strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > ochrona powietrza
 

 

 

10.01.2022  ZŁÓŻ DEKLARACJĘ dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel, zarządca budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW jest zobowiązany złożyć DEKLARACJĘ dotyczącą źródła ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB):
– dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji;
– dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni na złożenie deklaracji;

Jeśli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane/wymienione po 1 lipca 2021 r. deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni (podobnie jak w budynkach nowo powstałych).
W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania – deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

Informacje można znaleźć na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Deklaracje można składać:
– w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

Aby złożyć deklarację przez Internet niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.

Wejdź na stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.zone.gunb.gov.pl

Naciśnij → złóż deklarację → wypełnij ją i wyślij

– w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

W PRZYPADKU GMINY MIKOŁAJKI DEKLARACJE W FORMIE PAPIEROWEJ NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

Urząd Miasta i Gminy
Ul. Kolejowa 7
11 -730 Mikołajki

lub

Składać w sekretariacie UMiG w godzinach pracy urzędu

Formularz deklaracji (do pobrania):

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572

Wzór wypełnionej deklaracji (do pobrania):

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_wypelniona_v.1.2.pdf?48

WAŻNE!
Niezłożenie deklaracji będzie karane mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł

Celem stworzenia centralnej bazy (CEEB-Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest stworzenie kompletnej bazy danych w celu dążenia do poprawy jakości powietrza, poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczenia, czyli emisji substancji powodującej smog. Docelowo dla obywateli zostaną również uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, jak również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Do pobrania deklaracja a    deklaracja b    ulotka CEEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2022/01/10

osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Wróbel

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc