strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2019
 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień
 

 

 

24.01.2020 Numer ogłoszenia:  2019/S 246-606390 z 20.12.2019
Gmina Mikołajki: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer ogłoszenia: 2019/S 246-606390 z 20.12.2019
1. informacja z otwarcia ofert

20.12.2019 Numer ogłoszenia:  2019/S 246-606390 z 20.12.2019
Gmina Mikołajki: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer ogłoszenia: 2019/S 246-606390 z 20.12.2019
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. załącznik nr 1 do SIWZ 4. załącznik nr 10 do SIWZ 5. załącznik nr 11 do SIWZ 6. załącznik nr 3 7. klucz publiczny

26.11.2019 Numer ogłoszenia:  615114-N-2019 z dnia 2019-10-25
Gmina Mikołajki: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer ogłoszenia: 615114-N-2019 z dnia 2019-10-25
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

08.11.2019 Numer ogłoszenia:  615114-N-2019 z dnia 2019-10-25
Gmina Mikołajki: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer ogłoszenia: 615114-N-2019 z dnia 2019-10-25
1. informacja z otwarcia ofert

06.11.2019 Numer ogłoszenia:  615114-N-2019 z dnia 2019-10-25
Gmina Mikołajki: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer ogłoszenia: 615114-N-2019 z dnia 2019-10-25
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

30.10.2019 Numer ogłoszenia:  612785-N-2019 z dnia 2019-10-21
Odwożenie uczniów spod Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 14 listopada 2019 do 16 stycznia 2020
Ogłoszenie nr 612785-N-2019 z dnia 2019-10-21
1. informacja z otwarcia ofert

25.10.2019 Numer ogłoszenia:  615114-N-2019 z dnia 2019-10-25
Gmina Mikołajki: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer ogłoszenia: 615114-N-2019 z dnia 2019-10-25
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. załącznik nr 1 do SIWZ 4. załącznik nr 10 do SIWZ 5. załącznik nr 11 do SIWZ

21.10.2019 Numer ogłoszenia:  612785-N-2019 z dnia 2019-10-21
Odwożenie uczniów spod Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 14 listopada 2019 do 16 stycznia 2020
Ogłoszenie nr 612785-N-2019 z dnia 2019-10-21
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ

26.09.2019 Numer ogłoszenia:  602471-N-2019 z dnia 2019-09-26
Odwożenie uczniów spod Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 17 października 2019 do 16 stycznia 2020
Ogłoszenie nr 602471-N-2019 z dnia 2019-09-26
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ

25.09.2019 Numer ogłoszenia:  591662-N-2019 z dnia 2019-08-30
Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach
Ogłoszenie nr 591662-N-2019 z dnia 2019-08-30
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

30.08.2019 Numer ogłoszenia:  591662-N-2019 z dnia 2019-08-30
Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach
Ogłoszenie nr 591662-N-2019 z dnia 2019-08-30
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. załącznik do SIWZ

07.08.2019 Numer ogłoszenia:  580266-N-2019 z dnia 2019-07-30
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Mikołajki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020
Ogłoszenie nr 580266-N-2019 z dnia 2019-07-30
1. informacja z otwarcia ofert

30.07.2019 Numer ogłoszenia:  580266-N-2019 z dnia 2019-07-30
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Mikołajki na podstawie zakupionych biletów miesięcznych wraz ze sprawowaniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2019/2020
Ogłoszenie nr 580266-N-2019 z dnia 2019-07-30
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. załącznik do SIWZ

27.03.2019 Numer ogłoszenia:  521931-N-2019 z dnia 2019-03-06
Rozbudowa drogi gminnej nr 171008N w miejscowości Woźnice
Ogłoszenie nr 521931-N-2019 z dnia 2019-03-06
1. informacja z otwarcia ofert

22.03.2019 Numer ogłoszenia:  Ogłoszenie nr 525546-N-2019 z dnia 2019-03-14
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 525546-N-2019 z dnia 2019-03-14
1. informacja z otwarcia ofert

21.03.2019 Numer ogłoszenia:  521931-N-2019 z dnia 2019-03-06
Rozbudowa drogi gminnej nr 171008N w miejscowości Woźnice
Ogłoszenie nr 521931-N-2019 z dnia 2019-03-06
1. odpowiedzi na pytania  2. załączniki

19.03.2019 Numer ogłoszenia:  Ogłoszenie nr 525546-N-2019 z dnia 2019-03-14
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 525546-N-2019 z dnia 2019-03-14
1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  2. odpowiedzi na pytania  3. załącznik do odpowiedzi na pytania

14.03.2019 Numer ogłoszenia:  525546-N-2019 z dnia 2019-03-14
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: 525546-N-2019 z dnia 2019-03-14
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ

06.03.2019 Numer ogłoszenia:  521931-N-2019 z dnia 2019-03-06
Rozbudowa drogi gminnej nr 171008N w miejscowości Woźnice
Ogłoszenie nr 521931-N-2019 z dnia 2019-03-06
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. dokumentacja techniczna

11.02.2019 Numer ogłoszenia:  506941-N-2019 z dnia 2019-01-24
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej
Numer ogłoszenia: 506941-N-2019; data zamieszczenia: 2019-01-24
1. informacja z otwarcia ofert

05.02.2019 Numer ogłoszenia:  507437-N-2019 z dnia 2019-01-25
Dowożenie uczniów do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 18 lutego 2019 do 17 czerwca 2019
Numer ogłoszenia: 507437-N-2019; data zamieszczenia: 2019-01-25
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

25.01.2019 Numer ogłoszenia:  507437-N-2019 z dnia 2019-01-25
Dowożenie uczniów do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 18 lutego 2019 do 17 czerwca 2019
Numer ogłoszenia: 507437-N-2019; data zamieszczenia: 2019-01-25
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. załącznik

25.01.2019 Numer ogłoszenia:  500416-N-2019 z dnia 2019-01-03
Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: 500416-N-2018; data zamieszczenia: 2019-01-03
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

24.01.2019 Numer ogłoszenia:  506941-N-2019 z dnia 2019-01-24
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej
Numer ogłoszenia: 506941-N-2019; data zamieszczenia: 2019-01-24
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. zakres zadań 4. formularz kosztorysu 5. STWiOR

03.01.2019 Numer ogłoszenia:  500416-N-2019 z dnia 2019-01-03
Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: 500416-N-2019; data zamieszczenia: 2019-01-03
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. dokumentacja techniczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska

Data modyfikacji: 2020/01/24

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc