strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory parlamentarne 2019

strona główna > wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
 

 

04.06.2024  OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLSZTYNIE z dnia 4 czerwca 2024 r. o skreśleniu z listy nr 8 Komitetu Wyborczego Normalny Kraj kandydata na posła w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. oraz o warunkach ważności głosu   czytaj więcej

29.05.2024  Informacja Burmistrza Miasta Mikołajki o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024   czytaj więcej      (rozkład Baranowo)     (rozkład Olszewo)     (rozkład Woźnice)     (rozkład Zespół Oświatowy)

21.05.2024  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 20 maja 2024 o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3   czytaj więcej

20.05.2024  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 20.05.2024 w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do PE zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024   czytaj więcej

17.05.2024  Zarządzenie nr 71/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17.05.2024 w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej podczas wyborów do PE w Gminie Mikołajki zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024   czytaj więcej

13.05.2024  Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie III w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do parlamentu Europejskiego    czytaj więcej

07.05.2024  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 07 maja 2024 dot. numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024    czytaj więcej

07.05.2024  Zarządzenie nr 59/2024 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w Gminie Mikołajki    czytaj więcej

29.04.2024   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 29.04.2024r. w
sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Ewangelickim Domu Opieki ARKA w Mikołajkach     czytaj więcej

23.04.2024   Wyciąg z Uchwały nr 1/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego     czytaj więcej

22.03.2024   Obwieszczenie PKW z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych     czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2024/06/04

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc