strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2013
 

 

 

 

23.12.2013 Dotyczy ogłoszenia:   529022 - 2013  Wykonanie usług w zakresie wyłapywania, przyjmowania i sprawowania opieki nad bezdomnymi psami z terenu Miasta i Gminy Mikołajki w roku 2014
Numer ogłoszenia: 529022 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

Numer ogłoszenia: 529022 - 2013

19.12.2013
Wykonanie usług w zakresie wyłapywania, przyjmowania i sprawowania opieki nad bezdomnymi psami z terenu Miasta i Gminy Mikołajki w roku 2014
Numer ogłoszenia: 529022 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia: 525016 - 2013

18.12.2013
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH
Numer ogłoszenia: 525016 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia: 270429 - 2013

12.12.2013
DOSTAWA PIECZYWA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 270429 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia: 514098 - 2013

11.12.2013
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 514098 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia: 510494 - 2013

10.12.2013
DOSTAWA NABIAŁU DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 510494 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia: 508202 - 2013

09.12.2013
DOSTAWA MIĘSA I ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 508202 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia: 505800 - 2013

06.12.2013
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 505800 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia: 490278 - 2013

28.11.2013
Wyłapywanie, przyjmowanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami z terenu Miasta i Gminy Mikołajki w roku 2014
Numer ogłoszenia: 490278 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia: 437826 - 2013

28.10.2013
Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 437826 - 2013; data zamieszczenia: 28.10.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia: 416828 - 2013

14.10.2013
Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 416828 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia: 415206 - 2013

11.10.2013
Dostawa oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 415206 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia: 387068 - 2013

24.09.2013
Dostawa oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 387068 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

30.08.2013 Dotyczy ogłoszenia:   331314 - 2013  Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych Etap II - Rewitalizacja ulicy Kajki
Numer ogłoszenia: 331314 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013
Uzupełnienie dokumentacji  1. załącznik-1  2. załącznik-2  3. załącznik-3

29.08.2013 Dotyczy ogłoszenia:   331314 - 2013  Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych Etap II - Rewitalizacja ulicy Kajki
Numer ogłoszenia: 331314 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi  2. przedmiar po zmianach  3. roboty drogowe 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 331314 - 2013:   350228 - 2013

29.08.2013
dotyczy przetargu: Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych Etap II - Rewitalizacja ulicy Kajki
Numer ogłoszenia: 331314 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013
1. treść ogłoszenia 2. informacja

Numer ogłoszenia:   331314 - 2013

16.08.2013
Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych Etap II - Rewitalizacja ulicy Kajki
Numer ogłoszenia: 331314 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. specyfikacje 4. branża drogowa 5. branża elektryczna 6. branża sanitarna 7. geologia 8. przedmiar

Numer ogłoszenia:   330764 - 2013

14.08.2013
System monitoringu wizyjnego miasta Mikołajki
Numer ogłoszenia: 330764 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. opis systemu 4. uzgodnienie projektu 5. PFU 6. przedmiary 7. PT 8. errata

Numer ogłoszenia:   321250 - 2013

08.08.2013
Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach i Baranowie w okresie od 02 września 2013r do 27 czerwca 2014r
Numer ogłoszenia: 321250 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   282710 - 2013

18.07.2013
Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach i Baranowie w okresie od 02 września 2013r do 27 czerwca 2014r
Numer ogłoszenia: 282710 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

28.05.2013 Dotyczy ogłoszenia:   134902-2013 (2013-04-24)  Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Numer ogłoszenia: 134902-2013 (2013-04-24); data zamieszczenia: 24.04.2013
Informacja zamawiającego   informacja  załącznik

07.05.2013 Dotyczy ogłoszenia:   134902-2013 (2013-04-24)  Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Numer ogłoszenia: 134902-2013 (2013-04-24); data zamieszczenia: 24.04.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców   odpowiedzi

Numer ogłoszenia:   TED-publication 134902-2013 (2013-04-24)

24.04.2013
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Numer ogłoszenia: 134902-2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. specyfikacja szczegółowa- załącznik 4. uchwała nr XXVIII/368/2013r 5. uchwała nr XXVIII/367/2013

Numer ogłoszenia:   120108 - 2013

26.03.2013
Modernizacja wraz z rozbudową istniejącej plaży miejskiej w Mikołajkach - Etap II
Numer ogłoszenia: 120108 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. specyfikacja 4. przedmiary robót 5. projekt budowlany 6. projekt wykonawczy

Numer ogłoszenia:   120010 - 2013

26.03.2013
Modernizacja wraz z rozbudową istniejącej plaży miejskiej w Mikołajkach - Etap I
Numer ogłoszenia: 120010 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. specyfikacja 4. przedmiary robót 5. projekt budowlany 6. projekt wykonawczy

22.03.2013 Dotyczy ogłoszenia:   110060-2013  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: 110060 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców   odpowiedzi

Numer ogłoszenia:   110060 - 2013

19.03.2013
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki
Numer ogłoszenia: 110060 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ

Numer ogłoszenia:   93430 - 2013

07.03.2013   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 69862 - 2013 data 19.02.2013 r.
Numer ogłoszenia: 93430 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013
1. treść ogłoszenia 2. informacja

Numer ogłoszenia:   93408 - 2013

07.03.2013   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 69664 - 2013 data 19.02.2013 r.
Numer ogłoszenia: 93408 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013
1. treść ogłoszenia 2. informacja

07.03.2013 Dotyczy ogłoszenia:   69862-2013  Modernizacja wraz z rozbudową istniejącej plaży miejskiej w Mikołajkach - Etap II
Numer ogłoszenia: 69664 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców   odpowiedzi    załącznik

07.03.2013 Dotyczy ogłoszenia:   69664-2013  Modernizacja wraz z rozbudową istniejącej plaży miejskiej w Mikołajkach - Etap I
Numer ogłoszenia: 69664 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców   odpowiedzi

07.03.2013 Dotyczy ogłoszenia:   69664-2013  Modernizacja wraz z rozbudową istniejącej plaży miejskiej w Mikołajkach - Etap I
Numer ogłoszenia: 69664 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców   odpowiedzi    załącznik

22.02.2013 Dotyczy ogłoszenia:   52670-2013  Utworzenie turystycznego parku rekreacyjno-sportowego w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 52670 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców   odpowiedzi

21.02.2013 Dotyczy ogłoszenia:   52670-2013  Utworzenie turystycznego parku rekreacyjno-sportowego w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 52670 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców   odpowiedzi    załącznik

20.02.2013 Dotyczy ogłoszenia:   52670-2013  Utworzenie turystycznego parku rekreacyjno-sportowego w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 52670 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców   odpowiedzi    załącznik

20.02.2013 Dotyczy ogłoszenia:   52670-2013  Utworzenie turystycznego parku rekreacyjno-sportowego w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 52670 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców   odpowiedzi    załącznik - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

20.02.2013 Dotyczy ogłoszenia:   52670-2013  Utworzenie turystycznego parku rekreacyjno-sportowego w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 52670 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
Odpowiedzi na pytania wykonawców   odpowiedzi

Numer ogłoszenia:   69862 - 2013

19.02.2013
Modernizacja wraz z rozbudową istniejącej plaży miejskiej w Mikołajkach - Etap II
Numer ogłoszenia: 69862 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. specyfikacja 4. przedmiary robót 5. projekt budowlany 6. projekt wykonawczy

Numer ogłoszenia:   69664 - 2013

19.02.2013
Modernizacja wraz z rozbudową istniejącej plaży miejskiej w Mikołajkach - Etap I
Numer ogłoszenia: 69664 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. specyfikacja 4. przedmiary robót 5. projekt budowlany 6. projekt wykonawczy

Numer ogłoszenia:   64086 - 2013

15.02.2013
Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w miejscowościach Zełwągi, Tałty, Górkło
Numer ogłoszenia: 64086 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. Zełwągi 4. Górkło 5. Tałty

Numer ogłoszenia:   53108 - 2013, dotyczy ogłoszenia 52670 - 2013

08.02.2013   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy: przetargu: "Utworzenie turystycznego parku rekreacyjno-sportowego w Mikołajkach" numer ogłoszenia 52670-2012, data zamieszczenia 07.02.2013       treść ogłoszenia

Numer ogłoszenia:   52670 - 2013

07.02.2013
Utworzenie turystycznego parku rekreacyjno-sportowego w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 52670 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. branża budowlana 4. branża drogowa 5. branża elektryczna 6. branża geologiczna 7. przedmiary robót

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska, Radosław Hornicki

Data modyfikacji: 2013/12/23

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc