strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > rejestr zmian w biuletynie w roku 2022
 

 

 

Wybierając odpowiedni plik istnieje możliwość przejrzenia jego zawartości przed i po zmianach

data

plik

kto dokonał zmiany

Poprzednia wersja pliku (archiwum)

25_11_2022

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_24_11_2022

24_11_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_23_11_2022

24_11_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_23_11_2022

24_11_2022

oświadczenia majątkowe

redaktor

oświadczenia_23_11_2022

22_11_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_21_11_2022

22_11_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_21_11_2022

21_11_2022

przetargi

redaktor

przetargi_20_11_2022

21_11_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_20_11_2022

18_11_2022

oświadczenia majątkowe

redaktor

oświadczenia_17_11_2022

17_11_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_16_11_2022

17_11_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_16_11_2022

15_11_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_14_11_2022

15_11_2022

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_14_11_2022

15_11_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_14_11_2022

14_11_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_13_11_2022

08_11_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_07_11_2022

08_11_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_07_11_2022

07_11_2022

łowiectwo

redaktor

łowiectwo_06_11_2022

07_11_2022

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_06_11_2022

07_11_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_06_11_2022

07_11_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_06_11_2022

04_11_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_03_11_2022

04_11_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_03_11_2022

02_11_2022

łowiectwo

redaktor

łowiectwo_01_11_2022

02_11_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_01_11_2022

31_10_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_30_10_2022

28_10_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_27_10_2022

27_10_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_26_10_2022

26_10_2022

petycje i wnioski

redaktor

petycje_25_10_2022

25_10_2022

MPZP w trakcie oprac.

redaktor

MPZP_plany_oprac_24_10_2022

25_10_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_24_10_2022

25_10_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_24_10_2022

24_10_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_23_10_2022

21_10_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_20_10_2022

21_10_2022

MPZP w trakcie oprac.

redaktor

MPZP_plany_oprac_20_10_2022

19_10_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_18_10_2022

18_10_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_17_10_2022

17_10_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_16_10_2022

17_10_2022

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_16_10_2022

14_10_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_13_10_2022

13_10_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_12_10_2022

13_10_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_12_10_2022

13_10_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_12_10_2022

12_10_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_11_10_2022

12_10_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_11_10_2022

12_10_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_11_10_2022

11_10_2022

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_10_10_2022

11_10_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_10_10_2022

11_10_2022

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_10_10_2022

11_10_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_10_10_2022

10_10_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_09_10_2022

10_10_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_09_10_2022

06_10_2022

petycje i wnioski

redaktor

petycje_05_10_2022

03_10_2022

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_02_10_2022

30_09_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_29_09_2022

29_09_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_28_09_2022

28_09_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_27_09_2022

27_09_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_26_09_2022

27_09_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_26_09_2022

26_09_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_25_09_2022

22_09_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_21_09_2022

16_09_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_15_09_2022

16_09_2022

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_15_09_2022

16_09_2022

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_15_09_2022

16_09_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_15_09_2022

16_09_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_15_09_2022

13_09_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_12_09_2022

12_09_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_11_09_2022

08_09_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_07_09_2022

07_09_2022

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_06_09_2022

05_09_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_04_09_2022

02_09_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_01_09_2022

02_09_2022

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_01_09_2022

02_09_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_01_09_2022

01_09_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_31_08_2022

31_08_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_30_08_2022

30_08_2022

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_29_08_2022

30_08_2022

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_29_08_2022

30_08_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_29_08_2022

29_08_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_28_08_2022

29_08_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_28_08_2022

26_08_2022

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_25_08_2022

26_08_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_25_08_2022

25_08_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_24_08_2022

24_08_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_23_08_2022

24_08_2022

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_23_08_2022

24_08_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_23_08_2022

24_08_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_23_08_2022

24_08_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_23_08_2022

23_08_2022

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_22_08_2022

23_08_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_22_08_2022

22_08_2022

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_21_08_2022

22_08_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_21_08_2022

22_08_2022

łowiectwo

redaktor

łowiectwo_21_08_2022

16_08_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_15_08_2022

16_08_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_15_08_2022

16_08_2022

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_15_08_2022

12_08_2022

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_11_08_2022

12_08_2022

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_11_08_2022

12_08_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_11_08_2022

12_08_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_11_08_2022

09_08_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_08_08_2022

05_08_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_04_08_2022

05_08_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_04_08_2022

02_08_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_01_08_2022

02_08_2022

petycje i wnioski

redaktor

petycje_01_08_2022

02_08_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_01_08_2022

01_08_2022

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_31_07_2022

01_08_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_31_07_2022

29_07_2022

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_28_07_2022

27_07_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_26_07_2022

27_07_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_26_07_2022

26_07_2022

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_25_07_2022

26_07_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_25_07_2022

26_07_2022

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_25_07_2022

25_07_2022

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_24_07_2022

25_07_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_24_07_2022

22_07_2022

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_21_07_2022

22_07_2022

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_21_07_2022

22_07_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_21_07_2022

21_07_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_20_07_2022

21_07_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_20_07_2022

19_07_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_18_07_2022

19_07_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_18_07_2022

15_07_2022

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_14_07_2022

14_07_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_13_07_2022

13_07_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_12_07_2022

12_07_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_11_07_2022

12_07_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_11_07_2022

12_07_2022

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_11_07_2022

12_07_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_11_07_2022

12_07_2022

budżet gminy

redaktor

budżdet_11_07_2022

08_07_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_07_07_2022

08_07_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_07_07_2022

06_07_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_05_07_2022

05_07_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_04_07_2022

30_06_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_29_06_2022

27_06_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_26_06_2022

24_06_2022

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_23_06_2022

24_06_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_23_06_2022

24_06_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_23_06_2022

23_06_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_22_06_2022

21_06_2022

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_20_06_2022

21_06_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_20_06_2022

21_06_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_20_06_2022

20_06_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_19_06_2022

20_06_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_19_06_2022

20_06_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_19_06_2022

17_06_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_16_06_2022

15_06_2022

oświadczenia majątkowe

redaktor

oświadczenia_14_06_2022

15_06_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_14_06_2022

15_06_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_14_06_2022

15_06_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_14_06_2022

10_06_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_09_06_2022

10_06_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_09_06_2022

09_06_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_08_06_2022

09_06_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_08_06_2022

09_06_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_08_06_2022

08_06_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_07_06_2022

08_06_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_07_06_2022

07_06_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_06_06_2022

03_06_2022

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_02_06_2022

03_06_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_02_06_2022

02_06_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_01_06_2022

30_05_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_29_05_2022

30_05_2022

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_29_05_2022

27_05_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_26_05_2022

26_05_2022

wykazy podatki

redaktor

wykazy podatki_25_05_2022

25_05_2022

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_24_05_2022

25_05_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_24_05_2022

24_05_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_23_05_2022

24_05_2022

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_23_05_2022

23_05_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_22_05_2022

20_05_2022

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_19_05_2022

20_05_2022

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_19_05_2022

17_05_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_16_05_2022

16_05_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_15_05_2022

16_05_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_15_05_2022

13_05_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_12_05_2022

12_05_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_11_05_2022

12_05_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_11_05_2022

12_05_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_11_05_2022

10_05_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_09_05_2022

10_05_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_09_05_2022

09_05_2022

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_08_05_2022

09_05_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_08_05_2022

09_05_2022

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_08_05_2022

06_05_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_05_05_2022

06_05_2022

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_05_05_2022

06_05_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_05_05_2022

04_05_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_03_05_2022

02_05_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_01_05_2022

29_04_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_28_04_2022

29_04_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_28_04_2022

28_04_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_27_04_2022

28_04_2022

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_27_04_2022

27_04_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_26_04_2022

27_04_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_26_04_2022

26_04_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_25_04_2022

25_04_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_24_04_2022

25_04_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_24_04_2022

22_04_2022

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_21_04_2022

22_04_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_21_04_2022

21_04_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_20_04_2022

20_04_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_19_04_2022

15_04_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_14_04_2022

15_04_2022

sygnaliści

redaktor

nowododany

15_04_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_14_04_2022

15_04_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_14_04_2022

15_04_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_14_04_2022

14_04_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_13_04_2022

14_04_2022

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_13_04_2022

14_04_2022

budżet gminy

redaktor

budżdet_13_04_2022

14_04_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_13_04_2022

13_04_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_12_04_2022

13_04_2022

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_12_04_2022

13_04_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_12_04_2022

13_04_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_12_04_2022

13_04_2022

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_12_04_2022

11_04_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_10_04_2022

08_04_2022

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_07_04_2022

08_04_2022

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_07_04_2022

08_04_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_07_04_2022

08_04_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_07_04_2022

08_04_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_07_04_2022

05_04_2022

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_04_04_2022

01_04_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_31_03_2022

31_03_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_30_03_2022

31_03_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_30_03_2022

31_03_2022

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_30_03_2022

29_03_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_28_03_2022

29_03_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_28_03_2022

25_03_2022

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_24_03_2022

25_03_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_24_03_2022

23_03_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_22_03_2022

23_03_2022

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_22_03_2022

23_03_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_22_03_2022

22_03_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_21_03_2022

22_03_2022

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_21_03_2022

21_03_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_20_03_2022

21_03_2022

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_20_03_2022

21_03_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_20_03_2022

21_03_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_20_03_2022

16_03_2022

petycje i wnioski

redaktor

petycje_15_03_2022

15_03_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_14_03_2022

15_03_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_14_03_2022

11_03_2022

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_10_03_2022

11_03_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_10_03_2022

10_03_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_09_03_2022

10_03_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_09_03_2022

09_03_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_08_03_2022

09_03_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_08_03_2022

08_03_2022

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_07_03_2022

08_03_2022

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_07_03_2022

08_03_2022

współpraca org. pozarz.

redaktor

wsp_org_pozarz_07_03_2022

07_03_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_06_03_2022

04_03_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_03_03_2022

04_03_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_03_03_2022

04_03_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_03_03_2022

02_03_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_01_03_2022

02_03_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_01_03_2022

01_03_2022

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_28_02_2022

24_02_2022

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_23_02_2022

23_02_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_22_02_2022

22_02_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_21_02_2022

22_02_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_21_02_2022

16_02_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_15_02_2022

16_02_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_15_02_2022

16_02_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_15_02_2022

15_02_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_14_02_2022

15_02_2022

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_14_02_2022

14_02_2022

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_13_02_2022

11_02_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_10_02_2022

10_02_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_09_02_2022

10_02_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_09_02_2022

10_02_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_09_02_2022

08_02_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_07_02_2022

08_02_2022

budżet gminy

redaktor

budżdet_07_02_2022

07_02_2022

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_06_02_2022

07_02_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_06_02_2022

01_02_2022

wykazy najem

redaktor

wykazy_31_01_2022

01_02_2022

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_31_01_2022

01_02_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_31_01_2022

28_01_2021

budżet gminy

redaktor

budżdet_27_01_2022

28_01_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_27_01_2022

27_01_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_26_01_2022

25_01_2022

przetargi

redaktor

przetargi_24_01_2022

24_01_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_23_01_2022

24_01_2022

budżet gminy

redaktor

budżdet_23_01_2022

21_01_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_20_01_2022

21_01_2022

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_20_01_2022

21_01_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_20_01_2022

18_01_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_17_01_2022

18_01_2022

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_17_01_2022

13_01_2022

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_12_01_2022

12_01_2022

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_11_01_2022

11_01_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_10_01_2022

11_01_2022

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_10_01_2022

11_01_2022

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_10_01_2022

11_01_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_10_01_2022

10_01_2021

ochrona powietrza

redaktor

plik nowo dodany

04_01_2022

podatki

redaktor

podatki_03_01_2022

04_01_2022

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_03_01_2022

04_01_2022

komunikaty

redaktor

komunikaty_03_01_2022

04_01_2022

projekty planów

redaktor

projekty_planów_03_01_2022

04_01_2022

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_03_01_2022

 

 

 

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2021

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2020

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2019

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2018

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2017

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2016

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2015

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2014

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2013

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2012

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2011

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2010

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2009

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2008

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2007

Rejestr zmian w biuletynie przed rokiem 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
  Data modyfikacji: 2022/11/25

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc