strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > komunikaty
 

                                                    Mikołajki, 2003-12-29

Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 24 grudnia 2003 roku zostało wszczęte na wniosek P.Jarosława Sulewskiego zam. ul.Sympatyczna 45 Antonowo 11-500 Giżycko  postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu działek o nr geod. 1,2,5/3 i 247/1 w obrębie Olszewo, gm. Mikołajki dla planowanej  rozbudowy fermy trzody chlewnej.

O B W I E S Z C Z E N I E

          Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm./

p o d a j e   s i ę    d o    p u b l i c z n e j    w i a d o m o ś c i

informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie w dniu  29 grudnia 2003 roku wniosku P. Jarosława Sulewskiego zam.ul.Sympatyczna 45 Antonowo 11-500 Giżycko  w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu działek  o nr geod.1,2,5/3 i 247/1 w obrębie Olszewo, gm. Mikołajki dla planowanej rozbudowy fermy trzody chlewnej oraz umieszczenia w w/w wykazie opracowanego raportu oddziaływania na środowisko zamierzonej inwestycji.

 

I n f o r m u j e  s i ę  o  możliwości zgłaszania uwag i wniosków w w/w sprawie w pokoju 112 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

 

Burmistrz Miasta Mikołajki

                                                                                                               Piotr Jakubowski

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/12/29

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc