strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > lokalizacja inwestycji celu publicznego
 

 

 

06.06.2024  Znak: PPGN.6733.4.2024 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

06.06.2024  Znak: PPGN.6733.3.2024 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

03.06.2024  Znak: PPGN.6733.2.2024 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 14/2024

24.04.2024  Znak: PPGN.6733.1.1.2024 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

24.04.2024  Znak: PPGN.6733.2.2024 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

11.04.2024  Znak: PBI.6733.6.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 13/2024

28.03.2024  Znak: PBI.6733.1.1.2024 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

26.03.2024  Znak: PPGN.6733.1.2024 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12/2024

14.03.2024  Znak: PBI.6733.6.2023 Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień

29.02.2024  Znak: PBI.6733.11.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 11/2024

29.02.2024  Znak: PBI.6733.16.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 10/2024

29.02.2024  Znak: PBI.6733.14.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2024

29.02.2024  Znak: PBI.6733.13.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2024

27.02.2024  Znak: PBI.6733.19.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2024

27.02.2024  Znak: PBI.6733.1.2024 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

22.02.2024  Znak: PBI.6733.15.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/2024

15.02.2024  Znak: PBI.6733.12.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2024

05.02.2024  Znak: PBI.6733.15.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

30.01.2024  Znak: PBI.6733.17.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2024

26.01.2024  Znak: PBI.6733.6.2023 Obwieszczenie o postanowieniu RDOŚ w Olsztynie

24.01.2024  Znak: PBI.6733.18.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2024

24.01.2024  Znak: PBI.6733.19.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

22.01.2024  Znak: PBI.6733.11.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

17.01.2024  Znak: PBI.6733.10.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2024

04.01.2024  Znak: PBI.6733.9.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2024

02.01.2024  Znak: PBI.6733.18.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

02.01.2024  Znak: PBI.6733.17.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

02.01.2024  Znak: PBI.6733.16.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

19.12.2023  Znak: PBI.6733.14.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

19.12.2023  Znak: PBI.6733.13.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

19.12.2023  Znak: PBI.6733.12.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

19.12.2023  Znak: PBI.6733.10.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

19.12.2023  Znak: PBI.6733.9.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

27.11.2023  Znak: PBI.6733.8.2023 Obwieszczenie o decyzji nr 8/2023 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.11.2023  Znak: PBI.6733.12.2021 Obwieszczenie SKO w Olsztynie dotyczące przekazania skargi wraz z aktami do WSA w Olsztynie

27.10.2023  Znak: PBI.6733.8.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

06.10.2023  Znak: PBI.6733.7.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

02.10.2023  Znak: PBI.6733.6.2023 Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie nałożenia obowiązku na wnioskodawcę przeprowadzenia procedury oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000 Puszcza Piska i Ostoja Piska, o której mowa w art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1024 ze zm.)

02.10.2023  Znak: PBI.6733.6.2023 Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie dopuszczenia Fundacji na rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni do postępowania na prawach strony

20.09.2023  Znak: PBI.6733.12.2021 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znak: SKO.73.65.2023 z dnia 13.09.2023

11.09.2023  Znak: PBI.6733.7.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

23.08.2023  Znak: PBI.6733.5.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2023

23.08.2023  Znak: PBI.6733.6.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

14.08.2023  Znak: PBI.6733.4.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

28.07.2023  Znak: PBI.6733.5.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

20.07.2023  Znak: PBI.6733.4.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

05.07.2023  Znak: PBI.6733.3.2023 Obwieszczenie o decyzji 3/2023 z dnia 30.06.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

22.06.2023  Znak: PBI.6733.2.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.06.2023  Znak: PBI.6733.3.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

07.06.2023   OBWIESZCZENIE SKO.73.710.2022 z dnia 02.06.2023r. w sprawie decyzji utrzymującej w mocy w całości decyzję nr 16/2022 z 2 listopada 2022r   czytaj więcej

25.04.2023  Znak: PBI.6733.2.2023 z 25.04.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

04.04.2023   Obwieszczenie Samorządowego kolegium Odwoławczego w Olsztynie SKO.73.116.2023 o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na decyzję SKO utrzymującą w mocy decyzję znak POŚ.6733.5.2022

27.03.2023  Znak: PBI.6733.1.2023 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.03.2023  Znak: PBI.6733.1.2023 z 17.03.2023 Obwieszczenie o wszczęciu

16.02.2023  Znak: POŚ.673.5.2022 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.73.662.2022 z dnia 10.02.2023 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 28.10.2022


2022

30.12.2022  Znak: PBI.6733.22.2022 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 20/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

30.12.2022  Znak: PBI.6733.12.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 21/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.12.2022  Znak: PBI.6733.21.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 119/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.11.2022  Znak: PBI.6733.1.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

22.11.2022  Znak: PBI.6733.22.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.11.2022  Znak: PBI.6733.12.2022 Obwieszczenie o decyzji nr 16/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.11.2022  Znak: PBI.6733.20.2022 Obwieszczenie o decyzji nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.11.2022  Znak: PBI.6733.5.2022.CP Obwieszczenie o wydaniu decyzji POS.6733.5.2022 Ruciane Nida

04.11.2022  Znak: PBI.6733.19.2022 Obwieszczenie o decyzji nr 15/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.11.2022  Znak: PBI.6733.7.2022 Obwieszczenie o decyzji nr 14/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

31.10.2022  Znak: PBI.6733.2.2022 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczy decyzji nr 10/2022

13.10.2022  Znak: PBI.6733.20.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12.10.2022  Znak: PBI.6733.21.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12.10.2022  Znak: PBI.6733.19.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.10.2022  Znak: PBI.6733.5.2022.CP Obwieszczenie UMiG w Rucianem Nidzie o przesłaniu projektu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego do uzgodnień

30.09.2022  Znak: PBI.6733.16.2022 Obwieszczenie o decyzji nr 13/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26.09.2022  Znak: PBI.6733.5.2022.CP Obwieszczenie UMiG w Rucianem Nidzie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

22.08.2022  Znak: PBI.6733.15.2022 Obwieszczenie o decyzji nr 12/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

08.09.2022  Znak: PBI.6730.18.2022 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

08.09.2022  Znak: PBI.6730.18.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05.09.2022  Znak: PBI.6733.16.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

01.09.2022  Znak: PBI.6733.14.2022 Obwieszczenie o decyzji nr 11/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

01.09.2022  Znak: PBI.6733.12.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.08.2022  Znak: PBI.6733.2.2022 Obwieszczenie o decyzji nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.08.2022  Znak: PBI.6733.15.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.08.2022  Znak: PBI.6733.11.2022 Obwieszczenie o decyzji nr 9/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.08.2022  Znak: PBI.6733.14.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.07.2022  Znak: PBI.6733.9.2021 Obwieszczenie o decyzji nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.07.2022  Znak: PBI.6733.11.2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.07.2022  Znak:POŚ.6733.15.2021 CP Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 11.07.2022

14.07.2022  Znak:POŚ.6733.15.2021 CP Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 07.07.2022

21.06.2022  Znak: PBI.6733.7.2020 Obwieszczenie o postanowieniu

09.06.2022  Znak: PBI.6733.12.2021 Obwieszczenie o postanowieniu

08.06.2022  Znak: PBI.6733.12.2021 Obwieszczenie o postanowieniu

08.06.2022  Znak: PBI.6733.9.2022 Obwieszczenie o decyzji nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.05.2022  Znak: PBI.6733.9.2021 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.73.112.2022 o uchyleniu decyzji nr 12/2021 o ustaleniu lokalizacj inwestycji celu publicznego

06.05.2022  Znak: PBI.6733.7.2022 Obwieszczenie o decyzji nr 6/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.04.2022  Znak: PBI.6733.5.2022 Obwieszczenie o decyzji nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.04.2022  Znak: PBI.6733.4.2022 Obwieszczenie o decyzji nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.04.2022  Znak: PBI.6733.3.2022 Obwieszczenie o decyzji nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.04.2022  Znak: PBI.6733.7.2022 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.04.2022  Znak: PBI.6733.7.2020 Obwieszczenie o postanowieniu

08.04.2022  Znak: PBI.6733.1.2022 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.03.2022  Znak: PBI.6733.5.2022 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.03.2022  Znak: PBI.6733.4.2022 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.03.2022  Znak: PBI.6733.3.2022 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.03.2022  Znak: PBI.6733.1.2022 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

22.02.2022  Znak: PBI.6733.2.2022 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12.01.2022  Znak: PBI.6733.15.2021 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

22.12.2021  Znak: PBI.6733.15.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.12.2021  Znak: PBI.6733.9.2021 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 12/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.11.2021  Znak: PBI.6733.14.2021 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 11/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.11.2021  Znak: PBI.6733.13.2021 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 10/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.11.2021  Znak: PBI.6733.7.2021 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 9/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.11.2021  Znak: POŚ.6733.15.2021 Postanowienie - Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

03.11.2021  Znak: POŚ.6733.15.2021CP Obwieszczenie - Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

29.10.2021  Znak: PBI.6733.10.2021 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

29.10.2021  Znak: PBI.6733.14.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.10.2021  Znak: PBI.6733.13.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.10.2021  Znak: PBI.6733.12.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12.10.2021  Znak: PBI.6733.10.2021 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

30.09.2021  Znak: PBI.6733.11.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.09.2021  Znak: PBI.6733.10.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.09.2021  Znak: PBI.6733.9.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.08.2021  Znak: PBI.6733.8.2021 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.07.2021  Znak: PBI.6733.8.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.07.2021  Znak: PBI.6733.1.2019 Obwieszczenie o postanowieniu - Burmistrz miasta Mikołajki obwieszcza o postanowieniu o zawieszeniu postępowania administracyjnego toczącego się pod sygn. PBI.6733.1.2019

21.06.2021  Znak: PBI.6733.6.2021.3 Obwieszczenie o postanowieniu - Burmistrz miasta Mikołajki obwieszcza o postanowieniu o zawieszeniu postępowania z urzędu w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

15.06.2021  Znak: PBI.6733.5.2021 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 5/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.06.2021  Znak: PBI.6733.6.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

29.04.2021  Znak: PBI.6733.5.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

28.04.2021  Znak: PBI.6733.3.2021 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.04.2021  Znak: PBI.6733.4.2021 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

30.03.2021  Znak: PBI.6733.4.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

29.03.2021  Znak: PBI.6733.3.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.03.2021  Znak: PBI.6733.1.2019 Obwieszczenie o postanowieniu - Burmistrz miasta Mikołajki obwieszcza o postanowieniu o powołaniu biegłego z zakresu elektroniki, radiokomunikacji i telekomunikacji ruchomej w postępowaniu ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.03.2021  Znak: PBI.6733.2.2021 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.02.2021  Znak: PBI.6733.2.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.02.2021  Znak: PBI.6733.1.2021 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.01.2021  Znak: PBI.6733.11.2021 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


2020

16.11.2020  Znak: PBI.6733.19.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 20/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

30.10.2020  Znak: PBI.6733.18.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 19/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

30.10.2020  Znak: PBI.6733.17.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 18/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.10.2020  Znak: PBI.6733.19.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.10.2020  Znak: PBI.6733.17.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.10.2020  Znak: PBI.6733.18.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.10.2020  Znak: PBI.6733.15.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 17/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.09.2020  Znak: PBI.6733.14.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 15/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.09.2020  Znak: PBI.6733.13.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.09.2020  Znak: PBI.6733.12.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 13/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.09.2020  Znak: PBI.6733.7.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.09.2020  Znak: PBI.6733.15.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.09.2020  Znak: PBI.6733.16.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.09.2020  Znak: PBI.6733.14.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.08.2020  Znak: PBI.6733.13.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.08.2020  Znak: PBI.6733.12.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

22.07.2020  Znak: PBI.6733.7.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26.06.2020  Znak: PBI.6733.10.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 11/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.06.2020  Znak: PBI.6733.1.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 10/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.06.2020  Znak: PBI.6733.11.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 9/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

29.05.2020  Znak: PBI.6733.10.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

29.05.2020  Znak: PBI.6733.8.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

29.05.2020  Znak: PBI.6733.9.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12.05.2020  Znak: PBI.6733.10.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

30.04.2020  Znak: PBI.6733.9.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

30.04.2020  Znak: PBI.6733.8.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

15.04.2020  Znak: SKO.73.105.2020 Obwieszczenie - SKO w Olsztynie SKO.73.105.2020 z
dnia 1.04.2020r

24.03.2020  Znak: PBI.6733.6.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.03.2020  Znak: PBI.6733.4.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.03.2020  Znak: PBI.6733.3.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

28.02.2020  Znak: PBI.6733.6.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.02.2020  Znak: PBI.6733.1.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.02.2020  Znak: PBI.6733.2.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.02.2020  Znak: PBI.6733.1.2020 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 1/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.02.2020  Znak: PBI.6733.4.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.02.2020  Znak: PBI.6733.3.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

29.01.2020  Znak: PBI.6733.2.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

29.01.2020  Znak: PBI.6733.1.2020 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


2019

31.12.2019  Znak: PBI.6733.18.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 22/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.12.2019  Znak: SKO.73.281.2019 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Olsztynie w przedmiocie odmowy ustalenia na wniosek T-Mobile Polska S.A. lokalizacji inwestycji celu publicznego

06.12.2019  Znak: PBI.6733.18.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.12.2019  Znak: PBI.6733.17.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 22/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.11.2019  Znak: PBI.6733.16.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 21/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.11.2019  Znak: PBI.6733.17.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.10.2019  Znak: PBI.6733.15.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 20/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.10.2019  Znak: PBI.6733.16.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.10.2019  Znak: PBI.6733.14.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 19/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.09.2019  Znak: PBI.6733.15.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06.09.2019  Znak: PBI.6733.8.2015 Obwieszczenie  Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.73.451.2019

04.09.2019  Znak: PBI.6733.14.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

22.08.2019  Znak: PBI.6733.13.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 18/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05.08.2019  Znak: PBI.6733.13.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

30.07.2019  Znak: PBI.6733.12.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 17/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.07.2019  Znak: PBI.6733.12.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06.06.2019  Znak: PBI.6733.9.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 14/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06.06.2019  Znak: PBI.6733.9.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 15/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06.06.2019  Znak: PBI.6733.8.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 13/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.05.2019  Znak: PBI.6733.11.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.05.2019  Znak: PBI.6733.8.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.05.2019  Znak: PBI.6733.9.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.05.2019  Znak: PBI.6733.10.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.04.2019  Znak: PBI.6733.6.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 11/2019 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.04.2019  Znak: PBI.6733.8.2015.13 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 11/2019 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.04.2019  Znak: PBI.6733.1.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja nr 10/2019 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

05.04.2019  Znak: PBI.6733.5.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

25.03.2019  Znak: PBI.6733.5.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

14.03.2019  Znak: PBI.6733.3.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

14.03.2019  Znak: PBI.6733.15.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

08.03.2019  Znak: PBI.6733.2.2019 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

08.03.2019  Znak: PBI.6733.5.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.02.2019  Znak: PBI.6733.30.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

21.02.2019  Znak: PBI.6733.3.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05.02.2019  Znak: PBI.6733.1.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

01.02.2019  Znak: PBI.6733.2.2019 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.01.2019  Znak: PBI.6733.29.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

09.01.2019  Znak: PBI.6733.30.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.01.2018  Znak: PBI.6733.26.2018 Obwieszczenie o postanowieniu - Burmistrz Miasta Mikołajki obwieszcza o dopuszczeniu FNROPiKMPKiDK do postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.01.2019  Znak: PBI.6733.28.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

07.01.2018  Znak: PBI.6733.26.2018 Obwieszczenie o postanowieniu - Burmistrz Miasta Mikołajki obwieszcza o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.01.2019  Znak: PBI.6733.16.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 1/2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego


2018

20.12.2018  Znak: PBI.6733.29.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.12.2018  Znak: PBI.6733.27.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.12.2018  Znak: PBI.6733.28.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

27.11.2018  Znak: PBI.6733.25.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 25/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

22.11.2018  Znak: PBI.6733.25.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 24/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

16.11.2018  Znak: PBI-6733.26.2018 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

15.11.2018  Znak: PBI.6733.26.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05.11.2018  Znak: PBI.6733.24.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 24/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

05.11.2018  Znak: PBI.6733.23.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 23/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

05.11.2018  Znak: PBI.6733.22.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 22/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

05.11.2018  Znak: PBI.6733.21.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 21/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

02.11.2018  Znak: PBI.6733.20.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 20/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

02.11.2018  Znak: PBI.6733.19.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 19/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

18.10.2018  Znak: PBI.6733.25.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.10.2018  Znak: PBI.6733.18.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 16/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

10.10.2018  Znak: PBI.6733.22.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.10.2018  Znak: PBI.6733.24.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.10.2018  Znak: PBI.6733.23.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.10.2018  Znak: PBI.6733.19.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

08.10.2018  Znak: PBI.6733.21.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

08.10.2018  Znak: PBI.6733.20.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.09.2018  Znak: PBI.6733.18.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.09.2018  Znak: PBI.6733.17.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 17/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

14.08.2018  Znak: PBI.6733.14.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 16/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

09.08.2018  Znak: PBI.6733.16.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.07.2018  Znak: PBI.6733.17.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.07.2018  Znak: PBI.6733.14.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.07.2018  Znak: PBI.6733.11.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 14/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

04.07.2018  Znak: PBI.6733.13.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 15/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

14.06.2018  Znak: PBI.6733.10.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 13/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

14.06.2018  Znak: PBI.6733.7.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 11/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

14.06.2018  Znak: PBI.6733.9.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 12/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

07.06.2018  Znak: PBI.6733.13.2018 Obwieszczenie - Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

30.05.2018  Znak: PBI.6733.8.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 10/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

30.05.2018  Znak: PBI.6733.6.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 9/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

28.05.2018  Znak: PBI.6733.5.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 8/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

25.04.2018  Znak: PBI.6733.4.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 7/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

11.04.2018  Znak: PBI.6733.9.2018 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.04.2018  Znak: PBI.6733.7.2018 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.04.2018  Znak: PBI.6733.6.2018 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.04.2018  Znak: PBI.6733.8.2018 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.04.2018  Znak: PBI.6733.10.2018 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06.04.2018  Znak: PBI.6733.5.2018 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.04.2018  Znak: PBI.6733.3.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 6/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

30.03.2018  Znak: PBI.6733.4.2018 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

27.03.2018  Znak: PBI.6733.2.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 5/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

09.03.2018  Znak: PBI.6733.3.2018 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

27.02.2018  Znak: PBI.6733.2.2018 Uzgodnienia o ustaleniu inwestycji celu publicznego

26.02.2018  Znak: PBI.6733.1.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 4/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

26.02.2018  Znak: PBI.6733.1.2018 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 1/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

13.02.2018  Znak: PBI.6733.2.2018 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.01.2018  Znak: PBI.6733.1.2018 Uzgodnienia

24.01.2018  Znak: PBI.6733.1.2018 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.01.2018  Znak: PBI.6733.16.2017 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 3/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

11.01.2018  Znak: PBI.6733.15.2017 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 2/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

04.01.2018  Znak: PBI.6733.14.2017 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 1/2018 o ustaleniu inwestycji celu publicznego


2017

29.12.2017  Znak: PBI.6733.13.2017 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została Decyzja nr 15/2017 o ustaleniu inwestycji celu publicznego

20.12.2017  Znak: PBI.6733.15.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.12.2017  Znak: PBI.6733.13.2017 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

29.11.2017  Znak: PBI.6733.2.2017     Uzgodnienie RDOŚ

29.11.2017  Znak: PBI.6733.16.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

29.11.2017  Znak: PBI.6733.14.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.11.2017  Znak: PBI.6733.13.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Uzgodnienie RDOŚ

06.10.2017  Znak: PBI.6733.10.2017 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

22.09.2017  Znak: PBI.6733.9.2017 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

15.09.2017  Znak: PBI.6733.6.2017 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

15.09.2017  Znak: PBI.6733.11.2017 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.09.2017  Znak: PBI.6733.17.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.09.2017  Znak: PBI.6733.11.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zmieniające obwieszczenie z dnia 24.08.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.08.2017  Znak: PBI.6733.11.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.08.2017  Znak: PBI.6733.10.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.08.2017  Znak: PBI.6733.9.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.08.2017  Znak: PBI.6733.6.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydane zostało postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego

08.08.2017  Znak: PBI.6733.17.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydane zostało postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania

25.07.2017  Znak: PBI.6733.8.2017 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.07.2017  Znak: PBI.6733.7.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.06.2017  Znak: PBI.6733.8.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.06.2017  Znak: PBI.6733.5.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja umarzająca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.06.2017  Znak: PBI.6733.7.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

08.06.2017  Znak: SKO.73.490.2016  OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2016.778 ze zm.) zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie wydało w dniu 5 czerwca 2017 r. postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 24 marca 2017 r. (znak
SKO.73.490.2016) kończącej postępowanie odwoławcze od decyzji nr 13/2016 wydanej z
upoważnienia Burmistrza Mikołajek przez Sekretarza Gminy w dniu 23 września 2016 r. (znak:
PBI.6733.8.2015.4) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej - przebudowa Stacji Terenowej Wydziału Biologii, Instytutu Zoologii UW w Urwitałcie, na fragmencie działki o nr 5/3 w obrębie Łuknajno, gm. Mikołajki, dla której inwestorem jest Uniwersytet Warszawski.
  Postanowienie SKO Pismo SKO

07.06.2017  Znak: PBI.6733.6.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki obwieszcza o wydaniu dwóch postanowień w postępowaniu PBI.6733.6.2017

07.06.2017  Znak: PBI.6733.6.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12.05.2017  Znak: PBI.6733.9.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26.04.2017  Znak: PBI.6733.5.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.04.2017  Znak: PBI.6733.4.2017 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.04.2017  Znak: PBI.6733.8.2015 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: SKO. 73.49.2016, dotyczącej decyzji Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 13/2016
znak sprawy PBI.6733.8.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

24.03.2017  Znak: PBI.6733.3.2017 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.03.2017  Znak: PBI.6733.9.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.03.2017  Znak: PBI.6733.4.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.03.2017  Znak: PBI.6733.2.2017 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.03.2017  Znak: PBI.6733.1.2017 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.02.2017  Znak: PBI.6733.3.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06.02.2017  Znak: PBI.6733.2.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

27.01.2017  Znak: PBI.6733.1.2017 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.01.2017  Znak: PBI.6733.20.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.01.2017  Znak: PBI.6733.20.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2016

23.12.2016  Znak: PBI.6733.21.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.12.2016  Znak: PBI.6733.19.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.12.2016  Znak: PBI.6733.20.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.12.2016  Znak: PBI.6733.21.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.12.2016  Znak: PBI.6733.12.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06.12.2016  Znak: PBI-6733.14.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05.12.2016  Znak: PBI-6733.19.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05.12.2016  Znak: PBI-6733.18.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.11.2016  Znak: PBI-6733.13.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.11.2016  Znak: PBI-6733.15.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.11.2016  Znak: PBI-6733.16.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.11.2016  Znak: PBI-6733.11.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

28.10.2016  Znak: PBI-6733.17.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.10.2016  Znak: PBI-6733.14.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.10.2016  Znak: PBI-6733.12.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.10.2016  Znak: PBI-6733.16.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.10.2016  Znak: PBI-6733.10.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.10.2016  Znak: PBI-6733.15.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.10.2016  Znak: PBI-6733.13.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

23.09.2016  Znak: PBI-6733.8.2015.4 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.09.2016  Znak: PBI-6733.11.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.09.2016  Znak: PBI-6733.8.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.09.2016  Znak: PBI-6733.10.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.08.2016  Znak: PBI-6733.7.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.08.2016  Znak: PBI-6733.9.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki o postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.08.2016  Znak: PBI-6733.9.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05.08.2016  Znak: PBI-6733.5.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.08.2016  Znak: PBI-6733.8.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.08.2016  Znak: PBI-6733.7.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

28.07.2016  Znak: PBI-6733.6.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26.07.2016  Znak: PBI-6733.4.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.06.2016  Znak: PBI-6733.5.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.06.2016  Znak: PBI-6733.8.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

08.06.2016  Znak: PBI-6733.8.2015 Obwieszczenie o postanowieniu Burmistrza Miasta Mikołajki

31.05.2016  Znak: PBI-6733.4.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.05.2016  Znak: PBI-6733.2.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.05.2016  Znak: PBI-6733.3.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.04.2016  Znak: PBI-6733.1.2016 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

22.03.2016  Znak: PBI-6733.3.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

22.03.2016  Znak: PBI-6733.2.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

22.02.2016  Znak: PBI-6733.1.2016 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.02.2016  Znak: PBI-6733.13.2015 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.02.2016  Znak: PBI-6733.11.2015 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.01.2016  Znak: PBI-6733.12.2015 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

15.01.2016  Znak: PBI-6733.8.2015 Obwieszczenie o postanowieniu Burmistrza Miasta Mikołajki

13.01.2016  Znak: PBI-6733.12.2015 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


2015

23.12.2015  Znak: PBI-6733.8.2015 Obwieszczenie o postanowieniu Burmistrza Miasta Mikołajki

15.12.2015  Znak: PBI-6733.11.2015 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

15.12.2015  Znak: PBI-6733.12.2015 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

08.12.2015  Znak: PBI-6733.8.2015 Obwieszczenie o postanowieniu Burmistrza Miasta Mikołajki

30.11.2015  Znak: PBI-6733.10.2015 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.11.2015  Znak: PBI-6733.9.2015 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.11.2015  Znak: PBI-6733.7.2015 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05.11.2015  Znak: PBI.6733.8.2015 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05.11.2015  Znak: PBI-6733.8.2015 Obwieszczenie o postanowieniu Burmistrza Miasta Mikołajki

05.11.2015  Znak: PBI-6733.8.2015 Obwieszczenie o postanowieniu Burmistrza Miasta Mikołajki

27.10.2015  Znak: PBI-6733.10.2015 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

22.10.2015  Znak: PBI-6733.7.2015 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

08.10.2015  Znak: PBI-6733.9.2015 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05.10.2015  Znak: PBI-6733.8.2015 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

23.09.2015  Znak: PBI-6733.7.2015 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.08.2015  Znak: PBI-6733.4.2015 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.07.2015  Znak: PBI-6733.6.2015 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.07.2015  Znak: PBI-6733.7.2015 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.07.2015  Znak: PBI.6733.4.2015 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.07.2015  Znak: PBI.6733.6.2015 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.07.2015  Znak: PBI.6733.5.2015 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.06.2015  Znak: PBI-6733.6.2015 Obwieszczenie Burmistrz Miasta Mikołajki zawiadomia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.06.2015  Znak: PBI-6733.5.2015 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.06.2015  Znak: PBI-6733.4.2015 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

29.05.2015  Znak: PBI-6733.3.2015 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.05.2015  Znak: PBI.6733.3.2015 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.04.2015  Znak: PBI-6733.3.2015 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.04.2015  Znak: PBI-6733.1.2015 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.04.2015  Znak: PBI-6733.2.2015 Obwieszczenie - Burmistrz miasta Mikołajki zawiadamia że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.03.2015  Znak: PBI-6733.1.2015 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.03.2015  Znak: PBI-6733.2.2015 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.02.2015  Znak: PBI-6733.2.2015 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.02.2015  Znak: PBI-6733.1.2015 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05.02.2015  Znak: PBI.6733.22.2014 Decyzja nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik

05.02.2015  Znak: PBI.6733.21.2014 Decyzja nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik

20.01.2015  Znak: PBI-6733.22.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.01.2015  Znak: PBI-6733.21.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


2014

12.12.2014  Znak: PBI-6733.21.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12.12.2014  Znak: PBI-6733.22.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12.12.2014  Znak: PBI-6733.20.2014 Decyzja nr 17/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05.11.2014  Znak: PBI-6733.20.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

05.11.2014  Znak: PBI-6733.19.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.10.2014  Znak: PBI-6733.17.2014 Decyzja nr 15/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik1

21.10.2014  Znak: PBI-6733.15.2014 Decyzja nr 14/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik1

10.10.2014  Znak: PBI-6733.18.2014 Decyzja nr 18/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.10.2014  Znak: PBI-6733.15.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.10.2014  Znak: PBI-6733.17.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.10.2014  Znak: PBI-6733.16.2014 Decyzja nr 12/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.10.2014  Znak: PBI-6733.18.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26.09.2014  Znak: PBI-6733.19.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.09.2014  Znak: PBI-6733.16.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.09.2014  Znak: PBI-6733.17.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.09.2014  Znak: PBI-6733.18.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.08.2014  Znak: PBI-6733.16.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.08.2014  Znak: PBI-6733.15.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.08.2014  Znak: PBI-6733.11.2014 Decyzja nr 11/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.08.2014  Znak: PBI-6733.13.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.06.2014  Znak: PBI-6733.13.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.06.2014  Znak: PBI-6733.11.2014 Decyzja nr 10/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik1

13.06.2014  Znak: PBI-6733.10.2014 Decyzja nr 9/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik1 załącznik2

10.06.2014  Znak: PBI-6733.7.2014 Decyzja nr 8/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik1

29.05.2014  Znak: PBI-6733.9.2014 Decyzja nr 7/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik1

29.05.2014  Znak: PBI-6733.8.2014 Decyzja nr 6/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik1

29.05.2014  Znak: PBI-6733.11.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.05.2014  Znak: PBI-6733.7.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.05.2014  Znak: PBI-6733.10.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.05.2014  Znak: PBI-6733.9.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.05.2014  Znak: PBI-6733.8.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

08.05.2014  Znak: PBI-6730.6.2014 Decyzja nr 5/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik1

25.04.2014  Znak: PBI-6733.11.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.04.2014  Znak: PBI-6733.6.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.04.2014  Znak: PBI-6733.10.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.04.2014  Znak: PBI-6733.9.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.04.2014  Znak: PBI-6733.8.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.04.2014  Znak: PBI-6733.5.2014 Decyzja nr 4/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

01.04.2014  Znak: PBI-6733.7.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

01.04.2014  Znak: PBI-6733.4.2014 Decyzja nr 3/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik1

01.04.2014  Znak: PBI-6733.5.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.03.2014  Znak: PBI-6733.6.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.03.2014  Znak: PBI-6733.4.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.03.2014  Znak: PBI-6733.3.2014 Decyzja nr 2/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.03.2014  Znak: PBI-6733.5.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

27.02.2014  Znak: PBI-6733.1.2014 Decyzja nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik1  załącznik 2

19.02.2014  Znak: PBI-6733.3.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.02.2014  Znak: PBI-6733.1.2014 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.02.2014  Znak: PBI-6733.4.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.02.2014  Znak: PBI-6733.3.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

24.01.2014  Znak: PBI-6733.1.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

2013

10.12.2013  Znak: PBI-6733.8.2013 Decyzja nr 16/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik1  załącznik 2  załącznik 3

28.11.2013  Znak: PBI-6733.11.2013 Decyzja nr 15/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik1  załącznik 2

18.11.2013  Znak: PBI-6733.11.2013 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.11.2013  Znak: PBI-6733.8.2013 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

31.10.2013  Znak: PBI-6733.11.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.10.2013  Znak: PBI-6733.9.2013 Decyzja nr 14/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik

20.09.2013  Znak: PBI-6733.9.2013 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.07.2013  Znak: PBI-6733.9.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.06.2013  Znak: PBI-6733.6.2013 Decyzja nr 13/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3

25.06.2013  Znak: PBI-6733.8.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.06.2013  Znak: PBI-6733.6.2013 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06.06.2013  Znak: PBI-6730.7.2013 Decyzja nr 12/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

27.05.2013  Znak: PBI-6733.5.2013 Decyzja nr 11/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik do decyzji

15.05.2013  Znak: PBI-6733.5.2013 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.05.2013  Znak: PBI-6733.2.2013 Decyzja nr 10/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik do decyzji

30.04.2013  Znak: PBI-6733.7.2013 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.04.2013  Znak: PBI-6733.3.2013 Decyzja nr 8/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.04.2013  Znak: PBI-6733.3.2013 Decyzja nr 9/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.04.2013  Znak: PBI-6733.7.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.04.2013  Znak: PBI-6733.6.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.04.2013  Znak: PBI-6733.1.2013 Decyzja nr 6/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik do decyzji

04.04.2013  Znak: PBI-6733.4.2013 Decyzja nr 7/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.04.2013  Znak: PBI-6733.5.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.04.2013  Znak: PBI-6733.2.2013 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.04.2013  Znak: PBI-6733.3.2013 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19.03.2013  Znak: PBI-6733.23.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

15.03.2013  Znak: PBI-6733.3.2013 Zawiadomienie o zmianie lokalizacji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.03.2013  Znak: PBI-6733.1.2013 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26.02.2013  Znak: PBI-6733.4.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26.02.2013  Znak: PBI-6733.2.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26.02.2013  Znak: PBI-6733.3.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

11.02.2013  Znak: PBI-6733.23.2.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

04.02.2013  Znak: PBI-6733.22.2012 Decyzja nr 5/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik do decyzji

01.02.2013  Znak: PBI-6733.18.2012 Decyzja nr 4/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik do decyzji

31.01.2013  Znak: PBI-6733.17.2012 Decyzja nr 3/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik do decyzji

31.01.2013  Znak: PBI-6733.12.2012 Decyzja nr 2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego załącznik do decyzji

28.01.2013  Znak: PBI-6733.12.2013 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

15.01.2013  Znak: PBI-6730.21.2012 Decyzja nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

2012

15.01.2012  Znak: PBI-6733.22.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.01.2012  Znak: PBI-6733.18.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

09.01.2012  Znak: PBI-6733.17.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

28.12.2012  Znak: PBI-6733.16.2012 Decyzja nr 18/2012 o warunkach zabudowy

28.12.2012  Znak: PBI-6733.20.2012 Decyzja nr 15/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

28.12.2012  Znak: PBI-6733.23.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

28.12.2012  Znak: PBI-6733.21.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.12.2012  Znak: PBI-6733.19.2012 Decyzja nr 17/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   załącznik graficzny

07.12.2012  Znak: PBI-6733.16.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

07.12.2012  Znak: PBI-6733.20.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

28.11.2012  Znak: PBI-6733.17.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

28.11.2012  Znak: PBI-6733.22.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

28.11.2012  Znak: PBI-6733.21.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

21.11.2012  Znak: PBI-6733.15.2012 Decyzja nr 16/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.11.2012  Znak: PBI-6733.20.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06.11.2012  Znak: PBI-6733.15.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06.11.2012  Znak: PBI-6733.18.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26.10.2012  Znak: PBI-6733.19.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

01.10.2012  Znak: PBI-6733.15.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego

01.10.2012  Znak: PBI-6733.16.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego

31.08.2012  Znak: PBI-6733.12.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego

09.08.2012  Znak: PBI-6730.8.2012 Decyzja nr 14/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

09.08.2012  Znak: PBI-6733.11.2012 Decyzja nr 13/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.07.2012  Znak: PBI-6733.11.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

12.07.2012  Znak: PBI-6733.8.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.07.2012  Znak: PBI-6733.13.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

31.05.2012  Znak: PBI-6733.9.2012 Decyzja nr 11/2012 o ustaleniu decyzji celu publicznego  załącznik do decyzji

21.05.2012  Znak: PBI-6733.8.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

14.05.2012  Znak: PBI-6733.10.2012 Decyzja nr 10/2012 o ustaleniu decyzji celu publicznego

14.05.2012  Znak: PBI-6733.5.2012 Decyzja nr 9/2012 o ustaleniu decyzji celu publicznego

14.05.2012  Znak: PBI-6733.9.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

14.05.2012  Znak: PBI-6733.13.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

26.04.2012  Znak: PBI-6733.5.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

24.04.2012  Znak: PBI-6730.12.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

17.04.2012  Znak: PBI-6733.10.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

05.04.2012  Znak: PBI-6730.11.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

29.03.2012  Znak: PBI-6733.7.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

29.03.2012  Znak: PBI-6733.6.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

20.03.2012  Znak: PBI-6733.10.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

20.03.2012  Znak: PBI-6733.9.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

16.03.2012  Znak: PBI-6733.6.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

12.03.2012  Znak: PBI-6733.3.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

12.03.2012  Znak: PBI-6733.4.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

06.03.2012  Znak: PBI-6733.6.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

28.02.2012  Znak: PBI-6733.5.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

15.02.2012  Znak: PBI-6733.1.2012 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

15.02.2012  Znak: PBI-6733.4.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

15.02.2012  Znak: PBI-6733.3.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

16.01.2012  Znak: PBI-6733.17.11.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

16.01.2012  Znak: PBI-6733.1.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

10.01.2012  Znak: PBI-6733.18.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

10.01.2012  Znak: PBI-6733.16.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego


2011

29.12.2011  Znak: PBI-6733.19.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

29.11.2011  Znak: PBI-6730.17.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

25.11.2011  Znak: PBI-6733.19.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

25.11.2011  Znak: PBI.6733.16.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

10.11.2011  Znak: PBI-6733.18.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

04.11.2011  Znak: PBI-6733.14.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

04.11.2011  Znak: PBI-6733.15.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

17.10.2011  Znak: PBI-6733.15.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

06.10.2011  Znak: PBI-6733.14.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

16.09.2011  Znak: PBI-6733.13.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

07.09.2011  Znak: PBI-6733.13.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

09.08.2011  Znak: PBI-6733.9.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

01.08.2011  Znak: PBI-6733.10.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

20.07.2011  Znak: PBI-7331/15P/10/11 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

20.07.2011  Znak: PBI-6733.10.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

14.07.2011  Znak: PBI-6733.12.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

14.07.2011  Znak: PBI-6733.10.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

24.06.2011  Znak: PBI-6733.12.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

24.06.2011  Znak: PBI-6733.12.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

24.06.2011  Znak: PBI-6733.9.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

13.06.2011  Znak: PBI-7331/15P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

13.06.2011  Znak: PBI-6733.10.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

10.05.2011  Znak: PBI-6733.8.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

10.05.2011  Znak: PBI-6733.6.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

28.04.2011  Znak: PBI-6733.5.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

28.04.2011  Znak: PBI-6733.7.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

07.04.2011  Znak: PBI-6733.7.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

07.04.2011  Znak: PBI-6733.6.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

01.04.2011  Znak: PBI-6733.3.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

01.04.2011  Znak: PBI-6733.1.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

01.04.2011  Znak: PBI-6733.4.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

18.03.2011  Znak: PBI-6731/14P/08/09/10 Decyzja nr 3/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

10.03.2011  Znak: PBI-6733.5.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

03.03.2011  Znak: PBI-6733.2.2011 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

24.02.2011  Znak: PBI-6733.4.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

24.02.2011  Znak: PBI-6733.1.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

24.02.2011  Znak: PBI-6733.3.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

26.01.2011  Znak: PBI-6733/2/11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

16.12.2010  Znak: PBI-7331/21P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

14.12.2010  Znak: PBI-7331/9P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

03.12.2010  Znak: PBI-7331/119/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

20.11.2010  Znak: PBI-7331/20P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

20.11.2010  Znak: PBI-7331/19P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

05.11.2010  Znak: PBI-7331/18P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

25.10.2010  Znak: PBI-7331/13P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

12.10.2010  Znak: PBI-7331/19P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

12.10.2010  Znak: PBI-7331/20P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

08.09.2010  Znak: PBI-7331/13P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

13.08.2010  Znak: PBI-7331/17P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

13.08.2010  Znak: PBI-7331/16P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

30.07.2010  Znak: PBI-7331/18P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

30.07.2010  Znak: PBI-7331/2P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

22.06.2010  Znak: PBI-7331/12P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

22.06.2010  Znak: PBI-7331/21P/09/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

22.06.2010  Znak: PBI-7331/16P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

27.05.2010  Znak: PBI-7331/10P/09/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

27.05.2010  Znak: PBI-7331/16P/09/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

20.05.2010  Znak: PBI-7331/10P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

20.05.2010  Znak: PBI-7331/14P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

11.05.2010  Znak: PBI-7331/29P/09/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

11.05.2010  Znak: PBI-7331/7P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

11.05.2010  Znak: PBI-7331/12P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

23.04.2010  Znak: PBI-7331/10P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

21.04.2010  Znak: PBI-7331/4P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

19.04.2010  Znak: PBI-7331/40/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

13.04.2010  Znak: PBI-7331/8P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

13.04.2010  Znak: PBI-7331/9P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

08.04.2010  Znak: PBI-7331/2P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

31.03.2010  Znak: PBI-7331/8P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

31.03.2010  Znak: PBI-7331/1P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

26.03.2010  Znak: PBI-7331/5P/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

15.03.2010  Znak: PBI-7331/7P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

15.03.2010  Znak: PBI-7331/6P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

10.03.2010  Znak: PBI-7331/5P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

10.03.2010  Znak: PBI-7331/4P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

01.03.2010  Znak: PBI-7331/27P/09/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

01.03.2010  Znak: PBI-7331/24P/09/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

12.02.2010  Znak: PBI-7331/1P/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

02.02.2010  Znak: PBI-7331/25P/09/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

02.02.2010  Znak: PBI-7331/3/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

22.01.2010  Znak: PBI-7331/28P/09/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

13.01.2010  Znak: PBI-7331/29P/09/10 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

13.01.2010  Znak: PBI-7331/3/09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

13.01.2010  Znak: PBI-7331/29P/09/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

13.01.2010  Znak: PBI-7331/14P/08/09/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

08.01.2010  Znak: PBI-7331/26P/09/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

08.01.2010  Znak: PBI-7331/22P/09/10 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2024/06/06

osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Paterman

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc