maja 2024 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach   czytaj więcej

08.05.2024  Zarządzenie nr 53/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 kwietnia 2024 roku
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Plac Wolności 14, obręb geod. Mikołajki   czytaj więcej

08.05.2024  Zarządzenie nr 52/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 kwietnia 2024 roku
w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki   czytaj więcej

07.05.2024  Zarządzenie nr 62/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia rekrutacji pracowników samorządowych na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru    czytaj więcej

07.05.2024  Zarządzenie nr 59/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w Gminie Mikołajki    czytaj więcej

26.04.2024  Zarządzenie nr 56/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 kwietnia 2024 roku
w sprawie wyznaczenia dnia 02 maja 2024 r. jako dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach    czytaj więcej

12.04.2024 Zarządzenie nr 50/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie      czytaj więcej; ogłoszenie

12.04.2024 Zarządzenie nr 51/2024  z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach      czytaj więcej; ogłoszenie

10.04.2024 Zarządzenie nr 49/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 kwietnia 2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2024 roku działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

10.04.2024 Zarządzenie nr 48/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 kwietnia 2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania pn. „Aktywizacja kobiet z terenów wiejskich” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

10.04.2024 Zarządzenie nr 44/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2024 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

10.04.2024  Zarządzenie nr 40/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 marca 2024 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2023 rok, sprawozdania z kształtowania się Wieloletniej Prognozy finansowej, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury KŁOBUK w Mikołajkach    czytaj więcej

04.04.2024  Zarządzenie nr 46/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2024 roku
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 398/2 o powierzchni 0,1232 ha położnej w granicach obrębu geod. Tałty    czytaj więcej

04.04.2024  Zarządzenie nr 42/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2024 roku
w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    czytaj więcej

04.04.2024  Zarządzenie nr 39/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 marca 2024 roku
w sprawie zmiany stawek w czynszu dla lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Mikołajki    czytaj więcej

04.04.2024  Zarządzenie nr 45/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 marca 2024 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Mikołajki na rok 2024   czytaj więcej

15.03.2024  Zarządzenie nr 36/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2024 roku
w sprawie wyznaczenia pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.   czytaj więcej

15.03.2024  Zarządzenie nr 35/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia dotacji na organizację i prowadzenie w 2024 roku punktu konsultacyjno - terapeutycznego w Gminie Mikołajki   czytaj więcej

07.03.2024  Zarządzenie nr 34/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 lutego 2024 roku
w sprawie udzielenia dotacji na utrzymanie obiektów sportowych w 2024 roku   czytaj więcej

04.03.2024  Zarządzenie nr 29/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 stycznia 2024 roku
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację i prowadzenie w 2024 roku punktu konsultacyjno – terapeutycznego w Gminie Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   czytaj więcej

04.03.2024  Zarządzenie nr 28/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki   czytaj więcej

04.03.2024  Zarządzenie nr 27/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 lutego 2024 roku
w sprawie: udzielenia dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki   czytaj więcej

29.02.2024  Zarządzenie nr 31/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26.02.2024 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki   czytaj więcej

21.02.2024  Zarządzenie nr 30/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13.02.2024 w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki   czytaj więcej

15.02.2024  Zarządzenie nr 26/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13.02.2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w Gminie Mikołajki   czytaj więcej

15.02.2024    Zarządzenie Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 25/2024 z dnia 09 lutego 2024r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu   czytaj więcej

26.01.2024 Zarządzenie nr 24/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na wykonanie zadania publicznego z zakresu utrzymania obiektów sportowych      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

26.01.2024 Zarządzenie nr 21/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 stycznia 2024r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 413/47 o powierzchni 0,0029 ha położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    pobierz

26.01.2024 Zarządzenie nr 2/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 02 stycznia 2024r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Mikołajki w 2024    pobierz

19.01.2024 Zarządzenie nr 168/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach    pobierz

19.01.2024 Zarządzenie nr 15/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mikołajkach, jej organizacji i trybu działania    pobierz

19.01.2024 Zarządzenie nr 14/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie w wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    pobierz

19.01.2024 Zarządzenie nr 13/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie w wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    pobierz

19.01.2024 Zarządzenie nr 12/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie w wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    pobierz

19.01.2024 Zarządzenie nr 11/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie w wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    pobierz

16.01.2024 Zarządzenie nr 18/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza - ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, klauzula RODO)

15.01.2024 Zarządzenie nr 16/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki    pobierz

15.01.2024 Zarządzenie nr 6/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, określenia przedmiotu, terminu i formy konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Mikołajki oraz określenia sezonu kąpielowego    pobierz, mapa

11.01.2024 Zarządzenie nr 159/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 grudnia 2023 r w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek budżetowych     pobierz

11.01.2024 Zarządzenie nr 9/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; klauzula RODO)

11.01.2024 Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; klauzula RODO)

11.01.2024 Zarządzenie nr 5/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 stycznia 2024 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 532/4 o powierzchni 0,0075 ha położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki    pobierz

11.01.2024 Zarządzenie nr 4/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 stycznia 2024 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 532/3 o powierzchni 0,0096 ha położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki    pobierz

09.01.2024 Zarządzenie nr 149/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach    pobierz

04.01.2024 Zarządzenie nr 3/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 03 stycznia 2024 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

03.01.2024 Zarządzenie nr 1/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dnia wolnego za 06 stycznia 2024 r. – Święto Trzech Króli przypadające w sobotę    pobierz

02.01.2024 Zarządzenie nr 166/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powołania dyrektora Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach z siedzibą w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6    pobierz

02.01.2024 Zarządzenie nr 167/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki    pobierz

29.12.2023 Zarządzenie nr 147/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia Procedury rekrutacji pracowników samorządowych na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach    pobierz

29.12.2023 Zarządzenie nr 164/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach    pobierz

29.12.2023 Zarządzenie nr 163/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 16 położonym w Baranowie obręb geod. Baranowo wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziału w elementach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 152/5
    pobierz

29.12.2023 Zarządzenie nr 162/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 16 położonym w Baranowie obręb geod. Baranowo wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziału w elementach wspólnych budynku i prawie własności działki  nr 152/5    pobierz

29.12.2023 Zarządzenie nr 152/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania samooceny w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mikołajki    pobierz

29.12.2023 Zarządzenie nr 151/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mikołajki    pobierz

29.12.2023 Zarządzenie nr 150/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach    pobierz

29.12.2023 Zarządzenie nr 146/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 330 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej    pobierz

29.12.2023 Zarządzenie nr 145/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego postępowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach    pobierz

29.12.2023 Zarządzenie nr 144/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia Planu działalności Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach na rok 2024 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie    pobierz

29.12.2023 Zarządzenie nr 143/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mikołajki    pobierz

21.12.2023 Zarządzenie nr 160/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia procedury uzyskania informacji oraz materiałów, dla których administratorem jest Gmina Mikołajki    pobierz

19.12.2023 Zarządzenie nr 155/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 grudnia 2023 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

19.12.2023 Zarządzenie nr 154/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05.12.2023 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

15.12.2023 Zarządzenie nr 161/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 grudnia 2023 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze    pobierz

14.12.2023 Zarządzenie nr 156/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 grudnia 2023 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku położonym w Baranowie 28, obręb geod. Baranowo    pobierz

14.12.2023 Zarządzenie nr 153/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki - Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Mikołajki z dnia 4 grudnia 2023 w sprawie powołania komisji inwentaryzacji i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w/ stanu na dzień 30.11.2023    pobierz

14.12.2023 Zarządzenie nr 148/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 listopada 2023 w sprawie częściowej zmiany Zarządzenia Nr 32/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz na wolne stanowisko kierowników gminnych jednostek organizacyjnych    pobierz

17.11.2023 Zarządzenie nr 138/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 listopada 2023 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości położonych w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    pobierz

17.11.2023 Zarządzenie nr 131/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 listopada 2023 w sprawie powołania konsultantów społecznych ds. realizacji inwestycji „Budowa wraz z niezbędną infrastrukturą stadionu wielofunkcyjnego oraz kompleksu wodno – rekreacyjnego i edukacyjnego w Mikołajkach” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych    pobierz

17.11.2023 Zarządzenie nr 137/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 listopada 2023 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości  położonych w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    pobierz

17.11.2023 Zarządzenie nr 136/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 listopada 2023 w sprawie sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 położonym przy ul. Dybowskiej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    pobierz

17.11.2023 Zarządzenie nr 135/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 listopada 2023 w sprawie udzielenia dnia wolnego za 11 listopada 2023 r. – Narodowe Święto Niepodległości przypadające w sobotę    pobierz

10.11.2023 Zarządzenie nr 130/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 listopada 2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego    pobierz

08.11.2023 Zarządzenie nr 129/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach z siedzibą w Mikołajkach    pobierz

08.11.2023 Zarządzenie nr 125/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 października 2023r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki do e-doręczeń    pobierz

02.11.2023 Zarządzenie nr 126/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 października 2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie w czasie jego nieobecności    pobierz

02.11.2023 Zarządzenie nr 120/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 września 2023r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

09.10.2023 Zarządzenie nr 121/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 6 października 2023r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

02.10.2023 Zarządzenie nr 118/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 września 2023r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    pobierz

29.09.2023 Zarządzenie nr 119/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 96/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach    pobierz

29.09.2023 Zarządzenie nr 116/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 września 2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej    pobierz

27.09.2023 Zarządzenie nr 112/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia z dnia 20 września 2023 w sprawie częściowej zmiany Zarządzenia Nr 102/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 03 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury „KŁOBUK” w Mikołajkach    pobierz

19.09.2023 Zarządzenie nr 107/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 września 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 44/24 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki     pobierz

07.09.2023 Zarządzenie nr 106/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 września 2023r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu RP, Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023     pobierz

07.09.2023 Zarządzenie nr 105/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 września 2023r. w sprawie powołania operatora obsługi informatycznej OKW nr 2 w Mikołajkach     pobierz

30.08.2023 Zarządzenie nr 104/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 sierpnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą     pobierz

30.08.2023 Zarządzenie nr 96/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 lipca 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach     pobierz

24.08.2023 Zarządzenie nr 102/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury „KŁOBUK” w Mikołajkach     pobierz

14.08.2023 Zarządzenie nr 97/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad dotyczących organizowania ogródków gastronomicznych na terenach będących własnością gminy Mikołajki     pobierz

04.08.2023 Zarządzenie nr 100/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 sierpnia 2023r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki     pobierz

04.08.2023 Zarządzenie nr 100/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 sierpnia 2023r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki     pobierz

04.08.2023 Zarządzenie nr 98/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 sierpnia 2023r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

04.08.2023 Zarządzenie nr 94/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 04 lipca 2023r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

03.08.2023 Zarządzenie nr 99/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 sierpnia 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Mikołajki w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru     pobierz

14.07.2023 Zarządzenie nr 95/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 lipca 2023r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

04.07.2023 Zarządzenie nr 92/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 04 lipca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora Ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mikołajkach, Komisji Rady, Jednostek Pomocniczych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, archiwum zakładowego i EZD w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru     pobierz

27.06.2023 Zarządzenie nr 91/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia negocjacji w celu wyboru operatora usług w zakresie gminnego transportu zbiorowego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych, którego organizatorem jest Gmina Mikołajki     pobierz

22.06.2023 Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki    (zarządzenie nr 89/2023, ogłoszenie o wynikach konkursu)

22.06.2023 Zarządzenie nr 88/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na organizację wypoczynku letniego kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2023     pobierz

07.06.2023 Zarządzenie nr 87/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 czerwca 2023r. w sprawie częściowej zmiany statutów sołectw (zarządzenie nr 87/2023, formularz zgłoszenia opinii)

01.06.2023 Zarządzenie nr 85/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego w budynku wpisanym do rejestru zabytków     pobierz

01.06.2023 Zarządzenie nr 84/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 maja 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 40/25 obręb geod. Mikołajki     pobierz

29.05.2023 Zarządzenie nr 83/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 maja 2023r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

29.05.2023 Zarządzenie nr 80/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 maja 2023r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu marki JOHN DEERE, numer rejestracyjny NMR 7E63     pobierz

29.05.2023 Zarządzenie nr 124/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” w Gminie Mikołajki     pobierz

25.05.2023 Zarządzenie nr 82/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 maja 2023r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. M.Kajki 31 w Mikołajkach, obręb geod. Mikołajki     pobierz

25.05.2023 Zarządzenie nr 81/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 maja 2023r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

22.05.2023 Zarządzenie nr 87/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie wdrożenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w UMiG Mikołajki     pobierz

19.05.2023 Zarządzenie nr 79/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 maja 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 199/10 położonej w Jorze Wielkiej obręb geod. Jora Wielka     pobierz

19.05.2023 Zarządzenie nr 77/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

17.05.2023 Zarządzenie nr 76/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 maja 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi     pobierz

12.05.2023 Zarządzenie nr 74/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 maja 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 94/8 obręb geod. Lubiewo     pobierz

12.05.2023 Zarządzenie nr 73/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 maja 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 260/34 obręb geod. Tałty     pobierz

12.05.2023 Zarządzenie nr 72/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 maja 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 37/1 obręb geod. Zełwągi      pobierz

12.05.2023 Zarządzenie nr 67/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie  wprowadzenia godzin pracy wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach      pobierz

12.05.2023 Zarządzenie nr 3/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, powołania członków komisji oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ogłoszonych w 2023 roku w ramach współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego      pobierz

26.04.2023 Zarządzenie nr 68/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki      pobierz

21.04.2023 Zarządzenie nr 65/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2023 (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

13.04.2023 Zarządzenie nr 62/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 6  kwietnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody a ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki      pobierz

13.04.2023 Zarządzenie nr 61/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 6 kwietnia 2023r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Prawdowie 18, obręb geod. Prawdowo      pobierz

11.04.2023 Zarządzenie nr 58/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 marca 2023r. w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego      pobierz

11.04.2023 Zarządzenie nr 53/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 marca 2023r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki      pobierz

06.04.2023 Zarządzenie nr 60/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2023r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki      pobierz

06.04.2023 Zarządzenie nr 59/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 marca 2023r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

06.04.2023 Zarządzenie nr 56/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 marca 2023r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

06.04.2023 Zarządzenie nr 55/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 marca 2023r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym w Baranowie 30A, obręb geod. Baranowo      pobierz

22.03.2023 Zarządzenie nr 52/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 marca 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości od osoby prawnej do gminnego zasobu      pobierz

22.03.2023 Zarządzenie nr 51/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 marca 2023r. w sprawie najmu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

22.03.2023 Zarządzenie nr 50/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 marca 2023r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

20.03.2023 Zarządzenie nr 49/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie planu kontroli w latach 2023-2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych      pobierz

20.03.2023 Zarządzenie nr 48/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 marca 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 2 położonym w Mikołajkach przy ul. Plac Kościelny oraz udziału w prawie własności działki oznaczonej nr geod. 184/34      pobierz

20.03.2023 Zarządzenie nr 46/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 marca 2023r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

20.03.2023 Zarządzenie nr 45/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 marca 2023r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. M.Kajki 10 w Mikołajkach, obręb geod. Mikołajki      pobierz

20.03.2023 Zarządzenie nr 44/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 marca 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 1391/2 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki      pobierz

15.03.2023 Zarządzenie nr 47/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru       pobierz

08.03.2023 Zarządzenie nr 43/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 6 marca 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 59/4 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki       pobierz

08.03.2023 Zarządzenie nr 41/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 172/8 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki       pobierz

08.03.2023 Zarządzenie nr 40/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 365/80 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki       pobierz

27.02.2023 Zarządzenie nr 39/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie użyczenia nieruchomości gminnych       pobierz

27.02.2023 Zarządzenie nr 38/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych       pobierz

22.02.2023 Zarządzenie nr 31/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. 3 Maja 14 w Mikołajkach       pobierz

22.02.2023 Zarządzenie nr 30/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym w Baranowie 30A, obręb geod. Baranowo       pobierz

22.02.2023 Zarządzenie nr 29/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku położonym w Baranowie 28, obręb geod. Baranowo       pobierz

22.02.2023 Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym w Baranowie 28, obręb geod. Baranowo       pobierz

21.02.2023 Zarządzenie nr 36/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie najmu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Mikołajki       pobierz

20.02.2023 Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki       pobierz

20.02.2023 Zarządzenie nr 26/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mikołajki na lata 2023-2025       pobierz

20.02.2023 Zarządzenie nr 25/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 lutego 2023r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki       pobierz

20.02.2023 Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10.02.2023r. w sprawie udzielenia dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki       pobierz

20.02.2023 Zarządzenie nr 23/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10.02.2023r. w sprawie udzielenia dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki       pobierz

20.02.2023 Zarządzenie nr 22/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10.02.2023r. w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w 2023 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach       pobierz

20.02.2023 Zarządzenie nr 21/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10.02.2023r. w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych zgłoszeń o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków       pobierz

20.02.2023 Zarządzenie nr 20/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 lutego 2023r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 1389/2 o powierzchni 0,0226 ha położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki       pobierz

10.02.2023 Zarządzenie nr 19/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10.02.2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki       pobierz

09.02.2023 Zarządzenie nr 18/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych w okresie od lutego 2023 roku do grudnia 2023 roku       pobierz   załącznik

02.02.2023 Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, określenia przedmiotu, terminu i formy konsultacji społecznych       pobierz   załącznik

24.01.2023 Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru     pobierz

23.01.2023 Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 stycznia 2023r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości położonych w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki        pobierz

23.01.2023 Zarządzenie nr 122/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 grudnia 2022r.  w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki        pobierz

19.01.2023 Zarządzenie nr 14/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 stycznia 2023, w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą        pobierz

19.01.2023 Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2023, w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Mikołajki w roku 2023        pobierz

19.01.2023 Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; klauzula RODO)

19.01.2023 Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; klauzula RODO)

19.01.2023 Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2023 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; klauzula RODO)

13.01.2023 Zarządzenie nr 12/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 stycznia 2023, w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki       pobierz

13.01.2023  Zarządzenie Nr 9/2023  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

09.01.2023 Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki       pobierz   załącznik 1  załącznik 2

09.01.2023 Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2023, w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki       pobierz

09.01.2023 Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2023, w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki       pobierz

12.12.2022 Zarządzenie nr 117/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 grudnia 2022, w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki       pobierz

12.12.2022 Zarządzenie nr 116/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 grudnia 2022, w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 582/2 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki       pobierz

09.12.2022 Zarządzenie nr 119/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 grudnia 2022, w sprawie najmu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Mikołajki       pobierz

08.12.2022 Zarządzenie nr 118/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 grudnia 2022, w sprawie powołania komisji inwentaryzacji i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 18.11.2022       pobierz

08.12.2022 Zarządzenie nr 114/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 listopada 2022, w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji osób z budynku UMiG Mikołajki na wypadek pożaru       pobierz

15.11.2022 Zarządzenie nr 98/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach       pobierz

18.10.2022 Zarządzenie nr 104/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki” w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 września 2021       pobierz

17.10.2022 Zarządzenie nr 103/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 października 2022r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki.       pobierz

11.10.2022 Zarządzenie nr 102/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 października 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołania komisji rekrutacyjnej       pobierz

10.10.2022 Zarządzenie nr 101/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 października 2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej      pobierz

16.09.2022 Zarządzenie nr 96/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 6 września 2022r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

12.09.2022 Zarządzenie nr 94/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz w sytuacji przekazania składników majątkowych do gminy      pobierz

24.08.2022 Zarządzenie nr 92/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. utrzymania zieleni i infrastruktury publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru      pobierz

12.08.2022 Zarządzenie nr 90/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 sierpnia 2022r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu marki SKODA KODIAQ      pobierz

12.08.2022 Zarządzenie nr 89/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 sierpnia 2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą      pobierz

12.08.2022 Zarządzenie nr 86/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

27.07.2022 Zarządzenie nr 79/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie nabycia nieruchomości od osoby prawnej do gminnego zasobu      pobierz

27.07.2022 Zarządzenie nr 72/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 czerwca 2022r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 22/5 położonej w Olszewie obręb geod. Olszewo      pobierz

27.07.2022 Zarządzenie nr 84/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 lipca 2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru      pobierz

19.07.2022 Zarządzenie nr 76/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 6 lipca 2022r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Szkoły Podstawowej w Woźnicach      pobierz

12.07.2022 Zarządzenie nr 80/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 lipca 2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego      pobierz

08.07.2022 Zarządzenie nr 75/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 lipca 2022r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

08.07.2022 Zarządzenie nr 74/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 lipca 2022r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Złotych Kłosów 14, obręb geod. Mikołajki      pobierz

15.06.2022 Zarządzenie nr 71/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 445/50 o powierzchni 0,0032 ha położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki      pobierz

15.06.2022 Zarządzenie nr 70/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie uchylenia paragrafu nr 2 Zarządzenia nr 73/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 września 2021      pobierz

15.06.2022 Zarządzenie nr 69/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki      pobierz

09.06.2022 Zarządzenie nr 67/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach z zajmowanego stanowiska      pobierz

09.06.2022 Zarządzenie nr 66/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie      pobierz

27.05.2022 Zarządzenie nr 62/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 225/4 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki      pobierz

27.05.2022 Zarządzenie nr 61/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie      pobierz

23.05.2022 Zarządzenie nr 58/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki      pobierz

12.05.2022 Zarządzenie nr 56/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań skierowanych do dzieci i młodziezy z niepełnosprawnoscią inetelktualną w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; klauzula RODO)

06.05.2022 Zarządzenie nr 52/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

06.05.2022 Zarządzenie nr 51/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 163/6 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki      pobierz

06.05.2022 Zarządzenie nr 50/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie      pobierz

06.05.2022 Zarządzenie nr 49/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu marki VW TRANSPORTER T5      pobierz

28.04.2022 Zarządzenie nr 48/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną      pobierz

28.04.2022 Zarządzenie nr 47/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną      pobierz

28.04.2022 Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych      pobierz

27.04.2022 Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki w 2022 roku (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej; klauzula RODO)

27.04.2022 Zarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację 78 Rajdu Polski w 2022 r. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; klauzula RODO)

27.04.2022 Zarządzenie nr 43/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej w Mikołajkach      pobierz

15.04.2022 Zarządzenie nr 42/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach      pobierz

15.04.2022 Zarządzenie nr 41/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie (DO POBRANIA: zarządzenie 41, załącznik do zarządzenia)

13.04.2022 Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 546/50 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki      pobierz

13.04.2022 Zarządzenie nr 39/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza - ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, klauzula RODO)

13.04.2022 Zarządzenie nr 38/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05.04.2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

13.04.2022 Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 marca 2022r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

23.03.2022 Zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 marca 2022r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Baranowie 25, obręb geod. Baranowo     pobierz

23.03.2022 Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 marca 2022r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Mikołajkach przy ul. H.Dąbrowskiego 4A, obręb geod. Mikołajki     pobierz

15.03.2022 Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 lutego 2022 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek budżetowych     pobierz

09.03.2022 Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie wynajęcia w drodze przetargu  lokalu użytkowego, przy ul. Plac Wolności 3, obręb Mikołajki     pobierz

16.02.2022 Zarządzenie nr 22/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, określenia przedmiotu, terminu i formy konsultacji społecznych     pobierz

08.02.2022 Zarządzenie nr 20/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 lutego 2022r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki      pobierz

08.02.2022 Zarządzenie nr 19/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 lutego 2022r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki      pobierz

08.02.2022 Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 lutego 2022r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki      pobierz

08.02.2022 Zarządzenie nr 16/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości położonych w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki      pobierz

01.02.2022 Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27.01.2022r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 320/3 o powierzchni 0,0132 ha położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki      pobierz

21.01.2022 Zarządzenie nr 12/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022     (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, klauzula RODO)

21.01.2022 Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, klauzula RODO)

21.01.2022 Zarządzenie nr 10/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, klauzula RODO)

21.01.2022 Zarządzenie nr 9/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2022 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, klauzula RODO)

11.01.2022 Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Mikołajki w roku 2022      pobierz

11.01.2022 Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki      pobierz

11.01.2022 Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Baranowie 29B, obręb geod. Baranowo      pobierz

11.01.2022 Zarządzenie nr 3/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym w Stawku 5, obręb geod. Tałty      pobierz

11.01.2022 Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Okrężnej 19, obręb geod. Mikołajki      pobierz

04.01.2022 Zarządzenie nr 1/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 stycznia 2022, w sprawie udzielenia dnia wolnego za 01 stycznia 2022 – Nowy Rok przypadający w sobotę      pobierz

29.12.2021 Zarządzenie nr 94/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 maja 2021r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

29.12.2021 Zarządzenie nr 93/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 grudnia 2021, w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Mikołajki w 2022 roku      pobierz

27.12.2021 Zarządzenie nr 85/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 grudnia 2021, w sprawie najmu części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mikołajki      pobierz

27.12.2021 Zarządzenie nr 92/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 grudnia 2021, w sprawie udzielenia dnia wolnego za 25 grudnia 2021 – pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypadający w sobotę      pobierz

16.12.2021 Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie częściowej zmiany numeracji porządkowej w miejscowości Stare Sady      pobierz

16.12.2021 Zarządzenie nr 87/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 36/2 położonej w granicach obrębu geod. Lubiewo      pobierz

09.12.2021 Zarządzenie nr 89/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31.10.2021      pobierz

09.12.2021 Zarządzenie nr 88/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą      pobierz

02.12.2021 Zarządzenie nr 84/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

02.12.2021 Zarządzenie nr 83/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Łabędzia 1B, obręb geod. Mikołajki      pobierz

01.10.2021 Zarządzenie nr 75/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 września 2021r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 445/46 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki     pobierz

24.09.2021 Zarządzenie nr 74/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 września 2021r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Prawdowie 18, obręb geod. Prawdowo oraz udziału w działce nr geod. 93/5 obręb geod. Prawdowo     pobierz

24.09.2021 Zarządzenie nr 73/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 września 2021r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Prawdowie 18, obręb geod. Prawdowo oraz udziału w działce nr geod. 93/5 obręb geod. Prawdowo     pobierz

24.09.2021 Zarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 września 2021r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Prawdowie 18, obręb geod. Prawdowo oraz udziału w działce nr geod. 93/5 obręb geod. Prawdowo     pobierz

24.09.2021 Zarządzenie nr 71/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 września 2021r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym w mikołajkach przy ul. Plac wolności 14, obręb geod. Mikołajki     pobierz

24.09.2021 Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 września 2021r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

10.09.2021 Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 09 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

08.09.2021 Zarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki     pobierz

11.08.2021 Zarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 sierpnia 2021r. w wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

11.08.2021 Zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. M.Kajki 38, obręb geod. Mikołajki oraz udziału w działce nr geod. 551/12 obręb geod. Mikołajki     pobierz

26.07.2021 Zarządzenie nr 60/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru     pobierz

20.07.2021 Zarządzenie nr 59/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Olszewie     pobierz

20.07.2021 Zarządzenie nr 58/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek budżetowych     pobierz

20.07.2021 Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

14.07.2021 Zarządzenie nr 55/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Plac Wolności 14, obręb geod. Mikołajki     pobierz

14.07.2021 Zarządzenie nr 54/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym w Baranowie 26, obręb geod. Baranowo     pobierz

14.07.2021 Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym w Baranowie 27, obręb geod. Baranowo     pobierz

07.07.2021 Zarządzenie nr 51/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05.07.2021 r. w sprawie ustalenia opłat za parkowanie pojazdów na placach gminnych     pobierz

18.06.2021 Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie nabycia nieruchomości od osoby prawnej do gminnego zasobu     pobierz

18.06.2021 Zarządzenie nr 48/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki     pobierz

18.06.2021 Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. Organizacja 77 Rajdu Polski     pobierz

10.06.2021 Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 08.06.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki    pobierz

27.05.2021 Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

27.05.2021 Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Koncesyjnej oraz przyjęcia Regulaminu postępowania o zawarcie umowy koncesji na „Świadczenie usług operatora na Przystani Portowej Mikołajki w Mikołajkach”    pobierz

27.05.2021 Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie udzielenie dotacji na wykonanie w 2021 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu    pobierz

27.05.2021 Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie udzielenie dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki    pobierz

27.05.2021 Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki    pobierz

27.05.2021 Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie udzielenie dotacji na prowadzenie w 2021 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterpaii w Zełwągach    pobierz

27.05.2021 Zarządzenie nr 42/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 maja 2021r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

27.05.2021 Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 maja 2021r. w sprawie zasad nadzoru włąścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Mikołajki    pobierz

19.05.2021 Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki    pobierz

18.05.2021 Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 maja 2021r. w sprawie udzielenia dnia wolnego za 1 maja 2021 – Święto Państwowe przypadające w sobotę    pobierz

18.05.2021 Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację 77 Rajdu Polski    pobierz

04.05.2021 Zarządzenie nr 36/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 maja 2021r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną    pobierz

04.05.2021 Zarządzenie nr 33/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w granicach obrębu geod. Górkło    pobierz

16.04.2021 Zarządzenie nr 32/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz na wolne stanowisko kierowników gminnych jednostek organizacyjnych    pobierz

16.04.2021 Zarządzenie nr 29/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia  1 kwietnia 2021 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki    pobierz

16.04.2021 Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 kwietnia 2021 r w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach    pobierz

26.03.2021 Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 marca 2021r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w granicach obrębu geod. Górkło    pobierz

26.03.2021 Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 marca 2021r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnych    pobierz

26.03.2021 Zarządzenie nr 24/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 marca 2021r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

08.03.2021 Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w latach 2021 - 2026 na terenie Gminy Mikołajki Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty)

08.02.2021 Zarządzenie nr 13/2021 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 4 lutego stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia Konsultacji społecznych, określenia przedmiotu, terminu i formy konsultacji społecznych    pobierz

08.02.2021 Zarządzenie nr 11/2021 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020r.    pobierz

27.01.2021 Zarządzenie nr 10/2021 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki    pobierz

21.01.2021  Zarządzenie Nr 8/2021  z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

21.01.2021  Zarządzenie Nr 7/2021  z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 188/7 położonej w Baranowie obręb geod. Baranowo    pobierz

21.01.2021 Zarządzenie nr 6/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 stycznia 2021 r w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru     czytaj więcej

21.01.2021  Zarządzenie Nr 5/2021  z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2021 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

21.01.2021  Zarządzenie Nr 4/2021  z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021    pobierz

21.01.2021  Zarządzenie Nr 3/2021  z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, powołania członków komisji oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ogłoszonych w 2021 roku w ramach współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego    pobierz

21.01.2021  Zarządzenie Nr 2/2021  z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych d projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od ulicy Papieża Jana Pawła II    pobierz

12.01.2021  Zarządzenie Nr 1/2021  z dnia 5 stycznia 2021, w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Mikołajki w 2021 roku    pobierz

12.01.2021  Zarządzenie Nr 117/2020  z dnia 31 grudnia 2020, w sprawie procedury kontroli finansowej dotyczącej wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków     pobierz

12.01.2021  Zarządzenie Nr 116/2020  z dnia 31 grudnia 2020 zmieniające Zarządzenie nr 87/2020 z dnia 07.10.2020     pobierz

12.01.2021  Zarządzenie Nr 115/2020  z dnia 31 grudnia 2020, w sprawie ustalenia zasad postępowania o zamówienia publiczne o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 PLN     pobierz

12.01.2021  Zarządzenie Nr 114/2020  z dnia 31 grudnia 2020, w sprawie powołania stałej komisji przetargowej     pobierz

12.01.2021  Zarządzenie Nr 113/2020  z dnia 31 grudnia 2020, w sprawie częściowej zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 112/06 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 grudnia 2006     pobierz

12.01.2021  Zarządzenie Nr 112/2020  z dnia 31 grudnia 2020, w sprawie częściowej zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych      pobierz

12.01.2021  Zarządzenie Nr 111/2020  z dnia 31 grudnia 2020, w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych oraz powołania komisji ds. likwidacji dokumentów     pobierz


2020

28.12.2020  Zarządzenie Nr 109/2020  z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie zmiany stawek czynszu dla lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Mikołajki    pobierz

28.12.2020  Zarządzenie Nr 108/2020  z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

28.12.2020  Zarządzenie Nr 104/2020  z dnia 10 grudnia 2020, w sprawie udzielenia dnia wolnego za 26 grudnia 2020 r – drugi dzień Bożego Narodzenia przypadające w sobotę    pobierz

28.12.2020  Zarządzenie Nr 101/2020  z dnia 30 listopada 2020, w sprawie wprowadzenia procedury wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki wyłonionej w celu współdziałania z pracodawcą przy wyborze instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym oraz powołania Komisji ds przeprowadzenia wyborów reprezentacji    pobierz

22.12.2020  Zarządzenie Nr 106/2020  z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacji i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30.11.2020   pobierz

22.12.2020  Zarządzenie Nr 105/2020  z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych przy ulicach Mrągowskiej i Warszawskiej w Mikołajkach   pobierz

10.12.2020  Zarządzenie Nr 103/2020  z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki   pobierz

10.12.2020  Zarządzenie Nr 102/2020  z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Warszawskiej 11, obręb geod. Mikołajki   pobierz

10.12.2020  Zarządzenie Nr 100/2020  z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki   pobierz

10.12.2020  Zarządzenie Nr 99/2020  z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki   pobierz

10.12.2020  Zarządzenie Nr 98/2020  z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki   pobierz

10.12.2020  Zarządzenie Nr 97/2020  z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    pobierz

10.12.2020  Zarządzenie Nr 96/2020  z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    pobierz

20.11.2020  Zarządzenie Nr 91/2020  z dnia 05 listopada 2020r. w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy UMiG w Mikołajkach    pobierz

20.11.2020  Zarządzenie Nr 87/2020  z dnia 07 października 2020r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta i Gminy Mikołajki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny    pobierz

28.10.2020  Zarządzenie Nr 89/2020 z dnia 20 października 2020r. w sprawie nabycia nieruchomości od osoby prawnej do gminnego zasobu    pobierz

15.10.2020  Zarządzenie Nr 80/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych    pobierz

12.10.2020  Zarządzenie Nr 82/2020 z dnia 30.09.2020r. w sprawie najmu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mikołajki    pobierz

09.10.2020  Zarządzenie Nr 85/2020 z dnia 1 października 2020r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr4 w budynku położonym w Stawku 5, obręb geod. Tałty    pobierz

09.10.2020  Zarządzenie Nr 84/2020 z dnia 1 października 2020r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku położonym w Baranowie 28, obręb geod. Baranowo    pobierz

09.10.2020  Zarządzenie Nr 83/2020 z dnia 1 października 2020r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

09.10.2020  Zarządzenie Nr 79/2020 z dnia 29 września 2020r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 328/25 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    pobierz

09.10.2020  Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 29 września 2020r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 328/24 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    pobierz

09.10.2020  Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od ulicy Papieża Jana Pawła II    pobierz

25.09.2020  Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 23 września 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność gminy Mikołajki    pobierz

18.09.2020  Zarządzenie Nr 77/2020 z dnia 1 września 2020r. w sprawie najmu w formie przetargu lokalu usługowego przy ul. Plac Wolności 3, w obrębie miasta Mikołajki    pobierz

15.09.2020  Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu :Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki    pobierz

15.09.2020  Zarządzenie Nr 74/2020 z dnia 14 września 2020r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach    pobierz

17.08.2020  Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie nabycia nieruchomości od osoby prawnej do gminnego zasobu    pobierz

17.08.2020  Zarządzenie Nr 68/2020 z dnia 31 lipca 2020 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Dybowskiej 4, obręb geod. Mikołajki    pobierz

17.08.2020  Zarządzenie Nr 67/2020 z dnia 31 lipca 2020 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Dybowskiej 4, obręb geod. Mikołajki    pobierz

17.08.2020  Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 31 lipca 2020 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Dybowskiej, obręb geod. Mikołajki    pobierz

17.08.2020  Zarządzenie Nr 64/2020 z dnia 31 lipca 2020 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym Baranowie 30A, obręb geod. Baranowo    pobierz

17.08.2020  Zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 31 lipca 2020 w sprawie  wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

21.07.2020  Zarządzenie Nr 61/2020 z dnia 21 lipca 2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru    pobierz

10.07.2020  Zarządzenie Nr 59/2020 z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

10.07.2020  Zarządzenie Nr 58/2020 z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej    pobierz

06.07.2020  Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020    pobierz

25.06.2020  Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32,
poz. 191 ze zm.)    pobierz

18.06.2020  Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020    pobierz

18.06.2020  Zarządzenie Nr 52/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020    pobierz

18.06.2020  Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy MIkołajki     pobierz   załącznik

09.06.2020  Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Mikołajkach przy ul. Kolejowej 3,obręb geod. Mikołajki    pobierz

09.06.2020  Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 3 czerwca 2020r. w  sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Złotych Kłosów 14, obręb geod. Mikołajki    pobierz

09.06.2020  Zarządzenie Nr 47/2020 z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. M.Kajki 41, obręb geod. Mikołajki    pobierz

09.06.2020  Zarządzenie Nr 46/2020  z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Plac Wolności 7, obręb geod. Mikołajki    pobierz

05.06.2020  Zarządzenie Nr 45/2020  z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie najmu nieruchomości zabudowanych stanowiącej własność Gminy Mikołajki    pobierz

05.06.2020  Zarządzenie Nr 44/2020  z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

20.05.2020 Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 maja 2020 roku w ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; wzór sprawozdania)

20.05.2020  Zarządzenie Nr 42/2020  z dnia 15 maja 2020r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 położonym przy ul. Dybowskiej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziału w elementach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 382/11    pobierz

20.05.2020  Zarządzenie Nr 41/2020  z dnia 15 maja 2020r. w sprawie uchylenia zarządzenia    pobierz

20.05.2020  Zarządzenie Nr 40/2020  z dnia 15 maja 2020r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 226/6 położonej w Zełwągach obręb geod. Zełwągi    pobierz

18.05.2020  Zarządzenie Nr 39/2020  z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnych położonych w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki    pobierz

18.05.2020  Zarządzenie Nr 38/2020  z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

18.05.2020  Zarządzenie Nr 37/2020  z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym w Baranowie 30B, obręb geod. Baranowo     pobierz

18.05.2020  Zarządzenie Nr 36/2020  z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 567/2 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki     pobierz

06.05.2020  Zarządzenie Nr 35/2020  z dnia 30.04.2020 zmieniające zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26.03.2020 r. w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy UMiG w Mikołajkach     pobierz

06.05.2020  Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 26.03.2020 zmieniające zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17.03.2020 r. w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy UMiG w Mikołajkach     pobierz

06.05.2020  Zarządzenie Nr 26/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17.03.2020 r. w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy UMiG w Mikołajkach     pobierz

30.03.2020  Zarządzenie Nr 27/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17.03.2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki     pobierz

26.03.2020  Zarządzenie Nr 30/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2020r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod.
296/11 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki     pobierz

26.03.2020  Zarządzenie Nr 29/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 marca 2020r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki     pobierz

26.03.2020  Zarządzenie Nr 25/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 marca 2020r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości gminnych położonych w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki     pobierz

18.03.2020  Zarządzenie Nr 24/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 marca 2020r.w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 ze zm.)     pobierz

18.03.2020 Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. Organizacja 77 Rajdu Polski (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o wynikach konkursu)

06.03.2020  Zarządzenie Nr 22/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 marca 2020r. w
sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki     pobierz

06.03.2020  Zarządzenie Nr 21/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 marca 2020r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki     pobierz

19.02.2020  Zarządzenie Nr 18/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc oraz określenia zasad wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz działek dróg wewnętrznych na prawach wyłączności pod lokalizację punktów handlowych     pobierz     1-załączniki graficzne    2-formularz wniosku    3-oświadczenie

13.02.2020  Zarządzenie Nr 17/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie w 2020 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu     pobierz

07.02.2020  Zarządzenie Nr 15/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację 77 Rajdu Polski     pobierz

05.02.2020  Zarządzenie Nr 14/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, określenia przedmiotu, terminu i formy konsultacji społecznych     pobierz

05.02.2020  Zarządzenie Nr 13/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej     pobierz

24.01.2020  Zarządzenie Nr 6/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 stycznia 2020r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. M.Kajki 31, obręb geod. Mikołajki     pobierz

16.01.2020  Zarządzenie Nr 10/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     pobierz

16.01.2020  Zarządzenie Nr 9/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na zebranie oraz opracowanie historii mieszkańców gminy Mikołajki "Ocalić od zapomnienia" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

16.01.2020  Zarządzenie Nr 8/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

16.01.2020  Zarządzenie Nr 5/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi    pobierz

16.01.2020  Zarządzenie Nr 11/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki    pobierz

15.01.2020  Zarządzenie Nr 4/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 stycznia 2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2020 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

15.01.2020  Zarządzenie Nr 3/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, powołania członków komisji oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ogłoszonych w 2020 roku w ramach współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego    pobierz

15.01.2020  Zarządzenie Nr 7/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 stycznia 2020 w sprawie: zmiany stawek czynszu dla lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Mikołajki    pobierz

14.01.2020  Zarządzenie Nr 1/2020  Burmistrza Miasta Mikołajki - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Mikołajki w 2020 roku   pobierz


2019

08.01.2020  Zarządzenie Nr 148/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie najmu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mikołajki    pobierz

08.01.2020  Zarządzenie Nr 147/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

08.01.2020  Zarządzenie Nr 144/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 290/7 położonej w Mikołajkach obręb geodezyjny Mikołajki    pobierz

19.12.2019  Zarządzenie Nr 143/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 grudnia 2019r w sprawie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mikołajki na lata 2020-2022    pobierz

19.12.2019  Zarządzenie Nr 142/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 grudnia 2019r w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki w dniu 24 grudnia 2019    pobierz

19.12.2019  Zarządzenie Nr 140/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 grudnia 2019r w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za garaże wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchmości Gminy Mikołajki    pobierz

13.12.2019  Zarządzenie Nr 137/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Mrągowskiej 3, obręb geod. Mikołajki na rzecz najemcy    pobierz

13.12.2019  Zarządzenie Nr 138/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie uchylenia zarządzenia     pobierz

13.12.2019  Zarządzenie Nr 136/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

11.12.2019  Zarządzenie Nr 139/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 grudnia 2019r w sprawie częściowej zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 112/06 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 grudnia 2006r     pobierz

11.12.2019  Zarządzenie Nr 135/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie najmu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

11.12.2019  Zarządzenie Nr 134/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie uchylenia zarządzenia     pobierz

28.11.2019  Zarządzenie Nr 131/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Warszawskiej 30, obręb geod. Mikołajki      pobierz

28.11.2019  Zarządzenie Nr 125/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki      pobierz

28.11.2019  Zarządzenie Nr 130/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Stawku 3, obręb geod. Tałty      pobierz

28.11.2019  Zarządzenie Nr 126/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

06.11.2019  Zarządzenie Nr 124/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 października 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 445/43 o powierzchni 0,0124 ha położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki      pobierz

25.10.2019  Zarządzenie Nr 123/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 października 2019r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego      pobierz

25.10.2019  Zarządzenie Nr 120/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 rok      pobierz

15.10.2019  Zarządzenie Nr 103/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości od osoby prawnej do gminnego zasobu      pobierz

04.10.2019  Zarządzenie Nr 121/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 października 2019r. w sprawie powołania stałej komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Mikołajki      pobierz

02.10.2019  Zarządzenie Nr 118/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 września 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 344/3 o powierzchni 0,0009 ha położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki      pobierz

02.10.2019  Zarządzenie Nr 118/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 września 2019r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 184/29 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki      pobierz

17.09.2019  Zarządzenie Nr 115/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 września 2019 roku w sprawie regulaminu przewozu uczniów szkół w Gminie Mikołajki      pobierz

17.09.2019  Zarządzenie Nr 114/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 września 2019r. w sprawie uchylenia zarządzenia       pobierz

17.09.2019  Zarządzenie Nr 110/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 września 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 219/11 o powierzchni 0,0165 ha położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki       pobierz

17.09.2019  Zarządzenie Nr 113/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 września 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 320/1 o powierzchni 0,0134 ha położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki       pobierz

02.09.2019  Zarządzenie Nr 107/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie       pobierz

29.08.2019  Zarządzenie Nr 108/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mikołajki za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach     pobierz   część opisowa

23.08.2019  Zarządzenie Nr 105/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły podstawowej      pobierz

16.08.2019  Zarządzenie Nr 104/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie      pobierz

13.08.2019  Zarządzenie Nr 101/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 sierpnia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej      pobierz

13.08.2019  Zarządzenie Nr 99/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 sierpnia 2019r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

07.08.2019  Zarządzenie Nr 100/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły podstawowej      pobierz

30.07.2019  Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego     pobierz

30.07.2019  Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie     pobierz

15.07.2019  Zarządzenie Nr 95/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły podstawowej      pobierz

15.07.2019  Zarządzenie Nr 94/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki   pobierz

08.07.2019  Zarządzenie Nr 93/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną   pobierz

01.07.2019  Zarządzenie Nr 91/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 81/45 położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki   pobierz

01.07.2019  Zarządzenie Nr 90/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 364/3 położonej w Zełwągach obręb geod. Zełwągi   pobierz

01.07.2019  Zarządzenie Nr 89/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 342/10 o powierzchni 0,0020 ha położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki   pobierz

26.06.2019  Zarządzenie Nr 92/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie   pobierz   ogłoszenie do zarządzenia

19.06.2019  Zarządzenie Nr 80/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 maja 2019r.w sprawie uchylenia zarządzenia   pobierz

19.06.2019  Zarządzenie Nr 84/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 czerwca 2019r.
w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

19.06.2019  Zarządzenie Nr 88/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Pana Jacka Mirosława Kiśluka ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie      pobierz

18.06.2019  Zarządzenie Nr 86/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły podstawowej      pobierz

04.06.2019  Zarządzenie Nr 83/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 maja 2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt w UMiG Mikołajki oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru      pobierz

31.05.2019  Zarządzenie Nr 79/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 maja 2019r. w sprawie częściowej zmiany Zarządzenia Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych nr geod. 37, 38 i 39/2 o łącznej powierzchni całkowitej 1,3400 ha położonych w Woźnicach obręb geodezyjny Woźnice      pobierz

31.05.2019  Zarządzenie Nr 78/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną      pobierz

31.05.2019  Zarządzenie Nr 77/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 maja 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych      pobierz

17.05.2019  Zarządzenie Nr 74/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 maja 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Plac Wolności 14, obręb geod. Mikołajki      pobierz

17.05.2019  Zarządzenie Nr 75/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 maja 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Plac Wolności 11, obręb Mikołajki      pobierz

17.05.2019  Zarządzenie Nr 73/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 maja 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. 3 Maja 20, obręb Mikołajki      pobierz

17.05.2019  Zarządzenie Nr 76/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 maja 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 13 położonym w Olszewie, obręb Olszewo      pobierz

17.05.2019  Zarządzenie Nr 72/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły podstawowej      pobierz

10.05.2019 Zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

07.05.2019  Zarządzenie Nr 69/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 maja 2019 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. ochrony środowiska w UMiG Mikołajki oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru      pobierz

07.05.2019  Zarządzenie Nr 68/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

24.04.2019  Zarządzenie Nr 66/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w UMiG w dniu 19 kwietnia 2019      pobierz

24.04.2019  Zarządzenie Nr 65/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w Mikołajkach obręb geodezyjny Mikołajki      pobierz

24.04.2019  Zarządzenie Nr 62/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 kwietnia 2019r.w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 27/2 o powierzchni całkowitej 0,1943 ha położonej w Olszewie obręb geod. Olszewo     pobierz

24.04.2019  Zarządzenie Nr 61/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w Mikołajkach obręb geodezyjny Mikołajki      pobierz

15.04.2019  Zarządzenie Nr 57/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki      pobierz

15.04.2019  Zarządzenie Nr 56/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych nr geod. 348/48 o powierzchni 0,0042 ha, 348/50 o powierzchni 0,0021 ha, 348/51 o powierzchni 0,0015 ha położonych w Mikołajkach obręb geodezyjny Mikołajki      pobierz

15.04.2019  Zarządzenie Nr 55/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obrębie Mikołajki      pobierz

15.04.2019  Zarządzenie Nr 54/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonych nr geod. 16/2 i 16/3 o łącznej powierzchni całkowitej 0,1000 ha położonych w Grabówce obręb geod. Grabówka      pobierz

11.04.2019  Zarządzenie Nr 60/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły podstawowej      pobierz

11.04.2019  Zarządzenie Nr 58/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach      pobierz

05.04.2019  Zarządzenie Nr 53/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości od osoby prawnej do gminnego zasobu     pobierz

05.04.2019  Zarządzenie Nr 51/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 138/20 o powierzchni całkowitej 0,1698 ha położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki     pobierz

05.04.2019  Zarządzenie Nr 49/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w Mikołajkach obręb geodezyjny Mikołajki     pobierz

05.04.2019  Zarządzenie Nr 46/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2018 rok, sprawozdania z WPF, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego CK Kłobuk w Mikołajkach     pobierz

05.04.2019  Zarządzenie Nr 52/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach     pobierz

28.03.2019  Zarządzenie Nr 44/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 marca 2019r. w sprawie udzielenia dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną     pobierz

28.03.2019  Zarządzenie Nr 43/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 marca 2019r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie w 2019 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z z zakresu kultury fizycznej i sportu     pobierz

28.03.2019  Zarządzenie Nr 42/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 marca 2019r.w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą prawną     pobierz

28.03.2019  Zarządzenie Nr 45/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 marca 2019r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości gminnej położonej w Mikołajkach obrębie Mikołajki     pobierz

21.03.2019  Zarządzenie Nr 40/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie najmu w formie bezprzetargowej lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności 3, w obrębie miasta Mikołajki     pobierz

21.03.2019  Zarządzenie Nr 39/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 marca 2019r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły podstawowej     pobierz

21.03.2019  Zarządzenie Nr 38/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2019r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w Mikołajkach obręb geodezyjny Mikołajki     pobierz

13.03.2019  Zarządzenie Nr 35/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2019r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 157/17 o powierzchni 0,0086 ha położonej w Baranowie obręb Baranowo     pobierz

13.03.2019  Zarządzenie Nr 18/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za garaże wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mikołajki     pobierz

13.03.2019  Zarządzenie Nr 17/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń gospodarczych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mikołajki    pobierz

08.03.2019  Zarządzenie Nr 37/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 88 marca 2019r. w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w 2019 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom    pobierz

08.03.2019  Zarządzenie Nr 36/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2019r. w sprawie udzielenia dotacji na działalni na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki    pobierz

08.03.2019  Zarządzenie Nr 34/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 marca 2019r. w sprawie udzielenia dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki    pobierz

08.03.2019  Zarządzenie Nr 33/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach    pobierz

08.03.2019  Zarządzenie Nr 32/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły podstawowej    pobierz

27.02.2019  Zarządzenie Nr 31/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawonością intelektualną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

27.02.2019  Zarządzenie Nr 27/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

27.02.2019  Zarządzenie Nr 15/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia dotacji na wykonanie w 2019 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu    pobierz

27.02.2019  Zarządzenie Nr 14/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: udzielenia dotacji na prowadzenie w 2019 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach    pobierz

27.02.2019  Zarządzenie Nr 30/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach    pobierz

27.02.2019  Zarządzenie Nr 29/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły podstawowej    pobierz

18.02.2019  Zarządzenie Nr 26/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, zmienionego Zarządzeniem Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych    pobierz

18.02.2019  Zarządzenie Nr 25/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej    pobierz

12.02.2019 Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

12.02.2019 Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

12.02.2019 Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2019 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

11.02.2019  Zarządzenie Nr 16/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 lutego 2019
w rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego    pobierz

11.02.2019  Zarządzenie Nr 13/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 stycznia 2019
w sprawie powołania komisji przetargowej    pobierz

08.02.2019  Zarządzenie Nr 24/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 6 lutego 2019
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zarządzania drogami oraz utrzymania obiektów i infrastruktury publicznej w UMiG Mikołajki oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru    pobierz

08.02.2019  Zarządzenie Nr 23/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 6 lutego 2019
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. promocji, turystyki, kultury i sportu w UMiG Mikołajki oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru    pobierz

08.02.2019  Zarządzenie Nr 15/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie w 2019 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu    pobierz

08.02.2019  Zarządzenie Nr 14/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w 2019 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach    pobierz

25.01.2019  Zarządzenie Nr 12/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 stycznia 2019
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali    pobierz

25.01.2019  Zarządzenie Nr 4/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2019
w sprawie przekazania okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych    pobierz

24.01.2019  Zarządzenie Nr 9/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 stycznia 2019
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki     pobierz

11.01.2019 Zarządzenie nr 7/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

11.01.2019 Zarządzenie nr 6/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

09.01.2019  Zarządzenie Nr 5/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, powołania członków komisji oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ogłoszonych w 2019 roku w ramach współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego     pobierz

09.01.2019  Zarządzenie Nr 3/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia dnia 7 stycznia 2019
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie w 2019 roku     pobierz

09.01.2019  Zarządzenie Nr 2/2019  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2019
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Mikołajki w 2019 roku     pobierz


2018

09.01.2019  Zarządzenie Nr 139/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28.12.2018r. w sprawie powołania Inspektora Danych i Administratora Systemów Informatycznych w UMiG w Mikołajkach     pobierz

09.01.2019  Zarządzenie Nr 138/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28.12.2018r. w sprawie wdrożenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w UMiG Mikołajki   pobierz

09.01.2019  Zarządzenie Nr 137/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki na rzecz PGE Dystrybucja Spółki akcyjnej z siedzibą w Lublinie     pobierz

09.01.2019  Zarządzenie Nr 136/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 grudnia 2018r.
w sprawie powołania powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w UMiG Mikołajki     pobierz

09.01.2019  Zarządzenie Nr 135/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 grudnia 2018r.
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych w UMiG Mikołajki     pobierz

09.01.2019  Zarządzenie Nr 134/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 grudnia 2018r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w UMiG Mikołajki     pobierz

18.12.2018  Zarządzenie Nr 133/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 grudnia 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mikołajki na 2018 rok     pobierz

13.12.2018  Zarządzenie Nr 132/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 grudnia 2018r.
w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

13.12.2018  Zarządzenie Nr 131/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty obręb Tałty gmina Mikołajki     pobierz

07.12.2018  Zarządzenie Nr 129/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mikołajki     pobierz

30.11.2018  Zarządzenie Nr 130/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 listopadap 2018r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31.10.2018     pobierz

02.11.2018  Zarządzenie Nr 126/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 października 2018r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. 3 Maja 1, obręb Mikołajki     pobierz

02.11.2018  Zarządzenie Nr 125/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 października 2018r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Łabędzia 1B, obręb Mikołajki     pobierz

02.11.2018  Zarządzenie Nr 124/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 października 2018r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Złotych Kłosów 14, obręb Mikołajki     pobierz

02.11.2018  Zarządzenie Nr 123/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 października 2018r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Orzyszowej 7, obręb Mikołajki     pobierz

02.11.2018  Zarządzenie Nr 122/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 października 2018r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku położonym w Mikołajkach przy ul. Złotych Kłosów 14, obręb Mikołajki     pobierz

02.11.2018  Zarządzenie Nr 121/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 października 2018r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

26.10.2018  Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 października  2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mikołajki na 2018 rok     pobierz

03.10.2018  Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki     pobierz

03.10.2018  Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 września 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mikołajki na 2018 rok     pobierz

03.10.2018  Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 października 2018 w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji osób z budynku UMiG Mikołajki na wypadek pożaru     pobierz

02.10.2018  Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki     pobierz

02.10.2018  Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej i ustalenia planu kont dla realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na podstawie umowy nr DFS-II-7211-1811/18     pobierz

02.10.2018  Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 września 2018r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej wydatków finansowanych z dotacji na zadania w zakresie ćwiczeń obronnych i akcji kurierskiej na podstawie umowy nr ZK-III.662.23.2018     pobierz

21.09.2018  Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 września 2018r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych nr geod. 328/4 i 328/16 o łącznej powierzchni 0,0627 ha położonych w Mikołajkach obręb geodezyjny Mikołajki     pobierz

18.09.2018  Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 września 2018r. w sprawie  nabycia od osoby prawnej do gminnego zasobu, nieruchomości oznaczonej nr geod. 427/12 położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki     pobierz

13.09.2018  Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 września 2018r. w sprawie  powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły podstawowej     pobierz

05.09.2018  Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą     pobierz

29.08.2018  Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej     pobierz

24.08.2018  Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację 75 Rajdu Polski     pobierz

10.08.2018  Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie  komisji przetargowej     pobierz

10.08.2018  Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie  Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego     pobierz

09.08.2018  Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Żłobka Samorządowego "Promyk" w Mikołajkach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru     pobierz

06.08.2018  Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w UMiG Mikołajki     pobierz

06.08.2018  Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą     pobierz

02.08.2018  Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w UMiG Mikołajki     pobierz

02.08.2018  Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 349/73 o powierzchni 0,0045 ha położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki     pobierz

26.07.2018  Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

26.07.2018  Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

26.07.2018  Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 lipca 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 maja 2017r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną     pobierz

19.07.2018  Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej i ustalenia planu kont dla operacji pt. „XI Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie” realizowanej z udziałem środków Unii Europejskiej w zakresie działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00045-6523.2-SW1410076/17/18     pobierz

19.07.2018  Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie rozszerzenia symboli klasyfikacyjnych i utworzenia nowych grup spraw     pobierz

13.07.2018  Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej     pobierz

13.07.2018  Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości gminnych     pobierz

13.07.2018  Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 543/5 położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki wraz z udziałem w działce oznaczonej nr geod. 543/4 oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości     pobierz

10.07.2018  Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

06.07.2018  Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mikołajki     pobierz

06.07.2018  Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 czerwca 2018 w sprawie udzielenia dotacji na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach     pobierz

21.06.2018  Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Mikołajki     pobierz

20.06.2018  Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 157/17 o powierzchni 0,0086 ha położonej w Baranowie obręb Baranowo     pobierz

20.06.2018  Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 4/18 o powierzchni 0,0031 ha położonej w Mikołajki obręb Mikołajki     pobierz

20.06.2018  Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 81/59 o powierzchni 0,0281 ha położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki     pobierz

15.06.2018  Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Mikołajki     pobierz

15.06.2018  Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną     pobierz

07.06.2018  Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 65/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

04.06.2018  Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej i ustalenia planu kont dla projektu: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego     pobierz

04.06.2018  Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej i ustalenia planu kont dla projektu: „Mazurska Pętla Rowerowa – Etap III – Zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania: Efektywne wykorzystanie zasobów      pobierz

04.06.2018  Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej i ustalenia planu kont dla projektu: „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” realizowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania: Promocja Gospodarcza Regionu      pobierz

04.06.2018  Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej i ustalenia planu kont dla projektu: „Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I” realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020     pobierz

04.06.2018  Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej i ustalenia planu kont dla projektu: „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” Etap IIA – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania: Szlaki wodne i nabrzeża     pobierz

04.06.2018  Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej i ustalenia planu kont dla projektu: Cyfrowe Mazury realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych     pobierz

04.06.2018  Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach, obręb geodezyjny Mikołajki     pobierz

04.06.2018  Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

04.06.2018  Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki     pobierz

23.05.2018 Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

23.05.2018  Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Mikołajki a osobą fizyczną     pobierz

17.05.2018  Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości     pobierz

17.05.2018  Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości     pobierz

17.05.2018  Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości     pobierz

11.05.2018  Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych     pobierz

04.05.2018  Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXX/157/2018 z 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki za 2018 rok     pobierz

23.04.2018  Zarządzenie Nr 55/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 kwietnia 2018
r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach Pani Gizeli Eryce Fiedorowicz     pobierz

13.04.2018  Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 kwietnia 2018r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu nieruchomości położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki     pobierz

06.04.2018  Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości od osoby fizycznej     pobierz

06.04.2018  Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie korekty sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2017 rok     pobierz

03.04.2018  Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły podstawowej     pobierz

03.04.2018  Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 marca 2018 r. w
sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki     pobierz

29.03.2018  Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za rok 2017     pobierz

29.03.2018 Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     pobierz

29.03.2018  Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 marca 2018 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     pobierz

29.03.2018  Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2018 r. w
sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach     pobierz

20.03.2018  Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 09 marca 2018r. zmieniające zarządzenie nr 4/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych     pobierz

16.03.2018  Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 marca 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach     pobierz

13.03.2018  Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach      pobierz

05.03.2018 Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości w formie przetargu      pobierz

05.03.2018 Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości w formie przetargu      pobierz

05.03.2018 Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości w formie przetargu       pobierz

05.03.2018 Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie przetargowej      pobierz

23.02.2018 Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woźnicach      pobierz    załącznik do zarządzenia

22.02.2018 Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki      pobierz

22.02.2018 Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w 2018 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom      pobierz

22.02.2018 Zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w 2018 roku punktu konsultacyjno - terapeutycznego oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu Gminy Mikołajki      pobierz

22.02.2018 Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołajki     pobierz

22.02.2018 Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie w 2018 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu      pobierz

22.02.2018 Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach      pobierz

22.02.2018 Zarządzenie nr 34/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie: określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych      pobierz

13.02.2018 Zarządzenie nr 27/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki      pobierz

13.02.2018 Zarządzenie nr 28/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie: udzielenia dnia wolnego za 06 stycznia 2018     pobierz

12.02.2018 Zarządzenie nr 29/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej w Woźnicach     pobierz

12.02.2018 Zarządzenie nr 20/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości położonej w Mikołajkach obrębie Mikołajki     pobierz

26.01.2018 Zarządzenie nr 19/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki     pobierz

18.01.2018 Zarządzenie nr 18/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie: sprzedaży w formie przetargu nieruchomości    pobierz

18.01.2018 Zarządzenie nr 17/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017    pobierz

18.01.2018 Zarządzenie nr 16/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie: podniesienia kapitału zakładowego ZUK    pobierz

18.01.2018 Zarządzenie nr 15/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: najmu w formie przetargu lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności 3    pobierz

18.01.2018 Zarządzenie nr 14/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej    pobierz

18.01.2018 Zarządzenie nr 9/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2018 roku    pobierz

18.01.2018 Zarządzenie nr 8/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie: realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie w 2018 roku    pobierz

15.01.2018 Zarządzenie nr 13/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 207/62 o powierzchni 0,0022 ha położonej w Mikołajkach    pobierz

15.01.2018 Zarządzenie nr 11/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie: sprzedaży w formie przetargu nieruchomości oznaczonej nr geod. 170/2 położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki    pobierz

15.01.2018 Zarządzenie nr 10/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie: wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki    pobierz

11.01.2018 Zarządzenie nr 12/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie: najmu w formie bezprzetargowej lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności 3, w obrębie miasta Mikołajki    pobierz

03.01.2018 Zarządzenie nr 7/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2018 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

03.01.2018 Zarządzenie nr 6/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

03.01.2018 Zarządzenie nr 5/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

03.01.2018 Zarządzenie nr 4/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2018 roku punktu konsultacyjno – terapeutycznego oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

03.01.2018 Zarządzenie nr 3/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    pobierz

03.01.2018 Zarządzenie nr 2/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018    pobierz

10.01.2018 Zarządzenie nr 1/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ogłoszonych w 2018 roku w ramach współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi    pobierz

 

03.01.2018 Zarządzenie nr 96/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacji i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na dzień 28.12.2017    pobierz

03.01.2018 Zarządzenie nr 95/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki  z dnia 27 grudnia 2017  w sprawie: powołania komisji inwentaryzacji kasy w UMiG Mikołajki    pobierz

10.01.2018 Zarządzenie nr 104/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki  z dnia 28 grudnia 2017  w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodów księgowych    pobierz

10.01.2018 Zarządzenie nr 102/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki  z dnia 28 grudnia 2017  w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości    pobierz

10.01.2018 Zarządzenie nr 100/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki  z dnia 28 grudnia 2017  w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości    pobierz

10.01.2018 Zarządzenie nr 99/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki  z dnia 28 grudnia 2017  w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej i ustalenia planu kont dla projektu: Cyfrowe Mazury realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych    pobierz

10.01.2018 Zarządzenie nr 93/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki  z dnia 12 grudnia 2017  w sprawie: udzielenia dotacji na realizację zadania pn.: „Upowszechnianie piłki ręcznej w Gminie Mikołajki”    pobierz


2017

12.12.2017 Zarządzenie nr 91/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz.191 ze zm.)    pobierz

12.12.2017 Zarządzenie nr 89/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym nr 30 położonym w Mikołajkach przy ul. Warszawskiej oraz udziału w prawie własności działki nr 1063/1   pobierz

06.12.2017 Zarządzenie nr 90/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie najmu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Mikołajki   pobierz

27.11.2017 Zarządzenie nr 88/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 79/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 września 2017   pobierz

23.11.2017 Zarządzenie nr 87/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie nabycia od osoby fizycznej do gminnego zasobu, nieruchomości oznaczonej nr geod. 454/1 położonej w Mikołajkach obręb Mikołajki   pobierz

23.11.2017 Zarządzenie nr 86/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu Budżetu Gminy Mikołajki na rok 2018   pobierz

23.11.2017 Zarządzenie nr 85/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na 2018-2024   pobierz

08.11.2017 Zarządzenie nr 84/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły   pobierz

17.10.2017 Zarządzenie nr 82/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 30 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXI/183/2016 z dnia 30 grudnia 2016   pobierz

17.10.2017 Zarządzenie nr 81/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej  pobierz

12.10.2017 Zarządzenie nr 79/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza)

11.10.2017  Zarządzenia nr 35,60,63,69,70/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z 2017 roku   pobierz

11.10.2017  Zarządzenia nr 55,57,58,66,67,68,71,75,78/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z 2017 roku   pobierz

11.10.2017  Zarządzenia nr 44,45,48,51,53/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z 2017 roku   pobierz

11.10.2017  Zarządzenia nr 9,10,15,16,19,24,25,30,31,32,33,34,36,40,42/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z 2017 roku   pobierz

11.10.2017 Zarządzenia nr 4,17,18,26,27,28,29,38,46,47,61,73/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z 2017 roku   pobierz

11.10.2017 Zarządzenia nr 7,8,53/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z 2017 roku   pobierz

11.10.2017 Zarządzenia nr 1,2,3,20,21,50,59/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki  z 2017 roku   pobierz

04.10.2017 Zarządzenie nr 80/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXI/183/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki na 2017r..  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza)

29.09.2017 Zarządzenie nr 77/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 września 2017 roku w sprawie częściowej zmiany Regulaminu Pracy UMiG w Mikołajkach, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 112/06 z dnia 29 grudnia 2006r.  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załączniki: 1)

30.08.2017 Zarządzenie nr 74/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki za I półrocze 2017 roku  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

21.07.2016 Zarządzenie nr 64/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

31.05.2017 Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

13.04.2017 Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawonością intelektualną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej  NOWE!!)

06.04.2017 Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; NOWE!!  wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej  NOWE!!)

08.03.2017 Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; NOWE!!  wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej  NOWE!!)

04.01.2017 Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2017 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; NOWE!!  wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej  NOWE!!)

04.01.2017 Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 03 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, NOWE!! wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej NOWE!!)


2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki ogłoszone w 2016 roku (spakowane)  pobierz (.rar)

10.05.2016  ZARZĄDZENIE Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 maja 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

18.04.2016 Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej celem wyłonienia w drodze konkursu inspektora do spraw oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem)

14.04.2016 Zarządzenie nr 41/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

01.04.2016 Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej celem wyłonienia w drodze konkursu inspektora do spraw gospodarki mieszkaniowej i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załącznik do zarządzenia)

24.03.2016  Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 15.03.2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Baranowie  czytaj więcej

16.03.2016 Zarządzenie nr 23/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadania pn. "Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

16.03.2016 Zarządzenie nr 22/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

16.03.2016 Zarządzenie nr 21/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji z zakresu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

16.03.2016 Zarządzenie nr 20/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w latach 2016 - 2021 na terenie Gminy Mikołajki Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

09.02.2016 Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie w 2016 roku zadań włąsnych związanych z realizacją samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, wyniki otwartego konkursu ofert)

08.02.2016 Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Baranowie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załącznik do zarządzenia)

03.02.2016 Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołajki  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza)

02.02.2016 Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2016 roku zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

02.02.2016 Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

04.01.2016 Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załącznik nr 1 do zarządzenia, wzór oferty, wzór sprawozdania)

04.01.2016 Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)


2015

Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki ogłoszone w 2015 roku (spakowane)  pobierz (.rar)

18.11.2015 Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17.11. 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mikołajki na lata 2015-2025   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; projekt Strategii; formularz konsultacyjny)

03.06.2015 Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadania pn. "Poradnictwo obywatleskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

05.05.2015  ZARZĄDZENIE Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem; wzór oferty)

30.04.2015 Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

30.04.2015 Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadania pn. "Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

27.03.2015  Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

09.03.2014 Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty)

27.01.2015 Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu i powołania komisji rekrutacyjnej celem wyłonienia w drodze konkursu młodszego referenta - animatora sportu na obiektach sportowych w Mikołajkach: hali miejskiej, kompleksie boisk 'Orlik 2012', stadionie miejskim   1. zarządzenie      2. załącznik do zarządzenia


17.10.2014 Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 października 2014 roku w sprawie: regulaminu funkcjonowania i korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Mikołajki   czytaj

10.06.2014 Zarządzenie Nr 134/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Miasta i Gminy Mikołajki   czytaj

10.06.2014 Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 82/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki i jednostkach organizacyjnych Gminy   czytaj

10.06.2014 Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki i jednostkach organizacyjnych Gminy  czytaj

10.06.2014 Zarządzenie Nr 72/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 04 czerwca 2014r. w sprawie: ustalenia zasad postępowania o zamówienia publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro  czytaj

22.05.2014  ZARZĄDZENIE Nr 67/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

13.05.2014  Zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

16.04.2014  Zarządzenie nr 44/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 kwietnia  2014 roku zadania pn. „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

04.04.2014 Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 kwietnia 2014r. w
sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach.  czytaj

27.03.2014 Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

10.03.2014 Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2014r. w
sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 stycznia 2014r.
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku
położonym w Mikołajkach przy ulicy M.Kajki 3, obręb Mikołajki.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 stycznia 2014r.
w sprawie sprzedaży w formie przetargu części nieruchomości położonej w
obrębie miasta Mikołajki.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 stycznia 2014r.
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust. 4
ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie i
ustawe o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990r. ze zm.).  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11 lutego 2014r. w
sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej w formie bezprzetargowej.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 lutego 2014r. w
sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 lutego 2014r. w
sprawie wydzierżawienia w formie przetargu nieruchomości położonej w obrębie
miasta Mikołajki.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 lutego 2014r. w
sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości położonej w
obrębie miasta Mikołajki.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 lutego 2014r. w
sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości położonej w
obrębie miasta Mikołajki.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 lutego 2014r. w
sprawie wydzierżaeienia w formie przetargu części nieruchomości położonej w
obrębie miasta Mikołajki.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 lutego 2014r. w
sprawie powołania komisji przetargowej.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 lutego 2014r. w
sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku
położonym w Mikołajkach przy ulicy Plac Wolności 4, obręb Mikołajki.  czytaj

10.03.2014 Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 lutego 2014r. w
sprawie wydzierżawienia nieruchomości.  czytaj

20.02.2014 Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia)

14.01.2014 Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 117 z 03.12.2013 do nr 132 z 17.12.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 104 z 05.11.2013 do nr 116 z 27.11.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 98 z 03.10.2013 do nr 103 z 31.10.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 95 z 20.09.2013 do nr 97 z 30.09.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 83 z 01.08.2013 do nr 94 z 30.08.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 80 z 02.07.2013 do nr 82 z 10.07.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 74 z 03.06.2013 do nr 79 z 27.06.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 57 z 07.05.2013 do nr 73 z 29.05.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 50 z 04.04.2013 do nr 56 z 30.04.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 36 z 06.03.2013 do nr 49 z 29.03.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 21 z 01.02.2013 do nr 35 z 26.02.2013 pobierz (.rar)

14.01.2014 Zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołajki od nr 1 z 02.01.2013 do nr 20 z 22.01.2013 pobierz (.rar)

27.05.2013  Zarządzenie nr 71/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

08.05.2013  Zarządzenie nr 57/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania pn. organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

08.04.2013  Zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

22.01.2013 Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia22 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

09.01.2013 Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2013 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)

 

2012

09.01.2013 Zarządzenie nr 108/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik - Regulamin Organizacyjny Urzędu

08.05.2012  Zarządzenie nr 51/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór sprawozdania; wzór oferty)

18.04.2012  Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie V Mazurskiego Festiwalu Rybnego "Rybkę na zdrowie" w Mikołajkach 30 czerwca 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia; wzór oferty)

04.04.2012   ZARZĄDZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji rekrutacyjnej celem wyłonienia w drodze konkursu referenta do spraw turystyki i promocji  załącznik do zarządzenia

28.03.2012  Zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania pn. organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

28.03.2012  Zarządzenie nr 33/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

12.01.2012  Zarządzenie nr 14/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

03.01.2012 Zarządzenie nr 2/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2012 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)

20.04.2011  Zarządzenie nr 35/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa kąpieliska miejskiego w Mikołajkach     (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania)

12.04.2011  Zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2011 roku wypoczynku letniego – kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania)

07.04.2011  Zarządzenie nr 28/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania)

07.04.2011  Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadania pn. „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym”.   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania)

23.12.2010 Zarządzenie nr 147/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2011 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór sprawozdania; wzór oferty)

10.12.2010   ZARZĄDZENIE NR 136/2010 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Lidera Gminnego Narodowego Spisu Powszechnego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego

10.12.2010   ZARZĄDZENIE NR 92/2010 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 20 września 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

09.11.2010   ZARZĄDZENIE NR 123/2010 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie ekologicznej przystani żeglarskiej w Mikołajkach wraz z organizacją działań związanych ze wspieraniem i promowaniem bezpieczeństwa ekologicznego zbiorników wodnych oraz bezpieczeństwa na wodzie, upowszechnianiem żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołajki

07.10.2010   ZARZĄDZENIE NR 102/2010 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 6 października 2010 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie Olszewo, gmina Mikołajki

07.10.2010   ZARZĄDZENIE NR 92/2010 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 20 września 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

27.05.2010 Zarządzenie nr 49/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2010 roku wypoczynku letniego – kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

18.03.2010   ZARZĄDZENIE NR 19/2010 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Mikołajki za 2009 rok Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, część opisowa

26.01.2010  Zarządzenie nr 11/2010 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2010  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; załącznik nr 2 do zarządzenia)

16.10.2009   ZARZĄDZENIE NR 68/2009 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 14 września 2009 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

16.10.2009   ZARZĄDZENIE NR 69/2009 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów

16.10.2009   ZARZĄDZENIE NR 29/2009 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników

11.09.2009   ZARZĄDZENIE NR 62/2009 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia dnia wolnego za 26 grudnia 2009r.

11.09.2009   ZARZĄDZENIE NR 52/2009 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika jednostki organizacyjnej

08.05.2009 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację w 2009 roku wypoczynku letniego – kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikami; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

23.04.2009 ZARZĄDZENIE Nr 32/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22.04.2009r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sady gmina Mikołajki (Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1

26.03.2009 ZARZĄDZENIE Nr 22/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23.03.2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zagospodarowanie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Zełwągi. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty)

14.01.2009  Zarządzenie nr 7/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; załącznik nr 2 do zarządzenia)

13.01.2009  Zarządzenie nr 1/2009 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 stycznia 2009r.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2009 r. świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

22.07.2008  Zarządzenie nr 65/08 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 lipca 2008r.  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w okresie od 1 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach. (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; wzór sprawozdania; wytyczne do oferty)

20.09.2007 > ZARZĄDZENIE NR 69/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 13 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach

02.08.2007 > ZARZĄDZENIE NR 53/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 24 lipca 2007 roku
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie w 2007 roku zadań własnych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu organizacji wypoczynku letniego - kolonii i półkolonii dla dziieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

01.08.2007 > ZARZĄDZENIE NR 55/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 31 lipca 2007 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach.

31.07.2007 > ZARZĄDZENIE NR 54/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 31 lipca 2007 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach.
( załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2007 - plik1, plik2, załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54/2007- plik1, plik2, plik3)

27.07.2007 > ZARZĄDZENIE NR 53/2007 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 23 lipca 2007 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 40/06 z dnia 13 czerwca 2006 roku w s p r a w i e powołania komisji związanej z kontrolą obowiązków właścicieli nieruchomości i Przedsiębiorców wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / j. t. z 2005 roku Dz. U. Nr 236,poz. 2008 z póź.zm./  

29.12.2006 > Zarządzenie Nr 109/2006 w sprawie wprowadzenia Instrukcji opisu obiegu dokumentów w postaci elektronicznej w systemie informatycznym zainstalowanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach

18.07.2006 > Zarządzenie Nr 40/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie: powołania komisji związanej z kontrolą obowiązków właścicieli nieruchomości i Przedsiębiorców wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / j. t. z 2005 roku Dz. U. Nr 236,poz. 2008/ 

16.06.2006 > Zarządzenie Nr 42/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

13.06.2006 > Zarządzenie nr 55/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

11.05.2006 > Zarządzenie nr 15/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005r. 

08.03.2006 > Zarządzenie Nr 13/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 06 marca 2006r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na jedno stanowisko pracownika ds. działalności gospodarczej, utrzymania porządku, koncesji i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na trzy stanowiska pracownika biura informacji turystycznej.

03.03.2006 > Zarządzenie Nr 12/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 01 marca 2006r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w Gminie Mikołajki

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 

Data modyfikacji: 2024/07/10
 

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc