strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Karty głosowań 
 Interpelacje i zapytania
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
 Ogłoszenia o przetargach
 Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 Ogłoszenia o sprzedaży
 Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
 Wyniki postępowań
 Wykazy o sprzedaży przetargowej
 Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
 Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
 Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 Zagospodarowanie przestrzenne
 MPZP
Inne
 Konkursy na stanowiska pracy
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Nowy system gospodarowania odpadami
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Łowiectwo
 Decyzje środowiskowe
 Warunki zabudowy
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /rejestr działalności regulowanej
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

strona główna > inne > jednostki podległe > jednostki pomocnicze
 

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW i SOŁTYSÓW) GMINY MIKOŁAJKI

               

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

 

1.

 

Baranowo

 Zbigniew Bałazy

 2.

 Cudnochy

 Danuta Zabłocka

 3.

 Faszcze

 

Magdalena Kuchcińska

 

 4.

 Grabówka

 Roman Kaczorek

 5.

 Górkło

           Elżbieta Grabowska

 6.

 Inulec

 Zbigniew Bognacki

 

7.

 

 Jora Wielka

 Krzysztof Piotrowski

 8.

 Kolonia Mikołajki

 Kazimierz Dymbel

 

9.

 

 Lubiewo

 Wioletta Kujawa-Jurkiewicz

 10.

 Nowe Sady

 Piotr Szołno

 

11.

 

 Olszewo

 Grzegorz Kozak

 12.

 Prawdowo

 Jan Gołębiewski

 13.

 Stare Sady

 Alina Klimowicz

 14.

 Stawek

 Rafał Diezek

 15.

 Tałty

 Anna Krajewska - Morgaś

 16.

 Woźnice

 Honorata Ciszewska

 17.

 Zełwągi

 Sylwia Gajkowska

 Kod pocztowy dla wszystkich: 11-730 Mikołajki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Monika Golda-Kępa
Data modyfikacji: 2011/04/14

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc