strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > interpelacje i zapytania

 

 

 

24.04.2024 Zapytanie z dnia 22.03.2024         Odpowiedź z dnia 11.04.2024

17.01.2024 Interpelacja z dnia 28.12.2023         Odpowiedź na interpelację z dnia 11.01.2024

21.08.2023 Interpelacja z dnia 27.07.2023         Odpowiedź na interpelację z dnia 09.08.2023

15.06.2023 Zapytanie z dnia 31.05.2023         Odpowiedź na zapytanie

25.05.2023 Interpelacja Radnej Bożeny Piotrkowskiej z dnia 12.05.2023         Odpowiedź na interpelację

06.04.2023 Interpelacja z dnia 21.03.2023r.         Odpowiedź na interpelację

06.04.2023 Odpowiedź na interpelację z dnia 20.03.2023

22.03.2023 Interpelacja z dnia 20 marca 2023

17.03.2023 Or. 015.01.2023 Zapytanie z dnia 3 marca 2023          Odpowiedź z dnia 15 marca 2023

31.12.2020 Or. 015.06.2020 Interpelacja i odpowiedź z dnia 16 grudnia 2020

31.12.2020 Or. 015.07.2020 Zapytanie i odpowiedź z dnia 16 grudnia 2020

17.06.2020 Interpelacja i odpowiedź z dnia 22 maja 2020

15.05.2020 Interpelacja i odpowiedź z dnia 12 maja  2020

22.01.2020 Interpelacja i odpowiedź z dnia 29 grudnia 2020

15.04.2019 Interpelacja i odpowiedź z dnia 29 marca 2019

14.03.2019 Interpelacja i odpowiedź z dnia 27 lutego 2019

14.03.2019 Zapytania i odpowiedzi z dnia 27 lutego 2019

11.01.2019 Interpelacja z dnia 27 grudnia 2018

14.12.2018 Interpelacje, zapytania oraz odpowiedzi z II sesji RM z dnia 30 listopada 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2024/04/24

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc