strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > ochrona przyrody

 

 

 

 

03.04.2008  Znak: GKM 7635/19/08  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Jana Wierciszewskiego zam. Olszewo 12, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek klon rosnących na działce o nr geod. 34 położonej w obrębie Olszewo, gmina Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

03.04.2008  Znak: GKM 7635/23/08  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Mariana Kupis zam. Olszewo 21, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunek jesion rosnących na działce o nr geod. 32/3 położonej w obrębie Olszewo, gmina Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

03.04.2008  Znak: GKM 7635/18/08  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Bartosza Bagińskiego zam. Lubiewo 1, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek świerk rosnącego na działce o nr geod. 215/2 położonej w obrębie Prawdowo, gmina Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

03.04.2008  Znak: GKM 7635/17/08  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Jarosław Tekliński zam. Tałty 21, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek jesion rosnącego na działce o nr geod. 154/2 położonej w obrębie Tałty, gmina Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

03.04.2008  Znak: GKM 7635/22/08   Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 4.12.2007r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Pana Jerzego Bogdan zam. Olszewo 64, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek brzoza rosnących na działce o nr geod. 223/1 położonej w obrębie Olszewo, gmina Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 3.04.2008r. na godzinę 10.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

03.04.2008  Znak: GKM 7635/20/08   Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 4.12.2007r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Pana Adama Deptuły zam. Baranowo 17/3, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztukia drzew gatunek lipa rosnącego na działce o nr geod. 147/8 położonej w obrębie Baranowo, gmina Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 4.04.2008r. na godzinę 10.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

03.04.2008  Znak: GKM 7635/21/08   Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 4.12.2007r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Pana Zdzisława Grunwald zam. Zełwągi 32, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztukia drzew gatunek lipa rosnącego na działce o nr geod. 226/9 położonej w obrębie Zełwągi, gmina Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 4.04.2008r. na godzinę 10.30. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

13.03.2008  Znak: OŚ.7625/5/08  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u

13.03.2008  Znak: OŚ.7625/1/08  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u

15.02.2008  Znak: GKM 7635/9/08   Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 04.02.2008r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Pani Ruszczyk Jolanty zam. Lelek 3/7, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek jesion rosnącego na działce o nr geod. 17/1 położonej w obrębie Woźnice.
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 13.02.2008r. na godzinę 10.00.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

15.02.2008  Znak: GKM 7635/12/08   Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 17.10.2007r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Pana Bartłomieja Wieczorek zam. Prawdowo 9, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek lipa rosnącej na działce o nr geod. 86 położonej w obrębie Prawdowo. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 13.02.2008r. na godzinę 11.00.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

02.02.2008  Znak: GKM 7635/8/08   Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 17.10.2007r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Pana Roberta Grzyb zam. Tałty 42, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunek osika rosnących na działce o nr geod. 234 położonej w obrębie Tałty, gmina Mikołajki.
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 5.02.2008r. na godzinę 10.30.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

22.01.2008  Znak: GKM 7635/2/08   Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 17.10.2007r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Pana Ryszarda Białczak zam. ul. Orzyszowa 9/10, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunek świerk pospolity rosnących na działce o nr geod. 305 położonej w Mikołajkach. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 30.01.2008r. na godzinę 10.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

22.01.2008  Znak: GKM 7635/117/07/08  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pani Hieronimy Zarzeckiej zam. Przy ul. Kościuszki 50, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek świerk pospolity rosnących na działce o nr geod. 300 położonej w Mikołajkach przy ul. Kościuszki 50. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

22.01.2008  Znak: GKM 7635/122/07/08  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Władysława Szymczyk zam. Grabówka 13, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew gatunek brzoza rosnących na działce o nr geod. 43/15 położonej w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

22.01.2008  Znak: GKM 7635/110/07/08  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Aleksandra Nalepa zam. Tałty 57, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunek topola rosnących na działce o nr geod. 219 położonej w obrębie Tałty, gmina Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

22.01.2008  Znak: GKM 7635/118/07/08  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Andrzeja Kulik zam. Zełwągi 5, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 47 sztuk drzew gatunek olcha, 23 sztuk drzew gatunek osika, 8 sztuk drzew gatunek brzoza i 1 sztuki gatunek wierzba rosnących na działce o nr geod. 462, 21 i 137/3 położonych w obrębie Zełwągi, gmina Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

22.01.2008  Znak: GKM 7635/26/07/08  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Józefa Domagalskiego zam. Grabówka 11, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek lipa rosnących na działce o nr geod. 186/7 położonej w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

22.01.2008  Znak: GKM 7635/120/07/08  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Kazimierza Bałazy, zam. Baranowo 8 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek klon rosnącego na działce o nr geod. 142/1 położonej w obrębie Baranowo, gmina Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.01.2008  Znak: GKM 7635/121/07/08   Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 29.11.2007r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Giżycku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek klon o obwodzie pnia 200 cm rosnącego w pasie drogi krajowej relacji Mrągowo – Mikołajki km 216+215 str. lewa w obrębie Baranowo, gmina Mikołajki.
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 11.01.2008r. na godzinę 11.00.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.01.2008  Znak: GKM 7635/122/07/08   Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 4.12.2007r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Pana Władysława Szymczyk zam. Grabówka 13, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew gatunek brzoza rosnących na działce o nr geod. 43/15 położonej w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki.
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 10.01.2008r. na godzinę 11.15.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.01.2008  Znak: GKM 7635/118/07/08   Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 17.10.2007r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Pana Andrzeja Kulik zam. Zełwągi 5, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 47 sztuk drzew gatunek olcha, 23 sztuk drzew gatunek osika, 8 sztuk drzew gatunek brzoza i 1 sztuki gatunek wierzba rosnących na działce o nr geod. 462, 21 i 137/3 położonych w obrębie Zełwągi, gmina Mikołajki.
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 10.01.2008r. na godzinę 12.20.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.01.2008  Znak: GKM 7635/117/07/08  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 17.10.2007r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Pani Hieronimy Zarzeckiej zam. Przy ul. Kościuszki 50, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek świerk pospolity rosnących na działce o nr geod. 300 położonej w Mikołajkach przy ul. Kościuszki 50. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 10.01.2008r. na godzinę 10.20.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.01.2008  Znak: GKM 7635/110/07/08  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 17.10.2007r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Aleksandra Nalepa zam. Tałty 57, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunek topola rosnących na działce o nr geod. 219 położonej w obrębie Tałty, gmina Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 11.01.2008r. na godzinę 11.30.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.01.2008  Znak: GKM 7635/26/07/08   Z A W I A D O M I E N I E   o   w z n o w i e n i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 17.10.2007r. zostało wszczęte w związku z ponownym wnioskiem Józefa Domagalskiego zam. Grabówka 11, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek lipa rosnących na działce o nr geod. 186/7 położonej w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 10.01.2008r. na godzinę 11.00.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

19.12.2007  Znak: GKM 7635/90/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Grzegorza Makowskiego na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek świerk o obwodzie pnia 150 cm mierzonym na wysokości 130 cm rosnącym na działce o nr geod. 48 położonej w obrębie Sady gm. Mikołajki.
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

19.12.2007  Znak: GKM 7635/77/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Mikołajkach na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek lipa o obwodzie pnia 300 cm mierzonym na wysokości 130 cm i 4 sztuk drzew gatunek klon o obwodzie pni 230, 235, 160, 170 cm mierzonych na wysokości 130 cm rosnących na działce o nr geod. 212/14, 211/6, 207/32 położonych w Mikołajkach przy ul. Szkolnej. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

19.12.2007  Znak: GKM 7635/102/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Konrada Prałata na usunięcie 26 sztuk drzew gatunek topola , 2 szt. gatunek klon, 1 szt. gatunek jesion rosnących na działce o nr geod. 378/2, 378/4 położonych w Mikołajkach przy ul. Dybowskiej. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

19.12.2007  Znak: GKM 7635/99/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Państwa Barbary i Andrzeja Kawałek na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek wierzba o obwodzie pnia 200 cm mierzonym na wysokości 130 cm rosnącym na działce o nr geod. 244/11 położonej w obrębie Zełwągi gm. Mikołajki.
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

07.11.2007  Znak: GKM 7635/104/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Państwa Agnieszki i Sylwestra Grabowskich i Ireny i Henryka Nalepa zam. Mikołajki, ul. Kajki 128A sprawie wydania zezwolenia na wycinkę 1 sztuki drzewa gatunek świerk, rosnącego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 529/15, położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Kajki 128A. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

07.11.2007  Znak: GKM 7635/104/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Mikołaja w Mikołajkach na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek topola o obwodzie pnia 250 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącym na działce o nr geod. 42/2 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. Nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich /Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Warmi.03.52.725).
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

26.10.2007  Znak: GKM 7635/114/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 25.10.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z nielegalną wycinką drzew rosnących na terenie nieruchomości ozn. nr geod. 528 położonej w Mikołajkach przy ul. Kajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 26.10.2007r. na godzinę 11.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

26.10.2007  Znak: GKM 7635/63/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 11.06.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejon w Giżycku w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew przydrożnych zgodnie z dodatkowym planem wyrębu drzew droga Nr 16 Mrągowo-Mikołajki-Orzysz na odcinkach:
-Kosewo – Baranowo od km 216+195 do km 216+460 4 szt.
-Woźnice – Dąbrówka od km 233+940 do km 241+060 21 szt.
-Mikołajki ul. Kolejowa od km 227+590 do km 227+765 5 szt.
-Olszewo od km 238+650 do km 238+670 3 szt.
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 23.10.2007r. na godzinę 10.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

26.10.2007  Znak: GKM 7635/96/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne wszczęte wnioskiem Pana Mirosława Żywicy zam. Woźnice 60D/10 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek topola o obwodzie pnia 210 cm mierzonego na wysokość 130 cm rosnącego na działce o nr geod. 649/125 położonej w obrębie Woźnice gm. Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

26.10.2007  Znak: GKM 7635/89/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne wszczęte wnioskiem Pani Aliny Lutrzykowskiej zam. Woźnice 54/4 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek topola o obwodzie pnia 140 cm mierzonego na wysokości 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 649/219 położonej w obrębie Woźnice gm. Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

17.10.2007  Znak: GKM 7635/107/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 10.10.2007r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Państwa Agnieszki i Sylwestra Grabowskich i Ireny i Henryka Nalepa zam. Mikołajki, ul. Kajki 128A sprawie wydania zezwolenia na wycinkę 1 sztuki drzewa gatunek świerk, rosnącego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 529/15, położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Kajki 128A.
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 19.10.2007r. na godzinę 11.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

10.10.2007  Znak: GKM 7635/105/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 29.09.2006r. zostało wszczęte w związku z zawiadomieniem przez Komisariat Policji w Mikołajkach o wycince drzew bez wymaganego zezwolenia rosnących na nieruchomości ozn. nr 239/1 i 239/2 w miejscowości Jora Wielka gmina Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 16.10.2007r. na godzinę 11.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

10.10.2007  Znak: GKM 7635/102/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 29.09.2006r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Pana Konrada Prałata zam. Zełwągi 8 gmina Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew gatunek topola (26 szt.), klon (2 szt.) jesion (1 szt.) rosnących na działkach o nr geod. 378/2 i 378/4 położonych w obrębie m. Mikołajki przy ul. Dybowskiej. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 11.10.2007r. na godzinę 10.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

10.10.2007  Znak: GKM 7635/77/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 24.09.2007r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Mikołajkach przy ul. 3 Maja 6 w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę 5 sztuk drzew gatunek lipa (1 szt.) i klon (4 szt.), rosnących na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 212/14, 211/6 i 207/32, położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Szkolnej 6. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 11.10.2007r. na godzinę 10.40. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

05.10.2007  Znak: GKM 7635/99/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 11.01.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Państwa Barbary i Andrzeja Kawałek zam. przy ul. Konopnickiej 2 w Mrągowie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek wierzba o obwodzie pnia 200 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 244/11 położonej w obrębie Zełwągi gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 10.10.2007r. na godzinę 10.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

05.10.2007  Znak: GKM 7635/90/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 13.06.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Grzegorza Makowskiego zam. Stare Sady 1, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek sosna o obwodach pnia 150 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącym na działce o nr geod. 48 położonej w obrębie Stare Sady gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 10.10.2007r. na godzinę 9.45. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

05.10.2007  Znak: GKM 7635/100/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 04.10.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Powiatowego zarządu Dróg w Mrągowie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dróg powiatowych: Nr 1781N Górkło-Olszewo oraz Nr 1779N odc. Tałty-Mikołajki, Nr 1696N odc. Mikołajki – Łuknajno, Nr 1751N odc. Baranowo – Jora Wielka.  czytaj więcej..

05.10.2007  Znak: GKM 7635/104/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 02.10.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Mikołaja w Mikołajkach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek topola o obwodzie pnia 250 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącym na działkach o nr geod. 41/6 i 42/2 położonych w obrębie Tałty gm. Mikołajki.
Nieruchomości znajdują się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich /Rozporządzenie Nr 54 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Warmi.05.175.1951 ze zm.)/.
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 10.10.2007r. na godzinę 09.00.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.09.2007  Znak: GKM 7635/96/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 06.03.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Mirosława Żywicy zam. Woźnice 60D/10 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek topola o obwodzie pnia 210 cm mierzonego na wysokość 130 cm rosnącego na działce o nr geod. 649/125 położonej w obrębie Woźnice gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 28.09.2007r. na godzinę 10.30. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.09.2007  Znak: GKM 7635/78/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Piotr Kośla zam. ul. Elektryczna 16/3 05-500 Piaseczno w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunek sosna brzoza i olcha o obwodach pnia 140, 105, 27 cm mierzonych na wysokość 130 cm rosnących na działce o nr geod. 74/7 położonej w obrębie Faszcze gm. Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.09.2007  Znak: GKM 7635/80/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Jarosława Choromańskiego zam. w Mikołajkach przy ul. Kościuszki 8 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie: 1 sztuki drzewa gatunek modrzew o obwodzie pnia 155 cm mierzonego na wysokości 130 cm. rosnącego na działce o nr 227przy ul Kościuszki w Mikołajkach. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.09.2007  Znak: GKM 7635/89/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 1209.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pani Aliny Lutrzykowskiej zam. Woźnice 54/4 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek topola o obwodzie pnia 140 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 649/219 położonej w obrębie Woźnice gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 28.09.2007r. na godzinę 10.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.09.2007  Znak: GKM 7635/85/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 30.08.2007r. zostało wszczęte w związku z wnioskiem Pana Henryka Dąbrowskiego działającego w imieniu Hotel Gołębiewski - Tadeusz Gołębiewski Mikołajki, ul. Mrągowska 34 w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę 9 sztuk drzewa gatunek wierzba, i 2 szt gatunek jesion rosnących na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1/2 - teren przystani żeglarskiej położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Mrągowskiej 34. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 28.09.2007r. na godzinę 11.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

11.09.2007  Znak: GKM 7635/82/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie na wycinkę drzew przydrożnych: trzech sztuk drzew gatunek klon o średnicy pnia 210, 160, 200 cm mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1696N odcinek Mikołajki - Łuknajno, km 0+702, 0+741, 0+751 strona prawa w Mikołajkach przy ulicy Łabędziej. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

10.09.2007  Znak: GKM 7635/66/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Jana Sidło zam. Stare Sady 5B na wycinkę 2 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia 27 cm mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 31/3 położonych w obrębie Sady gm. Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

30.08.2007  Znak: GKM 7635/78/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 28.08.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Piotra Kośla zam. Piaseczno ul. Elektryczna 16/3 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunek:
- sosna o obwodzie pnia 140 cm mierzonego na wysokość 130 cm,
- brzoza o obwodzie pnia 105 cm mierzonego na wysokość 130 cm
- olcha o obwodzie pnia 27 cm mierzonego na wysokość 130 cm
rosnących na działce o nr geod. 74/7 położonej w obrębie Faszcze. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 7.09.2007r. na godzinę 10.30. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

30.08.2007  Znak: GKM 7635/75/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 23.08.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pani Ireny Sawickiej w imieniu Centrum Badań Ekologicznych PAN z siedziba w Mikołajkach przy ulicy Leśnej 13 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew gatunek sosna o obwodach pnia 120, 170, 120, 125, 150, 140, 145, 160, 200, 145, 175, 150, 150, 190, 150, 135, 170 cm mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 106 położonej w obrebie miasta Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 7.09.2007r. na godzinę 09.30. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

30.08.2007  Znak: GKM 7635/80/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 23.08.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Jarosława Choromańskiego zam. Mikołajki, ul. Kościuszki 8 w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę 1 sztuki drzewa gatunek modrzew, rosnącego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 227, położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Kościuszki 8. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 7.09.2007r. na godzinę 09.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

07.08.2007  Znak: GKM 7635/60/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pani zam. Wrocław ul. Chrobrego 39/5 oraz Panństwa Ireny i Kurta Dorflinger zam. Faszcze 3 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunek dąb o obwodzie pnia 350 cm i klon o obwodach pnia 210 i 210 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 175 położonej w obrębie Faszcze gm. Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

11.07.2007  Znak: GKM 7635/57/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Janusza Ługina zam. Faszcze 16 na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pni 110 i 90 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 63/4 położonej w obrębie Cudnochy gm. Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

29.06.2007  Znak: GKM 7635/70/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 29.06.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Cezarego Stypułkowskiego zam. przy ul. Kajki 106, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia 70 i 65 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 450/11 położonej w obrębie miasta Mikołajki gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 06.07.2007r. na godzinę 9.30.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

29.06.2007  Znak: GKM 7635/66/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 13.06.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Jana Sidło zam. Stare Sady 5B, 11-730 Mikołajki w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia 27 cm mierzonych na wysokość 100 cm, rosnących na działce o nr geod. 31/3 położonej w obrębie Stare Sady gm. Mikołajki.
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 06.07.2007r. na godzinę 10.00.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

30.05.2007  Znak: GKM 7635/60/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 25.05.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Państwa Ireny i Kurta Dorflinger zam. Faszcze 3 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunek:
- dąb o obwodzie pnia 350 cm mierzonych na wysokość 130 cm, 
- klon o obwodach pni 210 i 210 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
rosnących na działce o nr geod. 175 położonej w obrębie Faszcze gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 29.05.2007r. na godzinę 09.30. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

24.05.2007  Znak: GKM 7635/57/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 16.05.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Janusza Ługina zam. Faszcze 16 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia 110 i 90 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 63/4 położonej w obrębie Cudnochy gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 29.05.2007r. na godzin 09.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.05.2007  Znak: GKM 7635/52/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejon w Giżycku na wycinkę drzew przydrożnych zgodnie z dodatkowym planem wyrębu drzew /droga Nr 16 Mrągowo-Mikołajki-Orzysz na odcinku Baranowo-Zełwągi od km 217+446 do km 221+432 /. W/w odcinek drogi Baranowo-Zełwągi znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód /Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Warmi.03.52.725)/.
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.05.2007  Znak: GKM 7635/43/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pani Krystyny Domurad zam. Prawdowo 3/1 na usunięcie 2 sztuk drzewa gatunek :
- jesion o obwodzie pnia 50 cm mierzonego na wysokość 130 cm,
- klon o obwodzie pnia 50 cm mierzonego na wysokość 130 cm,
rosnących na działce o nr geod. 46/41 położonej w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki. Nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich /Rozporządzenie Nr 54 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Warmi.05.175.1951 ze zm.)/. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.05.2007  Znak: GKM 7635/40/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Dział Usług Socjalnych w Płocku, ul. Chemików 7 na usunięcie :
- 6 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia 100, 63, 78, 113, 90 i 74 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 1 sztuki drzewa gatunek topola o obwodzie pnia 204 cm mierzonego na wysokość 130 cm,
- 2 sztuk drzew gatunek klon o obwodach pnia 133 i 90 cm mierzonych na wysokość 130 cm,, 
- 2 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia 100 i 237 cm mierzonych na wysokość 130 cm 
rosnących na działce o nr geod. 181 położonej w obrębie Jora Wielka gm. Mikołajki. Nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich /Rozporządzenie Nr 54 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Warmi.05.175.1951 ze zm.)/. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

08.05.2007  Znak: GKM 7635/36/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Państwa Elżbiety i Tadeusza Nowak zam. Warszawa, ul. Wojska Polskiego 27/43 na usunięcie 3 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 310, 330 i 340 cm mierzonych na wysokość 130 cm rosnących na działce o nr geod. 88 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. Nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich /Rozporządzenie Nr 54 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Warmi.05.175.1951 ze zm.)/. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

30.04.2007  Znak: GKM 7635/52/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się w dniu 16.04.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejon w Giżycku w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew przydrożnych zgodnie z dodatkowym planem wyrębu drzew /droga Nr 16 Mrągowo-Mikołajki-Orzysz na odcinku Baranowo-Zełwągi od km 217+446 do km 221+432 /. W/w odcinek drogi Baranowo-Zełwągi znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód /Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Warmi.03.52.725)/.
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 30.04.2007r. na godzinę 09.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

26.04.2007  Znak: GKM 7635/51/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Krzysztofa Gibowskiego zam. Baranowo 36 na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek topola o obwodzie pnia 305 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 183 położonej w obrębie Baranowo gm. Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

24.04.2007  Znak: GKM 7635/28/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Państwa Gabrieli i Patrycjusza Kiśluk zam. Faszcze 34 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia 92, 64, 84, 76, 72, 40, 40, 83, 86, 82, 65, 44, 73, 93, 89, 84, 70, 44 i 42 cm mierzonych na wysokość 130 cm rosnących na działce o nr geod. 78/7 położonej w obrębie Faszcze gm. Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

12.04.2007  Znak: GKM 7635/51/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 11.04.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Krzysztofa Gibowskiego zam. Baranowo 36 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek topola o obwodzie pnia 35 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 183 położonej w obrębie Baranowo gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 17.04.2007r. na godzinę 09.15. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

10.04.2007  Znak: GKM 7635/44/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Mikołaja w Mikołajkach na usunięcie 2 sztuk drzewa gatunek topola o obwodach pnia 250 i 360 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działkach o nr geod. 41/6 i 42/2 położonych w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
Nieruchomości znajdują się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich /Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Warmi.03.52.725).
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

03.04.2007  Znak: GKM 7635/18/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Państwa Haliny i Józefa Kiśluk zam. Lubiewo 22 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 5 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia 100, 70, 60, 30 i 85 cm mierzonych na wysokość 130 cm, 
- 20 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia 70, 70, 56, 85, 30, 45, 50, 50, 75, 80, 80, 80, 80, 60, 60, 60, 60, 55, 55 i 55 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 5 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 75, 70, 50, 30 i 45 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
rosnących na działkach o nr geod. 104/4 i 104/7 położonych w obrębie Faszcze gm. Mikołajki. W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

27.03.2007  Znak: GKM 7635/44/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 26.03.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Mikołaja w Mikołajkach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzewa gatunek topola o obwodach pnia 250 i 360 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działkach o nr geod. 41/6 i 42/2 położonych w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
Nieruchomości znajdują się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich /Rozporządzenie Nr 54 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Warmi.05.175.1951 ze zm.)/.
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 30.03.2007r. na godzinę 09.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

27.03.2007  Znak: GKM 7635/43/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 26.03.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pani Krystyny Domurad zam. Prawdowo 3/1 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzewa gatunek:
- jesion o obwodzie pnia 50 cm mierzonego na wysokość 130 cm,
- klon o obwodzie pnia 50 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 46/41 położonej w obrębie Prawdowo gm. Mikołajki. Nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich /Rozporządzenie Nr 54 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Warmi.05.175.1951 ze zm.)/.
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 30.03.2007r. na godzinę 09.30. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

27.03.2007  Znak: GKM 7635/23/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Państwa Janiny i Jerzego Legackich zam. Mikołajki, ul. Mrągowska 14a/3 na usunięcie :
- 12 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia 94, 108, 74, 66, 118, 79, 126, 88, 105, 92, 95 i 80 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 14 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodach pnia 110, 90, 80, 65, 45, 54, 40, 100, 55, 60, 56, 45, 50 i 50 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działkach o nr geod. 6/5 i 6/6 położonych w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

19.03.2007  Znak: GKM 7635/32/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Powiatowego zarządu Dróg w Mrągowie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dróg powiatowych: Nr 1781N Górkło-Olszewo-Grabówka oraz Nr 1779N odc. Mikołajki-Tałty (ul. Tałcka). W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

19.03.2007  Znak: GKM 7635/29/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Andrzeja Krumin zam. Górkło 18 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek lipa o obwodzie pnia 150 cm mierzonego na wysokość 303 cm rosnącej na działce o nr geod. 135/1 położonej w obrębie Górkło gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

14.03.2007  Znak: GKM 7635/40/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 12.03.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Dział Usług Socjalnych w Płocku, ul. Chemików 7 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 6 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia 100, 63, 78, 113, 90 i 74 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 1 sztuki drzewa gatunek topola o obwodzie pnia 204 cm mierzonego na wysokość 130 cm,
rosnących na działce o nr geod. 181 położonej w obrębie Jora Wielka gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 16.03.2007r. na godzinę 10.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

14.03.2007  Znak: GKM 7635/14/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pani Ewy Symerak zam. Wrocław ul. Chrobrego 39/5 oraz Pana Andrzeja Symerak zam. Jora Wielka 49 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia 71, 71, 73, 79 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 203/1 położonej w obrębie Jora Wielka gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

14.03.2007  Znak: GKM 7635/12/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pani Beaty Dzikowskiej zam. Tałty 51A, działającej z upoważnienia Państwa Urszuli i Sławomira Jakubowskich zam. Michałowice, ul. Raszyńska 25 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunek modrzew o obwodach pnia 37, 39, 26, 37, 38, 38, 33, 28, 38 i 37 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 11/13 położonej w obrębie Sady gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

09.03.2007  Znak: GKM 7635/36/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 06.03.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Państwa Elżbiety i Tadeusza Nowak zam. Warszawa, ul. Wojska Polskiego 27/43 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 310, 330 i 340 cm mierzonych na wysokość 130 cm rosnących na działce o nr geod. 88 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 16.03.2007r. na godzinę 09.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

09.03.2007  Znak: GKM 7635/29/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 06.03.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Andrzeja Krumin zam. Górkło 18 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek lipa o obwodzie pnia 150 cm mierzonego na wysokość 130 cm rosnącej na działce o nr geod. 135/1 położonej w obrębie Górkło gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 13.03.2007r. na godzinę 09.30. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

07.03.2007  Znak: GKM 7635/32/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie  art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 02.03.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Powiatowego zarządu Dróg w Mrągowie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dróg powiatowych: Nr 1781N Górkło-Olszewo-Grabówka oraz Nr 1779N odc. Mikołajki-Tałty (ul. Tałcka):

Lp.

Nr drogi

Gatunek drzewa

Średnica pnia mierzona na wysokości 130 cm

Lokalizacja

1.

Droga powiatowa Nr 1781N Górkło-Olszewo-Grabówka

topola
topola
topola
lipa
topola
topola
topola
topola
topola
topola
topola
topola
topola
klon

250 cm
200 cm
200 cm
390 cm
200 cm
175 cm
235 cm
200 cm
235 cm
155 cm
140 cm
185 cm
190 cm
185 cm

Km 1 + 700 Str. P
Km 0 + 800 Str. L
Km 1 + 200 Str. P
Km 1 + 300 Str. L
Km 1 + 600 Str. L
Km 2 + 200 Str. P
Km 2 + 220 Str. P
Km 2 + 400 Str. L
Km 2 + 450 Str. P
Km 2 + 600 Str. L
Km 2 + 600 Str. L
Km 3 + 000 Str. L
Km 3 + 000 Str. P
Km 3 + 700 Str. L

2.

Droga powiatowa Nr 1779N odc. Mikołajki-Tałty (ul. Tałcka)

jesion
jesion
jesion
jesion

95 cm
235 cm
110 cm
170 cm

Km 0 + 100 Str. L
Km 0 + 200 Str. L
Km 0 + 450 Str. P
Km 0 + 500 Str. P

Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 13.03.2007r. na godzinę 09.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

07.03.2007  Znak: GKM 7635/28/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 28.02.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Państwa Gabrieli i Patrycjusza Kiśluk zam. Faszcze 34 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia 92, 64, 84, 76, 72, 40, 40, 83, 86, 82, 65, 44, 73, 93, 89, 84, 70, 44 i 42 cm mierzonych na wysokość 130 cm rosnących na działce o nr geod. 78/7 położonej w obrębie Faszcze gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 13.03.2007r. na godzin 10.30. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

07.03.2007  Znak: GKM 7635/11/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pani Ireny Kiśluk zam. Jora Wielka 6 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia 50, 60 i 40 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 198, położonej w obrębie Jora Wielka gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

23.02.2007  Znak: GKM 7635/23/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 21.02.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Państwa Janiny i Jerzego Legackich zam. Mikołajki, ul. Mrągowska 14a/3 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 12 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia 94, 108, 74, 66, 118, 79, 126, 88, 105, 92, 95 i 80 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 14 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodach pnia 110, 90, 80, 65, 45, 54, 40, 100, 55, 60, 56, 45, 50 i 50 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działkach o nr geod. 6/5 i 6/6 położonych w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 27.02.2007r. na godzin 09.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

23.02.2007  Znak: GKM 7635/8/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Piotra Tymińskiego zam. Inulec 3 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 20 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia 54, 72, 42, 15, 20, 32, 82, 85, 10, 67, 65, 70, 45, 29, 35, 65, 67, 75, 69 i 70 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 10 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia 75, 82, 40, 55, 74, 60, 65, 67, 45 i 57 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
rosnących na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 28, położonej w obrębie Inulec gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.02.2007  Znak: GKM 7635/19/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Sławomira Kossak zam. Grabówka 17 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 220, 200, 180 i 160 cm mierzonych na wysokość 130 cm rosnących na działce o nr geod. 22 położonej w obrębie Grabówka gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

21.02.2007  Znak: GKM 7635/20/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Państwa Reginy i Tadeusz Kosak zam. Grabówka 19 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 1 sztuki drzewa gatunek klon o obwodzie pnia 180 cm mierzonego na wysokość 130 cm,
- 1 sztuki drzewa gatunek brzoza o obwodzie pnia 170 cm mierzonego na wysokość 130 cm,
rosnących na działce o nr geod. 36/1 położonej w obrębie Grabówka gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

15.02.2007  Znak: GKM 7635/16/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Centrum Badań Ekologicznych PAN Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach przy ul. Leśnej 13 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunek sosna o obwodach pnia 170, 132, 167, 130, 170, 177, 230, 178, 178, 203, 185 i 140 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 106 położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Leśnej 13. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

13.02.2007  Znak: GKM 7635/8/07  Z a w i a d o m i e n i e   W związku z dostarczeniem w dniu 09.02.2007r. obwodów wnioskowanych drzew do wycinki : 
- 20 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia 54, 72, 42, 15, 20, 32, 82, 85, 10, 67, 65, 70, 45, 29, 35, 65, 67, 75, 69 i 70 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 10 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia 75, 82, 40, 55, 74, 60, 65, 67, 45 i 57 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
rosnących na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 28, położonej w obrębie Inulec gm. Mikołajki, wyznacza się ponownie termin wizji lokalnej na dzień 16.02.2007r. na godzinę 13.00, w celu spisania protokołu niezbędnego do wydania zezwolenia na wycinkę drzew. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

09.02.2007  Znak: GKM 7635/14/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 09.02.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pani Ewy Symerak zam. Wrocław ul. Chrobrego 39/5 oraz Pana Andrzeja Symerak zam. Jora Wielka 49 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia 71, 71, 73, 79 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 203/1 położonej w obrębie Jora Wielka gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 16.02.2007r. na godzin 11.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

09.02.2007  Znak: GKM 7635/102/06/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u   Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wznowionego z urzędu postępowania (postanowienie znak jw. z dnia 16.01.2007r.) dotyczącego wydanej decyzji Burmistrza Miasta Mikołajki z dn. 06.12.2006r. zezwalającą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejon w Giżycku na wycinkę 2 sztuk drzew (klon i lipa) rosnących w pasie drogowym drogi krajowej Nr 16 Mrągowo-Mikołajki-Orzysz we wsi Olszewo gm. Mikołajki, celem ustalenia właściciela w/w drzew. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

09.02.2007  Znak: GKM 7635/20/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 06.02.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Państwa Reginy i Tadeusz Kosak zam. Grabówka 19 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 1 sztuki drzewa gatunek klon o obwodzie pnia 180 cm mierzonego na wysokość 130 cm,
- 1 sztuki drzewa gatunek brzoza o obwodzie pnia 170 cm mierzonego na wysokość 130 cm,
rosnących na działce o nr geod. 36/1 położonej w obrębie Grabówka gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 16.02.2007r. na godzin 09.30. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

09.02.2007  Znak: GKM 7635/19/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 06.02.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Sławomira Kossak zam. Grabówka 17 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 220, 200, 180 i 160 cm mierzonych na wysokość 130 cm rosnących na działce o nr geod. 22 położonej w obrębie Grabówka gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 16.02.2007r. na godzin 09.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

09.02.2007  Znak: GKM 7635/18/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 05.02.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Państwa Haliny i Józefa Kiśluk zam. Lubiewo 22 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 5 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia od 100 do 30 cm mierzonych na wysokość 130 cm, 
- 20 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia od 80 do 30 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 5 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia od 50 do 30 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
rosnących na działkach o nr geod. 104/4 i 104/7 położonych w obrębie Faszcze gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 09.02.2007r. na godzinę 10.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

09.02.2007  Znak: GKM 7635/10/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Daniela Wysockiego zam. Prawdowo 1/1 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 205 i 156 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 427/54 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

06.02.2007  Znak: GKM 7635/16/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 05.02.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Centrum Badań Ekologicznych PAN Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach przy ul. Leśnej 13 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunek sosna o obwodach pnia 174, 178, 200, 232, 178, 174, 123, 140, 132, 136, 168, 147, 157 i 185 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 106 położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Leśnej 13. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 09.02.2007r. na godzinę 09.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

06.02.2007  Znak: GKM 7635/13/07  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Polskich Kolei Państwowych S.A., Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Ełku przy ul. Dąbrowskiego 16 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunek :
- lipa o obwodach pnia 180, 170, 150, 215 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- świerk o obwodach pnia 115 i 100 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- brzoza o obwodzie pnia 160 cm mierzonego na wysokość 130 cm,
- akacja o obwodach pnia 150 i 150 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- klon o obwodach pnia 165 i 190 cm mierzonych na wysokość 130 cm 
rosnących na działce o nr geod. 13/7 położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Kolejowej. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

31.01.2007  Znak: GKM 7635/15/06  Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 25.01.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Jerzego Banat zam. Mikołajki, ul. Leśna 2 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie :
- 16 sztuk drzew gatunek lipa o obwodach pnia 90, 142, 127, 107, 144, 83, 90, 102, 50, 63, 86, 118, 75, 86 i 77 cm mierzonych na wysokość 130 cm, 
- 1 sztuki drzewa gatunek klon o obwodzie pnia 105 mierzonego na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 67 położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Leśnej. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 02.02.2007r. na godzinę 12.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

31.01.2007  Znak: GKM 7635/9/06  Z a w i a d o m i e n i e  o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zgodnie z planem wyrębu drzew przydrożnych na 2007 rok:

Lp.

Nr drogi

Gatunek drzewa

Średnica pnia mierzona na wysokości 130 cm

Lokalizacja

1.

Droga Wojewódzka Nr 609

Lipa

45 cm

Km 0 + 680

2.

Droga Wojewódzka Nr 609

Lipa

42 cm

Km 0 + 760

3.

Droga Wojewódzka Nr 609

Lipa

81 cm

Km 1 + 245

W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

31.01.2007  Znak: GKM 7635/6/06  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zgodnie z planem wyrębu drzew przydrożnych na 2007 rok :

Lp.

Nr drogi

Gatunek drzewa

Średnica pnia mierzona na wysokości 130 cm

Lokalizacja

1.

Droga Wojewódzka Nr 642

Brzoza

76 cm

Km 19 + 750

2.

Droga Wojewódzka Nr 642

Brzoza

48 cm

Km 19 + 746

3.

Droga Wojewódzka Nr 642

Jesion

84 cm

Km 18 + 212

4.

Droga Wojewódzka Nr 643

Klon

62 cm

Km 20 + 105

5.

Droga Wojewódzka Nr 643

Klon

52 cm

Km 19 + 955

6.

Droga Wojewódzka Nr 643

Klon

49 cm

Km 19 + 915

W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

26.01.2007  Znak: GKM 7635/13/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 22.01.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Polskich Kolei Państwowych S.A., Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Ełku przy ul. Dąbrowskiego 16 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunek :
- lipa o obwodach pnia 180, 170, 150, 215 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- świerk o obwodach pnia 115 i 100 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- brzoza o obwodzie pnia 160 cm mierzonego na wysokość 130 cm,
- akacja o obwodach pnia 150 i 150 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- klon o obwodach pnia 165 i 190 cm mierzonych na wysokość 130 cm 
rosnących na działce o nr geod. 13/7 położonej w obrębie m. Mikołajki przy ul. Kolejowej. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 29.01.2007r. na godzinę 12.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

26.01.2007  Znak: GKM 7635/12/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 23.01.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pani Beaty Dzikowskiej zam. Tałty 51A, działającej z upoważnienia Państwa Urszuli i Sławomira Jakubowskich zam. Michałowice, ul. Raszyńska 25 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunek modrzew o obwodach pnia 37, 39, 26, 37, 38, 38, 33, 28, 38 i 37 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 11/13 położonej w obrębie Sady gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 02.02.2007r. na godzinę 09.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

26.01.2007  Znak: GKM 7635/10/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 22.01.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Daniela Wysockiego zam. Prawdowo 1/1 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek topola o obwodach pnia 205 i 156 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 427/54 położonej w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 02.02.2007r. na godzinę 10.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

23.01.2007  Znak: GKM 7635/102/06/07  Z a w i a d o m i e n i e   W związku ze wznowionym z urzędu postępowaniem (postanowienie znak jw. z dnia 16.01.2007r.) w sprawie decyzji Burmistrza Miasta Mikołajki z dn. 06.12.2006r. zezwalającą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Rejon w Giżycku na wycinkę 2 sztuk drzew (klon i lipa) rosnących w pasie drogowym drogi krajowej Nr 16 Mrągowo-Mikołajki-Orzysz we wsi Olszewo gm. Mikołajki, wyznacza się termin wizji lokalnej na dzień 29.01.2007r. na godzinę 10.00, w celu ustalenia właściciela w/w drzew. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

23.01.2007  Znak: GKM 7635/5/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Państwa Krystyny i Janusza Stanisławskich zam. Zełwągi 5 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek modrzew o obwodzie pnia 90 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 78/2 położonej w obrębie Zełwągi gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

23.01.2007  Znak: GKM 7635/4/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u 
Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Andrzeja Kulik zam. Zełwągi 4 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek jesion o obwodzie pnia 260 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 78/1 położonej w obrębie Zełwągi gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

22.01.2007  Znak: GKM 7635/11/07  Z a w i a d o m i e n i e  o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 18.01.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pani Ireny Kiśluk zam. Jora Wielka 6 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunek jesion o obwodach pnia 50, 60 i 40 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 198, położonej w obrębie Jora Wielka gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 26.01.2007r. na godzinę 12.00. 
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

18.01.2007  Znak: GKM 7635/102/06/07  Z a w i a d o m i e n i e  Postanowieniem znak jw. z dnia 16 stycznia 2007 roku Burmistrz Miasta Mikołajki wznowił z urzędu postępowanie w stosunku do decyzji własnej znak: GKM 7635/102/06 z dnia 06.12.2006r. zezwalającą na wycinkę 2 sztuk drzew (klon i lipa) rosnących w pasie drogowym drogi krajowej Nr 16 Mrągowo-Mikołajki-Orzysz we wsi Olszewo gm. Mikołajki.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w sprawie w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ul. Kolejowej 7, pok. 110 oraz zgłaszać uwagi, wnioski i wyjaśnienia, a także przedstawiać dowody na ich poparcie.

16.01.2007  Znak: GKM 7635/9/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 15.01.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zgodnie z planem wyrębu drzew przydrożnych na 2007 rok :

Lp.

Nr drogi

Gatunek drzewa

Średnica pnia mierzona na wysokości 130 cm

Lokalizacja

1.

Droga Wojewódzka Nr 609

Lipa

45 cm

Km 0 + 680

2.

Droga Wojewódzka Nr 609

Lipa

42 cm

Km 0 + 760

3.

Droga Wojewódzka Nr 609

Lipa

81 cm

Km 1 + 245

Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 26.01.2007r. na godzinę 10.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

15.01.2007  Znak: GKM 7635/8/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się że w dniu 12.01.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Piotra Tymińskiego zam. Inulec 3 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie:
- 20 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia od 30 do 70 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 10 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia od 30 do 70 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
rosnących na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 28, położonej w obrębie Inulec gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 19.01.2007r. na godzinę 10.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

15.01.2007  Znak: GKM 7635/6/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 11.01.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Zazrądu Dróg wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zgodnie z planem wyrębu drzew przydrożnych na 2007 rok:

Lp.

Nr drogi

Gatunek drzewa

Średnica pnia mierzona na wysokości 130 cm

Lokalizacja

1.

Droga Wojewódzka Nr 642

Brzoza

76 cm

Km 19 + 750

2.

Droga Wojewódzka Nr 642

Brzoza

48 cm

Km 19 + 746

3.

Droga Wojewódzka Nr 642

Jesion

84 cm

Km 18 + 212

4.

Droga Wojewódzka Nr 643

Klon

62 cm

Km 20 + 105

5.

Droga Wojewódzka Nr 643

Klon

52 cm

Km 19 + 955

6.

Droga Wojewódzka Nr 643

Klon

49 cm

Km 19 + 915

Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 26.01.2007r. na godzinę 09.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

15.01.2007  Znak: GKM 7635/5/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 11.01.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Państwa Krystyny i Janusza Stanislawskich zam. Zełwągi 4 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek modrzew o obwodzie pnia 60 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 78/2 położonej w obrębie Zełwągi gm. Mikołajki. Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 19.01.2007r. na godzinę 09.15. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

15.01.2007  Znak: GKM 7635/4/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  Na zasadzie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 11.01.2007r. zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem Pana Andrzeja Kulik zam. Zełwągi 5 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek jesion o obwodzie pnia 260 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 78/1 położonej w obrębie Zełwągi gm. Mikołajki. 
Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień 19.01.2007r. na godzinę 09.00. W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę można zapoznać się z aktami sprawy, wziąć udział w wizji oraz wnieść uwagi w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w pokoju 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

10.01.2007  Znak: GKM 7635/120/06/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pani Barbary Borowy zam. Woźnice 26 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek lipa o obwodzie pnia 207 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 12/2 położonej w obrębie Woźnice gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

10.01.2007  Znak: GKM 7635/115/06/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pani Marii Kudosz zam. Lelek 6/3 na wycinkę 1 sztuki drzewa gatunek lipa o obwodzie pnia 242 cm mierzonego na wysokość 130 cm, rosnącego na działce o nr geod. 1/109 położonej w obrębie Nowe Tałty gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

09.01.2007  Znak: GKM 7635/91/06/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Waldemara Wilkowskiego zam. Tałty 11 na wycinkę 
- 20 sztuk drzew gatunek olcha o obwodach pnia 60 cm mierzonych na wysokość 130 cm,
- 10 sztuk drzew gatunek brzoza o obwodach pnia 60 cm mierzonych na wysokość 130 cm, 
- 20 sztuk drzew gatunek osika o obwodach pnia 60 cm mierzonych na wysokość 130 cm, 
- 12 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodach pnia 50 cm mierzonych na wysokość 130 cm
rosnących na działkach o nr geod.100/2 i 100/3 położonych w obrębie Tałty gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

09.01.2007  Znak: GKM 7635/87/06/07  Z a w i a d o m i e n i e   o   z a k o ń c z o n y m   p o s t ę p o w a n i u  Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia dla Pana Stanisława Majewskiego zam. Warszawa, ul. Czereśniowa 106 na wycinkę drzew gatunek olcha o obwodach pnia od 20 cm do 150 cm mierzonych na wysokość 130 cm, rosnących na działce o nr geod. 343/10 położonej w obrębie Jora Wielka gm. Mikołajki. 
W związku z powyższym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w pokoju nr 114 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Patermann, Barbara Kuźmicka-Rogala
Data modyfikacji: 2008/04/03

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc