strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > rejestr zmian w biuletynie w roku 2021
 

 

 

Wybierając odpowiedni plik istnieje możliwość przejrzenia jego zawartości przed i po zmianach

data

plik

kto dokonał zmiany

Poprzednia wersja pliku (archiwum)

14_09_2021

projekty planów

redaktor

projekty_planów_13_09_2021

14_09_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_13_09_2021

13_09_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_12_09_2021

13_09_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_12_09_2021

10_09_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_09_09_2021

10_09_2021

projekty planów

redaktor

projekty_planów_09_09_2021

10_09_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_09_09_2021

08_09_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_07_09_2021

02_09_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_01_09_2021

02_09_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_01_09_2021

31_08_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_30_08_2021

30_08_2021

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_29_08_2021

24_08_2021

łowiectwo

redaktor

łowiectwo_23_08_2021

24_08_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_23_08_2021

20_08_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_19_08_2021

13_08_2021

inwestycje mieszkaniowe

redaktor

inw_mieszk_12_08_2021

12_08_2021

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_11_08_2021

12_08_2021

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_11_07_2021

12_08_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_11_08_2021

11_08_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_10_08_2021

11_08_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_10_08_2021

10_08_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_09_08_2021

10_08_2021

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_09_08_2021

09_08_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_08_08_2021

09_08_2021

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_08_08_2021

06_08_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_05_08_2021

06_08_2021

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_05_08_2021

05_08_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_04_08_2021

04_08_2021

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_03_08_2021

04_08_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_03_08_2021

27_07_2021

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_26_07_2021

26_07_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_25_07_2021

23_07_2021

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_22_07_2021

23_07_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_22_07_2021

22_07_2021

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_21_07_2021

20_07_2021

rejestr instytucji kultury

redaktor

rejestr_ins_kult_19_07_2021

20_07_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_19_07_2021

16_07_2021

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_15_07_2021

16_07_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_15_07_2021

14_07_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_13_07_2021

13_07_2021

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_12_07_2021

13_07_2021

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_12_07_2021

13_07_2021

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_12_07_2021

09_07_2021

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_08_07_2021

09_07_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_08_07_2021

08_07_2021

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_07_07_2021

08_07_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_07_07_2021

07_07_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_06_07_2021

02_07_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_01_07_2021

29_06_2021

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_28_06_2021

29_06_2021

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_28_06_2021

29_06_2021

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_28_06_2021

25_06_2021

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_24_06_2021

22_06_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_21_06_2021

21_06_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_20_06_2021

21_06_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_20_06_2021

18_06_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_17_06_2021

18_06_2021

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_17_06_2021

18_06_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_17_06_2021

17_06_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_16_06_2021

16_06_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_15_06_2021

16_06_2021

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_15_06_2021

15_06_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_14_06_2021

14_06_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_13_06_2021

14_06_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_13_06_2021

10_06_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_09_06_2021

09_06_2021

budżet gminy

redaktor

budżdet_08_06_2021

09_06_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_08_06_2021

09_06_2021

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_08_06_2021

08_06_2021

oświadczenia majątkowe

redaktor

oświadczenia_07_06_2021

02_06_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_01_06_2021

02_06_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_01_06_2021

01_06_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_31_05_2021

31_05_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_30_05_2021

28_05_2021

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_27_05_2021

28_05_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_27_05_2021

27_05_2021

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_26_05_2021

27_05_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_26_05_2021

26_05_2021

wykazy podatki

redaktor

wykazy podatki_25_05_2021

21_05_2021

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_20_05_2021

21_05_2021

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_20_05_2021

21_05_2021

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_20_05_2021

19_05_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_18_05_2021

19_05_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_18_05_2021

19_05_2021

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_18_05_2021

19_05_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_18_05_2021

18_05_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_17_05_2021

14_05_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_13_05_2021

14_05_2021

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_13_05_2021

14_05_2021

inwestycje mieszkaniowe

redaktor

nowododany

11_05_2021

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_10_05_2021

11_05_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_10_05_2021

07_05_2021

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_06_05_2021

04_05_2021

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_03_05_2021

04_05_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_03_05_2021

04_05_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_03_05_2021

30_04_2021

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_29_04_2021

30_04_2021

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_29_04_2021

30_04_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_29_04_2021

28_04_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_27_04_2021

28_04_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_27_04_2021

28_04_2021

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_27_04_2021

23_04_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_22_04_2021

23_04_2021

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_22_04_2021

23_04_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_22_04_2021

21_04_2021

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_20_04_2021

21_04_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_20_04_2021

20_04_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_19_04_2021

20_04_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_19_04_2021

16_04_2021

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_15_04_2021

16_04_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_15_04_2021

15_04_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_14_04_2021

15_04_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_14_04_2021

15_04_2021

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_14_04_2021

14_04_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_13_04_2021

14_04_2021

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_13_04_2021

14_04_2021

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_13_04_2021

12_04_2021

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_11_04_2021

08_04_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_07_04_2021

07_04_2021

petycje i wnioski

redaktor

nowododany

07_04_2021

budżet gminy

redaktor

budżdet_06_04_2021

06_04_2021

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_05_04_2021

31_03_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_30_03_2021

30_03_2021

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_29_03_2021

30_03_2021

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_29_03_2021

30_03_2021

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_29_03_2021

30_03_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_29_03_2021

29_03_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_28_03_2021

29_03_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_28_03_2021

26_03_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_25_03_2021

26_03_2021

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_25_03_2021

26_03_2021

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_25_03_2021

26_03_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_25_03_2021

25_03_2021

MPZP w trakcie oprac.

redaktor

MPZP_plany_oprac_24_03_2021

25_03_2021

współpraca org. pozarz.

redaktor

wsp_org_pozarz_24_03_2021

23_03_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_22_03_2021

22_03_2021

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_21_03_2021

22_03_2021

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_21_03_2021

22_03_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_21_03_2021

22_03_2021

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_21_03_2021

19_03_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_18_03_2021

19_03_2021

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_18_03_2021

19_03_2021

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_18_03_2021

17_03_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_16_03_2021

16_03_2021

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_15_03_2021

16_03_2021

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_15_03_2021

16_03_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_15_03_2021

16_03_2021

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_15_03_2021

16_03_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_15_03_2021

12_03_2021

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_11_03_2021

12_03_2021

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_11_03_2021

12_03_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_11_03_2021

11_03_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_10_03_2021

10_03_2021

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_09_03_2021

09_03_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_08_03_2021

08_03_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_07_03_2021

08_03_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_07_03_2021

05_03_2021

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_04_03_2021

04_03_2021

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_03_03_2021

03_03_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_02_03_2021

03_03_2021

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_02_03_2021

01_03_2021

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_28_02_2021

01_03_2021

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_28_02_2021

01_03_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_28_02_2021

01_03_2021

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_28_02_2021

26_02_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_25_02_2021

25_02_2021

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_24_02_2021

26_02_2021

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_25_02_2021

19_02_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_18_02_2021

19_02_2021

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_18_02_2021

18_02_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_17_02_2021

17_02_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_16_02_2021

16_02_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_15_02_2021

15_02_2021

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_14_02_2021

15_02_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_14_02_2021

12_02_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_11_02_2021

09_02_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_08_02_2021

09_02_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_08_02_2021

09_02_2021

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_08_02_2021

09_02_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_08_02_2021

08_02_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_07_02_2021

05_02_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_04_01_2021

05_02_2021

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_04_01_2021

03_02_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_02_02_2021

03_02_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_02_02_2021

03_02_2021

statut Gminy

redaktor

statut_02_03_2021

03_02_2021

rada miejska

redaktor

rada_02_03_2021

01_02_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_31_01_2021

01_02_2021

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_31_01_2021

29_01_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_28_01_2021

29_01_2021

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_28_01_2021

28_01_2021

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_27_01_2021

28_01_2021

budżet gminy

redaktor

budżdet_27_01_2021

28_01_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_27_01_2021

27_01_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_26_01_2021

27_01_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_26_01_2021

22_01_2021

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_21_01_2021

22_01_2021

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_21_01_2021

22_01_2021

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_21_01_2021

22_01_2021

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_21_01_2021

22_01_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_21_01_2021

22_01_2021

podatki

redaktor

podatki_21_01_2021

21_01_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_20_01_2021

21_01_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_20_01_2021

20_01_2021

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_19_01_2021

19_01_2021

budżet gminy

redaktor

budżdet_18_01_2021

18_01_2021

komunikaty

redaktor

komunikaty_17_01_2021

18_01_2021

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_17_01_2021

15_01_2021

azbest

redaktor

azbest_14_01_2021

15_01_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_14_01_2021

15_01_2021

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_14_01_2021

12_01_2021

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_11_01_2021

12_01_2021

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_11_01_2021

12_01_2021

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_11_01_2021

08_01_2021

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_07_01_2021

08_01_2021

wyniki postępowania przetargowego

redaktor

przetargi_07_01_2021

04_01_2021

podatki

redaktor

podatki_03_01_2021

31_12_2020

komunikaty

redaktor

komunikaty_30_12_2020

 

 

 

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2020

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2019

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2018

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2017

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2016

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2015

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2014

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2013

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2012

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2011

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2010

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2009

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2008

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2007

Rejestr zmian w biuletynie przed rokiem 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
  Data modyfikacji: 2021/09/14

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc