strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach   serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Ochrona Danych Osobowych
Prawo 
 Statut Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Promenada
 Dokumenty, formularze
 Taryfy
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > zarząd Spółki
 

 

Jarosław Pesta - Prezes Zarządu

 

Uchwała nr 8/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku ustalająca Radę Nadzorczą Spółki w następującym składzie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marcin Lachowicz

2. Z-ca Przewodniczącego RN – Sebastian Bentkowski

3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Grzegorz Krzesiński

4. Członek Rady Nadzorczej – Mariusz Szkulski

Prokurent – Bogumiła Adamczyk

 

 

 


Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach
tel. (087) 42 16 588,  e-mail: 
zwik@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2020/03/05

 
  aktualizacja: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach Pomoc