strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > gospodarka komunalna
 

 

Uchwala Nr VI/87/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 czerwca 2003r. w sprawie użyczenia Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Mrągowska 18 w Mikołajkach mienia komunalnego   czytaj>>

Uchwala Nr VI/86/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 czerwca 2003r. w sprawie zamiany udziałów w działkach, stanowiących gminny zasób nieruchomości, położonych w obrębie Jora Wielka czytaj>>

Uchwala Nr VI/85/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 czerwca 2003r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 268/4 o pow. 434 m², położonej przy ulicy Krótkiej w Mikołajkach czytaj>>

Uchwala Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 czerwca 2003r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 172/25 o pow. 121 m², położonej przy ulicy Kolejowej w Mikołajkach czytaj>>

Uchwala Nr VI/83/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 czerwca 2003r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 207/39 o pow. 109 m², położonej przy ul. Kajki 1 w Mikołajkach czytaj>>

Uchwala Nr VI/82/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 czerwca 2003r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych o nr geod. 40/7 o pow. 141 m², 40/10 o pow. 50 m2, położonych przy ul. Okrężnej 1 w Mikołajkach czytaj>>

Uchwala Nr VI/81/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 czerwca 2003r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 44/63 o pow. 52 m², położonej przy ul. Mrągowskiej w Mikołajkach 2007” czytaj>>

Uchwala Nr VI/80/2003 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 05 czerwca 2003r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 39/1 o pow. 139 m², położonej przy ul. Mrągowskiej 8 w Mikołajkach czytaj>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/07/15

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc