strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Petycje i wnioski
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > petycje i wnioski

 

 

 

 

19.06.2024 Petycja z dnia 6 czerwca 2024r. złożona przez Szulc Euphenics.com.pl.s.a  (treść petycji, odpowiedź na petycję)

17.04.2024 Petycja z dnia 9 kwietnia 2024r. złożona przez Szulc Euphenics.com.pl.s.a  (treść petycji, odpowiedź na petycję)

07.03.2024 Petycja z dnia 28.02.2024r. w zakresie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy przez Szulc Efekt Sp. z o.o. ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa  (treść petycji, odpowiedź na petycję)

 

19.12.2023 Petycja złożona przez Szulc Efekt oraz odpowiedź na petycję (treść petycji, odpowiedź na petycję)

10.10.2023 Petycja Wnioskodawca: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa (treść petycji, odpowiedź na petycję)

10.07.2023 Petycja Stowarzyszenia KOMPAS z dnia 12.06.2023r., Uchwała Nr L/142/2023 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28.06.2023 stanowiąca odpowiedź na skargę (treść petycji, odpowiedź na petycję)

24.05.2023 Petycja złożona w dniu 29.03.2023r. przez Panią Teresę Gerland Tymaczsowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego i odpowiedź na petycję (treść petycji, odpowiedź, Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach,

19.01.2023 19.01.2023 Odpowiedź na wniosek mieszkańców z dnia 19.08.2022r. o podjęcie uchwały  (odpowiedź na wniosek)

12.01.2023 Petycja złożona w dniu 10.11.2022 przez Pawła Rosolskiego o zmianę Inspektora Ochrony Danych (treść petycji, odpowiedź na petycję)

26.10.2022 Petycja złożona przez Pana Adama Szulc w dn. 14.10.2022 r. w sprawie dostępu do danych przestrzennych APP  (treść petycji)

06.10.2022 Wniosek o podjęcie uchwały (wniosek z dnia 19.08.2022r., pierwsza odpowiedź na wniosek) (wniosek z dnia 19.08.2022, pierwsza odpowiedź na wniosek)

02.08.2022 Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy (treść petycji, projekt statutu) (treść petycji, projekt statutu)

16.03.2022 Petycja Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców przy Szkołach Społecznych STO w Mikołajkach, w sprawie modernizacji nawierzchni ul. Leśnej w Mikołajkach (treść petycji)

07.04.2021 Petycja Pani Anny Szmelcer Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO dotycząca szczepionek przeciwko Covid 19 (treść petycji, uzupełnienie petycji, Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach, ponowne pismo stowarzyszenia)

07.04.2021 Petycja Pani Justyny Medyńskiej w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Mikołajkach uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (treść petycji, Uchwała Rady Miejskiej w Mikołajkach)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2024/06/19

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc