strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Ochrona Danych Osobowych
Prawo 
 Statut Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Promenada
 Dokumenty, formularze
 Taryfy
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > komunikaty
 

 

 


11.08.2021  UWAGA!    W związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Dybowskiej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mikołajkach prosi właścicieli działek które nie mają jeszcze wykonanych przyłączy o składanie do tutejszego ZWiK wniosków o wydanie warunków na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   


2020

12.03.2020 Zarządzenie nr 1/2020 Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach z dnia 12.03.2020  w sprawie zmiany sposobu odczytu liczników wodomierzy    czytaj więcej...


2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
20.11.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł
tel. 87 421 65 88.
fax: 87 421 66 19.
e-mail: zwik@mikolajki.pl
strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl
Zaprasza do składania ofert na dostawę paliw płynnych w 2020 roku 
1. zapytanie ofertowe  2. formularz 3. wzór umowy

19.11.2019  ZAWIADOMIENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o informuje iż w dniach 21.11.2019 - 22.11.2019 przystąpi do budowy sieci wodociągowej oraz przecisku do działki nr 34/43 w miejscowości Stare Sady gmina Mikołajki z istniejącego wodociągu znajdującego się w drodze gminnej o numerach : 33/1, 34/42 obręb Sady.
Zgodnie z treścią Księgi Wieczystej o numerze OL1M/00030088 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ma prawo do nieodpłatnego i na czas nieograniczony dostępu do działki nr 34/43 obręb Sady

22.08.2018  Zasady przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej   czytaj więcej...

ZGODA NA PRZESYŁANIE FAKTUR, DUPLIKATÓW FAKTUR, KOREKT FAKTUR
ORAZ INNYCH ZAWIADOMIEŃ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ pobierz


 

18.10.2016  Informacja o sprzedaży samochodu służbowego   czytaj więcej...

05.05.2016 Zarządzenie nr 2/2016 Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z dnia 1. kwietnia 2016 w sprawie regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych.     czytaj dalej...

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje że z dniem 04.08.2011 nastąpi zmiana cen za wodę i nieczystości płynne [...]      czytaj dalej...

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach
tel. (087) 42 16 588,  e-mail: 
zwik@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2021/08/11

  aktualizacja: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Mikołajkach Pomoc