strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi
 

Proszę wybrać kategorię która Cię interesuje:

Wyniki postępowania przetargowego 

 

Przetargi ogłoszone w roku 2019

Przetargi ogłoszone w roku 2018

Przetargi ogłoszone w roku 2017

Przetargi ogłoszone w roku 2016

Przetargi ogłoszone w roku 2015

Przetargi ogłoszone w roku 2014

Przetargi ogłoszone w roku 2013

Przetargi ogłoszone w roku 2012

Przetargi ogłoszone w roku 2011

Przetargi ogłoszone w roku 2010

Przetargi ogłoszone w roku 2009

Przetargi ogłoszone w roku 2008

Przetargi ogłoszone w roku 2007

Przetargi ogłoszone w roku 2006

Przetargi ogłoszone w roku 2005 i starsze

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2019/01/03

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc