strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > podatki i opłaty > wzory dokumentów do pobrania
 


I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta Mikołajki informuje, iż od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ujednolicone wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
Nowe formularze będą miały zastosowanie w sytuacji gdy obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. albo podatnik dokonuje korekty uprzednio złożonej informacji lub deklaracji - zastosowanie będą miały dotychczas obowiązujące wzory uchwalone Uchwałą Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 listopada 2015 r.
Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów:

Podatek od nieruchomości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1104)

Podatek rolny
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2019 r. poz. 1105)

Podatek leśny
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2019 r. poz. 1126)

Wzory dokumentów obowiązujących od 01 lipca 2019

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Osoby fizyczne
IN-1 Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do IN-1 - dane pozostałych podatników

Osoby prawne
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do DN-1 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

PODATEK ROLNY
Osoby fizyczne
IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do IR-1 - dane pozostałych podatników

Osoby prawne
DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 Załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

PODATEK LEŚNY
Osoby fizyczne
IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 Załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do IL-1 - dane pozostałych podatników

Osoby prawne
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 Załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 


Wzory dokumentów obowiązujących do 30 czerwca 2019:

- wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości           wersja do edycji

- wzór deklaracji na podatek od nieruchomości           wersja do edycji

- wzór informacji w sprawie podatku rolnego             wersja do edycji

- wzór deklaracji na podatek rolny             wersja do edycji

- wzór informacji w sprawie podatku leśnego           wersja do edycji

- wzór deklaracji na podatek leśny                wersja do edycji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data aktualizacji: 2019/07/01

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc