strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Ochrona Danych Osobowych
Prawo 
 Statut Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Dokumenty, formularze
 Taryfy
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > opłaty
 

 Z dniem 01.04.2003 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W mikołajkach wprowadza nowy cennik opłat za usługi techniczne świadczone przez Zakład.

1. Wydanie warunków technicznych przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego:

- odbiorcy indywidualni - 50 zł

- zakłady i instytucje - 100 zł

2. Uzgodnienie dokumentacji - 10 zł od 1 mapy

3. Odbiór końcowy przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego - 50 zł

4. Odbiór sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej - 50 zł za pierwsze 50mb plus 15 zł za każde następne rozpoczęte 50mb

5. Zdjęcie wodomierza - 30 zł

6. Montaż wodomierza na gotowym podejściu:

- wodomierz Ø 40mm - 35 zł

- wodomierz Ø powyżej 40mm - 100 zł

7. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Usługobiorcy / opłata nie obejmuje kosztów zakupu nowego wodomierza

- wodomierz Ø 40mm - 50 zł

- wodomierz Ø powyżej 40mm - 100 zł

8. Zdjęcie i powtórne zamontowanie wodomierza z przyczyn zawinionych przez Usługobiorcę ( niedotrzymanie warunków umowy) - 100 zł

9. Wykonanie podłączenia przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci; tzw. montaż nawiertki

- na rurze PCV - 100zł

- na rurze żeliwnej - 1000 zł

10. Zamknięcie samowolnie wykonanego podłączenia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do sieci - 200 zł

11. Sporządzenie kosztorysu wstępnego (w przypadku gdy inwestor rezygnuje z wykonania usługi przez ZWiK) - 3% wartości kosztorysu.

Powyższe ceny usług obowiązują przy wykonaniu usługi w odległości do 3 km od siedziby Zakładu, przy odległościach większych dolicza się za każdy rozpoczęty kilometr 2 zł

Obowiązujący cennik podany jest w cenach netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT.

 

Koszt wywozu nieczystości:

usługa miejscowa - 1 beczka (6m³) - 106,48 zł + VAT

usługa zamiejscowa - 1 beczka (6m³) - do 15km - 125,00 zł + VAT; powyżej 15km - 150,00zł +VAT

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach
tel. (87) 42 16 588,  e-mail: 
zwik@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2013/07/08

  aktualizacja: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Mikołajkach Pomoc