strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2020
 

 

 


UWAGA WAŻNE!  PLATFORMA ZAKUPOWA   Gmina Mikołajki (Zamawiający) informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego uruchamia platformę zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a opublikowanych od dnia 22.12.2020r.

Platforma dedykowana
Link do Profilu Nabywcy Gminy Mikołajki: https://platformazakupowa.pl/pn/umg_mikolajki

24.01.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień

22.12.2020 Numer ogłoszenia:  615382-N-2020 z dnia 2020-11-25
Informacja z otwarcia ofert - Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach
1. informacja z otwarcia ofert

11.12.2020 Numer ogłoszenia:  615382-N-2020 z dnia 2020-11-25
Zmiana terminu składania ofert - Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach
1. treść ogłoszenia  2. informacja - zmiana terminu

11.12.2020 Numer ogłoszenia:  615382-N-2020 z dnia 2020-11-25
Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

25.11.2020 Numer ogłoszenia:  615382-N-2020 z dnia 2020-11-25
Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. załączniki

04.09.2020 Numer ogłoszenia:  573866-N-2020 z dnia 2020-08-12
Rozbudowa części drogi gminnej 171001N w miejscowości Zełwągi, gmina Mikołajki
1. informacja z otwarcia ofert

28.08.2020 Numer ogłoszenia:  573866-N-2020 z dnia 2020-08-12
Rozbudowa części drogi gminnej 171001N w miejscowości Zełwągi, gmina Mikołajki
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

13.08.2020 Numer ogłoszenia:  567655-N-2020 z dnia 2020-07-29
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Mikołajki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021
Numer ogłoszenia: 567655-N-2020 z dnia 2020-07-29
1. informacja

12.08.2020 Numer ogłoszenia:  573866-N-2020 z dnia 2020-08-12
Rozbudowa części drogi gminnej 171001N w miejscowości Zełwągi, gmina Mikołajki
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. projekt budowlany  4. projekt wykonawczy 5. specyfikacje techniczne  6. organizacja ruchu  7. przedmiary 8. załączniki do ZRID  9. inne

06.08.2020 Numer ogłoszenia:  567655-N-2020 z dnia 2020-07-29
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Mikołajki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021
Numer ogłoszenia: 567655-N-2020 z dnia 2020-07-29
1. informacja z otwarcia ofert

31.07.2020 Numer ogłoszenia:  567655-N-2020 z dnia 2020-07-29
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Mikołajki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021
Numer ogłoszenia: 567655-N-2020 z dnia 2020-07-29
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

29.07.2020 Numer ogłoszenia:  567655-N-2020 z dnia 2020-07-29
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Mikołajki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2020/2021
Numer ogłoszenia: 567655-N-2020 z dnia 2020-07-29
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. załącznik 1A do SIWZ

16.03.2020 Numer ogłoszenia:  520426-N-2020 z dnia 2020-03-05
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: 520426-N-2020 z dnia 2020-03-05 
1. informacja z otwarcia ofert

11.03.2020 Numer ogłoszenia:  515281-N-2020 z dnia 2020-02-21
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej
Numer ogłoszenia: 515281-N-2020 z dnia 2020-02-21
1. informacja z otwarcia ofert

09.03.2020 Numer ogłoszenia:  520426-N-2020 z dnia 2020-03-05
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: 520426-N-2020 z dnia 2020-03-05 
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

05.03.2020 Numer ogłoszenia:  520426-N-2020 z dnia 2020-03-05
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: 520426-N-2020 z dnia 2020-03-05 
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ

21.02.2020 Numer ogłoszenia:  515281-N-2020 z dnia 2020-02-21
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej
Numer ogłoszenia: 515281-N-2020 z dnia 2020-02-21
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. zakres zadań  4. formularz kosztorysu 5. STWiOR

19.02.2020 Numer ogłoszenia:  510159-N-2020 z dnia 2020-02-06
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn.: ”Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”
Numer ogłoszenia: 2510159-N-2020 z dnia 2020-02-06
1. informacja z otwarcia ofert

14.02.2020 Numer ogłoszenia:  510159-N-2020 z dnia 2020-02-06
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn.: ”Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”
Numer ogłoszenia: 2510159-N-2020 z dnia 2020-02-06
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

06.02.2020 Numer ogłoszenia:  510159-N-2020 z dnia 2020-02-06
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją pn.: ”Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I/Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”
Numer ogłoszenia: 2510159-N-2020 z dnia 2020-02-06
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. projekt budowlany  4. projekt wykonawczy 5. STWiOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska

Data modyfikacji: 2020/12/22

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc