strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > podatki i opłaty > wykazy
 


 

14.05.2024  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2023

14.05.2024  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2023

14.05.2024  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2023

 


 

29.05.2023  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2022

25.05.2023  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2022

25.05.2023  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2022

 

15.05.2023  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2022


26.05.2022  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021

26.05.2022  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2020

26.05.2022  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021


26.05.2021  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2020

26.05.2021  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020

26.05.2021  Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020


2020

 

29.05.2020  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2019

29.05.2020  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2019


2019

22.05.2019  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018

22.05.2019  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2018

30.05.2018  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017

24.05.2018  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2017


31.05.2017  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016

31.05.2017  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2016


2016

23.05.2016  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2015

23.05.2016  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015

 


2015

26.05.2015  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2014

26.05.2015  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2014


2014

26.05.2014  WYKAZ osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

26.05.2014  WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty

 

27.05.2013  WYKAZ osób prawnych i fizycznych, którym w roku 2012 udzielono pomocy publicznej - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

27.05.2013  WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012 udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty

27.05.2013  WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012 udzielono pomocy publicznej

09.05.2012  WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W ROKU 2010 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

09.05.2012  WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2011 UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO
SPŁATĘ NA RATY

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W ROKU 2010 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2010 UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO
SPŁATĘ NA RATY

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W ROKU 2010 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2009 UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO
SPŁATĘ NA RATY

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W ROKU 2009 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2008 UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO
SPŁATĘ NA RATY

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM W ROKU 2007 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2007 UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2006 roku udzielono pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2006 udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2005 roku udzielono pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2005 udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2024/05/14

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc