strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > rejestry, ewidencje, wykazy > wykazy forma przetargowa

 

 

 

 

21.05.2024 Znak: PPGN.6840.22.2024   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

21.05.2024 Znak: PPGN.6840.21.2024   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

07.05.2024 Znak: GGR.6840.37.1.2023   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

10.04.2024 Znak: PPGN.6840.20.2024   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.02.2024 Znak: GGR.6840.14.1.2023   W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.02.2024 Znak: PPGN.6840.9.2024   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

06.02.2024 Znak: GGR.6840.53.2023   W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

06.02.2024 Znak: GGR.6840.52.2023   W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

30.01.2024 Znak: PPGN.6840.6.2024   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

23.01.2024 Znak: PPGN.6840.4.2024   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

09.01.2024 Znak: PPGN.6840.11a.2023   W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

12.12.2023 Znak: GGR.6840.12a.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

12.12.2023 Znak: GGR.6840.8a.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

12.12.2023 Znak: GGR.6840.2a.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

12.12.2023 Znak: GGR.6840.1a.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.12.2023 Znak: GGR.6840.45.1.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.12.2023 Znak: GGR.6840.45.2.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.12.2023 Znak: GGR.6840.48.1.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.12.2023 Znak: GGR.6840.48.2.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.12.2023 Znak: GGR.7125.8.2023  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

28.11.2023 Znak: GGR.6840.44.2023  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

07.11.2023 Znak: GGR.6840.41.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

26.09.2023 Znak: GGR.6840.37.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.09.2023 Znak: GGR.6840.32.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

14.08.2023 Znak: GGR.6840.22.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

20.06.2023 Znak: GGR.6840.27.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

06.06.2023 Znak: GGR.6840.11.2023  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

06.06.2023 Znak: GGR.6840.24.2023  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

06.06.2023 Znak: GGR.6840.23.2023  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

30.05.2023 Znak: GGR.6840.21.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży

23.05.2023 Znak: GGR.6840.20.2023  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

16.05.2023 Znak: GGR.6840.19.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży

16.05.2023 Znak: GGR.6840.18.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży

19.04.2023 Znak: GGR.6840.12.2023  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

04.04.2023 Znak: GGR.6840.14.2023  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

16.03.2023 Znak: GGR.6840.10.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

16.03.2023 Znak: GGR.6840.8.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

07.03.2023 Znak: GGR.6840.7.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

10.01.2023 Znak: GGR.6840.2.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

10.01.2023 Znak: GGR.6840.1.2023  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

16.12.2022 Znak: GGR.6840.17.2022  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

15.07.2022 Znak: GGR.6840.29.2022  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

21.06.2022 Znak: GGR.6840.26.2022  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

22.04.2022 Znak: GGR.6840.17.2022  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

11.03.2022 Znak: GGR.6840.10.2.2022  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

11.03.2022 Znak: GGR.6840.10.1.2022  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

15.02.2022 Znak: GGR.6840.8.2022  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

15.02.2022 Znak: GGR.6840.7.2022  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

01.02.2022 Znak: GKM.2501.2.2022  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu


 

21.05.2021 Znak: GGR.6840.21.2021  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

19.03.2021 Znak: GGR.6840.13.2021  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

16.03.2021 Znak: GGR.6840.12.2021  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

22.01.2021 Znak: GGR.6840.26.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu


2020

01.12.2020 Znak: GGR.6840.39.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

01.12.2020 Znak: GGR.6840.40.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

06.11.2020 Znak: GGR.6840.33.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

18.09.2020 Znak: GGR.2501.5.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

28.07.2020 Znak: GGR.6840.25.2020  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej

16.04.2020 Znak: GGR.6840.15.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

16.04.2020 Znak: GGR.6840.16.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

07.04.2020 Znak: GGR.7125.3.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

27.03.2020 Znak: GGR.6840.6.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

21.02.2020 Znak: GGR.6840.9.2020  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu


2019

10.12.2019 Znak: GGR.6840.25.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

03.12.2019 Znak: GGR.7125.8.2019  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

24.10.2019 Znak: GGR.6840.20a.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

24.09.2019 Znak: GGR.6840.23.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

17.09.2019 Znak: GGR.6840.20.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.08.2019 Znak: GGR.6840.19.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.08.2019 Znak: GGR.6840.16.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.08.2019 Znak: GGR.6840.8.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

03.07.2019 Znak: GGR.6840.2.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

31.05.2019 Znak: GGR.6840.4.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

25.04.2019 Znak: GGR.6840.13.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

11.04.2019 Znak: GGR.6840.1.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

14.03.2019 Znak: GGR.6840.3.2019  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu


2018

08.11.2018 Znak: GGR.6840.27.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

30.10.2018 Znak: GGR.6840.34.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

16.10.2018 Znak: GGR.6840.20.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

14.08.2018 Znak: GGR.6840.12.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

19.07.2018 Znak: GGR.6840.24.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

12.07.2018 Znak: GGR.6840.22.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

24.05.2018 Znak: GGR.6840.41a.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

19.04.2018 Znak: GGR.6840.40a.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

08.03.2018 Znak: GGR.6840.12.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

01.03.2018 Znak: GGR.6840.10.2018  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej

08.02.2018 Znak: GGR.6840.2.2018  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

06.02.2018 Znak: GGR.6840.6-9.2018  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu


 

07.12.2017 Znak: GGR.6840.43.2017  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

16.11.2017 Znak: GGR.6840.30.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

12.10.2017 Znak: GGR.6840.41.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

10.10.2017 Znak: GGR.6840.40.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

29.06.2017 Znak: GGR.6840.29.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej

22.06.2017 Znak: GGR.6840.27.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

08.06.2017 Znak: GGR.6840.25.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

30.03.2017 Znak: GGR.6840.26.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

30.03.2017 Znak: GGR.6845.68.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w 2017 roku w formie przetargu

09.02.2017 Znak: GGR.6840.10.1.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

09.02.2017 Znak: GGR.6840.10.2.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

02.02.2017 Znak: GGR.6840.2.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

02.02.2017 Znak: GGR.6840.4.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

24.01.2017 Znak: GGR.6840.3.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

19.01.2017 Znak: GGR.6840.1.2017  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

10.01.2017 Znak: GGR.6840.35.2016  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

2016

10.11.2016 Znak: GGR.6840.32.2016  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

29.09.2016 Znak: GGR.6840.29.2016  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

29.09.2016 Znak: GGR.6840.30.2016  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej

22.09.2016 Znak: GGR.6840.28.2016  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

08.09.2016 Znak: GGR.6840.27.2016  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

11.08.2016 Znak: GGR.6840.22.2016  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

11.08.2016 Znak: GGR.6840.24.2016  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

11.08.2016 Znak: GGR.6840.23.2016  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

21.07.2016 Znak: GGR.6840.5.2016  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

14.06.2016 Znak: GGR.6840.20.2016  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

02.06.2016 Znak: GGR.6840.16.2016  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

24.05.2016 Znak: GGR.6840.30.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

19.05.2016 Znak: GGR.6840.32.2012  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

17.05.2016 Znak: GGR.6840.31.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.05.2016 Znak: GGR.6840.2.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.05.2016 Znak: GGR.6840.13.2016  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

25.04.2016 Znak: GGR.6845.63.2016  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

21.04.2016 Znak: GGR.6840.1.2016  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu


2015

23.12.2015 Znak: GGR.6840.37.2014.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

14.12.2015 Znak: GGR.6840.36.37.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

04.11.2015 Znak: GGR.6840.4.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

15.10.2015 Znak: GGR.6840.8.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

18.08.2015 Znak: GGR.6840.23 od 1 do 4.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

06.08.2015 Znak: GGR.6840.22.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

29.07.2015 Znak: GGR.6840.21.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

29.07.2015 Znak: GGR.6840.20.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

20.07.2015 Znak: GGR.6840.19.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

20.07.2015 Znak: GGR.6840.18.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

16.07.2015 Znak: GGR.6840.17.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

16.07.2015 Znak: GGR.6840.16.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

27.04.2015 Znak: GGR.6845.48.2015  W Y K A Z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

25.03.2015 Znak: GGR.6840.37.2014; GGR.6840.40.1.2.2013 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu


2014

21.08.2014 Znak: GGR.6840.27.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.08.2014 Znak: GGR.6840.9b.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.08.2014 Znak: GGR.6840.26.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

07.08.2014 Znak: GGR.6840.16.1.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

31.07.2014 Znak: GGR.6840.6.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

24.07.2014 Znak: GGR.6840.18.2.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

22.05.2014 Znak: GGR.6840.19.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

24.04.2014 Znak: GGR.6840.11.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

27.03.2014 Znak: GGR.6840.9a.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

20.03.2014 Znak: GGR.6840.10.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.03.2014 Znak: GGR.6840.28.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.03.2014 Znak: GGR.6840.43.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

06.03.2014 Znak: GGR.6840.38.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

27.02.2014 Znak: GGR.6840.50.1.2012  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej

27.02.2014 Znak: GGR.7125.10.1.2012  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej

27.02.2014 Znak: GGR.6840.2 od 1 do 8.2014  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

2013

17.10.2013 Znak: GGR.6840.37.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

17.10.2013 Znak: GGR.6840.18.1.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

10.10.2013 Znak: GGR.6840.2.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

19.09.2013 Znak: GGR.6840.34.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

22.08.2013 Znak: GGR.6840.6.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

20.06.2013 Znak: GGR.6840.25.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

20.06.2013 Znak: GGR.6840.24.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.06.2013 Znak: GGR.6840.23.1 do 2.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.06.2013 Znak: GGR.6840.22.1 do 4.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

13.06.2013 Znak: GGR.6840.11.1 do 2.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

28.05.2013 Znak: GGR.6840.18.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

23.05.2013 Znak: GGR.6840.16.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

23.05.2013 Znak: GGR.6840.17 od 1 do 2.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

23.05.2013 Znak: GGR.6840.54.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

25.04.2013 Znak: GGR.6840.3.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

16.04.2013 Znak: GGR.6840.10 od 1 do 5.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

11.04.2013 Znak: GGR.6840.2a od 1 do 3.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

04.04.2013 Znak: GGR.6840.11a od 1 do 2.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

04.04.2013 Znak: GGR.6840.24a.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

04.04.2013 Znak: GGR.6840.8 od 1 do 4.2013  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

07.03.2013 Znak: GGR.7125.10.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

07.03.2013 Znak: GGR.6840.21.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

07.02.2013 Znak: GGR.6840.51.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

17.01.2013 Znak: GGR.6840.50.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej

 

2012

13.12.2012 Znak: GGR.6840.23.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej

08.11.2012 Znak: GGR.6840.46.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej

25.10.2012 Znak: GGR.6840.26.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

20.09.2012 Znak: GGR.6840.43.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

02.08.2012 Znak: GGR.6840.25.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

19.07.2012 Znak: GGR.6840.30.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

19.07.2012 Znak: GGR.6840.29.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

12.07.2012 Znak: GGR.6840.24.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

08.06.2012 Znak: GGR.6840.22.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

24.05.2012 Znak: GGR.6840.19 od 1 do 4.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

24.05.2012 Znak: GGR.6840.17.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

24.05.2012 Znak: GGR.6840.18 od 1 do 3.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

12.04.2012 Znak: GGR.6840.10 od 1 do 2.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

12.04.2012 Znak: GGR.6840.11 od 1 do 3.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

12.04.2012 Znak: GGR.6840.12.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

12.04.2012 Znak: GGR.6840.13.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.04.2012 Znak: GGR.7125.5.2012  W Y K A Z nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

29.03.2012 Znak: GGR.6840.15a od 1 do 7.2011.12  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

29.03.2012 Znak: GGR.6840.9.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

29.03.2012 Znak: GGR.6840.29.2011.12  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

16.02.2012 Znak: GGR.7125.10.1.11.12  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

09.02.2012 Znak: GGR.6840.2 od. 1 do 3.2012  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

09.02.2012 Znak: GGR-72241/57.1 od 1 do 9/10/12  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

26.01.2012 Znak: GGR.6840.17a od 1 do2.2011.12  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

29.09.2011 Znak: GGR.6840.24.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

29.09.2011 Znak: GGR.6840.35 od 1 do 7.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

07.07.2011 Znak: GGR.6840.25.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

07.07.2011 Znak: GGR.6840.26.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

30.06.2011 Znak: GGR.6840.22.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

09.06.2011 Znak: GGR.6840.20.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

02.06.2011 Znak: GGR.6840.16 od 1 do 4.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

02.06.2011 Znak: GGR.6840.17 od 1 do 2.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

02.06.2011 Znak: GGR.6840.18 od 1 do 2.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

12.05.2011 Znak: GGR.72241/18a/10/11  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

21.04.2011 Znak: GGR.6840.14.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

21.04.2011 Znak: GGR.6840.16.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

21.04.2011 Znak: GGR.6840.15 od 1 do 7.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

14.04.2011 Znak: GGR.6840.3.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

31.03.2011 Znak: GGR- 6845/29/2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

17.03.2011 Znak: GGR-72241/14a/09/10/11  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu

03.03.2011 Znak: GGR.6840.8.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

24.02.2011 Znak: GGR.6840.5.2011  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

10.02.2011 Znak: GGR- 6840/1 od 1 do 2/11  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

20.01.2011 Znak: GGR- 72241/43a/09/10/11  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

16.12.2010 Znak: GGR- 72241/57 od 1 do 9/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

16.12.2010 Znak: GGR- 72241/67 od 1 do 2/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

09.12.2010 Znak: GGR- 72241/56/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.11.2010 Znak: GGR- 72241/62 od 1 do 2/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.11.2010 Znak: GGR- 72241/25/09/2010  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

05.11.2010 Znak: GGR- 72241/40/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

21.10.2010 Znak: GGR- 72241/59/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

15.10.2010 Znak: GGR- 6018/11/2000-1010  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

07.10.2010 Znak: GGR- 72241/54/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

07.10.2010 Znak: GGR- 72241/53/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

07.10.2010 Znak: GGR- 72241/31/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

16.09.2010 Znak: GGR- 72241/45/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

07.09.2010 Znak: GGR- 72241/46-1 do 3/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

07.09.2010 Znak: GGR- 72241/30/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

02.09.2010 Znak: GGR- 72241/41/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.08.2010 Znak: GGR- 72241/38 od 1 do 2/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.08.2010 Znak: GGR- 72241/8/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.08.2010 Znak: GGR- 72241/36/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

05.08.2010 Znak: GGR- 72241/37 od 1 do 3/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

06.07.2010 Znak: GGR- 72241/14/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

06.07.2010 Znak: GGR- 72241/1/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

17.06.2010 Znak: GGR- 72241/27/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

27.05.2010 Znak: GGR- 72241/37/08-2010  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

20.05.2010 Znak: GGR- 72241/22 od 1 do 4/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

13.05.2010 Znak: GGR- 72241/24/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.04.2010 Znak: GGR- 72241/17/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.04.2010 Znak: GGR- 72241/19-2/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.04.2010 Znak: GGR- 72241/18/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

13.04.2010 Znak: GGR- 72241/19-1/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

08.04.2010 Znak: GGR- 72241/16/2010  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

01.04.2010 Znak: GGR- 72241/2 od 1 do 6/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

26.03.2010 Znak: GGR- 7145/14/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

22.01.2010 Znak: GGR- 72241/4/2010  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

22.01.2010 Znak: GGR- 72241/3/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

15.01.2010 Znak: GGR- 72241/155-2/07/08/09/10  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

15.01.2010 Znak: GGR- 72241/1- 1do3/2010  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

07.01.2010 Znak: GGR- 72241/47-1, 2/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

17.12.2009 Znak: GGR- 72241/35-1 do 3/08/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

17.12.2009 Znak: GGR- 72241/46-1 do 3/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

11.12.2009 Znak: GGR- 72241/42/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.

03.12.2009 Znak: GGR- 72241/43/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

03.12.2009 Znak: GGR- 72241/41/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

26.11.2009 Znak: GGR- 72241/34/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.

05.11.2009 Znak: GGR- 72241/36-1 do 6/08/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

05.11.2009 Znak: GGR- 72241/155-1/07/08/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

23.10.2009 Znak: GGR- 722411-1/08/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

22.10.2009 Znak: GGR- 722411-2a, 2b, 2c/08/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

24.09.2009 Znak: GGR- 72241/8/07/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

24.09.2009 Znak: GGR- 7145/17/06/07/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

11.09.2009 Znak: GGR- 72241/33/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.

11.09.2009 Znak: GGR- 7145/3/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

03.09.2009 Znak: GGR- 7145/12-1/07/08/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

27.08.2009 Znak: GGR- 72241/28/07/08/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

11.08.2009 Znak: GGR- 72241/28/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

18.05.2009 Znak: GGR- 72241/3/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

13.01.2009 Znak: GGR- 72241/20/08/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

13.01.2009 Znak: GGR- 72241/1/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

09.01.2009 Znak: GGR- 72241/39/08/09  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

14.11.2008 Znak: GGR- 72243/34/07/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

03.10.2008 Znak: GGR- 72243/36-1/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

30.09.2008 Znak: GGR- 72243/155-1/07/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

26.09.2008 Znak: GGR- 72243/38/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

05.09.2008 Znak: GGR- 72243/36/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.  załącznik graficzny z numerami działek

04.09.2008 Znak: GGR- 72243/155/07/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

02.09.2008 Znak: GGR- 72241/35/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

01.09.2008 Znak: GGR- 72241/30/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

22.07.2008 Znak: GGR- 72241/56-2/05/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

22.07.2008 Znak: GGR- 72241/56-1/05/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

26.06.2008 Znak: GGR- 6018/109/06/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

09.05.2008 Znak: GGR- 72241/66, 67, 69/06/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

29.02.2008 Znak: GGR- 72241/11-2/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu. załącznik graficzny nr 1, załącznik graficzny nr 2, załącznik graficzny nr 3

29.02.2008 Znak: GGR- 72241/11-1/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu. załącznik graficzny nr 1, załącznik graficzny nr 2, załącznik graficzny nr 3

14.01.2008 Znak: GGR- 72241/29/07/08  W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

12.12.2007 Znak: GGR- 72241/31/06/07 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

08.11.2007 Znak: GGR- 72241/18/07 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

17.10.2007 Znak: GGR- 72241/61/06/07 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

17.01.2007 Znak: GGR- 72241/70/06/07 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

25.10.2006 Znak: GGR- 72241/16/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

13.09.2006 Znak: GGR- 72241/55/05/06 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska
Data modyfikacji: 2024/05/21

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc