strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Prawo 
 Statut Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Dokumenty, formularze
 Taryfy
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > dokumenty, formularze do pobrania
 

Wniosek na wydanie warunków technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków

Zaświadczenie o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej planowanej zabudowy

WARUNKI TECHNICZNE montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

 

 

 

 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach
tel. (087) 42 16 588,  e-mail: 
zwik@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2018/06/19

 
  aktualizacja: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach Pomoc