strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
Prawo 
 Statut Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Dokumenty, formularze
 Taryfy
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > dokumenty, formularze do pobrania
 

 

Przedwstępna umowa budowy sieci

Regulamin rozbudowy sieci

Umowa przyrzeczona przeniesienia własności sieci

Protokół zdawczo-odbiorczy przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Wniosek na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Zaświadczenie o możliwości podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Zgoda na e-fakturę

 

 

 

 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach
tel. (087) 42 16 588,  e-mail: 
zwik@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2021/11/15

 
  aktualizacja: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach Pomoc