strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Referaty | Jednostki podległe | Przetargi | Kontakt
                        Komunikaty | Obywatel w Urzędzie | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Organy
 Burmistrz Miasta 
 Sekretarz Gminy 
 Rada Miejska 
 Komisje Rady 
 Przewodniczący Rady 
Prawo Miejscowe
 Statut Gminy 
 Uchwały Rady 
 Zarządzenia Burmistrza 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu 
 Budżet Gminy 
Inne
 Obywatel w Urzędzie
 Referaty, Samodzielne stanowiska
 Jednostki organizacyjne 
 Jednostki pomocnicze 
 Rejestry i ewidencje 
 Podatki i opłaty 
 Gospodarka komunalna 
 Kierunki inwestycji 
 Majątek Gminy 
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian
strona główna > WYBORY SAMORZĄDOWE '2006 w Gminie Mikołajki
 

Wyciąg z protokołu wyborów Burmistrza Miasta Mikołajki sporządzonego dnia 13 listopada 2006 przez Miejską Komisję Wyborczą w Mikołajkach. Komisja na podstawie otrzymanych protokołów głosowania z sześciu obwodów ustaliła nastepujące wyniki głosowania...  czytaj dalej...

Wyciąg z protokołu wyborów do Rady Miejskiej w Mikołajkach sporządzonego dnia 13 listopada 2006 przez Miejską Komisję Wyborczą w Mikołajkach. Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list, ustaliła następujące wyniki wyborów...  czytaj dalej...

Miejska Komisja Wyborcza w Mikołajkach w dniu 11 listopada 2006r. 
pełnić będzie dyżur w godz. 9.00 - 14.00
po godz. 14.00 dyżur telefoniczny (nr 507 069 974 oraz 510 404 214) 

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIKOŁAJKACH o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mikołajkach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołajkach z dnia 23 października 2006 o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Mikołajki w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 października 2006 roku w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów samorządowych wyznaczonych na dzień 12 listopada 2006 roku.

WYBORY SAMORZĄDOWE '2006 w Gminie Mikołajki

WYBORY SAMORZĄDOWE '2006   Aktualności, wyjaśnienia, obwieszczenia, akty prawne, komunikaty i informacje Państwowej Komisji Wyborczej

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 19 września 2006 roku (informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołajkach.)

UCHWAŁA Nr XXXIX/294/06 RADY MIEJSKIEJ z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany ustalonego podziału Gminy Mikołajki na okręgi wyborcze.

UCHWAŁA Nr XXXIX/295/06 RADY MIEJSKIEJ w Mikołajkach z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany ustalonego podziału Gminy Mikołajki na obwody głosowania. 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mikołajki redaguje: Hubert Lubba
tel. (087) 42 19 068,  e-mail: 
h.lubba@mikolajki.pl 
Osoba odpowiedzialna za treść: Hubert Lubba
Data modyfikacji: 2006/09/22

  aktualizacja: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach Pomoc