strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2011
 

 

 

Numer ogłoszenia:   434942 - 2011

22.12.2011
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH
Numer ogłoszenia: 434942 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   426562 - 2011

14.12.2011
Podejmowanie działań na rzecz ochrony bezdomnych psów na terenie Miasta i Gminy Mikołajki w 2012r
Numer ogłoszenia: 426562 - 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   328779 - 2011

13.12.2011
Wykonanie usług polegających na określeniu wartości rynkowej mienia gminnego
Numer ogłoszenia: 328779 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   419592 - 2011

09.12.2011
dostawa pieczywa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 419592 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   419320 - 2011

09.12.2011
dostawa nabiału do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 419320 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   418734 - 2011

09.12.2011
dostawa mięsa i artykułów mięsnych do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 418734 - 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   417954 - 2011

08.12.2011
dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 417954 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   417676 - 2011

08.12.2011
dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 417676 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   417524 - 2011

08.12.2011
Wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: 417524 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   413630 - 2011

06.12.2011
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH
Numer ogłoszenia: 413630 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   388094 - 2011

21.11.2011
Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 388094 - 2011; data zamieszczenia: 21.11.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. umowa zadanie 1 4. umowa zadanie 2 5. wykaz zadanie 1 6. wykaz zadanie 2

Numer ogłoszenia:   375318 - 2011

10.11.2011
Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 375318 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. zadanie 1 4. zadanie 2 5. zadanie 3

Numer ogłoszenia:   345156 - 2011

20.10.2011
Usługi edukacyjne dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu Indywidualność drogą do sukcesu dzieci w Gminie Mikołajki
Numer ogłoszenia: 345156 - 2011; data zamieszczenia: 20.10.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   271919 - 2011

17.10.2011
Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 271919 - 2011; data zamieszczenia: 17.10.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

11.10.2011 SIZP.271.10.2011  Informacja o zmianie ogłoszenia
Dotyczy: przetargu: " Usługi edukacyjne dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu "Indywidualność drogą do sukcesu dzieci w Gminie Mikołajki" numer ogłoszenia 323496-2011, data zamieszczenia 06.10.2011       treść ogłoszenia     załącznik

11.10.2011 SIZP.271.10.2011  Informacja
Dotyczy: przetargu: " Usługi edukacyjne dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu "Indywidualność drogą do sukcesu dzieci w Gminie Mikołajki" numer ogłoszenia 323496-2011, data zamieszczenia 06.10.2011       treść ogłoszenia

11.10.2011 SIZP.271.11.2011  Zawiadomienie
Dotyczy: przetargu: " Usługi edukacyjne dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu "Indywidualność drogą do sukcesu dzieci w Gminie Mikołajki" numer ogłoszenia 323496-2011, data zamieszczenia 06.10.2011       treść ogłoszenia

Numer ogłoszenia:   323496 - 2011

06.10.2011
Usługi edukacyjne dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu Indywidualność drogą do sukcesu dzieci w Gminie Mikołajki
Numer ogłoszenia: 323496 - 2011; data zamieszczenia: 06.10.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   292466 - 2011

16.09.2011
Dostawa oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 292466 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   260162 - 2011

25.08.2011
Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Zespołu Oświatowego w Mikołajkach z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie 25 nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi (żłobka)
Numer ogłoszenia: 260162 - 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. projekt techniczny  4. przedmiary

Numer ogłoszenia:   214858 - 2011

25.07.2011
Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach i Baranowie w okresie od 01 września 2011r do 29 czerwca 2012r
Numer ogłoszenia: 214858 - 2011; data zamieszczenia: 25.07.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

13.06.2011 SIZP.271.07.2011  Zawiadomienie
Dotyczy: sprostowania zapisu w druku 'OFERTA' w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego       treść ogłoszenia   załącznik

Numer ogłoszenia:   150480 - 2011

09.06.2011
Dostawa i montaż wyposażenia budynku i przystani Mazurskiego Klubu Żeglarskiego w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 150480 - 2011; data zamieszczenia: 09.06.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. opis zadania 1  4. umowa 1 5. opis zadania 2  6. umowa 2

Numer ogłoszenia:   149459 - 2011

26.05.2011
Dostawa i montaż wyposażenia budynku i przystani Mazurskiego Klubu Żeglarskiego w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 149459 - 2011; data zamieszczenia: 26.05.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. opisy zadań  4. umowy

Numer ogłoszenia:   99750 - 2011

04.05.2011
Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi na Jeziorze Mikołajskim przy ekologicznej przystani żeglarskiej w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 99750 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. program funkcjonalno-użytkowy  4. mapa 4. decyzja 4. wypis

25.03.2011 Dotyczy ogłoszenia:   80547 - 2011  Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na usługi publiczne - biblioteka z czytelnią oraz świetlica wiejska i środowiskowa w Olszewie
Numer ogłoszenia: 80547 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi

24.03.2011 GKM-7144/17/2011  Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Mikołajki       treść ogłoszenia

Numer ogłoszenia:   80547 - 2011

11.03.2011
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na usługi publiczne - biblioteka z czytelnią oraz świetlica wiejska i środowiskowa w Olszewie
Numer ogłoszenia: 80547 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. projekt techniczny  4. przedmiary

Numer ogłoszenia:   38918 - 2011

08.03.2011
Remont i modernizacja pomieszczeń pogotowia ratunkowego oraz wydzielenie pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji w budynku przychodni zdrowia w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 38918 - 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. projekt techniczny-budowlany  4. przedmiary

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska, Radosław Hornicki

Data modyfikacji: 2011/12/22

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc