strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > łowiectwo
 

 

 

24.10.2018 Granice obwodów łowieckich w Gminie Mikołajki  czytaj więcej

24.10.2018 Urząd Miasta i Gminy Mikołajki informuje, że od 25 października 2018r do dnia 10 stycznia 2019r. na terenie obwodu łowieckiego nr 203 (Gmina Mikołajki Nadleśnictwo Maskulińskie) organizowane będą polowania zbiorowe przez zarządcę obwodu t.j. Zarząd Główny Polskiego Związku łowieckiego – Ośrodek Hodowli zwierzyny w Mikołajkach z siedzibą w Prawdowo 32.
Rozpoczęcie polowania godz. 7.00
Zakończenie polowania godz. 16.00
Osoba odpowiedzialna za polowanie Hubert Skorupka tel. 799 037 090 OHZ PZŁ Mikołajki  czytaj więcej

18.09.2018 Plan polowań zbiorowych na zwierzynę grubą i drapieżniki - listopad 2018-styczeń 2019 Koła Łowieckiego Śniardwy w Mikołajkach  czytaj więcej

18.09.2018 Informacja o książkach ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych   czytaj więcej

18.09.2018 Plan polowań zbiorowych na ptactwo łowne - sierpień 2018 Koła Łowieckiego Śniardwy w Mikołajkach  czytaj więcej

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2018/09/24

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc