strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > rejestr zmian w biuletynie w roku 2023
 

 

 

Wybierając odpowiedni plik istnieje możliwość przejrzenia jego zawartości przed i po zmianach

data

plik

kto dokonał zmiany

Poprzednia wersja pliku (archiwum)

22_03_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_21_03_2023

22_03_2023

interpelacje i zapytania

redaktor

interpelacje_21_03_2023

22_03_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_21_03_2023

22_03_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_21_03_2023

21_03_2023

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_20_03_2023

21_03_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_20_03_2023

20_03_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_19_03_2023

20_03_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_19_03_2023

17_03_2023

interpelacje i zapytania

redaktor

interpelacje_16_03_2023

17_03_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_16_03_2023

16_03_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_15_03_2023

16_03_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_15_03_2023

16_03_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_15_03_2023

15_03_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_14_03_2023

15_03_2023

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_14_03_2023

15_03_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_14_03_2023

14_03_2023

projekty planów

redaktor

projekty_planów_13_03_2023

14_03_2023

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_13_03_2023

14_03_2023

podatki

redaktor

podatki_13_03_2023

14_03_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_13_03_2023

13_03_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_12_03_2023

10_03_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_09_03_2023

09_03_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_08_03_2023

09_03_2023

jak załatwić sprawę

redaktor

sprawy_08_03_2023

09_03_2023

współpraca org. pozarz.

redaktor

wsp_org_pozarz_08_03_2023

08_03_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_07_03_2023

08_03_2023

ochrona środowiska

redaktor

o_ś_07_03_2023

08_03_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_07_03_2023

07_03_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_06_03_2023

02_03_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_01_03_2023

02_03_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_01_03_2023

28_02_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_27_02_2023

27_02_2023

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_26_02_2023

27_02_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_26_02_2023

27_02_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_26_02_2023

27_02_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_26_02_2023

27_02_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_26_02_2023

23_02_2023

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_22_02_2023

23_02_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_22_02_2023

22_02_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_21_02_2023

22_02_2023

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_21_02_2023

22_02_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_21_02_2023

21_02_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_20_02_2023

21_02_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_20_02_2023

20_02_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_19_02_2023

20_02_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_19_02_2023

16_02_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_15_02_2023

16_02_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_15_02_2023

16_02_2023

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_15_02_2023

15_02_2023

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_14_02_2023

14_02_2023

ochrona środowiska

redaktor

o_ś_13_02_2023

14_02_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_13_02_2023

14_02_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_13_02_2023

13_02_2023

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_12_02_2023

10_02_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_09_02_2023

10_02_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_09_02_2023

09_02_2023

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_08_02_2023

09_02_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_08_02_2023

09_02_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_08_02_2023

08_02_2023

oświadczenia majątkowe 2021

redaktor

oświadczenia_07_02_2023

07_02_2023

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_06_02_2023

07_02_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_06_02_2023

07_02_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_06_02_2023

07_02_2023

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_06_02_2023

02_02_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_01_02_2023

02_02_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_01_02_2023

31_01_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_30_01_2023

30_01_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_29_01_2023

24_01_2023

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_23_01_2023

24_01_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_23_01_2023

24_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_23_01_2023

23_01_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_22_01_2023

23_01_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_22_01_2023

19_01_2023

petycje i wnioski

redaktor

petycje_18_01_2023

19_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_18_01_2023

19_01_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_18_01_2023

19_01_2023

budżet gminy

redaktor

budżdet_18_01_2023

18_10_2023

MPZP w trakcie oprac.

redaktor

MPZP_plany_oprac_17_01_2023

18_01_2023

przetargi

redaktor

przetargi_17_01_2023

18_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_17_01_2023

17_01_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_16_01_2023

16_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_15_01_2023

16_01_2023

budżet gminy

redaktor

budżdet_15_01_2023

13_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_12_01_2023

13_01_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_12_01_2023

12_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_11_01_2023

12_01_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_11_01_2023

12_01_2023

petycje i wnioski

redaktor

petycje_11_01_2023

12_01_2023

jednostki pomocnicze

redaktor

jednostki_pom_11_01_2023

12_01_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_11_01_2023

12_01_2023

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_11_01_2023

10_01_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_09_01_2023

10_01_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_09_01_2023

09_01_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_08_01_2023

09_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_08_01_2023

03_01_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_02_01_2023

02_01_2023

podatki

redaktor

podatki_01_01_2023

02_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_01_01_2023

 

 

 

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2022

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2021

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2020

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2019

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2018

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2017

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2016

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2015

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2014

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2013

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2012

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2011

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2010

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2009

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2008

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2007

Rejestr zmian w biuletynie przed rokiem 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
  Data modyfikacji: 2023/03/22

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc