strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > konkursy na stanowiska pracy
 

 

 

 

10.07.2024 10.07.2024   Zarządzenie Nr 97/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
ogłoszenie,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

11.06.2024 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska (1 etat) w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki   czytaj więcej

03.06.2024 Informacja o wynikach naboru na stanowisko – sprzątaczka (1 etat) w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki   czytaj więcej

17.05.2024 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach     ogłoszenie,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

07.05.2024   Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza rekrutację pracowników samorządowych na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach: sprzątaczka (1 etat)
ogłoszenie,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

17.04.2024   Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat) w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki    czytaj więcej

12.04.2024 Zarządzenie nr 50/2024 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie; klauzula RODO)

12.04.2024 Zarządzenie nr 51/2024 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach      (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie; klauzula RODO)

27.02.2024 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach     ogłoszenie,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

22.02.2024    Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat) w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
   czytaj więcej

19.01.2024 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru.     ogłoszenie,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

17.01.2024    Informacja o wynikach naboru na stanowisko: inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat) w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
   czytaj więcej

20.12.2023    Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach z siedzibą w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki  czytaj więcej

15.12.2023 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru     ogłoszenie,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

08.11.2023 Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach z siedzibą w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/2023 r. z dnia 08 listopada 2023 r.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu określa regulamin porządku prac Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia     ogłoszenie-załącznik nr 1,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza,  regulamin

24.08.2023 Informacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 03-08-2023
Nr ogłoszenia: 4/2023
Sekretarz Gminy Mikołajki (1 etat)
Termin składania ofert: 16-08-2023     czytaj więcej

03.08.2023 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 03-08-2023
Nr ogłoszenia: 4/2023
Sekretarz Gminy Mikołajki (1 etat)
Termin składania ofert: 16-08-2023     czytaj więcej,  uwaga,  kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

03.08.2023 Informacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 04-07-2023
Nr ogłoszenia: 3/2023
Podinspektor Ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mikołajkach, Komisji Rady, Jednostek Pomocniczych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, archiwum zakładowego i EZD (1 etat)
Termin składania ofert: 17-07-2023     czytaj więcej

04.07.2023 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 04-07-2023
Nr ogłoszenia: 3/2023
Podinspektor Ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mikołajkach, Komisji Rady, Jednostek Pomocniczych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, archiwum zakładowego i EZD (1 etat)
Termin składania ofert: 17-07-2023     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

20.04.2023 Informacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 15-03-2023
Nr ogłoszenia: 2/2023
Podinspektor do spraw obsługi inwestycji i zamówień publicznych
Termin składania ofert: 27-03-2023     czytaj więcej

15.03.2023 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 15-03-2023
Nr ogłoszenia: 2/2023
Podinspektor do spraw obsługi inwestycji i zamówień publicznych
Termin składania ofert: 27-03-2023     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

10.02.2023 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 24-01-2023
Nr ogłoszenia: 1/2023
Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat (1 etat)
Termin składania ofert: 06-02-2023     czytaj więcej

24.01.2023 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 24-01-2023
Nr ogłoszenia: 1/2023
Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat (1 etat)
Termin składania ofert: 06-02-2023     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

06.12.2022 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 07-11-2022
Nr ogłoszenia: 6/2022
Specjalista ds. płac oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (1 etat) oraz powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
Termin składania ofert: 21-11-2022     informacja o wynikach naboru

15.11.2022 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 11-10-2022
Nr ogłoszenia: 5/2022
Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  (1 etat)
Termin składania ofert: 25-10-2022     informacja o wynikach naboru

07.11.2022 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 07-11-2022
Nr ogłoszenia: 6/2022
Specjalista ds. płac oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (1 etat) oraz powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
Termin składania ofert: 21-11-2022     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

11.10.2022 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 11-10-2022
Nr ogłoszenia: 5/2022
Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  (1 etat)
Termin składania ofert: 25-10-2022     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

16.08.2022 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Inspektora ds. utrzymania zieleni i infrastruktury publicznej  (1 etat)
Ogłoszono dnia: 24-08-2022
Nr ogłoszenia: 4/2022
Inspektora ds. utrzymania zieleni i infrastruktury publicznej  (1 etat)
Termin składania ofert: 06-09-2022     informacja o wynikach naboru

24.08.2022 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 24-08-2022
Nr ogłoszenia: 4/2022
Inspektora ds. utrzymania zieleni i infrastruktury publicznej  (1 etat)
Termin składania ofert: 06-09-2022     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

12.08.2022   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (1 etat)  czytaj więcej

26.07.2022 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 26-07-2022
Nr ogłoszenia: 3/2022
Inspektor ds. budownictwa i inwestycji (1 etat)
Termin składania ofert: 08-08-2022     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

30.05.2022   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko młodszy referent do spraw wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach (1 etat)  czytaj więcej

09.05.2022 Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta do spraw wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach oraz powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru     ogłoszenie,     zarządzenie Burmistrza,    kwestionariusz osobowy

14.04.2022   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektora do spraw planowania przestrzennego w wymiarze 1 etat w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki  czytaj więcej

22.03.2022 OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, adres ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
Nazwa stanowiska pracy: inspektor do spraw planowania przestrzennego w wymiarze 1 etat     czytaj więcej,     zarządzenie Burmistrza,     informacja

12.08.2021 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, adres ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
Nazwa stanowiska: dyrektor Żłobka Samorządowego „Promyk” w Mikołajkach w wymiarze ¼ etatu     czytaj więcej

04.08.2021 Informacja o wynikach naboru do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 08-07-2021
Nr ogłoszenia: 4/2021
Inspektor ds. ochrony środowiska (1 etat) - zastępstwo na okres około 18 miesięcy
Termin składania ofert: 20-07-2021     czytaj więcej

23.07.2021 OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki, adres ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
Nazwa stanowiska: dyrektor Żłobka Samorządowego „Promyk” w Mikołajkach w wymiarze ¼ etatu     czytaj więcej,     zarządzenie Burmistrza,     informacja

08.07.2021 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 08-07-2021
Nr ogłoszenia: 4/2021
Inspektor ds. ochrony środowiska (1 etat) - zastępstwo na okres około 18 miesięcy
Termin składania ofert: 20-07-2021     czytaj więcej

22.03.2021  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Inspektor ds. zarządzania i utrzymania dróg (1 etat) w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki       czytaj więcej

16.03.2021 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu do głoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 01-03-2021
Nr ogłoszenia: 3/2021
Inspektor ds. zarządzania i utrzymania dróg (1 etat)
Termin składania ofert: 12-03-2021     lista kandydatów

16.03.2021  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektor ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki       czytaj więcej

01.03.2021 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 01-03-2021
Nr ogłoszenia: 2/2021
Inspektor ds. budownictwa i inwestycji (1 etat)
Termin składania ofert: 12-03-2021     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

01.03.2021 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 01-03-2021
Nr ogłoszenia: 3/2021
Inspektor ds. zarządzania i utrzymania dróg (1 etat)
Termin składania ofert: 12-03-2021     czytaj więcej,   kwestionariusz osobowy, zarządzenie Burmistrza

05.02.2021 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Ogłoszono dnia: 18-01-2021
Nr ogłoszenia: 1/2021
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Termin składania ofert: 29-01-2021     informacja o wyniku naboru

01.02.2021 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach - lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne na stanowisko inspektora ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt
w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki i zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Ogłoszono dnia: 18-01-2021
Nr ogłoszenia: 1/2021
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Termin składania ofert: 29-01-2021     lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne

18.01.2021 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach.

Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Ogłoszono dnia: 18-01-2021
Nr ogłoszenia: 1/2021
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Termin składania ofert: 29-01-2021     czytaj więcej,      kwestionariusz osobowy,    zarządzenie Burmistrza


2020

11.08.2020 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach.
Ogłoszono dnia: 21-07-2020
Nr ogłoszenia: 1/2020
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
informacja o wynikach naboru

07.08.2020 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach. Lista kandydatów którzy spełnili wymogi formalne na stanowisko inspektora ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki i zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu
Ogłoszono dnia: 21-07-2020
Nr ogłoszenia: 1/2020
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Termin składania ofert: 05-08-2020     czytaj więcej

21.07.2020 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 21-07-2020
Nr ogłoszenia: 1/2020
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Termin składania ofert: 05-08-2020     czytaj więcej, kwestionariusz osobowy,  zarządzenie


2019

31.05.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 31-05-2019
Nr ogłoszenia: 4/2019
Inspektor ds. działalności gospodarczej, ewidencji ludności i ochrony zwierząt (1 etat)
Termin składania ofert: 11-06-2019     czytaj więcej;   kwestionariusz osobowy

07.05.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 07-05-2019
Nr ogłoszenia: 3/2019
Inspektor ds. ochrony środowiska (1 etat)
Termin składania ofert: 21-05-2019     czytaj więcej; klauzula RODO;  kwestionariusz osobowy

07.02.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 07-02-2019
Nr ogłoszenia: 2/2019
Inspektor ds. zarządzania drogami oraz utrzymania obiektów i infrastruktury publicznej (1 etat)
Termin składania ofert: 26-02-2019     czytaj więcej;   kwestionariusz osobowy

06.02.2019 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 06-02-2019
Nr ogłoszenia: 1/2019
Inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat)
Termin składania ofert: 22-02-2019     czytaj więcej;   kwestionariusz osobowy


2018

10.04.2018 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 10-04-2018
Nr ogłoszenia: 2/2018
Inspektor ds. promocji, turystyki, kultury i sportu (1 etat)
Termin składania ofert: 27-04-2018     czytaj więcej;   kwestionariusz osobowy

30.03.2018 Ogłoszenie o naborze do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach
Ogłoszono dnia: 30-03-2018
Nr ogłoszenia: 1/2018
Inspektor ds. budownictwa i inwestycji (1 etat)
Termin składania ofert: 12-04-2018     czytaj więcej;   kwestionariusz osobowy

 


2016

18.04.2016 Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej celem wyłonienia w drodze konkursu inspektora do spraw oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem)

01.04.2016 Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej celem wyłonienia w drodze konkursu inspektora do spraw gospodarki mieszkaniowej i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załącznik do zarządzenia)


2015

22.07.2015 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach ogłasza konkurs na stanowisko:
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach,
11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7.

1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.
2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania formalne:
1) wykształcenie wyższe - preferowane techniczne, prawnicze lub ekonomiczne;
2) staż pracy co najmniej 3 lata pracy;
3) korzystanie z pełni praw publicznych;
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub akcie założycielskim Spółki ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce;
6) niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.
Wymagania określone w ust.2, pkt 1-6 są niezbędne

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :
1) CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami)."
2) list motywacyjny;
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
4) odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2);
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
6) oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce
lub
7) oświadczenie, że z chwilą wyboru na Prezesa złoży rezygnację z pełnienia funkcji podlegającej ograniczeniom o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5);
8) oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o tym, iż nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
9) osoby urodzone przed 1.08.1972r. dołączają do zgłoszenia oświadczenie o złożeniu właściwemu Wojewodzie oświadczenia lustracyjnego lub informację o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
10) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;
11) dane kandydata do kontaktu (adres, telefon, e-mail);
12) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki .
Kopie dokumentów powinny być własnoręcznie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem . W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia/ przedstawienia (dopuszcza się przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie Power point) swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania członków Komisji Konkursowej, która oceni kwalifikację, wiedzę i predyspozycję do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:
1) wiedzę z zakresu działalności Spółki oraz przepisów prawa z tym związanych;
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
4) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe w tym dodatkowe kwalifikacje i umiejętności pod kątem przydatności do wykonywania funkcji prezesa zarządu;
5) umiejętności prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną
6) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki
Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej z jednym kandydatem wynosi maksymalnie 40 minut w tym prezentacja koncepcji do 15 minut.

5. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach .”

6. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 10.08.2015r. do godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach, pokój 102 (sekretariat), ul. Kolejowa 7, 11 – 730 Mikołajki lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

8. Rada Nadzorcza ZWiK Sp. z o.o. oraz Komisja Konkursowa może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

9. Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.mikolajki.pl.

10. Informacji ws. konkursu udziela Joanna Wróbel - Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, Tel. 87 4219050, e – mail: joannawrobel@mikolajki.pl

(DO POBRANIA: regulamin konkursu; struktura organizacyjna; sprawozdanie 2014 cz. 1; sprawozdanie 2014 cz. 2; akt założycielski; krs)


2014

04.04.2014 Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 1 kwietnia 2014r. w
sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach.  czytaj

20.02.2014 Zarządzenie nr 22/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mikołajkach  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia)


2013

16.05.2013    Informacja o wyniku naboru na stanowisko Asystent rodziny w MIEJSKO–GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁAJKACH    czytaj więcej

16.05.2013    Protokół z prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Asystenta rodziny w MIEJSKO–GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁAJKACH    czytaj więcej

16.04.2013   OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w związku z realizacją projektu systemowego „Integracja, aktywizacja, praca” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, działania7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w 2013roku.   czytaj więcej

16.04.2013   OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach ogłasza nabór na stanowisko pracy ASYSTENTA RODZINY  czytaj więcej

04.04.2013    Informacja o wyniku naboru na stanowisko KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁAJKACH    czytaj więcej

28.03.2013    Protokół z prac komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁAJKACH    czytaj więcej

27.03.2013    OGŁOSZENIE Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach poszukuje pracownika do pracy sezonowej w biurze Informacji Turystycznej. Czas zatrudnienia: 01.07 – 31.08. 2013 r.

I Wymagane kwalifikacje:
1) co najmniej wykształcenie średnie
2) bardzo dobra znajomość regionu
3) znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym
4) obsługa komputera (znajomość pakietu Microsoft Office)
5) komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność

II Dodatkowe wymagania:
1) wykształcenie turystyczne
2) doświadczenie w zakresie ruchu turystycznego, promocji
3) umiejętność sprawnej organizacji pracy

III Warunki zatrudnienia:
1) zatrudnienie na umowę zlecenie
2) warunki płacy i pracy do uzgodnienia

IV Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) CV i list motywacyjny
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
3) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji

V Termin i miejsce składania aplikacji
Aplikacje będą przyjmowane do dnia 16 kwietnia 2013 r. do godz. 15-ej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7.
Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

06.03.2013    OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIKOŁAJKACH    Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), 2. 3-letni staż pracy w pomocy społecznej [...]   czytaj więcej     kwestionariusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 

Data modyfikacji: 2024/07/10

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc