strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2007
 

 

Znak sprawy: SIZP 341/32/07

31.12.2007    Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
Publikacja ogłoszona w BZP na portalu UZP 248272-2007 z dnia 12-12-2007
Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie artykułu 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku unieważnia przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie„ ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.


Znak sprawy: GGR - 72241/61-1/06/07

17.12.2007    Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 84/70 o powierzchni 0,0375 ha, położonej w obrębie miasta Mikołajki na Osiedlu „Na Górce”, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą Nr 29994.  więcej.. 


Numer ogłoszenia:  251154 - 2007

14.12.2007
DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 251154 - 2007; data zamieszczenia: 14.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: SIZP 341/28/07

14.12.2007
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
Publikacja ogłoszona w BZP na portalu UZP 240819-2007 z dnia 04-12-2007
Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie artykułu 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku unieważnia przetarg nieograniczony na „Dostawę owoców i warzyw do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie „ Kod CPV 01.10.00.00.8, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.


Numer ogłoszenia:  248272 - 2007

12.12.2007
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 248272 - 2007; data zamieszczenia: 12.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:  240831 - 2007

12.12.2007
DOSTAWA PIECZYWA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 240831 - 2007; data zamieszczenia: 04.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:  240828 - 2007

05.12.2007
DOSTAWA NABIAŁU DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 240828 - 2007; data zamieszczenia: 04.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:  240825 - 2007

05.12.2007
DOSTAWA MIĘSA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 240825 - 2007; data zamieszczenia: 04.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:  240819 - 2007

05.12.2007
DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 240819 - 2007; data zamieszczenia: 04.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:  240815 - 2007

05.12.2007
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 240815 - 2007; data zamieszczenia: 04.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:  240809 - 2007

05.12.2007
Dostawa paliw płynnych
Numer ogłoszenia: 240809 - 2007; data zamieszczenia: 04.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:  240768-2007

05.12.2007
WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI
Numer ogłoszenia: 240768 - 2007; data zamieszczenia: 04.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:  209845-2007

31.10.2007
REMONT PARKINGU W MIKOŁAJKACH PRZY ULICY PAPIEŻA JANA PAWŁA II
Numer ogłoszenia: 191402-2007; data zamieszczenia: 11.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 5. specyfikacja techniczna


Znak sprawy: SIZP-341/21/2007

26.10.2007
Odpowiedzi na pytania wykonawców
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki”
Numer ogłoszenia: 188601-2007; data zamieszczenia: 09.10.2007
Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki w odpowiedzi na zapytania dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki wyjaśnia:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści zamianę rur kanalizacyjnych z PP SN 10 ze ścianką litą na rury ze ścianką litą z PP SN 8 lub PVC SN 8?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany zaprojektowanych rur kanalizacyjnych na rury PP SN 8 i PVC SN 8.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści zamianę studni kanalizacyjnych PP d=1000 na studnie wykonane z kręgów betonowych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zamiany zaprojektowanych studni kanalizacyjnych na studnie wykonane z kręgów betonowych.

Pytanie nr 3:
Czy można zastosować rury, kształtki i studnie wyprodukowane przez więcej niż jednego producenta?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza użycia materiałów (rury, kształtki, studnie) wyprodukowanych przez więcej niż jednego producenta.
Budowę w/w sieci kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z zapisami STW i OR.


Znak sprawy: GGR-72241/12/06/07

19.10.2007    Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie Cudnochy, gm. Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 73/3 o pow. 0,8081 ha, położonej w obrębie Cudnochy, gm. Mikołajki, objętej w KW 23364.  czytaj więcej..


Numer ogłoszenia:  191402-2007

19.10.2007
CAŁOROCZNE OCZYSZCZANIE ULIC, PLACÓW, KŁADKI, SCHODÓW, CHODNIKÓW, ZIELEŃCÓW, PARKÓW NA TERENIE MIASTA MIKOŁAJKI
Numer ogłoszenia: 200121-2007; data zamieszczenia: 19.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. Treść ogłoszenia


Numer sprawy:  SIZP/341/22/07

19.10.2007
Publikacja ogłoszona w BZP na portalu UZP 191402-2007 z dnia 11-10-2007.
Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie artykułu 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku unieważnia przetarg nieograniczony na „Całoroczne oczyszczanie ulic, placów, kładki, schodów, chodników, zieleńców, parków na terenie miasta Mikołajki„ Kod CPV 90200000-9,74735000-0, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Znak sprawy: SIZP-341/21/2007

17.10.2007
Odpowiedzi na pytania wykonawców
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki”
Numer ogłoszenia: 188601-2007; data zamieszczenia: 09.10.2007
Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki w odpowiedzi na zapytania dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Woźnice, gmina Mikołajki wyjaśnia:
Pytanie nr 1: "W celu określenia prawidłowej stawki podatku VAT, zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, w jakiej części inwestycja związana jest z budownictwem mieszkaniowym, a w jakiej z budownictwem użytkowym".
Odpowiedź: "Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna będzie służyła do odprowadzenia ścieków komunalnych z zabudowy mieszkalnej w 100%".


Numer ogłoszenia:  191402-2007

12.10.2007
CAŁOROCZNE OCZYSZCZANIE ULIC, PLACÓW, KŁADKI, SCHODÓW, CHODNIKÓW, ZIELEŃCÓW, PARKÓW NA TERENIE MIASTA MIKOŁAJKI
Numer ogłoszenia: 191402-2007; data zamieszczenia: 11.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 5. harmonogram


Numer sprawy:  SIZP341//19/07

12.10.2007
Publikacja ogłoszona w BZP na portalu UZP 187779-2007 z dnia 09-10-2007.
Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie artykułu 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku unieważnia przetarg nieograniczony na „Całoroczne oczyszczanie ulic, placów, kładki, schodów, chodników, zieleńców, parków na terenie miasta Mikołajki„ Kod CPV 90200000-9,74735000-0, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego- z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.


Numer ogłoszenia:  187779-2007

10.10.2007
CAŁOROCZNE OCZYSZCZANIE ULIC, PLACÓW, KŁADKI, SCHODÓW, CHODNIKÓW, ZIELEŃCÓW, PARKÓW NA TERENIE MIASTA MIKOŁAJKI
Numer ogłoszenia: 187779-2007; data zamieszczenia: 09.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. wykaz ulic 4. formularz umowy 5. harmonogram 6. formularz oferty 7. oświadczenie


Numer ogłoszenia:  188061-2007

10.10.2007
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
Numer ogłoszenia: 188061-2007; data zamieszczenia: 09.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:  188601-2007

10.10.2007
WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WOŹNICE, GMINA MIKOŁAJKI
Numer ogłoszenia: 188601-2007; data zamieszczenia: 09.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 5. dokumentacja techniczna (1) 5. dokumentacja techniczna (2)


Numer sprawy:  SIZP/18/07

10.10.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie artykułu 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku unieważnia przetarg nieograniczony na „Dostawę oleju opałowego” Kod CPV 23122000-8, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( brak strony internetowej producenta oleju opałowego ciężkiego, którego cena stanowi bazę kalkulacji ceny za 1 litr oleju).


Numer ogłoszenia: - 178113-2007

28.09.2007
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
Numer ogłoszenia: 178113 - 2007; data zamieszczenia: 27.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: GGR-72241/54/06/07

21.09.2007
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Na podstawie § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z dnia 22 września 2004 roku) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
1. Przedmiotem rokowań jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 84/61 o pow. 1822 m2 (ŁIV, RIVb), położonej w obrębie miasta Mikołajki, opisana w KW 23367.
Działka ma regularny kształt - zbliżony do prostokąta, korzystny.
Dostępność komunikacyjna bez utrudnień.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące oraz budynki campingowe.
Nieruchomości położona jest w skrajnej strefie miasta Mikołajki.
W pobliżu nieruchomości znajduje się wodociąg, sieć kanalizacji sanitarnej, energia elektryczna i instalacja telekomunikacyjna.
Przedmiotowa działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wymieniona wyżej nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i innych zobowiązań.
2. Cena wywoławcza nieruchomości brutto - 80.000,000 złotych
Nabywca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Gminy Mikołajki kwoty 280,60 złotych - koszty przygotowania dokumentacji oszacowania. Wpłaty należy dokonać w kasie UMiG Mikołajki lub na konto Urzędu Nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 w BS Mikołajki, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.
3. Zaliczka pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości - 8.000,00 złotych.
4. Wymieniona w pkt. 3 kwota winna być uiszczona na rzecz Gminy, najpóźniej do dnia 17 października 2007 roku gotówką w kasie tut. Urzędu bądź przelewem na konto UMiG Mikołajki Nr 49 93500001 00000329 2076 0006 w BS Mikołajki.
5. Przetargi na przedmiotową nieruchomość były przeprowadzone w poniższych terminach:
a/ w dniu 8 lutego 2007 roku
b/ w dniu 26 lipca 2007 roku
6. Pisemne oferty na wykup przedmiotowej nieruchomości należy składać w pokoju nr 102 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem 
" Rokowania na działkę o nr geod. 84/61", najpóźniej do dnia 18 października 2007 roku.
7. Zgłoszenie do rokowań winno zawierać:
a/ imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę firmy, jeżeli zgłaszającym 
jest osoba prawna lub inny podmiot,
b/ datę sporządzenia zgłoszenia,
c/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i 
przyjmuję je bez zastrzeżeń,
d/ proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
e/ kopię dowodu wpłaty zaliczki
f/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
8. Rokowania odbędą się dnia 23 października 2007 roku o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ul. Kolejowej 7.
9. W przypadku uchylania się osoby wygrywającej rokowania od podpisania umowy notarialnej, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
10. Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
11. Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań można uzyskać w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach lub telefonicznie pod nr 087- 4219056 w godzinach od 8.00 do 14.00.
12. Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Znak sprawy: GGR-72241/69/06/07

18.09.2007
Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004r Nr.207 poz.2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza III nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 349/42 o pow. 24 m2 (Bp), położonej w Mikołajkach przy ulicy Ptasiej, objętej w KW 23127.    więcej.. 


Znak sprawy: GGR-72241/66/06/07

18.09.2007
Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004r Nr.207 poz.2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza III nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 349/40 o pow. 24 m2 (Bp), położonej w Mikołajkach przy ulicy Ptasiej, objętej w KW 23127.    więcej.. 


Znak sprawy: GGR-72241/67/06/07

18.09.2007
Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004r Nr.207 poz.2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza III nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 349/41 o pow. 24 m2 (Bp), położonej w Mikołajkach przy ulicy Ptasiej, objętej w KW 23127.    więcej.. 


Znak sprawy: GGR-72241/70-12/06/07

18.09.2007
Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004r Nr.207 poz. 2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza III nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 142/1 o pow. 0,2427 ha (RIVa), położona w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki, objęta w KW 23375.
więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/70-1/06/07

18.09.2007
Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004r Nr.207 poz. 2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza II nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod.143 o pow. 0,5700 ha (RIVa, LsV), położona w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki, objęta w KW 23375.
więcej..


Numer ogłoszenia: - 161365-2007

07.09.2007
WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ROZBUDOWY I MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA MIKOŁAJKI
Numer ogłoszenia: 161365 - 2007; data zamieszczenia: 07.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia: - 135193-2007

07.08.2007
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE.
Numer ogłoszenia: 135193 - 2007; data zamieszczenia: 06.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.    1. TREŚĆ OGŁOSZENIA  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: GGR-72241/25-13/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Kolejowej i Papieża Jana Pawła II, objętej w KW 29551, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowo-mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 214/65 o pow. 0,0117 ha.
więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/25-12/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Kolejowej i Papieża Jana Pawła II, objętej w KW 29551, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowo-mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 214/64 o pow. 0,0117 ha.
więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/25-11/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Kolejowej i Papieża Jana Pawła II, objętej w KW 29551, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowo-mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 214/63 o pow. 0,0117 ha. 
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/25-10/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Kolejowej i Papieża Jana Pawła II, objętej w KW 29551, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowo-mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 214/62 o pow. 0,0123 ha.
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/25-9/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Kolejowej i Papieża Jana Pawła II, objętej w KW 29551, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowo-mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 214/61 o pow. 0,0117 ha.
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/25-8/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Kolejowej i Papieża Jana Pawła II, objętej w KW 29551, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowo-mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 214/60 o pow. 0,0117 ha.
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/25-7/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Kolejowej i Papieża Jana Pawła II, objętej w KW 29551, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowo-mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 214/59 o pow. 0,0130 ha. 
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/25-6/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Kolejowej i Papieża Jana Pawła II, objętej w KW 29551, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowo-mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 214/58 o pow. 0,0130 ha. 
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/25-5/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Kolejowej i Papieża Jana Pawła II, objętej w KW 29551, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowo-mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 214/57 o pow. 0,0130 ha. 
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/25-4/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Kolejowej i Papieża Jana Pawła II, objętej w KW 29551, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowo-mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 214/56 o pow. 0,0130 ha.  
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/25-3/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Kolejowej i Papieża Jana Pawła II, objętej w KW 29551, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowo-mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 214/55 o pow. 0,0289 ha. 
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/25-2/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Kolejowej i Papieża Jana Pawła II, objętej w KW 29551, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowo-mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 214/54 o pow. 0,0130 ha.
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/25-1/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Kolejowej i Papieża Jana Pawła II, objętej w KW 29551, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowo-mieszkalnym, oznaczonej nr geod. 214/53 o pow. 0,0130 ha.
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/51-2/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 262/4 o pow. 0,0970 ha, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Kościuszki, objętej w KW 29993.
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/51-1/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 262/3 o pow. 0,0756 ha, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Kościuszki, objętej w KW 29993.
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/5-3/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 57/7 o pow. 0,0874 ha, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Okrężnej, objętej w KW 23126.
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/5-2/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 59/10 o pow. 0,0205 ha, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Okrężnej, objętej w KW 30046.
  więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/5-1/07

07.08.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 59/8 o pow. 0,1376 ha, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Okrężnej, objętej w KW 30045.  więcej..


Numer ogłoszenia: 112274 - 2007

05.07.2007
Utworzenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Stare Sady
Numer ogłoszenia: 112274 - 2007; data zamieszczenia: 04.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.    1. TREŚĆ OGŁOSZENIA  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  3. Skan projektu


Znak sprawy: SIZP 341/14/07

02.07.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie artykułu 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku unieważnia przetarg nieograniczony na "Utworzenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Stare Sady", ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


 Znak sprawy: GGR-72241/69/06/07

22.06.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza II nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 349/42 o pow. 24 m2 (Bp), położonej w Mikołajkach przy ulicy Ptasiej, objętej w KW 23127.    więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/66/06/07

22.06.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza II nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 349/40 o pow. 24 m2 (Bp), położonej w Mikołajkach przy ulicy Ptasiej, objętej w KW 23127.    więcej..


Znak sprawy: GGR-72241/67/06/07

22.06.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza II nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 349/41 o pow. 24 m2 (Bp), położonej w Mikołajkach przy ulicy Ptasiej, objętej w KW 23127.    więcej..


Znak sprawy: GGR.-72241/53/06/07

22.06.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza II nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 502/1 o pow. 2397 m2 (RIIIb), położonej w Mikołajkach przy ulicy Dybowskiej, objętej w KW 23127.     więcej..


Znak sprawy: GGR.-72241/54/06/07

22.06.2007
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza II nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 84/61 o pow. 1822 m2 ( ŁIV-1239, RIVb-583) , położonej w Mikołajkach przy ulicy Warszawskiej, objęta w KW 23347.     więcej..


Znak sprawy: SIZP 341/14/07

20.06.2007
Odpowiedzi na pytania wykonawców Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki w odpowiedzi na zapytania dotyczące utworzenia wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Stare Sady wyjaśnia:
Pytanie nr 1
Jakie elementy powinien zawierać plac zabaw poz. 18 przedmiaru robót?
Odpowiedź:
Plac zabaw powinien zawierać następujące elementy:
- huśtawka 2-osobowa,
- huśtawka wagowa,
- zjeżdżalnia, 
- sprężynowiec 2 szt.,
- piaskownica.

Pytanie nr 2
Czy roboty ziemne należy wkalkulować w cenę wykonania zadania?
Odpowiedź:
Roboty ziemne nie wchodzą w zakres zadania.


Znak sprawy: GGR-72241/ 70-2/06/07

15.06.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004r Nr.207 poz. 2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza II nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 
142/1 o pow. 0,2427 ha (RIVa), położona w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki, objęta w KW 23375.
Nieruchomość jest położona w skrajnej strefie wsi Grabówka. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa wiejska zagrodowa oraz użytki rolne.
Dostępność komunikacyjna bez utrudnień i niedogodności, drogą o nawierzchni utwardzonej.
W pobliżu nieruchomości znajduje się energia energetyczna. Przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2007 roku o godz. 11.30 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto - 5.000,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
5. Wysokość wadium - 500,00 złotych
6. Minimalne postąpienie wynosi - 50,00 złotych
7. Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 12 lipca 2007 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Osoba wygrywająca przetarg zwróci Gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji oszacowania nieruchomości w wysokości - 280,60 złotych 
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt. 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę. Na dowodzie wpłaty musi figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierany akt notarialny. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
10. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
11. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
12. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 087/ 42-19-056. 


Znak sprawy: GGR-72241/ 70-1/06/07

15.06.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004r Nr.207 poz. 2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza II nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 143 o pow. 0,5700 ha (RIVa, LsV), położona w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki, objęta w KW 23375.
Nieruchomość jest położona w skrajnej strefie wsi Grabówka. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa wiejska zagrodowa oraz użytki rolne.
Dostępność komunikacyjna bez utrudnień i niedogodności, drogą o nawierzchni utwardzonej. W pobliżu nieruchomości znajduje się energia energetyczna. Przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2007 roku o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto - 10.000,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
5. Wysokość wadium - 1.000,00 złotych
6. Minimalne postąpienie wynosi - 200,00 złotych
7. Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 12 lipca 2007 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Osoba wygrywająca przetarg zwróci Gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji oszacowania nieruchomości w wysokości - 280,60 złotych 
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt. 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę. Na dowodzie wpłaty musi figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierany akt notarialny. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
10. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
11. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
12. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 087/ 42-19-056. 


Znak sprawy: GGR-72243/49-1/07

06.06.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §1 ust. 2 uchwały Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów będących własnością gminy Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach - na okres od 15 czerwca 2007r. do 31 października 2007r.
1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości niezabudowanej - nabrzeże j. Mikołajskiego, oznaczonej nr geod. 193/16 o pow. 15 mb, objętej w KW 23360, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej - wypożyczanie sprzętu pływającego.
Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest na załączniku graficznym do ogłoszenia.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2007 roku o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 8.000,00 złotych + 22% VAT 
4. Wysokość wadium - 1.600,00 złotych 
5. Minimalne postąpienie - 400,00 złotych 
6. Wymienione w pkt. 4 wadium należy uiścić do dnia 11 czerwca 2007 roku na konto Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki w BS Mikołajki Nr 49 93500001 00000329 2076 0006.
7. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia.
8. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.6 uiszczą wymienione w pkt. 4 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę.
9. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
10. Termin zawarcia umowa dzierżawy z osobą, która wygra przetarg ustala się na dzień 15 czerwca 2007r. 
11. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 087- 421 90 56


Znak sprawy: GGR-72243/49-2/07

06.06.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §1 ust. 2 uchwały Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów będących własnością gminy Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach - na okres od 15 czerwca 2007r. do 31 października 2007r.
1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości niezabudowanej - nabrzeże j. Mikołajskiego, oznaczonej nr geod. 193/16 o pow. 20 mb, objętej w KW 23360, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej - wypożyczanie sprzętu pływającego.
Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest na załączniku graficznym do ogłoszenia.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2007 roku o godz. 11.30 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 10.000,00 złotych + 22% VAT 
4. Wysokość wadium - 2.000,00 złotych 
5. Minimalne postąpienie - 500,00 złotych 
6. Wymienione w pkt. 4 wadium należy uiścić do dnia 11 czerwca 2007 roku na konto Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki w BS Mikołajki Nr 49 93500001 00000329 2076 0006.
7. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia.
8. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.6 uiszczą wymienione w pkt. 4 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę.
9. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
10. Termin zawarcia umowa dzierżawy z osobą, która wygra przetarg ustala się na dzień 15 czerwca 2007r. 
11. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 087- 421 90 56


Znak sprawy: SIZP 341/14/07

06.06.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Utworzenie wiejskiego placu rekreacyjnego we wsi Stare Sady" Kod CPV: 45212140-9.
Termin składania ofert -  2007.06.22 godz. 11.00
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...  skan projektu


Znak sprawy: SIZP 341/13/07

23.04.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Baranowo, Kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwągi, Prawdowo, Nowe Sady, Lubiewo, Cudnochy, Faszcze - Gmina Mikołajki, w podziale na etapy." Kod CPV: 74.23.22.00-6.
Termin składania ofert -  2007.05.11 godz. 12.00
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...


Znak sprawy: GGR-72243/49-2/07

05.04.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach - na okres od 7 maja 2007r. do 31 października 2007r.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, nabrzeże j. Mikołajskiego, oznaczona nr geod. 193/16 o pow. 15 mb, objęta w KW 23360, przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej - wypożyczanie sprzętu pływającego.
Przedmiot przetargu jest oznaczony na załączniku graficznym do ogłoszenia.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2007 roku o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 2.500,00 złotych + 22% VAT
4. Wysokość wadium - 250,00 złotych 
5. Wymienione w pkt. 4 wadium należy uiścić do dnia 2 maja 2007 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w Urzędu w BS Mikołajki Nr 49 93500001 00000329 2076 0006.
6. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia.
7. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.5 uiszczą wymienione w pkt. 4 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę.
8. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
9. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 42-19-056


Znak sprawy: GGR-72243/49-1/07

05.04.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach - na okres od 7 maja 2007r. do 31 października 2007r.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, nabrzeże j. Mikołajskiego, oznaczona nr geod. 193/16 o pow. 20 mb, objęta w KW 23360, przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej - wypożyczanie sprzętu pływającego.
Przedmiot przetargu jest oznaczony na załączniku graficznym do ogłoszenia.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2007 roku o godz. 11.30 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 3.500,00 złotych + 22% VAT 
4. Wysokość wadium - 350,00 złotych 
5. Wymienione w pkt. 4 wadium należy uiścić do dnia 2 maja 2007 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w Urzędu w BS Mikołajki Nr 49 93500001 00000329 2076 0006.
6. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia.
7. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.5 uiszczą wymienione w pkt. 4 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę.
8. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
9. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 42-19-056. 


Znak: GGR - 72243/49-3/07

05.04.2007
ODWOŁANIE PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603/ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr. 207, poz. 2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki odwołuje ogłoszony na dzień 24 kwietnia 2007 roku o godz. 11.30 nieograniczony przetarg pisemny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach - na okres od 1 maja 2007r. do 31 października 2007r. Powodem powyższego jest zmiana formy przetargu.


Znak: GGR - 72243/49-2/07

05.04.2007
ODWOŁANIE PRZETARGU Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603/ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr. 207, poz. 2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki odwołuje ogłoszony na dzień 24 kwietnia 2007 roku o godz. 11.30 nieograniczony przetarg pisemny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach - na okres od 1 maja 2007r. do 31 października 2007r. Powodem powyższego jest zmiana formy przetargu.


Znak sprawy: SIZP 341/12/07

30.03.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie" Kod CPV: 01100000-8.
Termin składania ofert -  2007.04.10 godz. 12.00
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...


Znak sprawy: SIZP 341/11/07

30.03.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę układu tłocznego przepompowni ścieków p-15 oraz utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni przy ulicy Michała Kajki w Mikołajkach" Kod CPV: 745100000-8, 45200000-9, 45300000-0.
Termin składania ofert -  2007.04.16 godz. 11.00
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej... Specyfikacja_2


Znak sprawy: GGR-72243/49-3/07

23.03.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach - na okres od 1 maja 2007r. do 31 października 2007r.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, nabrzeże j. Mikołajskiego, oznaczona nr geod. 193/16 o pow. 15 mb, objęta w KW 23360, przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej - wypożyczanie sprzętu pływającego.
Przedmiot przetargu jest oznaczony na załączniku graficznym do ogłoszenia.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2007 roku o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 2.500,00 złotych +Vat
4. Wysokość wadium - 250,00 złotych 
5. Wymienione w pkt. 4 wadium należy uiścić do dnia 19 kwietnia 2007 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w Urzędu w BS Mikołajki Nr 49 93500001 00000329 2076 0006.
6. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia.
7. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.5 uiszczą wymienione w pkt. 4 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę.
8. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
9. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 42-19-056. 


Znak sprawy: GGR-72243/49-2/07

23.03.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 ) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w Mikołajkach - na okres od 1 maja 2007r. do 31 października 2007r.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, nabrzeże j. Mikołajskiego, oznaczona nr geod. 193/16 o pow. 20 mb, objęta w KW 23360, przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej - wypożyczanie sprzętu pływającego.
Przedmiot przetargu jest oznaczony na załączniku graficznym do ogłoszenia.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2007 roku o godz. 11.30 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 3.500,00 złotych +Vat
4. Wysokość wadium - 350,00 złotych 
5. Wymienione w pkt. 4 wadium należy uiścić do dnia 19 kwietnia 2007 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w Urzędu w BS Mikołajki Nr 49 93500001 00000329 2076 0006.
6. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia.
7.W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.5 uiszczą wymienione w pkt. 4 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę.
8. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
9. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 42-19-056. 


dotyczy: Znak sprawy: SIZP 341/10/07

20.03.2007  Odpowiedzi na pytania wykonawców. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część wsi Stare Sady" 

"Art.14 ust.5 w/w ustawy nakłada na burmistrza obowiązek przygotowania materiałów geodezyjnych niezbędnych do opracowania planu.
Zobowiązanie projektanta do przygotowania niezbędnych podkładów geodezyjnych stwarza zarówno trudności w określeniu ostatecznego terminu zakończenia planu miejscowego, jak również określenia wysokości kosztów jego opracowania.
W związku z powyższym prosimy o skorygowanie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia."


W odpowiedzi na Państwa uwagę dotyczącą ustawowego obowiązku przygotowania przez burmistrza materiałów geodezyjnych do opracowania planu uprzejmie wyjaśniamy, że w załączniku nr 1 do SIWZ na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest mowa o " podkładach geodezyjnych" a nie jak określa to art. 14 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - "materiałach geodezyjnych". 
Gmina Mikołajki posiada dla przedmiotowego terenu mapę ewidencyjną, zaś w Starostwie Powiatowym w Mrągowie dostępna jest mapa sytuacyjno-wysokościowa.


Znak sprawy: SIZP 341/10/07

07.03.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część wsi Stare Sady" Kod CPV: 74251000-3.
Termin składania ofert -  2007.03.23 godz. 12.00
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  80%
   termin wykonania -  20%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej... mapa_1; mapa_2


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

26.02.2007

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 43 z dnia 2007.02.26 POZYCJA 14375

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Mikołajki: modernizacja promenady nad Jeziorem Mikołajskim - etap II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Projekt wykonawczy: część 1; część 2; część 3; część 4; część 5; część 6; część 7; część 8; część 9; część 10


Znak sprawy: GGR-72241/70-3/06/07

09.02.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004r Nr.207 poz. 2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 139 o pow. 0,2400 ha (RIVa, S-RIVa) , położona w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki, objęta w KW 23375.
Nieruchomość jest położona w skrajnej strefie wsi Grabówka. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa wiejska zagrodowa oraz użytki rolne. Dostępność komunikacyjna bez utrudnień i niedogodności, drogą o nawierzchni utwardzonej.W pobliżu nieruchomości znajduje się energia energetyczna. Przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2007 roku o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto - 4.000,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
5. Wysokość wadium - 400,00 złotych
6. Minimalne postąpienie wynosi - 80,00 złotych
7. Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 9 marca 2007 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Osoba wygrywająca przetarg zwróci Gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji oszacowania nieruchomości w wysokości - 280,60 złotych 
9.W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt. 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę.Na dowodzie wpłaty musi figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierany akt notarialny. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
10. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
11.Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
12. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 087/ 42-19-056.


Znak sprawy: GGR-72241/70-2/06/07

09.02.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004r Nr.207 poz. 2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 142/1 o pow. 0,2427 ha (RIVa), położona w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki, objęta w KW 23375.
Nieruchomość jest położona w skrajnej strefie wsi Grabówka. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa wiejska zagrodowa oraz użytki rolne.
Dostępność komunikacyjna bez utrudnień i niedogodności, drogą o nawierzchni utwardzonej.
W pobliżu nieruchomości znajduje się energia energetyczna.
Przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2007 roku o godz. 11.30 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto - 5.000,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
5. Wysokość wadium - 500,00 złotych
6. Minimalne postąpienie wynosi - 100,00 złotych
7. Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 9 marca 2007 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Osoba wygrywająca przetarg zwróci Gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji oszacowania nieruchomości w wysokości - 280,60 złotych 
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie 
podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt. 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę. Na dowodzie wpłaty musi figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierany akt notarialny. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
10. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
11. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
12. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 087/ 42-19-056.


Znak sprawy: GGR-72241/70-1/06/07

09.02.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004r Nr.207 poz. 2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 143 o pow. 0,5700 ha (RIVa, LsV), położona w obrębie Grabówka, gmina Mikołajki, objęta w KW 23375.
Nieruchomość jest położona w skrajnej strefie wsi Grabówka. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa wiejska zagrodowa oraz użytki rolne.
Dostępność komunikacyjna bez utrudnień i niedogodności, drogą o nawierzchni utwardzonej. W pobliżu nieruchomości znajduje się energia energetyczna. Przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2007 roku o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto - 10.000,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
5. Wysokość wadium - 1.000,00 złotych
6. Minimalne postąpienie wynosi - 200,00 złotych
7. Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 9 marca 2007 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Osoba wygrywająca przetarg zwróci Gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji oszacowania nieruchomości w wysokości - 280,60 złotych 
9.W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt. 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę. Na dowodzie wpłaty musi figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierany akt notarialny. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
10.W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
11. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
12. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 087/ 42-19-056.


dotyczy: Znak sprawy: SIZP 341/4/07

Odpowiedzi na pytania wykonawców. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w Gminie Mikołajki, etapy 1-4. 
Pytanie: Czy wadium może być wpłacone do dnia 6 lutego 2007 do godziny 12.00?
Odpowiedź: Wadium może być wpłacone do dnia 7 lutego 2007 do godziny 12.00.


Znak sprawy: SIZP 341/8/07

02.02.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizacja promenady nad Jeziorem Mikołajskim - etap II" Kod CPV: 45230000-8.
Termin składania ofert -  2007.02.19 godz. 12.30
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...  Projekt wykonawczy: część 1; część 2; część 3; część 4; część 5; część 6; część 7; część 8; część 9; część 10


Znak sprawy: SIZP 341/7/07

02.02.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę odwodnienia promenady nad Jeziorem Mikołajskim - etap II" Kod CPV: 45232451-8.
Termin składania ofert -  2007.02.19 godz. 11.00
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...


Znak sprawy: SIZP 341/5/07

26.01.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wraz z odwodnieniem ulic: Kwiatowa, Ks. J. Popiełuszki, Wileńska, Okrężna, Spacerowa w Mikołajkach" Kod CPV: 74.23.20.00-4.
Termin składania ofert -  2007.02.12 godz. 09.30
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...


Znak sprawy: SIZP 341/4/07

23.01.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Gminie Mikołajki - etapy 1-4" Kod CPV: 74.23.20.00-4.
Termin składania ofert -  2007.02.07 godz. 12.00
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...


Znak sprawy: GGR-72241/53/06/07

17.01.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004r Nr.207 poz.2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 
502/1 o pow. 2397 m2 ( RIIIb ) , położona w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Dybowskiej, objęta w KW 23127.
Nieruchomość położona jest w skrajnej strefie miasta Mikołajki, przy ul. Dybowskiej.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące oraz bliźniacze.
Dostępność komunikacyjna bez utrudnień od ulicy Dybowskiej.
Kształt działki regularny - zbliżony do wydłużonego prostokąta, korzystny.
Ewidencyjnie określona jest grunty rolne - RIIIb.
W pobliżu nieruchomości znajduje się wodociąg, sieć kanalizacji sanitarnej, energia elektryczna i instalacja telekomunikacyjna.
Przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2007 roku o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto - 174.000,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
5. Wysokość wadium - 17.400, 00 złotych
6. Minimalne postąpienie - 2.000,00 złotych 
7. Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 26 lutego 2007 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Osoba wygrywająca przetarg zwróci Gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji oszacowania nieruchomości w wysokości - 280,60 złotych 
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt. 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę. Na dowodzie wpłaty musi figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierany akt notarialny. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
10. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium przepada , a przetarg czyni się niebyłym.
11. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
12. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 087/ 42-19-056. 


Znak sprawy: GGR-72241/52/06/07

17.01.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004r Nr.207 poz.2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w obrębie Woźnice, gmina Mikołajki.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 26/6 o pow. 578 m2 ( PS IV ) , położona w obrębie Woźnice, gmina Mikołajki, objęta w KW 23374.
Nieruchomość położona jest w skrajnej strefie wsi Woźnice, gmina Mikołajki.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa wiejska zagrodowa oraz użytki rolne i zabudowa użytkowa.
Dostępność komunikacyjna bez utrudnień i niedogodności, ulicą o nawierzchni utwardzonej.
Przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mikołajki jest opisana jako Ps - pastwisko.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2007 roku o godz. 12.30 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7.
3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto - 4.225,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
5. Wysokość wadium - 450, 00 złotych
6. Minimalne postąpienie wynosi - 50,00 złotych. 
7. Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 23 lutego 2007 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Osoba wygrywająca przetarg zwróci Gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji oszacowania nieruchomości w wysokości - 280,60 złotych 
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt. 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę. Na dowodzie wpłaty musi figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierany akt notarialny. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
10. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia 
umowy notarialnej , wpłacone wadium przepada , a przetarg czyni się 
niebyłym.
11. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
12. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 087/ 42-19-056.


Znak sprawy: GGR-72241/69/06/07

17.01.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004r Nr.207 poz.2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ - na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 349/40 o pow. 24 m2 ( Bp ) , położona w Mikołajkach przy ulicy Ptasiej, objęta w KW 23127.
Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Mikołajki przy ul. Ptasiej.
Działka ma regularny kształt - prostokątny.
Dostępność komunikacyjna bez utrudnień i niedogodności, od ul. Ptasiej.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz zabudowa usługowa i garażowa.
W pobliżu nieruchomości znajduje się wodociąg, sieć kanalizacji sanitarnej, energia elektryczna i instalacja telekomunikacyjna.
Przedmiotowa działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka przeznaczona jest pod zabudowę segmentem garażowym w zabudowie szeregowej.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2007 roku o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
Cena wywoławcza nieruchomości netto - 3.630,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
Wysokość wadium - 400, 00 złotych
6. Minimalne postąpienie wynosi - 70,00 złotych. 
Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 23 lutego 2007 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Osoba wygrywająca przetarg zwróci Gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji oszacowania nieruchomości w wysokości - 280,60 złotych 
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt. 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę. Na dowodzie wpłaty musi figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierany akt notarialny. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
10. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
11. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
12. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 087/ 42-19-056. 


Znak sprawy: GGR.- 72241/67/06/07

17.01.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004r Nr.207 poz.2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ - na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 349/41 o pow. 24 m2 ( Bp ) , położona w Mikołajkach przy ulicy Ptasiej, objęta w KW 23127.
Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Mikołajki przy ul. Ptasiej.
Działka ma regularny kształt - prostokątny.
Dostępność komunikacyjna bez utrudnień.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz zabudowa usługowa i garażowa.
W pobliżu nieruchomości znajduje się wodociąg, sieć kanalizacji sanitarnej, energia elektryczna i instalacja telekomunikacyjna.
Przedmiotowa działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka przeznaczona jest pod zabudowę segmentem garażowym w zabudowie szeregowej.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2007 roku o godz. 11.30 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
Cena wywoławcza nieruchomości netto - 3.630,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
Wysokość wadium - 400, 00 złotych
6. Minimalne postąpienie wynosi - 70,00 złotych. 
Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 23 lutego 2007 roku w kasie Urzędu 
Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 
0329 2076 0006.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Osoba wygrywająca przetarg zwróci Gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji oszacowania nieruchomości w wysokości - 280,60 złotych 
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt. 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę. Na dowodzie wpłaty musi figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierany akt notarialny. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
10. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium przepada , a przetarg czyni się niebyłym.
11. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
12. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 087/ 42-19-056. 


Znak sprawy: GGR.- 72241/66/06/07

17.01.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004r Nr.207 poz.2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ - na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 349/40 o pow. 24 m2 ( Bp ), położona w Mikołajkach przy ulicy Ptasiej, objęta w KW 23127.
Nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Mikołajki przy ul. Ptasiej.
Działka ma regularny kształt - prostokątny.
Dostępność komunikacyjna bez utrudnień.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz zabudowa usługowa i garażowa.
W pobliżu nieruchomości znajduje się wodociąg, sieć kanalizacji sanitarnej, energia elektryczna i instalacja telekomunikacyjna.
Przedmiotowa działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka przeznaczona jest pod zabudowę segmentem garażowym w zabudowie szeregowej.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2007 roku o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
Cena wywoławcza nieruchomości netto - 3.630,00 złotych + VAT zgodny z przepisami
Wysokość wadium - 400, 00 złotych
6. Minimalne postąpienie wynosi - 70,00 złotych. 
Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 23 lutego 2007 roku w kasie Urzędu 
Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 
0329 2076 0006.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia. Osoba wygrywająca przetarg zwróci Gminie koszty poniesione na przygotowanie dokumentacji oszacowania nieruchomości w wysokości - 280,60 złotych 
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt. 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę. Na dowodzie wpłaty musi figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierany akt notarialny. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
10. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium przepada , a przetarg czyni się niebyłym.
11. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
12. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 087/ 42-19-056. 


Znak sprawy: SIZP 341/3/07

10.01.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Usługi w zakresie obsługi kontenerowego systemu oczyszczania miasta Mikołajki i terenów wsi Gminy Mikołajki" Kod CPV: 901113000-1.
Termin składania ofert -  2007.01.26 godz. 09.30
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...


Znak sprawy: SIZP 341/2/07

09.01.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wraz z odwodnieniem ulic: Kwiatowa, Ks. J.Popiełuszki, Wileńska, Okrężna, Spacerowa w Mikołajkach" Kod CPV: 74.23.20.00-4.
Termin składania ofert -  2007.01.25 godz. 09.30
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...


Znak sprawy: GGR.- 72241/54/06

08.01.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004r Nr.207 poz.2108) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ - na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geod. 84/61 o pow. 1822 m2 ( ŁIV - 1239, RIVb -583) , położona w Mikołajkach przy ulicy Warszawskiej, objęta w KW 23347.
Działka ma regularny kształt - zbliżony do prostokąta, korzystny.
Dostępność komunikacyjna bez utrudnień.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące oraz budynki campingowe.
Nieruchomość położona jest w skrajnej strefie miasta Mikołajki.
W pobliżu nieruchomości znajduje się wodociąg, sieć kanalizacji sanitarnej, energia elektryczna i instalacja telekomunikacyjna.
Przedmiotowa działka nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2007 roku o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto - 107.000,00 złotych 
Wysokość wadium - 11.000, 00 złotych
6. Minimalne postąpienie wynosi - 2.500,00 złotych. 
Wymienione w pkt. 5 wadium należy uiścić do dnia 2 lutego 2006 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki do godz. 13oo lub na konto w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006.
8. Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia.
Osoba wygrywająca przetarg zwróci Gminie koszty poniesione na przygotowanie 
Dokumentacji oszacowania nieruchomości w wysokości - 280,60 złotych 
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt 5 wadium i okażą komisji przetargowej dowód potwierdzający jego wpłatę. Na dowodzie wpłaty musi figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierany akt notarialny. Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
10. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej , wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
11. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
12. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 101, tel. 42-19-051. 
ZASTRZEŻENIE:
Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.


Znak sprawy: SIZP 341/1/07

05.01.2007
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Burmistrz Miasta Mikołajki, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 4219050, fax 087 4219099, www.bip.mikolajki.pl, e-mail: mikolajki@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Gminie Mikołajki - etapy 1-4" Kod CPV: 74.23.20.00-4.
Termin składania ofert -  2007.01.22 godz. 12.00
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  100%
Termin związania z ofertą: 30 dni
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (można również odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 112) czytaj więcej...


 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 

Data modyfikacji: 2007/12/31

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc