strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2009
 

 

Znak sprawy: GGR-72241/35-1 do 3/08/09

31.12.2009    Sprostowanie do wykazu na sprzedaż nieruchomości w przetargu  W związku z podaniem do publicznej wiadomości...


Znak sprawy: GGR-72241/33-1 do 4/09

31.12.2009    Lista osób dopuszczonych do przetargu   Na podstawie §15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów...


Znak sprawy: SIZP-341/19/09

30.12.2009    Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na "Dostawę paliw płynnych"  Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych...


Znak sprawy: GGR-72243/101/09

28.12.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki


Numer ogłoszenia:   251317 - 2009

22.12.2009
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH
Numer ogłoszenia: 251317 - 2009; data zamieszczenia: 22.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: SIZP-341/17/09

22.12.2009    Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na "Dostawę paliw płynnych"  Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych...


Znak sprawy: GGR-72241/155-1/07/08/09

17.12.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/36-1 do 6/08/09

17.12.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/11-1/08/09

11.12.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/11-2a, 2b, 2c/08/09

11.12.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/33-1 do 4/09

11.12.2009    Sprostowanie do ogłoszenia o przetargu  W związku z podaniem do publicznej wiadomości...


Numer ogłoszenia:   424846 - 2009

10.12.2009
DOSTAWA PIECZYWA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 424846 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   424496 - 2009

10.12.2009
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH
Numer ogłoszenia: 424496 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   420552 - 2009

07.12.2009
DOSTAWA NABIAŁU DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 420552 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   420314 - 2009

07.12.2009
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 420314 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   420136 - 2009

07.12.2009
Dostawa mięsa i artykułów mięsnych do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 420136 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   419980 - 2009

07.12.2009
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 419980 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   419556 - 2009

07.12.2009
WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI
Numer ogłoszenia: 419556 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: GGR-72241/33-1 do 4/09

03.12.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie Jora Wielka, gm. Mikołajki


Numer ogłoszenia:   334784 - 2009

28.09.2009
Dostawa oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 334784 - 2009; data zamieszczenia: 28.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: GGR-72241/28-1 do 2/09

23.09.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


21.09.2009 Dotyczy ogłoszenia:   304644 - 2009  Wykonanie zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Mikołajki
Numer ogłoszenia: 304644-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi

21.09.2009 Dotyczy ogłoszenia:   304644 - 2009  Wykonanie zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Mikołajki
Numer ogłoszenia: 304644-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi

21.09.2009 Dotyczy ogłoszenia:   304644 - 2009  Wykonanie zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Mikołajki
Numer ogłoszenia: 304644-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi

21.09.2009 Dotyczy ogłoszenia:   304644 - 2009  Wykonanie zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Mikołajki
Numer ogłoszenia: 304644-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi

21.09.2009 Dotyczy ogłoszenia:   304644 - 2009  Wykonanie zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Mikołajki
Numer ogłoszenia: 304644-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Zawiadomienie

18.09.2009 Dotyczy ogłoszenia:   304644 - 2009  Wykonanie zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Mikołajki
Numer ogłoszenia: 304644-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi

18.09.2009 Dotyczy ogłoszenia:   304644 - 2009  Wykonanie zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Mikołajki
Numer ogłoszenia: 304644-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi

14.09.2009 Dotyczy ogłoszenia:   304644 - 2009  Wykonanie zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Mikołajki
Numer ogłoszenia: 304644-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi

11.09.2009 Dotyczy ogłoszenia:   304644 - 2009  Wykonanie zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Mikołajki
Numer ogłoszenia: 304644-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi


Numer ogłoszenia:   304644 - 2009

03.09.2009
Wykonanie zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Mikołajki
Numer ogłoszenia: 304644 - 2009; data zamieszczenia: 03.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. budynek załącznik nr 1 4. boisko załącznik nr 2 4. przedmiary


Numer ogłoszenia:   275598 - 2009

12.08.2009 SIZP-341
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Informacja o zmianie terminu składania ofert do przetargu 251272-2009
Numer ogłoszenia: 275598 - 2009; data zamieszczenia: 12.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. informacja o zmianie terminu składania ofert


11.08.2009 Dotyczy ogłoszenia:   251272-2009  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki Stworzenie systemu gospodarki wodno-ściekowej w zachodniej części gminy Mikołajki. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Cudnochach. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Baranowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, Kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Sady, Lubiewo
Numer ogłoszenia: 251272-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi

11.08.2009 Dotyczy ogłoszenia:   251272-2009  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki Stworzenie systemu gospodarki wodno-ściekowej w zachodniej części gminy Mikołajki. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Cudnochach. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Baranowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, Kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Sady, Lubiewo
Numer ogłoszenia: 251272-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi, załączniki: 1, 2


Numer ogłoszenia:   267332 - 2009

05.08.2009
Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach i Baranowie w okresie od 1 września 2009 do 25 czerwca 2010
Numer ogłoszenia: 267332 - 2009; data zamieszczenia: 05.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


05.08.2009 Dotyczy ogłoszenia:   251272-2009  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki Stworzenie systemu gospodarki wodno-ściekowej w zachodniej części gminy Mikołajki. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Cudnochach. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Baranowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, Kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Sady, Lubiewo
Numer ogłoszenia: 251272-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi Przedmiary: P3 P4 P5 P9 P11


31.07.2009 Dotyczy ogłoszenia:   251272-2009  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki Stworzenie systemu gospodarki wodno-ściekowej w zachodniej części gminy Mikołajki. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Cudnochach. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Baranowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, Kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Sady, Lubiewo
Numer ogłoszenia: 251272-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi


28.07.2009 Dotyczy ogłoszenia:   251272-2009  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki Stworzenie systemu gospodarki wodno-ściekowej w zachodniej części gminy Mikołajki. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Cudnochach. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Baranowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, Kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Sady, Lubiewo
Numer ogłoszenia: 251272-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi


Numer ogłoszenia:   251272-2009

23.07.2009
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki Stworzenie systemu gospodarki wodno-ściekowej w zachodniej części gminy Mikołajki. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Cudnochach. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Baranowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, Kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Sady, Lubiewo
Numer ogłoszenia: 251272-2009; data zamieszczenia: 23.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. przedmiary 4. Dokumentacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Baranowo, Inulec, Śmietki, Zełwągi, Lubiewo, Nowe Sady, Prawdowo: * dokumentacja geologiczna * projekt budowlany tereny zamknięte PKP * informacja BIOZ PKP * zestawienie przyłączy * schemat sieci * STWIOR ETAP I: * opis techniczny * projekt wykonawczy * projekt zagospodarowania terenu * załączniki formalno - prawne * dokumentacja przepompowni P1-P3 * dokumentacja przepompowni P4-P6 * dokumentacja przepompowni P7-P9 * dokumentacja przepompowni P10-P12 * dokumentacja przepompowni P13-P14 * dokumentacja przepompowni P15-P16 ETAP II: * opis techniczny * projekt wykonawczy * projekt zagospodarowania terenu * załączniki formalno - prawne * dokumentacja przepompowni P17-P18 * dokumentacja przepompowni P19-P21 * dokumentacja przepompowni P22-P24 * dokumentacja przepompowni P25-P27 * dokumentacja przepompowni P28-P30 ETAP III: * opis techniczny * projekt budowlany * projekt budowlany załączniki formalno - prawne * informacja BIOZ * dokumentacja przepompowni P31-P34 5. Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi w miejscowości Baranowo; modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Cudnochy gmina Mikołajki: * projekt elektryczny * projekt prac geologicznych * projekt sieci część 1 * projekt sieci część 2 * projekt suw część 1 * projekt suw część 2 * STWIOR * STWIOR II * informacja BIOZ * informacja BIOZ II  6. Projekt budowlany: * etap I projekt wykonawczy * etap I projekt zagospodarowania terenu * etap II projekt wykonawczy * etap II projekt zagospodarowania terenu * etap III projekt budowlany


Znak sprawy: GGR-72241/39/08/09

30.06.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie Faszcze

Znak sprawy: GGR-72243/35-1do3/08/09

30.06.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki

Znak sprawy: GGR-72241/155/07/08/09

30.06.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/3/09

29.06.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie Woźnice.


Znak sprawy: GGR-72243/38/08/09

29.06.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/36-11do19/08/09

26.06.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki

Znak sprawy: GGR-72241/36-1do10/08/09

26.06.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/11-2c/08/09

26.06.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki

Znak sprawy: GGR-72241/11-2b/08/09

26.06.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki

Znak sprawy: GGR-72241/11-2a/08/09

26.06.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki

Znak sprawy: GGR-72241/11-1/08/09

26.06.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72243/42,45/09

20.05.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72243/67-4/09

20.05.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki

Znak sprawy: GGR-72243/67-3/09

20.05.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki

Znak sprawy: GGR-72243/67-2/09

20.05.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki

Znak sprawy: GGR-72243/67-1/09

20.05.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


12.05.2009 Dotyczy ogłoszenia:   66141-2009  Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Baranowo
Numer ogłoszenia: 66141-2009; data zamieszczenia: 23.04.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi


11.05.2009 Dotyczy ogłoszenia:   66141-2009  Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Baranowo
Numer ogłoszenia: 66141-2009; data zamieszczenia: 23.04.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi


07.05.2009 Dotyczy ogłoszenia:   66141-2009  Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Baranowo
Numer ogłoszenia: 66141-2009; data zamieszczenia: 23.04.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi


Numer ogłoszenia:   66141 - 2009

23.04.2009
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Baranowo
Numer ogłoszenia: 66141 - 2009; data zamieszczenia: 23.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. załącznik nr 1 4. załącznik nr 2 5. załącznik nr 3 6. załącznik nr 4 7. spec. techn. 1 8. spec. techn. 2 9. spec. techn. 3 10. spec. techn. 4 11. spec. techn. 5 12. spec. techn. 6 13. spec. techn. 7 14. spec. techn. 8 15. spec. techn. 9 16. spec. techn. 10 17. spec. techn. 11


 

04.03.2009 Dotyczy ogłoszenia:   37161-2009  Dostawa i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki
Numer ogłoszenia: 37161-2009; data zamieszczenia: 13.02.2009
Rozstrzygnięcie protestu  2. Treść protestu


02.03.2009 Dotyczy ogłoszenia:   37161-2009  Dostawa i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki
Numer ogłoszenia: 37161-2009; data zamieszczenia: 13.02.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi I  2. Odpowiedzi II 3. Decyzja nr 141/2008 4. Załącznik nr 1 do decyzji nr 141/2008 5. Załącznik nr 2 do decyzji nr 141/2008 6. Załącznik nr 3 do decyzji nr 141/2008


Znak sprawy: GGR-72241/1/09

27.02.2009    Odwołanie przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki  odwołuje ogłoszony na dzień 5 marca 2009 roku nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mikołajki


27.02.2009 Dotyczy ogłoszenia:   37161-2009  Dostawa i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki
Numer ogłoszenia: 37161-2009; data zamieszczenia: 13.02.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi I  2. Odpowiedzi II 


Dotyczy ogłoszenia:   37161-2009  Dostawa i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki
Numer ogłoszenia: 37161-2009; data zamieszczenia: 13.02.2009
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. Odpowiedzi I  2. Odpowiedzi II  3. Odpowiedzi III


Dotyczy ogłoszenia:   32119 - 2009  Przebudowa ulic Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach wraz z budową odwodnienia, przebudową gazociągu i sieci energetycznej

24.02.2009, SIZP-341/03/09
Podaje się poprawiony zakres zadań do wykonania oraz przedmiary robót  1. Przedmiar robót  2. Przedmiar gaz  3. Kanalizacja deszczowa  4. Przedmiar branża elektryczna  5. Poprawiony kosztorys


Dotyczy ogłoszenia:   32119 - 2009

23.02.2009
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu: "Przebudowa ulic Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach [...]", data zamieszczenia 02.02.2009 1. Schemat ideowy zasilania przepompowni wód deszczowych


Dotyczy ogłoszenia:   32119 - 2009

20.02.2009
Dotyczy: Informacja o zmianie terminu składania ofert


Dotyczy ogłoszenia:   32119 - 2009

20.02.2009
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu: "Przebudowa ulic Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach [...]", data zamieszczenia 02.02.2009


Dotyczy ogłoszenia:   32119 - 2009

18.02.2009
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu: "Przebudowa ulic Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach [...]", data zamieszczenia 02.02.2009 1. poprawiony kosztorys ofertowy 2. poprawiony zakres zadań


Dotyczy ogłoszenia:   32119 - 2009  Przebudowa ulic Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach wraz z budową odwodnienia, przebudową gazociągu i sieci energetycznej

18.02.2009, SIZP-341/03/09
Dotyczy sprostowania błędnie podanych ilości jednostek miar w postępowaniu


Znak sprawy: GGR-72243/35-1do3/08/09

17.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72243/38/08/09

16.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki


Numer ogłoszenia:   37161-2009

13.02.2009
Dostawa i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki
Numer ogłoszenia: 37161-2009; data zamieszczenia: 13.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: GGR-72243/36-1 do 10/08/09

11.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72243/36-12 do 20/08/09

11.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/11-1/08/09

10.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/11-2b/08/09

10.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/11-2a/08/09

10.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72241/11-2c/08/09

10.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki


Znak sprawy: GGR-72243/33/07/09

06.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach


Znak sprawy: GGR-72243/122/08/09

06.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach


Znak sprawy: GGR-72241/39/08/09

04.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Faszcze.


Znak sprawy: GGR-72241/1/09

04.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.


Znak sprawy: GGR-72241/20/08/09

04.02.2009    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.


Numer ogłoszenia:   32119 - 2009

02.02.2009
Przebudowa ulic Okrężna, Spacerowa, Mrągowska w Mikołajkach wraz z budową odwodnienia, przebudową gazociągu i sieci energetycznej
Numer ogłoszenia: 32119 - 2009; data zamieszczenia: 02.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia  3. specyfikacja II  4. specyfikacja III  5. specyfikacja IV


Numer ogłoszenia:   11480 - 2009

29.01.2009
USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI KONTENEROWEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA MIASTA MIKOŁAJKI I TERENÓW WSI GMINY MIKOŁAJKI
Numer ogłoszenia: 11480 - 2009; data zamieszczenia: 29.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska, Radosław Hornicki

Data modyfikacji: 2009/12/31

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc