strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania planów
 

 

 

14.03.2023   PPZ.067.4.2023 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od jeziora Mikołajskiego”  czytaj więcej   uchwała intencyjna

 

04.01.2022   PPZ.067.1.2022  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w granicach administracyjnych Gminy Mikołajki   czytaj więcej

10.12.2021   PPZ.067.23.2021  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki uchwalonego uchwałą Nr V/17/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 marca 2019   czytaj więcej   uchwała intencyjna

10.12.2021   PPZ.067.24.2021  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stare Sady, gmina Mikołajki   czytaj więcej   uchwała intencyjna

19.10.2021   PPZ.067.12.2021 Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Tałty pomiędzy miejscowościami Stare Sady i Jora Wielka   czytaj więcej   uchwała intencyjna

28.09.2021   PPZ.067.18.2021 OGŁOSZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołajki w części położonej po wschodniej stronie ulicy Warszawskiej   czytaj więcej   uchwała intencyjna   załącznik graficzny

14.09.2021   PPZ.067.15.2021 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Tałty gmina Mikołajki   czytaj więcej   uchwała intencyjna

14.09.2021   PPZ.067.14.2021 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zełwągi, obręb Zełwągi gmina Mikołajki   czytaj więcej   uchwała intencyjna

10.09.2021   PPZ.067.11.2021 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Mikołajki   czytaj więcej

10.09.2021   PPZ.067.17.2021 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki obejmującej fragment j. Tałty oraz teren pomiędzy drogą krajową nr 16 i torami kolejowymi   czytaj więcej

02.07.2021   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Jora Wielka gmina Mikołajki uchwalonego uchwałą Nr XII/116/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku   czytaj więcej

02.07.2021   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki uchwalonego uchwałą Nr L/437/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 lutego 2010 roku   czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska

Data modyfikacji: 2023/03/14

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc