strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2012
 

 

 

Numer ogłoszenia:   521718 - 2012

20.12.2012
Dostawa paliw płynnych
Numer ogłoszenia: 521718 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

12.12.2012
INFORMACJA dotyczy: Dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 492276 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
1. informacja 2. treść zmienionego projektu umowy

Numer ogłoszenia:   503078 - 2012

11.12.2012
Dostawa paliw płynnych
Numer ogłoszenia: 503078 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   497770 - 2012

07.12.2012
Dostawa pieczywa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 497770 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   497718 - 2012

07.12.2012
Dostawa nabiału do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 497718 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   492276 - 2012

05.12.2012
Dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 492276 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   491748 - 2012

05.12.2012
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie w okresie od 02.01.2013 do 31.12.2013
Numer ogłoszenia: 491748 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   491824 - 2012

05.12.2012
Dostawa mięsa i artykułów mięsnych do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie w okresie od 02.01.2013 do 31.12.2013
Numer ogłoszenia: 491824 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   359620 - 2012

21.09.2012
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
Numer ogłoszenia: 359620 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   343322 - 2012, dotyczy ogłoszenia 336642 - 2012

12.09.2012 SIZP.271.06.2012  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy: przetargu: "Usługi edukacyjne dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu Lubimy naszą szkołę w Szkole Podstawowej w Woźnicach" numer ogłoszenia 336642-2012, data zamieszczenia 07.09.2011       treść ogłoszenia     załącznik

Numer ogłoszenia:   336642 - 2012

07.09.2012
Usługi edukacyjne dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu Lubimy naszą szkołę w Szkole Podstawowej w Woźnicach
Numer ogłoszenia: 336642 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

27.08.2011 Dotyczy ogłoszenia:   301432 - 2012  Rewitalizacja głównych ulic miejskich w Mikołajkach - rewitalizacja terenów mieszkalno gospodarczych pomiędzy Placem Wolności a ulicą Orzyszową wraz z przystosowaniem ich do pełnienia funkcji zaplecza parkingowego centralnej części miasta - etap I
Numer ogłoszenia: 301432 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2011
Odpowiedzi na pytania wykonawców   odpowiedzi    załącznik - roboty niekwalifikowane

24.08.2011 Dotyczy ogłoszenia:   301432 - 2012  Rewitalizacja głównych ulic miejskich w Mikołajkach - rewitalizacja terenów mieszkalno gospodarczych pomiędzy Placem Wolności a ulicą Orzyszową wraz z przystosowaniem ich do pełnienia funkcji zaplecza parkingowego centralnej części miasta - etap I
Numer ogłoszenia: 301432 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2011
Odpowiedzi na pytania wykonawców   odpowiedzi 1   odpowiedzi 2

Numer ogłoszenia:   301432 - 2012

14.08.2012
Rewitalizacja głównych ulic miejskich w Mikołajkach - rewitalizacja terenów mieszkalno gospodarczych pomiędzy Placem Wolności a ulicą Orzyszową wraz z przystosowaniem ich do pełnienia funkcji zaplecza parkingowego centralnej części miasta - etap I
Numer ogłoszenia: 301432 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. dokumentacja drogowa 4. dokumentacja oświetlenie 5. dokumentacja sanitarna 6. przedmiary 7. szczegółowe specyfikacje techniczne

Numer ogłoszenia:   158585 - 2012

20.07.2012
Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach i Baranowie w okresie od 03 września 2012r do 28 czerwca 2013r
Numer ogłoszenia: 158585 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   182910 - 2012

31.05.2012
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: 182910 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska, Radosław Hornicki

Data modyfikacji: 2012/12/20

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc