strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Ochrona Danych Osobowych
Prawo 
 Statut Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Promenada
 Dokumenty, formularze
 Taryfy
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > taryfy
 

 

 

 

30.04.2021 Zmiana cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 2021   1. czytaj więcej    2. decyzja BI.RZT.70.104.2021

19.06.2019 Zmiana cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków   czytaj więcej

2018

29.05.2018 Decyzja wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Dyrektor Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej w Białymstoku w sprawie taryf za wodę oraz ścieki. Ceny obowiązują od 11 czerwca 2018 roku

cena wody netto             3,75 zł

abonament  cena   netto       4,73 zł

cena za odprowadzenie ścieków    netto    6,62 zł

opłata abonamentowa  przy ściekach netto       4,73 zł

 

2017

Uchwała Nr XXVI/99/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia dopłaty przez Gminę Mikołajki za odprowadzanie ścieków oraz Uchwała Nr XXVII/98/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

2016

Uchwała Nr XV/90/2016 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia dopłaty przez Gminę Mikołajki za odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr VI/89/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

2015

Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia dopłaty przez Gminę Mikołajki za odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

2014

Uchwała Nr XLI/602/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: wprowadzenia dopłaty przez Gminę Mikołajki za odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XLI/601/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXII/431/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: wprowadzenia dopłaty przez Gminę Mikołajki za odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXXII/430/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr IX/92/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr IX/93/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia dopłaty przez Gminę Mikołajki za odprowadzanie ścieków

 

Uchwała Nr LIV/538/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr LIV/539/2010 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie wprowadzenia dopłaty przez Gminę Mikołajki za odprowadzanie ścieków

 

Uchwała Nr XLII/316/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XLII/317/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 lipca 2009 w sprawie wprowadzenia dopłaty przez Gminę Mikołajki za odprowadzanie ścieków

 

chwała Nr XIII/79/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XIII/80/2007 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 10 lipca 2007 w sprawie wprowadzenia dopłaty przez Gminę Mikołajki za odprowadzanie ścieków

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW (2009)

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mikołajkach
tel. (087) 42 16 588,  e-mail: 
zwik@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2021/04/30

  aktualizacja: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Mikołajkach Pomoc