strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2014
 

 

 

 

Numer ogłoszenia:  407270- 2014

11.12.2014
Dostawa pieczywa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 407270 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. formularz szczegółowej kalkulacji cen

Numer ogłoszenia:  407156- 2014

11.12.2014
Dostawa nabiału do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 407156 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. formularz szczegółowej kalkulacji cen

Numer ogłoszenia:  407002- 2014

11.12.2014
Dostawa mięsa i artykułów mięsnych do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 407002 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. formularz szczegółowej kalkulacji cen

Numer ogłoszenia:  406668- 2014

11.12.2014
Dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 406668 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. formularz szczegółowej kalkulacji cen

Numer ogłoszenia:  406498- 2014

11.12.2014
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 406498 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. formularz szczegółowej kalkulacji cen

Numer ogłoszenia:  347652- 2014

17.10.2014
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
Numer ogłoszenia: 347652- 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia: 246610 - 2014

29.07.2014
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
Numer ogłoszenia: 246610 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi  Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę zapisów w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2A

Numer ogłoszenia: 246610 - 2014

28.07.2014
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
Numer ogłoszenia: 246610 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

Numer ogłoszenia: 246610 - 2014

25.07.2014
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
Numer ogłoszenia: 246610 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

Numer ogłoszenia: 246610 - 2014

25.07.2014
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
Numer ogłoszenia: 246610 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę zapisów w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2A

Numer ogłoszenia: 246610 - 2014

23.07.2014
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
Numer ogłoszenia: 246610 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

04.06.2014 Dotyczy ogłoszenia:   182626 - 2014  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer ogłoszenia: 182626 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi  2. odpowiedzi

29.05.2014
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer ogłoszenia: 182626 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. załącznik do SIWZ 4. uchwała nr XXVIIII/367/2013 5. uchwała nr XXVIIII/368/2013 6. uchwała nr XXXIX//589/2014 7. uchwała nr XXXIX//590/2014

24.03.2014 Dotyczy ogłoszenia:   57259 - 2014  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: 7672 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

18.03.2014
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: 57259 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia: 38398 - 2013

03.02.2014
Wyłapywanie, przyjmowanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami z terenu Miasta i Gminy Mikołajki w roku 2014
Numer ogłoszenia: 38398 - 2013; data zamieszczenia: 03.02.2014
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia: 529022 - 2013

20.01.2014
Informacja o unieważnieniu postępowania i wykluczeniu wykonawcy - Wykonanie usług w zakresie wyłapywania, przyjmowania i sprawowania opieki nad bezdomnymi psami z terenu Miasta i Gminy Mikołajki w roku 2014
Numer ogłoszenia: 529022 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
1. treść informacji

Numer ogłoszenia: 7672 - 2014

20.01.2014
Informacja o unieważnieniu postępowania - DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH
Numer ogłoszenia: 7672 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
1. treść informacji

Numer ogłoszenia: 19132 - 2014

16.01.2014
Usługa udostępnienia basenu
Numer ogłoszenia: 19132 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

14.01.2014 Dotyczy ogłoszenia:   7672 - 2014  DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH
Numer ogłoszenia: 7672 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

Numer ogłoszenia: 7672 - 2014

08.01.2014
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH
Numer ogłoszenia: 7672 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska, Radosław Hornicki

Data modyfikacji: 2014/12/11

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc