strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2010
 

 

 

30.12.2010 GKM-7144/1/2010  Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Mikołajki       treść ogłoszenia

Numer ogłoszenia:   418622-2010

23.12.2010
Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych UMiG Mikołajki
Numer ogłoszenia: 418622-2010; data zamieszczenia: 23.12.2010
1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer ogłoszenia:   365777 - 2010

20.12.2010
Projekt rzeźby Króla Sielaw z opracowaniem wykonania oraz montażu rzeźby
Numer ogłoszenia: 365777 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010
1. treść ogłoszenia 2. regulamin konkursu 3. załącznik 1  4. załącznik 2 5. załącznik 3 6. załącznik 4

Numer ogłoszenia:   410540-2010

15.12.2010
Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych UMiG Mikołajki
Numer ogłoszenia: 410540-2010; data zamieszczenia: 15.12.2010
1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer ogłoszenia:   406028-2010

13.12.2010
Dostawa pieczywa do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 406028-2010; data zamieszczenia: 13.12.2010
1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer ogłoszenia:   405842-2010

13.12.2010
Dostawa nabiału do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 405842-2010; data zamieszczenia: 13.12.2010
1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer ogłoszenia:   404734-2010

10.12.2010
Dostawa mięsa i artykułów mięsnych do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 404734-2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer ogłoszenia:   405048-2010

10.12.2010
Dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 405048-2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer ogłoszenia:   355553-2010

10.12.2010
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Mikołajkach i Baranowie
Numer ogłoszenia: 355553-2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Numer ogłoszenia:   404232-2010

10.12.2010
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na nieruchomościach- podziały działek wraz ze stabilizacją i przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
Numer ogłoszenia: 404232-2010; data zamieszczenia: 10.12.2010
1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

10.11.2010 GKM-7144/1/2010  Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Mikołajki ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Nowe Sady       treść ogłoszenia

24.09.2010 Dotyczy ogłoszenia:   253711-2010  udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8 231 418 PLN (słownie: osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych PLN) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010
Numer ogłoszenia: 253711-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi

Numer ogłoszenia:   299636-2010

21.09.2010
Dostawa oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 299636-2010; data zamieszczenia: 21.09.2010
1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

16.09.2010 Dotyczy ogłoszenia:   253711-2010  udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8 231 418 PLN (słownie: osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych PLN) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010
Numer ogłoszenia: 253711-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi

14.09.2010 Dotyczy ogłoszenia:   250404 - 2010  Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 250404 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi

13.09.2010 Dotyczy ogłoszenia:   250404 - 2010  Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 250404 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi

10.09.2010 Dotyczy ogłoszenia:   250404 - 2010  Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 250404 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
Odpowiedzi       Załączniki do odpowiedzi

10.09.2010 Dotyczy ogłoszenia:   253711-2010  udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8 231 418 PLN (słownie: osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych PLN) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010
Numer ogłoszenia: 253711-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi

08.09.2010 Dotyczy ogłoszenia:   253711-2010  udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8 231 418 PLN (słownie: osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych PLN) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010
Numer ogłoszenia: 253711-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi   Sprawozdania   Opinie RIO

06.09.2010 Dotyczy ogłoszenia:   250404 - 2010  Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 250404 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
Informacja       treść ogłoszenia

06.09.2010 Dotyczy ogłoszenia:   250404 - 2010  Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 250404 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi

02.09.2010 Dotyczy ogłoszenia:   250404 - 2010  Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 250404 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi

Numer ogłoszenia:   253711-2010

27.08.2010
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8 231 418 PLN (słownie: osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych PLN) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2010
Numer ogłoszenia: 253711-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010
1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. załączniki

Numer ogłoszenia:   259232 - 2010

20.08.2010
Projekt rzeźby Króla Sielaw z opracowaniem wykonania oraz montażu rzeźby
Numer ogłoszenia: 259232 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010
1. treść ogłoszenia 2. regulamin konkursu 3. załącznik 1  4. załącznik 2 5. załącznik 3 6. załącznik 4

20.08.2010 Dotyczy ogłoszenia:   250404 - 2010  Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 250404 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi

20.08.2010 Dotyczy ogłoszenia:   250404 - 2010  Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 250404 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi

Numer ogłoszenia:   250404 - 2010

13.08.2010
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 250404 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. przedmiary - budynek technologiczny 4. przedmiary - instalacja sanitarna i technologiczna 5. przedmiary - budynek technologiczny - elektryczne 6. przedmiary - sieci przyobiektowe technologiczne 7. przedmiary - przyłącze gazowe  8. dokumentacja

04.08.2010
Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego w Mikołajkach i Baranowie w okresie do 01 września 2010r do 24 czerwca 2011r
Numer ogłoszenia: 209421 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

14.05.2010
Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Mikołajki
Numer ogłoszenia: 130904 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. dokumentacja

19.04.2010 Dotyczy ogłoszenia:   93160 - 2010  Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych
Numer ogłoszenia: 93160 - 2010; data zamieszczenia: 02.04.2010
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi

16.04.2010 Dotyczy ogłoszenia:   93160 - 2010  Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych
Numer ogłoszenia: 93160 - 2010; data zamieszczenia: 02.04.2010
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi

06.04.2010 Dotyczy ogłoszenia:   93160 - 2010  Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych
Numer ogłoszenia: 93160 - 2010; data zamieszczenia: 02.04.2010
Zawiadomienie   Treść zawiadomienia  Przedmiar

Numer ogłoszenia:   93160 - 2010

02.04.2010
Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych
Numer ogłoszenia: 93160 - 2010; data zamieszczenia: 02.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. dokumentacja 1  4. dokumentacja 2 5. dokumentacja 3  6. dokumentacja 4

19.03.2010 Dotyczy ogłoszenia:   63168 - 2010  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Lelek, Pszczółki, Woźnice, Kolonia Mikołajki - Gmina Mikołajki
Numer ogłoszenia: 63168 - 2010; data zamieszczenia: 08.03.2010
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi 1  Odpowiedzi 2

18.03.2010 Dotyczy ogłoszenia:   63168 - 2010  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Lelek, Pszczółki, Woźnice, Kolonia Mikołajki - Gmina Mikołajki
Numer ogłoszenia: 63168 - 2010; data zamieszczenia: 08.03.2010
Odpowiedzi na pytania wykonawców   Odpowiedzi

11.03.2010 Dotyczy ogłoszenia:   63168 - 2010  Sprostowanie błędnych zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszczenia prawidłowych przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz map sytuacyjno-wysokościowych dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Lelek, Pszczółki, Woźnice, Kolonia Mikołajki - Gmina Mikołajki" 1. treść sprostowania 1. załączone pliki

Numer ogłoszenia:   63168 - 2010

08.03.2010
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Lelek, Pszczółki, Woźnice, Kolonia Mikołajki - Gmina Mikołajki
Numer ogłoszenia: 63168 - 2010; data zamieszczenia: 08.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. przedmiar robót  4. projekt bud-wyk 2004 5. projekt bud-wyk 2008  6. projekt bud-wyk 2008 droga krajowa 7. projekt bud-wyk 2008 tory kolejowe 8. specyfikacje techniczne  9. zestawienie zbiorcze trasy

Numer ogłoszenia:   37767 - 2010

23.02.2010
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych
Numer ogłoszenia: 37767 - 2010; data zamieszczenia: 23.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. 1. treść ogłoszenia 2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska, Radosław Hornicki

Data modyfikacji: 2010/12/30

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc