strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > rejestr zmian w biuletynie w roku 2019
 

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2018

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2017

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2016

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2015

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2014

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2013

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2012

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2011

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2010

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2009

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2008

Rejestr zmian w biuletynie wprowadzonych w roku 2007

Rejestr zmian w biuletynie przed rokiem 2007

 

 

Wybierając odpowiedni plik istnieje możliwość przejrzenia jego zawartości przed i po zmianach

data

plik

kto dokonał zmiany

Poprzednia wersja pliku (archiwum)

31_12_2019

łowiectwo

redaktor

łowiectwo_30_12_2019

30_12_2019

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_29_12_2019

30_12_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_29_12_2019

20_12_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_19_12_2019

19_12_2019

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_18_12_2019

19_12_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_18_12_2019

19_12_2019

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_18_12_2019

19_12_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_18_12_2019

19_12_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_18_12_2019

18_12_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_17_12_2019

18_12_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_17_12_2019

16_12_2019

łowiectwo

redaktor

łowiectwo_15_12_2019

13_12_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_12_12_2019

12_12_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_11_12_2019

11_12_2019

łowiectwo

redaktor

łowiectwo_10_12_2019

11_12_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_10_12_2019

11_12_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_10_12_2019

10_12_2019

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_09_12_2019

10_12_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_09_12_2019

06_12_2019

ochrona środowiska

redaktor

o_ś_05_12_2019

06_12_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_05_12_2019

05_12_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_04_12_2019

03_12_2019

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_02_12_2019

03_12_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_02_12_2019

03_12_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_02_12_2019

03_12_2019

łowiectwo

redaktor

łowiectwo_02_12_2019

03_12_2019

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_02_12_2019

03_12_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_02_12_2019

03_12_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_02_12_2019

02_12_2019

wykazy najem

redaktor

wykazy_01_12_2019

28_11_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_27_11_2019

28_11_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_27_11_2019

27_11_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_26_11_2019

27_11_2019

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_26_11_2019

26_11_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_25_11_2019

26_11_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_25_11_2019

26_11_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_25_11_2019

26_11_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_25_11_2019

22_11_2018

łowiectwo

redaktor

łowiectwo_21_11_2019

20_11_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_19_11_2019

18_11_2019

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_17_11_2019

15_11_2019

łowiectwo

redaktor

łowiectwo_14_11_2019

14_11_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_13_11_2019

14_11_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_13_10_2019

14_11_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_13_11_2019

08_11_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_07_11_2019

07_11_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_06_11_2019

07_11_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_06_11_2019

06_11_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_05_11_2019

06_11_2019

wyniki postępowania przetargowego

redaktor

przetargi_05_11_2019

06_11_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_05_11_2019

30_10_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_29_10_2019

29_10_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_28_10_2019

28_10_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_27_10_2019

28_10_2019

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_27_10_2019

25_10_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_24_10_2019

25_10_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_24_10_2019

24_10_2019

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_23_10_2019

21_10_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_20_10_2019

16_10_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_15_10_2019

15_10_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_14_10_2019

14_10_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_13_10_2019

11_10_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_10_10_2019

10_10_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_09_10_2019

09_10_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_08_10_2019

04_10_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_03_10_2019

04_10_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_03_10_2019

03_10_2019

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_02_10_2019

03_10_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_02_10_2019

02_10_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_01_10_2019

02_10_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_01_10_2019

02_10_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_01_10_2019

01_10_2019

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_30_09_2019

30_09_2019

wybory parlamentarne 2019

redaktor

wybory_29_09_2019

27_09_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_26_09_2019

26_09_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_25_09_2019

25_09_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_24_09_2019

25_09_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_24_09_2019

24_09_2019

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_23_09_2019

20_09_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_19_09_2019

17_09_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_16_09_2019

17_09_2019

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_16_09_2019

17_09_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_16_09_2019

16_09_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_15_09_2019

16_09_2019

wybory parlamentarne 2019

redaktor

wybory_15_09_2019

13_09_2019

wybory parlamentarne 2019

redaktor

wybory_12_09_2019

10_09_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_09_09_2019

06_09_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_05_09_2019

06_09_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_05_09_2019

05_09_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_04_09_2019

04_09_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_03_09_2019

04_09_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_03_09_2019

04_09_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_03_09_2019

02_09_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_01_09_2019

30_08_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_29_08_2019

30_08_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_29_08_2019

30_08_2019

wybory parlamentarne 2019

redaktor

wybory_29_08_2019

29_08_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_28_08_2019

29_08_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_28_08_2019

23_08_2019

wyniki postępowania przetargowego

redaktor

przetargi_22_08_2019

23_08_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_22_08_2019

22_08_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_21_08_2019

21_08_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_20_08_2019

20_08_2019

wybory parlamentarne 2019

redaktor

nowododany

16_08_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_15_08_2019

16_08_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_15_08_2019

14_08_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_13_08_2019

14_08_2019

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_13_08_2019

14_08_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_13_08_2019

13_08_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_12_08_2019

13_08_2019

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_12_08_2019

12_08_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_11_08_2019

09_08_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_08_08_2019

09_08_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_08_08_2019

09_08_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_08_08_2019

07_08_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_06_08_2019

07_08_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_06_08_2019

07_08_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_06_08_2019

06_08_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_05_08_2019

05_08_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_04_08_2019

05_08_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_04_08_2019

05_08_2019

łowiectwo

redaktor

łowiectwo_04_08_2019

02_08_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_01_08_2019

30_07_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_29_07_2019

30_07_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_29_07_2019

30_07_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_29_07_2019

25_07_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_24_07_2019

24_07_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_23_07_2019

22_07_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_21_07_2019

16_07_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_15_07_2019

15_07_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_14_07_2019

12_07_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_11_07_2019

11_07_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_10_07_2019

10_07_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_09_07_2019

08_07_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_07_07_2019

08_07_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_07_07_2019

04_07_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_03_07_2019

04_07_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_03_07_2019

04_07_2019

ochrona środowiska

redaktor

o_ś_03_07_2019

03_07_2019

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_02_07_2019

03_07_2019

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_02_07_2019

01_07_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_30_06_2019

01_07_2019

podatki i opłaty - wzory

redaktor

podatki_30_06_2019

28_06_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_27_06_2019

26_06_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_25_06_2019

26_06_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_25_06_2019

25_06_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_24_06_2019

19_06_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_18_06_2019

19_06_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_18_06_2019

19_06_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_18_06_2019

18_06_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_17_06_2019

18_06_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_17_06_2019

17_06_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_16_06_2019

13_06_2019

oświadczenia majątkowe

redaktor

oświadczenia_12_06_2019

12_06_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_11_06_2019

10_06_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_09_06_2019

06_06_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_05_06_2019

06_06_2019

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_05_06_2019

06_06_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_05_06_2019

05_06_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_04_06_2019

04_06_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_03_06_2019

04_06_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_03_06_2019

31_05_2019

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_30_05_2019

31_05_2019

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_30_05_2019

31_05_2019

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_30_05_2019

31_05_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_30_05_2019

30_05_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_29_05_2019

29_05_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_28_05_2019

28_05_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_27_05_2019

28_05_2019

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_27_05_2019

28_05_2019

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_27_05_2019

24_05_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_23_05_2019

23_05_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_22_05_2019

23_05_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_22_05_2019

22_05_2019

wykazy podatki

redaktor

wykazy podatki_21_05_2019

22_05_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_21_05_2019

21_05_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_20_05_2019

21_05_2019

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_20_05_2019

21_05_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_20_05_2019

20_05_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_19_05_2019

17_05_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_16_05_2019

17_05_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_16_05_2019

17_05_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_16_05_2019

17_05_2019

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_16_05_2019

16_05_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_15_05_2019

16_05_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_15_05_2019

14_05_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_13_05_2019

10_05_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_09_05_2019

10_05_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_09_05_2019

10_05_2019

budżet gminy

redaktor

budżdet_09_05_2019

09_05_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_08_05_2019

07_05_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_06_05_2019

07_05_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_06_05_2019

07_05_2019

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_06_05_2019

07_05_2019

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_06_05_2019

07_05_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_06_05_2019

06_05_2019

oświadczenia majątkowe

redaktor

oświadczenia_05_05_2019

30_04_2019

wybory do PE 2019

redaktor

wybory PE_29_04_2019

30_04_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_29_04_2019

29_04_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_28_04_2019

26_04_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_25_04_2019

26_04_2019

budżet gminy

redaktor

budżdet_25_04_2019

26_04_2019

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_25_04_2019

25_04_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_24_04_2019

25_04_2019

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_24_04_2019

25_04_2019

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_24_04_2019

25_04_2019

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_24_04_2019

24_04_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_23_04_2019

24_04_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_23_04_2019

23_04_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_22_04_2019

20_04_2019

uchwały rady kadencji 2018-2023

redaktor

uchwały 2018-23_19_04_2019

19_04_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_18_04_2019

18_04_2019

budżet gminy

redaktor

budżdet_17_04_2019

18_04_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_17_04_2019

18_04_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_17_04_2019

18_04_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_17_04_2019

17_04_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_16_04_2019

16_04_2019

wyniki postępowania przetargowego

redaktor

przetargi_15_04_2019

15_04_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_14_04_2019

15_04_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_14_04_2019

15_04_2019

interpelacje i zapytania

redaktor

interpelacje_14_04_2019

11_04_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_10_04_2019

11_04_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_10_04_2019

11_04_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_10_04_2019

11_04_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_10_04_2019

11_04_2019

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_10_04_2019

11_04_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_10_04_2019

10_04_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_09_04_2019

10_04_2019

wybory do PE 2019

redaktor

wybory PE_09_04_2019

09_04_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_08_04_2019

09_04_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_08_04_2019

09_04_2019

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_08_04_2019

05_04_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_04_04_2019

05_04_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_04_04_2019

04_04_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_03_04_2019

02_04_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_01_04_2019

28_03_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_27_03_2019

28_03_2019

wyniki postępowania przetargowego

redaktor

przetargi_27_03_2019

28_03_2019

wybory do PE 2019

redaktor

nowododany

27_03_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_26_03_2019

25_03_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_24_03_2019

22_03_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_21_03_2019

22_03_2019

wykazy najem

redaktor

wykazy_21_03_2019

22_03_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_21_03_2019

22_03_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_21_03_2019

21_03_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_20_03_2019

21_03_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_20_03_2019

21_03_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_20_03_2019

20_03_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_19_03_2019

19_03_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_18_03_2019

19_03_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_18_03_2019

19_03_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_18_03_2019

15_03_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_14_03_2019

14_03_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_13_03_2019

14_03_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_13_03_2019

14_03_2019

wykazy forma przetargowa

redaktor

wykazy_13_03_2019

14_03_2019

wykazy forma bezprzetargowa

redaktor

wykazy_13_03_2019

14_03_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_13_03_2019

14_03_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_13_03_2019

14_03_2019

interpelacje i zapytania

redaktor

interpelacje_13_03_2019

13_03_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_12_03_2019

12_03_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_11_03_2019

11_03_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_10_03_2019

08_03_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_07_03_2019

08_03_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_07_03_2019

08_03_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_07_03_2019

06_03_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_05_03_2019

06_03_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_05_03_2019

05_03_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_04_03_2019

01_03_2019

karty głosowań imiennych

redaktor

karty łosowań_28_02_2019

27_02_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_26_02_2019

26_02_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_25_02_2019

25_02_2019

warunki zabudowy

redaktor

war_zabudowy_24_02_2019

25_02_2019

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_24_02_2019

25_02_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_24_02_2019

22_02_2019

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_21_02_2019

21_02_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_20_02_2019

21_02_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_20_02_2019

21_02_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_20_02_2019

20_02_2019

wyniki postępowania przetargowego

redaktor

przetargi_19_02_2019

19_02_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_18_02_2019

18_02_2019

ogłoszenia o wydzierżawieniu nieruchomości

redaktor

ggr_dzierzawa_17_02_2019

18_02_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_17_02_2019

18_02_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_17_02_2019

13_02_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_12_02_2019

12_02_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_11_02_2019

12_02_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_11_02_2019

12_02_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_11_02_2019

11_02_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_10_02_2019

11_02_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_10_02_2019

11_02_2019

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_10_02_2019

11_02_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_10_02_2019

08_02_2019

uchwały rady kadencji 2018-2023

redaktor

uchwały 2018-23_07_02_2019

08_02_2019

oświadczenia majątkowe początek kadencji

redaktor

oświadczenia_07_02_2019

08_02_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_07_02_2019

07_02_2019

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_06_02_2019

07_02_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_06_02_2019

06_02_2019

konkursy na stanowiska pracy

redaktor

konkursy_05_02_2019

06_02_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_05_02_2019

05_02_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_04_02_2019

05_02_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_04_02_2019

05_02_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_04_02_2019

01_02_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_31_01_2019

01_02_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_31_01_2019

31_01_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_30_01_2019

31_01_2019

ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości

redaktor

ggr_sprzedaz_30_01_2019

29_01_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_28_01_2019

25_01_2019

informacje o wynikach przetargu nieruchomości

redaktor

ggr_wyniki_24_01_2019

25_01_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_24_01_2019

25_01_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_24_01_2019

24_01_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_23_01_2019

24_01_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_23_01_2019

24_01_2019

przetargi aktualne

redaktor

przetargi_23_01_2019

21_01_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_20_01_2019

17_01_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_16_01_2019

17_01_2019

budżet gminy

redaktor

budżdet_16_01_2019

17_01_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_16_01_2019

17_01_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_16_01_2019

17_01_2019

decyzje środowiskowe

redaktor

decyzje srod_16_01_2019

16_01_2019

nowy system gospodarowania odpadami

redaktor

nsgo_15_01_2019

11_01_2019

interpelacje i zapytania

redaktor

interpelacje_10_01_2019

11_01_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_10_01_2019

11_01_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_10_01_2019

10_01_2019

wykazy dzierżawa

redaktor

wykazy dzierżawa_09_01_2019

10_01_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_09_01_2019

10_01_2019

uchwały rady kadencji 2018-2023

redaktor

uchwały 2018-23_09_01_2019

10_01_2019

karty głosowań imiennych

redaktor

karty łosowań_09_01_2019

09_01_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_08_01_2019

09_01_2019

zarządzenia

redaktor

zarządzenia_08_01_2019

09_01_2019

podatki

redaktor

podatki_08_01_2019

09_01_2019

budżet gminy

redaktor

budżdet_08_01_2019

09_01_2019

komunikaty

redaktor

komunikaty_08_01_2019

07_01_2019

wykazy środowisko

redaktor

wykazy_06_01_2019

07_01_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_06_01_2019

04_01_2019

lokalizacje celu publicznego

redaktor

lokalizacje_03_01_2019

03_01_2019

RODO

redaktor

plik noowododany

03_01_2019

przetargi aktualne

redaktor

plik noowododany

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
  Data modyfikacji: 2019/12/31 
 

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc