strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > komunikaty
 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI

z dnia 1 lipca 2003 r.

 

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity (Dz.U.Nr 15 poz. 148 z 2000 roku) podaje się do publicznej wiadomości wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł.

 

Za I półrocze 2003 ROK

 

Imię i nazwisko

Kwota umorzenia

Przyczyny umorzenia

1

2

3

1.Szulc Tadeusz

213,20 zł.

Sytuacja finansowa

2.Terlik Władysław

3.962,10 zł.

Postępowanie komornicze-niezaspokojone w licytacji

3.Tarnowska Wanda

139,40 zł.

Sytuacja finansowa

4.Brandt Alina

219,00 zł.

Sytuacja finansowa

5.Bielska Mariola

534,10 zł.

Zdarzenie losowe

6.Grabowski Piotr

942,50 zł.

Zdarzenie losowe

7.Kurcewicz Józef

247,50 zł.

Sytuacja finansowa

8.Lewczuk Eugeniusz

965,30 zł.

Zdarzenie losowe (pożar)

9.Gałus Irena

1.293,40 zł.

Sytuacja rodzinna

10.Parzych Sławomir

492,30 zł.

Zdarzenie losowe

11.Kaliszewski Ryszard

384,80 zł.

Zdarzenie losowe

12.Krumin Andrzej

236,40 zł.

Zdarzenie losowe

13.Lachowicz Ewa

367,40 zł.

Sytuacja finansowa

14.Dąbkowski Wiesław

103,30 zł.

Sytuacja finansowa

15.Radlińska Maria

443,00 zł.

Sytuacja finansowa

16.Ługin Janusz

341,50 zł.

Zdarzenie losowe

17.Kossak Teresa

601,00 zł.

Zdarzenie losowe

Dnia 01.07.2003 r.

 

Burmistrz Miasta Mikołajki

                                                                                                               Piotr Jakubowski

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2003/07/01

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc