strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > rejestr zmian w biuletynie w roku 2023
 

 

 

Wybierając odpowiedni plik istnieje możliwość przejrzenia jego zawartości przed i po zmianach

data

plik

kto dokonał zmiany

Poprzednia wersja pliku (archiwum)

22_09_2023

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_21_09_2023

20_09_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_19_09_2023

19_09_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_18_09_2023

19_09_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_18_09_2023

19_09_2023

wybory parlamentarne 2023

redaktor

wybory2023_18_09_2023

19_09_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_18_09_2023

18_09_2023

wybory uzupełniające do RM

redaktor

wyboryRM_17_09_2023

15_09_2023

wybory parlamentarne 2023

redaktor

wybory2023_14_09_2023

15_09_2023

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_14_09_2023

12_09_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_11_09_2023

12_09_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_11_09_2023

12_09_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_11_09_2023

11_09_2023

wybory uzupełniające do RM

redaktor

wyboryRM_10_09_2023

11_09_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_10_09_2023

07_09_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_06_09_2023

05_09_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_04_09_2023

05_09_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_04_09_2023

05_09_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_04_09_2023

05_09_2023

ochrona środowiska

redaktor

o_ś_04_09_2023

05_09_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_04_09_2023

30_08_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_29_08_2023

29_08_2023

wybory uzupełniające do RM

redaktor

wyboryRM_28_08_2023

28_08_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_27_08_2023

25_08_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_24_08_2023

24_08_2023

ochrona środowiska

redaktor

o_ś_23_08_2023

24_08_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_23_08_2023

24_08_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_23_08_2023

24_08_2023

wybory uzupełniające do RM

redaktor

wyboryRM_23_08_2023

24_08_2023

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_23_08_2023

24_08_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_23_08_2023

24_08_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_23_08_2023

23_08_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_22_08_2023

21_08_2023

interpelacje i zapytania

redaktor

interpelacje_20_08_2023

18_08_2023

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_17_08_2023

17_08_2023

wybory parlamentarne 2023

redaktor

nowododany

17_08_2023

wybory uzupełniające do RM

redaktor

wyboryRM_16_08_2023

16_08_2023

wybory uzupełniające do RM

redaktor

wyboryRM_15_08_2023

16_08_2023

łowiectwo

redaktor

łowiectwo_15_08_2023

16_08_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_15_08_2023

14_08_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_13_08_2023

14_08_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_13_08_2023

14_08_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_13_08_2023

14_08_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_13_08_2023

14_08_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_13_08_2023

14_08_2023

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_13_08_2023

10_08_2023

wybory uzupełniające do RM

redaktor

wyboryRM_09_08_2023

08_08_2023

wybory uzupełniające do RM

redaktor

wyboryRM_07_08_2023

08_08_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_07_08_2023

08_08_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_07_08_2023

04_08_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_03_08_2023

04_08_2023

wybory uzupełniające do RM

redaktor

wyboryRM_03_08_2023

04_08_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_03_08_2023

03_08_2023

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_02_08_2023

03_08_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_02_08_2023

03_08_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_02_08_2023

02_08_2023

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_01_08_2023

28_07_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_27_07_2023

25_07_2023

przetargi

redaktor

przetargi_24_07_2023

24_07_2023

wybory uzupełniające do RM

redaktor

nowododany

21_07_2023

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_20_07_2023

21_07_2023

budżet gminy

redaktor

budżdet_20_07_2023

21_07_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_20_07_2023

20_07_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_19_07_2023

18_07_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_17_07_2023

18_07_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_17_07_2023

14_07_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_13_07_2023

13_07_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_12_07_2023

11_07_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_10_07_2023

11_07_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_10_07_2023

11_07_2023

ochrona środowiska

redaktor

o_ś_10_07_2023

11_07_2023

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_10_07_2023

10_07_2023

petycje i wnioski

redaktor

petycje_09_07_2023

10_07_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_09_07_2023

05_07_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_04_07_2023

04_07_2023

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_03_07_2023

04_07_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_03_07_2023

04_07_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_03_07_2023

29_06_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_28_06_2023

29_06_2023

azbest

redaktor

azbest_28_06_2023

29_06_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_28_06_2023

28_06_2022

oświadczenia majątkowe

redaktor

oświadczenia_27_06_2023

28_06_2023

oświadczenia majątkowe 2021

redaktor

oświadczenia_27_06_2023

28_06_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_27_06_2023

28_06_2023

podatki

redaktor

podatki_27_06_2023

27_06_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_26_06_2023

27_06_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_26_06_2023

27_06_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_26_06_2023

27_06_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_26_06_2023

26_06_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_25_06_2023

23_06_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_22_06_2023

22_06_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_21_06_2023

22_06_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_21_06_2023

22_06_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_21_06_2023

22_06_2023

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_21_06_2023

20_06_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_19_06_2023

20_06_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_19_06_2023

20_06_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_19_06_2023

20_06_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_19_06_2023

19_06_2023

jak załatwić sprawę

redaktor

sprawy_18_06_2023

16_06_2023

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_15_06_2023

16_06_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_15_06_2023

15_06_2023

interpelacje i zapytania

redaktor

interpelacje_14_06_2023

14_06_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_13_06_2023

14_06_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_13_06_2023

14_06_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_13_06_2023

13_06_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_12_06_2023

12_06_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_11_06_2023

07_06_2023

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_06_06_2023

07_06_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_06_06_2023

07_06_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_06_06_2023

07_06_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_06_06_2023

07_06_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_06_06_2023

07_06_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_06_06_2023

06_06_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_05_06_2023

06_06_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_05_06_2023

06_06_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_05_06_2023

01_06_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_31_05_2023

30_05_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_29_05_2023

30_05_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_29_05_2023

30_05_2023

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_29_05_2023

30_05_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_29_05_2023

29_05_2023

wykazy podatki

redaktor

wykazy podatki_28_05_2023

29_05_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_28_05_2023

25_05_2023

interpelacje i zapytania

redaktor

interpelacje_24_05_2023

25_05_2023

wykazy podatki

redaktor

wykazy podatki_24_05_2023

25_05_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_24_05_2023

24_05_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_23_05_2023

24_05_2023

petycje i wnioski

redaktor

petycje_23_05_2023

23_05_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_22_05_2023

23_05_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_22_05_2023

23_05_2023

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_22_05_2023

22_05_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_21_05_2023

22_05_2023

kontrola zarządcza

redaktor

plik nowododany

22_05_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_21_05_2023

19_05_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_18_05_2023

19_05_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_18_05_2023

19_05_2023

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_18_05_2023

17_05_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_16_05_2023

17_05_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_16_05_2023

17_05_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_16_05_2023

16_05_2023

MPZP w trakcie oprac.

redaktor

MPZP_plany_oprac_15_05_2023

16_05_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_15_05_2023

16_05_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_15_05_2023

16_05_2023

projekty planów

redaktor

projekty_planów_15_05_2023

16_05_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_15_05_2023

15_05_2023

MPZP w trakcie oprac.

redaktor

MPZP_plany_oprac_14_05_2023

15_05_2023

wykazy podatki

redaktor

wykazy podatki_14_05_2023

15_05_2023

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_14_05_2023

15_05_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_14_05_2023

12_05_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_11_05_2023

12_05_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_11_05_2023

11_05_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_10_05_2023

10_05_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_09_05_2023

09_05_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_08_05_2023

09_05_2023

budżet gminy

redaktor

budżdet_08_05_2023

28_04_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_27_04_2023

28_04_2023

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_27_04_2023

27_04_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_26_04_2023

27_04_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_26_04_2023

26_04_2023

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_25_04_2023

26_04_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_25_04_2023

25_04_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_24_04_2023

25_04_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_24_04_2023

24_04_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_23_04_2023

21_04_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_20_04_2023

21_04_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_20_04_2023

20_04_2023

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_19_04_2023

20_04_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_19_04_2023

19_04_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_18_04_2023

19_04_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_18_04_2023

19_04_2023

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_18_04_2023

18_04_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_17_04_2023

14_04_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_13_04_2023

14_04_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_13_04_2023

14_04_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_13_04_2023

13_04_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_12_04_2023

12_04_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_11_04_2023

11_04_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_10_04_2023

11_04_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_10_04_2023

11_04_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_10_04_2023

07_04_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_06_04_2023

06_04_2023

interpelacje i zapytania

redaktor

interpelacje_05_04_2023

06_04_2023

budżet gminy

redaktor

budżdet_05_04_2023

06_04_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_05_04_2023

05_04_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_04_04_2023

05_04_2023

ochrona środowiska

redaktor

o_ś_04_04_2023

04_04_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_03_04_2023

04_04_2023

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_03_04_2023

04_04_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_03_04_2023

04_04_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_03_04_2023

28_03_2023

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_27_03_2023

28_03_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_27_03_2023

27_03_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_26_03_2023

22_03_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_21_03_2023

22_03_2023

interpelacje i zapytania

redaktor

interpelacje_21_03_2023

22_03_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_21_03_2023

22_03_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_21_03_2023

21_03_2023

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_20_03_2023

21_03_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_20_03_2023

20_03_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_19_03_2023

20_03_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_19_03_2023

17_03_2023

interpelacje i zapytania

redaktor

interpelacje_16_03_2023

17_03_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_16_03_2023

16_03_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_15_03_2023

16_03_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_15_03_2023

16_03_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_15_03_2023

15_03_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_14_03_2023

15_03_2023

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_14_03_2023

15_03_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_14_03_2023

14_03_2023

projekty planów

redaktor

projekty_planów_13_03_2023

14_03_2023

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_13_03_2023

14_03_2023

podatki

redaktor

podatki_13_03_2023

14_03_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_13_03_2023

13_03_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_12_03_2023

10_03_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_09_03_2023

09_03_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_08_03_2023

09_03_2023

jak załatwić sprawę

redaktor

sprawy_08_03_2023

09_03_2023

współpraca org. pozarz.

redaktor

wsp_org_pozarz_08_03_2023

08_03_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_07_03_2023

08_03_2023

ochrona środowiska

redaktor

o_ś_07_03_2023

08_03_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_07_03_2023

07_03_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_06_03_2023

02_03_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_01_03_2023

02_03_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_01_03_2023

28_02_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_27_02_2023

27_02_2023

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_26_02_2023

27_02_2023

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_26_02_2023

27_02_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_26_02_2023

27_02_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_26_02_2023

27_02_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_26_02_2023

23_02_2023

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_22_02_2023

23_02_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_22_02_2023

22_02_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_21_02_2023

22_02_2023

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_21_02_2023

22_02_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_21_02_2023

21_02_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_20_02_2023

21_02_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_20_02_2023

20_02_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_19_02_2023

20_02_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_19_02_2023

16_02_2023

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_15_02_2023

16_02_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_15_02_2023

16_02_2023

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_15_02_2023

15_02_2023

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_14_02_2023

14_02_2023

ochrona środowiska

redaktor

o_ś_13_02_2023

14_02_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_13_02_2023

14_02_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_13_02_2023

13_02_2023

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_12_02_2023

10_02_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_09_02_2023

10_02_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_09_02_2023

09_02_2023

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_08_02_2023

09_02_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_08_02_2023

09_02_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_08_02_2023

08_02_2023

oświadczenia majątkowe 2021

redaktor

oświadczenia_07_02_2023

07_02_2023

projekty mpzp

redaktor

projekty mpzp_06_02_2023

07_02_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_06_02_2023

07_02_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_06_02_2023

07_02_2023

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_06_02_2023

02_02_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_01_02_2023

02_02_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_01_02_2023

31_01_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_30_01_2023

30_01_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_29_01_2023

24_01_2023

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_23_01_2023

24_01_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_23_01_2023

24_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_23_01_2023

23_01_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_22_01_2023

23_01_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_22_01_2023

19_01_2023

petycje i wnioski

redaktor

petycje_18_01_2023

19_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_18_01_2023

19_01_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_18_01_2023

19_01_2023

budżet gminy

redaktor

budżdet_18_01_2023

18_01_2023

MPZP w trakcie oprac.

redaktor

MPZP_plany_oprac_17_01_2023

18_01_2023

przetargi

redaktor

przetargi_17_01_2023

18_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_17_01_2023

17_01_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_16_01_2023

16_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_15_01_2023

16_01_2023

budżet gminy

redaktor

budżdet_15_01_2023

13_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_12_01_2023

13_01_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_12_01_2023

12_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_11_01_2023

12_01_2023

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_11_01_2023

12_01_2023

petycje i wnioski

redaktor

petycje_11_01_2023

12_01_2023

jednostki pomocnicze

redaktor

jednostki_pom_11_01_2023

12_01_2023

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_11_01_2023

12_01_2023

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_11_01_2023

10_01_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_09_01_2023

10_01_2023

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_09_01_2023

09_01_2023

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_08_01_2023

09_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_08_01_2023

03_01_2023

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_02_01_2023

02_01_2023

podatki

redaktor

podatki_01_01_2023

02_01_2023

komunikaty

redaktor

komunikaty_01_01_2023

 

 

 

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2022

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2021

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2020

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2019

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2018

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2017

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2016

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2015

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2014

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2013

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2012

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2011

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2010

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2009

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2008

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2007

Rejestr zmian w biuletynie przed rokiem 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
  Data modyfikacji: 2023/09/22

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc