strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Ochrona Danych Osobowych
Prawo 
 Statut Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Promenada
 Dokumenty, formularze
 Taryfy
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przetargi
 


 

01.02.2022  REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach      Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień

 

 


  

 

17.04.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego
1. miejsce nr 4     2. miejsce nr 5     3. regulamin

28.02.2024 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach, przedstawia tabelę z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) z dnia 27.02.2024, związanych z najmem/dzierżawą miejsc na terenie portu w Mikołajkach
1. zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

23.02.2024 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach, przedstawia tabelę z rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) z dnia 22.02.2024, związanych z najmem/dzierżawą miejsc na terenie portu w Mikołajkach
1. zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

19.02.2024 Organizator przetargów Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach, na podstawie art. §9 ust. 1 Regulaminu przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) z 14.02.2024r., odwołuje przetargi wyznaczone na dzień 22.02.2024r. dotyczące 9 miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej k/St. Orlen – miejsca O.1-O.9
Nowy termin przetargów dotyczących 9 miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej k/St. Orlen – 27.02.2024 u Organizatora: ZWIK sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, godz. 9:00
Termin wpłaty wadium – do 26.02.2024
Podmioty, które wpłaciły wadium do odwołanych przetargów wyznaczonych na dzień 22.02.2024 dotyczących 9 miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej k/St. Orlen, a chcą uczestniczyć w przetargach wyznaczonych na 27.02.2024, mogą skierować w terminie do 23.02.2024r. wniosek do Organizatora na adres: zwik@mikolajki.pl o przeksięgowanie wpłaconego wadium na nowy przetarg, z podaniem specyfikacji przetargu, którego ma dotyczyć wadium

19.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (przy stacji paliw Orlen)  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.O1.2024
2) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.O2.2024
3) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.O3.2024
4) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.O4.2024
5) Miejsce nr 5 nr sprawy: PNU.I.O5.2024
6) Miejsce nr 6 nr sprawy: PNU.I.O6.2024
7) Miejsce nr 7 nr sprawy: PNU.I.O7.2024
8) Miejsce nr 8 nr sprawy: PNU.I.O8.2024
9) Miejsce nr 9 nr sprawy: PNU.I.O9.2024

14.02.2024  UWAGA! Podmioty, które wpłaciły wadium do odwołanych przetargów wyznaczonych na dzień 14.02.2024, a chcą uczestniczyć w przetargach wyznaczonych na 22.02.2024, mogą skierować w terminie do 17.02.2024r. wniosek do Organizatora na adres: zwik@mikolajki.pl o przeksięgowanie wpłaconego wadium na nowy przetarg, z podaniem specyfikacji przetargu, którego ma dotyczyć wadium

14.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (przy Orlenie)  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.O1.2024
2) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.O2.2024
3) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.O3.2024
4) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.O4.2024
5) Miejsce nr 5 nr sprawy: PNU.I.O5.2024
6) Miejsce nr 6 nr sprawy: PNU.I.O6.2024
7) Miejsce nr 7 nr sprawy: PNU.I.O7.2024
8) Miejsce nr 8 nr sprawy: PNU.I.O8.2024
9) Miejsce nr 9 nr sprawy: PNU.I.O9.2024

14.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (al. Kasztanowa)  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.K1.2024
2) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.K2.2024
3) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.K3.2024
4) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.K4.2024

14.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.2.2024
2) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.3.2024
3) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.4.2024
4) Miejsce nr 5 nr sprawy: PNU.I.5.2024
5) Miejsce nr 6 nr sprawy: PNU.I.6.2024
6) Miejsce nr 10 nr sprawy: PNU.I.10.2024
7) Miejsce nr 11 nr sprawy: PNU.I.11.2024
8) Miejsce nr 12 nr sprawy: PNU.I.12.2024
9) Miejsce nr 13 nr sprawy: PNU.I.13.2024
10) Miejsce nr 14 nr sprawy: PNU.I.14.2024
11) Miejsce nr 15 nr sprawy: PNU.I.15.2024
12) Miejsce nr 16 nr sprawy: PNU.I.16.2024
13) Miejsce nr 17 nr sprawy: PNU.I.17.2024
14) Miejsce nr 18 nr sprawy: PNU.I.18.2024
15) Miejsce nr 19 nr sprawy: PNU.I.19.2024
16) Miejsce nr 20 nr sprawy: PNU.I.20.2024
17) Miejsce nr 21 nr sprawy: PNU.I.21.2024
18) Miejsce nr 22 nr sprawy: PNU.I.22.2024
19) Miejsce nr 23 nr sprawy: PNU.I.23.2024
20) Miejsce nr 24 nr sprawy: PNU.I.24.2024

14.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca do cumowania statków  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.1.2024
2) Miejsce nr 9 nr sprawy: PNU.I.9.2024
3) Miejsce nr 8 nr sprawy: PNU.I.8.2024
4) Miejsce nr 7 nr sprawy: PNU.I.7.2024

12.02.2024 Organizator przetargów Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mikołajkach, na podstawie art. §9 ust. 1 Regulaminu przetargu nieograniczonego ustnego (licytacji) z 02.02.2024r., odwołuje wszystkie przetargi wyznaczone na dzień 14.02.2024 związane z najmem/dzierżawą miejsc na terenie portu w Mikołajkach.
Nowy termin przetargów zostanie podany w ciągu 7 dni

02.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (przy Orlenie)  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.O1.2024
2) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.O2.2024
3) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.O3.2024
4) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.O4.2024
5) Miejsce nr 5 nr sprawy: PNU.I.O5.2024
6) Miejsce nr 6 nr sprawy: PNU.I.O6.2024
7) Miejsce nr 7 nr sprawy: PNU.I.O7.2024
8) Miejsce nr 8 nr sprawy: PNU.I.O8.2024
9) Miejsce nr 9 nr sprawy: PNU.I.O9.2024

02.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (al. Kasztanowa)  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.K1.2024
2) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.K2.2024
3) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.K3.2024
4) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.K4.2024

02.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.2.2024
2) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.3.2024
3) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.4.2024
4) Miejsce nr 5 nr sprawy: PNU.I.5.2024
5) Miejsce nr 6 nr sprawy: PNU.I.6.2024
6) Miejsce nr 10 nr sprawy: PNU.I.10.2024
7) Miejsce nr 11 nr sprawy: PNU.I.11.2024
8) Miejsce nr 12 nr sprawy: PNU.I.12.2024
9) Miejsce nr 13 nr sprawy: PNU.I.13.2024
10) Miejsce nr 14 nr sprawy: PNU.I.14.2024
11) Miejsce nr 15 nr sprawy: PNU.I.15.2024
12) Miejsce nr 16 nr sprawy: PNU.I.16.2024
13) Miejsce nr 17 nr sprawy: PNU.I.17.2024
14) Miejsce nr 18 nr sprawy: PNU.I.18.2024
15) Miejsce nr 19 nr sprawy: PNU.I.19.2024
16) Miejsce nr 20 nr sprawy: PNU.I.20.2024
17) Miejsce nr 21 nr sprawy: PNU.I.21.2024
18) Miejsce nr 22 nr sprawy: PNU.I.22.2024
19) Miejsce nr 23 nr sprawy: PNU.I.23.2024
20) Miejsce nr 24 nr sprawy: PNU.I.24.2024

02.02.2024 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca do cumowania statków  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.1.2024
2) Miejsce nr 9 nr sprawy: PNU.I.9.2024
3) Miejsce nr 8 nr sprawy: PNU.I.8.2024
4) Miejsce nr 7 nr sprawy: PNU.I.7.2024

 

27.12.2023 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

PROTOKÓŁ ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH W 2024 ROKU
19.12.2023 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
1. protokół z zapytania ofertowego

18.12.2023 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. informacja z otwarcia ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE
08.12.2023 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych w 2024 roku 
1. zapytanie ofertowe  2. formularz 3. wzór umowy 4. klauzula RODO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
07.12.2023 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. załączniki 4. wzór umowy 5. formularz oferty

06.12.2023 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego

06.12.2023 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. zawiadomienie o odrzuceniu oferty

04.12.2023 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu Flopam EM 840 HIB lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

01.12.2023 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. informacja z otwarcia ofert

28.11.2023 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

27.11.2023 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu Flopam EM 840 HIB lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. informacja z otwarcia ofert

17.11.2023 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
09.11.2023 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. załączniki 4. wzór umowy 5. formularz oferty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
06.11.2023 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu Flopam EM 840 HIB lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. oświadczenie 5. wzór umowy

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
27.12.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Składanie ofert na dostawę paliw płynnych w 2023 roku 
1. protokół z postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE
12.12.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych w 2023 roku 
1. zapytanie ofertowe  2. formularz 3. wzór umowy

07.12.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

30.11.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. informacja z otwarcia ofert

29.11.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu Flopam EM 640 MEB lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

25.11.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 lub porównywalnego do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. unieważnienie przetargu

22.11.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu Flopam EM 640 MEB lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. informacja z otwarcia ofert

21.11.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 lub porównywalnego do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. informacja z otwarcia ofert

21.11.2022 UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 30.11.2022 GODZ.13.00 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
dotyczy: Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. odpowiedzi na pytania

18.11.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
dotyczy: Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. uzupełnienie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
09.11.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ  3. załączniki 4. wzór umowy 5. formularz ofertowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
08.11.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu Flopam EM 640 MEB lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. oświadczenie 5. wzór umowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
07.11.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 lub porównywalnego do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. oświadczenie 5. umowa

09.09.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM (M2M/IoT) do przesyłu danych oraz zakup nakładek na wodomierze w ilości 2000 szt
1. zawiadomienie o wyniku przetargu

05.09.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM (M2M/IoT) do przesyłu danych oraz zakup nakładek na wodomierze w ilości 2000 szt
1. zawiadomienie o zwiększeniu kwoty

26.08.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM (M2M/IoT) do przesyłu danych oraz zakup nakładek na wodomierze w ilości 2000 szt
1. informacja z otwarcia ofert

24.08.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM (M2M/IoT) do przesyłu danych oraz zakup nakładek na wodomierze w ilości 2000 szt

Zamawiający zamieszcza otrzymane pytania do zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz zaktualizowaną treść Załącznika nr 6 - Projektowane postanowienia umowy.
Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony termin składania ofert w postępowaniu

1. pytania - odpowiedzi  2. umowa

22.08.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM (M2M/IoT) do przesyłu danych oraz zakup nakładek na wodomierze w ilości 2000 szt

Zamawiający zamieszcza otrzymane pytania do zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz zaktualizowaną treść Załącznika nr 6 – Projektowane postanowienia umowy. Modyfikacja dotyczy: §2 ust 8, § 4 ust. 1, § 4 ust. 6, §4 ust. 7, §4 ust. 8, §5 ust.6 umowy.
Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony termin składania ofert w postępowaniu

1. pytania - odpowiedzi  2. umowa

11.08.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem technologii GSM (M2M/IoT) do przesyłu danych oraz zakup nakładek na wodomierze w ilości 2000 szt
1. czytaj więcej  2. SIWZ 3. umowa 4. załączniki

12.07.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na wydzierżawienie części nieruchomości – Budynek D z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem małej gastronomi (bez możliwości zaplecza kuchennego), handlu oraz działalności artystycznej
1. zawiadomienie o wyniku przetargu

05.07.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na wydzierżawienie części nieruchomości – Budynek D z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem małej gastronomi (bez możliwości zaplecza kuchennego), handlu oraz działalności artystycznej
1. czytaj więcej  2. załącznik 1 3. załącznik 2 4. załącznik 3
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
16.05.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej – modernizacja części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach  
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
25.04.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej – modernizacja części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach  
1. SIWZ 2. ogłoszenie  3. załączniki-1-5 4. umowa

22.04.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego - Opracowanie dokumentacji projektowej – wykonanie spinki sieci wodociągowej Prawdowo-Stare Sady  
1. zawiadomienie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
04.04.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej – wykonanie spinki sieci wodociągowej Prawdowo-Stare Sady  
1. SIWZ 2. ogłoszenie  3. załączniki-1-5 4. załącznik-6

05.01.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach  
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

30.12.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach  
1. informacja z otwarcia ofert

21.12.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach  
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

20.12.2021 Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach UWAGA! Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza nowy na dzień 30.12.2021 godz. 11:15. Miejsce i sposób składania ofert bez zmian

17.12.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach  
1. odpowiedzi na pytania wykonawców

15.12.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach  
1. odpowiedzi na pytania wykonawców  2.odpowiedzi na pytania wykonawców-2

15.12.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

09.12.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach  
1. odpowiedzi-1 2. odpowiedzi-2  3. przedmiar-1 4. przedmiar-2 5. załączniki-1  6. załączniki-2 7. załączniki-3 8. załączniki-4

03.12.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
03.12.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa osadnika wtórnego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, pompownią flotatu oraz rurociągów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Mikołajkach  
1. SIWZ 2. umowa  3. załączniki-1 4. załączniki-2

29.11.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. informacja z otwarcia ofert

26.11.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. informacja z otwarcia ofert

22.11.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawę polielektrolitu Flopam EM 640 MEB lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

18.11.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych w 2022 roku 
1. protokół z postępowania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
18.11.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. oświadczenie 5. umowa

18.11.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

15.11.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawę polielektrolitu Flopam EM 640 MEB lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. informacja z otwarcia ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE
10.11.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych w 2022 roku 
1. zapytanie ofertowe  2. formularz 3. wzór umowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
08.11.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. oświadczenie 5. umowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
03.11.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawę polielektrolitu Flopam EM 640 MEB lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. oświadczenie 5. wzór umowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
29.10.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. załączniki 5. wzór umowy

24.08.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Dybowskiej w miejscowości Mikołajki
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

17.08.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Dybowskiej w miejscowości Mikołajki
1. informacja z otwarcia ofert

09.08.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Dybowskiej w miejscowości Mikołajki    UWAGA!  Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza nowy na dzień 17.08.2021 godz. 11:00. Miejsce i sposób składania ofert bez zmian
1. odpowiedzi na pytania wykonawców  2. załącznik-1 3. załącznik-2 4. załącznik-3 5. załącznik-4

28.07.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Dybowskiej w miejscowości Mikołajki
1. SIWZ  2. przedmiary 3. specyfikacje techniczne 4. załączniki 5. wzór umowy 6. pozwolenie na budowę

11.06.2022 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na wydzierżawienie części nieruchomości – Budynek D z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem małej gastronomi (bez możliwości zaplecza kuchennego), handlu oraz działalności artystycznej
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

01.06.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na wydzierżawienie części nieruchomości – Budynek D z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem małej gastronomi (bez możliwości zaplecza kuchennego), handlu oraz działalności artystycznej
1. czytaj więcej  2. załącznik 1 3. załącznik 2 4. załącznik 3

28.05.2021 Odwołanie przetargu  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Odwołanie przetargu - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na wydzierżawienie części nieruchomości – Budynek D z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem kawiarni, lodziarni
1. odwołanie przetargu

18.05.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Ogłoszenie o przetargu - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na wydzierżawienie części nieruchomości – Budynek D z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z funkcjonowaniem kawiarni, lodziarni
1. załącznik 1  2. załącznik 2 3. załącznik 3 4. załącznik 4

18.05.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wykonanie analiz ryzyka ujęć wody pitnej oraz przygotowanie wniosków do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej - Mikołajki, Cudnochy, Tałty
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

18.05.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wykonanie analiz ryzyka ujęć wody pitnej oraz przygotowanie wniosków do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej - Mikołajki, Cudnochy, Tałty
1. zawiadomienie o odrzuceniu oferty

05.05.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wykonanie analiz ryzyka ujęć wody pitnej oraz przygotowanie wniosków do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej - Mikołajki, Cudnochy, Tałty
1. informacja z otwarcia ofert

04.05.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca do cumowania statków  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 2, nr sprawy: PNU.II.2.2021

28.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca do cumowania statków  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1, nr sprawy: PNU.II.1.2021

23.04.2021 UWAGA - Zmiana powierzchni w ogłoszeniu na miejsce nr 7! Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca do cumowania statków  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.1.2021
2) Miejsce nr 9 nr sprawy: PNU.I.9.2021
3) Miejsce nr 8 nr sprawy: PNU.I.8.2021
4) Miejsce nr 7 nr sprawy: PNU.I.7.2021  (ZMIANA POWIERZCHNI)

20.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (przy Orlenie)  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.O1.2021   załącznik
2) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.O2.2021   załącznik
3) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.O3.2021   załącznik
4) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.O4.2021   załącznik
5) Miejsce nr 5 nr sprawy: PNU.I.O5.2021   załącznik

20.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (al. Kasztanowa)  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.K1.2021
2) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.K2.2021
3) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.K3.2021
4) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.K4.2021

20.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 20 nr sprawy: PNU.I.20.2021
2) Miejsce nr 21 nr sprawy: PNU.I.21.2021
3) Miejsce nr 22 nr sprawy: PNU.I.22.2021
4) Miejsce nr 23 nr sprawy: PNU.I.23.2021
5) Miejsce nr 24 nr sprawy: PNU.I.24.2021

20.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 15 nr sprawy: PNU.I.15.2021
2) Miejsce nr 16 nr sprawy: PNU.I.16.2021
3) Miejsce nr 17 nr sprawy: PNU.I.17.2021
4) Miejsce nr 18 nr sprawy: PNU.I.18.2021
5) Miejsce nr 19 nr sprawy: PNU.I.19.2021

20.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 10 nr sprawy: PNU.I.10.2021
2) Miejsce nr 11 nr sprawy: PNU.I.11.2021
3) Miejsce nr 12 nr sprawy: PNU.I.12.2021
4) Miejsce nr 13 nr sprawy: PNU.I.13.2021
5) Miejsce nr 14 nr sprawy: PNU.I.14.2021

20.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wypożyczaniem sprzętu pływającego  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 2 nr sprawy: PNU.I.2.2021
2) Miejsce nr 3 nr sprawy: PNU.I.3.2021
3) Miejsce nr 4 nr sprawy: PNU.I.4.2021
4) Miejsce nr 5 nr sprawy: PNU.I.5.2021
5) Miejsce nr 6 nr sprawy: PNU.I.6.2021

20.04.2021 Ogłoszenie o przetargu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację) na miejsca do cumowania statków  (regulamin przetargu)
1) Miejsce nr 1 nr sprawy: PNU.I.1.2021
2) Miejsce nr 9 nr sprawy: PNU.I.9.2021
3) Miejsce nr 8 nr sprawy: PNU.I.8.2021
4) Miejsce nr 7 nr sprawy: PNU.I.7.2021

16.04.2021 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wykonanie analiz ryzyka ujęć wody pitnej oraz przygotowanie wniosków do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej - Mikołajki, Cudnochy, Tałty
1. SIWZ  2. ogłoszenie o przetargu 3. załączniki - Mikołajki 4. załączniki Tałty 5. załączniki Cudnochy  6. załączniki 2-8 7. załącznik 9 - wzór umowy


2020

21.12.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Bociania, Mikołajki
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

15.12.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Bociania, Mikołajki
1. informacja z otwarcia ofert

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
08.12.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych w 2021 roku 
1. protokół z postępowania

08.12.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Bociania, Mikołajki

W celu ułatwienia wyceny robót związanych z dostawą i montażem przepompowni ścieków Zamawiający załącza dokument pn: „Opis przepompowni”. Dostarczony obiekt musi spełniać co najmniej podane w opisie wymogi
1. opis przepompowni

ZAPYTANIE OFERTOWE
01.12.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych w 2021 roku 
1. zapytanie ofertowe  2. formularz 3. wzór umowy

30.11.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Bociania, Mikołajki
1. SIWZ  2. projekt 3. pompownia 4. przedmiar robót 5. PZT - zmiana 6. rysunki szczegółowe 7. załączniki 2-8 8. wzór umowy

04.11.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

03.11.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

03.11.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu Praestol K 255L lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. informacja z otwarcia ofert

30.10.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. informacja z otwarcia ofert

29.10.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. informacja z otwarcia ofert 

27.10.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Zełwągi
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

26.10.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu Praestol K 255L lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. oświadczenie 5. umowa

21.10.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Zełwągi
1. informacja z otwarcia ofert  2. oświadczenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
21.10.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. oświadczenie 5. umowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
20.10.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. załączniki 5. wzór umowy

06.10.2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Zełwągi
1. SIWZ  2. projekt budowlany 3. dokumentacja projektowa cz. 1 4. dokumentacja projektowa cz. 2 5. umowa


2019

04.12.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. zawiadomienie o wyniku postępowania


04.12.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu Praestol K 255L lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. zawiadomienie o wyniku postępowania


04.12.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania publicznego
29.11.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
1. protokół z postępowania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
28.11.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
28.11.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu Praestol K 255L lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
28.11.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. informacja z otwarcia ofert

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
20.11.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych w 2020 roku 
1. zapytanie ofertowe  2. formularz 3. wzór umowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
19.11.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. załączniki 5. umowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
19.11.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu Praestol K 255L lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. oświadczenie 5. umowa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
19.11.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. oświadczenie 5. umowa


2018

05.12.2018
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

21.11.2018
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu Praestol K 255L lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

16.11.2018
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. informacja z otwarcia ofert

14.11.2018
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu Praestol K 255L lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. informacja z otwarcia ofert

13.11.2018
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. zawiadomienie o wyniku postępowania

07.11.2018
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. informacja z otwarcia ofert

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

05.11.2018
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu Praestol K 255L lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. oświadczenie 5. umowa

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

05.11.2018
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. załączniki 5. umowa

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

29.10.2018
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. formularz ofertowy 4. oświadczenie 5. umowa

 

24.10.2018 OGŁOSZENIE O PRZETARGU ZAMÓWIENIE SEKTOROWE
Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 37 212 564,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym Olszewo –Woźnice.
data zamieszczenia: 2018-09-26
1. unieważnienie postępowania przetargowego

15.10.2018 OGŁOSZENIE O PRZETARGU ZAMÓWIENIE SEKTOROWE
Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 37 212 564,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym Olszewo –Woźnice.
data zamieszczenia: 2018-09-26
1. informacja z otwarcia ofert

02.10.2018 OGŁOSZENIE O PRZETARGU ZAMÓWIENIE SEKTOROWE
Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 37 212 564,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym Olszewo –Woźnice.
data zamieszczenia: 2018-09-26
1. wyjaśnienia do treści SIWZ

26.09.2018 OGŁOSZENIE O PRZETARGU ZAMÓWIENIE SEKTOROWE
Zamawiający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 37 212 564,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo wraz z przewodem tłocznym Olszewo –Woźnice.
data zamieszczenia: 2018-09-26
1. treść ogłoszenia  2. SIWZ 3. załączniki do SIWZ 4. załącznik - wzór umowy 5. dokumentacja - opisy 6. przedmiary 7. rysunki

 

15.01.2018  Informacja o wyborze oferty
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu  Zetag 9046 FS lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ulicy Dąbrowskiego 7   informacja o wyborze oferty

 

08.01.2018  Informacja z otwarcia ofert
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu  Zetag 9046 FS lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ulicy Dąbrowskiego 7   informacja z otwarcia ofert


2017

21.12.2017  GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa polielektrolitu  Zetag 9046 FS lub porównywalny do odwadniania osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ulicy Dąbrowskiego 7   czytaj więcej

 

15.12.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach    czytaj więcej

30.11.2017
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach   informacja z otwarcia ofert

23.11.2017
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach   odpowiedzi na pytania wykonawców

 

14.11.2017 GŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego, skratek i piasku powstałych w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach   czytaj więcej

 

28.08.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
Budowa Sieci wodociągowej Woźnice-Grabnik   czytaj więcej

18.08.2017 Informacja z otwarcia ofert
Budowa Sieci wodociągowej Woźnice-Grabnik   czytaj więcej

08.08.2017
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa Sieci wodociągowej Woźnice-Grabnik     odpowiedzi na pytania wykonawców

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

04.08.2017
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Budowa Sieci wodociągowej Woźnice-Grabnik   czytaj więcej

 

16.06.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do higienizacji osadów w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7   czytaj więcej

13.06.2017 Informacja z otwarcia ofert
Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do higienizacji osadów w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7   czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

30.05.2017
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego do higienizacji osadów w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7   czytaj więcej

24.05.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dostawa flokulantu Flopam DW 2160 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7   czytaj więcej

17.05.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7   czytaj więcej

17.05.2017 Informacja z otwarcia ofert
Dostawa flokulantu Flopam DW 2160 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7   czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

29.04.2017
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa flokulantu Flopam DW 2160 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7   czytaj więcej

 

28.04.2017 Informacja z otwarcia ofert
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7   czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

12.04.2017
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Dostawa koagulantu PAX 16 do stosowania w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7   czytaj więcej

13.02.2017
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Informacja o ponownym badaniu i ocenie ofert oraz zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule “Zaprojektuj i wybuduj” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego   czytaj więcej

31.01.2017
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny ofert i anulowaniu decyzji o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule “Zaprojektuj i wybuduj” i o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty  czytaj więcej


2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

19.12.2016
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Zamówienie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zadanie pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule “Zaprojektuj i wybuduj”  czytaj więcej

 

09.12.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego
Zamówienie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zadanie pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule “Zaprojektuj i wybuduj”  czytaj więcej

07.12.2016 Informacja z otwarcia ofert
Zamówienie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zadanie pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule “Zaprojektuj i wybuduj”  czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

21.11.2016
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl

Zamówienie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zadanie pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie Aglomeracji Mikołajki” w formule “Zaprojektuj i wybuduj”  czytaj więcej

 

26.09.2016 Protokół z postępowania
Protokół z postępowania w przetargu nieograniczonym na budowę Magistrali wodociągowej Mikołajki - Woźnice

 

20.09.2016 Protokół z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na budowę Magistrali wodociągowej Mikołajki - Woźnice

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

05.09.2016
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę Magistrali wodociągowej Mikołajki - Woźnice. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Udzielania Zamówień ZWiK Sp. z o.o. w Mikołajkach   czytaj więcej

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

05.11.2009
Informacja o wyborze oferty, o wykonawca którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny ofert.
W przetargu nieograniczonym na Dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez UNILUX B. Drzewiecka, B. Kabzińska, H. Kokoszyńska Sp. Jawna 41-253 Czeladź ul. Wybickiego 19 z ceną 48.775,65zł brutto /samochód GAZELA/.

Ponadto w przetargu oferty złożyli:
1. REN – CAR Sp. z o.o. 44-207 Rybnik ul. Gliwicka 190 – cena 90.280zł.
2. BUDMAT – AUTO Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Bielska 67 – z ceną 89.060zł.
3. NORD TRUCK Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Włocławska 191 – z ceną 122.440zł.
4. Polmozbyt Plus Sp. z o.o. 15-703 Białystok ul. Zwycięstwa 10A z ceną 79.666zł.

W wyniku oceny ofert wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:
1. REN – CAR Sp. z o.o. 44-207 Rybnik ul. Gliwicka 190 – 54 pkt.
2. BUDMAT – AUTO Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Bielska 67 – 55 pkt.
3. NORD TRUCK Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Włocławska 191 – 39 pkt.
4. UNILUX B. Drzewiecka, B. Kabzińska, H. Kokoszyńska Sp. Jawna 41-253 Czeladź ul. Wybickiego 19 – 100 pkt.
5. Polmozbyt Plus Sp. z o.o. 15-703 Białystok ul. Zwycięstwa 10A – 61 pkt.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

22.10.2009
Mikołajki: Dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego
Numer ogłoszenia: 369036 - 2009; data zamieszczenia: 22.10.2009  SIWZ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4216588, faks 87 4219814.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu dostawczego skrzyniowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 1. Samochód dostawczy skrzyniowy z plandeką. 2. Ilość miejsc siedzących minimum 6. 3. Długość całkowita minimum 5,4 m, szerokość całkowita minimum 2,15 m. 4. Drzwi - minimum 2. 5. Silnik wysokoprężny o mocy minimum 100 KM. 6. Skrzynia ładunkowa: długość minimum 2,3 m, szerokość minimum 1,9 m. 7. Ładowność - minimum 1.100 kg..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.60.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 3. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością zamówieniu stanowiącemu przedmiot niniejszego postępowania..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie, w tym 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością zamówieniu stanowiącemu przedmiot niniejszego postępowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz, 4. Zaakceptowany projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz, 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 5, 6. Oświadczenie, że wykonawca przyjmuje wszystkie warunki zawarte w niniejszej specyfikacji..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zwik.mikolajki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 11-730 Mikołajki ul. Dąbrowskiego 7.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 11-730 Mikołajki ul. Dąbrowskiego 7.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

22.05.2007
1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 11-730 Mikołajki ul. Dąbrowskiego 7.
2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia "Wykonanie odwiertu studni głębinowej - 60m ". 
3. Adres strony internetowej: specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.bip.zwik.mikolajki.pl 
4. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie odwiertu studni głębinowej o głębokości 60 m w miejscowości Mikołajki przy ul. Prusa zgodnie z projektem geologiczno - technicznym. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub ofert wariantowych. 
6. Przewiduje się zamówienia uzupełniające. 
7. Termin wykonania zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy. 
8. Opis warunków udziału i sposobu spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
9. Informacje na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wadium. 
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%. 
11. Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 29 maja 2007r. do godz. 10.00 
12. Termin związania ofertą: 20 dni.  

Do pobrania - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

22.06.2006
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 614, fax 087 4216614, www.bip.zwik.mikolajki.pl, e-mail: zwik@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony w postaci oferty cenowej na: Udzielenie kredytu inwestycyjnego na spłatę inwestycji pod nazwą "Budowa rurociągu wodnego". Dokładny opis przedmiotu zamówienia i zapotrzebowań zamawiającego w zakresie kredytu zawiera załącznik nr 2. Formularz oferty do wypełnienia - załącznik nr 1. Do pobrania - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

05.05.2005
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 614, fax 087 4216614, www.bip.zwik.mikolajki.pl, e-mail: zwik@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony w postaci oferty cenowej na "wykonanie odcinka kolektora sanitarnego o łącznej długości 274mb z rur PCV Ø315mm wraz ze studzienkami rewizyjnymi Ø400 do przyłączenia przykanalików zgodnie z dokumentacją oraz zakończenie go szczelnym zbiornikiem na ścieki o pojemności 12-15m³ na ulicy Mrągowskiej w Mikołajkach".  

Termin realizacji zadania 31.05.2005

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Zbigniew Ponichtera, tel. (087) 42 16 614 w godz. 8.00-14.00

Oferty zawierające cenę brutto wykonania robót należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Kanalizacja" w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Mikołajkach, ul. Dąbrowskiego 7, lub przesłać listem poleconym w terminie do 16.05.2005 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2005 roku o godzinie 13°° w siedzibie Spółki.

Przyjęta zostanie oferta z najniższą ceną brutto. Dokumentacja projektowa do wglądu w biurze Spółki przy ul. Dąbrowskiego 7.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 614, fax 087 4216614, www.bip.zwik.mikolajki.pl, e-mail: zwik@mikolajki.pl, zaprasza  do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 60 000 EURO, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego "Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon".  

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Samochód ciężarowy typu furgon, ilość miejsc trzy, długość całkowita nie mniej niż 4745mm, szerokość całkowita nie mniej niż 2024mm, rozstaw osi nie mniej niż 2850mm.

2. Drzwi: czterodrzwiowy.

3. Silnik wysokoprężny typu JTD/ moc minimalna 84KM, pojemność minimum 1990cm³.

4. Wymiary przestrzeni ładunkowej - długość minimum 2510mm, szerokość minimum 1808mm, wysokość 1562mm. Ładowność - minimum 1100kg.

Kryteria oceny ofert i sposób oceny:

Cena - 100%. Cena zostanie przeliczona matematycznie w porównaniu do ceny najniższej.. Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów. Zamawiający udzieli zamówiena oferentowi, który uzyska największą liczbę punktów i spełni warunki ustalone w specyfikacji.

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Zbigniew Ponichtera, tel. (087) 42 16 614 w godz. 8.00-14.00

Oferta powinna być złożona na załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia formularzu oferty oraz powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2004roku o godz. 10ºº

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2004 roku o godzinie 10.15 w siedzibie Spółki.

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Zbigniew Ponichtera, tel. (087) 42 16 614 w godz. 8.00-14.00

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać w siedzibie zamawiającego, pocztą lub pobrać tu: specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Formularz oferty można odebrać w siedzibie zamawiającego, pocztą lub pobrać tu: formularz oferty


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 614, fax 087 4216614, www.bip.zwik.mikolajki.pl, e-mail: zwik@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony w postaci oferty cenowej na "Dostawa materiałów do budowy wodociągu Cudnochy - Jora".  

Termin realizacji uzgodniony z inwestorem (wstępnie od 03.08.2004r.)

Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: cena brutto: koszt z dostawą na plac budowy - 80%; warunki płatności - 20%.

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Zbigniew Ponichtera, tel. (087) 42 16 614 w godz. 8.00-14.00

Oferty  należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Materiały Cudnochy" w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Mikołajkach, ul. Dąbrowskiego 7, lub przesłać listem poleconym w terminie do 30.07.2004 roku. Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2004roku o godz. 10ºº

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2004 roku o godzinie 11°° w siedzibie Spółki.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust.1 i art. 22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 614, fax 087 4216614, www.bip.zwik.mikolajki.pl, e-mail: zwik@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony w postaci oferty cenowej na "Wykonanie usług geodezyjnych na rzecz zamawiającego". Oferta powinna zawierać:

1. Cena za 1mb wytyczenia w terenie trasy wodociągu

2. Cena za 1mb inwentaryzacji wodociągu

3. Cena za 1 szt. przyłącza do nieruchomości

4. Cena za wytyczenie obiektu kubaturowego

5. Cena za inwentaryzację obiektu kubaturowego.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie - cena brutto (koszt) 100%

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Zbigniew Ponichtera, tel. (087) 42 16 614 w godz. 8.00-14.00

Oferty  należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Usługi geodezyjne" w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Mikołajkach, ul. Dąbrowskiego 7, lub przesłać listem poleconym w terminie do 28.07.2004 roku. Termin składania ofert upływa dnia 28.07.2004roku o godz. 13ºº

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2004 roku o godzinie 14ºº w siedzibie Spółki.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W praetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust.1 i art. 22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 614, fax 087 4216614, www.bip.zwik.mikolajki.pl, e-mail: zwik@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony w postaci oferty cenowej na "Wykonanie wykopu oraz jego zasypanie pod sieć wodociągową Cudnochy - Jora". Głębokość wykopu do 2 metrów. Długość wykopu: I etap - 2000mb; II etap - 4000mb.

Termin realizacji (wymagany): I etap - 1 miesiąc; II etap 2 miesiąc

Termin rozpoczęcia prac - 04.08.2004rok. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: cena brutto (koszt) 1mb wykonania i zasypania wykopu - 100%

Uprawniony do kontaktu z oferentami: Zbigniew Ponichtera, tel. (087) 42 16 614 w godz. 8.00-14.00

Oferty  należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Roboty ziemne" w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Mikołajkach, ul. Dąbrowskiego 7, lub przesłać listem poleconym w terminie do 28.07.2004 roku. Termin składania ofert upływa dnia 28.07.2004roku o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2004 roku o godzinie 13°° w siedzibie Spółki.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust.1 i art. 22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 614, fax 087 4216614, www.bip.zwik.mikolajki.pl, e-mail: zwik@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony w postaci oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z kosztorysem inwestorskim na zadanie inwestycyjne "SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI JORA WIELKA I JORA MAŁA".

Dokumentacja powinna obejmować odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami od zaprojektowanego wodociągu PCVØ150 w miejscowości Cudnochy. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie całości prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Termin realizacji pełnej dokumentacji z niezbędnymi uzgodnieniami - 15.08.2004 rok.

Oferty zawierające cenę brutto wykonania dokumentacji należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Wodociąg Jora" w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Mikołajkach, ul. Dąbrowskiego 7, lub przesłać listem poleconym w terminie do 31.05.2004 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2004 roku o godzinie 13°° w siedzibie Spółki.

Bliższych informacji udziela Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o.o. Zbigniew Ponichtera; telefon (87) 42 16 614


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 614, fax 087 4216614, www.bip.zwik.mikolajki.pl, e-mail: zwik@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony w postaci oferty cenowej na  "Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z kosztorysem inwestorskim na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Prawdowie w celu uzyskania wydajności 50m³/h"

Przedstawiona oferta powinna zawierać:

1. Koncepcję rozwiązań technologicznych uzdatniania wody

2. Cenę za wykonanie dokumentacji projektowej obiektu oraz ciągów technologicznych uzdatniania wody

3. Przybliżony koszt inwestycji.

Termin realizacji pełnej dokumentacji 15.12.2003r.

Oferty zawierające cenę brutto wykonania kompletnej dokumentacji, czas jej wykonania oraz warunki płatności należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "SUW Prawdowo" w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Mikołajkach, ul. Dąbrowskiego 7 lub przesłać listem poleconym w terminie do 31.10.2003r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2003r. o godz. 11.00

Bliższych informacji udziela Prezes Zarządu ZWiK Zbigniew Ponichtera, tel. (087) 42 16 614


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7, woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, tel. 087 42 16 614, fax 087 4216614, www.bip.zwik.mikolajki.pl, e-mail: zwik@mikolajki.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z kosztorysem inwestorskim na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Prawdowie. Wydajność 50m³/h"  
Termin realizacji (wymagany) - 15.11.2003 rok
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) -  80%
   warunki gwarancji i serwisu -  20%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać w siedzibie zamawiającego.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Zbigniew Ponichtera, e-mail: zwik@mikolajki.pl, tel. 087 4216 614, w godz. 07:00 - 15:00.

Oferta winna zawierać: 1. Koncepcję rozwiązań technologicznych uzdatniania wody, 2. Cenę za wykonanie dokumentacji projektowej obiektu oraz ciągów technologicznych uzdatniania wody.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w kopercie z napisem "SUW Prawdowo" lub listem poleconym na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7
Termin składania ofert upływa dnia 26.09.2003 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.09.2003 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach
tel. (087) 42 16 588,  e-mail: 
zwik@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2024/04/17

  aktualizacja: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach Pomoc