strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > komunikaty
 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI

 Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity (Dz.U.Nr 15 poz. 148 z 2003 roku) podaje się do publicznej wiadomości wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł.

 Za I półrocze 2004 ROK

 

 

Imię i nazwisko

Kwota umorzenia

Przyczyny umorzenia

1

2

3

1.Terlik Władysław

309,60 zł.

Sytuacja finansowa

2.WOPR

1827,00 zł.

Sytuacja finansowa

3.Kaliszewski Ryszard

199,00 zł.

Sytuacja finansowa

4.Grzyb Stanisław

846,10 zł.

Zdarzenie losowe

5.Trzciński Stanisław

384,20 zł.

Sytuacja finansowa

6.Banach Krystyna

254,30 zł.

Sytuacja finansowa

7.Patalan Tomasz

672,60 zł.

Sytuacja finansowa

8.Trofimow Wiktor

1.960,80 zł.

Uszkodzenie dren melioracyjnych

9.Serowik Adam

1.553,90 zł.

Zdarzenie losowe

10.Lewczuk Eugeniusz

997,40 zł.

Zdarzenie losowe

11.Perkowski Wacław

145,50 zł.

Sytuacja finansowa

12.Pruszkowski Sławomir

224,10 zł.

Zdarzenie losowe

13.Olszak Jan

238,60 zł.

Sytuacja finansowa

Dnia 15.07.2004 r.

 

 

Burmistrz Miasta Mikołajki

                                                                                                               Piotr Jakubowski

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2004/07/20

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc