strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2016
 

 

 


 

01.02.2017
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego
Numer ogłoszenia: 346656 - 2016; data zamieszczenia: 18.11.2016
1. informacja do konkursu 2. załączniki 1  3. załączniki 2

05.01.2017
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego
Numer ogłoszenia: 346656 - 2016; data zamieszczenia: 18.11.2016
1. odpowiedzi na pytania

08.12.2016
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego
Numer ogłoszenia: 346656 - 2016; data zamieszczenia: 18.11.2016
1. informacja 2. opinia geotechniczna

01.12.2016
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego
Numer ogłoszenia: 346656 - 2016; data zamieszczenia: 18.11.2016
1. odpowiedzi na pytania

29.11.2016
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego
Numer ogłoszenia: 346656 - 2016; data zamieszczenia: 18.11.2016
1. odpowiedzi na pytania 2. informacja dodatkowa - zdjęcia

Numer ogłoszenia:  346656 - 2016

18.11.2016
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania nabrzeża Jeziora Mikołajskiego
Numer ogłoszenia: 346656 - 2016; data zamieszczenia: 18.11.2016
1. regulamin konkursu 2. załączniki 11-18

Numer ogłoszenia:  319312 - 2016

06.10.2016 (aktualizacja 14.10.2016)
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer ogłoszenia: 319312 - 2016; data zamieszczenia: 06.10.2016
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. załącznik nr 1 4. regulamin utrzymania czystości  4. szczegółowy sposób i zakres  5. informacja z otwarcia ofert

Numer ogłoszenia:  22973 - 2016

04.03.2016
Budowa zespołu zabudowy socjalnej (8 segmentów mieszkalnych stanowiących samodzielne jednostki użytkowe grupowej zabudowy jednorodzinnej oraz 8 boksów gospodarczych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Woźnice
Numer ogłoszenia: 22973 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. przedmiar robót 4. dokumentacja techniczna

24.02.2016 Dotyczy ogłoszenia:   27336 - 2016  Mikołajki: Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej nr 171006N Prawdowo - Stare Sady - Jora Wielka od km 2+550,00 do km 5+675,50 wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury (m.in. oświetlenia, kanalizacji deszczowej)
Numer ogłoszenia: 27336 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

Numer ogłoszenia:  27370 - 2016

24.02.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej nr 171006N Prawdowo - Stare Sady - Jora Wielka od km 2+550,00 do km 5+675,50 wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury (m.in. oświetlenia, kanalizacji..."
Numer ogłoszenia: 27370 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016
1. treść ogłoszenia  2. informacja

24.02.2016 Dotyczy ogłoszenia:   27336 - 2016  Mikołajki: Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej nr 171006N Prawdowo - Stare Sady - Jora Wielka od km 2+550,00 do km 5+675,50 wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury (m.in. oświetlenia, kanalizacji deszczowej)
Numer ogłoszenia: 27336 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

12.02.2016 Dotyczy ogłoszenia:   21746 - 2016  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej miejscowości Stare Sady - Cimowo
Numer ogłoszenia: 21746 - 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

Numer ogłoszenia:  27370 - 2016

08.02.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej nr 171006N Prawdowo - Stare Sady - Jora Wielka od km 2+550,00 do km 5+675,50 wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury (m.in. oświetlenia, kanalizacji..."
Numer ogłoszenia: 27370 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016
1. treść ogłoszenia

Numer ogłoszenia:  27336 - 2016

08.02.2016
Mikołajki: Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej nr 171006N Prawdowo - Stare Sady - Jora Wielka od km 2+550,00 do km 5+675,50 wraz z budową ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury (m.in. oświetlenia, kanalizacji deszczowej)
Numer ogłoszenia: 27336 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. branża drogowa 4. branża elektryczna  5. branża kanalizacyjno-deszczowa 6. branża telekomunikacyjna 7. organizacja ruchu

Numer ogłoszenia:  21746 - 2016

01.02.2016
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej miejscowości Stare Sady - Cimowo
Numer ogłoszenia: 21746 - 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. załącznik 1 4. załącznik 2  5. załącznik 3 6. załącznik 4 7. załącznik 5

Numer ogłoszenia:  12776 - 2016

19.01.2016
Dostawa pieczywa do stołówki szkolnej w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 12776 - 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. formularz szczegółowej kalkulacji cen

Numer ogłoszenia:  12548 - 2016

19.01.2016
Dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 12548 - 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. formularz szczegółowej kalkulacji cen

Numer ogłoszenia:  11818 - 2016

18.01.2016
Dostawa nabiału do stołówki szkolnej w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 11818 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. formularz szczegółowej kalkulacji cen

Numer ogłoszenia:  11702 - 2016

18.01.2016
Dostawa mięsa i artykułów mięsnych do stołówki szkolnej w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 11702 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. formularz szczegółowej kalkulacji cen

Numer ogłoszenia:  10942 - 2016

15.01.2016
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 10942 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. formularz szczegółowej kalkulacji cen

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska, Radosław Hornicki

Data modyfikacji: 2017/02/01

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc