strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Ochrona Danych Osobowych
Prawo 
 Statut Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Promenada
 Dokumenty, formularze
 Taryfy
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > przedmiot działania
 

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej i usługowej oraz handlowej, a zwłaszcza:

1. pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody na potrzeby ludności i innych odbiorców

2. odbiór ścieków sanitarnych do kanalizacji oraz ich oczyszczanie

3. wykonywanie robót remontowych i inwestycyjnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych

4. świadczenie usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych w zakresie wykonywania i eksploatacji ujęć wodnych, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, oczyszczalni ścieków, robót wiertniczych, opracowanie dokumentacji na inwestycje i remonty z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, prowadzenie badań w tym zakresie

5. prowadzenie badań w zakresie efektywności urządzeń wodno-kanalizacyjnych

6. prowadzenie robót wiertniczych studni głębinowych oraz ich renowacja

7. świadczenie usług sprzętowo-transportowych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, wynajmu sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń, doradztwo techniczne, handel w obrocie krajowym i zagranicznym, naprawa i legalizacja urządzeń pomiarowych, prowadzenie produkcji pomocniczej.

Spółka zobowiązana jest zapewnić ciągłość i powszechność świadczeń usług na rzecz mieszkańców gminy w zakresie dystrybucji wody i odbioru ścieków

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach 
tel. (087) 42 16 588,  e-mail: 
zwik@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2003/08/01

  aktualizacja: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Mikołajkach Pomoc