strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2019
 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień
 

 

 

22.03.2019 Numer ogłoszenia:  Ogłoszenie nr 525546-N-2019 z dnia 2019-03-14
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 525546-N-2019 z dnia 2019-03-14
1. informacja z otwarcia ofert

21.03.2019 Numer ogłoszenia:  521931-N-2019 z dnia 2019-03-06
Rozbudowa drogi gminnej nr 171008N w miejscowości Woźnice
Ogłoszenie nr 521931-N-2019 z dnia 2019-03-06
1. odpowiedzi na pytania  2. załączniki

19.03.2019 Numer ogłoszenia:  Ogłoszenie nr 525546-N-2019 z dnia 2019-03-14
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 525546-N-2019 z dnia 2019-03-14
1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  2. odpowiedzi na pytania  3. załącznik do odpowiedzi na pytania

14.03.2019 Numer ogłoszenia:  525546-N-2019 z dnia 2019-03-14
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: 525546-N-2019 z dnia 2019-03-14
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ

06.03.2019 Numer ogłoszenia:  521931-N-2019 z dnia 2019-03-06
Rozbudowa drogi gminnej nr 171008N w miejscowości Woźnice
Ogłoszenie nr 521931-N-2019 z dnia 2019-03-06
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. dokumentacja techniczna

11.02.2019 Numer ogłoszenia:  506941-N-2019 z dnia 2019-01-24
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej
Numer ogłoszenia: 506941-N-2019; data zamieszczenia: 2019-01-24
1. informacja z otwarcia ofert

05.02.2019 Numer ogłoszenia:  507437-N-2019 z dnia 2019-01-25
Dowożenie uczniów do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 18 lutego 2019 do 17 czerwca 2019
Numer ogłoszenia: 507437-N-2019; data zamieszczenia: 2019-01-25
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

25.01.2019 Numer ogłoszenia:  507437-N-2019 z dnia 2019-01-25
Dowożenie uczniów do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach w okresie od 18 lutego 2019 do 17 czerwca 2019
Numer ogłoszenia: 507437-N-2019; data zamieszczenia: 2019-01-25
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. załącznik

25.01.2019 Numer ogłoszenia:  500416-N-2019 z dnia 2019-01-03
Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: 500416-N-2018; data zamieszczenia: 2019-01-03
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

24.01.2019 Numer ogłoszenia:  506941-N-2019 z dnia 2019-01-24
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni szutrowej
Numer ogłoszenia: 506941-N-2019; data zamieszczenia: 2019-01-24
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. zakres zadań 4. formularz kosztorysu 5. STWiOR

03.01.2019 Numer ogłoszenia:  500416-N-2019 z dnia 2019-01-03
Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach – etap I i etap II
Numer ogłoszenia: 500416-N-2019; data zamieszczenia: 2019-01-03
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. dokumentacja techniczna

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska

Data modyfikacji: 2019/03/22

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc