strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > komisje rady miejskiej
 

W Radzie działają następujące stałe komisje :

Komisja Rewizyjna:
1) Paweł Wątorczyk – przewodniczący
2) Leszek Przybysz - wiceprzewodniczący
3) Sebastian Tubis - członek
4) Andrzej Reszka - członek
5) Wioleta Kuzyk - członek

Komisja Ds. Kultury, Sportu, Turystyki, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej:
1) Wojciech Brodowski – przewodniczący
2) Mateusz Klimek – wiceprzewodniczący
3) Leszek Przybysz - członek
4) Sebastian Tubis - członek
5) Paweł Wątorczyk – członek
6) Damian Walendziewicz - członek
7) Leszek Zera – członek

Komisja Ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego:
1) Sebastian Tubis – przewodniczący
2) Andrzej Jaźwiński - wiceprzewodniczący
3) Wojciech Brodowski - członek
4) Andrzej Reszka - członek
5) Mateusz Klimek – członek
6) Radosław Ferenc – członek
7) Cezary Szeremeta– członek

Komisja Ds. Ekonomiczno – Gospodarczych i Budżetu:
1) Leszek Przybysz - przewodniczący
2) Sebastian Tubis - wiceprzewodniczący
3) Damian Walendziewicz - członek
4) Paweł Wątorczyk - członek
5) Bożena Piotrkowska – członek
6) Leszek Zera – członek

Komisja Ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
1) Andrzej Reszka – przewodniczący
2) Damian Walendziewicz - wiceprzewodniczący
3) Wojciech Brodowski - członek
4) Sebastian Tubis - członek
5) Piotr Niedbała – członek
6) Cezary Szeremeta – członek
7) Radosław Ferenc – członek

Komisja skarg, wniosków i petycji:
1) Andrzej Reszka – przewodniczący
2) Paweł Wątorczyk – wiceprzewodniczący
3) Leszek Przybysz - członek
4) Damian Walendziewicz - członek
5) Bożena Piotrkowska - członek

 

 Wyciąg ze Statutu Gminy Mikołajki - rozdział III - Komisje Rady i Kluby Radnych 

 pobierz (*.doc 32kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Golda-Kępa
Data modyfikacji: 2018/12/28

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc