strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > łowiectwo
 

 

 

 

20.12.2023 Informacja o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

24.11.2023 Informacja o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

06.11.2023 Informacja o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

30.10.2023 Informacja o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

16.08.2023 Informacja o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

22.12.2022 Informacja o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

15.12.2022 Informacja o polowaniu zbiorowym  czytaj więcej

07.11.2022 Informacja o zmianie lokalizacji polowań zbiorowych  czytaj więcej

02.11.2022 Informacja o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

22.08.2022 Informacja o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

27.12.2021 Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Mikołajkach informuje, że w dniach 06-09.01.2021 na terenie obwodu łowieckiego nr. 203 (las pomiędzy Mikołajkami i Wygrynami) odbędą się polowania zbiorowe

21.12.2021 Informacja o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

21.12.2021 Informacja o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

06.12.2021 Informacja o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

22.11.2021 Informacja o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

29.10.2021 Plan dodatkowych polowań w związku z "Ogólnokrajowym skoordynowanym programem zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych"  czytaj więcej

29.10.2021 Informacja o zmianie formy polowania  czytaj więcej

25.10.2021 Informacja o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

24.08.2021 Informacja o polowaniach  czytaj więcej


2020

17.08.2020 OŚ-PE.7131.1.18.2018 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Zgodnie z art.27ust.8 pkt.3 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie ( Dz. U. z 2020r. poz.67 ze zm.) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Gustaw Marek Brzezin zawiadamia o przygotowaniu projektu uchwały  czytaj więcej

04.08.2020 Informacja o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

13.05.2020 Informacja o książkach ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnychdla obwodów łowieckich nr 166, 167,168, 201   czytaj więcej


2019

31.12.2019 Informacje o polowaniach zbiorowych  czytaj więcej

16.12.2019 OŚ-PE.7131.1.18.2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie  czytaj więcej

11.12.2019 Informacja o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego Śniardwy w Mikołajkach  czytaj więcej

03.12.2019 Informacja o polowaniu zbiorowym Koła Łowieckiego Śniardwy w Mikołajkach  czytaj więcej

22.11.2019 Informacja o polowaniu zbiorowym Koła Łowieckiego Śniardwy w Mikołajkach  czytaj więcej

22.11.2019 Informacja n.t. prowadzenia książki ewidencji polowań indywidualnych w Gminie Mikołajki  czytaj więcej

22.11.2019 Granice obwodów łowieckich w Gminie Mikołajki  czytaj więcej

15.11.2019 Informacja o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego Śniardwy w Mikołajkach  czytaj więcej

05.08.2019 Plan polowań zbiorowych na ptactwo łowne - sierpień 2019 Koła Łowieckiego Śniardwy w Mikołajkach  czytaj więcej


2018

24.10.2018 Granice obwodów łowieckich w Gminie Mikołajki  czytaj więcej

24.10.2018 Urząd Miasta i Gminy Mikołajki informuje, że od 25 października 2018r do dnia 10 stycznia 2019r. na terenie obwodu łowieckiego nr 203 (Gmina Mikołajki Nadleśnictwo Maskulińskie) organizowane będą polowania zbiorowe przez zarządcę obwodu t.j. Zarząd Główny Polskiego Związku łowieckiego – Ośrodek Hodowli zwierzyny w Mikołajkach z siedzibą w Prawdowo 32.
Rozpoczęcie polowania godz. 7.00
Zakończenie polowania godz. 16.00
Osoba odpowiedzialna za polowanie Hubert Skorupka tel. 799 037 090 OHZ PZŁ Mikołajki  czytaj więcej

18.09.2018 Plan polowań zbiorowych na zwierzynę grubą i drapieżniki - listopad 2018-styczeń 2019 Koła Łowieckiego Śniardwy w Mikołajkach  czytaj więcej

18.09.2018 Informacja o książkach ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych   czytaj więcej

18.09.2018 Plan polowań zbiorowych na ptactwo łowne - sierpień 2018 Koła Łowieckiego Śniardwy w Mikołajkach  czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
osoba odpowiedzialna za treść: Ryszard Pukas

Data modyfikacji: 2023/12/20

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc