strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > ochrona środowiska > decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 

 

 

26.03.2024  Dotyczy: OŚ.6220.3.2021.3 – postanowienie Burmistrza Miasta Mikołajki o odmowie wyjaśnienia wątpliwości w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

26.01.2024  Dotyczy: IDŚ.6220.1.2024EK – karta informacyjna wniosek

03.01.2024  Dotyczy: OŚ.6220.12.2022 – karta informacyjna decyzja

14.12.2023  Dotyczy: OŚ.6236.1.2019 – karta informacyjna decyzja

08.12.2023  Dotyczy: IDŚ.6220.10.2023 – karta inf. postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

08.12.2023  Dotyczy: IDŚ.6220.12.2023 – karta inf. decyzja umarzająca postępowanie administracyjne

03.10.2023  Znak sprawy: IDŚ.6233.12.2023 - karta informacyjna wniosek

25.09.2023  Znak sprawy: IDŚ.6233.21.2023 – Karta informacyjna decyzja na opróżnianie BZŚ lub osadników POŚ i transport nieczystości ciekłych

19.09.2023  Znak sprawy: IDŚ.6233.21.2023 - karta informacyjna wniosek

12.09.2023  Znak sprawy: IDŚ.6220.10.2023 - karta informacyjna postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

24.08.2023  Znak sprawy: IDŚ.6220.11.2023 - karta informacyjna wniosek

08.08.2023  Znak sprawy: IDŚ.6220.10.2023 - karta informacyjna wniosek

13.07.2023  Znak sprawy: OŚ.6220.8.2023 - karta informacyjna wniosek

23.06.2023  Znak sprawy: IDŚ.6233.20.2023 - karta informacyjna decyzja

14.06.2023  Znak sprawy: IDŚ.6233.20.2023 - karta informacyjna wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

07.06.2023  Znak sprawy: IDŚ.6220.5.2023 - karta informacyjna postanowienie ooś

22.05.2023  Znak sprawy: OŚ.6220.6.2023 - karta informacyjna wniosek

10.05.2023  Znak sprawy: OŚ.6220.1.2023 - karta informacyjna decyzja - umorzenie

10.05.2023  Znak sprawy: OŚ.6220.1.2023 - karta informacyjna decyzja

27.04.2023  Znak sprawy: IDŚ.6220.3.2023 - karta informacyjna postanowienie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

14.04.2023  Znak sprawy: OŚ.6220.5.2023 - karta informacyjna postanowienie o podjęciu postępowania

14.04.2023  Znak sprawy: IDŚ.6220.5.2023 - karta informacyjna wniosek

22.03.2023  Znak sprawy: OŚ.6220.5.2023 - karta informacyjna o wydaniu decyzji środowiskowej

22.03.2023  Znak sprawy: OŚ.6220.4.2023 - karta informacyjna o wydaniu decyzji

16.03.2023  Znak sprawy: OŚ.6220.3.2023 - karta informacyjna wniosek

02.03.2023  Znak sprawy: OŚ.6220.7.2021 - karta informacyjna o wydanej decyzji

23.02.2023  Znak sprawy: OŚ.6220.2.2023 - karta informacyjna

14.02.2023  Znak sprawy: OŚ.6220.12.2022 - karta informacyjna

14.02.2023  Znak sprawy: OŚ.6220.12.2022 - karta informacyjna

14.02.2023  Znak sprawy: OŚ.6220.12.2022 - karta informacyjna

14.02.2023  Znak sprawy: OŚ.6220.1.2023 - karta informacyjna

30.01.2023  Znak sprawy: OŚ.6131.8.2023-1 - karta informacyjna

30.01.2023  Znak sprawy: OŚ.6131.6.2023-1 - karta informacyjna

30.01.2023  Znak sprawy: OŚ.6131.114.2022-2 - karta informacyjna

23.01.2023  Znak sprawy: OŚ.6131.90.2022-2 - karta informacyjna

23.01.2023  Znak sprawy: OŚ.6131.81.2022-2 - karta informacyjna

12.01.2023  Znak sprawy: OŚ.6131.89.2022-2 - karta informacyjna

22.12.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.92.2022 - karta informacyjna

13.12.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.9.2022 - karta informacyjna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

13.12.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.7.2022 - karta informacyjna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

08.11.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.112.2022, OŚ.6131.124.2022, OŚ.6131.127.2022  - karty informacyjne

27.10.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.123.2022, OŚ.6131.118.2022  - karty informacyjne

25.10.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.89.2022, OŚ.6131.120.2022, OŚ.6131.121.2022  - karty informacyjne

24.10.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.115.2022 - karta informacyjna

13.10.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.107.2022, OŚ.6131.109.2022, OŚ.6131.90.2022, OŚ.6131.105.2022  - karty informacyjne

12.10.2022  Znak sprawy: OŚ.6233.9.2022 - wydanie zezwolenia na odbiór i transport nieczystości ciekłych

29.09.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.104.2022, OŚ.6131.106.2022  - karty informacyjne

29.09.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.10.2022 - karta informacyjna,   karta informacyjna 2

13.09.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.101.2022 - karta informacyjna

13.09.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.98.2022 - karta informacyjna

31.08.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.10.2022 - karta informacyjna

29.08.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.86.2022, OŚ.6131.92.2022, OŚ.6131.93.2022, OŚ.6131.94.2022  - karty informacyjne

29.08.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.96.2022, OŚ.6131.97.2022 - karty informacyjne

24.08.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.5.2022 - karta informacyjna

24.08.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.4.2022 - karta informacyjna

24.08.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.7.2021 - karta informacyjna

16.08.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.8.2022 - karta informacyjna

21.07.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.85.2022 - karta informacyjna

06.07.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.80.2022, OŚ.6131.81.2022, OŚ.6131.82.2022, OŚ.6131.83.2022 - karty informacyjne

20.06.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.1.2022 - karta informacyjna

20.06.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.1.2022 - karta informacyjna

15.06.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.14.2022, OŚ.6131.79.2022 - karty informacyjne

09.06.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.107.2021, OŚ.6131.61.2022 - karty informacyjne

07.06.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.7.2022 - karta informacyjna

07.06.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.6.2022 - karta informacyjna

17.05.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.43.2022, OŚ.6131.54.2022, OŚ.6131.6.2022 - karty informacyjne

16.05.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.53.2022 - karta informacyjna

12.05.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.73.2022 - karta informacyjna

02.05.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.69.2022 - karta informacyjna

26.04.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.26.2022, OŚ.6131.26.2022 - karty informacyjne

25.04.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.61.2022 - karta informacyjna

08.04.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.5.2022 - karta informacyjna

08.04.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.4.2022 - karta informacyjna

31.03.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.32.2022 - karta informacyjna

29.03.2022  Znak sprawy: Oś.6131.41.2022, OŚ.6131.39.2022, Oś.6131.44.2022, OŚ.6131.6.2022,Oś.6131.25.2022, OŚ.6131.43.2022,Oś.6131.54.2022 - karty informacyjne

11.03.2022  Znak sprawy: Oś.6131.26.2022, OŚ.6131.27.2022 - karty informacyjne

10.03.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.5.2022 - karta informacyjna

10.03.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.4.2022 - karta informacyjna

02.03.2022  Znak sprawy: Oś.6131.37.2022, OŚ.6131.28.2022, OŚ.6131.38.2022, OŚ.6131.40.2022 - karty informacyjne

02.03.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.12.2021 - karta informacyjna

02.03.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.2.2022 - karta informacyjna

22.02.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.55.2021 - karta informacyjna

22.02.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.105.2021 - karta informacyjna

22.02.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.44.2021 - karta informacyjna

16.02.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.11.2021 - karta informacyjna

15.02.2022  Znak sprawy: Oś.6131.28.2022, OŚ.6131.29.2022 - karty informacyjne

10.02.2022  Znak sprawy: Oś.6131.98.2021, OŚ.6131.21.2022, OŚ.6131.18.2022 - karty informacyjne

10.02.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.1.2022 - karta informacyjna

07.02.2022  Znak sprawy: OŚ.6131.17.2022, OŚ.6131.8.2022 - karty informacyjne

27.01.2022  Znak sprawy: Oś.6131.12.2022, OŚ.6131.13.2022, OŚ.6131.14.2022 - karty informacyjne

24.01.2022  Znak sprawy: Oś.6131.107.2021, OŚ.6131.4.2022, OŚ.6131.5.2022, OŚ.6131.7.2021 - karty informacyjne

18.01.2022  Znak sprawy: OŚ.6220.5.2020 - karta informacyjna

13.01.2022  Znak sprawy: Oś.6131.2.2022, OŚ.6131.3.2022, OŚ.6131.1.2022, OŚ.6131.107.2021, OŚ.6131.106.2021, OŚ.6131.105.2021, OŚ.6131.98.2021 - karty informacyjne


09.12.2021  Znak sprawy: OŚ.6220.2.2021 - karta informacyjna

29.11.2021  Znak sprawy: OŚ.6220.10.2021 - karta informacyjna

29.11.2021  Znak sprawy: OŚ.6220.12.2021 - karta informacyjna

23.11.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.87.2021 - karta informacyjna

23.11.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.88.2021 - karta informacyjna

23.11.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.73.2021, OŚ.6131.72.2021, OŚ.6131.53.2021, OŚ.6131.80.2021,    - karty informacyjne

23.11.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.58.2021 - karta informacyjna

23.11.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.55.2021 - karta informacyjna

08.11.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.83.2021 - karta informacyjna

03.11.2021  Znak sprawy: Oś.6131.59.2021, Oś.6131.69.2021, Oś.6131.72.2021, Oś.6131.77.2021, Oś.6131.78.2021, Oś.6131.79.2021, Oś.6131.80.2021, Oś.6131.81.2021, Oś.6131.82.2021 - karty informacyjne

03.11.2021  Znak sprawy: OŚ.6220.3.2021 - karta informacyjna

20.10.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.48.2021, OŚ.6131.64.2021 - karty informacyjne

20.10.2021  Znak sprawy: OŚ.6220.11.2021, OŚ.6220.8.2021 - karty informacyjne

15.10.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.67.2021, OŚ.6131.68.2021, OŚ.6131.63.2021, OŚ.6131.66.2021, OŚ.6131.56.2021,  OŚ.6131.60.2021, OŚ.6131.57.2021 - karty informacyjne

08.10.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.39.2021, OŚ.6131.41.2021, OŚ.6131.44.2021 - karty informacyjne

20.09.2021  Znak sprawy: OŚ.6220.10.2021 - karta informacyjna

13.09.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.38.2021 - karta informacyjna

13.09.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.53.2021 - karta informacyjna

02.09.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.45.2021, OŚ.6131.47.2021, OŚ.6131.48.2021, OŚ.6131.49.2021, OŚ.6131.50.2021 - karty informacyjne

24.08.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.30.2021 - karta informacyjna

20.08.2021  Znak sprawy: OŚ.6220.9.2021 - karta informacyjna

20.08.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.45.2021 - karta informacyjna

20.08.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.44.2021 - karta informacyjna

10.08.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.39.2021 - karta informacyjna

06.08.2021  Znak sprawy: OŚ.6220.7.2021 - karta informacyjna

22.06.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.28.2021, OŚ.6131.34.2021, OŚ.6131.33.2021, OŚ.6131.32.2021 - karty informacyjne

17.06.2021  Znak sprawy: OŚ.6220.7.2021 - karta informacyjna

14.06.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.30.2021 - karta informacyjna

09.06.2021  Znak sprawy: OŚ.6236.1.2021 - karta informacyjna

08.06.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.29.2021 - karta informacyjna

02.06.2021  Znak sprawy: OŚ.262.1.2021 - karta informacyjna

31.05.2021  Znak sprawy: OŚ.6220.24.2021 - karta informacyjna

19.05.2021  Znak sprawy: OŚ.6220.2.2021 - karta informacyjna

19.05.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.28.2021 - karta informacyjna

14.05.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.16.2021.1 - karta informacyjna

30.04.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.24.2021 - karta informacyjna

23.04.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.16.2021.2 - karta informacyjna

15.04.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.23.2021, OŚ.6131.5.2021 - karty informacyjne

29.03.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.13.2021, OŚ.6131.20.2021, OŚ.6131.21.2021, OŚ.6131.22.2021 - karty informacyjne

23.03.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.15.2021 - karta informacyjna

17.03.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.17.2021 - karta informacyjna

11.03.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.16.2021 - karta informacyjna

09.03.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.94.2020 - karta informacyjna

03.03.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.15.2021 - karta informacyjna

26.02.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.101.2021.2 - karta informacyjna

26.02.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.9.2021, OŚ.6131.12.2021, OŚ.6131.13.2021 - karty informacyjne

18.02.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.9.2021 - karta informacyjna

12.02.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.2.2021, OŚ.6131.101.2020.2 - karty informacyjne

09.02.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.4.2021, OŚ.6131.8.2021 - karty informacyjne

03.02.2021  Znak sprawy: OŚ.6220.2.2021 - karta informacyjna

29.01.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.7.2021 - karta informacyjna

28.01.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.5.2021, OŚ.6131.6.2021 - karty informacyjne

15.01.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.2.2021, OŚ.6131.3.2021, OŚ.6131.4.2021, OŚ.6131.102.2020, OŚ.87.2020, OŚ.6131.86.2020 - karty informacyjne

08.01.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.1.2021 - karta informacyjna

08.01.2021  Znak sprawy: OŚ.6131.96.2020, OŚ.6131.95.2020, OŚ.6131.101.2020.1, OŚ.6131.107.2020 - karty informacyjne


 

31.12.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.93.2020 - karta informacyjna

22.12.2020  Znak sprawy: OŚ.6220.6.2020, OŚ.6131.66.2020, OŚ.6131.88.2020, OŚ.6131.104A.2020 - karty informacyjne

15.12.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.26.2011.2-15.2016.2017.2020, OŚ.6131.84.2020, OŚ.6131.36.2020 - karty informacyjne

09.12.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.101.2020, OŚ.6131.102.2020, OŚ.6131.103.2020 - karty informacyjne

04.12.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.83.2020 - karta informacyjna

04.12.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.94.2020, OŚ.6131.95.2020, OŚ.6131.96.2020 - karty informacyjne

27.11.2020  Znak sprawy: OŚ.6220.5.2020, OŚ.6131.91.2020, OŚ.6131.93.2020, OŚ.6131.92.2020 - karty informacyjne

26.11.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.89.2020, OŚ.6131.90.2020 - karty informacyjne

25.11.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.84.2020, OŚ.6131.87.2020, OŚ.6131.86.2020, OŚ.6131.85.2020, OŚ.6131.64.2020 - karty informacyjne

16.11.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.78.2020, OŚ.6131.82.2020, OŚ.6131.83.2020, OŚ.6131.801.2020, OŚ.6131.64.2020, OŚ.6131.84.2020 - karty informacyjne

29.10.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.78.2020 - karta informacyjna

26.10.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.70.2020, OŚ.6131.75.2020, OŚ.6131.76.2020 - karty informacyjne

19.10.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.68.2020, OŚ.6131.69.2020 - karty informacyjne

16.10.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.59.2020, OŚ.6131.66.2020, OŚ.6131.64.2020, OŚ.6131.65.2020 - karty informacyjne

13.10.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.63.2020, OŚ.6236.5.2020 - karty informacyjne

08.10.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.36.2020, OŚ.6131.49.2020 - karty informacyjne

02.10.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.56.2020 - karta informacyjna

28.09.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.55.2020, OŚ.6131.58.2020 - karty informacyjne

25.09.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.54.2020 - karta informacyjna

11.09.2020  Znak sprawy: OŚ.6236.6.2020, OŚ.6131.53.2020, OŚ.6131.42.2020, OŚ.6131.41.2020 - karty informacyjne

02.09.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.50.2020, OŚ.6131.51.2020 - karty informacyjne

19.08.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.47.2020 - karta informacyjna

17.08.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.45.2020 - karta informacyjna

12.08.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.43.2020 - karta informacyjna

06.08.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.36.2020, OŚ.6131.41.2020, OŚ.6131.42.2020 - karty informacyjne

08.07.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.29.2020 - karta informacyjna

17.06.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.22.2020.1 - karta informacyjna

09.06.2020  Znak sprawy: OŚ.6220.18.2019 - karta informacyjna

26.05.2020  Znak sprawy: OŚ.6220.3.2020, OŚ.6131.5.2020.2, OŚ.6131.24.2020 - karty informacyjne

20.05.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.22.2020, OŚ.6131.33.2020 - karty informacyjne

13.05.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.30.2020, OŚ.6131.29.2020 - karty informacyjne

20.04.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.20.2020 - karta informacyjna

06.04.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.17.2020 - karta informacyjna

26.03.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.24.2019 - karta informacyjna

17.03.2020  Znak sprawy: OŚ.6220.1.2020, OŚ.6131.15.2020, OŚ.6131.20.2020, OŚ.6220.13.2019 - karty informacyjne

10.03.2020  Znak sprawy: OŚ.6220.16.2019 - karta informacyjna

28.02.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.17.2020, OŚ.6131.14.2020, OŚ.6131.15.2020 - karty informacyjne

25.02.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.12.2020, OŚ.6131.6.2020 - karty informacyjne

19.02.2020  Znak sprawy: OŚ.6220.17.2019 - karta informacyjna

18.02.2020  Znak sprawy: OŚ.6220.15.2019 - karta informacyjna

17.02.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.113.2019, OŚ.6131.5.2020.1 - karty informacyjne

11.02.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.1.2020 - karta informacyjna

07.02.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.5.2020 - karta informacyjna

06.02.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.11.2020, OŚ.6131.13.2020 - karty informacyjne

31.01.2020  Znak sprawy: OŚ.6220.14.2019 - karta informacyjna

29.01.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.121.2019, OŚ.6131.4.2020, OŚ.6131.5.2020, OŚ.6131.6.2020 - karty informacyjne

24.01.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.115.2019, OŚ.6131.114.2019, OŚ.6131.3.2020 - karty informacyjne

17.01.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.111.2019, OŚ.6131.118.2019, OŚ.6131.1.2020 - karty informacyjne

09.01.2020  Znak sprawy: OŚ.6131.117.2019, OŚ.6131.122.2019, OŚ.6131.123.2019 - karty informacyjne

04.01.2020  Znak sprawy: OŚ.6220.17.2019 - obwieszczenie

04.01.2020  Znak sprawy: OŚ.6220.17.2019, OŚ.6220.18.2019 - karty informacyjne

03.01.2020  Znak sprawy: OŚ.6220.2.2018.2019, OŚ.6131.121.2019 - karty informacyjne


2019

18.12.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.111.2019, OŚ.6131.112.2019, OŚ.6131.113.2019, OŚ.6131.104.2019, OŚ.6131.103.2019, OŚ.6131.115.2019, OŚ.6131.112.2019, OŚ.6131.109.2019, OŚ.6131.118.2019 - karty informacyjne

03.12.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.110.2019, OŚ.6131.109.2019, OŚ.6131.104.2019, OŚ.6131.102.2019, OŚ.6220.15.2019, OŚ.6220.14.2019, OŚ.6220.16.2019 - karty informacyjne

27.11.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.97.2019, OŚ.6131.98.2019 - karty informacyjne

20.11.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.102.2019, OŚ.6131.104.2019, OŚ.6131.98.2019, OŚ.6131.97.2019, OŚ.6220.6.2019 - karty informacyjne

07.11.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.90.2019, OŚ.6131.106.2018 - karty informacyjne

16.10.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.90.2019, OŚ.6131.61.2019, OŚ.6131.77.2019 - karty informacyjne

25.09.2019  Znak sprawy: OŚ.6220.6.2019, OŚ.6131.73.2019, OŚ.6131.71.2019, OŚ.6131.72.2019 - karty informacyjne

16.09.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.70.2019  - karta informacyjna

06.09.2019  Znak sprawy: OŚ.6220.8.2019, OŚ.6220.13.2019, OŚ.6220.12.2019, OŚ.6220.11.2019, OŚ.6220.10.2019, OŚ.6220.9.2019 - karty informacyjne

04.09.2019  Znak sprawy: OŚ.6220.7.2019, OŚ.6220.7.2019 - karty informacyjne

29.08.2019  Znak sprawy: OŚ.6220.6.2019  - decyzja - karta informacyjna

21.08.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.73.2019, OŚ.6131.65.2019, OŚ.6131.61.2019 - karty informacyjne

16.08.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.67.2019, OŚ.6131.49.2019, OŚ.6131.72.2019, OŚ.6131.71.2019 - karty informacyjne

09.08.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.68.2019, OŚ.6131.70.2019 - karty informacyjne

07.08.2019  Znak sprawy: OŚ.6220.6.2019  - karta informacyjna

05.08.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.61.2019, OŚ.6131.65.2019, OŚ.6131.66.2019, OŚ.6131.66.2019, OŚ.6131.67.2019, OŚ.6131.68.2019 - karty informacyjne

25.07.2019  Znak sprawy: OŚ.6220.2.2018.2019  - karta informacyjna

22.07.2019  Znak sprawy: OŚ.6220.6.2019, OŚ.6220.7.2019, OŚ.6220.8.2019, OŚ.6220.9.2019, OŚ.6220.10.2019 - karty informacyjne

10.07.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.53.2019  - karta informacyjna

19.06.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.53.2019, OŚ.6131.106.2018.2019, OŚ.6131.32.2019, OŚ.6131.45.2019 - karty informacyjne

17.05.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.11.2019, OŚ.6131.47.2019, OŚ.6131.49.2019, OŚ.6131.52.2019, OŚ.6131.52.2019, OŚ.6131.47.2019 - karty informacyjne

15.03.2019  Znak sprawy: OŚ.6220.2.2019, OŚ.6220.3.2019 - karty informacyjne

14.03.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.23.2019, OŚ.6131.1.2019 - karty informacyjne

08.03.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.1.2019, OŚ.6220.3.2019, OŚ.6131.7.2019, OŚ.6131.9.2019, OŚ.6131.10.2019      - karty informacyjne

22.02.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.11.2019, OŚ.6131.23.2019 - karty informacyjne

31.01.2019  Znak sprawy: OŚ.6220.2.2019, OŚ.6220.3.2019, OŚ.6131.100.2018, OŚ.6131.101.2018, OŚ.6131.7.2019, OŚ.6131.9.2019, OŚ.6131.10.2019      - karty informacyjne

17.01.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.67.2018  - karta informacyjna

07.01.2019  Znak sprawy: OŚ.6131.106.2018  - karta informacyjna


2018

27.11.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.100.2018, OŚ.6131.101.2018 - karty informacyjne

13.11.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.60.2018  - karta informacyjna

05.11.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.87.2018, OŚ.6223.87.2018 - karty informacyjne

19.10.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.64.2018, OŚ.6223.15.2018, OŚ.6131.78.2018 - karty informacyjne

03.10.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.60.2018, OŚ.6131.67.2018, OŚ.6131.67.2018, OŚ.6220.17.2017.2018, OŚ.6131.78.2018    - karty informacyjne

10.08.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.64.2018  - karta informacyjna

12.07.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.43.2018, OŚ.6220.8.2014.2018, OŚ.6131.43.2018, OŚ.6131.51.2018, OŚ.6131.51.2017    - karty informacyjne

25.04.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.37.2018, OŚ.6131.37.2018   - karty informacyjne

10.04.2018  Znak sprawy: OŚ.6220.21.2017.2018, OŚ.6220.2.2018, OŚ.6220.2.2018    - karty informacyjne

29.03.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.124.2018  - karta informacyjna

27.02.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.25.2018, OŚ.6131.16.2018, OŚ.6131.20.2018, OŚ.6131.25.2018, OŚ.6220.21.2017    - karty informacyjne

13.02.2018  Znak sprawy: OŚ.6220.2.2018  - karta informacyjna

12.02.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.16.2018, OŚ.6131.8.2018, OŚ.6131.20.2018, OŚ.6220.1.2018    - karty informacyjne

01.02.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.6.2018  - karta informacyjna

24.01.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.140.2017, OŚ.6131.139.2017, OŚ.6131.116.2017.2018, OŚ.6131.12.2018    - karty informacyjne

18.01.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.12.2018  - karta informacyjna

17.01.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.6.2018, OŚ.6131.87.2017, OŚ.6131.8.2018, OŚ.6131.141.2017    - karty informacyjne

10.01.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.90.2017  - karta informacyjna

04.01.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.134.2017  - karta informacyjna

03.01.2018  Znak sprawy: OŚ.6131.141.2017, OŚ.6131.140.2017, OŚ.6131.139.2017    - karty informacyjne

03.01.2018  Znak: OŚ. 6220.21.2017 Obwieszczenie


2017

22.12.2017  Znak sprawy: OŚ.6220.21.2017, OŚ.6131.89.2017, OŚ.6131.131.2017    - karty informacyjne

14.12.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.128.2017, OŚ.6131.129.2017, OŚ.6131.134.2017, OŚ.6131.135.2017, OŚ.6131.135.2017    - karty informacyjne

30.11.2017  Znak sprawy: OŚ.6220.17.2017, OŚ.6131.123.2017, OŚ.6131.122.2017, OŚ.6131.127.2017, OŚ.6131.128.2017, OŚ.6220.17.2017, OŚ.6131.129.2017, OŚ.6131.127.2017, OŚ.6220.113.2017    - karty informacyjne

13.11.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.118.2017, OŚ.6131.115.2017, OŚ.6131.122.2017, OŚ.6131.123.2017, OŚ.6131.118.2017, OŚ.6131.124.2017    - karty informacyjne

20.10.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.111.2017, OŚ.6131.112.2017, OŚ.6131.102.2017, OŚ.6131.114/.2017, OŚ.6131.115.2017, OŚ.6131.116.2017    - karty informacyjne

10.10.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.102.2017 - karta informacyjna

10.10.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.93.2017 - karta informacyjna

19.09.2017  Znak sprawy: OŚ.6220.16.2017 - karta informacyjna, OŚ.6220.16.2017.1 - obwieszczenie do OŚ.6220.16.2017

19.09.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.92.2017, OŚ.6131.95.2017.2, OŚ.6131.81.2017 - karty informacyjne

11.09.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.81.2017, OŚ.6131.89.2017.2, OŚ.6233.4.2017, OŚ.6220.16.2017    - karty informacyjne

22.08.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.92.2017 - karta informacyjna

17.08.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.87.2017, OŚ.6131.89.2017, OŚ.6131.90.2017    - karty informacyjne

25.07.2017  Znak sprawy: OŚ.613180.2017, OŚ.6220.16.2017, OŚ.6220.7.2017    - karty informacyjne

07.07.2017  Znak sprawy: OŚ.6220.7.2017 - karta informacyjna

23.05.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.71.2017 - karta informacyjna

18.05.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.71.2017 - karta informacyjna

04.05.2017  Znak sprawy: OŚ.6220.6.2017 - karta informacyjna, obwieszczenie do OŚ.6220.6.2017.2, postanowienie do OŚ.6220.6.2017

04.05.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.96.2016.2017.2 - karta informacyjna

19.04.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.51.2017 - karta informacyjna

30.03.2017  Znak sprawy: OŚ.6220.6.2017.2 - obwieszczenie do OŚ.6220.6.2017.2

30.03.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.45.2017, OŚ.6131.51.2017, OŚ.6131.47.2017, OŚ.6131.45.2017, OŚ.6220.7.2017, OŚ.6131.47.2017    - karty informacyjne

21.02.2017  Znak sprawy: OŚ.6220.6.2017 - karta informacyjna, obwieszczenie do OŚ.6220.6.2017

21.02.2017  Znak sprawy: OŚ.6220.6.2017.1 - obwieszczenie do OŚ.6220.6.2017.1

21.02.2017  Znak sprawy: OŚ.6220.1.2017 - karta informacyjna, obwieszczenie do OŚ.6220.15.2016.8

17.02.2017  Znak sprawy: OŚ.6220.15.2016.8 - karta informacyjna, obwieszczenie do OŚ.6220.15.2016.8

17.02.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.6.2017, OŚ.6131.96.2016.2017, OŚ.6131.6.2017    - karty informacyjne

08.02.2017  Znak sprawy: OŚ.6131.115.2016, OŚ.6220.1.2017, OŚ.6131.3.2017, OŚ.6131.71.2016, OŚ.6131.3.2017, OŚ.6131.102.2016.2, OŚ.6220.1.2017    - karty informacyjne


2016

23.12.2016  Znak sprawy: OŚ.6131.55.2016, OŚ.6131.117.2016, OŚ.6131.110.2016    - karty informacyjne

15.12.2016  Znak sprawy: OŚ.6131.97.2016, OŚ.6131.105.2016, OŚ.6131.106.2016, OŚ.6131.109.2016, OŚ.6131.108.2016, OŚ.6131.115.2016, OŚ.6131.116.2016    - karty informacyjne

02.12.2016  Znak sprawy: OŚ. 6233.26.2016, numer wpisu: 137/2016 - decyzja wygaszająca/ karta informacyjna

25.11.2016  Znak sprawy: OŚ.6131.90.2016, OŚ.6131.102.2016, OŚ.6131.106.2016, OŚ.6131.105.2016, OŚ.6220.99.2016, OŚ.6131.98.2016, OŚ.6131.109.2016, OŚ.6220.110.2016, OŚ.6220.108.2016.1    - karty informacyjne

16.11.2016  Znak sprawy: OŚ.6220.19.2016, - karta informacyjna, obwieszczenie do OŚ.6220.19.2016

16.11.2016  Znak sprawy: OŚ.6220.19.2016, OŚ.6131.96.2016, OŚ.6131.92.2016, OŚ.6131.95.2016, OŚ.6131.91.2016 - karty informacyjne

03.11.2016  Znak sprawy: OŚ.6220.10.2016, OŚ.6131.98.2016, OŚ.6131.92.2016, OŚ.6131.96.2016, OŚ.6131.85.2016, OŚ.6131.89.2016, OŚ.6131.95.2016    - karty informacyjne

13.10.2016  Znak sprawy: OŚ.6131.75.2016, OŚ.6131.77.2016, OŚ.6131.89.2016, OŚ.6131.80.2016, OŚ.6220.82.2016, OŚ.6131.90.2016, OŚ.6131.91.2016, OŚ.6220.18.2016, OŚ.6220.18.2016.1,  OŚ.6131.92.2016    - karty informacyjne

29.09.2016  Znak sprawy: OŚ.6131.79.2016, OŚ.6131.76.2016, OŚ.6131.85.2016 - karty informacyjne

29.09.2016  Znak sprawy: OŚ.6220.15.2016.4 - obwieszczenie, karta informacyjna, postanowienie   do OŚ.6220.15.2016

23.09.2016  Znak sprawy: OŚ.6131.70.2016, OŚ.6131.79.2016, OŚ.6131.80.2016, OŚ.6220.72.2016, OŚ.6131.74.2016, OŚ.6131.82.2016, OŚ.6131.73.2016    - karty informacyjne

09.09.2016  Znak sprawy: OŚ.6131.73.2016, OŚ.6131.74.2016, OŚ.6131.75.2016, OŚ.6220.18.2016, OŚ.6131.76.2016, OŚ.6131.77.2016, OŚ.6131.56.2016    - karty informacyjne

02.09.2016  Znak sprawy: OŚ.6131.46.2016, OŚ.6220.15.2016, OŚ.6131.57.2016, OŚ.6131.44.2016, OŚ.6220.15.2016, OŚ.6131.54.2016, OŚ.6220.15.2016.1, OŚ.6131.63.2016, OŚ.6131.57.2016,  OŚ.6131.70.2016, OŚ.6131.63.2016, OŚ.6131.26.2011.2015.2016.1, OŚ.6131.72.2016, OŚ.6131.71.2016    - karty informacyjne

14.07.2016  Znak sprawy: OŚ.6131.47.2016, OŚ.6131.43.2016, OŚ.6131.54.2016, OŚ.6131.56.2016, OŚ.6131.55.2016  - karty informacyjne

07.07.2016  Znak sprawy: OŚ. 6233.10.2016, numer wpisu: 65/2016 - decyzja/ karta informacyjna

29.06.2016  Znak sprawy: OŚ.6233.10.2016, OŚ.6131.47.2016, OŚ.6131.46.2016, OŚ.6131.44.2016   - karty informacyjne

16.06.2016  Znak sprawy: OŚ.6220.12.2016, - karta informacyjna, obwieszczenie do OŚ.6220.12.2016

10.06.2016  Znak sprawy: OŚ. 6220.10.2015.2016, numer wpisu: 59/2016 - decyzja/ karta informacyjna

10.06.2016  Znak sprawy: OŚ. 6131.43.2016, numer wpisu: 58/2016 - karta informacyjna

30.05.2016  Znak sprawy: OŚ. 6233.8.2016, numer wpisu: 57/2016 - decyzja/ karta informacyjna

30.05.2016  Znak sprawy: OŚ. 6233.6.2016, numer wpisu: 54/2016 - decyzja/ karta informacyjna

30.05.2016  Znak sprawy: OŚ. 6233.8.2016, numer wpisu: 55/2016 - karta informacyjna

10.05.2016  Znak sprawy: OŚ. 6233.9.2016, numer wpisu: 56/2016 - zaświadczenie/ karta informacyjna

10.05.2016  Znak sprawy: OŚ. 6220.12.2016, numer wpisu: 55/2016 - karta informacyjna

30.04.2016  Znak sprawy: OŚ. 6233.5.2016, numer wpisu: 52/2016 - decyzja zezwalająca/ karta informacyjna  (decyzja 1)   (decyzja 2)

25.04.2016  Znak sprawy: OŚ.6220.10.2015.2016, obwieszczenie do OŚ.6220.10.2015.2016,  OŚ.6220.10.2016, OŚ.6220.12.2016, OŚ.6131.34.2016   - karty informacyjne

21.04.2016  Znak sprawy: OŚ. 6233.6.2016, numer wpisu: 50/2016 - decyzja/ karta informacyjna

06.04.2016  Znak sprawy: PPZ.0732/33/08, numer wpisu: PiZP.1/2016 -  karta informacyjna

06.04.2016  Znak sprawy: OŚ. 6233.3.2016, numer wpisu: 46/2016 - decyzja zezwalająca/ karta informacyjna  (decyzja)

05.04.2016  Znak sprawy: OŚ.6131.22.2016, OŚ.6131.21.2016, OŚ.6131.9.2016, OŚ.6131.15.2016, OŚ.6131.17.2016, OŚ.6220.10.2016, OŚ.6220.7.2015.2016, OŚ.6131.26.2011.2015.2016, OŚ.7635/15/2010.2015.2016, OŚ.6131.25.2016,  OŚ.7625.1.2010.2015.2016, OŚ.6220.10.2016, OŚ.6220.8.2016, OŚ.6220.6.2016   - karty informacyjne

29.02.2016  Znak sprawy: OŚ.6233.3.2016, OŚ.6131.22.2016, OŚ.6131.21.2016   - karty informacyjne

15.02.2016  Znak sprawy: OŚ.6131.10.2016, OŚ.6131.11.2016   - karty informacyjne

10.02.2016  Znak sprawy: OŚ.6131.129.2015, OŚ.6131.8.2016, OŚ.6131.2.2016, OŚ.6131.139.2015, OŚ.6131.123.2015, OŚ.6131.7.2016, OŚ.6220.10.2015.2016, OŚ.6220.10.2015.2016, OŚ.6220.6.2016, OŚ.6131.11.2016,  OŚ.6131.10.2016, OŚ.6131.12.2016, OŚ.6131.9.2016, OŚ.6131.9.2016, OŚ.6131.8.2016, OŚ.6220.7.2016, OŚ.6131.17.2016, OŚ.6131.15.2016, OŚ.6220.8.2016, OŚ.6131.12.2016   - karty informacyjne

13.01.2016  Znak sprawy: OŚ.6131.133.2015, OŚ.6131.114.2015, OŚ.6131.116.2015, OŚ.6131.139.2015, OŚ.6131.118.2015, OŚ.6131.119.2015, OŚ.6131.117.2015, OŚ.6131.116.2015, OŚ.6131.123.2015,  OŚ.6131.133.2015, OŚ.6131.2.2016, OŚ.6131.5.2016, OŚ.6131.128.2015, OŚ.6131.125.2015, OŚ.6131.7.2016, OŚ.6131.62.2015, OŚ.6131.126.2015   - karty informacyjne


2015

16.12.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.109.2015, OŚ.6131.125.2015, OŚ.6131.126.2015, OŚ.6131.128.2015, OŚ.6131.129.2015, OŚ.6220.10.2015.1, OŚ.6131.106.2015, OŚ.6131.107.2015 - karty informacyjne

09.12.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.114.2015, OŚ.6131.102.2015, OŚ.6131.73.2015, OŚ.6131.100.2015, OŚ.6220.116.2015, OŚ.6131.117.2015, OŚ.6131.118.2015, OŚ.6131.119.2015   - karty informacyjne

25.11.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.100.2015, OŚ.6131.102.2015, OŚ.6131.96.2015, OŚ.6131.99.2015, OŚ.6220.105.2015, OŚ.6131.107.2015, OŚ.6131.106.2015, OŚ.6220.11.2015, OŚ.6131.98.2015,  OŚ.6131.83.2015, OŚ.6131.109.2015, OŚ.6131.107.2015, OŚ.6131.106.2015, OŚ.6131.104.2015   - karty informacyjne

16.11.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.88.2015, OŚ.6131.74.2015, OŚ.6220.11.2015, OŚ.6131.104.2015   - karty informacyjne

05.11.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.78.2015, OŚ.6131.68.2015, OŚ.6131.84.2015, OŚ.6220.10.2015, OŚ.6220.11.2015, OŚ.6131.96.2015, OŚ.6131.99.2015, OŚ.6131.98.2015, OŚ.6131.90.2015,  OŚ.6131.83.2015, OŚ.6131.102.2015   - karty informacyjne

15.10.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.83.2015, OŚ.6131.84.2015, OŚ.6131.85.2015, OŚ.6131.72.2015, OŚ.6131.79.2015, OŚ.6220.10.2015, OŚ.6131.76.2015, OŚ.6131.80.2015, OŚ.6131.90.2015,  OŚ.6131.86.2015, OŚ.6131.88.2015   - karty informacyjne

24.09.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.69.2015 - karta informacyjna

15.09.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.72.2015, OŚ.6132.63.2015, OŚ.6132.72.2015, OŚ.6220.9.2015, OŚ.6131.74.2015, OŚ.6131.78.2015, OŚ.6220.8.2015, OŚ.6131.79.2015, OŚ.6131.70015,  OŚ.6131.76.2015   - karty informacyjne

19.08.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.63.2015, OŚ.6132.8.2011.2012.1013.2015(3), OŚ.6220.7.2015, OŚ.6131.62.2015, OŚ.6220.8.2015, OŚ.6131.70.2015, OŚ.6131.69.2015   - karty informacyjne

20.07.2015  Znak sprawy: OŚ.6220.7.2015 - karta informacyjna

08.07.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.57.2015 - karta informacyjna

30.06.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.58.2015, OŚ.6131.59.2015, OŚ.6131.43.2015, OŚ.6131.61.2015, OŚ.6233.7.2015   - karty informacyjne

16.06.2015  Znak sprawy: OŚ.6220.5.2015, OŚ.6131.57.2015, OŚ.6220.5.2015   - karty informacyjne

29.05.2015  Znak sprawy: WJM.09.2015, numer karty: WJM. 09/2015.4 - karta informacyjna

19.05.2015  Znak sprawy: OŚ.7625.6.2010.2015, OŚ.6220.8.2014.2015, OŚ.6131.38.2015, OŚ.6131.49.2015, OŚ.7625.1.2010.2015, OŚ.6131.52.2015, OŚ.6220.8.2014.2015, OŚ.6131.46.2015, OŚ.6131.49.2015, OŚ.6131.50.2015   - karty informacyjne

11.05.2015  Znak sprawy: WJM.06.2015, numer karty: WJM. 06/2015/3 - karta informacyjna

03.04.2015  Znak sprawy: OŚ.6233.2.2015, OŚ.6131.37.2015, OŚ.6131.42.2015

01.04.2015  Znak sprawy: WJM.06.2015, numer karty: WJM. 06/2015/2 - karta informacyjna

25.03.2015  Znak sprawy: WJM.06.2015, numer karty: WJM. 06/2015/1 - karta informacyjna

25.03.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.27.2015, OŚ.6131.38.2015, OŚ.6131.46.2015, OŚ.6131.31.2015 - karty informacyjne

13.03.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.26.2015, OŚ.6131.43.2015, OŚ.6131.16.2015, OŚ.6131.42.2015, OŚ.6131.37.2015, OŚ.6131.8.2015 - karty informacyjne

24.02.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.26.2015, OŚ.6131.27.2015, OŚ.6131.19.2015, OŚ.6131.21.2015, OŚ.6131.26.2015, OŚ.6131.31.2015 - karty informacyjne

13.02.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.11.2015, OŚ.6131.12.2015, OŚ.6131.24.2015 - karty informacyjne

10.02.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.19.2015.2015, OŚ.6131.20.2015, OŚ.6131.21.2015, OŚ.6131.5.2015, OŚ.6131.22.2015, OŚ.6131.9.2014, OŚ.6131.24.2015, OŚ.6131.13.2015, OŚ.6131.20.2014 - karty informacyjne

27.01.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.26.2011.2015, OŚ.6131.11.2015, OŚ.6131.12.2015, OŚ.6131.13.2015, OŚ.6131.16.2015, OŚ.6131.125.2014 - karty informacyjne

20.01.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.7.2015, OŚ.6131.8.2015, OŚ.6131.9.2015 - karty informacyjne

20.01.2015  Znak sprawy: OŚ.6131.122.2014, OŚ.6131.66.2014, OŚ.6131.116.2014, OŚ.6131.122.2014, OŚ.6131.119.2014, OŚ.6131.125.2014, OŚ.6131.120/121.2014, OŚ.6131.70.2014 - karty informacyjne

2014

17.12.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.110.2014, numer wpisu: 146/2014 - karta informacyjna

12.12.2014  Znak sprawy: OŚ.6131.122.2014, OŚ.6131.118.2014, OŚ.6131.119.2014, OŚ.6131.120.2014, OŚ.6131.121.2014 - karty informacyjne

03.12.2014  Znak sprawy: OŚ.6131.99.2014, OŚ.6131.110.2014, OŚ.6131.111.2014, OŚ.6131.112.2014 - karty informacyjne

21.11.2014  Znak sprawy: OŚ.6131.104.2014, OŚ.6131.101.2014, OŚ.6131.103.2014, OŚ.6131.93.2014, OŚ.6131.92.2014, OŚ.6131.96.2014, OŚ.6131.95.2014 - karty informacyjne

10.11.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.101.2014, numer wpisu: 120/2014 - karta informacyjna

06.11.2014  Znak sprawy: OŚ.6131.91.2014, OŚ.6131.89.2014, OŚ.6131.82.2014, OŚ.6131.84.2014, OŚ.6131.68.2014, OŚ.6131.99.2014, OŚ.6131.86.2014, OŚ.6131.85.2014 - karty informacyjne

21.10.2014  Znak sprawy: OŚ.6220.11.2014, OŚ.6131.85.2014, OŚ.6131.86.2014, OŚ.6131.79.2014, OŚ.6131.80.2014, OŚ.6131.83.2014, OŚ.6131.93.2014, OŚ.6131.96.2014, OŚ.6131.95.2014, OŚ.6131.92.2014 , numery wpisów: od 10/2014 do 113/2014 - karty informacyjne

26.09.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.83.2014, numer wpisu: 96/2014 - karta informacyjna

26.09.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.82.2014, numer wpisu: 95/2014 - karta informacyjna

26.09.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.77.2014, numer wpisu: 94/2014 - karta informacyjna

26.09.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.76.2014, numer wpisu: 93/2014 - karta informacyjna

26.09.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.75.2014, numer wpisu: 92/2014 - karta informacyjna

26.09.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.78.2014, numer wpisu: 99/2014 - karta informacyjna

26.09.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.84.2014, numer wpisu: 97/2014 - karta informacyjna

26.09.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.80.2014, numer wpisu: 90/2014 - karta informacyjna

15.09.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.79.2014, numer wpisu: 89/2014 - karta informacyjna

15.09.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.78.2014, numer wpisu: 88/2014 - karta informacyjna

15.09.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.71.2014, numer wpisu: 86/2014 - karta informacyjna

15.09.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.77.2014, numer wpisu: 87/2014 - karta informacyjna

15.09.2014  Znak sprawy: OŚ. 6220.5.2014, numer wpisu: 90/2014 - karta informacyjna

21.08.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.76.2014, numer wpisu: 85/2014 - karta informacyjna

21.08.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.75.2014, numer wpisu: 84/2014 - karta informacyjna

06.08.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.74.2014, numer wpisu: 82/2014 - karta informacyjna

28.07.2014  Znak sprawy: OŚ. 6220.67.2014, numer wpisu: 80/2014 - karta informacyjna

28.07.2014  Znak sprawy: OŚ. 6220.11.2014, numer wpisu: 79/2014 - karta informacyjna

28.07.2014  Znak sprawy: OŚ. 6233.13.2014, numer wpisu: 78/2014 - karta informacyjna

28.07.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.71.2014, numer wpisu: 77/2014 - karta informacyjna

28.07.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.70.2014, numer wpisu: 76/2014 - karta informacyjna

11.07.2014  Znak sprawy: OŚ. 6220.9.2014, numer wpisu: 75/2014 - karta informacyjna

11.07.2014  Znak sprawy: OŚ. 6331.68.2014, numer wpisu: 74/2014 - karta informacyjna

03.07.2014  Znak sprawy: OŚ. 6220.9.2014, numer wpisu: 71/2014 - karta informacyjna

03.07.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.66.2014, numer wpisu: 66/2014 - karta informacyjna

03.07.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.67.2014, numer wpisu: 73/2014 - karta informacyjna

03.07.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.57.2014, numer wpisu: 70/2014 - karta informacyjna

30.05.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.55.2014, numer wpisu: 69/2014 - karta informacyjna

22.05.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.57.2014, numer wpisu: 68/2014 - karta informacyjna

22.05.2014  Znak sprawy: OŚ. 6220.8.2014, numer wpisu: 67/2014 - karta informacyjna

19.05.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.60.2014, numer wpisu: 66/2014 - karta informacyjna

19.05.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.56.2014, numer wpisu: 64/2014 - karta informacyjna

19.05.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.56.2014, numer wpisu: 65/2014 - karta informacyjna

19.05.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.63.2014, numer wpisu: 63/2014 - karta informacyjna

10.04.2014  Znak sprawy: ZNS.4082.3.2014, numer wpisu: SUiKZP 3/2014 - karta informacyjna

10.04.2014  Znak sprawy: WSTŁ.410.27.2014.AMK, numer wpisu: SUiKZP 2/2014 - karta informacyjna

04.04.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.43.2014, numer wpisu: 62/2014 - karta informacyjna

04.04.2014  Znak sprawy: OŚ. 6233.6.2014, numer wpisu: 61/2014 - karta informacyjna

04.04.2014  Znak sprawy: OŚ. 6220.5.2014, numer wpisu: 60/2014 - karta informacyjna

04.04.2014  Znak sprawy: OŚ. 6220.4.2014, numer wpisu: 59/2014 - karta informacyjna

01.04.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.50.2014, numer wpisu: 57/2014 - karta informacyjna

01.04.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.46.2014, numer wpisu: 58/2014 - karta informacyjna

01.04.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.42.2014, numer wpisu: 56/2014 - karta informacyjna

01.04.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.50.2014, numer wpisu: 55/2014 - karta informacyjna

25.03.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.45.2014, numer wpisu: 53/2014 - karta informacyjna

25.03.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.48.2014, numer wpisu: 53/2014 - karta informacyjna

25.03.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.40.2014, numer wpisu: 54/2014 - karta informacyjna

17.03.2014  Znak sprawy: PPZ-0732/33/08, numer wpisu: SUiKZP 1/2014 - karta informacyjna

14.03.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.43.2014, numer wpisu: 51/2014 - karta informacyjna

11.03.2014  Znak sprawy: OŚ. 6220.4.2014, numer wpisu: 50/2014 - karta informacyjna

11.03.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.38.2014, numer wpisu: 49/2014 - karta informacyjna

11.03.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.42.2014, numer wpisu: 48/2014 - karta informacyjna

11.03.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.35.2014, numer wpisu: 47/2014 - karta informacyjna

07.03.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.36.2014, numer wpisu: 46/2014 - karta informacyjna

07.03.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.40.2014, numer wpisu: 45/2014 - karta informacyjna

07.03.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.24.2014, numer wpisu: 44/2014 - karta informacyjna

07.03.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.25.2014, numer wpisu: 42/2014 - karta informacyjna

07.03.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.38.2014, numer wpisu: 43/2014 - karta informacyjna

07.03.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.27.2014, numer wpisu: 41/2014 - karta informacyjna

27.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6233.26.2014, numer wpisu: 40/2014 - karta informacyjna

27.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6233.36.2014, numer wpisu: 38/2014 - karta informacyjna

27.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6233.2.2014, numer wpisu: 39/2014 - karta informacyjna

27.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.22.2014, numer wpisu: 37/2014 - karta informacyjna

27.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.20.2014, numer wpisu: 36/2014 - karta informacyjna

27.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.18.2014, numer wpisu: 35/2014 - karta informacyjna

27.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.14.2014, numer wpisu: 33/2014 - karta informacyjna

27.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.17.2014, numer wpisu: 34/2014 - karta informacyjna

27.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.10.2014, numer wpisu: 32/2014 - karta informacyjna

18.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.11.2014, numer wpisu: 31/2014 - karta informacyjna

18.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.24.2014, numer wpisu: 25/2014 - karta informacyjna

18.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.25.2014, numer wpisu: 26/2014 - karta informacyjna

18.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.26.2014, numer wpisu: 27/2014 - karta informacyjna

18.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.15.2014, numer wpisu: 28/2014 - karta informacyjna

18.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.19.2014, numer wpisu: 29/2014 - karta informacyjna

18.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.02.2014, numer wpisu: 30/2014 - karta informacyjna

18.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6140.1.2014, numer wpisu: 23/2014 - karta informacyjna

18.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131168.2013.2014, numer wpisu: 24/2014 - karta informacyjna

18.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.19.2014, numer wpisu: 20/2014 - karta informacyjna

18.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.18.2014, numer wpisu: 19/2014 - karta informacyjna

18.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.20.2014, numer wpisu: 21/2014 - karta informacyjna

18.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.22.2014, numer wpisu: 22/2014 - karta informacyjna

05.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.5.2014, numer wpisu: 10/2014 - karta informacyjna

05.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.11.2014, numer wpisu: 9/2014 - karta informacyjna

05.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.10.2014, numer wpisu: 8/2014 - karta informacyjna

05.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.14.2014, numer wpisu: 14/2014 - karta informacyjna

05.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.1.2014, numer wpisu: 13/2014 - karta informacyjna

05.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.169.2013, numer wpisu: 12/2014 - karta informacyjna

05.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.15.2014, numer wpisu: 15/2014 - karta informacyjna

05.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.3.2014, numer wpisu: 18/2014 - karta informacyjna

05.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.7.2014, numer wpisu: 17/2014 - karta informacyjna

05.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.17.2014, numer wpisu: 16/2014 - karta informacyjna

05.02.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.2.2014, numer wpisu: 11/2014 - karta informacyjna

24.01.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.9.2014, numer wpisu: 6/2014 - karta informacyjna

24.01.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.165.2013, numer wpisu: 7/2014 - karta informacyjna

24.01.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.3.2014, numer wpisu: 5/2014 - karta informacyjna

24.01.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.7.2014, numer wpisu: 4/2014 - karta informacyjna

10.01.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.5.2014, numer wpisu: 3/2014 - karta informacyjna

10.01.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.2.2014, numer wpisu: 2/2014 - karta informacyjna

10.01.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.169.2013, numer wpisu: 136/2013 - karta informacyjna

10.01.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.134.2013, numer wpisu: 134/2013 - karta informacyjna

10.01.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.161.2013, numer wpisu: 135/2013 - karta informacyjna

10.01.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.1.2014, numer wpisu: 1/2014 - karta informacyjna

10.01.2014  Znak sprawy: OŚ. 6131.164.2013, numer wpisu: 137/2013 - karta informacyjna


2013

19.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.156.2013, numer wpisu: 131/2013 - karta informacyjna

19.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.147.2013, numer wpisu: 133/2013 - karta informacyjna

19.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.158.2013, numer wpisu: 132/2013 - karta informacyjna

13.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.165.2013, numer wpisu: 130/2013 - karta informacyjna

13.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6233.27.2013, numer wpisu: 128/2013 - rejestr  (zaświadczenie)

13.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6233.28.2013, numer wpisu: 129/2013 - rejestr  (zaświadczenie)

10.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.150.2013, numer wpisu: 127/2013 - karta informacyjna

10.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.164.2013, numer wpisu: 126/2013 - karta informacyjna

10.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.154.2013, numer wpisu: 125/2013 - karta informacyjna

10.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.153.2013, numer wpisu: 124/2013 - karta informacyjna

10.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.151.2013, numer wpisu: 123/2013 - karta informacyjna

10.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.161.2013, numer wpisu: 122/2013 - karta informacyjna

03.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.148.2013, numer wpisu: 121/2013 - karta informacyjna

03.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.158.2013, numer wpisu: 120/2013 - karta informacyjna

03.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.156.2013, numer wpisu: 119/2013 - karta informacyjna

03.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.155.2013, numer wpisu: 118/2013 - karta informacyjna

03.12.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.150.2013, numer wpisu: 117/2013 - karta informacyjna

20.11.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.146.2013, numer wpisu: 116/2013 - karta informacyjna

20.11.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.153.2013, numer wpisu: 115/2013 - karta informacyjna

20.11.2013  Znak sprawy: OŚ. 6220.5.2013, numer wpisu: 114/2013 - karta informacyjna

15.11.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.151.2013, numer wpisu: 113/2013 - karta informacyjna

08.11.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.148.2013, numer wpisu: 112/2013 - karta informacyjna

08.11.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.141.2013, numer wpisu: 111/2013 - karta informacyjna

08.11.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.147.2013, numer wpisu: 110/2013 - karta informacyjna

08.11.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.146.2013, numer wpisu: 109/2013 - karta informacyjna

08.11.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.139.2013, numer wpisu: 108/2013 - karta informacyjna

08.11.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.117.2013, numer wpisu: 107/2013 - karta informacyjna

22.10.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.134.2013, numer wpisu: 104/2013 - karta informacyjna

22.10.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.132.2013, numer wpisu: 106/2013 - karta informacyjna

22.10.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.118.2013, numer wpisu: 105/2013 - karta informacyjna

11.10.2013  Znak sprawy: PPZ-0732/33/08, numer wpisu: SUiKZP 1/2013 - karta informacyjna

11.10.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.141.2013, numer wpisu: 103/2013 - karta informacyjna

11.10.2013  Znak sprawy: OŚ. 6220.8.2013, numer wpisu: 102/2013 - karta informacyjna

11.10.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.139.2013, numer wpisu: 101/2013 - karta informacyjna

11.10.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.128.2013, numer wpisu: 99/2013 - karta informacyjna

11.10.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.127.2013, numer wpisu: 98/2013 - karta informacyjna

11.10.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.129.2013, numer wpisu: 97/2013 - karta informacyjna

03.10.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.130.2013, numer wpisu: 100/2013 - karta informacyjna

03.10.2013  Znak sprawy: OŚ. 6220.5.2013, numer wpisu: 96/2013 - karta informacyjna

03.10.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.128.2013, numer wpisu: 99/2013 - karta informacyjna

03.10.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.127.2013, numer wpisu: 98/2013 - karta informacyjna

03.10.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.129.2013, numer wpisu: 97/2013 - karta informacyjna

30.09.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.134.2013, numer wpisu: 95/2013 - karta informacyjna

30.09.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.132.2013, numer wpisu: 94/2013 - karta informacyjna

20.09.2013  Znak sprawy: OŚ. 6220.9.2013, numer wpisu: 93/2013 - karta informacyjna

20.09.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.130.2013, numer wpisu: 130/2013 - karta informacyjna

20.09.2013  Znak sprawy: OŚ. 6220.8.2013, numer wpisu: 90/2013 - karta informacyjna

20.09.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.129.2013, numer wpisu: 91/2013 - karta informacyjna

10.09.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.127.2013, numer wpisu: 87/2013 - karta informacyjna

10.09.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.128.2013, numer wpisu: 88/2013 - karta informacyjna

10.09.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.124.2013, numer wpisu: 89/2013 - karta informacyjna

26.08.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.120.2013, numer wpisu: 80/2013 - wniosek o wydanie decyzji

26.08.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.122.2013, numer wpisu: 81/2013 - wniosek o wydanie decyzji

26.08.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.122.2013, numer wpisu: 86/2013 - decyzja

26.08.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.110.2013, numer wpisu: 85/2013 - karta informacyjna

26.08.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.120.2013, numer wpisu: 84/2013 - karta informacyjna

26.08.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.26.2011.2013/6/, numer wpisu: 83/2013 - karta informacyjna

26.08.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.124.2013, numer wpisu: 82/2013 - karta informacyjna

02.08.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.116.2013, numer wpisu: 79/2013 - karta informacyjna

02.08.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.113.2013, numer wpisu: 78/2013 - karta informacyjna

02.08.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.112.2013, numer wpisu: 77/2013 - karta informacyjna

15.07.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.62.2013, numer wpisu: 76/2013 - karta informacyjna

10.07.2013  Znak sprawy: OŚ. 7635/15/2010.2011, numer wpisu: 75/2013 - karta informacyjna

10.07.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.118.2013, numer wpisu: 74/2013 - karta informacyjna

10.07.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.117.2013, numer wpisu: 73/2013 - karta informacyjna

10.07.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.116.2013, numer wpisu: 72/2013 - karta informacyjna

27.06.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.112.2013, numer wpisu: 70/2013 - karta informacyjna

27.06.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.113.2013, numer wpisu: 71/2013 - karta informacyjna

27.06.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.110.2013, numer wpisu: 69/2013 - karta informacyjna

27.06.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.56.2012.2013/2/, numer wpisu: 68/2013 - karta informacyjna

27.06.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.66.2013, numer wpisu: 66/2013 - karta informacyjna

27.06.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.68.2013, numer wpisu: 67/2013 - karta informacyjna

05.06.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.55.2013, numer wpisu: 65/2013 - karta informacyjna

05.06.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.53.2013, numer wpisu: 64/2013 - karta informacyjna

05.06.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.68.2013, numer wpisu: 63/2013 - karta informacyjna

29.05.2013  Znak sprawy: OŚ. 6220.5.2013, numer wpisu: 62/2013 - karta informacyjna

14.05.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.22.2013, numer wpisu: 61/2013 - karta informacyjna

14.05.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.21.2012.2013, numer wpisu: 60/2013 - karta informacyjna

14.05.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.54.2013, numer wpisu: 58/2013 - karta informacyjna

14.05.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.40.2013, numer wpisu: 57/2013 - karta informacyjna

14.05.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.55.2013, numer wpisu: 55/2013 - karta informacyjna

30.04.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.20.2013, numer wpisu: 56/2013 - karta informacyjna

30.04.2013  Znak sprawy: OŚ. 6220.5.2013, numer wpisu: 55/2013 - karta informacyjna

25.04.2013  Znak sprawy: OŚ. 6233.6.2013, numer wpisu: 53/2013 - wniosek

25.04.2013  Znak sprawy: OŚ. 6233.6.2013, numer wpisu: 54/2013 - rejestr  (zaświadczenie)

11.04.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.33.2013, numer wpisu: 52/2013 - karta informacyjna

11.04.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.35.2013, numer wpisu: 51/2013 - karta informacyjna

09.04.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.25.2013, numer wpisu: 49/2013 - karta informacyjna

09.04.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.24.2013, numer wpisu: 48/2013 - karta informacyjna

09.04.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.43.2013, numer wpisu: 47/2013 - karta informacyjna

09.04.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.30.2013, numer wpisu: 50/2013 - karta informacyjna

15.03.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.31.2013, numer wpisu: 45/2013 - karta informacyjna

15.03.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.34.2013, numer wpisu: 46/2013 - karta informacyjna

15.03.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.29.2013, numer wpisu: 44/2013 - karta informacyjna

04.03.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.21.2013, numer wpisu: 42/2013 - karta informacyjna

04.03.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.35.2013, numer wpisu: 40/2013 - karta informacyjna

04.03.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.23.2013, numer wpisu: 41/2013 - karta informacyjna

04.03.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.31.2013, numer wpisu: 43/2013 - karta informacyjna

27.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.19.2013, numer wpisu: 37/2013 - karta informacyjna

27.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6220.4.2012.2013, numer wpisu: 36/2013 - karta informacyjna

27.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.34.2013, numer wpisu: 39/2013 - karta informacyjna

27.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.33.2013, numer wpisu: 38/2013 - karta informacyjna

22.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6233.1.2013, numer wpisu: 25/2013 - karta informacyjna

22.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.30.2013, numer wpisu: 33/2013 - karta informacyjna

22.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.24.2013, numer wpisu: 27/2013 - karta informacyjna

22.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.25.2013, numer wpisu: 28/2013 - karta informacyjna

22.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.17.2013, numer wpisu: 35/2013 - karta informacyjna

22.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.14.2013, numer wpisu: 34/2013 - karta informacyjna

22.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6233.2.2013, numer wpisu: 26/2013 - karta informacyjna

22.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.20.2013, numer wpisu: 31/2013 - karta informacyjna

22.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.29.2013, numer wpisu: 32/2013 - karta informacyjna

22.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6233.1.2013, numer wpisu: 29/2013 - rejestr  (zaświadczenie)

22.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6233.2.2013, numer wpisu: 30/2013 - rejestr  (zaświadczenie)

12.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.23.2013, numer wpisu: 24/2013 - karta informacyjna

12.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.22.2013, numer wpisu: 22/2013 - karta informacyjna

11.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.13.2013, numer wpisu: 22/2013 - karta informacyjna

11.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.12.2013, numer wpisu: 21/2013 - karta informacyjna

11.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.21.2013, numer wpisu: 20/2013 - karta informacyjna

11.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.19.2013, numer wpisu: 19/2013 - karta informacyjna

11.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.11.2013, numer wpisu: 17/2013 - karta informacyjna

04.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.8.2013, numer wpisu: 18/2013 - karta informacyjna

04.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.9.2013, numer wpisu: 16/2013 - karta informacyjna

04.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.17.2013, numer wpisu: 15/2013 - karta informacyjna

04.02.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.14.2013, numer wpisu: 14/2013 - karta informacyjna

25.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.4.2013, numer wpisu: 13/2013 - karta informacyjna

22.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.3.2013, numer wpisu: 11/2013 - karta informacyjna

22.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.5.2013, numer wpisu: 12/2013 - karta informacyjna

22.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.13.2013, numer wpisu: 10/2013 - karta informacyjna

22.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.12.2013, numer wpisu: 9/2013 - karta informacyjna

22.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.9.2013, numer wpisu: 6/2013 - karta informacyjna

22.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.11.2013, numer wpisu: 7/2013 - karta informacyjna

22.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.8.2013, numer wpisu: 8/2013 - karta informacyjna

16.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6220.4.2012.2013, numer wpisu: 5/2013 - karta informacyjna

09.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.26.2011.2013/6/, numer wpisu: 4/2013 - karta informacyjna

09.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.5.2013, numer wpisu: 3/2013 - karta informacyjna

09.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.4.2013, numer wpisu: 2/2013 - karta informacyjna

09.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.3.2013, numer wpisu: 1/2013 - karta informacyjna

09.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.97.2012, numer wpisu: 145/2012 - karta informacyjna

09.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.99.2012, numer wpisu: 144/2012 - karta informacyjna

03.01.2013  Znak sprawy: OŚ. 6131.96.2012, numer wpisu: 143/2012 - karta informacyjna


2012

28.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.94.2012, numer wpisu: 141/2012 - rejestr

28.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.93.2012, numer wpisu: 142/2012 - rejestr

18.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233.9.2012, numer wpisu: 140/2012 - rejestr

18.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.98.2012, numer wpisu: 138/2012 - karta informacyjna

18.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233.9.2012, numer wpisu: 139/2012 - karta informacyjna

10.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.97.2012, numer wpisu: 137/2012 - karta informacyjna

07.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233.7.2012, numer wpisu: 135/2012 - rejestr  (zaświadczenie)

07.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233.8.2012, numer wpisu: 136/2012 - rejestr  (zaświadczenie)

07.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.87.2012, numer wpisu: 131/2012 - karta informacyjna

07.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233.8.2012, numer wpisu: 134/2012 - karta informacyjna

07.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.96.2012, numer wpisu: 132/2012 - karta informacyjna

07.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233.7.2012, numer wpisu: 133/2012 - karta informacyjna

07.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 7635/81/09/2010.2012, numer wpisu: 128/2012 - karta informacyjna

07.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/85/2012, numer wpisu: 130/2012 - karta informacyjna

07.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/86/2012, numer wpisu: 129/2012 - karta informacyjna

07.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233/6/2012, numer wpisu: 126/2012 - karta informacyjna

07.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/92/2012, numer wpisu: 124/2012 - karta informacyjna

07.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/56/2012, numer wpisu: 125/2012 - karta informacyjna

07.12.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233.6.2012, numer wpisu: 127/2012 - rejestr  (zaświadczenie)

28.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/94/2012, numer wpisu: 124/2012 - karta informacyjna

28.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/92/2012, numer wpisu: 120/2012 - karta informacyjna

28.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/93/2012, numer wpisu: 121/2012 - karta informacyjna

28.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/42/2012, numer wpisu: 122/2012 - karta informacyjna

28.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/52/2012, numer wpisu: 123/2012 - karta informacyjna

28.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/84/2012, numer wpisu: 119/2012 - karta informacyjna

28.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/83/2012, numer wpisu: 118/2012 - karta informacyjna

21.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/87/2012, numer wpisu: 117/2012 - karta informacyjna

13.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/86/2012, numer wpisu: 116/2012 - karta informacyjna

13.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/85/2012, numer wpisu: 115/2012 - karta informacyjna

13.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6220/7/2012, numer wpisu: 113/2012 - karta informacyjna

13.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6220/8/2012, numer wpisu: 114/2012 - karta informacyjna

07.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/68/2012, numer wpisu: 112/2012 - karta informacyjna

06.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233/5/2012, numer wpisu: 111/2012 - karta informacyjna

06.11.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/80/2012, numer wpisu: 110/2012 - karta informacyjna

29.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/77/2012, numer wpisu: 107/2012 - karta informacyjna

29.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/78/2012, numer wpisu: 104/2012 - karta informacyjna

29.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/70/2012, numer wpisu: 106/2012 - karta informacyjna

29.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/79/2012, numer wpisu: 105/2012 - karta informacyjna

29.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/69/2012, numer wpisu: 103/2012 - karta informacyjna

29.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/83/2012, numer wpisu: 108/2012 - karta informacyjna

29.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/84/2012, numer wpisu: 109/2012 - karta informacyjna

29.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/57/2012, numer wpisu: 100/2012 - karta informacyjna

29.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233/7/2012, numer wpisu: 101/2012 - karta informacyjna

29.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233/5/2012, numer wpisu: 102/2012 - karta informacyjna

17.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/44/2012, numer wpisu: 99/2012 - karta informacyjna

17.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/71/2012, numer wpisu: 98/2012 - karta informacyjna

17.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/72/2012, numer wpisu: 97/2012 - karta informacyjna

17.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/73/2012, numer wpisu: 96/2012 - karta informacyjna

17.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/80/2012, numer wpisu: 95/2012 - karta informacyjna

10.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/79/2012, numer wpisu: 93/2012 - karta informacyjna

10.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/78/2012, numer wpisu: 92/2012 - karta informacyjna

10.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/41/2012, numer wpisu: 87/2012 - karta informacyjna

10.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/64/2012, numer wpisu: 88/2012 - karta informacyjna

10.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/66/2012, numer wpisu: 89/2012 - karta informacyjna

10.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6220/8/2012, numer wpisu: 90/2012 - karta informacyjna

10.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/77/2012, numer wpisu: 91/2012 - karta informacyjna

01.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/71/2012, numer wpisu: 84/2012 - karta informacyjna

01.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/73/2012, numer wpisu: 85/2012 - karta informacyjna

01.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/72/2012, numer wpisu: 86/2012 - karta informacyjna

01.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/65/2012, numer wpisu: 83/2012 - karta informacyjna

01.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/59/2012, numer wpisu: 82/2012 - karta informacyjna

01.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/58/2012, numer wpisu: 81/2012 - karta informacyjna

01.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/60/2012, numer wpisu: 80/2012 - karta informacyjna

01.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/63/2012, numer wpisu: 79/2012 - karta informacyjna

01.10.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/78/2012, numer wpisu: 78/2012 - karta informacyjna

21.09.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/68/2012, numer wpisu: 76/2012 - karta informacyjna

21.09.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131/69/2012, numer wpisu: 77/2012 - karta informacyjna

21.09.2012  Znak sprawy: OŚ. 7635/18/2012, numer wpisu: 75/2012 - karta informacyjna

14.09.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.54.2012, numer wpisu: 74/2012 - karta informacyjna

14.09.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.66.2012, numer wpisu: 72/2012 - karta informacyjna

14.09.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.65.2012, numer wpisu: 71/2012 - karta informacyjna

14.09.2012  Znak sprawy: OŚ. 6220.6.2012, numer wpisu: 73/2012 - karta informacyjna

06.09.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.64.2012, numer wpisu: 70/2012 - karta informacyjna

06.09.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.63.2012, numer wpisu: 69/2012 - karta informacyjna

06.09.2012  Znak sprawy: OŚ. 6220.7.2012, numer wpisu: 68/2012 - karta informacyjna

31.08.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.60.2012, numer wpisu: 65/2012 - karta informacyjna

31.08.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.59.2012, numer wpisu: 64/2012 - karta informacyjna

31.08.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.57.2012, numer wpisu: 62/2012 - karta informacyjna

31.08.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.58.2012, numer wpisu: 63/2012 - karta informacyjna

31.08.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.42.2012, numer wpisu: 67/2012 - karta informacyjna

31.08.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.44.2012, numer wpisu: 66/2012 - karta informacyjna

20.08.2012  Znak sprawy: OŚ. 6220.6.2012, numer wpisu: 61/2012 - karta informacyjna

20.08.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.56.2012, numer wpisu: 60/2012 - karta informacyjna

13.08.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.54.2012, numer wpisu: 59/2012 - karta informacyjna

06.08.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233.4.2012, numer wpisu: 58/2012 - rejestr  (zaświadczenie)

06.08.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233.4.2012, numer wpisu: 57/2012 - karta informacyjna

06.08.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.51.2012, numer wpisu: 56/2012 - karta informacyjna

30.06.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.44.2012, numer wpisu: 53/2012 - karta informacyjna

30.06.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.76.2011.2012, numer wpisu: 52/2012 - karta informacyjna

27.06.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.42.2012, numer wpisu: 51/2012 - karta informacyjna

27.06.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.41.2012, numer wpisu: 50/2012 - karta informacyjna

14.05.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.32.2012, numer wpisu: 49/2012 - karta informacyjna

24.04.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233.3.2012, numer wpisu: 48/2012 - rejestr  (zaświadczenie)

19.04.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233.3.2012, numer wpisu: 47/2012 - karta informacyjna

19.04.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.32.2012, numer wpisu: 46/2012 - karta informacyjna

16.04.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.30.2012, numer wpisu: 45/2012 - karta informacyjna

04.04.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.28.2012, numer wpisu: 15/2012 - karta informacyjna

28.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.30.2012, numer wpisu: 43/2012 - karta informacyjna

22.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.20.2012, numer wpisu: 40/2012 - karta informacyjna

22.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.22.2012, numer wpisu: 42/2012 - karta informacyjna

22.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.28.2012, numer wpisu: 41/2012 - karta informacyjna

20.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.16.2012, numer wpisu: 38/2012 - karta informacyjna

16.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.23.2012, numer wpisu: 35/2012 - karta informacyjna

16.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233.2.2012, numer wpisu: 36/2012 - karta informacyjna

16.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233.2.2012, numer wpisu: 37/2012 - rejestr  (zaświadczenie)

08.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.23.2012, numer wpisu: 33/2012 - karta informacyjna

08.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.13.2012, numer wpisu: 34/2012 - karta informacyjna

08.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.22.2012, numer wpisu: 32/2012 - karta informacyjna

05.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.5.2012, numer wpisu: 31/2012 - karta informacyjna

01.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6233.1.2012, numer wpisu: 30/2012 - rejestr  (zaświadczenie)

01.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.21.2012, numer wpisu: 29/2012 - karta informacyjna

01.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.20.2012, numer wpisu: 28/2012 - karta informacyjna

01.03.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.10.2012, numer wpisu: 27/2012 - karta informacyjna

28.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.8.2012, numer wpisu: 26/2012 - karta informacyjna

28.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.18.2012, numer wpisu: 25/2012 - karta informacyjna

28.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6220.4.2012, numer wpisu: 24/2012 - karta informacyjna

28.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.16.2012, numer wpisu: 23/2012 - karta informacyjna

23.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.7.2012, numer wpisu: 20/2012 - karta informacyjna

23.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6220.3.2012, numer wpisu: 22/2012 - karta informacyjna

23.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.9.2012, numer wpisu: 21/2012 - karta informacyjna

21.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.13.2012, numer wpisu: 19/2012 - karta informacyjna

14.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.10.2012, numer wpisu: 18/2012 - karta informacyjna

14.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6140.1.2012, numer wpisu: 17/2012 - karta informacyjna

07.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6220.3.2012, numer wpisu: 14/2012 - karta informacyjna

07.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.4.2012, numer wpisu: 15/2012 - karta informacyjna

07.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.5.2012, numer wpisu: 16/2012 - karta informacyjna

07.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6220.4.2012, numer wpisu: 13/2012 - karta informacyjna

07.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.8.2012, numer wpisu: 11/2012 - karta informacyjna

07.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.8.2012, numer wpisu: 12/2012 - karta informacyjna

07.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.7.2012, numer wpisu: 10/2012 - karta informacyjna

02.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.71.2012, numer wpisu: 9/2012 - karta informacyjna

02.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.69.2012, numer wpisu: 8/2012 - karta informacyjna

02.02.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.3.2012, numer wpisu: 7/2012 - karta informacyjna

16.01.2012  Znak sprawy: OŚ. 6220.3.2012, numer wpisu: 6/2012 - karta informacyjna

16.01.2012  Znak sprawy: OŚ. 6140.1.2012, numer wpisu: 5/2012 - karta informacyjna

16.01.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.5.2012, numer wpisu: 4/2012 - karta informacyjna

13.01.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.28.2011, numer wpisu: 3/2012 - karta informacyjna

13.01.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.4.2012, numer wpisu: 2/2012 - karta informacyjna

13.01.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.3.2012, numer wpisu: 1/2012 - karta informacyjna

10.01.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.77.2011, numer wpisu: 120/2011 - karta informacyjna

10.01.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.66.2011, numer wpisu: 119/2011 - karta informacyjna

10.01.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.65.2011, numer wpisu: 118/2011 - karta informacyjna

05.01.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.82.2011, numer wpisu: 116/2011 - karta informacyjna

05.01.2012  Znak sprawy: OŚ. 6131.78.2011, numer wpisu: 117/2011 - karta informacyjna


2011

29.12.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.75.2011, numer wpisu: 115/2011 - karta informacyjna

09.12.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.73.2011, numer wpisu: 113/2011 - karta informacyjna

09.12.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.78.2011, numer wpisu: 112/2011 - karta informacyjna

09.12.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.77.2011, numer wpisu: 111/2011 - karta informacyjna

09.12.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.76.2011, numer wpisu: 110/2011 - karta informacyjna

09.12.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.75.2011, numer wpisu: 109/2011 - karta informacyjna

18.11.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.58.2011, numer wpisu: 108/2011 - karta informacyjna

16.11.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.68.2011, numer wpisu: 107/2011 - karta informacyjna

16.11.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.49.2011, numer wpisu: 106/2011 - karta informacyjna

16.11.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.64.2011, numer wpisu: 105/2011 - karta informacyjna

16.11.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.73.2011, numer wpisu: 104/2011 - karta informacyjna

16.11.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.74.2011, numer wpisu: 103/2011 - karta informacyjna

16.11.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.71.2011, numer wpisu: 102/2011 - karta informacyjna

04.11.2011  Znak sprawy: OŚ. 6220.10.2011, decyzja 5/2011, numer wpisu: 101/2011 - karta informacyjna

04.11.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131/62/2011, numer wpisu: 100/2011 - karta informacyjna

04.11.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131/69/2011, numer wpisu: 99/2011 - karta informacyjna

04.11.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131/68/2011, numer wpisu: 98/2011 - karta informacyjna

28.10.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131/43/2011, numer wpisu: 97/2011 - karta informacyjna

28.10.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131/65/2011, numer wpisu: 95/2011 - karta informacyjna

28.10.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131/66/2011, numer wpisu: 96/2011 - karta informacyjna

25.10.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131/64/2011, numer wpisu: 93/44/2011 - karta informacyjna

25.10.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131/55/2011, decyzja nr 37/2011, numer wpisu: 94/50/2011 - karta informacyjna

25.10.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.59.2011, decyzja nr 36/2011, numer wpisu: 92/49/2011 - karta informacyjna

25.10.2011  Znak sprawy: OŚ. 6220.10.2011; ZNS.9083.33.2011; WOOŚ.4240.3792011.AB, numer wpisu: 91/48/2011 - karta informacyjna

15.10.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.59.2011, numer wpisu: 88/42/2011 - karta informacyjna

15.10.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.56.2011, decyzja nr 35/2011, numer wpisu: 88/42/2011 - karta informacyjna

15.10.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.62.2011, numer wpisu: 89/43/2011 - karta informacyjna

15.10.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.50.2011, decyzja nr 33A/2011, numer wpisu: 90/47/2011 - karta informacyjna

06.10.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.57.2011, decyzja nr 34/2011, numer wpisu: 86/45/2011 - karta informacyjna

06.10.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.58.2011, numer wpisu: 85/41/2011 - karta informacyjna

29.09.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.50.2011, decyzja nr 33/2011, numer wpisu: 81/44/2011 - karta informacyjna

29.09.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.57/2011, numer wpisu: 84/40/2011 - karta informacyjna

29.09.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.56.2011, numer wpisu: 83/39/2011 - karta informacyjna

29.09.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.55.2011, numer wpisu: 82/38/2011 - karta informacyjna

23.09.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.49.2011, numer wpisu: 77/36/2011 - karta informacyjna

23.09.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.48.2011, decyzja nr 32/2011, numer wpisu: 78/42/2011 - karta informacyjna

23.09.2011  Znak sprawy: OŚ. 6220.9.2011, numer wpisu: 79/43/2011 - karta informacyjna

23.09.2011  Znak sprawy: OŚ. 6220.10.2011, numer wpisu: 80/37/2011 - karta informacyjna

02.09.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.50.2011, numer wpisu: 76/35/2011 - karta informacyjna

02.09.2011  Znak sprawy: OŚ. 6220.9.2011, WOOŚ.4240.325.2011.MT, ZNS.9083.27.2011, numer wpisu: 75/41/2011 - karta informacyjna

02.09.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.48.2011, numer wpisu: 74/34/2011 - karta informacyjna

02.09.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.42.2011, decyzja nr 31/2011, numer wpisu: 73/40/2011 - karta informacyjna

23.08.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.47.2011, numer wpisu: 68/33/2011 - karta informacyjna

23.08.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.47.2011, numer wpisu: 69/36/2011 - karta informacyjna

23.08.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.44.2011, decyzja nr 28/2011, numer wpisu: 69/36/2011 - karta informacyjna

23.08.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.47.2011, numer wpisu: 71/38/2011 - karta informacyjna

23.08.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.45.2011, decyzja nr 30/2011, numer wpisu: 72/39/2011 - karta informacyjna

09.08.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.45.2011, numer wpisu: 67/32/2011 - karta informacyjna

09.08.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.43.2011, numer wpisu: 63/29/2011 - karta informacyjna

09.08.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.42.2011, numer wpisu: 64/30/2011 - karta informacyjna

09.08.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.26.2011, decyzja nr 27/2011, numer wpisu: 66/35/2011 - karta informacyjna

09.08.2011  Znak sprawy: OŚ. 6220.9.2011, numer wpisu: 65/31/2011 - karta informacyjna

01.08.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.44.2011, numer wpisu: 62/28/2011 - karta informacyjna

20.07.2011  Znak sprawy: OŚ. 6220.8.2011, WOOŚ.4240.250.2011.MH, ZNS.9083.15.2011, numer wpisu: 61/34/2011 - karta informacyjna

22.06.2011  Znak sprawy: OŚ. 6233.3.2011, numer wpisu: 60/33/2011 - karta informacyjna

22.06.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.34.2011, numer wpisu: 58/32/2011 - karta informacyjna

22.06.2011  Znak sprawy: OŚ. 6220.8.2011, numer wpisu: 59/27/2011 - karta informacyjna

07.06.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.25.2011, numer wpisu: 57/31/2011 - karta informacyjna

27.05.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.28.2011, decyzja nr 24/1011, numer wpisu: 56/30/2011 - karta informacyjna

25.05.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.32.2011, numer wpisu: 54/28/2011 - karta informacyjna

25.05.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.31.2011, numer wpisu: 55/29/2011 - karta informacyjna

19.05.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.34.2011, numer wpisu: 53/26/2011 - karta informacyjna

19.05.2011  Znak sprawy: OŚ. 6220.7.2011, numer wpisu: 52/27/2011 - karta informacyjna

19.05.2011  Znak sprawy: OŚ. 7625/19/09/2010, numer wpisu: 51/26/2011 - karta informacyjna

19.05.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.32.2011, numer wpisu: 50/25/2011 - karta informacyjna

10.05.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.14.2011, numer wpisu: 49/25/2011 - karta informacyjna

28.04.2011  Znak sprawy: OŚ. 6220.7.2011, WOOŚ.4240.147.2011.KT, ZNS.9083.11.2011, numer wpisu: 47/23/2011 - karta informacyjna

28.04.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.20.2011, decyzja nr 15/2011, numer wpisu: 43/20/2011 - karta informacyjna

20.04.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.29.2011, decyzja nr 19/2011, numer wpisu: 46/22/2011 - karta informacyjna

20.04.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.11.2011, decyzja nr 18/2011, numer wpisu: 45/21/2011 - karta informacyjna

20.04.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.31.2011, numer wpisu: 44/30/2011 - karta informacyjna

07.04.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.22.2011, decyzja nr 16/2010, numer wpisu: 42/19/2011 - karta informacyjna

05.04.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.28.2011, numer wpisu: 40/22/2011 - karta informacyjna

05.04.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.29.2011, numer wpisu: 41/23/2011 - karta informacyjna

01.04.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.24.2011, decyzja nr 13/2011, numer wpisu: 38/17/2011 - karta informacyjna

01.04.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.21.2011, decyzja nr 14/2011, numer wpisu: 39/18/2011 - karta informacyjna

01.04.2011  Znak sprawy: OŚ. 6220.7.2011, numer wpisu: 37/21/2011 - karta informacyjna

01.04.2011  Znak sprawy: OŚ. 6220.5.2011, numer wpisu: 36/16/2011 - karta informacyjna

29.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.25.2011, numer wpisu: 35/20/2011 - karta informacyjna

29.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.26.2011, numer wpisu: 34/18/2011 - karta informacyjna

24.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.24.2011, numer wpisu: 28/18/2011 - karta informacyjna

24.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.18.2011, decyzja nr 9/2011, numer wpisu: 30/12/2011 - karta informacyjna

24.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.17.2011, decyzja nr 8/2011, numer wpisu: 29/11/2011 - karta informacyjna

24.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.6.2011, decyzja nr 12/2011, numer wpisu: 33/15/2011 - karta informacyjna

24.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.7.2011, decyzja nr 11/2011, numer wpisu: 32/14/2011 - karta informacyjna

24.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.8.2011, decyzja nr 10/2011, numer wpisu: 31/13/2011 - karta informacyjna

18.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.21.2011, numer wpisu: 27/17/2011 - karta informacyjna

18.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.22.2011, numer wpisu: 26/16/2011 - karta informacyjna

18.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.19.2011, decyzja nr 7/2011, numer wpisu: 25/10/2011 - karta informacyjna

10.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.17.2011, numer wpisu: 19/12/2011 - karta informacyjna

10.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.4.2011, numer wpisu: 18/7/2011 - karta informacyjna

10.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.1.2011, decyzja nr 6/2011, numer wpisu: 20/8/2011 - karta informacyjna

10.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6220.5.2011, WOOŚ.4240.80.2011KT, numer wpisu: 21/9/2011 - karta informacyjna

10.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.20.2011, numer wpisu: 22/13/2011 - karta informacyjna

10.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.18.2011, numer wpisu: 23/14/2011 - karta informacyjna

10.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.19.2011, numer wpisu: 101/50/2010 - karta informacyjna

03.03.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.10.2011, decyzja 4/2011, numer wpisu: 17/6/2011 - karta informacyjna

24.02.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.14.2011, numer wpisu: 15/10/2011 - karta informacyjna

24.02.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.13.2011, numer wpisu: 16/11/2011 - karta informacyjna

24.02.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.11.2011, numer wpisu: 14/9/2011 - karta informacyjna

11.02.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.10.2011, numer wpisu: 13/8/2011 - karta informacyjna

11.02.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.5.2011, numer wpisu: 12/5/2011 - karta informacyjna

11.02.2011  Znak sprawy: OŚ. 7625/8/2010, numer wpisu: 11/4/2011 - karta informacyjna

11.02.2011  Znak sprawy: OŚ. 6220.5.2011, numer wpisu: 10/7/2011 - karta informacyjna

11.02.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.7.2011, numer wpisu: 8/5/2011 - karta informacyjna

11.02.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.8.2011, numer wpisu: 9/6/2011 - karta informacyjna

02.02.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.6.2011, numer wpisu: 6/3/2011 - karta informacyjna

02.02.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.5.2011, numer wpisu: 7/4/2011 - karta informacyjna

02.02.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.4.2011, numer wpisu: 4/2/2011 - karta informacyjna

26.01.2011  Znak sprawy: OŚ. 7635.87.2010.2011, decyzja nr 2/2011, numer wpisu: 4/3/2011 - karta informacyjna

20.01.2011  Znak sprawy: OŚ. 6131.1.2011, numer wpisu: 2/1/2011 - karta informacyjna

20.01.2011  Znak sprawy: OŚ. 6431.1.2011, numer wpisu: 1/1/2011 - karta informacyjna

20.01.2011  Znak sprawy: OŚ. 7635/90/2010, decyzja nr 1/2011, numer wpisu: 3/2/2011 - karta informacyjna

10.01.2011  Znak sprawy: OŚ. 7635/86/2010, numer wpisu: 110/56/2010 - karta informacyjna

29.12.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/92/2010, decyzja nr 46/2010, numer wpisu: 108/54/2010 - karta informacyjna

29.12.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/11/2010, decyzja nr 3/2010, numer wpisu: 109/55/2010 - karta informacyjna

23.12.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/93/2010, decyzja nr 45/2010, numer wpisu: 107/53/2010 - karta informacyjna

23.12.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/78/2010, numer wpisu: 106/52/2010 - karta informacyjna

23.12.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/92/2010, decyzja nr 43/2010, numer wpisu: 105/51/2010 - karta informacyjna

16.12.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/93/2010, numer wpisu: 103/51/2010 - karta informacyjna

16.12.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/68/2010, decyzja nr 41/2010, numer wpisu: 98/49/2010 - karta informacyjna

14.12.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/88/2010, decyzja nr 42/2010, numer wpisu: 102/50/2010 - karta informacyjna

14.12.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/90/2010, numer wpisu: 99/48/2010 - karta informacyjna

14.12.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/91/2010, numer wpisu: 100/49/2010 - karta informacyjna

14.12.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/92/2010, numer wpisu: 101/50/2010 - karta informacyjna

03.12.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/83/2010, decyzja nr 38/2010, numer wpisu: 95/47/2010 - karta informacyjna

03.12.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/11/2010, numer wpisu: 96/48/2010 - karta informacyjna

03.12.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/88/2010, numer wpisu: 97/47/2010 - karta informacyjna

20.11.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/81/2010, decyzja nr 37/2010, numer wpisu: 94/46/2010 - karta informacyjna

20.11.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/11/2010, numer wpisu: 92/46/2010 - karta informacyjna

20.11.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/82/2010, decyzja nr 36/2010, numer wpisu: 93/45/2010 - karta informacyjna

20.11.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/86/2010, numer wpisu: 90/44/2010 - karta informacyjna

20.11.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/87/2010, numer wpisu: 91/45/2010 - karta informacyjna

10.11.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/56/2010, numer wpisu: 89/44/2010 - karta informacyjna

05.11.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/78/2010, numer wpisu: 84/40/2010 - karta informacyjna

05.11.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/76/2010, numer wpisu: 83/39/2010 - karta informacyjna

05.11.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/71/2010, decyzja nr 34/2010, numer wpisu: 85/43/2010 - karta informacyjna

05.11.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/82/2010, numer wpisu: 86/41/2010 - karta informacyjna

05.11.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/81/2010, numer wpisu: 87/42/2010 - karta informacyjna

05.11.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/83/2010, numer wpisu: 88/42/2010 - karta informacyjna

05.11.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/61/2010, decyzja nr 33/2010, numer wpisu: 82/42/2010 - karta informacyjna

29.10.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/55/2010, decyzja nr 32/2010, numer wpisu: 81/42/2010 - karta informacyjna

25.10.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/58/2010, decyzja nr 30/2010, numer wpisu: 78/39/2010 - karta informacyjna

25.10.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/66/2010, decyzja nr 31/2010, numer wpisu: 80/40/2010 - karta informacyjna

25.10.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/71/2010, numer wpisu: 79/38/2010 - karta informacyjna

13.10.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/68/2010, numer wpisu: 78/37/2010 - karta informacyjna

12.10.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/66/2010, numer wpisu: 77/36/2010 - karta informacyjna

12.10.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/54/2010, decyzja nr 29/2010, numer wpisu: 76/38/2010 - karta informacyjna

05.10.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/47/2010, decyzja nr 28/2010, numer wpisu: 75/37/2010 - karta informacyjna

30.09.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/8/2010, numer wpisu: 73/35/2010 - karta informacyjna

30.09.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/57/2010, decyzja nr 27/2010, numer wpisu: 74/36/2010 - karta informacyjna

24.09.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/53/2010, decyzja nr 26/2010 numer wpisu: 72/35/2010 - karta informacyjna

24.09.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/48/2010, decyzja nr 24/2010 numer wpisu: 71/34/2010 - karta informacyjna

16.09.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/61/2010, numer wpisu: 69/33/2010 - karta informacyjna

16.09.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/58/2010, numer wpisu: 70/34/2010 - karta informacyjna

16.09.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/54/2010, numer wpisu: 67/31/2010 - karta informacyjna

16.09.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/57/2010, numer wpisu: 68/32/2010 - karta informacyjna

16.09.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/56/2010, numer wpisu: 66/30/2010 - karta informacyjna

03.09.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/49/2010, decyzja nr 25/2010, numer wpisu: 65/33/2010 - karta informacyjna

03.09.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/55/2010, numer wpisu: 64/29/2010 - karta informacyjna

20.08.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/53/2010, numer wpisu: 63/28/2010 - karta informacyjna

13.08.2010  Znak sprawy: OŚ. 6431/4/2010, numer wpisu: 62/32/2010 - karta informacyjna

13.08.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/49/2010, numer wpisu: 61/27/2010 - karta informacyjna

05.08.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/46/2010, numer wpisu: 59/31/2010 - karta informacyjna

05.08.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/48/2010, numer wpisu: 60/26/2010 - karta informacyjna

05.08.2010  Znak sprawy: OŚ. 6431/4/2010, numer wpisu: 58/25/2010 - karta informacyjna

05.08.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/47/2010, numer wpisu: 57/24/2010 - karta informacyjna

30.07.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/35/2010, decyzja nr 22/2010, numer wpisu: 56/30/2010 - karta informacyjna

29.07.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/46/2010, numer wpisu: 55/23/2010 - karta informacyjna

29.07.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/6/2010, numer wpisu: 53/28/2010 - karta informacyjna

29.07.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/44/2010, numer wpisu: 53/29/2010 - karta informacyjna

09.07.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/442010, numer wpisu: 52/22/2010 - karta informacyjna

09.07.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/42/2010, decyzja nr 42/2010, numer wpisu: 51/27/2010 - karta informacyjna

09.07.2010  Znak sprawy: OŚ. 6431/3/2010, decyzja nr 1/2010, numer wpisu: 50/26/2010 - karta informacyjna

02.07.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/42/2010, numer wpisu: 48/21/2010 - karta informacyjna

02.07.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/2/2010, decyzja nr 19/2010, numer wpisu: 49/25/2010 - karta informacyjna

28.06.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/4/2010, numer wpisu: 47/24/2010 - karta informacyjna

22.06.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/38/2010, decyzja nr 17/2010, numer wpisu: 44/22/2010 - karta informacyjna

22.06.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/37/2010, decyzja nr 18/2010, numer wpisu: 45/23/2010 - karta informacyjna

22.06.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/28/2010, numer wpisu: 46/20/2010 - karta informacyjna

22.06.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/6/2010, numer wpisu: 43/19/2010 - karta informacyjna

17.06.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/37/2010, numer wpisu: 40/18/2010 - karta informacyjna

17.06.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/5/2010, numer wpisu: 39/19/2010 - karta informacyjna

17.06.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/4/2010, numer wpisu: 42/21/2010 - karta informacyjna

17.06.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/1/2010, numer wpisu: 41/20/2010 - karta informacyjna

10.06.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/38/2010, numer wpisu: 38/17/2010 - karta informacyjna

04.06.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/11/09/2010, decyzja nr 2/2010, numer wpisu: 36/18/2010 - karta informacyjna

27.05.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/21/2010, decyzja nr 15/2010, numer wpisu: 32/15/2010 - karta informacyjna

27.05.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/17/2010, decyzja nr 13/2010, numer wpisu: 33/16/2010 - karta informacyjna

27.05.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/12/2010, decyzja nr 15/2010, numer wpisu: 34/17/2010 - karta informacyjna

27.05.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/34/2010, numer wpisu: 35/16/2010 - karta informacyjna

20.05.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/5/2010, numer wpisu: 31/14/2010 - karta informacyjna

20.05.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/4/2010, numer wpisu: 30/15/2010 - karta informacyjna

29.04.2010  Znak sprawy: OŚ. 6431/2/2010, decyzja nr 2/2010, numer wpisu: 29/14/2010 - karta informacyjna

23.04.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/14/09, decyzja nr 11/2010, numer wpisu: 28/13/2010 - karta informacyjna

19.04.2010  Znak sprawy: OŚ. 6431/2/2010, numer wpisu: 25/12/2010 - karta informacyjna

19.04.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/23/2010, decyzja nr 10/2010, numer wpisu: 27/12/2010 - karta informacyjna

19.04.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/23/2010, numer wpisu: 26/13/2010 - karta informacyjna

09.04.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/10 i 11/2010, decyzja nr 8/2010, numer wpisu: 23/11/2010 - karta informacyjna

09.04.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/8/2010, decyzja nr 9/2010, numer wpisu: 24/12/2010 - karta informacyjna

02.04.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/10 i 11/2010, numer wpisu: 22/11/2010 - karta informacyjna

31.03.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/16/2010, decyzja nr 7/2010, numer wpisu: 20/9/2010 - karta informacyjna

26.03.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/21/2010, numer wpisu: 19/10/2010 - karta informacyjna

26.03.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/17/2010, numer wpisu: 18/9/2010 - karta informacyjna

15.03.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/4/2010, decyzja nr 6/2010, numer wpisu: 17/8/2010 - karta informacyjna

15.03.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/1/2010, numer wpisu: 16/8/2010 - karta informacyjna

15.03.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/16/2010, numer wpisu: 15/7/2010 - karta informacyjna

08.03.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/14/2010, numer wpisu: 14/6/2010 - karta informacyjna

24.02.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/12/2010, numer wpisu: 13/5/2010 - karta informacyjna

12.02.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/6/2010, decyzja nr 5/2010, numer wpisu: 12/7/2010 - karta informacyjna

05.02.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/78/09/2010, numer wpisu: 11/6/2010 - karta informacyjna

05.02.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/5/2010, decyzja nr 3/2010, numer wpisu: 9/5/2010 - karta informacyjna

02.02.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/6/2010, numer wpisu: 10/4/2010 - karta informacyjna

02.02.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/5/2010, numer wpisu: 8/3/2010 - karta informacyjna

25.01.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/18/09/2010, numer wpisu: 7/4/2010 - karta informacyjna

25.01.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/4/2010, numer wpisu: 6/2/2010 - karta informacyjna

25.01.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/19/09/2010, numer wpisu: 5/3/2010 - karta informacyjna

15.01.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/2/2010, decyzja nr 1/2010, numer wpisu: 4/2/2010 - karta informacyjna

13.01.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/18/2010, numer wpisu: 3/1/2010 - karta informacyjna

07.01.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/2/2010, numer wpisu: 2/1/2010 - karta informacyjna

07.01.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/77/09, decyzja nr 52/09, numer wpisu: 154/79/09 - karta informacyjna

07.01.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/799, decyzja nr 53/09, numer wpisu: 155/80/09 - karta informacyjna

07.01.2010  Numer wpisu: 1/1/2010 - karta informacyjna

07.01.2010  Znak sprawy: OŚ. 7635/83/09, decyzja nr 51/09, numer wpisu: 153/78/09 - karta informacyjna

07.01.2010  Znak sprawy: OŚ. 7625/19/09, numer wpisu: 152/58/09 - karta informacyjna

18.12.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/88/09, decyzja nr 50/09 numer wpisu: 151/77/09 - karta informacyjna

18.12.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/86/09, decyzja nr 49/09 numer wpisu: 150/76/09 - karta informacyjna

18.12.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/85/09, decyzja nr 48/09 numer wpisu: 149/75/09 - karta informacyjna

18.12.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/88/09, numer wpisu: 148/67/09 - karta informacyjna

18.12.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/18/09, numer wpisu: 147/66/09 - karta informacyjna

18.12.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/84/09, decyzja nr 84/09 numer wpisu: 146/74/09 - karta informacyjna

18.12.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/82/09, decyzja nr 46/09 numer wpisu: 145/73/09 - karta informacyjna

18.12.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/80/09, decyzja nr 45/09 numer wpisu: 144/72/09 - karta informacyjna

11.12.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/85/09, numer wpisu: 142/64/09 - karta informacyjna

11.12.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/86/09, numer wpisu: 143/65/09 - karta informacyjna

11.12.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/84/09, numer wpisu: 141/63/09 - karta informacyjna

26.11.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/84/09, numer wpisu: 140/62/09 - karta informacyjna

26.11.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/82/09, numer wpisu: 139/61/09 - karta informacyjna

26.11.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/74/09, decyzja nr 43/09, numer wpisu: 134/69/09 - karta informacyjna

26.11.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/80/09, numer wpisu: 137/59/09 - karta informacyjna

26.11.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/73/09, numer wpisu: 136/71/09 - karta informacyjna

26.11.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/62/09, numer wpisu: 135/70/09 - karta informacyjna

26.11.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/78/09, numer wpisu: 137/60/09 - karta informacyjna

20.11.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/76/09, decyzja nr 42/09, numer wpisu: 133/68/09 - karta informacyjna

20.11.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/72/09, decyzja nr 41/09, numer wpisu: 132/67/09 - karta informacyjna

20.11.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/79/09, numer wpisu: 131/58/09 - karta informacyjna

12.11.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/61/09, numer wpisu: 130/66/09 - karta informacyjna

12.11.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/77/09, numer wpisu: 129/57/09 - karta informacyjna

12.11.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/76/09, numer wpisu: 128/56/09 - karta informacyjna

05.11.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/74/09, numer wpisu: 127/55/09 - karta informacyjna

30.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/17/09, numer wpisu: 126/65/09 - karta informacyjna

30.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/74/09, numer wpisu: 125/54/09 - karta informacyjna

30.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/73/09, numer wpisu: 124/53/09 - karta informacyjna

30.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/65/09, decyzja nr 39-1/09, numer wpisu: 122-1/63-1/09 - karta informacyjna

30.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/15/08/09 BM Mikołajki, decyzja nr 11/09, numer wpisu: 123/64/09 - karta informacyjna

23.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/65/09, decyzja nr 39/09, numer wpisu: 122/63/09 - karta informacyjna

23.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/58/09, decyzja nr 38/09, numer wpisu: 121/62/09 - karta informacyjna

23.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/68/09, decyzja nr 37/09, numer wpisu: 120/61/09 - karta informacyjna

22.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/57/09, decyzja nr 35/09, numer wpisu: 118/59/09 - karta informacyjna

22.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/67/09, decyzja nr 36/09, numer wpisu: 118/60/09 - karta informacyjna

15.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/17/09, numer wpisu: 116/58/09 - karta informacyjna

15.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/64/09, numer wpisu: 117/52/09 - karta informacyjna

15.10.2009  Numer wpisu: 115/2/09 - karta informacyjna

09.10.2009  Numer wpisu: 114/2/09 - karta informacyjna

07.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/68/09, numer wpisu: 113/51/09 - karta informacyjna

07.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/65/09, numer wpisu: 110/49/09 - karta informacyjna

07.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/67/09, numer wpisu: 111/50/09 - karta informacyjna

07.10.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/63/09, decyzja nr 34/09, numer wpisu: 112/57/09 - karta informacyjna

23.09.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/63/09, numer wpisu: 109/48/09 - karta informacyjna

23.09.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/14/09, numer wpisu: 107/56/09 - karta informacyjna

23.09.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/62/09, numer wpisu: 108/47/09 - karta informacyjna

18.09.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/61/09, numer wpisu: 106/46/09 - karta informacyjna

16.09.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/17/09, numer wpisu: 105/45/09 - karta informacyjna

16.09.2009  Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych, numer wpisu: 104/1/09 - karta informacyjna

07.09.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/58/09, numer wpisu: 103/44/09 - karta informacyjna

07.09.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/57/09, numer wpisu: 102/43/09 - karta informacyjna

03.09.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/11/09, numer wpisu: 101/55/09 - karta informacyjna

14.08.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/14/09, numer wpisu: 100/42/09 - karta informacyjna

14.08.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/56/09, decyzja nr 33/09, numer wpisu: 99/54/09 - karta informacyjna

14.08.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/569, numer wpisu: 98/41/09 - karta informacyjna

11.08.2009  Numer wpisu: 97/1/09 - karta informacyjna

11.08.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/53/09, numer wpisu: 96/53/09 - karta informacyjna

05.08.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/9/09, numer wpisu: 95/52/09 - karta informacyjna

28.07.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/53/09, numer wpisu: 94/40/09 - karta informacyjna

24.07.2009  Numer wpisu: 93/1/09 - karta informacyjna

24.07.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/51/09,decyzja nr 31/09, numer wpisu: 91/50/09 - karta informacyjna

24.07.2009  Znak sprawy: OŚ. 6435/45/09, numer wpisu: 92/51/09 - karta informacyjna

20.07.2009  Znak sprawy: OŚ. 6431/3/09, numer wpisu: 90/49/09 - karta informacyjna

08.07.2009  Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Mikołajki na lata 2008-2020, numer wpisu: 89/2/09 - karta informacyjna

08.07.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/11/09, numer wpisu: 88/39/09 - karta informacyjna

26.06.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/9/09, numer wpisu: 87/38/09 - karta informacyjna

22.06.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/51/09, numer wpisu: 86/37/09 - karta informacyjna

18.06.2009  Znak sprawy: OŚ. 6431/2/09, numer wpisu: 85/48/09 - karta informacyjna

03.06.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/7/09, numer wpisu: 83/47/09 - karta informacyjna

03.06.2009  Znak sprawy: OŚ. 6431/2/09, numer wpisu: 84/36/09 - karta informacyjna

27.05.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/45/09, numer wpisu: 82/35/09 - karta informacyjna

25.05.2009  Znak sprawy: OŚ. 6431/1/09, numer wpisu: 81/46/09 - karta informacyjna

18.05.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/43/09, numer wpisu: 80/34/09 - karta informacyjna

11.05.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/39/09, decyzja nr 30/09, numer wpisu: 79/45/09 - karta informacyjna

28.04.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/38/09, numer wpisu: 78/44/09 - karta informacyjna

20.04.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/24/09, numer wpisu: 76/43/09 - karta informacyjna

20.04.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/39/09, numer wpisu: 77/33/09 - karta informacyjna

16.04.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/38/09, numer wpisu: 75/32/09 - karta informacyjna

08.04.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/7-1/08/09, numer wpisu: 73/41/09 - karta informacyjna

08.04.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/36/09 decyzja nr 28/09, numer wpisu: 74/42/09 - karta informacyjna

03.04.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/26/09 decyzja nr 25/09, numer wpisu: 70/38/09 - karta informacyjna

27.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/36/09, numer wpisu: 69/31/09 - karta informacyjna

27.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/33/09 decyzja nr 24/09, numer wpisu: 68/37/09 - karta informacyjna

24.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/7/09, numer wpisu: 66/29/09 - karta informacyjna

24.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/26/09, numer wpisu: 67/30/09 - karta informacyjna

24.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/27/09 decyzja nr 23/09, numer wpisu: 64/36/09 - karta informacyjna

17.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/33/09, numer wpisu: 65/27/09 - karta informacyjna

17.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/30/09 decyzja nr 22/09, numer wpisu: 63/35/09 - karta informacyjna

17.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/25/09 decyzja nr 21/09, numer wpisu: 62/34/09 - karta informacyjna

17.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/23/09 decyzja nr 20/09, numer wpisu: 61/33/09 - karta informacyjna

17.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/22/09 decyzja nr 19/09, numer wpisu: 60/32/09 - karta informacyjna

17.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/20/09 decyzja nr 18A09, numer wpisu: 59/31/09 - karta informacyjna

17.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/24/09, numer wpisu: 58/27/09 - karta informacyjna

17.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/32/09, numer wpisu: 57/26/09 - karta informacyjna

13.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/4/09, numer wpisu: 56/30/09 - karta informacyjna

13.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/4/09, numer wpisu: 55/29/09 - karta informacyjna

13.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/31/09, numer wpisu: 53/25/09 - karta informacyjna

13.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/5/09, numer wpisu: 54/28/09 - karta informacyjna

12.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/30/09, numer wpisu: 52/24/09 - karta informacyjna

10.03.2009  Numer wpisu: 51/1/09 - karta informacyjna

10.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/5/09, numer wpisu: 48/26/09 - karta informacyjna

10.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/27/09, numer wpisu: 49/23/09 - karta informacyjna

10.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/1/09, numer wpisu: 50/27/09 - karta informacyjna

04.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/25/09, numer wpisu: 47/22/09 - karta informacyjna

04.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/23/09, numer wpisu: 46/23/09 - karta informacyjna

04.03.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/22/09, numer wpisu: 46/21/09 - karta informacyjna

23.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/16/09 decyzja nr 17/09, numer wpisu: 44/25/09 - karta informacyjna

23.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/20/09, numer wpisu: 43/19/09 - karta informacyjna

23.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/12/09 decyzja nr 13/09, numer wpisu: 39/21/09 - karta informacyjna

23.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/17/09 decyzja nr 15/09, numer wpisu: 41/23/09 - karta informacyjna

23.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/13/09 decyzja nr 16/09, numer wpisu: 42/24/09 - karta informacyjna

23.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/14/09 decyzja nr 14/09, numer wpisu: 40/22/09 - karta informacyjna

23.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/16/09, numer wpisu: 43A/18/09 - karta informacyjna

17.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/6/09, numer wpisu: 38/20/09 - karta informacyjna

17.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/10/09, decyzja nr 11/09, numer wpisu: 35/18/09 - karta informacyjna

17.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/1/09, numer wpisu: 36/19/09 - karta informacyjna

17.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/5/09, numer wpisu: 34/16/09 - karta informacyjna

17.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/2/09, numer wpisu: 32/17/09 - karta informacyjna

17.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/4/09, numer wpisu: 33/15/09 - karta informacyjna

17.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/17/09, numer wpisu: 37/17/09 - karta informacyjna

10.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/14/09, numer wpisu: 28/14/09 - karta informacyjna

10.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/11/09, numer wpisu: 31/16/09 - karta informacyjna

10.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/9/09, numer wpisu: 30/15/09 - karta informacyjna

10.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/7/09, numer wpisu: 29/14/09 - karta informacyjna

06.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/13/09, numer wpisu: 27/13/09 - karta informacyjna

06.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/2/09, numer wpisu: 25/13/09 - karta informacyjna

06.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/1/09, numer wpisu: 24/12/09 - karta informacyjna

06.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/12/09, numer wpisu: 26/12/09 - karta informacyjna

04.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/10/09, numer wpisu: 22/11/09 - karta informacyjna

04.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/9/09, numer wpisu: 21/10/09 - karta informacyjna

04.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/13/08, numer wpisu: 23/11/08 - karta informacyjna

02.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/709, numer wpisu: 18/8/09 - karta informacyjna

02.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/10/09, numer wpisu: 20/9/09 - karta informacyjna

02.02.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/14-1/07/08, numer wpisu: 19/10/2009 - karta informacyjna

29.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/6/09, numer wpisu: 16/6-1/09 - karta informacyjna

26.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/5/09, numer wpisu: 17/7/09 - karta informacyjna

26.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/2/09, numer wpisu: 14/5/09 - karta informacyjna

26.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/1/09, numer wpisu: 13/8/09 - karta informacyjna

26.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/17/08, numer wpisu: 15/9/09 - karta informacyjna

26.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/6/09, numer wpisu: 16/6/09 - karta informacyjna

19.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/4/09 decyzja nr 6/09, numer wpisu: 12/7/09 - karta informacyjna

19.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/56/08/09 decyzja nr 5/09, numer wpisu: 11/6/09 - karta informacyjna

19.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/3/09 decyzja nr 4/09, numer wpisu: 10/5/09 - karta informacyjna

19.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/1/09, numer wpisu: 9/4/09 - karta informacyjna

19.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/51/08/09 decyzja nr 1/09, numer wpisu: 6/2/09 - karta informacyjna

19.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/54/08/09 decyzja nr 3/09, numer wpisu: 8/4/09 - karta informacyjna

19.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/55/08/09 decyzja nr 2/09, numer wpisu: 7/3/09 - karta informacyjna

19.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7625/18/08, numer wpisu: 5/1/09 - karta informacyjna

13.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/2/09, numer wpisu: 2/2/09 - karta informacyjna

13.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/4/09, numer wpisu: 4/4/09 - karta informacyjna

13.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/3/09, numer wpisu: 3/3/09 - karta informacyjna

13.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/1/09, numer wpisu: 1/1/09 - karta informacyjna

08.01.2009  Znak sprawy: OŚ. 7635/65/08, numer wpisu: 114/46/08 - karta informacyjna

31.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 6431/3/08, numer wpisu: 113/60/08 - karta informacyjna

22.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/17/08, numer wpisu: 109/59/2008 - karta informacyjna

22.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/17/08, numer wpisu: 110/43/2008 - karta informacyjna

22.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/55/08, numer wpisu: 112/45/08 - karta informacyjna

22.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/54/08, numer wpisu: 111/44/08 - karta informacyjna

18.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/18/08, numer wpisu: 108/58/08 - karta informacyjna

16.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/52/08, numer wpisu: 107/42/08 - karta informacyjna

16.12.2008  Znak sprawy: ROŚ-6130-53/08, numer wpisu: 105/56/08 - karta informacyjna

16.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/51/08, numer wpisu: 103/40/08 - karta informacyjna

16.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/48/08, numer wpisu: 106/57/08 - karta informacyjna

16.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 6431/3/08, numer wpisu: 104/41/08 - karta informacyjna

16.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/52/08, numer wpisu: 107/42/08 - karta informacyjna

04.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/48/08, numer wpisu: 101/39/08 - karta informacyjna

04.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/15/08, numer wpisu: 100/54/08 - karta informacyjna

01.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/47/08, numer wpisu: 97/37/08 - karta informacyjna

01.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/13/08, numer wpisu: 99/53/08 - karta informacyjna

01.12.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/18/08, numer wpisu: 98/38/2008 - karta informacyjna

20.11.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/46/08, numer wpisu: 95/52/08 - karta informacyjna

20.11.2008  Znak sprawy: ZN.II(am-k)417-137/08, numer wpisu: 94/51/08 - karta informacyjna

20.11.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/41/08, numer wpisu: 93/50/08 - karta informacyjna

20.11.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/35/08, numer wpisu: 84/47/08 - karta informacyjna

20.11.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/38/08, numer wpisu: 92/49/08 - karta informacyjna

17.11.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/46/08, numer wpisu: 90/36/2008 - karta informacyjna

17.11.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/15/08, numer wpisu: 87/34/2008 - karta informacyjna

17.11.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/12/08, numer wpisu: 88/48/08 - karta informacyjna

17.11.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/45/08, numer wpisu: 89/35/08 - karta informacyjna

14.11.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/41/08, numer wpisu: 85/32/08 - karta informacyjna

14.11.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/44/08, numer wpisu: 86/33/08 - karta informacyjna

31.10.2008  Numer wpisu: 81/31/08 - karta informacyjna

29.10.2008  Numer wpisu: 82/46/08 - karta informacyjna

29.10.2008  Numer wpisu: 80/44/08 - karta informacyjna

29.10.2008  Numer wpisu: 81/45/08 - karta informacyjna

23.10.2008  Numer wpisu: 79/30/08 - karta informacyjna

21.10.2008  Numer wpisu: 78/43/08 - karta informacyjna

17.10.2008  Numer wpisu: 77/42/08 - karta informacyjna

17.10.2008  Numer wpisu: 76/29/2008 - karta informacyjna

10.10.2008  Numer wpisu: 75/41/08 - karta informacyjna

10.10.2008  Numer wpisu: 74/28/08 - karta informacyjna

09.10.2008  Numer wpisu: 72/26/08 - karta informacyjna

09.10.2008  Numer wpisu: 73/27/08 - karta informacyjna

06.10.2008  Numer wpisu: 71/25/08 - karta informacyjna

30.09.2008  Numer wpisu: 70/24/08 - karta informacyjna

24.09.2008  Numer wpisu: 69/40/08 - karta informacyjna

23.09.2008  Numer wpisu: 68/39/08 - karta informacyjna

22.09.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/9/08 Ogłoszenie

22.09.2008  Numer wpisu: 67/38/08 - karta informacyjna

22.09.2008  Numer wpisu: 66/23/08 - karta informacyjna

11.09.2008  Numer wpisu: 64/37/08 - karta informacyjna

11.09.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/11/08 - Obwieszczenie

11.09.2008  Numer wpisu: 65/4/08 - karta informacyjna

05.09.2008  Numer wpisu: 63/22/08 - karta informacyjna

05.09.2008  Numer wpisu: 62/36/08 - karta informacyjna

02.09.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/9/08 Obwieszczenie

02.09.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/15/07/08 Obwieszczenie

02.09.2008  Numer wpisu: 60/34/08 - karta informacyjna

02.09.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/15/07/08 Ogłoszenie

02.09.2008  Numer wpisu: 61/35/08 - karta informacyjna

27.08.2008  Numer wpisu: 59/33/08 - karta informacyjna

14.08.2008  Numer wpisu: 58/32/08 - karta informacyjna

14.08.2008  Numer wpisu: 57/31/08 - karta informacyjna

31.07.2008  Numer wpisu: 54/21/08 - karta informacyjna

31.07.2008  Numer wpisu: 56/30/08 - karta informacyjna

28.07.2008  Numer wpisu: 54/29/2008 - karta informacyjna

28.07.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/16/07/08 Obwieszczenie

23.07.2008  Numer wpisu: 53/20/08 - karta informacyjna

16.07.2008  Numer wpisu: 49/19/08 - karta informacyjna

16.07.2008  Numer wpisu: 50/27/08 - karta informacyjna

16.07.2008  Numer wpisu: 51/3/2008 - karta informacyjna

16.07.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/9/08 Obwieszczenie

16.07.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/9/08 Obwieszczenie

16.07.2008  Numer wpisu: 52/28/08 - karta informacyjna

27.06.2008  Numer wpisu: 48/18/08 - karta informacyjna

16.06.2008  Numer wpisu: 47/26/08 - karta informacyjna

12.06.2008  Numer wpisu: 45/24/08 - karta informacyjna

12.06.2008  Numer wpisu: 46/25/08 - karta informacyjna

06.06.2008  Numer wpisu: 43/23/08 - karta informacyjna

06.06.2008  Numer wpisu: 43/22/08 - karta informacyjna

02.06.2008  Numer wpisu: 42/21/08 - karta informacyjna

02.06.2008  Numer wpisu: 39/17/08 - karta informacyjna

02.06.2008  Numer wpisu: 40/20/08 - karta informacyjna

26.05.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/7/08 Obwieszczenie

26.05.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/8/08 Obwieszczenie

12.05.2008  Numer wpisu: 37/1/2008 - karta informacyjna

12.05.2008  Numer wpisu: 36/2/2008 karta informacyjna- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

12.05.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/16/07/08 Ogłoszenie

12.05.2008  Numer wpisu: 38/16/08; Znak sprawy: OŚ. 7635/17/08

09.05.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/10/08 Decyzja

09.05.2008  Numer wpisu: 35/19/08; Znak sprawy: OŚ. 7625/10/08

09.05.2008  Załącznik nr 1 do decyzji nr 3/08 z dnia 8. maja 2008, znak sprawy OŚ. 7625/10/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

09.05.2008  Numer wpisu: 34/15/08; Znak sprawy: OŚ. 7635/16/08

28.04.2008  Numer wpisu: 33/18/08; Znak sprawy: OŚ. 7625/5/08

16.04.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/8/08 Postanowienie

16.04.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/7/08 Postanowienie

16.04.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/8/08 Obwieszczenie

16.04.2008  Numer wpisu: 32/17/08; Znak sprawy: OŚ. 7625/8/08

16.04.2008  Numer wpisu: 31/16/08; Znak sprawy: OŚ. 7625/7/08

16.04.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/7/08 Obwieszczenie

10.04.2008  Numer wpisu: 30/15/08; Znak sprawy: OŚ. 7635/9/08

10.04.2008  Numer wpisu: 29/14/08; Znak sprawy: OŚ. 7625/10/08

10.04.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/10/08 Postanowienie

10.04.2008  Numer wpisu: 28/14/08; Znak sprawy: OŚ. 7635/13/08

10.04.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/9/08 Postanowienie

10.04.2008  Numer wpisu: 28/13/08; Znak sprawy: OŚ. 7625/9/08

10.04.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/9/08 Obwieszczenie

04.04.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/3/08 Decyzja

04.04.2008  Numer wpisu: 25/13/08; Znak sprawy: OŚ. 7635/9/08

04.04.2008  Numer wpisu: 26/12/08; Znak sprawy: OŚ. 7635/3/08

29.03.2008  Numer wpisu: 24/11/08; Znak sprawy: OŚ. 7635/5/08

29.03.2008  Numer wpisu: 23/10/2008; Znak sprawy: OŚ. 7635/1/08

29.03.2008  Numer wpisu: 22/12/2008; Znak sprawy: OŚ. 7625/5/08

29.03.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/1/08 Decyzja

29.03.2008  Znak sprawy: OŚ. 7635/5/08 Decyzja     załącznik nr 1 do decyzji

29.03.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/15/07/08 Obwieszczenie

29.03.2008  Znak sprawy: OŚ. 7625/15/07/08 Ogłoszenie

29.03.2008  Numer wpisu: 21/11/08; Znak sprawy: OŚ. 7625/10/08

21.03.2008  Numer wpisu: 20/18/08; Znak sprawy: OŚ. 7635/9/08

21.03.2008  Numer wpisu: Znak sprawy: OŚ. 7635/9/08

13.03.2008  Numer wpisu: 19/9/2008; znak sprawy: OŚ. 7625/3/08

13.03.2008  Numer wpisu: 18/1/2008

13.03.2008  Numer wpisu: 16/8/2008; znak sprawy: OŚ. 7625/9-1/07/08

13.03.2008  Numer wpisu: 15/7/2008; znak sprawy: OŚ. 7625/14/07/08

13.03.2008  Numer wpisu: 17/9/2008; znak sprawy: OŚ. 7635/8/08

13.03.2008  Numer wpisu: 13/7/2008; znak sprawy: OŚ. 7625/8/08

13.03.2008  Numer wpisu: 11/5/2008; znak sprawy: OŚ. 7625/5/08

13.03.2008  Numer wpisu: 14/8/2008; znak sprawy: OŚ. 7625/9/08

13.03.2008  Numer wpisu: 12/6/2008; znak sprawy: OŚ. 7625/7/08

13.03.2008  Numer wpisu: 10/4/2008; znak sprawy: OŚ. 7625/1/08

20.02.2008  Numer wpisu: 8/3/2008; znak sprawy: OŚ. 7625/3/08,  Znak sprawy: OŚ. 7625/3/08 Ogłoszenie

20.02.2008  Numer wpisu: 7/5/2008; znak sprawy: OŚ. 7625/2/08,  Znak sprawy: OŚ. 7625/2/08 Postanowienie

20.02.2008  Numer wpisu: 9/6/2008; znak sprawy: OŚ. 7625/1/08, ZNS 4316-6/08, ŚR.III.6635-0011-012/08Znak sprawy: OŚ. 7625/1/08 Postanowienie

15.02.2008  Numer wpisu: 6/4/2008; znak sprawy: ZNS. 4316-87/07/10/2008, ROŚ. 7633-48-1/07

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl

osoba odpowiedzialna za treść: Edyta Karwacka, Katarzyna Płaza, Paweł Olchowik  
Data modyfikacji: 2024/03/26

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc