strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > statut gminy

Statut Gminy Mikołajki

Zatwierdzony przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwałą Nr VIII/66/2000, podjętą na sesji w dniu 30.08.2000 roku i ujednolicony uchwałami Rady Miejskiej w Mikołajkach :

Uchwałą Nr X/108/2001 z dnia 15 listopada 2001 roku,

Uchwałą Nr VII/103/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 roku,

Uchwałą Nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku,

Uchwałą Nr IV/34/2003 z dnia 21 lutego 2003 roku.

 

Treść Statutu Gminy Mikołajki

Część I - Postanowienia ogólne    pobierz (*.doc 27kB)

Część II - Organy Gminy

rozdział I - Organizacja i tryb pracy Rady Miejskiej   pobierz (*.doc 30kB)

rozdział II - Sesje Rady   pobierz (*.doc 44kB)

rozdział III - Komisje Rady i Kluby Radnych   pobierz (*.doc 32kB)

rozdział IV - Obowiązki i uprawnienia radnych   pobierz (*.doc 25kB)

rozdział V - Burmistrz Miasta   pobierz (*.doc 42kB)

rozdział VI - Urząd i pracownicy samorządowi   pobierz (*.doc 24kB)

rozdział VII - Gminne jednostki organizacyjne   pobierz (*.doc 23kB)

rozdział VIII - Samorządowe jednostki pomocnicze   pobierz (*.doc 27kB)

Część III - Referendum Gminne   pobierz (*.doc 23kB)

Część IV - Postanowienia końcowe   pobierz (*.doc 22kB)

 

Załącznik nr 7 do Statutu Gminy Mikołajki - Wykaz zakładów i jednostek organizacyjnych Gminy Mikołajki

Załącznik nr 8 do Statutu Gminy Mikołajki - Wykaz jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Mikołajki

Załącznik nr 5 do Statutu Gminy Mikołajki - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mikołajkach   pobierz (*.doc 45kB)

Załącznik nr 4 do Statutu Gminy Mikołajki - Regulamin Rady Miejskiej

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/05/20

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc