strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > MPZP w trakcie opracowania
 

 

18.01.2023 Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki   1. geotiff  2. legenda 3. uchwała intencyjna 4. akt-2 5. akt-3 6. akt-4 7. akt-5

25.10.2022 Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Tałty pomiędzy miejscowościami Stare Sady i Jora Wielka, gmina Mikołajki   1. geotiff  2. legenda 3. uchwała intencyjna

25.10.2022 Rysunek projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Sady, obręb Sady, gmina Mikołajki   1. geotiff  2. legenda 3. uchwała intencyjna

21.10.2022 Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki   1. geotiff  2. legenda 3. uchwała intencyjna


 

08.11.2021 Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół jeziora Łuknajno, gmina Mikołajki   1. załącznik 1  2. załącznik 2 3. załącznik 3 4. załącznik 4

05.11.2021 Rysunki Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół jeziora Łuknajno, gmina Mikołajki  - 1. 2111_luknajno_rysunek_1A  2. 2111_luknajno_rysunek_1B 3. 2111_luknajno_rysunek_1C 4. 2111_luknajno_rysunek_1D 5. 2111_luknajno_rysunek_1E  6. 2111_luknajno_rysunek_1F

25.03.2021 Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Mikołajki na wschód od ulicy Papieża Jana Pawła II - pobierz (.tif 167 MB)

03.03.2021 Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tałty, obręb Tałty, gmina Mikołajki - Uchwała nr XXI/118/2020 RM w Mikołajkach z dnia 16 grudnia 2020 - plik geotif       (plik .tif -small)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Leszczyńska

Data modyfikacji: 2023/01/18

 
  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc