strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > podatki i opłaty > wzory dokumentów do pobrania
 


 

UWAGA! Poniżej znajdują się wzory deklaracji i informacji do pobrania, które będą obowiązywały od 01.01.2016!

 

Wzory dokumentów do pobrania:

- wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości           wersja do edycji

- wzór deklaracji na podatek od nieruchomości           wersja do edycji

- wzór informacji w sprawie podatku rolnego             wersja do edycji

- wzór deklaracji na podatek rolny             wersja do edycji

- wzór informacji w sprawie podatku leśnego           wersja do edycji

- wzór deklaracji na podatek leśny                wersja do edycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data aktualizacji: 2015/12/08

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc