strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi > przetargi aktualne 2015
 

 

 


 

16.11.2015 Burmistrz Miasta Mikołajki zaprasza do złożenia propozycji cenowej pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego" dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa kładki dla pieszych nad Jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach"  czytaj więcej  załączniki

05.11.2015 Dotyczy ogłoszenia:   157323 - 2015  Budowa oświetlenia ulicznego wraz z rozbiórką istniejącego w rejonie ul. Mrągowskiej w miejscowości Mikołajki oraz Prawdowo
Numer ogłoszenia: 157323 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi 2. załącznik -1 3. załącznik -2  4. załącznik -3

03.11.2015 Dotyczy ogłoszenia:  343174-2015 

Data zamieszczenia: 30.09.2015
Polska-Mikołajki: Usługi udzielania kredytu 2015/S 189-343174

Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2. odpowiedzi na pytania 3. kosztorys inwestorski 4. dodatkowe załączniki

Numer ogłoszenia:  157323 - 2015

28.10.2015
Budowa oświetlenia ulicznego wraz z rozbiórką istniejącego w rejonie ul. Mrągowskiej w miejscowości Mikołajki oraz Prawdowo
Numer ogłoszenia: 157323 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. projekt wykonawczy

28.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   265318 - 2015  Przebudowa kładki dla pieszych nad jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 265318 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi-1 2. odpowiedzi-2 3. odpowiedzi-3

23.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   265318 - 2015  Przebudowa kładki dla pieszych nad jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 265318 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 265318 - 2015:   284216 - 2015

23.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   265318 - 2015  Przebudowa kładki dla pieszych nad jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 265318 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
1. treść ogłoszenia 2. informacja 1 3. informacja 2

21.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   262112 - 2015 
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach - w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 262112 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

21.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   265318 - 2015  Przebudowa kładki dla pieszych nad jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 265318 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi 1 2. odpowiedzi 2 3. załącznik do odpowiedzi 2

20.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   262112 - 2015 
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach - w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 262112 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi 2. odpowiedzi 2

20.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   265318 - 2015  Przebudowa kładki dla pieszych nad jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 265318 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 265318 - 2015:   278440 - 2015

20.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   265318 - 2015  Przebudowa kładki dla pieszych nad jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 265318 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
1. treść ogłoszenia

 

19.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:  343174-2015 

Data zamieszczenia: 30.09.2015
Polska-Mikołajki: Usługi udzielania kredytu 2015/S 189-343174

Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 265318 - 2015:   276440 - 2015

16.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   265318 - 2015  Przebudowa kładki dla pieszych nad jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 265318 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
1. treść ogłoszenia

16.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   265318 - 2015  Przebudowa kładki dla pieszych nad jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 265318 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 262112 - 2015:   273632 - 2015

15.10.2015
dotyczy przetargu: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach - w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 262112 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
1. treść ogłoszenia

 

15.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   262112 - 2015 
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach - w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 262112 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi 1 2. odpowiedzi 2  3. odpowiedzi 3 4. odpowiedzi 4 5. odpowiedzi 5 6. odpowiedzi 6 7. odpowiedzi 7 8. odpowiedzi 8 9. odpowiedzi 9

 

15.10.2015 Dotyczy ogłoszenia:   343174-2015 

Data zamieszczenia: 30.09.2015
Polska-Mikołajki: Usługi udzielania kredytu 2015/S 189-343174
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi 2. załącznik 1 3. załącznik 2 4. załącznik 3 5. załącznik 4 6. załącznik 5 7. załącznik 6 8. załącznik 7 9. projekt 10. bilans 08 2015 11. biznesplan

Numer ogłoszenia:  265318 - 2015

07.10.2015
Przebudowa kładki dla pieszych nad jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach
Numer ogłoszenia: 265318 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. przedmiar robót 4. specyfikacje 5. badania geologiczne 6. projekt byd. wyk. mostowy 7. projekt oświetlenia 8. projekt przyłącza

 

Numer ogłoszenia:  262112 - 2015

05.10.2015
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach - w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych Dla systematycznych
Numer ogłoszenia: 262112 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. przedmiary robót 4. specyfikacje 5. załącznik 1 6. załącznik 2 7. załącznik 3 8. załącznik 4 9. załącznik 5 10. załącznik 6

 

Numer ogłoszenia:  260676 - 2015

02.10.2015
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Mikołajki z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Numer ogłoszenia: 260676 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. szczegółowy sposób i zakres 4. regulamin utrzymania czystości 5. załącznik do SIWZ

 

Numer ogłoszenia:  343174-2015

30.09.2015
Polska-Mikołajki: Usługi udzielania kredytu 2015/S 189-343174
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości do 7 000 000 PLN (siedem milionów złotych) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych przy ul. Ptasiej w Mikołajkach – w ramach Gminnego Programu budowy Mieszkań Komunalnych »Dla systematycznych«”.

1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. dokumenty spółki 4. informacje finansowe 5. założenia do inwestycji

 

28.08.2015 Dotyczy ogłoszenia:   209078 - 2015  Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabówka
Numer ogłoszenia: 209078 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. sprostowanie

24.08.2015 Dotyczy ogłoszenia:   209078 - 2015  Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabówka
Numer ogłoszenia: 209078 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

 

Numer ogłoszenia:  209170 - 2015

14.08.2015
Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 171003N Prawdowo - Nowe Sady - Faszcze
Numer ogłoszenia: 209170 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. projekt budowlany 4. specyfikacje techniczne 5. kosztorys ofertowy

 

Numer ogłoszenia:  209078 - 2015

14.08.2015
Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabówka
Numer ogłoszenia: 209078 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. załączniki

 

16.06.2015
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach ogłasza nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie miasta Mikołajki:
1. Oznaczenie nieruchomości: Przedmiotem przetargu są działki gruntu położone w obrębie miasta Mikołajki, przy ul. Mrągowskiej (na wysokości Hotelu „Gołębiewski”), idealne na
parkingi podczas 72. Rajdu Polski. Oznaczenie nieruchomości na załącznikach graficznych do ogłoszenia.
2. Przeznaczenie działek i sposób ich zagospodarowania: Działki gruntu przeznacza się
wyłącznie na parkingi samochodowe (bez możliwości trwałego ogrodzenia).
3. Ograniczenia: Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres od dnia rozstrzygnięcia
przetargu, jednak nie później niż 26 czerwca 2015r, do dnia 6 lipca 2015 roku.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 roku o godz. 10:00 w siedzibie ZUK
Sp. z o.o. w Mikołajkach przy ulicy Warszawskiej 32.
1. treść ogłoszenia 2. załącznik do ogłoszenia

Numer ogłoszenia:  57702 - 2015

16.03.2015
Remont drogi gminnej łączącej miejscowości Górkło i Szymonka
Numer ogłoszenia: 57702 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015

1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. plan 4. projekt technologiczny 5. przekrój 6. przedmiar Górkło

 

Numer ogłoszenia:  16132 - 2015

05.02.2015
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z budową ścieżki rowerowej i zatok postojowych w miejscowości Prawdowo oraz relacji Prawdowo - Stare Sady (171003N, 171006N)
Numer ogłoszenia: 16132 - 2015; data zamieszczenia: 22.01.2015
Odpowiedzi na pytania wykonawców  1. odpowiedzi

 

Numer ogłoszenia:  16132 - 2015

22.01.2015
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z budową ścieżki rowerowej i zatok postojowych w miejscowości Prawdowo oraz relacji Prawdowo - Stare Sady (171003N, 171006N)
Numer ogłoszenia: 16132 - 2015; data zamieszczenia: 22.01.2015
1. treść ogłoszenia 2. SIWZ 3. projekt wykonawczy 4. przedmiar robót 5. ST branża drogowa 6. ST branża elektryczna

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska, Alicja Lepczyńska, Radosław Hornicki

Data modyfikacji: 2015/11/16

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc