strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > przetargi
 

 

UWAGA WAŻNE!  PLATFORMA ZAKUPOWA   Gmina Mikołajki (Zamawiający) informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego uruchamia platformę zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a opublikowanych od dnia 22.12.2020r.

Platforma dedykowana
Link do Profilu Nabywcy Gminy Mikołajki: https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki

23.01.2024 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

25.07.2023 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

18.01.2023 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

21.11.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

25.01.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Wyniki postępowania przetargowego 

 

Przetargi ogłoszone w roku 2020

Przetargi ogłoszone w roku 2019

Przetargi ogłoszone w roku 2018

Przetargi ogłoszone w roku 2017

Przetargi ogłoszone w roku 2016

Przetargi ogłoszone w roku 2015

Przetargi ogłoszone w roku 2014

Przetargi ogłoszone w roku 2013

Przetargi ogłoszone w roku 2012

Przetargi ogłoszone w roku 2011

Przetargi ogłoszone w roku 2010

Przetargi ogłoszone w roku 2009

Przetargi ogłoszone w roku 2008

Przetargi ogłoszone w roku 2007

Przetargi ogłoszone w roku 2006

Przetargi ogłoszone w roku 2005 i starsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2024/01/23

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc