strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o przetargach
  Wyniki postępowań
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Ogłoszenia o wydzierżawieniu w przetargu
  Wyniki postępowań
  Wykazy o sprzedaży przetargowej
  Wykazy o sprzedaży bezprzetargowej
  Wykazy o wydzierżawieniu nieruchomości
Inne
  Obywatel w Urzędzie
  Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne
 Jednostki pomocnicze
 Rejestry i ewidencje
 Podatki i opłaty
 Gospodarka komunalna
 Kierunki inwestycji
 Majątek Gminy
 Oświadczenia majątkowe
 Ochrona środowiska
 Decyzje środowiskowe
 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
 Ochrona przyrody
 Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
 Wybory Samorządowe '2006

strona główna > komisje rady miejskiej > komisja ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
 
Komisja Ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego: 

1. Andrzej Jaźwiński- przewodniczący
2. Andrzej Reszka - wiceprzewodniczący
3. Agnieszka Olszewska - członek
4. Wojciech Doda - członek
5. Janusz Ługin - członek
6. Leszek Rokojżo – członek
7. Bożena Piotrkowska - członek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (87) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2014/12/12

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc