strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o przetargach
  Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
  Wyniki postępowań
  Wykazy o sprzedaży przetargowej
  Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
  Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Decyzje środowiskowe
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory Samorządowe '2006

strona główna > budżet gminy

 

 

 

budżet Gminy Mikołajki na rok 2019
budżet Gminy Mikołajki na rok 2018
budżet Gminy Mikołajki na rok 2017
budżet Gminy Mikołajki na rok 2016
budżet Gminy Mikołajki na rok 2015
budżet Gminy Mikołajki na rok 2014
budżet Gminy Mikołajki na rok 2013
budżet Gminy Mikołajki na rok 2012
budżet Gminy Mikołajki na rok 2011

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2017 rok
Korekta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2017 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2016 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2015 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2014 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2013 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2012 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2011 rok
Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2010 rok

17.01.2019 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-13/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mikołajki na podstawie przyjętej przez jednostkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2019

01.02.2018 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-73/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mikołajki na podstawie przyjętej przez jednostkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2018

14.02.2017 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-102/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 lutego 2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mikołajki na podstawie przyjętej przez jednostkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2017

25.01.2016 Uchwała Nr RIO.VIII-0120-20/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mikołajki na podstawie przyjętej przez jednostkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2016

ZARZĄDZENIE NR 19/2010 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Mikołajki za 2009 rok Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, część opisowa

Uchwała Nr XLVIII/368/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Mikołajki na 2010 r. Załączniki do uchwały

budżet Gminy Mikołajki na rok 2009

Część opisowa do informacji z wykonania budżetu miasta i gminy za 2008 rok Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5

Informacja z wykonania budżetu Gminy Mikołajki za 2007 rok
budżet Gminy Mikołajki na rok 2007
 załączniki do budżetu Gminy Mikołajki na rok 2007

budżet Gminy Mikołajki na rok 2006

Zarządzenie nr 15/2006 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 marca 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005r. 

budżet Gminy Mikołajki na rok 2005

budżet Gminy Mikołajki na rok 2004

budżet Gminy Mikołajki na rok 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2019/01/17

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc