strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2008
 

 

Dotyczy ogłoszenia:   364961 - 2008

23.12.2008, SIZP-341/32/08
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego. Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku unieważnia przetarg nieograniczony na "Dostawę paliw płynnych"


Znak sprawy: GGR-72243/155/07/08

23.12.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki.


Znak sprawy: GGR-72243/155/07/08

18.12.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki.


Znak sprawy: GGR-72243/33/07/08

18.12.2008    Odwołanie przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki  odwołuje ogłoszony na dzień 22 grudnia 2008 roku ograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej.


Znak sprawy: GGR-72243/122/08

18.12.2008    Odwołanie przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki  odwołuje ogłoszony na dzień 22 grudnia 2008 roku ograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej.


Numer ogłoszenia:   364961 - 2008

15.12.2008
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH
Numer ogłoszenia: 364961 - 2008; data zamieszczenia: 15.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: GGR-72243/33/07/08

15.12.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w  Mikołajkach na okres od 1 stycznia 2009 na czas nieoznaczony.


Znak sprawy: GGR-72243/35-1 do3/08

15.12.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.


Znak sprawy: GGR-72243/122/08

15.12.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w  Mikołajkach na okres od 1 stycznia 2009 na czas nieoznaczony.


Dotyczy:  przetargu  344645-2008

10.12.2008
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu: "Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009., data zamieszczenia 02.12.2008r.


Znak: SIZP-341/30/08

09.12.2008
Dotyczy: Nieprecyzyjnych zapisów w „Formularzu oferty” mogących spowodować błędną interpretację podanych wartości do obliczenia ceny oferty w przetargu na WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI
Numer ogłoszenia: 345865 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008
Informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług geodezyjnych z terenu miasta i gminy Mikołajki” w Rozdziale C specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: w załączniku nr 1-Formularzu oferty, punkt 1tabeli: pomiary sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na nieruchomościach o powierzchni (….), w kolumnie „ilość” dokonuje się korekty podanych wartości.
Prawidłowy FORMULARZ OFERTY będący podstawą obliczenia oferowanej wartości usług.


Numer ogłoszenia:   351831 - 2008

07.12.2008
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH
Numer ogłoszenia: 351831 - 2008; data zamieszczenia: 05.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Dotyczy ogłoszenia:   301279 - 2008

03.12.2008, SIZP-341/24/08
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego. Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku unieważnia przetarg nieograniczony na "Dostawę i montaż 10 kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki"


Numer ogłoszenia:   345865 - 2008

02.12.2008
WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY MIKOŁAJKI
Numer ogłoszenia: 345865 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   345433 - 2008

02.12.2008
DOSTAWA PIECZYWA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 345433 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   345169 - 2008

02.12.2008
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 345169 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   344807 - 2008

02.12.2008
DOSTAWA NABIAŁU DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 344807 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   344731 - 2008

02.12.2008
DOSTAWA MIĘSA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIKOŁAJKACH I BARANOWIE
Numer ogłoszenia: 344731 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   344645 - 2008

02.12.2008
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009.
Numer ogłoszenia: 344645 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Dotyczy:  przetargu  301279 - 2008

24.11.2008
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu: "Dostawa i montaż 10 kontenerów socjalnych [...]", data zamieszczenia 05.11.2008r. załącznik graficzny 1, załącznik graficzny 2


Dotyczy:  przetargu  301279 - 2008

24.11.2008
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu: "Dostawa i montaż 10 kontenerów socjalnych [...]", data zamieszczenia 05.11.2008r.


Dotyczy ogłoszenia:   270249 - 2008

21.11.2008, SIZP-341/23/08
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego. Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku unieważnia przetarg nieograniczony na "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów obrębu Faszcze"


Dotyczy:  przetargu  301279 - 2008

20.11.2008
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu: "Dostawa i montaż 10 kontenerów socjalnych [...]", data zamieszczenia 05.11.2008r.


Znak sprawy: GGR-72243/38/08

14.11.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej pomiędzy ulicami Dybowską i Łabędzią, oznaczonej nr geod. 374/1 (KW 32062) o powierzchni 1,3631ha.


Numer ogłoszenia:   301279 - 2008

05.11.2008
Dostawa i montaż 10 kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki
Numer ogłoszenia: 301279 - 2008; data zamieszczenia: 05.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Dotyczy:  przetargu  270249 - 2008

29.10.2008
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów obrębu Faszcze" data zamieszczenia 16.10.2008r.


Znak sprawy: GGR-72241/67/06/08

24.10.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza II nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 349/41 o pow. 23m² (Bp), położonej przy ulicy Ptasiej, objętej w KW 23127.


Znak sprawy: GGR-72241/69/06/08

24.10.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza II nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 349/42 o pow. 23m² (Bp), położonej przy ulicy Ptasiej, objętej w KW 23127.


Dotyczy:  przetargu  270249 - 2008

23.10.2008
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów obrębu Faszcze" data zamieszczenia 16.10.2008r.


Dotyczy:  przetargu  270249 - 2008

21.10.2008
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów obrębu Faszcze" data zamieszczenia 16.10.2008r.


Zawiadomienie

20.10.2008
Dotyczy ogłoszenia 249599 - 2008 z dnia 03.10.2008r. : Modernizacja drogi w Woźnicach - odcinek os. SHR - droga krajowa nr 16 i odcinek szkoła - osiedle. Sprostowanie błędnie podanych ilości jednostek miar w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego


Znak sprawy: GGR-72243/155/07/08

17.10.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Mikołajki przy Alei Spacerowej, oznaczonych nr geod. 61/8 (KW 32354) i 64/22 (KW 31522) o łącznej powierzchni 0,3917ha.


Numer ogłoszenia:   270249 - 2008

17.10.2008
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów obrębu Faszcze
Numer ogłoszenia: 270249 - 2008; data zamieszczenia: 16.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 4. załącznik graficzny do uchwały


Numer ogłoszenia:   249599 - 2008

03.10.2008
Modernizacja drogi w Woźnicach - odcinek os. SHR - droga krajowa nr 16 i odcinek szkoła - osiedle
Numer ogłoszenia: 249599 - 2008; data zamieszczenia: 03.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. zakres zadań wykonawcy 4. odwodnienie 5. roboty drogowe 1. roboty elektryczne


 

Znak sprawy: GGR-72243/35-1do3/08

24.09.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Kolejowej, przeznaczonych pod zabudowę budynkami usługowo-mieszkalnymi w zabudowie szeregowej


Znak sprawy: GGR-72241/30/08

24.09.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Jora Wielka oznaczonej nr geod. 233/9 o pow. 0,0922 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 24879.


Znak sprawy: GGR-72243/36-14do23/08

24.09.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Mikołajki pomiędzy ulicami Dybowską i Łabędzią, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną


Znak sprawy: GGR-72243/36-1do13/08

24.09.2007 Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Mikołajki pomiędzy ulicami Dybowską i Łabędzią, przeznaczonych pod zabudowę budynkami usługowo-mieszkalnymi


Numer ogłoszenia:   213615-2008

11.09.2008
Dostawa oleju opałowego do kotłowni lokalnych: Szkoły Podstawowej w Olszewie, Szkoły Podstawowej w Woźnicach, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 213615-2008; data zamieszczenia: 11.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: GGR-72241/56-2/08

28.08.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.


Znak sprawy: GGR-72241/56-1/08

28.08.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.


27.08.2007 Ogłoszenie  Gmina Mikołajki ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanych pojazdów samochodowych


Znak sprawy: GGR-72241/11-2c/08

25.08.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Michała Kajki i Orzyszowej, oznaczonej nr geod. 543/3 o pow. 0,0122 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 543/4 o pow. 0,0377 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 23710.
 


Znak sprawy: GGR-72241/11-2b/08

25.08.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Michała Kajki i Orzyszowej, oznaczonej nr geod. 543/2 o pow. 0,0122 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 543/4 o pow. 0,0377 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 23710.


Znak sprawy: GGR-72241/11-2a/08

25.08.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Michała Kajki i Orzyszowej, oznaczonej nr geod. 543/1 o pow. 0,0201 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 543/4 o pow. 0,0377 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 23710.


Znak sprawy: GGR-72241/11-1/08

25.08.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Michała Kajki i Orzyszowej, oznaczonej nr geod. 543/5 o pow. 0,0460 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 543/4 o pow. 0,0377 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 23710.


Znak sprawy: GGR-6018/109-2/06/08

12.08.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Ptasiej, oznaczonej nr geod. 349/65 o pow. 0,0101 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 23127.


Znak sprawy: GGR-6018/109-1/06/08

12.08.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ulicy Ptasiej, oznaczonej nr geod. 349/71 o pow. 0,0451 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 29621.


Numer ogłoszenia:   186511-2008

11.08.2008
Dowożenie uczniów do Szkól Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach i Baranowie w okresie do 01 września 2008r do 19 czerwca 2009r
Numer ogłoszenia: 186511-2008; data zamieszczenia: 11.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Dotyczy ogłoszenia:   177893-2008

11.08.2008, SIZP-341/17/08
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego. Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku unieważnia przetarg nieograniczony na „Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach i Baranowie w okresie od 01 września 2008r do 19 czerwca 2009r” Trasa nr 2, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Dotyczy ogłoszenia:   181230-2008

08.08.2008, SIZP-341/16/08
Wykonanie ogrodzenia panelowego celem zagospodarowania Cmentarza Komunalnego w Mikołajkach. Sprostowanie błędnie załączonego przedmiaru robót w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Informuję, że w postępowaniu na "Wykonanie ogrodzenia panelowego celem zagospodarowania Cmentarza Komunalnego w Mikołajkach" załączony przedmiar jest błędny. Prawidłowy przedmiar załącza się do zawiadomienia
Numer ogłoszenia: 181230-2008.


Dotyczy ogłoszenia:   164210-2008

06.08.2008
Remont budynku świetlicy w m. Faszcze. Sprostowania błędnie podanego terminu dostarczenia i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Numer ogłoszenia: 164210-2008.


Numer ogłoszenia:   181230-2008

05.08.2008
Wykonanie ogrodzenia panelowego celem zagospodarowania Cmentarza Komunalnego w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 181230-2008; data zamieszczenia: 05.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. przedmiar robót


Numer ogłoszenia:   177893-2008

31.07.2008
Dowożenie uczniów do Szkól Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach i Baranowie w okresie do 01 września 2008r do 19 czerwca 2009r
Numer ogłoszenia: 177893-2008; data zamieszczenia: 31.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   164859-2008

31.07.2008
Znak sprawy: SIZP-341/15/08 Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku unieważnia przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i remontu drogi krajowej nr 16 na odcinkach: od km ok. 215+100 do km ok. 217 + 620 w msc. Baranowo, od km ok. 235 +370 do km ok. 241 + 600 na odcinku Woźnice – Olszewo oraz w msc. Olszewo”, Kod CPV – 74232000-4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Numer ogłoszenia:   176206-2008

30.07.2008
Remont ul. Dybowskiej wraz z przyległym parkingiem - obiektów położonych w miejscowości Mikołajki
Numer ogłoszenia: 176206-2008; data zamieszczenia: 30.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. dokumentacja techniczna 4. specyfikacje techniczne


Numer ogłoszenia:   164210-2008

18.07.2008
Remont budynku świetlicy w m. Faszcze
Numer ogłoszenia: 164210-2008; data zamieszczenia: 18.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. dokumentacja techniczna 4. dokumentacja


Numer ogłoszenia:   164859-2008

18.07.2008
Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy i remontu drogi krajowej nr 16 na odcinkach: od km ok. 215+100 do km ok. 217 + 620 w msc. Baranowo, od km ok. 235 +370 do km ok. 241 + 600 na odcinku Woźnice - Olszewo oraz w msc. Olszewo
Numer ogłoszenia: 164859-2008; data zamieszczenia: 18.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   146769-2008

01.07.2008
Remont kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 146769_2008; data zamieszczenia: 01.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. przedmiar robót


Numer ogłoszenia:   146187-2008

01.07.2008
Remont drogi gminnej w m. Lubiewo, Gmina Mikołajki, na odcinku 2600m
Numer ogłoszenia: 146187-2008; data zamieszczenia: 01.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. dokumentacja techniczna 4. przedmiar robót 5. rysunek 1 6. rysunek 2


Znak sprawy: GGR-72241/11-2c/08

16.06.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Michała Kajki i Orzyszowej, oznaczonej nr geod. 543/3 o pow. 0,0122 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 543/4 o pow. 0,0377 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 23710.


Znak sprawy: GGR-72241/11-2b/08

16.06.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Michała Kajki i Orzyszowej, oznaczonej nr geod. 543/2 o pow. 0,0122 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 543/4 o pow. 0,0377 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 23710.


Znak sprawy: GGR-72241/11-2a/08

16.06.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Michała Kajki i Orzyszowej, oznaczonej nr geod. 543/1 o pow. 0,0201 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 543/4 o pow. 0,0377 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 23710.


Znak sprawy: GGR-72241/11-1/08

16.06.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Michała Kajki i Orzyszowej, oznaczonej nr geod. 543/5 o pow. 0,0460 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 543/4 o pow. 0,0377 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 23710.


Dotyczy:  przetargu  113591 - 2008

11.06.2008
Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do przetargu: "Modernizacja miejskiego terenu sportowo-rekreacyjnego w Mikołajkach etap I".


Znak sprawy: GGR-72241/66/06/08

03.06.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza I nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 349/40 o pow. 23 m² (Bp), położonej w Mikołajkach przy ulicy Ptasiej, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr 23127.


Znak sprawy: GGR-72241/69/06/08

03.06.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza I nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 349/42 o pow. 23 m² (Bp), położonej w Mikołajkach przy ulicy Ptasiej, objętej w KW 23127.


Znak sprawy: GGR-72241/67/06/08

03.06.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza I nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Mikołajki , położonej w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 349/41 o pow. 23 m² (Bp), położonej w Mikołajkach przy ulicy Ptasiej, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr 23127.


Numer ogłoszenia:   113591 - 2008

30.05.2008
Modernizacja miejskiego terenu sportowo-rekreacyjnego w Mikołajkach etap I.
Numer ogłoszenia: 113591 - 2008; data zamieszczenia: 30.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. dokumentacja techniczna


Znak sprawy: SIZP-341/10/08

26.05.2008    Odwołanie przetargu. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na : „Modernizację miejskiego terenu sportowo-rekreacyjnego w Mikołajkach etap I” zostało unieważnione ponieważ w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta.


Znak sprawy: GKM/2014/3/2008

19.05.2008    Ogłoszenie o przetargu  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego na okres od 10.06.2008 roku do 30 kwietnia 2009 roku.
Przedmiotem przetargu jest wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku nr 3 położonym w Mikołajkach przy Placu Wolności z przeznaczeniem na punkt usługowo – handlowy. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi 14,16 m2 , w tym 11,76 m2 powierzchni handlowo – usługowej oraz 2,40 m2 powierzchni sanitarnej.


Znak sprawy: GGR-72243/146-6/08

09.05.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki na okres od 1 czerwca 2008r. do 31 maja 2009r.
1. Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, oznaczonej nr geod. 202/55 o pow. 80 m2 – miejsce nr 6. Przedmiotową część działki przeznacza się do wydzierżawienia na potrzeby prowadzonej działalności usługowej związanej ze sportem i rekreacją, bez prawa grodzenia terenu.
  Oznaczenie nieruchomości na załączniku graficznym nr 1 do wykazu.


Znak sprawy: GGR-72243/146-5/08

09.05.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki na okres od 1 czerwca 2008r. do 31 maja 2009r.
1. Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy alei Kasztanowej (pomiędzy amfiteatrem a nabrzeżem j. Mikołajskiego) oznaczonej nr geod. 202/55 o pow. 80 m2 – miejsce nr 5. Przedmiotową część działki przeznacza się do wydzierżawienia na potrzeby prowadzonej działalności usługowej związanej ze sportem i rekreacją, bez prawa grodzenia terenu.
Oznaczenie nieruchomości na załączniku graficznym nr 1 do wykazu.


Znak sprawy: GGR-72243/146-4/08

09.05.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki na okres od 1 czerwca 2008r. do 31 maja 2009r. z wyłączeniem dnia 28 czerwca 2008r.
1. Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki (nabrzeże j. Mikołajskiego) w odległości ok. 95 mb od mostu drogowego w kierunku kładki dla pieszych, oznaczonej nr geod. 193/16 o pow. 15 mb – miejsce nr 4. Przedmiotową część działki przeznacza się do wydzierżawienia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wypożyczeniem sprzętu pływającego, bez prawa grodzenia terenu.
Oznaczenie nieruchomości na załączniku graficznym nr 1 do wykazu.


Znak sprawy: GGR-72243/146-3/08

09.05.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki na okres od 1 czerwca 2008r. do 31 maja 2009r. z wyłączeniem dnia 28 czerwca 2008r.
1. Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki (nabrzeże j. Mikołajskiego) w odległości ok. 80 mb od mostu drogowego w kierunku kładki dla pieszych, oznaczonej nr geod. 193/16 o pow. 15 mb – miejsce nr 3. Przedmiotową część działki przeznacza się do wydzierżawienia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wypożyczeniem sprzętu pływającego, bez prawa grodzenia terenu.
Oznaczenie nieruchomości na załączniku graficznym nr 1 do wykazu.


Znak sprawy: GGR-72243/146-2/08

09.05.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki na okres od 1 czerwca 2008r. do 31 maja 2009r. z wyłączeniem dnia 28 czerwca 2008r.
1. Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki (nabrzeże j. Mikołajskiego) w odległości ok. 65 mb od mostu drogowego w kierunku kładki dla pieszych, oznaczonej nr geod. 193/16 o pow. 15 mb – miejsce nr 2. Przedmiotową część działki przeznacza się do wydzierżawienia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wypożyczeniem sprzętu pływającego, bez prawa grodzenia terenu.
Oznaczenie nieruchomości na załączniku graficznym nr 1 do wykazu.


Znak sprawy: GGR-72243/146-1/08

09.05.2008    Ogłoszenie o przetargu  Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki na okres od 1 czerwca 2008r. do 31 maja 2009r z wyłączeniem dnia 28 czerwca 2008r.
1. Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki (nabrzeże j. Mikołajskiego) w odległości ok. 40 mb od mostu drogowego w kierunku kładki dla pieszych, oznaczonej nr geod. 193/16 o pow. 15 mb – miejsce nr 1. Przedmiotową część działki przeznacza się do wydzierżawienia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wypożyczeniem sprzętu pływającego, bez prawa grodzenia terenu.
Oznaczenie nieruchomości na załączniku graficznym nr 1 do wykazu.


Znak sprawy: GGR-72243/146-1,6/08

07.05.2008    Odwołanie przetargu. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm./ Burmistrz Miasta Mikołajki odwołuje ogłoszone na dzień 8 maja 2008 roku nieograniczone przetargi ustne na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mikołajki, położonych w obrębie miasta Mikołajki:
1. części działki o nr geod. 193/16 ( 4 x 15 mb) – nabrzeże j. Mikołajskiego pomiędzy mostem drogowym a kładką dla pieszych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego, bez prawa grodzenia terenu 
2. części działki o nr geod. 202/55 ( 2 x 80 m2) – pomiędzy amfiteatrem a nabrzeżem j. Mikołajskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej związanej ze sportem i rekreacją, bez prawa grodzenia terenu
Powodem powyższego jest nie umieszczenie ogłoszeń o przetargu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach.


Dotyczy:   SIZP-341/08/2008

05.05.2008
Dotyczy: przetargu na „Przebudowę drogi gminnej w Mikołajkach na dz. nr 162 położonej przy ul. Ogrodowej”, gm. Mikołajki, nr ogłoszenia: 77587-2008; data zamieszczenia 15.04.2008 
W nawiązaniu do otrzymanego zapytania informujemy, że:

Pytanie nr 1
Kosztorys ofertowy oraz załączony do SIWZ przedmiar robót kończą się pozycją nr 19 – oznakowanie na czas robót, zaś w kosztorysie ofertowym podłączonym do projektu umowy widnieje poz. nr 20 – kopanie rowów dla kabli – ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. I-II. Który z kosztorysów jest prawidłowy, który należy wypełnić przy składaniu oferty?

Odpowiedź
Prace pod nazwą : „Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat. I-II.” zostały ujęte w załączniku nr 3: kosztorys ofertowy – roboty drogowe w pozycji nr 21. Przy składaniu oferty należy wypełnić przedmiotowy kosztorys ofertowy. 


Numer ogłoszenia:   90550_2008

30.04.2008
Modernizacja miejskiego terenu sportowo-rekreacyjnego w Mikołajkach etap I.
Numer ogłoszenia: 90550_2008; data zamieszczenia: 30.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. dokumentacja techniczna


Znak sprawy: GGR-72243/146-1/08

23.04.2008    Ogłoszenie o przetargu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki na okres od 15 maja 2008r. do 14 maja 2009r z wyłączeniem dnia 28 czerwca 2008r.
1. Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki (nabrzeże j. Mikołajskiego) w odległości ok. 40 mb od mostu drogowego w kierunku kładki dla pieszych, oznaczonej nr geod. 193/16 o pow. 15 mb – miejsce nr 1.
Przedmiotową część działki przeznacza się do wydzierżawienia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wypożyczeniem sprzętu pływającego, bez prawa grodzenia terenu.
Oznaczenie nieruchomości na załączniku graficznym nr 1 do wykazu.
UWAGI:
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2008 roku o godz. 10.30 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach przy ulicy Kolejowej 7
3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych.
4. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego brutto: 3.000,00 złotych 
5. Wysokość wadium: 500,00 złotych
6. Minimalne postąpienie wynosi: 300,00 złotych
7. Wymienione w pkt. 5 wadium w pieniądzu winno wpłynąć na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach w BS Mikołajki Nr 49 9350 0001 0000 0329 2076 0006 najpóźniej do dnia 5 maja 2008r.
W tytule przelewu koniczne jest określenie numeru geodezyjnego nieruchomości oraz numeru miejsca, na wydzierżawienie którego wadium jest wpłacone.
8. Wpłacone wadium podlega:
a) zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego zaoferowanego przez oferenta, który wygra przetarg
b) zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia, bez oprocentowania
c) przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, natomiast przetarg czyni się niebyłym 
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie 
podanym w pkt.7 uiszczą wymienione w pkt. 5 wadium i okażą komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu, dowód potwierdzający jego wpłatę.
Każda osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
a) osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej przed przetargiem dokument stwierdzający ich tożsamość.
b) osoby prawne zobowiązane są przedłożyć przed przetargiem wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktualny dokument poświadczony notarialnie, z którego wynika upoważnienie przedstawicieli osoby prawnej do reprezentowania jej w przetargu.
10. Czynsz dzierżawny podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto UMiG w BS Mikołajki nr 08 9350 0001 0000 0329 2072 0004 lub gotówką w kasie tut. Urzędu, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy dzierżawy tj. do dnia 14 maja 2008r.
11. Termin zawarcia umowy dzierżawy z osobą, która wygra przetarg ustala się na dzień 15 maja 2008 roku.
12. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie, pokój nr 110, tel. 42-19-056. 
ZASTRZEŻENIE:
Burmistrz Miasta Mikołajki zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 


Numer ogłoszenia:   83518_2008

23.04.2008
DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM
Numer ogłoszenia: 83518_2008; data zamieszczenia: 23.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Dotyczy:   SIZP-341/06/2008

22.04.2008
Dotyczy: przetargu na „Budowa wielofunkcyjnego, szutrowego toru wyścigowego, narciarskiego i biegowego"
Numer ogłoszenia: 69159 - 2008
1. Odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące przetargu

2. Odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące przetargu


Dotyczy:   SIZP-341/07/2008

18.04.2008
Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
Publikacja ogłoszona w BZP na portalu UZP nr 70128 - 2008 z dnia 07-04-2008
Burmistrz Miasta Mikołajki działając na podstawie artykułu 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku unieważnia przetarg nieograniczony na „Dostawę ciągnika rolniczego„ Kod CPV 29.37.00.00-3, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego - z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.


Dotyczy:   SIZP-341/06/2008

16.04.2008
Dotyczy: przetargu na „Budowa wielofunkcyjnego, szutrowego toru wyścigowego, narciarskiego i biegowego"
Numer ogłoszenia: 69159 - 2008
Odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące przetargu


Numer ogłoszenia:   77587 - 2008

16.04.2008
Przebudowa drogi gminnej w Mikołajkach na dz. nr 162 położonej przy ul. Ogrodowej
Numer ogłoszenia: 77587 - 2008; data zamieszczenia: 15.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacje techniczne cz. 1,  cz.2cz. 3, cz. 4, cz. 5, cz. 6, cz. 7 (w celu otwarcia specyfikacji należy skopiować na dysk lokalny wszystkie siedem części do jednego katalogu, następnie rozpakować plik oznaczony jako "SPEC_TECHN.part01.rar". Program rozpakowujący automatycznie rozpakuje pozostałe części specyfikacji i zapisze je jako "SPEC_TECHN.pdf".)3. Droga_gminna_Mikołajki_plan, 4. Droga_gminna_Mikołajki_profil, 5. Droga_gminna_Mikołajki_przekroje, 6. Kosztorys_ofertowy, 7. Obmiar, 8. Projekt budowlany, 9. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: GGR-72241/11-1/08

14.04.2008    Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Michała Kajki i Orzyszowej, oznaczonej nr geod. 543/5 o pow. 0,0460 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 543/4 o pow. 0,0377 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 23710.  czytaj więcej


Znak sprawy: GGR-72241/11-2c/08

14.04.2008    Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Michała Kajki i Orzyszowej, oznaczonej nr geod. 543/3 o pow. 0,0122 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 543/4 o pow. 0,0377 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 23710.  czytaj więcej


Znak sprawy: GGR-72241/11-2b/08

14.04.2008    Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Michała Kajki i Orzyszowej, oznaczonej nr geod. 543/2 o pow. 0,0122 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 543/4 o pow. 0,0377 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 23710.  czytaj więcej


Znak sprawy: GGR-72241/11-2a/08

14.04.2008    Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Mikołajki, róg ulicy Michała Kajki i Orzyszowej, oznaczonej nr geod. 543/1 o pow. 0,0201 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 543/4 o pow. 0,0377 ha, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 23710.  czytaj więcej


Dotyczy:   SIZP-341/07/2008

14.04.2008
Dotyczy: przetargu na „Dostawę ciągnika rolniczego”, gm. Mikołajki, nr ogłoszenia : 70128-2008;data zamieszczenia 07.04.2008
W nawiązaniu do otrzymanych zapytań informujemy, że:

Pytanie nr 1.
Czy określenie 4500 cm³ jest wiążącym czy może być to 4300 lub 4600 m³?

Odpowiedź.
Pojemność silnika może być różna od określonego 4500 cm³, jednak przy zachowaniu podanej mocy.

Pytanie nr 2.
Czy pozostałe parametry takie jak: ilość biegów, wysokość do końca dachu kabiny, udźwig podnośnika oraz ilość obciążników są wiążące czy jest to podana orientacyjna liczba o jaką Zamawiającemu chodzi?

Odpowiedź.
Ilość biegów podana w SIWZ jest wiążąca a wynika ona z potrzeby stosowania dużej różnorodności szybkości przy wykonywanych pracach przez Zamawiającego.
Wysokość do końca dachu kabiny jest wiążąca ze względu na pomieszczenie jakim dysponuje Zamawiający, w którym będzie garażowany ciągnik.
Zamawiający dopuszcza niższy udźwig podnośnika, ale nie mniej niż 4000 kg.
Ilość obciążników została podana orientacyjnie – powinno być nie mniej niż według zaleceń producenta.

Pytanie nr 3.
Czy wydajność pierwszej pompy hydraulicznej może wynosić 59l/min?

Odpowiedź.
Wydajność pierwszej pompy hydraulicznej może wynosić do 60l/min czyli 59l/min będzie odpowiadało wymogom SIWZ.


Numer ogłoszenia:   70128 - 2008

08.04.2008
Dostawa ciągnika rolniczego
Numer ogłoszenia: 70128 - 2008; data zamieszczenia: 08.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   69159 - 2008

04.04.2008
Budowa wielofunkcyjnego, szutrowego toru wyścigowego, narciarskiego i biegowego
Numer ogłoszenia: 69159 - 2008; data zamieszczenia: 04.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia   3. część opisowa  4. kosztorysy ofertowe   5. projekt wykonawczy   6. plan sytuacyjny   7. rysunek ogólny   8. przekrój poprzeczny B-B   9. widok na czoło przepustu C-C   10. ST- przepust z blachy falistej   11. szczegółowe specyfikacje techniczne


Numer ogłoszenia:   67786 - 2008

03.04.2008
DOSTAWA BLACH FALISTYCH TYPU MULTIPLATE MP 200 WRAZ Z MONTAŻEM
Numer ogłoszenia: 67786 - 2008; data zamieszczenia: 03.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: SIZP-341/02/08

15.02.2008    Z A W I A D O M I E N I E   Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na : „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi krajowej nr 16 na odcinkach: od km ok. 235 +370 do km ok. 240 +080 na odcinku Woźnice – Olszewo oraz w msc. Olszewo” zostało unieważnione ponieważ w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta.


Znak sprawy: SIZP-341/01/08

15.02.2008    Z A W I A D O M I E N I E   Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na : „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi krajowej nr 16 na odcinkach: od km ok. 216 +400 do km ok. 217 +620  w msc. Baranowo, od km ok. 235 +370 do km ok. 240 +080 na odcinku Woźnice-Olszewo oraz w msc. Olszewo” zostało unieważnione ponieważ w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta.


Znak sprawy: GGR- 72243/150/07/08

11.02.2008    Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości niezabudowanej (nabrzeże Jeziora Mikołajskiego), oznaczonej nr geod. 60 o pow. 5 mb, objętej w KW 23129, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy Alei Spacerowej.
Powyższą nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia z przeznaczeniem na umieszczenie pomostu pływającego, wykorzystywanego do cumowania łodzi na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego – bez prawa grodzenia terenu.
  czytaj więcej..


Numer ogłoszenia:   20706 - 2008

01.02.2008
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku: od km ok. 216 +400 do km ok. 217 + 620 w msc. Baranowo
Numer ogłoszenia: 20706 - 2008; data zamieszczenia: 30.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   21581 - 2008

01.02.2008
USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI KONTENEROWEGO SYSTEMU OCZYSZCZANIA MIASTA MIKOLAJKI I TERENÓW WSI GMINY MIKOŁAJKI
Numer ogłoszenia: 21581 - 2008; data zamieszczenia: 31.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Numer ogłoszenia:   20752 - 2008

30.01.2008
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi krajowej nr 16 na odcinkach: od km ok. 235 +370 do km ok. 240 +080 na odcinku Woźnice - Olszewo oraz w msc. Olszewo
Numer ogłoszenia: 20752 - 2008; data zamieszczenia: 30.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Znak sprawy: SIZP-341/1/08

30.01.2008    Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku informuję, że postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na : „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi krajowej nr 16 na odcinkach: od km ok. 216 +400 do km ok. 217 + 620 w msc. Baranowo, od km ok. 235 +370 do km ok. 240 +080 na odcinku Woźnice – Olszewo oraz w msc. Olszewo.”
zostało unieważnione ponieważ w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta.


Znak sprawy: GGR-72241/31/06/08

14.01.2008    Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza I nieograniczony przetarg ustny /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mikołajki, położonej w obrębie miasta Mikołajki. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 178/1 o pow. 0,4818 ha, położonej w obrębie miasta Mikołajki przy ul. Dąbrowskiego, objętej w KW 29622.  czytaj więcej..


Numer ogłoszenia:  8840 - 2008

14.01.2008    Ogłoszenie o przetargu
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi krajowej nr 16 na odcinkach: od km ok. 216 +400 do km ok. 217 + 620 w miejscowości Baranowo, od km ok. 235 +370 do km ok. 240 +080 na odcinku Woźnice - Olszewo oraz w miejscowości Olszewo. 1. Treść ogłoszenia 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 


 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Krom, Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska

Data modyfikacji: 2008/12/23

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc