strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory parlamentarne 2019

strona główna > wybory uzupełniające do RM
 

 

16.08.2023  INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołajkach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mikołajkach zarządzonych na dzień 17 września 2023 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

10.08.2023  INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołajkach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mikołajkach zarządzonych na dzień 17 września 2023 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

08.08.2023  POSTANOWIENIE NR 61/2023 Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołajkach

04.08.2023  Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 04.08.2023

24.07.2023  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24.07.2023 w sprawie okregu wyborczego, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołajkach

24.07.2023  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 24.07.2023 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

24.07.2023  Zarządzenie Nr 169 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 06.07.2023

24.07.2023  Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 12.07.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2023/08/16

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc